Бухгалтерлік есепжүктеу 2.74 Mb.
Pdf просмотр
бет241/243
Дата15.02.2022
өлшемі2.74 Mb.
#17286
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
Бухгалтерлік есеп
52157 157357 13
1
2
3
4
5
6
144
Пассив
4140
Филиалдар мен 
құрылымдық бөлімшелерге 
берілетін ұзақ  мерзімді 
кредиторлық берешек
— ұйым-
дар мен 
бөлім-
шелер 
бойынша
145
Пассив
4150
Жалдау бойынша ұзақ  
мерзімді берешек
келісім-
дер 
бойынша
683
146
Пассив
4160
Төлеуге арналған ұзақ  
мерзімді сыйақылар
— сыйақы-
лардың 
түрлері 
бойынша
684
147
Пассив
4170
Өзге ұзақ  мерзімді 
кредиторлық берешек
— түрлері 
бойынша
687
Пассив
4200
Ұзақ  мерзімді бағалау 
міндеттемелері
148
Пассив
4210
Ұзақ  мерзімді кепілгерлік 
міндеттемелер
— келісім-
дер 
бойынша
651
149
Пассив
4220
Заңды наразылықтар 
бойынша ұзақ  мерзімді 
бағалау міндеттемелері
— келісім-
дер 
бойынша
652
150
Пассив
4230
Қызметкерлерге сыйақылар 
бойынша ұзақ  мерзімді 
бағалау міндеттемелері
— келісім-
дер 
бойынша
681
151
Пассив
4240
Өзге ұзақ  мерзімді бағалау 
міндеттемелері
— міндет-
темелердің 
түрлері 
бойынша
687
Пассив
4300
Кейінге қалдырылған 
салықтық міндеттемелер
152
Пассив
4310
Корпорациялық табыс 
салығы бойынша кейінге 
қалдырылған салықтық 
міндеттемелер
632
Пассив
4400
Өзге ұзақ мерзімді 
міндеттемелер
153
Пассив
4410
Алынған ұзақ мерзімді 
аванстар
— сатып 
алушылар 
бойынша
661—663


297
1
2
3
4
5
6
154
Пассив
4420
Алдағы кезеңдердің 
кірістері
— табы-
стардың 
түрлері 
бойынша
611
155
Пассив
4430
Өзге ұзақ мерзімді 
міндеттемелер
— міндет-
темелердің 
түрлері 
бойынша
687
5 бөлім.  Капитал мен резервтер
Пассив 5000
Шығарылған капитал
156
Пассив
5010
Жарияланған капитал
— қаты-
сушылар 
бойынша
503
157
Пассив
5020
Төленбеген капитал
— қаты-
сушылар 
бойынша
511
Пассив
5100
Эмиссиялық кіріс
158
Пассив
5110
Эмиссиялық кіріс
Пассив
5200
Сатып алынған және 
жеке меншік үлестік 
аспаптар
159
Пассив
5210
Сатып алынған және жеке 
меншік үлестік аспаптар
Пассив
5300
Резервтер
160
Пассив
5310
Құрылтай құжаттарында 
белгіленген резервтік 
капитал
— резерв-
тердің 
түрлері 
бойынша
552
161
Пассив
5320
Қайта бағалауға арналған 
резерв
— резерв-
тердің 
түрлері 
бойынша
541—543
162
Пассив
5330
Шетелдік валютаны қайта 
есептеуге арналған резерв
163
Пассив
5340
Басқа да резервтер
Пассив
5400
Бөлінбеген кіріс 
(жабылмаған залал)
164
Пассив
5410
Есепті жылдың пайдасы 
(залалы)
— бөлу 
фактісі 
бойынша
561, 571
165
Пассив
5420
Есеп саясатының өзгеруі 
нәтижесінде пайданы 
(залалды) түзету
— қажет 
болған 
кезде


298
1
2
3
4
5
6
166
Пассив
5430
Өткен жылдардағы пайда 
(залал)
— бөлу 
фактісі 
бойынша
562
6 бөлім.  Кірістер
Пассив
6000
Өнімдерді сатудан және 
қызмет көрсетуден 
алынатын кіріс
167
Пассив
6010
Өнімдерді сатудан және 
қызмет көрсетуден 
алынатын кіріс
— келісім 
шарттар-
дың түрлері 
бойынша
701
168
Пассив
6020
Сатылған өнімді қайтару
— келісім 
шарттар-
дың түрлері 
бойынша
711
169
Пассив
6030
Бағадан және сатудан 
түсетін жеңілдіктер
— жеңіл-
діктердің 
түрлері 
бойынша 
712, 713
Пассив
6100
Қаржыландырудан түскен 
кіріс
170
Пассив
6110
Сыйақылар бойынша 
кірістер
— сыйақы-
лардың 
түрлері 
бойынша
724
171
Пассив
6120
Дивидендтер бойынша 
кірістер  
— бағалы 
қағаздар-
дың түрлері 
бойынша
724
172
Пассив
6130
Қаржылық жалдау бойынша 
кірістер
— жалдау-
дың түрлері 
бойынша

173
Пассив
6140
Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
операцияларынан түскен 
кірістер 
— жалдау 
келісім-
дері 
бойынша

174
Пассив
6150
Қаржылық аспаптардың 
әділ құнын өзгертуден 
алынатын кірістер
— бағалы 
қағаздар-
дың түрлері 
бойынша

175
Пассив
6160
Қаржыландырудан түсетін 
басқа да кірістер
— бағалы 
қағаздар-
дың түрлері 
бойынша
727


299
1
2
3
4
5
6
Пассив
6200
Басқа да кірістер
176
Пассив
6210
Активтердің шығуынан 
түскен кірістер
— актив-
тердің 
түрлері 
бойынша
721, 
722, 723
177
Пассив
6220
Өтеусіз алынған 
активтерден алынатын 
кірістер
— актив-
тердің 
түрлері 
бойынша
727
178
Пассив
6230
Мемлекеттік 
субсидиялардан алынатын 
кірістер
— субси-
диялардың 
түрлері 
бойынша
726
179
Пассив
6240
Құнсызданудан залалды 
қалпына келтіруден 
алынатын кірістер

180
Пассив
6250
Бағамдық айырмадан түскен 
кірістер
725
181
Пассив
6260
Операциялық жалдаудан 
түскен кірістер

182
Пассив
6270
Биологиялық активтердің 
әділ құнын өзгертуден 
түскен кірістер

183
Пассив
6280
Басқа да кірістер
— кірістер-
дің түрлері 
бойынша
727
Пассив
6300
Қысқартылатын 
қызметпен байланысты 
кірістер
184
Пассив
6310
Қысқартылатын қызметпен 
байланысты кірістер
863 
(кредит)
Пассив
6400
Үлестік қатысу 
әдісі бойынша есепке 
ескерілетін ұйымдар 
пайдасының үлесі
185
Пассив
6410
Қауымдастырылған 
ұйымдардың пайда үлесі
871 
(кредит)
186
Пассив
6420
Бірлескен ұйымдардағы 
пайданың үлесі
871 
(кредит)


300
1
2
3
4
5
6
7 Бөлім.  Шығыстар
Актив
7000
Өткізілген өнімнің және 
көрсетілген қызметтердің 
өзіндік құны
187
Актив
7010
Өткізілген өнімнің және 
көрсетілген қызметтердің 
өзіндік құны
— өнім, 
қызмет-
тердің 
түрлері 
бойынша
801
Актив
7100
Өнімдерді сату және 
қызметтер көрсету 
бойынша шығыстар
188
Актив
7110
Өнімдерді сату және 
қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
811
Актив
7200
Әкімшілік шығыстар
189
Актив
7210
Әкімшілік шығыстар
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
821
190
Актив
7211
Өнімнің, қызметтердің 
өзіндік құнына 
енгізілмейтін әкімшілік 
шығыстар
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
821
Актив
7300
Қаржыландыруға арналған 
шығыстар
191
Актив
7310
Сыйақылар бойынша 
шығыстар
— сыйақы-
лардың 
түрлері 
бойынша
831
192
Актив
7320
Қаржылық жалдау бойынша 
пайыздарды төлеуге 
арналған шығыстар
— келісім-
дер 
бойынша
831
193
Актив
7330
Қаржылық аспаптардың 
әділ құнын өзгертуден 
алынатын шығыстар

194
Актив
7340
Қаржыландыруға арналған 
басқа да шығыстар
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
845


301
1
2
3
4
5
6
Актив
7400
Басқа да шығыстар
195
Актив
7410
Активтердің шығуынан 
алынатын шығыстар
— актив-
тердің 
түрлері 
бойынша
841—843
196
Актив
7420
Активтердің 
құнсыздануынан түсетін 
шығыстар
— актив-
тердің 
түрлері 
бойынша

197
Актив
7430
Бағамдық айырма бойынша 
шығыстар
— валюта-
лардың 
түрлері 
бойынша
844
198
Актив
7440
Резервті құру және үмітсіз 
талаптарды есептен шығару 
бойынша шығыстар
821
199
Актив
7450
Операциялық жалдау 
бойынша шығыстар
845
200
Актив
7460
Биологиялық активтердің 
әділ құнын өзгертуден 
түсетін шығыстар

201
Актив
7470
Басқа да шығыстар
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
845
Актив
7500
Қысқартылған қызметпен 
байланысты шығыстар
202
Актив
7510
Қысқартылған қызметпен 
байланысты шығыстар
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
863
Актив
7600
Үлестік қатысу әдісімен 
ескерілетін ұйымдардың 
залалындағы үлес
203
Актив
7610
Қауымдастырылған 
ұйымдардың залалындағы 
үлес
— ұйым-
дар 
бойынша
871
204
Актив
7620
Бірлескен ұйымдардың 
залалындағы үлес
— ұйым-
дар 
бойынша
871
Актив
7700
Корпорациялық табыс 
салығы бойынша 
шығыстар


302
1
2
3
4
5
6
205
Актив
7710
Корпорациялық табыс 
салығы бойынша шығыстар
851
8 бөлім.  Өндірістік есепке алу шоттары
Актив
8000
Өндірістік есепке алу 
шоттары
206
Актив
8010
Негізгі өндіріс:
— цехтар, 
учаскелер 
бойынша
900
207
Актив
8011
Материалдар
901
208
Актив
8012
Өндірістік 
жұмысшылардың 
еңбекақысы
902
209
Актив
8013
Еңбекақы қорынан 
аударымдар
903
210
Актив
8014
Үстеме шығыстар
904
211
Актив
8020
Меншікті өндірістің 
жартылай фабрикаттары
— түрлері 
бойынша
910
212
Актив
8021
Материалдар
911
213
Актив
8022
Өндірістік 
жұмысшылардың 
еңбекақысы
912
214
Актив
8023
Еңбекақы қорынан 
аударымдар
913
215
Актив
8024
Үстеме шығыстар
914
216
Актив
8030
Қосалқы өндірістер
— цехтар 
бойынша
920
217
Актив
8031
Материалдар
921
218
Актив
8032
Өндірістік 
жұмысшылардың 
еңбекақысы
922
219
Актив
8033
Еңбекақы қорынан 
аударымдар
923
220
Актив
8034
Үстеме шығыстар
924
221
Актив
8040
Үстеме шығыстар
өндіріс 
түрлері 
бойынша
930
222
Актив
8041
Материалдар
— негізгілері
931
223
Актив
8042
Өндірістік 
жұмысшылардың 
еңбекақысы
— қосалқы-
лары
932
224
Актив
8043
Еңбекақы қорынан 
аударымдар
933
225
Актив
8044
Негізгі құралдарды жөндеу
934


303

жүктеу 2.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет