Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет10/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65

77 

Дергачева Ирина 

Юрьевна 

Ауаны жаңарту және 

кондициялау жүйесін 

автоматтандыру 

Автоматизация системы 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

 

Automation of ventilation systems and air-conditioning 

АБ-44 


Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., т. 

ғ.к. 

78 


Жадренова Мархабат 

Бауыржанқызы 

Е-мемлекет алаңында 

мемлекеттік қызметтерді 

кӛрсету үрдісін 

автоматтандыру және 

оптимизациялау жүйесі 

Автоматизация и оптимизация 

процесса оказания  

государственных услуг на 

площадке Е-правительства 

Automationand optimization 

of process of the public 

services delivery at the E-

government platform 

АБ-44 


Абитова Гульнар Аскеровна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

доцент м.а., т.ғ.к., PhD 79 

Ибрай Айдана 

Тлектесқызы 

Қорғасыннан жасалған 

қонцентрантты ұсақтату 

үрдісінің автоматтандырылған 

басқару жүйесін жете зерттеп 

жасау 


Разработка автоматизированного 

управления процесса дробления 

медного концентрата 

Development of the 

automated management  of 

process of crushing of 

copper concentrate 

АБ-44 


Жалмухамедова Жанна 

Маратовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

80 


Кабдуллинов Асан 

Муратулы 

Қарағанды құю зауытының 

негiзінде шарларды құю үрдісiн 

автоматтандырылған басқару  

жүйесiн жете зерттеп жасау 

 

Разработка автоматизированной системы управления процесса 

литья шаров на базе 

Карагандинского литейного 

завода 


Development of an 

automated process control 

system of casting balls on 

the basis of Karaganda 

foundry 

 

АБ-44 Жалмухамедова Жанна 

Маратовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

81 


Кадыров Медет 

Маратович 

Табақ материалын пішудің 

технологиялық үрдісін реттеуді

ң автоматтандырылған жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы регулирования 

технологического процесса 

раскроя листового материала 

Development of automated 

regulation system of 

technological process of 

sheet material cutting 

АБ-44 

Ипова Жанна Канатовна, ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

оқытушысы 

82 


Мукашев Ергали 

Наурызбаевич 

Электроэнергиясын есептеу 

және бақылаудың  

автоматтандырылған жүйесін 

жете зерттеп жасау («Экибастуз 

қалалық электрожелі» 

мысалында) 

Разработка  автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии(на примере 

«Горэлектросеть Экибастуз») 

 

Development of automated system of control and 

electricity metering 

 

АБ-44 


Абдрахманова Лейла 

Гумметовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 

83 

Мухангалиев Жанибек 

Айсагалиевич 

Жойылған  мекен-жайлардың 

арасын жалғауды басқару 

жүйесін VPN-ді жобалап жасау 

Система управления 

проектированием VPN 

соединения между удаленными 

офисами 

Design of management 

system VPN connections 

between remote offices 

АБ-44 

Садвакасова Асемгуль Узаковна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

84 

Нарынбаев Дархан Бахитжанович 

Логистикалық кешендегі жүк 

тасымалы үрдісінің 

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

 

Разработка автоматизированной системы управления процессом 

перевозки груза в логистических 

комплексах 

 

Development of an automatedprocess control 

systemof cargo 

transportationinlogistics 

centers 


 

АБ-44 


Абдрахманова Лейла 

Гумметовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының  оқытушысы 

85 

Сансызбай Ляззат Жасекенқызы 

Кен материалдарды  

ұсақтаудың  технологиялық 

үрдісін автоматтандыру 

Автоматизация технологического 

процесса измельчения рудных 

материалов 

Automation of the process of 

grinding the ore materials 

АБ-44 


Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 


басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

86 

Смагулов Жамбул Бауржанович 

Кірпіш технологиялық 

ӛндірісінің 

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления 

технологического процесса 

производства кирпича 

Development of automated 

system of management of 

technological process of 

production of brick 

АБ-44 


Садвакасова Асемгуль 

Узаковна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

87 


Туманов Қазыбек 

Булатұлы 

Магистральдық құбырлар 

бойынша мұнай айдау 

станциясының 

автоматтандырылғын басқару 

жүйесі 

Автоматизированная система управления 

нефтеперекачивающей станции 

по магистральным трубам 

Аutomated control system of 

oil pumping station by the 

magistral pipes 

АБ-44 

Жалмухамедова Жанна Маратовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

88 

Шахан Мұхамедали Халилуллаұлы 

Кӛліктің  динамикалық 

қозғалысын  зерттейтін 

автоматтандырылған жүйені 

жете зерттеп жасау 

 

Разработка автоматизированной системы исследования динамики  

движения автомобиля 

Development of an 

automated system for the 

study of dynamics of  

automobile motion 

АБ-44 

Ипова Жанна Канатовна, ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

89 


Шигирова Айжан 

Манатбековна 

Ӛнеркәсіптік ӛндірісте 

айналымды су жабдықтандыру 

жүйесін автоматтандыру 

Автоматизация системы 

оборотного водоснабжения на 

промышленных предприятиях 

 

Automation of reverse water-supply system of  the 

industrial enterprises 

АБ-44 

Сатыбалдина Дана Каримтаевна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

90 

Шәріпбекова Назерке Қайратқызы 

Керамзит технологиялық 

ӛндірісін автоматтандыру 

 

Автоматизация технологического   процесса   производства 

керамзита 

Automation of technological 

process of production of 

expanded clay 

 

АБ-44 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

91 


Асқарова Әйгерім 

Сапарғалиқызы 

Құрғату үрдісі үшін робасты 

орнықтылық потенциялы 

жоғарылатылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка систем управления с 

повышенным потенциалом 

робастной устойчивости 

технологическим процессом 

сушки 

Development of control systems with a high potential 

for robust stability of the 

process of drying 

АБ-45 


Ойнаров Асқар Рыскулович, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы, т.ғ.к. 

92 

Аскарова Айжан Аскаровна 

Аммиакты селитра ӛндірісінің 

технологиялық  үрдісін 

автоматтандыру (АБЖ) 

 

Автоматизация  (АСУ) технологического процесса 

производства аммиачной 

селитры 

 

Automation of technological process of production of 

ammoniac saltpetre 

 

АБ-45 


Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 


93 

Артыкбаева Назерке 

Куракбаевна 

Магистральді газ 

құбырларындағы 

компрессорлық станцияның 

басқару жүйесін зерттеу және 

автоматтандыру 

Исследование и 

автоматизирование систем 

управление компрессорных 

станций в магистрале газовых 

трубопроводов 

Research and automate 

systems management 

compressor stations to the 

pipeline gas  in lines 

 

АБ-45 Кисикова Нургуль 

Мурзабековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

ф.- м. ғ.к. 

94 


Әсілбекова Айгерім 

Кенжеқызы 

Виртуальды машиналар 

негізінде автоматтандырылған 

жүйені жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы на базе виртуальных 

машин 


The development of an 

automated system based on 

the virtual machines 

АБ-45 


Азембаева Гульнар 

Талгатовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

95 


Ғаббасов Дастан 

Жасұланұлы 

Жылытуды қашықтықтан 

басқарудың 

автоматтандырылған басқару 

жүйесі 


 

Автоматизированная система 

управления дистанционного 

управления отоплением 

 

Automation of heating remote control system 

 

АБ-45 Кисикова Нургуль 

Мурзабековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

ф.- м. ғ.к. 

96 


Егісханов 

МерхатФрахатұлы 

Машина жасау  ӛндірісіндегі 

жүйелердің сенімділік 

кӛрсеткіштерін анықтауды 

автоматтандыру жүйесі 

Автоматизированная система 

определения степени истинности 

в производстве систем 

машиностроения 

 

Determine the degree of automation in the production 

truth engineering 

АБ-45 

Галимова Ризагуль Фаритовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 

97 


Жәнібекова Жібек 

Мұхтарқызы 

Банк жүйесіндегі лизингтік 

операцияларды басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі 

Автоматизированная система 

управления лизинговыми 

операциями  банковской системы 

Automated control system 

for bank leasing operations 

АБ-45 

Арсакбаева Толкын Толеубековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

98 

Жұмамұрат Бағдат Қалмұрзаұлы 

SCADA ортасындағы 

алыстатылған ақпарат жүйесі 

 

Удаленная система сбора информации на основе SCADA 

Remote collection system of 

information in the SCADA 

base 


АБ-45 

Кисикова Нургуль 

Мурзабековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

ф.- м. ғ.к. 99 

Ирисматов Шохруз 

Кудратович 

Сумен  қамтамасыз ету 

үрдісінің  автоматтандырылған 

басқару жүйесін жете зерттеп 

жасау 

 

Разработка автоматизированной системы управления процессом 

водоснабжения 

Development of an 

automated control system 

for process of water supply 

АБ-45 


Скакова Айна Жанузаковна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

100 

Камзанов Али 

Ерланович 

Arduino арқылы ақылды үйді 

басқару 

 

 Управление умным домом 

используя Arduino 

Smart home using Arduino 

АБ-45 


Абдрахманова Лейла 

Гумметовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 

101 

Қожамбердиева Салтанат 

Қыдырәліқызы 

ЭССО негізінде темір жол 

теліміндегі  

микропроцессорлық  басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка микропроцессорной 

системы управления в 

железнодорожном станции на 

базе 


электронных систем счета осей 

Development of a 

microprocessor control 

system at stations on the use 

of electronic systems axle 

counting 

АБ-45 

Шутеева  Гулнур СериковнаЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

102 


Қоставлетова Марал 

Қошқарбай-қызы 

Күн энергиясы әсерімен суды 

жылыту құрылғысын 

автоматтандыру 

 

Автоматизация устройства, использующего солнечную 

энергию для нагрева воды 

Automation devices which 

use solar energy to heat 

water 

АБ-45 


Есентаева Асель Казбековна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

оқытушысы 

103 

Меллешов Азамат Серікқазыұлы 

Фракционирлеу  қондырғысы 

арқылы  мұнай ӛнімдерін 

қызыдыратын  блокты 

автоматтандырылған басқару 

жүйесі 


Система управления 

автоматизированным блоком 

нагрева нефтепродуктов 

установки фракционирования 

Automation unit heating oil 

installation  fractionation 

АБ-45 

Кишубаева Алтынай Тулпаровна,ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 

104 


Мұсақызы Перизат 

Анық емес логиканы қолдану 

арқылы интеллектуалды 

басқару жүйелерін жете зерттеп 

жасау 

Разработка интеллектуальных систем управления с 

использованием нечеткой логики 

Development of intelligent 

control systems using fuzzy 

logic 

АБ-45 


Интымаков Туракты 

Жумадильдаевич, 

"Тестілеу орталығы" доцент, 

т.ғ.к. 


105 

Омарова Ақбӛпе 

Қалдыбайқызы 

Консалтингтік компанияның 

инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалауға арналған 

ақпараттық жүйесі 

Информационная система 

консалтинговой компании для 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

Information system of 

consulting company for 

appreciation of efficiency of 

investment projects 

АБ-45 


Арсакбаева Толкын 

Толеубековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 


106 

Ӛтеқасымова Жансая 

Шопанбердықызы 

Объектіге негізделген үлгінің 

дискретті-оқиғалық  әдісі 

негізінде ЖҚКЖ-н 

имитациялық модельдеу жүйесі 

Система имитационного 

моделирования СМО на основе 

объектно-ориентированной 

модели дискретно-

событийного метода 

 

Simulation modeling system of queuing systems based on 

object-oriented model of 

discrete event method 

АБ-45 


Сатпаева  Айнур Какитаевна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

107 

Ӛтесбаев Марат Ғаниұлы 

Жасанды нейрондық желі 

негізінде бейнелерді танудың 

алгоритмдерін талдаудың 

ақпараттық жүйесі 

Информационная система 

анализа алгоритмов 

распознавания образов на основе 

искусственных нейронных сетей 

 

Comparative analysissystem of pattern recognition 

algorithms based on 

artificial neural 

АБ-45 


Сатпаева  Айнур Какитаевна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

108 

Салибеков Айдос Талгатулы 

Арматураны термо орнықтыру 

бӛлігінің насостық 

станциясының 

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления насосной 

станции участка 

термоупрочнения арматуры 

Development of an 

automated control system of 

pump station of a site of 

thermohardening of 

armature 

АБ-45 


Скакова Айна Жанузаковна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

109 

Сабыр Мадияр Миятбекұлы 

Мұнайды ӛңдеу технологиялық 

үдерістерінде уақыттық кешігуі 

бар басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка систем управления с 

временем запаздывания в 

технологических процессах 

нефтепереработки 

Development of control 

systems with time delay in 

the processes of oil refining 

АБ-45 

Айнагулова Алия Сиюндуковна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

т.ғ.к. 


110 

Самажан Алдияр 

Нұрланұлы 

Сүтті қайта ӛңдеу 

технологиялық үрдісінің 

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

 

Разработка автоматизированной системы управления процессом 

переработки молока 

Development of an 

automated control system 

for process of processing of 

milk 


АБ-45 

Скакова  Айна Жанузаковна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

111 


Сейтенов Даурен 

Сакенұлы 

Энергетикалық газотурбинді 

қозғалтқыштың басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка системы управления 

энергетическим газотурбинным 

двигателем 

Development of control 

system of energy gas turbine 

engine 

АБ-45 


Бейсенби Мамырбек 

Аукебайулы, ЕҰУ-нің 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

профессоры, т.ғ.д. 


112 

Ізімберген Береке 

Махметұлы 

Газ кептіргіш қондырғысының 

АБЖ жете зерттеп жасау 

Разработка АСУ установкой 

осушки газа 

The development of the 

automated control system of 

gas drying installation 

АБ-45 

Кисикова Нургуль Мурзабековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

ф.- м. ғ.к. 

113 

Адай Асем Темурланқызы 

Қонақ үй кешенін 

автоматтандырылған жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы гостиничного комплекса 

The development of an 

automated systemof the 

hotel company 

АБ-47 


Азембаева  Гульнар 

Талгатовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

114 


Анесова Айша 

Темірбекқызы 

Ӛнеркәсіптік ӛндірісте суды 

тазарту үрдісін  

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

 

Разработка cистемы автоматизированного управления 

процессом очистки воды на 

промышленных предприятиях 

The development of the 

water сlearningautomated 

control systemon the 

industrial enterprises. 

АБ-47 


Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

115 


Әбдеш Қанизат 

Махмудқызы 

Сыртка тебуші компрессордегі 

газ шығынын реттеуді 

автоматтандыру 

Автоматизация регулирования 

расхода газа в центробежном 

компрессоре 

Automation control gas flow 

in a centrifugal compressor 

АБ-47 

Мухамедрахимова  Ардак Рахметуловна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 

116 


Әрміс Азамат 

Бекенұлы 

Магистральді құбырлар 

жолдарының сорғы 

станциясының  оператор-

машинистінің АЖО жете 

зерттеп жасау  (Астана 

Теплотранзит мысалы ретінде) 

Разработка АРМ оператора-

машиниста насосной станции 

магистральных трубопроводов 

(на примере АО «Астана-

Теплотранзит») 

Design of Automated 

Workplace for the operator-

driver of the pumping station 

for main pipelines (for 

example," JSC ―Astana-

Teplotranzit‖) 

АБ-47 


Абитова  Гульнар Аскеровна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

доцент м.а., т.ғ.к. PhD 

117 

Базар Қуандық Сержанұлы 

Мұнайды  қайта ӛндеу кезінде 

газолин фракциясын бӛлу 

үрдісін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления процессом 

отделения газолиновой фракции 

припереработки нефти 

Development of the 

atomized system of control  

processes in detachment of 

the gasoline fraction oil 

refining 

АБ-47 


Жалмухамедова Жанна 

Маратовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 


118 

Буркитбаев Ержан 

Еркинович 

Ауыл шаруашылық ӛнімдерін 

ӛсіру үшін жылыжайдың 

микроклиматтың бірқалыпты 

ұстап тұрудың технологиялық 

үрдісінің автоматты басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления 

технологическим процессом 

поддержания микроклимата в 

теплицах для выращивания 

сельхоз продукции 

Development ofan 

automated control system 

for technological process of 

maintenance of  a 

microclimate in greenhouses 

for cultivation rural 

economic production 

АБ-47 

Абылова Асем Мухамедияровна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

119 

Едилов Хамит Амангалиевич 

Мұнайды сусыздандырып 

ӛңдеу қондырғысының 

автоматты басқару жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления устройства 

переаботки нефти путем ее 

обезвоживания 

Development ofan 

automatedcontrol 

systemofthe device on oil 

refining 

АБ-47 


Абылова Асем 

Мухамедияровна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

120 


Жолдасбаева 

Жайнагул Бекенқызы 

Азот ӛндіру барысында ауаны 

бӛліп алу үрдісінің 

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления процессом 

разделения воздуха при 

производстве азота 

Development of an 

automated control system 

for process of division of air 

at the manufacture of 

nitrogen 

АБ-47 


Скакова Айна Жанузаковна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

121 

Зағыпаров Ерназ Ерсайынұлы 

Мұнай терминалындағы 

резервуарларды  

автоматтандыру 

 

Автоматизация резервуаров на терминале нефти 

Automation of  

reservoirs on the terminal of 

oil 


АБ-47 

Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

122 

Зарипов Наврузбек Гафуржанович 

Мұнай құрамын дайындау 

құрылғысын 

автоматтандырылған басқару 

жүйесі 

Автоматизированная система управления установкой 

подготовки состава нефти 

Automation of oil treatment 

АБ-47 


Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

123 


Қаржауова Ақұштап 

Түркменбай-қызы 

Мұнайды тасымалдаудың 

автоматтандырылған жүйесі, 

"KazTransOil" АҚ кәсіпорны 

мысалында 

Автоматизированная система 

транспортировки нефти на 

примере предприятия АО 

"KazTransOil" 

Automated system for the 

transportation of oil by the 

example of the company 

JSC "KazTransOil" 

АБ-47 

Айнагулова Алия Сиюндуковна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

т.ғ.к. 


124 

Казбагамбетов 

Марсель 

Абдигаппарұлы 

Тӛменгі температуралы газды 

сүзіп алу технологиялық 

үрдісін басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка системы управления 

технологических процессов 

сепарация низкотемпературного 

газа 


Developmentof a system 

manipulated by low 

temperature separation 

process gas 

АБ-47 

Интымаков Туракты Жумадильдаевич, 

"Тестілеу орталығы" доцент, 

т.ғ.к. 

125 


Қуатбек Сержан 

 

Вагон есебін жүргізудің автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

 

Разработка автоматизированной системы управления расчетом 

вагонов 


Development of an 

automated control system 

for calculation of carriages 

АБ-47 


Скакова Айна Жанузаковна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

126 

Орынбаев Жәнібек Жанатұлы 

Бу қазанының жылу режимін 

реттеу үрдісін автоматтандыру 

 

Автоматизация процесса регулирования теплового режима 

парового котла 

 

Automation of the process of regulation of the thermal 

mode of the boiler 

 

АБ-47 


Шукирова Алия 

Косаналиевна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 

127 

Нұрмұханбет-ұлы Данабек 

Бекетте поездар қозғалысының 

автоматтандырылған лездік 

басқару жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка автоматизированной системы оперативного 

управления движением поездов 

на станциях 

Development of the trains 

movement automated 

operative control systems 

АБ-47 

Шутеева  Гулнур  Сериковна, ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

128 


Сарбасова Рита 

Утепбергенов-на 

Каталитикалық крекинг 

қондырғының ішінара бӛлігінің 

автоматты басқару жүйесі 

Система автоматического 

управления фракционной части 

устройства каталитического 

крекинга 

Аutomatic control system of 

the fractional catalytic 

cracking equipment 

 

АБ-47 


Сатпаева  Айнур Какитаевна, 

ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

129 

Ситказиев Серик Маратович 

Табиғи газдан ауыр 

кӛмірсутекті  жоятын 

технологиялық үрдісті басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка системы управления 

технологического процесса 

удаления тяжелых углеводородов 

из природного газа 

Development of control 

systemof technological 

process of removing heavy 

hydrocarbon from natural 

gas 


АБ-47 

Жалмухамедова Жанна 

Маратовна,  ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

130 

 

Сыздыков Талгат Сызбайұлы 

Мұнай атмосфералық айдау 

үрдісін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка автоматизированной 

системы управления процессом 

атмосферной перегонки нефти 

Development of automated 

process of the atmospheric 

distillation of crude oil 

control system 

АБ-47 

Сулейменова Саламат Темирбековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының оқытушысы 


131 

Тасыбекова Газиза 

Жомартовна 

Табиғи газды дегидратациялау 

үрдісінің автоматтандырылған 

басқару жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка системы 

автоматизированного управления 

процесса дегидратации 

природного газа 

Development of the 

automation control system 

of degradation of natural gas 

processes 

АБ-47 

Жалмухамедова Жанна 

Маратовна,  ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

132 


Тұрыскелді Бағлан 

Шарипханқызы 

Абоненттерге қызмет кӛрсету 

орталығының имитациялық 

модельдеу жүйесі 

Система имитационного 

моделирования центра 

обслуживания абонентов 

Simulation modeling of the 

customer service center 

АБ-47 

Сатпаева Айнур Какитаевна, ЕҰУ «Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

133 


Рысбек Мағжан 

Бекзатұлы 

Бизнес-орталығының 

қолжетімділігін бақылау мен 

басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі 

Автоматизированная система 

контроля и управления доступом  

бизнес-центра 

Automated control 

system and access control of 

the business center 

АБ-47 

Арсакбаева Толкын Толеубековна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

134 

Уайс Мади Зейнуллаұлы 

Мырыш балқымасының  

сілтіздендірудің технологиялық 

үрдісінің автоматты басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка АСУТП 

обезщелочования сплава цинка 

Development of automated 

control systems of  processes 

remove the alkaline from 

zink alloy 

АБ-47 


Абылова Асем 

Мухамедияровна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

135 


Уахитов Таупиык 

Ерболович 

Табиғи газды кептіру 

абсорберінің технологиялық 

үрдісінің автоматты басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

 

Разработка автоматизированной системы управления 

технологического процесса 

абсорбционноий осушки 

природного газа 

Development of the 

technological process of an 

absorbing dehydration of 

natural gas automated a 

control system 

АБ-47 

Абылова Асем 

Мухамедияровна, ЕҰУ 

«Жүйелік талдау және 

басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы 

136 


Шарипханов Акжол 

Шарипханович 

Жылу түйінін 

автоматтандырылған басқару 

жүйесін жете зерттеп жасау 

Разработка АСУ теплового узла 

Development of automated 

control systems of thermal 

unit 

АБ-47 


Ермекбаева Жанар 

Жарасовна, ЕҰУ «Жүйелік 

талдау және басқару» 

кафедрасының доцент м.а., 

PhD 

 

  

 

 


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет