Диплом қорғаушының


Boiler project for own  needs of  Ekibastuz coal  minesжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет39/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   65

 

Boiler project for own 

needs of  Ekibastuz coal 

mines 

ЖЭ-43 

Утегулов Болатбек Бахитжанович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

40 

Мейрамбай Сымбат 

Мейрамбайқызы 

Атырау қаласындағы 

«Тенгизшевройл» ЖШС-

нің қажеттілігіне арналған 

Проектирование 

котельной в г.Атырау 

для нужд ТОО 

Design of a boiler room 

the city of Atyrau for 

need  «

Tengizchevroil» 

ЖЭ-43 


Сулейменов Азамат 

Тынысович, 

«Жылуэнергетика» 


қазандықты жобалау 

"Тенгизшевройл" 

кафедрасының 

оқытушысы  

41 

Нұрсейіт  Айдана 

Бейбітжанқызы 

ҚР БМ Ш.Уалиханов 

атындағы Кадет корпусын 

жылусорғылық 

технологияны қолдану 

арқылы жылумен 

жабдықтау жүйесін 

жаңарту жобасы 

Проект модернизации 

системы теплоснабжения 

Кадетского корпуса 

им.Ш.Уалиханова МО 

РК с использованием 

теплонасосных 

технологий 

Project to modernize 

theheating system ofthe 

Cadet Corpsnamed after 

Sh.UalikhanovMoE 

RKusingheat 

pumptechnology 

ЖЭ-43 

Алимгазин Алтай Шурумбаевич, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

42 

Насипуллаева Акмарал 

Кайратовна 

Ақтау қаласындағы қуаты 

250 МВт бу газды 

қондырғының жобасы 

Проект парогазовой 

установки с мощностью 

250 МВт в городе Актау 

Project PGU-200-250 

MWt in Aktau 

ЖЭ-43 

Достияров Абай Мухамедиярович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

 

 

  

43 Реш  

Мәди 


Қайыржанұлы 

Қуаты 2400 МВт блокты 

электр станциясына 

арналған блокты 

тұзсыздандыру 

қондырғысын жобалау 

Проектирование блочной 

обессоливающей 

установки для блочной 

электростанции 

мощностью 2400 МВт 

Designing block 

desalting unit for block 

power capacity of 2400 

MW 

ЖЭ-43 


Бекмуханбетов 

Алтынбек Идрысулы -

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы  

44 


Рамазан Асылбек 

Аманжолұлы 

Ақтӛбе қаласының 

ферроқорытпа 

зауытындағы шағын ЖЭС 

жобасы 


Проект мини-ТЭС на 

ферросплавном заводе 

г.Актобе 

Project of mini thermal  

power plant on ferroalloy 

city 


ЖЭ-43 

Достияров Абай 

Мухамедиярович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

45 

Сексенбай Әйгерім Мұхитқызы 

Шымкенттің №3 ЖЭО-

дағы Т-40/50-1,5 

турбиналы 

қондырғысының қуатын 

арттыру 


Увеличение мощности 

Шымкентской ТЭЦ-3 

установкой турбины Т-

40/50-1,5 

Power increasing of 

Chimkent‘sthermal 

power station – 3 by 

installation of turbine T-

40/50-1.5 

ЖЭ-43 


Айтмагамбетова 

Маралгуль 

Боранбаевна, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

46 

Сайлаубек Нұрсұлтан Ахмет-

Кәрімұлы 

Астана қаласындағы Т-250-

240 турбиналы ЖЭО-ның 

жобасы 

Проект ТЭЦ в г. Астане с турбинами Т-250-240 

Project of TPS in Astana 

with steam turbine T-

250-240 


ЖЭ-43 

Достияров Абай 

Мухамедиярович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 


профессоры 

47 


Саматов  

Ерік  


Беркұлы 

Қосшы ауылындағы ауданы 

150 м

2

 коттеджді жылу сорғыларды қолдану 

арқылы жылумен 

жабдықтау жобасы 

Проект теплоснабжения 

коттеджа площадью 150м

в пос.Косшы с применением тепловых 

насосов 

The projectareais 

150m2heatingcottagein 

the 

villageKosshyusingheat pumps 

ЖЭ-43 


Алимгазин Алтай 

Шурумбаевич, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

48 Сарыбай  

Ербол 


Сапаралыұлы 

Алматы №1 ЖЭО-ның бу-

газды қондырғысының 

БГҚ есебінен жаңартылуы  

Расширение 

Алматинской ТЭЦ-1 за 

счет ПГУ 

Expansion of TPC-1 of 

Almaty and account 

setup 


PGU 

ЖЭ-43 


Достияров Абай 

Мухамедиярович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

49 


Серикулы Ерсайын 

Блоктары 800 МВт Орал 

МАЭС-нің жобасы 

Проект ГРЭС с блоками 

800 МВт в г.Уральске 

 

Project of SDPP of  Uralsk with blocks with 

80 MWt 


ЖЭ-43 

Баубеков Куат 

Талгатович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

50 

Тулемис 


Бараксултан 

Булатулы 

Қапшағай қаласының 

«Шеңгелді ауылының 

Мәдениет үйін» МКК 

әкімдігінің жылыту 

жүйесін жылу сорғыны 

пайдалану арқылы жаңарту 

Модернизация системы 

отопления ГККП 

акимата г. Капшагай 

«Дом культуры с. 

Шенгельды» с 

использованием ТН 

Modernization ofthe 

heating systemby 

stateutilitythe city 

administrationKapshagay

"House of Culturewith. 

Shengeldy"using HP 

ЖЭ-43 

Алимгазин Алтай Шурумбаевич, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

51 

Тілеуқабылов Самат 

Алтынбайұлы 

Қарағанды қаласының №3 

ЖЭО-дағы БГ-3200 

мұнаралы градирнясын 

жаңарту 


Реконструкция 

башенной градирни БГ-

3200 на Карагандинской 

ТЭЦ-3 

Reconstruction of the 

cooling tower  BG-3200 

on the Karaganda 

combined heat and power 

plant-3 

 

  

 

  

ЖЭ-43 


Ибраев Эрик 

Толеубаевич, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті  

52 Тӛлентаева 

Айгерім 


Дәуренбекқызы 

«Ақсу МАЭС» АҚ-дағы 

станцияның турбина 

конденса-торларынан 

кейінгі айналымдық 

Реконструкция системы 

теплоснабжения города 

Аксу  путем применения 

ТН нового поколения на 

Reconstruction ofheat 

supply systemof the 

cityof Aksuby 

applyingheat pumpnew 

ЖЭ-43 


Алимгазина Сауле 

Гафезовна, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға шығарынды судың 

жылуын пайдалану арқылы 

жаңа заманауи жылулық 

сорғыны қолданып Ақсу 

қаласының жылумен 

жабдықтау жүйесін 

жаңарту  

АО «Аксуская ГРЭС» с 

использованием теплоты 

циркуляционных 

сбросных вод после 

конденсаторов турбин 

станции 

generationof "Aksu 

SDPS"usingheatcirculati

onof waste waterafter 

theturbine 

condensersstation 

оқытушысы 

53 


Аманғажы Аңсаған 

Арманұлы 

Тараз қаласының шаң 

кӛмірмен жұмыс істейтін 

ЖЭО жобасы 

 

Проект пылеугольной ТЭЦ в г.Тараз 

Pulverized coalthermal 

power stationprojectin 

Taraz 

ЖЭ-45  Мергалимова Алмагуль 

Каирбергеновна, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

54 


Ахметханова Гүлім 

Серікқызы 

КВ-ГМ-10-150 

қазандығының жанарғы 

жабдығын ауыстыру 

Реконструкция котла 

КВ-ГМ-10-150 заменой 

горелочного устройства 

The reconstruction of the 

boiler KV-GM-10-150 

changeover of the 

gorelochny device 

ЖЭ-45 

Сулейменов Азамат Тынысович, 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының 

оқытушысы  

 

 

  

55 Адаев Султан 

Аманжолович 

Ақсу қаласының МАЭС 

электр сүзгілерінің 

ауыстырылуы 

Замена электрофильтров 

на ГРЭС в г.Аксу 

Replacement of 

electrostaticSDPSinAksu 

ЖЭ-45  Мергалимова Алмагуль 

Каирбергеновна - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

56 

Газизов Аскар Гадалатович 

Ақсу ауылындағы 

қазандық жобасы 

Проект котельной в 

поселке Аксу 

Boilerprojectin the 

village ofAksu 

ЖЭ-45  Мергалимова Алмагуль 

Каирбергеновна - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

57 

Дүйсенова Алуа Әбдісаттарқызы 

Жамбыл қаласының МАЭС 

қазандықтарының 

Ӛзбекстан газын Амангелді 

жергілікті газына ауыстыру 

Перевод котлов 

Жамбульской ГРЭС с 

Узбекистанского газа на 

газ месторождения 

Амангельды 

The translation of boilers 

Zhambul state  region 

power plant from the 

Uzbekistan gas on 

Amangelda's fields 

ЖЭ-45 


Сулейменов Азамат 

Тынысович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының 

оқытушысы  

58 


Жылқыбаева Әсия 

Балталықызы 

Шымкент қаласының 

ЖЭО-3 тың жобасы 

Проектирование ТЭЦ-3 в 

г.Шымкент 

Designing of thermal 

power station – 3 in 

ЖЭ-45 

Айтмагамбетова Маралгуль Боранбаевна 

 

Schimkent city 

- «Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

59 


Исымханов Камбар 

Талгатулы 

Т-50-130 турбинасын 

ауыстыру 

Замена турбины Т-50-

130 

Replacing theturbineT50-

130 

ЖЭ-45  Мергалимова Алмагуль 

Каирбергеновна - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

60 Искаков Атамурат 

Абильбекович 

Жаңа заманауи энергия 

үнемдегіш жылулық сорғы 

технология-ларын қолдану 

арқылы  қосымша жылу 

энергиясын ӛндіруге 

арналған Астана 

қаласының №2 ЖЭО-дағы 

баламалы қуат кӛзін 

пайдалану  

 

Использование альтернативных 

источников энергии на 

ТЭЦ-2 г.Астаны для  

выработки 

дополнительной 

тепловой энергии с 

применением  

энергосберегающих   

теплонасосных  

технологий   нового 

поколения. 

The  use  of  alternative 

energy  sources  in  the 

TPС-2 


Astana 

to 


generate  additional  heat 

energy 


using 

energy-


saving 

heat 


pump 

technology  of  the  new 

generation. 

ЖЭ-45 


Алимгазин Алтай 

Шурумбаевич - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

61 


Исинбаева 

Салтанат 

Айбековна 

№ 2 АР «Арселор Миттал 

Темиртау» оттегі цехында 

тӛменпотенциалды 

айналма суын қайта 

пайдаланып жылу 

сорғылық технологиясын 

қолдану   

Применение 

теплонасосных 

технологий утилизации 

низкопотенциального 

оборотной воды 

кислородного цеха  № 2 

АР 

«АрселорМитталТемиртау» 

Application of heat pump 

technology  utilization  of 

low-grade recycled water 

oxygen  plant  number  2 

AR 


"ArselorMittalTemirtau" 

ЖЭ-45 


Алимгазин Алтай 

Шурумбаевич - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

62 


Қошқар 

Дінмұхамед 

Бауыржанұлы 

Блокты газ турбиналы 

жылу электр станциясын 

қазандық-кәдеге жаратушы 

және тоңазытқыш 

машинасы қондырғысымен 

жаңарту  

Реконструкция блочной 

газотурбинной тепловой 

электростанции 

установкой котла-

утилизатора и 

холодильной машины 

The reconstruction of a 

block gas-turbine thermal 

power plant installation 

of a boiler of the utilizer 

and cold machine 

ЖЭ-45 

Сулейменов Азамат Тынысович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының 

оқытушысы  63 


Құлтаев Медеу 

Рахымжанұлы 

Қуаты 300 МВт  

Согринский ЖЭО-ның 

жобасы (Ӛскемен қ.) 

Проектирование 

Согринской ТЭЦ 

мощностью 300 МВт 

Design of the 300 MW 

Sogrin combined heat 

and power plant 

ЖЭ-45 


Исенов Болат 

Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 


(г.Усть-Каменогорск) 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 

64 


Қалдарбекова 

Тоғжан 


Әлібекқызы 

Согринский ЖЭО-ның 

қуатын 50 МВт-қа арттыру 

Увеличение мощности 

Согринской ТЭЦ на 50 

МВт 

Increase in power the 

Sogrinsk the combined 

heat and power  plant 50 

MV 

ЖЭ-45 

Исенов Болат Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 


65 

Қарабай Әсел 

Данабекқызы 

Қуаты 200 Гкал/сағ күшті 

су жылытқыш қазандығын 

жобалау 


Проектирование пиковой 

водогрейной котельной 

мощностью 200 Гкал/час 

 

The design with a peak 

water-heating boiler 

power of 200 Gcal/hour 

ЖЭ-45 

Сулейменов Азамат Тынысович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының 

оқытушысы  

66 

Караева Мейрим Ерболатовна 

Қайта кәдеге жаратушы-

қазандық қондырғысымен 

шлакты-айдаушы пештен 

шығатын газдың жылуын 

пайдалану 

 

 

  

 

 Использование теплоты 

отходящих газов за 

шлако-возгоночной 

печью установкой котла-

утилизатора 

Use of warmth of the 

departing gas  for slag- 

subliming the furnace 

installation of the boiler-

utilizer  

ЖЭ-45 


Исенов Болат 

Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 

67 Қадыркулов Саят 

Мұратұлы 

Екібастұз қаласындағы 

«ЭМАЕС-2» АҚ-ның 

қолданысындағы 

қондырғылардың 

тиімділігін арттыру үшін 

шығарынды судың 

тӛменпотенциалды 

жылуын пайдалану арқылы 

жылусорғылық 

технологияны қолдану 

Применение 

теплонасосных 

технологий  с 

использованием 

низкопотенциальной 

теплоты сбросных вод 

для повышения 

эффективности работы 

действующего 

оборудования АО 

«ЭГРЭС-2»  

г.Экибастуза 

Application of heat pump 

technology  using  low-

grade heat waste water to 

improve  performance  of 

existing  equipment  JSC 

"ESDES 2" Ekibastuz 

ЖЭ-45 

Алимгазин Алтай Шурумбаевич - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

68 

Мукашева Жанат Муратовна 

КЕ-10/14 қазандығын 

тӛмен температуралы 

қайнайтын қабаттағы отын 

Перевод котла КЕ-10/14 

на сжигание топлива в 

низкотемпературном 

The transfer of the boiler 

KE-10/14 to burning of 

fuel in the low-

ЖЭ-45 

Сулейменов Азамат Тынысович - 

«Жылуэнергетика» жағуына ауыстыру  

кипящем слое 

temperature boiling layer 

кафедрасының 

оқытушысы  

69 


Маханбет Дастан 

Серікбайұлы 

«АК» АҚ ЖЭО-ның газын 

тазарту сұлбасын SO

x

-тен 


тазарту дәрежесін арттыру 

мақсатында қайта қалпына 

келтіру 

Реконструкция схемы 

очистки газов ТЭЦ АО 

«АК» с целью 

повышения степени 

очистки от SO

x

. Reconstruction of gas 

cleaning CHP schemes of 

" AK " in order to 

increase the degree of 

purification of SO

x

 

ЖЭ-45 

Исенов Болат Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 


70 

Молдалы Мадияр 

Женісбекұлы 

Шымкент қаласындағы 

ПТ-60-90 турбиналы ЖЭО-

ның  жобасы 

Проект ТЭЦ в г. 

Шымкент с турбиной 

ПТ-60-90 

TPC project in 

Shymkentwith the steam 

turbine PT-60-90 

ЖЭ-45 

Ныгыманова Айнур Серболовна - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 71 


Мырзаханов 

Кеңесхан 

Зейнуллаұлы 

Қызылорда ЖЭО-ын 

жаңарту 

Восстановление ТЭЦ г. 

Кызылорда 

Recovery of TPC of 

Kyzylorda c. 

ЖЭ-45 


Ныгыманова Айнур 

Серболовна - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

72 


Нұрмұқамет 

Ӛмірбек 


№2 ЖЭО-дағы БКЗ-160-

100 қазандығын 

жүктемесін 10%-ға 

арттырып жаңарту 

Модернизация котла 

БКЗ-160-100 ТЭЦ-2 с 

целью увеличения 

нагрузки на 10% 

Modernization of boiler 

BKZ 160-100 TEC-2 in 

order to increase the load 

by 10%. 

ЖЭ-45 

Исенов Болат Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 


73 

Сапарғали Гүлмира 

Сүлейменқызы 

КЕ-25-14 қазандығының 

күл аулағыш жүйесін 

дымқыл күлаулағыш 

электр сүзгішіне жаңарту 

Реконструкция системы 

золоулавливания котла  

КЕ-25-14 заменой 

электрофильтра на 

мокрый золоуловитель Reconstruction of system 

of a grit arrester of a 

boiler СE-25-14 

changeover of the 

electric precipitator on 

wet the grit arrester 

ЖЭ-45 


Сулейменов Азамат 

Тынысович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының 

оқытушысы  

74 


Сейлханова 

Айгерім 


Айдарханқызы 

Щучинск қаласының 

«Kolbi Euroterm» 

тасымалдаушы қазандық 

қондырғысының жылумен 

жабдықтау жүйесін 

жаңарту 

Модернизация системы 

теплоснабжения г. 

Щучинска установкой 

транспортабельных 

котлов «KolbiEuroterm» 

 

 

 Modernization of the 

heating system 

Schuchinsk city by 

installation of 

transportable boilers 

―Kolbi Euroterm‖. 

ЖЭ-45  Мергалимова Алмагуль 

Каирбергеновна - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 


75 


Сагимбеков Арман 

Аскарович 

Ӛндіріс орындарында 

қолданатын жылулық 

есептеуіштердін 

техникалық 

сипаттамаларын зерттеу 

Исследование 

технических 

характеристик тепловых 

вычислительных машин 

применяемых в 

производстве 

Places of production the 

systems used computing 

researches technical 

ЖЭ-45 

Исенов Болат Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 


76 

Сырымов Ерген 

Ақболатұлы 

ПК-39 қазандығының 

қуатын 5%-ға арттыра 

отырып жартылай қоңыр 

кӛмірді пайдалануға 

ауыстыру 

Перевод котла ПК-39 на 

частичное использование 

бурого угля с 

увеличением мощности 

на 5% 

Translation boiler PK- 39 

for partial use of brown 

coal to increase its 

capacity by 5% 

ЖЭ-45 


Исенов Болат 

Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 

77 


Темір Ердос 

Маратұлы 

Екібастұз ЖЭО-ын екі 

қазандық агрегаттарымен 

БКЗ-75-39  жаңарту 

Расширение 

Екибастузской ТЭЦ 

двумя котлоагрегатами 

БКЗ-75-39 

Expansion Ekibastuz 

TPP with two boilers 

BKZ 75-39 

ЖЭ-45 

Исенов Болат Аллажарович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.к., 

доценті 


78 

Шекирткалиева 

Рауан Сембаевна 

Астана қаласының №1 

ЖЭО-дағы КВ-Т-128-150 

қазандық агрегатын 

шығатын газдардың 

температурасын тӛмендету 

мақсатында қайта жаңарту 

 

  

Реконструкция 

котлоагрегата КВ-Т-128-

150 ТЭЦ-1 г.Астаны с 

целью снижения 

температуры уходящих 

газов 

The reconstruction of a 

boiler unit of KB-T-128-

150 of combined heat 

and power plant - 1 of 

Astana for the purpose of 

lowering of temperature 

of the leaving gases 

ЖЭ-45 

Сулейменов Азамат Тынысович - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының 

оқытушысы  79 


Аскаров Бижан 

Алмасұлы 

Қуаты 180 МВт Алматы 

қаласындағы ЖЭО-н 

жобалау 

Проектирование ТЭЦ 

мощность 180 МВт в 

г.Алматы 

Designing of thermal 

power station with a 

power of 180 MW in 

Almaty city 

ЖЭ-47 

Айтмагамбетова Маралгуль Боранбаевна 

- «Жылуэнергетика» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

80 

Адилхан Нұрсеит Адилханұлы 

ҚР Парламенті Сенатының 

ғимаратында энерго аудит 

жүргізу 


Проведение 

энергоаудита здания 

Сената Парламента РК 

An energy auditof the 

buildingof the Senate of 

RK 

ЖЭ-47 

Алимгазин Алтай Шурумбаевич - 

«Жылуэнергетика» 

кафедрасының т.ғ.д., 

профессоры 

81 

Азимов Галым Аскарович 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет