Дат! 6-б етте Шерхан МҰртаза


Қыр баласы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ №218 (670) 8.12.2011 жылжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қыр баласы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№218 (670) 8.12.2011 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Серік САҒЫНТАЙ

ШАҒЫН АВИАЦИЯ

ТҰСА

УКЕСЕР


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№219 (671) 9.12.2011 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz2017жылға экономиканың шикізаттық емес секторына тартылатын инвестиция көлемі 15 пайызға артады. ҰІӨ 

құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі артып, дайын өнімдер экспорты 40 пайызға ұлғаяды. Өндірістегі еңбек 

өнімділігі бір жарым есе артады. Металлургия және химия саласының өндірісі екі есе көбеймек.

Тұтастай алғанда, біз ХХІ ғасырдың басты мәселелерінің бәрін ескере отырып болашаққа көз салып отырмыз.

(Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Нұр Отан» ХДП XIV съезінде сөйлеген сөзінен. 25.11.2011ж.)

ТӘУЕЛСІЗДІК АЙНАСЫЕл Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Алаш айнасының» арнайы жобасы

Отандық ұшақтар Тәуелсіздік аспанына самғады

Тәуелсіздік туындысы

ТӘУЕЛСІЗДІКПЕН ТҮЙДЕЙ ҚҰРДАС«Мұнай-газ саласында отандық 

жабдықтар қолданылатын болады!»

Әскер Құсайынов Мұғалжар өңіріндегі мұнай-газ кен 

орындарында жұмыс істеуді армандайды. Ол келешекте 

бұл саланың өзге мемлекеттерге тәуелділіктен құтылғанын 

қалайды. 

Ал жаңа зауыт құрылысы тура бір жылға 

созылды. Былтырғы қара күзде, қараша ның 

20-сы күні іргетасы қаланған зауыт биыл 22 

қараша күні Елбасының тікелей қатысуымен 

ашылды. Құрылыс жұмыстары қыс бойы 

үздік  сіз жүргізіліп, зауыт ашылған сәттен 

бастап 125 адамды жұмыспен қам тымақ шы 

болған кәсіпо рын ның жоспарлы жобаларын 

жүзеге асыру үшін «Қазагроқар жы» акцио-

нер 

лік қоға мынан 3,75 миллиард теңге 

бөлген бола тын.

Жақында Ресейдің «Ведомости» газеті 

«Фермер» Қазақстанға ұшып кетті» деген 

тақырыпта материал жариялап, Қазанда 

шы ғарылмақшы болған ұшақтардың ал ды-

мен біздің елде жасала бастағанына өкініш 

райлы сыңай танытты. Қайткен күнде де 

«Фер мер» деген атау алған ұшақ тардың 

техни калық сызба-жобасын жасап шығарған 

– Татарс танның «Мвен» фирмасы. «Ведо-

мостиге» сұхбат берген «Мвеннің» қаржы 

директоры Михаил Невельский ұсынып 

отырған ақпаратқа сенсек, «Мвен» ұшақ ли-

цензиясын ұсынға ны үшін «Қазавиаспектр-

дің» жарғылық капиталының 10 пайызына 

иелік етеді екен. Әлбетте, қазақстандық 

мазмұндағы тауар – отандық ұшақ шығара-

тын кәсіпо рын ның біз үшін басты табысы 

кешегі «Кукурузниктер» жосылған аспаны-

мыз да өз ұшағымыздың ұшатыны. 

М.Невельский Татарстанда жасалмақ шы 

шағын ұшақтарға алыс-жақын шетел де 

қызығып отырғанын жеткізді. Әрине, біздің 

елде бірінші жасалғандықтан, өз шаруала-

рымыздың қажетін қанағаттан дыр ған соң

шетел асыру да іскер азамат тардың ойында 

бары анық. Татарстандағы әріптестер ұшақ 

жасау үшін қазақстандық Үкімет қаржыдан 

қолдау көрсеткенін де айтып, өз елдеріндегі 

билік тізгінін ұстаған дарға наз айтып жатқа-

ны да белгілі.

Қалай десек те, биыл екі, төрт адамды 

кө тере алатын шағын ұшақтар әуеге көте ріл-

мекші. Бұйыртса, келер жылы зауыт толық 

қуатымен жұмыс істей бастайды. Егер зауыт 

құрылысына бөлінген қаржы 3,75 миллиард 

теңге деп, ал бір ұшақтың құны шамамен 30 

миллион теңге деп есеп тесек, онда зауыт 

өзін-өзі ақтау үшін 300-400 шағын ұшақ 

шығарса да жетер лік.

Қазір ұшақ шығарушылар тауарларын 

өткізетін нарықты да зерттеп қойған сы ңай-

лы. Сұраныс ретіне қарай Қазақстан жақын 

жыл дары – 400 ұшақ, Ресей – 1000 ұшақ, 

Украина 300 ұшақ сатып алуға ынта лы екен. 

Келер 2012 жылы алғашқы 50 ұшақ әуе 

кеңіс тігіне қанат қағады деп бол жануда.

Сонымен Қарағанды іргесіндегі зауыт 

ашылып, жұмысына кірісіп-ақ кетті. Алда ғы 

жылғы егіс науқанында алқаптарға әлем дік 

деңгейдегі жаңа үлгідегі отандық ұшақтар-

дың ұшып шығатынын да көретін кез алыс 

емес.


Александр ВАЩЕНКО, «Казавиаспектр» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

директоры:

– Посткеңестік кеңістікте ескі ұшақ тар 

әлдеқашан тозып біткен. Қазақстан ның 

егістік алқаптарына кемі 400 ар найы ұшақ 

керек. Ұлан-ғайыр алқап ты зиянкестерден 

қорғау үшін ұшақты біз зауыттан алмағанда 

қайдан аламыз? Зауыттың өндірістік кеңіс-

тігі 138 гектар ды алып жатыр. Тура бір жыл 

үздіксіз жұмыс істеп, ашуға қол жеткіздік. 

Бізге отандық ұшақтарды пайдалану тиім-

ді. Себебі шетелдік ұшақтарды сатып ал-

сақ, жылдар өте келе, олардың техни ка-

лық тексеріс, жөндеу шығындары өсе бе-

реді. Сондықтан өз өніміміз елге тиім ді 

бола ды... 

Біз қазір екі адамдық ұшақтар жа сау ды 

игеріп жатырмыз. Сәл кейіндеу өзге де 

мақсаттарға пайдаланылатын төрт орын-

дық ұшақтар шығарамыз деп жоспарлап 

отырмыз.

Сәрсенбі күні Көлік және коммуникациялар министрлігінің жетекшісі 

Берік Қамалиев отандық авиаторларды халықаралық кәсіби мерекесімен 

құттықтап, жоғары технологиялық авиация саласының еліміздің тұрақты 

экономикалық дамуына қосар үлесі туралы айтып өткен болатын. Осы 

орайда саланың тағы бір жетістігі туралы сөз қозғай кету орынды. 

Қарашаның соңын ала Қарағандыда ауылшаруашылығы мақсаттарына 

пайдаланылатын шағын ұшақтар жасайтын зауыт ашылды. Өткен жылдан 

бері кеншілер қаласы іргесінен ашылатын «Қазавиаспектр» зауыты туралы 

үлкенді-кішілі БАҚ-тарда кеңінен жазылып келеді. Үдемелі индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасының аясында қолға алынған аталмыш 

жоба ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына ерекше тарту болды.

Ұшар басын Алатаудың 

асқарынан алатын тау өзен-

дерінің бірегейі  – Шарын 

өзенінің, Алматы облысы, 

Райымбек ауданы, Жылысай 

ауылының тұсынан са лын -

ған Мойнақ СЭС құрылы сы 

оңтүстік өңірдегі энергети-

калық тұрақтылық пен 

дамуды қамтамасыз ететін 

ауқымды жобалардың бірі.  

Инновациялық даму – түйткілдерін 

талқылайтын диалог алаңы

«Өткенде инновациялық клуб құрылды» деп естідім. Осы клубтың 

міндет-мақсаты қандай?

Шәрипа НҰРЖАНҚЫЗЫ

Инновациялық клуб Президент 

Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен 

құрылды.  Жаңа тұрпатты құрылым негізін 

қалау туралы шешім биылғы жылдың ма-

мы рында өткен жұмыс кеңесінде қабыл-

данған болатын. Клубқа отандық иннова-

ция лық жобаларды насихаттау және ілге-

рі лету, оларды жүзеге асыруға жәрдем-

десу, елге жоғары технологиялар мен 

трансұлттық корпорацияларды, ал ғылым 

мен инновацияларға инвестиция тарту 

сияқты мақсаттар жүктелді. 

Президенттік инновация клубы сарап-

шылардың еліміздің инновациялық да-

муы ның көкейтесті түйткілдерін талқылай-

тын диалог алаңы ғана емес, сондай-ақ 

орта және ұзақмерзімді инновациялық 

өрлеу үшін қажетті кәсіби шешімдер мен 

ұсынымдар әзірленетін кеңес беруші 

органға айналмақ.

Форсайт 2020 жылға дейін жалғасады«Бізде ғылыми-технологиялық форсайт жүзеге асырылып жатыр» деген сөз жиі 

айтылады. Мұны қалай түсінуге болады?

Азамат ҚОСЫНОВ, 11 сынып оқушысы

2010 жылдан бері елімізде Корей ғылыми-

технологиялық институтының (KISTEP) әдістемелік 

көмегімен ғылыми-технологиялық ұлттық фор-

сайт жүзеге асуда. Ол 2020 жылға дейін жалға-

са ды. Соның нәтижесінде елдің ғылыми-техни-

калық даму басымдықтары және күрделі техноло-

гиялар мен экономикалық салалардың тізімі 

жасалады. Айталық, ұлттық күрделі техноло гия-

лар деген – бұл ұзақмерзімді зерттеулерге негіз-

делген жобалар. Болашақта экономиканың бәсе-

кеге қабілеттілігін арттыруға бағытталады. Осын-

дай жобалар алдын ала жүргізілген техноло-

гиялық форсайт (технологиялық болжам) негізін-

де ірікте леді. Күрделі ұлттық технологиялар анық-

талған соң, ғылыми-технологиялық зерттеу 

тақы рып тары сұрыпталады. Оларды жүзеге асыру 

және енгізу жобалары 100 инновациялық жоба 

құрамына кіреді. Ал мақсатты технологиялық 

бағдарламалар шеңберіндегі жобалар бизнес 

пен өнеркәсіптің қандай да бір технология, жоба 

немесе материал дарға тапсырыс беруі негізінде 

құрылады. Мұндай жобаларды іріктеуде ең әуелі 

оның бәсекеге қабі леттілігі, өндірісті арттыру

энерготиімділік және т.б. жағы ескеріледі. 

Әскер 1991 жылдың 16 

желтоқ санында Батыс Қазақ-

стан облысы Тасқала ауда нын-

дағы Екінші Шежін ауылында 

дүниеге келген. Бала жеті жасқа 

қарағанда үй-іші тура қыр-

күйек айында Ақтөбе облысын-

дағы  Қан дыа ғаш  қаласына 

қоныс аудар ды да, ол мектепке 

бір жыл кеш бару ға мәжбүр 

болды. Дегенмен бұл жайт 

Әскерге Мұғалжар ауда ны ның 

орталығындағы №2 орта мек-

теп те оқу озаты бо лу ға әсте ке-

дер гі келтірмеді. Ол 5-сыныптан 

бас тап,  ма тема тика  пәніне  ай-

рықша көңіл аударды. Аудан-

дық пәндік олимпиадаларда 

бұл пәннен Әскер ге тең келетін 

ешкім болмады. Бүгін де Тәуел-

сіз діктің құрдасы Қ.Жұба нов 

атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің техникалық факуль тетінде 

«Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша білім алып жатыр.Әскер ҚҰСАЙЫНОВ, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 

университетінің 2-курс студенті:

– 20 жыл – тарих үшін аз уақыт, бірақ Қазақстан осы кезең ішінде 

көп жетістікке жетті. Еліміздің беделін әлем мойындады. 

Тәуелсіздіктің арқасында ең алдымен білім саласына көңіл бөлінді, 

жастардың қалаған мамандықты меңгеруіне, бұрынғыға қарағанда 

мүмкіндік көбейді. Оқығандар еңбегінің жемісін көріп жатыр. 

Мұғалжар ауданы – мұнайлы өлке, оқуымды бітірген соң, сонда 

жұмыс істегім келеді. Мұнай-газ саласы шетелде жасалатын, 

көбінесе, қытайлық құрал-жабдықтарға тәуелді. Келешекте біз өз 

жабдықтарымызды өзіміз жасап, пайдалануымыз керек. Мен осы 

саладағы тәуелсіздікке үлесімді қосқым келеді.

Болатбек МҰХТАРОВ

ДЕРЕК-ДӘЙЕК 

«ҚазАвиаСпектр» ЖШС шығармақшы «Фермер-2» ұшағы – 300 литр, ал 

«Фермер-500» ұшағы 500 литр тыңайтқыш көтере алады екен.

Ұшақтардың ұшу салмағы – 970 келі, жанармай багының сыйымдылығы – 140 

литр. Ұшу жылдамдығы – сағатына 200 шақырым. Ұшақ корпусының ұзындығы – 

7,15 метр. Қанатының құлашы – 10,4 метр.

Өткен жылы елдің егістік алқаптарын тыңайту үшін 250 авиатехника 

жұмылдырылған.

АҚШ зауыттары шығаратын жеңіл авиация ұшақтарының құны 1 миллион 

доллар тұрады. Олардың қосалқы бөлшектерін айтпағанда, жанармайының өзі тек 

америкалық болуы шарт.

ҚР Үкіметінің «Электр энергетикасын 

2030 жылға дейін дамыту бағдарламасы 

туралы» 1999 жылдың 9 сәуіріндегі № 384 

және  «Мойнақ су электр стансысының құ-

ры лысы туралы» 2005 жылғы 21 қараша-

дағы № 1143 Қаулыларына сәйкес, еліміз-

дің Үдемелі индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасы аясындағы бірден-бір 

қайталанбас жоба – Мойнақ су электр 

стансысының құрылысын қайта қолға алу 

туралы шешім қабылданды. 

Ғалымдар қысы-жазы ағымын жоғалт-

пай ағатын Шарын өзенін ұзақ жылдар 

бойы зерттей келе, оны су электр стансысын 

салуға қолайлы жер деген тоқтамға келеді. 

1985 жылы қолға алынған жоба жұмысы 

Одақ тараған кезде тоқырап, «Бестөбе» су 

қоймасының құрылысы 1992 жылы қар-

жы лық қиындықтарға байланысты аяқтал-

май қалады. Осылайша, су электр стансы-

сының ендігі тағдыры Тәуелсіз Қазақстан 

Үкіметінің 

қолына 


көшеді. 

Елбасы                     

Н.Ә. Назарбаевтың мақұлдауымен ел эко-

номи касына пайдалы жоба қайта пысықта-

лып, Үкімет Қаулысына сәйкес, Тәуелсіздігі-

міздің 15 жылдық мерейтойы қарсаңына 

орай қолға алынған бұл стансының алғаш-

қы қадамы, міне, еліміздің 20 жылдық 

мерей тойына тарту болып отыр.  

Жобаға салынған қаражат көлемі – 360 

млн АҚШ долларынан астам. Мойнақ 

СЭС-і жай емес, күрделі жоба болғандық-

тан, оның жұмысына отандық компания-

лар ға қоса, Қытайдың су шаруашылығы 

және энергетика корпорациясы да жұмыл-

дырыл ды. Стратегиялық маңызды инфра-

құ ры лымдық жобаны Үдемелі индустрия-

лық-инновациялық даму бағдарламасын 

жүзе ге асыру ауқымында Қазақстанның 

Даму банкі мен Қытайдың Мемлекеттік 

даму банкі 200 млн доллар көлемінде 

қаржы лан дыруда. ҚДБ бойынша несие 

желісі 133 млн АҚШ долларына дерлік 

қаражатты құрайды, сондай-ақ оған 

«Самұрық-Энер 

го» АҚ 38 млн доллар 

көлемінде өз қаржы сын салды. 

Құрылыстың техникалық-экономи ка-

лық негіздемесі «Казгидро» ЖШС жобалау 

институтымен 2005 жылы әзірленді. Мақ-

саты – еліміздің оңтүстік өңіріндегі тапшы-

лықты энергия жүйесіне электр қуаты мен 

энергиясын тасымалдау үшін электр энер-

гиясының маневрлік көзін құру; оңтүстік 

өңірдегі үдемелі жүктемені жабу (электр 

энергиясының теңгерімді нарығындағы 

жұмыс).

Су электр стансыларының тарихын парақтап қарасақ, деривациялық (өзінің 

негізгі арнасынан суды бұрып ағызу) тун-

нель стансылары бұған дейін тек Армения 

мен Осетияда бұрынғы кеңес заманы 

кезінде салынған екен. Олардың бірінші-

сінің құрылысы бұдан – 64 жыл, ал екінші-

сіне 37 жыл бұрын жүргізіліп, іске асырыл-

ған. Айта кететін жайт, бұл екі стансының 

қосы лып берген қуаты бір ғана «Мойнақ-

тан» көп төмен екендігі анық. Демек, бұл 

–біз дің елімізде кеңес заманынан кейінгі 

тұңғыш қолға алынып отырған ерекше құ-

ры лыс. Суды негізгі арнадан бұрып алып, 

арнайы туннельмен ағызу, яғни деривация-

лау тәжірибесі елімізде тұңғыш рет жүзеге 

асырылып отыр. Ондағы су қысымы 500 

метрді құрайды. Қоймадан жіберілген су 

9 шақырымға созылатын туннельмен ағып 

келіп, екі турбинаға бөлінеді. Ал осы екі 

турбинаның әрқайсысы секундына, яғни, 

қас-қағым  сәтте  тегеурінді  екпінмен                   

37 тек шеметр су өткізе алады. Осы жойқын 

екпін 150 мегаваттан электр қуатын өндіре-

ді. 


Мойнақ СЭС-інің бас су торабы – 

Бестөбе су қоймасы. Бөгеттің биіктігі – 94 

метр. Осынша биіктікте тұрған бөгеттің 

табаны су езіп кетпейтіндей бетонмен 

тегістеліп, алып «ыдысқа» айналған. Оның 

құрылысын «Кернеу Лимитед» компаниясы 

іске асырған. Сыйымдылығы 238 миллион 

текшеметрлік қойманың ұзындығы – 16 

ша қы рым,  жазықтығы 10 шаршы шақы-

рым 


 

ды құрайды. «Алып ыдыстың» ені 

жалпы 500 метр деп есептелгенімен, кей 

жерлер де бұл өлшем бір шақырымға же-

те ді. Бөгет құрылысы 9-10 балдық жер 

сілкінісіне тө теп беретін беріктікпен есепте-

ліп соғыл ған. Төтенше жағдай болса, төрт 

бірдей тұтқыр автоматты түрде іске қосы-

лып, су жолы жабылады. Аталған су қой-

ма сын толтыру ағымдағы жылдың 27 қыр-

кү йегін де  басталды. 

Жаңа технологиялар негізінде салынған 

Мойнақ СЭС-інің жұмысына энергетика 

саласында қызмет атқарып жүрген білікті 

мамандарымыз Қапшағай СЭС-інің жұмы-

сы мен салыстырмалы түрде талдау жаса ды (кестені қараңыз).

Талдау нәтижесі бойынша Мойнақ 

СЭС-інің 1 кВтс өндіруге жұмсалатын су 

шы ғыны Қапшағай СЭС-інің сәйкес көр-

сет кішінен 15 есе кем болғандығы; МСЭС 

су қоймасының сыйымдылығы (0,238 

млрд м3) Қапшағай СЭС су қоймасының 

сыйымдылығынан (16,8 млрд м3) 70 есе 

кем екендігі анықталды. Мойнақ СЭС-іне 

турбинаны өндіру бойынша әлемдегі озық 

компаниялардың бірі Австралияның «Анд-

риц» фирмасының шөмішті типтегі жоғары 

арынды гидротурбинасы орнатылған. 

Мұндай гидротурбинаның ПӘК 91,84 % 

құрайды. Бұдан басқа, Мойнақ СЭС-не 

тех нологиялық үрдісті басқарудың және 

өндірісті автоматтандырудың заманауи 

жү йелері орнатылған. Талдауға ден қой-

сақ, заманауи талапқа сай жасалған Мой-

нақ СЭС еліміздің Оңтүстік өңіріне жеткілікті 

түрде қуат өндіретініне қарамастан, аз 

шығын жұмсайтын бірегей нысан екендігіне 

көз жеткіземіз. 

Ірі энергетикалық нысанның құрылысы 

негізінде жаңа жұмыс орындары құрылмақ. 

Құрылыс жұмыстары кезінде 700-ге дейін 

адам жұмыспен қамтылады. Іске қосыл-

ған нан кейін стансыда 127 жаңа жұмыс 

орны ашылады. Мұнда тұрмысқа қажетті 

бірқатар нысандар пайдалануға беріледі. 

Стансыға қажетті мамандар әртүрлі оқу 

орындарында дайындалып жатыр. Мойнақ 

СЭС-і пайдалануға берілгеннен кейін 

электр қуатының 1 мың киловаты 1 138 

доллардан босатылмақ. Мойнақ СЭС-інің 

орташа жылдық электр энергиясын шығару 

көлемі 1 мил лиард 27 миллион киловатт 

сағатты құрайды. Ал Алматы облысына бір 

жылға қажет электр қуаты  – 1 млрд 300 

млн кВт сағатқа тең. Демек, облысымыздағы 

өзге де кішігірім стансыларды қосқанда 

оңтүстік өңірді электр қуатымен қамтамасыз 

етуді іске асыру мүмкіндігі туындап отыр. 

Мойнақ СЭС – көлемі мен қуаты жағы-

нан Қазақстандағы бесінші су электр стан-

сысы және Тәуелсіздік алған жылдарда 

елі мізде іске қосылатын алғашқы алып 

энергетикалық нысан. 

Барлық құрылысы аяқталып, Тәуелсіздік 

мерекесі қарсаңында алғашқы қуатын 

өндіруге кіріскен Мойнақ су электр стансы-

сының өнімі – түгелдей Қазақстанның 

мен  ші гінде. Қытайлық компания тек құры-

лыс ты салуға ғана қатысып отыр. Жобаның 

51 пайыз акциясы мемлекет меншігінде 

болса, 49 пайызы отандық инвесторлардың 

қолында екендігін үлкен мақтанышпен 

айта аламыз.  

Көрсеткіш атауы

Қапшағай СЭС Мойнақ СЭС

1

Орнатылған қуаты (МВт)364

300


2

Бөгет ұзындығы (м)

50

94

3Электр энергиясын өндіру (млн.кВт/сағ)

1 305


1 027

4

Ағын ұзындығы (м)28-33

475-500


5

Су шығыны (куб.м/с)

91МВт /324,5

150-МВт 37

6

Су қоймасының көлемі (млн.куб/м)5 620

238


7

Есепті үлесті шығыны (1 МВТ-қа куб.м/с)

3,56

0,25


8

Судың келу көлемі куб м/с (орташа көпжылдық) 599

37

9

Гидротурбинаның ПӘК (%)90,15

91,84


10 Болжамды шыңдық қуаты (МВт)

200


300

11 Қызметкерлер саны (адам)

174

127


Тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі 

ауырт  палықты жылдар өтіп, еліміздің жал-

пы жағдайы, экономикасы жақсара баста-

ған тұста, берері мол жоба жайлы әңгіме 

жоғары дәрежеде көтерілген кезде жан-

жақты әрі кең ауқымды атқарылып жатқан 

жұмыстардың басында жүрген, Мойнақ 

үшін  қажырлы  еңбек  еткен,  еңбектері         

ерен ерлікке пара-пар тұлғалардың бірі, 

«Мой нақ» су электр стансысы АҚ-ының 

президен 

тін айрықша атап өткен жөн 

болар. Оразалы Дәулетиарұлы – тәжірибесі 

мол, алдына стратегиялық мақсат қоя бі-

ле тін басшы ретінде кең-байтақ республи-

ка мыз дың энергетика саласының дамуына 

зор еңбек сіңірген қайраткер. Мойнақ СЭС 

құрылысындағы барлық атқарылған жұ-

мыс 

тарға, стансыдағы жабдықтар мен қондырғылардың сапалы түрде орнаты-

луы на жеке бақылау жүргізген Қантаев 

Оразалы Дәулетиарұлының тікелей басшы-

лығының арқасында аталған құрылыс алға 

қойған мақсатына, жоспарына сай жүр-

гізіл ді. Осындай ел ертеңі толғандырған 

тұғыры биік азаматтарымыздың арқасында 

«ғасыр құрылысы», «бірегей нысан» деген 

аттарға ие болып отырған Мойнақ СЭС 

жоспарға сай жүргізіліп, бүгін іске қосылып 

отыр. 

Есберген ӘБІТАЕВ, 

«Самұрық-Энерго» АҚ-тың 

басқарушы директоры

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№219 (671) 9.12.2011 жыл, жұма         www.alashainasy.kz

6

e-mail: info@alashainasy.kz

АЛАШ АЗАМАТЫ

– Шераға, әңгімеңіздің басында: 

«Құдіретті қайтеміз?!» дедіңіз ғой. 

Алла тағала Мұхаммед Мұстафа 

(с.у.с.) Пайғамбарымызға қасиетті 

Құранды уәхи етпей тұрып, қазақ-

тың арғы тегі Тәңірді таныпты. Алла 

тағала қазаққа сондай ерекше түйсік 

берген секілді. 

–  Құран түспей тұрып, Алланың діні 

бізге келмей тұрып,  біз Тәңірді, көк аспанды 

таныған халықпыз және соған табынғанбыз. 

Бұл ұлылық емес пе?!

– Осындай ұлылыққа, ерекше 

қасиетке жетуіне негіз болған не?

–  Ол  Жаратушыдан, Құдіреттен. Оның 

барлығын жасап тұрған – Алла. Қазақ 

өзінен-өзі аспанды, құдіретті танып, сезініп 

қойған жоқ. Алла білдірді. Қазір Құдіреттің 

бар екенін мойындап отырмыз ғой.  Дін бар 

бізде. «Біз маймылдан жаратылғанбыз» деп 

жүрген Дарвиніңіз қайда қалды? Оның ілімі 

қайда? 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет