Данный дипломный проект посвящен разработке и реализациижүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата28.04.2017
өлшемі0.5 Mb.
  1   2   3   4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Аннотация 

 

Данный  дипломный  проект  посвящен  разработке  и  реализации комплекса  физической  безопасности  и  контроля  доступа  для  здания  школы. 

Произведен  анализ  злоумышленника.  В  общей  сфере  предприятия  для 

обеспечения  должной  безопасности,  было  рассмотрено  и  внедрено 

програмное  обеспечение  «Безопасная  школы»  удовлетворяющие  нашим 

запросам.  

Дано  технико–экономическое  обоснование  проекта,  произведен  расчет 

затрат  на  разработку  физической  безопасности,  рассмотрены  аспекты, 

связанные  с  обеспечением  безопасности  и  оптимальных  условий  труда  на 

рабочем месте.  

 

Abstract  

 

This thesis project focuses on the development and implementation of a range of physical security and access control for the buildings of school. The analysis of 

the  attacker.  A  total  area  of  the  enterprise  to  ensure  adequate  security  was 

considered and implemented a program support «Safety school» 

Given the feasibility study of the project , calculated the cost of development 

of physical security, discussed issues related to safety and optimal conditions in the 

workplace.   

Аңдатпа  

 

Бұл  дипломдық  жобада  жалпы  білім  беру  мектептеріне  кіріп-шығу бақылау  жүйесі  бар  турникеттер  орнатып,  бaйлaныс  желiсi  aрқылы 

оқушылардың  ата-аналарына  aқпaрaттық  қызметтер  ұсынaтын,  сол  арқылы 

оқушылардың  қауіпсіздік,  білім,  тәрбие  мәселелерді  дұрыс  бақылауын 

арттыруға  ықпалын  тигізетін  aппaрaттық-бaғдaрлaмaлық  кешен  –  «Қауіпсіз 

мектеп» жүйесінің бағдарламалық қолдауы қаралды және енгізілді.  

Жобаның  техника-экономикалық  дейектері  берілді,  физикалық 

қауіпсіздіктерді әзірлеуге шығындар есебі жүргізілді, жұмыс үстелінде еңбек 

қауіпсіздігімен  және  оңтайлы  жағдайлармен  қамтамасыз  ету  аспектілері 

қарастырылды.  

 

 

 

 

 

 


10 

Мазмұны 

 

Кіріспе...................................................................................................................  7 1. Сараптамалық бөлім........................................................................................  8 

1.1 Турникеттердің жалпы түсініктемесі..........................................................  8 

1.2 «Қауіпсіз мектеп» жүйесінің жұмыс істеу қағидасы............................... 

11 


1.3 «Қауіпсіз мектеп» жүйесіне қолдаушы мен турникетті таңдау............. 

13 


1.4 Потенциалды бұзушының үлгісі..................................................................  17 

1.5 Қолжетуді басқару мен бақылау жүйесі.................................................... 

19 

1.6 Тапсырманың қойылуы.................................................................................  20 2. Жобалық бөлім.................................................................................................  22 

2.1 Турникеттің өткізу қабілеттілігі...................................................................  22 

2.2 Бағдарламалау тілін таңдау..........................................................................  25 

3. Бағдарламаны дұрыс жұмыс жасауы үшін баптау ......................................  26 

   3.1Дерекқор таңдау...........................................................................................  26 

3.2 Смс таратуды ұсынатын қолайлы сервисті таңдау...................................  26 

3.3 Смс хаттама жіберу командасын жазу.......................................................  28 

3.4 SMTP2GO.......................................................................................................  31 

3.5 «Қауіпсіз мектеп» бағдарламалық қолдауы жайлы әдістеме................ 

31 


4 Тіршілік қауіпсіздігі.........................................................................................  37 

4.1  Жобаланатын  бөлмелерде  электр  тогына  түсіп  қалмау  қауіпіне 

сипаттама беру..................................................................................................... 

 

37 4.2 Еңбек жағдайын талдау.................................................................................  37 

4.3 Электр қауіпсіздігі.........................................................................................  38 

4.4 Нөлдік қорғаныш өткізгішіне қойылатын талаптар................................. 

41 


5 Техника-экономикалық негіз. Бизнес жоспар................................................  49 

5.1 Жұмыстың мақсаты.......................................................................................  49 

5.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу....................................................  49 

5.4 Нарықтық өтімді талдау. Нарық қызметтерін зерттеу............................. 

49 

5.5 Қаражат жоспары..........................................................................................  50 Қорытынды...........................................................................................................  57 

Әдебиеттер тізімі .................................................................................................  58 

 

 

  

 

  

 

 

 

11 

Кіріспе 

Ұйымның  қауіпсіздігі  (қорғаныс)  –  физикалық  тұлғалардың  құқыққа 

қарсы  әрекеттеріненің  қаупінен  ұйымның  ресурстары  мен  маңызды 

жайттарды  қорғауға  бағытталған  құқықтық  нормалар,  ұйымдастырушылық 

шаралар  мен  инженерлі-техникалық  шешімдердің  жиынтығы.  Физикалық 

қорғаныстың жүйесі ұйымның қалыпты жұмыс істеуіне, оның технологиялық 

процесстеріне  кедергі  келтірмеуі  қажет.  Заманауи  мектептер  оқу  барысын 

ұйымдастырумен  қатар,  оқушылардың  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуі  қажет, 

тәртіпті  қатар  бақылап,  оқушылар  ата-аналарын  мектепте  туындап  отырған 

мәселелер жайлы жеделтүрде хабардар еткізуі қажет.   

Әлемдегі  қиын  қылмыстық  жағдайларында  халықты  және  қауымдық 

нысандарды  қауіпсіздікпен  қамту  аса  бір  тиімді  сауал  болып  келеді.  Аса  бір 

қаіпті  болатыны  физикалық  тұлғалардың  санкцияланбаған  қылмыстық 

әрекеттері:  террористтер,  диверсанттар,  қылмыскерлер,  экстремисттер. 

Олардың  әрекеттерінің  нәтижелерін  алдын  ала  болжау  мүмкін  емес:  адам 

ұрлаудан  бастап,  апатты  жағдайды  туындатуға  дейін  (өрт,  бұзу,  су  астында 

қалу,  апат  және  т.б.).  Сондықтан  қазіргі  таңдаоқушылар  ата-аналарын 

балаларының мектепке аман-есен келіп-кетуі жайлы мәселелер ойландырмай-

толғандырмай  қоймайды.  Ата-ана  баласымен  барлық  уақытта  болуы  мүмкін 

емес,  оған  қоса  мектепке  шығарып  салып,  күтіп  алу  мүмкіндігі  жоқ.    Бала 

мектепке келді ме? Жолда ештене болмады ма? Бала барлық сабақта болды ма 

әлде сабақтан қашып кетті ме? 

Берілген  дипломдық  жобада  «InTime»    компаниясы  ұсынған  «Қауіпсіз 

мектеп» жүйесінің жабасын жаздым. Аталмыш жүйе мектеп ғимаратына бөгде 

адамдардың  енуінен  қорғайды  және  оқушылар  ата-аналарына    балалардың 

мектепке келуі мен кетуі жайлы SMS-хабарламамен  хабардар етеді. «Қауіпсіз 

мектеп»  жүйесі  ата-анаға  баласының  мектепке  келуін,  келмеуін,  кешігулерін 

бақылауға мүмкіндік береді.  

Баласының  мектепке  келуін,  келмеуін,  кешігулерін  бақылау,  оған  қоса 

келіп-кетудің  есебін  автоматтандыру  оқушылардың  тәртібін  жақсартып, 

сәйкесінше, білім сапасы үлкейтеді.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік мектептеріне кейінгі бақылау 

жүйесі мен қол жеткізу басқаруы болатын турникеттерді жобалау және оның 

тиімділігін есептеу арқылы келесі талаптарды қамтамасыз еттім:  

1.

 

Мектепке бөгде адамдардың кіруін шектеу. 2.

 

Оқушылардың сабақ уақытында мектептен шығуын шектеу. 3.

 

Жұмысшылар мен оқушылардың жұмыс уақытын есепке алу. 4.

 

Атан-аналарды  балаларының  мектепке  келуі  мен  кетуі  жөнінде нақты хабарлама 

5.

 Мектепте  жүргізілетін  іс-шаралар  жөнінде  дәл  уақыттық 

автоматты хабарлау.   

 

12 

1. Сараптамалық бөлім 

1.1 Турникеттердің жалпы түсініктемесі 

Алғашқы  рет  турникеттер  АҚШ-да  супермаркетте  жүз  жыл  бұрын 

болған – 1916 жылы қолданылған. Бұл бүкіл дүние жүзінде ұқсас жағдайларда 

қолдануға түрткі болған.  

Мәскеудің  метрополитенінде  турникеттердің  тарихы  1934  жылдан 

бастау  алады.  Бірден  бірнеше  тәжірибелік  турникеттер  «Красные  ворота» 

стансасында  орнатылған  болатын.  Алайда,  кейінірек,  басшылық  метродағы 

турникеттерді пайдаланудан бас тартып, барлық турникеттер демонтаждалған 

болатын.  

Бірақ турникеттредің өңделуі тоқтай қойған жоқ. 1943 жылы  билеттік-

өткізу жүйесін алмастыра алатын жаңа түрдегі турникеттерді дамыту шешімі 

қабылданған  болатын.  1944  жылы  турникеттің  тәжірибелік  нұсқасын  жасап 

шығарды,  ол   «электромеханикалық  әрекет»  деп  аталады  тиын  есептегіштері 

мен  тиындық  автокассалардың  екі  үлгісі.  Алайда,  бұл  мүмкіндік  те  сәтсіз 

аяқталды – олардан құрылымының міні бар болғандығынан қайта бас тартты.  

Келесі  бірнеше  жылда  турникеттерді  дамыту  жұмыстары  жалғасып 

жатты. 1947 жылы жобалау қайта басталған болатын. Онда ірі және талантты 

құрылысшылар қатысты.  

Ол  кезден  бері  бұл  құрылғылар  көп  кезде  жақсартылып,  түрлі 

нысандарда  қол  жетуді  бақылауды  ұйымдастыру  құбылысына  нық  енген. 

Қазіргі  таңда  турникет  өзі  орнатылған  жердің  барлығында  кез-келген 

нысанның кіруін шектеп, бақылауға мүмкіндік беретін өте ыңғайлы құрылғы 

болып  табылады.  Бұл  орнатудағы,  жұмыс  істетудегі  және  ары  қарайғы 

қолданыстағы  ең  бір  жетілдірілген  және  оңай  нұсқасы.  Негізінде,  бұл  тек 

өтуге  рұқсаты  бар  адамдарға  ғана  өтуге  мүмкіндік  беретін  құрылғы  болып 

табылады.  Әдетте,  турникеттердің  монтажы  қолжетуді  басқару  мен  бақылау 

жүйесі  шегінде  жасалынады,  алайда  автономды  қолдану  да  мүмкін  болып 

отыр.  Турникеттің  мақсаты  –  белгілі  бір  бөлмеге  өтуді  шектеп  және 

тәртіптелген  енуді  қамтамасыз  етеді,  демек  ол  әрбір  өтетін  адамды  кіру 

немесе шығуға рұқсаты барын тексеру болып табылады.   

Турникеттердің жұмыс жасау қағидасы келесідей: 

Турникет  адамның  жолын  шектейді,  ол  тек  авторизация  жасағаннан 

кейін  ғана  енеді.  Ол  іс  –әрекет  аймаққа  енуге  жауапты  жұмыскер  шешімі 

бойынша 


немесе 

туникеттің 

есептегішіне 

әкелінетін 

электронды 

құрылғылардың  көмегімен іске асады. Қол жетуді басқару жүйесі рұқсат беру 

немесе бермеу туралы шешімді қабылдайды.  

Осылайша,  турникетті  орнату  толықтай  бөгде  адамдардың  нысанның 

аймағына енуін толықтай шектейді.  

Турникеттердің  пайда  болғанынан  ұзақ  уақыт  бойына  олардың  көп 

модификациялары  ойлап  табылған  болатын  және  қазіргі  таңда  біз 

ұсынылатын  турникеттердің  көптеген  түрлерін  көре  аламыз.  Бұл  автоматты, 

демек  белгілі  бір  құрылғылардың  көмегімен  нысанның    идентификациялық 

картасын  белгілі  бір  алдын  ала  орнтаылған  алгоритмдер  көмегімен  тануға 13 

мүмкіндік береді, және де автоматты еместері де бар, демек бақылау күзетші 

арқылы іске асады.  

Турникеттер  қоғамдық  орындарда  өткізуді  бақылау  үшін  өте  маңызды 

элементтер  болып  табылады,  мысалы,  офистік  орталықтар,  түрлі  ұйымдар, 

стадиондар,  банктер,  емханалар,  оқу  орындары  және  басқа  да  қоғамдық 

орындарда.  Берілген  құрылғылар  қауіпсіздік  бойынша  талаптарға  қалай  сай 

болуы  тиіс  болса,  ұйымдардың  сыртқы  әшекейленуі  мен  өлшеміне  де  солай 

сай болуы керек. Турникеттердің өндірушілері әрбір ұйымның мамандануына 

қарай  үлгілерді  өндіреді.  Мұндай  мұқият  қараудың  арқасында  нысанның 

аймағына  қауіпсіз  қолжетуді  қамтамасызететін  максималды  ыңғайлы 

турникетті таңдауға мүмкіндігі бар.   1.1.1  Турникеттердің  түрлері.  Турникеттердің  бірнеше  түрлері  бар, 

олар  өзінің  механикалық  құрылымы  бойынша  айырмашылық  жасайды.  Ең 

қаланатындары болып келесідей үлгілер жатады: 

 Қарапайым  трипод  турникет  –  бұл  өткізуге  ең  бір  таратылған  түрі. 

Берілген  түрдің  жоғары  танымалдылығы  оңай  құрылым  мен  тмен  бағасы 

арқылы  қамтамасыз  етіледі.  Трипод  айналмалы  құбырлар  орнатылған 

бағанадан  тұрады.  Әдетте,  айналу  құбылысы  бір  адамның  өтуі  кезінде 

шектеледі.  Бұл  түрдің  бағасы  салыстырмалы  түрде  үлкен  емес,  ал  дизайны 

заманауи  болып  келеді.  Өткізу  қабілеті  айналмалы  штангылері  арқылы 

жоғары  болып  келеді,  олар  бір-біріне  қатысты  120  градус  бұрышында 

орналасады.  Бұған  қоса  бұл  түрді  таңдау  кезінде  максималды  жүктемені 

ескеру  қажет  –  30  адам/мин.  Мұндай  турникеттер  түрлі  салалардың 

нысандарында  орнатады:  сауда  орталықтары,  вокзалдар,  сауық  кешендері, 

стадиондар, бизнес-орталықтар, оқу орталықтары және т.б. (1.1 сурет). 

 

  

1.1 сурет – Қарапайым трипод турникет 

  Тумбалық  трипод  турникет  –  бұл  шеткеуіш  сатылары  бар  құрылғы. 

Тумбалық  триподтарды  өтетін  адамдардың  үлкен  ағыны  бар  нысандарда 

қолданады.  Бұл  құрылғы  әдеттегі  триподқа  қарағанда  әлдеқайда  қымбат, 

алайда  оның  кейбір  артықшылықтары  бар.  Берілген  түрдің  құрылымының 

артықшылығы  мынадай  –  турникеттерді  тізбектей  орналастырған  кезде 

қосымша шектеулерді қолданудың қажеті шамалы (1.2 сурет). 14 

 

 1.2 сурет – Тумбалық трипод турникет 

  

Роторлы турникет – вертикал ось арқылы айналатын үш штангалары 

бар  құрылғы  болып  табылады.  Роторлы  турникет  қауіпсіздікке  жоғары 

талапты  ұйымдарды  қолданылады.  Ол  вертикал  айналмалы  оське  бекітілген 

үш штангадан тұратын шамамен бір метрге жақын биіктіктегі құрылым болып 

табылады.  Штангаларын  әдетте  параллельді  иітілген  құбыр  секілді  жасайды. 

Роторлы турникет 20-25 адам/мин өткізуге қабілеті бар, жалпы саны 300-400 

адам болғанда бір турникет орнату жеткілікті (1.3 сурет). 

 

 

 1.3 сурет - Роторлы турникет 

 

Барлық  турникттер  ғимараттың  қауіпсіздік  деңгейін  арттырумен  қатар басқарманың  қолына  келіп-кетуді  бақылауға  мүмкіндік  беретін  тамаша 

құрылғыны береді. Барлық мәліметтер серверге беріледі, онда олар кез-келген 

ресми құжаттар секілді 3 жылдан кем емес сақталуы тиіс.  

1.1.2  Төзімділік  пен  турникеттерді  жөндеу.  Турникеттерді  таңдайтын 

маңызды  жайт  –  өткізгіштік  қасиет.  Бұл  сипаттамадан  шыға  отырып, 

құрылғылардың  қажетті  бірлігі  анықталады.  Түрлі  өндірушілердің  турникет-

триподтары  шамамен  20  адамды  бір  минутта  өткізе  алады.  Роторлы 15 

турникеттер  одан аз өткізу қабілетіне ие – шамамен минутына 10-15 адам.   

Турникеттердің жұмысындағы көп кездесетін бұзылуларды атап өтейік: 

- Құрылғылардың істен шығуы; 

-  Механикалық  элементтердің  тұрақты  тазалағыш  және  жаққыш 

жұмыстарының болмауы; 

- Құрылғының автоматикасының бұзылуы; 

- Турникеттерді басқару құрылғыларының бұзылулары; 

Біздің  «InTime»    компаниясының  техникалық  жұмыстарының  бөлімі 

құрылғыларды жөндеу, монтаждау және техникалық қызмет көрсету бойынша 

жұмыс  жасайтын  болады.  Мамандар  турникеттердің  автономды  монтажын, 

қолжетуді  басқару  мен  бақылау  жүйесіне  қосылуды,  оған  қоса  ҚББЖ 

жобаларын құрып, іске асырады.  

1.2 «Қауіпсіз мектеп» жүйесінің жұмыс істеу қағидасы 

Ақпараттық технологиялардың дамуы арқасында тұрақты түрде барлық 

аймақтардағы  қоғамдық  және  жеке  өмірін  жақсарту  бойынша  жаңа 

механизмдер мен ескі механизмдер жақсартылады. Мектептер де бұдан қалған 

жоқ.  «Қауіпсіз  мектеп»    жүйесі  оқу  орындарындағы  ғимараттарда 

оқушылардың  қауіпсіздігін  арттыруға  арналған.  Ол  мектеп  ғимаратындағы 

автоматты  бақылауға  негізделген,  мектеп  аймағына  бөгде  тұлғалардың 

енуінен қорғайды.  

Оқу  орнының  дәлізінде  электронды  өткізгіш  –  қолжетуді  бақылау 

жүйесі бар турникеттер орнатылады (1.4 сурет).  

 

 

 1.4сурет – Мектеп дәлізінде орнатылған турникеттер 

 

Оқушыларға,  оқытушыларға  және  оқу  орнының  қызметкерлеріне электронды пластикалық өткізуші карталар беріледі. Пластикалық электронды 

өткізуші  карталар  мектепке  енуге  электронды  кілт  ретінде  қолданылады  (1.5 

сурет).  


16 

 

 1.5 сурет – электронды пластикалық өткізуші карталар 

 

Барлық  жағдайлар  –  кіріс  пен  шығыстар  карта  бойынша  немесе күзетшінің  бұйрығымен  жүйенің  энергиядан  тәуелсіз  жадында  сақталады, 

соңынан  оларды  компьютерде  орналастырылған  бағдарламалық  қамтамасыз 

етуден көруге болады.  

Баланың  мектепке  келуі  және  кетуі  жайлы  SMS-хаттамалар  автоматты 

түрде  ата-анасының  мобилді  телефондарына  жіберіледі  (қабылдаушы 

телефонның  қай  ұялы  байланыс  операторына  жататындығына  назар 

аудармауға  болады).  SMS-хаттамаларды  жіберу  ғаламторлық  шлюз  арқылы 

іске асады.  1.2.1 Ата-аналардың SMS-хаттамалары. «Қауіпсіз мектеп» жүйесі ата-

ананы  балаларының  мектепке  келуі  және  кетуі  жайлы  оперативті  түрде 

хабардар етуге мүмкіндік береді.  

Жүйе әрбір оқушының турникет арқылы өтуін жазып алып, ата-анасына 

автоматты  түрде  хаттама  жіберіп  отырады,  енді  баладан  мектепке  аман-есен 

келуі жайлы хаттаманы күту керек емес.  

Әрбір  оқушымен  бір  немесе  бірнеше  телефонды  байланыстыруға 

болады. 


SMS-хаттамаларды жіберудің екі сценарийі бар: 

- оқушының мектепке келуіне байланысты  – келуі жайлы SMS-хаттама 

баланың өткізгіш картасы арқылы өткен кезде іске асады.  

-  оқушының  мектепке  келмеуіне  байланысты   –  келмеуі  жайлы  SMS-

хаттама  баланың  сабақ  кестесі  бойынша  белгілі  бір  уақыт  кешігуінен  кейін  

іске асады (1.6 сурет). 17 

 

 1.6 сурет – ата-аналарды ақпараттау 

 

1.2.2  SMS–биллинг.  «SMS–биллинг»  ата-аналарға  арналған  «ата-ананың 

SMS-хаттамасы»  қызметіне  автоматты  түрде  есептелінуі  үшін  қолданылады. 

Берілген  функционалды  мүмкіндік  «Қауіпсіз  мектеп»  жүйесін  орнату  мен 

қызмет  көрсетумен  айналысатын  компаниялардың  жұмысын  әжептәуір 

жеңілдетеді. Әрбір телефон нөміріне жеке параметрлерді жазуға болатын есеп 

жүргізіледі: 

- абоненттік төлем өлшемі

- бір айдағы  SMS-хаттамалардың максимал саны; 

- SMS-хаттамалады несиеге беру мүмкіндігі; 

- автоматтандырылған хаттамаларды жіберу. 

Абоненттік  төлем  бір  айдың  ағымында  автоматты  түрде  алынып 

отырады. Қаражатты толықтыруды қолма қол  немесе мәліметтерді импорттау 

әдісімен іске асырылады.  

1.2.3 Кешігулер мен сабаққа келмеуді бақылау. Егер баланың ата-анасын 

баланың сабаққа келуі ойландыратын болса, жоғары сыныптардағы ата-анаға 

бірінші кезекке сабаққа қатысуды бақылау алаңдатады.   

Жүйе  бір  арта  бойынша  екі  рет  кіруге  мүмкіндік  бермейді,  алдымен 

шығыс тіркелуі қажет, тек содан кейін ғана карта бойынша екінші рет кіруге 

рұқсат.  Жүйенің  бұл  қабілеті  бір  біріне  картаны  беруден  қорғайды  және 

сабақтан қалғыш балаға  байқаусыз қалуға мүмкіндік бермейді.  

Жүйенің  мүмкіндіктері  оқушының  маңызды  себептермен,  ауырып 

немесе ата-анадан хаттама бойынша сабақтан қалуына мүмкіндік береді.   

Тәртіптік  есептерді  автоматтандырылған  түрде  алу  оқушылардың 

тәртібін  елеулі  түрде  жоғарылатуға  мүмкіндік  береді.  Кешігушілердің 

санының  азаюы  оқу  процесіне  жақсы  жағынан  ықпал  етеді  –  оқушылар 

сабақтың  бөлігін  де  қалдырмайды,  оқытушы  мен  сыныптастарын 

алаңдатпайды.  1.3 «Қауіпсіз мектеп» жүйесіне қолдаушы мен турникетті таңдау  

Біздің«Мектеп»  турникеттердің  сапалы  өндірушісін  таңдау  мен  тиімді 

үлгіні  таңдау  кейінгі  тоқтаусыз  жұмыс  жасаудың  алғышарттарының  бірі. 

Берілген  саланың  нарығын  мұқият  тексергеннен  кейін  біз  қауіпсіздік 

жүйелерінің  және  құрылғыларының  жүргізуші  ресей  өндірушісін  –    PERCo 

компаниясын  таңдадық.  PERCo  зауыды  –  бұл  алдыңғы  қатардағы  жүргізуші 18 

әлемдік  өндірушілердің  құрылғыларымен  жабдықталған  жоғары  техникалы 

өндіріс.  Берілген  компанияны  таңдауымызға  түрткі  болған  негізгі 

факторларды атап өтейік: 

 

қауіпсіз жүйелері нарығында 26 жыл жұмыс жасауы;  

PERCo өнімін әлемнің 77 елінде сатылуы;  

PERCo сауда маркасы әлемнің 20 мемлекетінде тіркелген;  

күнделікті  20  000 000-нан  астам  адам    PERCo  компаниясының турникеттерінен өтеді; 

 15 000 м

2

–нан астам өндірістік аудандар;  

500 –ден асатам оқытылған мамандар 

45 сертификацияланған қызмет орталықтары;  

более 400 дилеров и торговых партнеров по всему миру;  

тұтынушылармен  жұмыс  жасау  жөніндегі,  қызмет  көрсету,  жарнама және  маркетингті  жобалау,  жаңа  тауарларды  өндіру    мен  жаңа 

технологияларды енгізу бойынша бөлімшелер; 

 

Псковтағы заманауи зауыт;  

дайын  өнімнің  қоймалары  Ресей,  Қазақстан,  Украина  мен  ЕО-да (Таллинн, Эстония) болуы; 

 PERCo  сатылатын  өнімдердің  тиімді  жұмысқа  асуына  көрп  көңіл 

бөледі: 


 

компания  гарантиялық  міндеттемелерін  тауардың  бүкіл  ғұмыры бойына атқарады

 сервистік  қызмет  көрсету  департаменті  техникалық  сауалнамалар, 

құрылғылардың  сатылымнан  кейінгі  қызмет  көрстеуін  және  қауіпсіздік 

жүйелерін, гарантиялық жөндеуді де атқарады; 

 PERCoсертификацияланған 

сервистік 

орталықтарыбизнес-

қолдаушыларға, соның ішінде орнатушы ұйымдарға қызмет көсетуді атқаруға 

мүмкіндік  береді  ,  ол  өз  кезегінде  PERCo  өнімдерін  сатып  алған  адамдарға 

қызмет көрсетеді. 

 

 

 1.7 сурет – Perco зауыты, Псков қаласы, Ресей 

19 

 

Осылайша,  көптеген  ірі  артықшылықтар  қатарына  кейін  біздің  «InTime»  компаниясы  өндіруші  серіктесті  таңдауда  өз  таңдауын  «PERCo» 

компаниясы деген тоқтамға келді. 

Жылдам  әрі  ыңғайлы  өтуді  қамтамасыз  етуді  қамтамасыз  ету  үшін  бір 

ауысымда  жұмыс  жасайтын  әрбір  500  адамға  бір  турникет  орнатуға 

ұсынылады,  немесе  минутына  30  адам  деп  алынған  жүктеме  бойынша 

есептейміз.«Мектеп»  жүйесіне  турникет  үлгісін  таңдауда  біздің  компания  өз 

таңдауын дәл осы TTR-08А трипод үлгісінде тоқтады.  

Айырмашылық ерекшеліктері TTR-08А: 

 

«Антипаника» автоматты сатылары;  

көшелік орындау;  

тот баспайтын болаттан жасалынатын корпус 

өтудің динамиккалық жарық диодты индикациясы;  

ендірілген есептегіштерді орнату мүмкіндігі.  

 

 1.8 сурет – турникет трипод TTR-08А 

 

PERCo-TTR-08А турникетінің 

негізгі 


артықшылығы 

болып  


«Антипаника»  автоматты  сатыларының  болуы  жатады.  Сатылар  шұғыл 

жағдайларда бірмезеттік алыстатылған босатуды қамтамасыз етеді (1.9 сурет). 

Fire  Alarm  арнайы  басқару  кірісі  апаттық  құлыптан  шығару  бұйрығын 

беретін құрылғыны қосуға мүмкіндік береді. Өту аймағын бақылауды есепке 

алғышты турникетке қосу мүммкіндігі бар.  

1.3.1  TTR-08A  турникетінің  құрылғысы.  Турникет  турникеттің 

бағанасынан (1), үш бөгеуіш сатылары (3) бар сермерден (5), ПДУ (13), оған 

қоса  жеткізілетін  негізгі  жиынға  енбейтін  қосымша  құрылғыдан  тұрады. 

Турникеттің бағанасы (1) дәнекерленген металл құрылыс түрінде орындалады 

(2),  ол  екі  бүйірлік  ндикаця  блоктарынан  (7)  және  «жол»  индикаторынан 

тұрады (4) (1.10 cурет). 

 


20 

 

 1.9 сурет - «Антипаника» жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет