Данный дипломный проект посвящен разработке и реализации


 Техника-экономикалық негіз. Бизнес жоспар



жүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата28.04.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3   4

Техника-экономикалық негіз. Бизнес жоспар 

5.1 Жұмыстың мақсаты 

Қазіргі  сіз  бен  біз  өмір  сүріп  жатқан  кезеңде  білім,  қауіпсіздік,  тәрбие 

мәселелері ең жоғары тұратын талаптардың бірі. Еліміздің ертеңгі болашағы 

қазіргі  жастар  болғандықтан,  олардың  бүгінгі  біліміне,  тәрбиесіне, 

қауіпсіздігіне  өте  үлкен  көңіл  бөлуіміз  керек  деп  есептеймін.  Осы 

мәселелердің  барлығын  да  мектеп  қабырғасында  оқитын  жастардың  дұрыс 

бақылауда  болуын  қамтамасыз  ету  арқылы  шешуге  болады.  Тез  ырғақты, 

жоғары  жылдамдықтағы  бүгінгі  өмірде  баланың  қауіпсіздігіне  ата-аналары 

толық  сенімді  бола  алмайды.  Балаларының  сабақтан  қалмай,  мектепке 

уақытылы  барып-келіп  жүруі,  сабақтан  кейін  уақытылы  үйіне  оралуы,  сабақ 

кезінде  мектептен  қашып  кетіп-кетпеуі  сияқты  мәселелер  ата-аналарды 

толғандырмай қоймайды.  

Осыған  сәйкес  жұмыстың  мақсаты  оқушылардың  мектепке  уақытылы 

келіп-кетуін  қадағалайтын  «InTime»  хабарлама  орталығын  құру  және  оның 

тиімділігін зерттеу болып табылады.  

«InTime»  хабарлама  орталығының  «Қауіпсіз  мектеп»  жүйесі  -  жалпы 

білім беру мектептеріне кіріп-шығу бақылау жүйесі бар турникеттер орнатып, 

бaйлaныс  желiсi  aрқылы оқушылардың  ата-аналарына  aқпaрaттық  қызметтер 

ұсынaтын,  сол  арқылы  оқушылардың  қауіпсіздік,  білім,  тәрбие  мәселелерді 

дұрыс  бақылауын  арттыруға  ықпалын  тигізетін  aппaрaттық-бaғдaрлaмaлық 

кешен.  

5.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу 

«InTime» хабарлама орталығының «Қауіпсіз мектеп» жүйесі мектеп пен 

тұтынушыларға  тиімді,  ыңғайлы,  пайдалы  қызметтің  келесі  түрлерін  ұсына 

алады: 


 

оқушылардың  мектепке-келіп  кетуі  туралы  ана-аналарына  смс 



ақпарат жіберу; 

 



мектепте  болатын  іс-шаралар,  түрлі  жиналыстар  жайында  мектеп 

қызметкерлерін, оқушылар ата-аналарын хабардар ету; 

 

мектеп ғимаратына бөгде адамдардың кіре алмауын қамтамасыз ету; 



 

мектеп  әкімшілігіне  қызметкерлерінің  және  оқушыларының  келіп-



кетуі жөнінде автоматты түрде статистика жүргізу; 

5.4 Нарықтық өтімді талдау. Нарық қызметтерін зерттеу

 

Кез  келген  бизнес  түрін  қарастырғанда  оның  нарықтағы  сұранысын, 



бәсекелестерін, ұсынатын қызымет, өнім түрлерін бірінші кезекте зерттейді.  

«InTime» хабарлама орталығының қолданылу аясы төмендегідей болып 

келеді: 

 



жалпы білім беру мектептерінде; 

 



колледждерде; 

 



университеттерде; 

 



бизнес орталықтарда; 

54 

 



банк жүйелерінде; 

 



медициналық орталықтарда; 

 



жұмысшыларды қадағалауды қажет ететін кез-келген салада; 

5.5 Қаражат жоспары

 

5.5.1  Инвестиция  шығындарын  есептеу.  Инвестиция  шығындарына 

кіретіндер:

 

Қондырғылардың,  жабдықтардың  бағасы,  жобалау,  көлік  шығындары, 



құрылыс  –  монтаждау  шығыны.  Осы  мақсатқа  қарай,  жобалық  –смета 

жасалынады.

 

Жалпы капиталдық шығын



 

 

∑ K = K



о

 + K


с

 + K


м

 + K


тр.

 + K


проек.

                              (5.1)

 

 

мұндағы K



о

 – жабдықтарды сатып алу шығыны; 

K

с 

– құрылыс салу шығыны;



 

K

м



 – монтажға жұмсалатын шығын;

 

K



тр.

 – көлік шығыны;

 

K

проек.



.- жобалау шығыны.

 

 



5.1 кесте – Негізгі құрылғылар  

Құрылғылардың аталуы 

Саны 

Бір дана үшін 



баға, теңге 

Жалпы құны, 

Теңге 

Компьютер 



100 000 


100 000 

Қатынау контроллері орнатылған 

турникет 

210000 



840 000 

Модем (интернет желісіне) 

9 000 


9 000 

Контактісіз қол карточкалары 

2000 

15 


30 000 

«Дүрбелең»қоршауы 

8000 


32000 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 

5000 


5000 

Барлығы: 

 

 

1 016 000 



 

K

с 



– құрылыс салынбайды, мектеп ғимараттарныда орнатылады;

 

 



K

м

 = K



о

·0,08=1176000·0,08=81280 тг.;

 

 

K



тр.

 = K


о

·0,02=20320 тг.;

 

 

K



проек.

. = K


о

·0.05=50800 тг. 

 

Ендеше жалпы капиталдық шығын: 



 

∑ K = 1016000+81280+20320+50800 = 1 168 400 тг.

 

 

5.5.2  Табысты  есептеу.  Негізгі  іс  қызметтерінен  алынатын  табыс  – 



оқушылардың  мектепке  келіп-кетуі  жөнінде  ата-аналарына  смс  турінде 

ақпараттың жіберілуі арқылы алынады: 



55 

 

Д =   ∑



??????

??????


· ??????

??????


??????

??????=1


                                         (5.2)

 

 



мұндағы q

i

 – натуральді түрдегі i – түрлі қызметтің көлемі; 



 

U

i



 – i – түрлі қызметтің бағасы (теңге);

 

n – қызметтер номенклатурасы немесе орташа табыс таксасы 



бойынша табылады.

 

Жобалап алғанда қызыметтің бір айлық бағасы ??????



1

=  700 тг., n = 1,  

??????

1

= 1200 (оқушылар саны). 



Бір айлық табыс: 

Д =   ∑ 700 · 1200 = 840000 тг.

1

??????=1


 

 

5.5.3  Пайдалану  шығындары.  Кәсіпорындар  байланыс  жүйелерін 

пайдаланғанда, байланыс қызметтерін бергенде шығындар жасайды.  

 

C = ЕТФ + О



сн 

+ M + Э + A + K + H,                           (5.3)

 

 

мұндағы C – қызмет көрсету барысындағы жалпы шығындар;



 

ЕТФ – еңбек ақы фонды (негізгі және қосымша еңбекақы);

 

О

сн



 - әлеуметтік салық;

 

М  –  заттар,  қосалқы  бөлшектер  шығыны  (бұлар  капиталды 



шығындардың 0,5%-ын құрайды);

 

Э – электр энергиясы шығыны;



 

А – амортизациялық аударма;

 

К – кредиттер;



 

Н  –  үстеме  шығыны  (бұған  көлік  шығыны,  әкімшілік, 

шаруашылық,  мамандар  дайындау,  кеңсе  шығындары 

жатады), өзіндік құнның 75%-ға дейін болады. 

Әр жұмысшының бір сағаттық жұмысы үшін төлем ақысын анықтаймыз 

және  әрбір  өткізілген  жұмыстың  аталуы  -  төлем  ақы  сомасы  5.2  -  кестеде 

көрсетілген. 

Әр  жұмысшының  бір  күндік  жұмысы  үшін  төлем  ақысын 

анықтаймыз.Ол  үшін  жұмысшының  әр  ай  сайынғы  төлем  ақысын  жұмыс 

күнінің өткен айдың санына бөлеміз (ол 24 сағат-алты күндік жұмыс аптасы): 

инженер үшін: 

 

.



3334

24

80000





D

 (теңге/күн), 

 

күзетші үшін: 



 

.

2803



24

50000




D

 (теңге/күн). 

 


56 

Бір сағатқа төлем ақыны жұмысшының бір күндік төлем ақысын жұмыс 

сағатының санына бөліп есептейміз (7 сағаттық жұмыс күні кезінде): 

инженер үшін: 

 

.

2



,

476


7

24

80000





D

 (теңге/сағат), 

 

күзетші үшін: 



 

.

62



,

297


7

24

50000





D

 (теңге/сағат). 

 

Жобада іске қосылған жұмысшылардың саны мен төлем ақысы, ол 5.2-



кестеде көрсетілген. 

 

5.2 кесте – Қызметкерлердің жалақысы  



Орындаушылар  

Адам саны 

Бір сағатқа 

төлем ақы, 

теңге 

Бір күнге төлем 



ақы, теңге 

Бір айға төлем 

ақы, теңге 

Инженер


 

476,2 



3334 

160000 


Күзетші 

297,62 



2803 

50000 


Барлығы  

 



 

210000 


 

Сонда, негізгі төлемақы:  Т

нег

 =210000 тг құрайды. 



 

Қосымша  төлем  ақы  негізгі  төлем  ақының  10%  мөлшерімен 

есептелінетінін ескерсек: 

 

%



10



НЕГ

КОС

Т

Т

 

(5.4) 



 

21000


%

10

210000





КОС

Т

 (теңге). 

 

Еңбек  төлем  ақысының  фонды  (ЕТФ)  қосымша  және  негізгі  төлем 



ақыдан тұрады: 

 

КОС



НЕГ

Т

Т



 

(5.5) 



 

.

231000



21000

210000




ЕТФ

(теңге). 

Әлеуметтік  салық  жұмысшының  жылдық  табысына  арналған  кестемен 

есептеледі. 

Есептеу 

үшін 


табыстың 

11% 


аламыз

Әлеуметтік 



салықтыңаударылымы  үшін  бюджетке 

СН

О

  (11%), 



П

О

  (10%)  зейнетақы 

аударылымы: 

 

%



10



ЕТФ

О

П

 

(5.6) 



 

57 

23100


%

10

231000





П

О

(теңге). 

 

Әлеуметтік қажеттіліктер аударылымдары 



 

%

11



)

(





П

СН

О

МЗП

ЕТФ

О

 

 



МЗП = 21364 теңге (Қазақстан үшін 2015 жылғы деректен). 

 

96



,

20518


%

11

)



23100

21364


231000

(







СН

О

 (теңге). 

 

Амортизациялық аударылымдар: 



 

n

N

C

N

А

ПЕР

АМ





12

100


 

(5.7) 


 

мұндағы 


АМ

N

 - Амортизация нормасы; 



ПЕР

C

 – құралдардың бастапқы бағасы; 



N

 - орындалатын жұмыстың күндер саны; 



n

 - айлық жұмыстың күндер саны. 

 

2083


1200

2500000


30

12

100



30

100000


25

)

(



1







компьютер



А

 (теңге), 

 

75

1200



90000

30

12



100

30

9000



10

)

(



2







модем



А

 (теңге). 

 

1750


1200

000


 

050


 

1

30



12

100


30

210000


10

)

(



3







турникет



А

 (теңге). 

 

Жұмыс  орынында  электрқондырғысы  қолданылғандықтан  электр 



энергиясына кететін шығындарды есептеу қажет. 

Электр энергия шығыны: 

 









S



W

S

T

W

Э

 

им



 

(5.8) 



 

мұндағы  



W

– орнатылған құралдың қуаты, кВт; 



S

 – электрэнергияның бағасы (19 тг/кВт

сағ); 


K

им 


- қолдану коэффициентінің қуаты (0,8…0,9); 

T

 – құрылғының жұмыс уақыты, сағат. 

 

 

 



58 

5.3 кесте – Негізгі құрылғыларға амортизациялық аударылымдарды есептеу 

Құрылғылардың аталуы 

Саны 


Амортизация 

нормасы , % 

Бір дана үшін 

баға, теңге 

Амортизация 

қосындысы, 

теңге 

Компьютер  



25 


2083 

2083 


Қатынау контроллері 

орнатылған турникет  



1750 



8750 

Модем (интернет желісіне) 

10 


75 

75 


Барлығы 

 

 



 

10905 


 

Электрэнергия шығыны 5.4 – кестесінде көрсетілген.  

Мұнда  жобаны  іске  асыру  барысында  қажетті  және  қолданылтын 

құрылғылар алынған.  

 

5.4 кесте – Электрэнергияға кететін шығын 



Құрылғы 

аттары 


W

, кВт 


Жұмыс күнінің 

саны 


ИМ

K

 

Құрылғы 



уақытының 

саны, сағат 



W

кВт∙сағ 



Компьютер  

0,5 


30 

0,8 


420 

168 


Модем 

0,01 


30 

0,8 


420 

3,36 


Турникет 

0,5 


30 

0,8 


420 

168 


Барлығы  

339,36 


 

Электрэнергияға кететін шығын: 

 

84

,



6447

19

36



,

339




Э

(теңге). 

 

Қосалқы  бөлшектер  шығыны  капиталды  шығындардың  0,5% 



мөлшерімен табылады:  

 

М = ∑ K· 0,5% 

 

М=1168400·0,005=5000 (теңге). 



 

Үстемелішығындар барлық шығындардың 25% мөлшерімен табылады: 

 



%



25

)

(







ПР

СH

С

Э

А

О

ЕТФ

Н

 

(5.9) 



 

95

,



68467

25

,



0

)

5000



84

,

6447



0905

1

96



,

20518


231000

(









Н

 (теңге). 

 

Сонда  бір  айлық  қызмет  көрсету  барысындағы  жалпы  шығындар 



мөлшері келесідей болады: 

 

75



,

342339


95

,

68467



5000

84

,



6447

0905


1

96

,



20518

231000








С

 (теңге). 

 

Барлық  тізілген  баптар  бойынша  шығындар  сметасы  5.5-кестесінде 



59 

келтірілген. 

 

5.5 кесте – Жоба шығындарының барлық мәселелері бойынша өзіндік құн 



Шығындар баптарының аталуы 

Сома, теңге 

Шығындар құрылымы % 

ЕТФ 


231000 

67,48 % 


Әлеуметтік қажеттіліктер 

аударылымдары  

20518,96 

5,99 % 


Амортизация 

10905 


3,19 % 

Электроэнергияға кететін шығын 

6447,84 

1,88% 


Үстеме шығындар 

68467,95 

19,99% 

Басқа да шығындар 



5000 

1,47 % 


 

342339,8 

100,00% 

 

5.5.4 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу



 

 

Байланыс  кәсіпорындарының  дамуын,  кеңейтуін  және  қайта  құруын 



бітіру  жұмыстарын  көрсетіп  жазарда  төменгі  экономиканың  тиімділік 

көрсеткіштері есептелінеді.

 

Жаңа  кәсіпорынды,  нысаналар  құрылыстарын  саларда,  капиталды 



салымның абсолютті экономикалық тиімділігінің жалпы коэффициенті:

 

 



Е

а 

=(Д –C – Н)/К =П



таз

 / К


 

 

мұндағы  Д – негізгі істерден алынатын табыс;

 

C – пайдалану шығыны 



П – пайда;

 

П



таз

 –таза пайда;

 

Н  –  салық  мөлшері.  Ол  түскен  пайданың  20%  -  дық 



мөлшерімен есептеледі.  

 

П = Д – Э = 840000 − 342339,75 = 497660,25 (теңге), 



 

П

таз



 = П – Н; 

 

П



таз

 =497660,25 – 497660,25·0,2=398128,2 (теңге). 

 


60 

 

 



5.1 сурет – Бір айлық қызмет көрсету кезіндегі шығындардың құрылымы 

 

Капиталдық 



салымның 

қайтарылу 

мерзімі 

жалпы 


тиімділік 

коэффициентіне керісінше көрсетілген көрсеткіш болады

 

 

T = 1/E,                                                     (5.10) 



 

?????? =


1

0,3407


= 3 

 

мұндағы Е – абсолютты экономикалық тиімділік;



 

Т – капиталдық салымның қайтарылу мерзімі (ай). 

Қорытындылай  келе,  жобаны  жүзеге  асыру  үшін  1168400  теңгені 

құрайтын  инвестиция  бөлінген.  Бір  айлық  қызмет  көрсету  барысындағы 

жалпы  шығындар  мөлшері  342339,75  теңгені,  ал  табыс  840 000  теңгені 

құрады.    Яғни,  таза  табыс  497660,25  теңге  болды.  Алынған  нәтижелер 

бойынша  жобаның  қайтарылу  мерзімі  3  айды  құрайтындығын  көрсетеді. 

Жобаның экономикалық тиімділігі 34%. 

 

 

 



 

 

 



 

 


61 

Қорытынды 

Берілген  дипломдық  жобада  «InTime»    хабарлама  орталығы  ұсынған 

«Қауіпсіз  мектеп»  жүйесінің  жабасын  жаздым.  Жүйе  С#  бағдарламасында 

жазылды.  «Қауіпсіз  мектеп»  жүйесі  мектеп  ғимаратына  бөгде  адамдардың 

енуінен  қорғай  алды  және  оқушылар  ата-аналарына    балалардың  мектепке 

келуі мен кетуі жайлы SMS-хабарламамен  хабардар ете білді.  

«Қауіпсіз  мектеп»  жүйесі  ата-анаға  баласының  мектепке  келуін, 

келмеуін,  кешігулерін  бақылауға  мүмкіндік  береді.  Баласының  мектепке 

келуін,  келмеуін,  кешігулерін  бақылау,  оған  қоса  келіп-кетудің  есебін 

автоматтандыру  оқушылардың  тәртібін  жақсартып, сәйкесінше, білім  сапасы 

үлкейтеді.  

«InTime»  хабарлама  орталығының  «Қауіпсіз  мектеп»  жүйесі  мектеп 

әкімшілігі  мен  тұтынушыларға  тиімді,  ыңғайлы,  пайдалы  қызметтің  келесі 

түрлерін ұсына алды: 

 

оқушылардың  мектепке-келіп  кетуі  туралы  ана-аналарына  смс 



ақпарат жіберу; 

 



мектепте  болатын  іс-шаралар,  түрлі  жиналыстар  жайында  мектеп 

қызметкерлерін, оқушылар ата-аналарын хабардар ету; 

 

мектеп ғимаратына бөгде адамдардың кіре алмауын қамтамасыз ету; 



 

мектеп  әкімшілігіне  қызметкерлерінің  және  оқушыларының  келіп-



кетуі жөнінде автоматты түрде статистика жүргізу; 

Жұмыстың мақсатына жету үшін келесідей тапсырмалар қойылды:  

 

«InTime»  хабарлама  орталығын  жеке  кәсіпкер  ретінде  салық 



комитетіне тіркеу; 

 



«Қауіпсіз мектеп» бағдарламалық қолдауын С# тілінде жазу;  

 



Смс  хаттама  жолдайтын  сервис  таңдау  және  оны  «Қауіпсіз  мектеп» 

бағдарламалық қолдауымен байланыстыру ;  

 

Турникеттердің типін және моделін таңдау



 

Тұтынушылардың  төлемақы  жасау  ыңғайлығын  ескере  отырып, 



«Qiwi» компаниясымен келісімге тұру; 

 



«InTime»  хабарлама  орталығының  қызметін  халыққа  жариялайтын 

my-intime.kz доменінде сайт ашу;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

Әдебиеттер тізімі 

  

1 Marvin Washcke. Cloud Standards: Agreement That Hold Together Clouds. 

Изд–во Apress, 2012. – 380 с.  

2  Тұрым  А.Ш.,  Берікұлы  Ә.  Компьтерлік  желілер:  желілік  шабуылдар 

және желіаралық экрандар: Оқу құралыю. – Алматы: АИжБИ, 2007. – 80 бет.  

3  Уэнстром  М.  Организация  защиты  сетей  Cisco.  –  М.:  Издательский 

дом «Вильямс», 2005. – 768 с.  

4Цирлов 


В.Л. 

Основы 


информационной 

безопасности 

автоматизированных систем: Краткий курс. Феникс, 2008. – 173 с.  

5  Каторин  Ю.Ф.,  Разумовский  А.В.  Спивак  А.И.  Защита  информации 

техническими средствами.Общий курс. НИУ ИТМО. 2011. – 418 c.  

6 Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S. Thamarai Selvi. Mastering Cloud 

Computing:  Foundations  and  Applications  Programming.  Изд–во  Morgan 

Kaufmann, 2013. – 580 с.  

7  Цирлов  В.Л.  Основы  информационной  безопасности.  Краткий  курс. 

Феникс, 2008. – 250 с.  

8  Aidan  Finn,  Hans  Vredevoort,  Patrick  Lownds.  Microsoft  Private  Cloud 

Computing. Изд–во John Wiley & Sons, 2012. – 407 с.  

9  Платонов  В.В.  Программно-аппаратные  средства  обеспечения 

информационной  безопасности  вычислительных  сетей.  Издательство 

«Академия», 2006. – 240 с.  

10 Запечников С. В., Милославская Н. Г. Информационная безопасность 

открытых  систем.  Том  2.  Средства  защиты  в  сетях.  Издательство:  Горячая 

Линия – Телеком, 2008. – 560 с.  

11  Лиза  Хендерсон,  Frame  Relay  межсетевый  взаймодействие, 

Издательство: Горячая Линия – Телеком, 2008. – 365 с.  

12  Домарев  В.В.  Безопасность  информационных  технологий. 

Методология создания систем защиты. – К.: ООО «ТИД ДС», 2007. – 688 с.  

13  Хакимжанов  Т.Е.  Расчет  аспирационных  систем.  Дипломное 

проектирование.  Для  студентов  всех  форм  обучения  всех  специальностей.  – 

Алматы: АИЭС, 2002. – 30 c.  

14  Дюсебаев  М.К.  Безопасность  жизнедеятельности.  Методические 

указания к выполнению раздела в дипломных проектах. – АИЭС, 2001. – 10с.  

15 Экономика: Учебник / Под ред. Р. П. Колосовой. – М.: Норма, 2011. – 

345 с.  

16 Экономика: Учебное пособие /Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 

2009. – 896 с.  

17  Базылов  К.Б.,  Алибаева  С.А.,  Бабич  А.А..  Выпускная  работа 

бакалавров.  Экономический  раздел.  Методические  указания  для  студентов 

всех  форм  обучения  специальности  050719  –  Радиотехника  электроника  и 



телекоммуникации. – Алматы. 

 


жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет