Бухгалтерлік есепжүктеу 2.74 Mb.
Pdf просмотр
бет240/243
Дата15.02.2022
өлшемі2.74 Mb.
#17286
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
Бухгалтерлік есеп
52157 157357 13
Актив
2200
Үлестік қатысу әдісімен 
есепке алынатын 
инвестициялар
69
Актив
2210
Үлестік қатысу әдісімен 
есепке алынатын 
инвестициялар
— ұйымдар 
бойынша
Актив
2300
Жылжымайтын мүлікке  
инвестициялар
70
Актив
2310
Жылжымайтын мүлікке  
инвестициялар
— объ-
ектілер 
бойынша
144
71
Актив
2320
Жылжымайтын мүлікке  
инвестициялардың 
амортизациясы және 
құнсыздануы
— объ-
ектілер 
бойынша
Актив
2400
Негізгі құралдар
72
Актив
2410
Негізгі құралдар
121—125


290
1
2
3
4
5
6
73
Актив
2411
Жер
— объ-
ектілер 
бойынша
121
74
Актив
2412
Ғимараттар
— объ-
ектілер 
бойынша
122
75
Актив
2413
Машиналар мен 
жабдықтар
— объ-
ектілер 
бойынша
123
76
Актив
2414
Көлік құралдары
— объ-
ектілер 
бойынша
124
77
Актив
2415
Компьютерлер, 
перифериялық қондырғылар 
және деректерді өңдеу 
жөніндегі жабдық
— объ- 
ектілер 
бойынша
123
78
Актив
2416
Кеңсе жиһазы
— объ-
ектілер 
бойынша
125
79
Актив
2417
Өндірістік құрал-саймандар 
мен керек-жарақтар
— объ-
ектілер 
бойынша
125
80
Пассив
2420
Негізгі құралдардың 
амортизациясы және 
құнсыздануы
81
Пассив
2421
Тозуы
— пайда-
лану 
орындары 
бойынша
131
82
Пассив
2422
Ғимараттардың 
құнсыздануы

83
Пассив
2423
Машиналар мен 
жабдықтардың тозуы
— пайда-
лану 
орындары 
бойынша
132
84
Пассив
2424
Машиналар мен 
жабдықтардың 
құнсыздануы
85
Пассив
2425
Көлік құралдарының тозуы
— пайда-
лану 
орындары 
бойынша
133
86
Пассив
2426
Көлік құралдарының 
құнсыздануы


291
1
2
3
4
5
6
87
Пассив
2427
Компьютерлер, 
перифериялық 
қондырғылардың тозуы
— пайда-
лану 
орындары 
бойынша
132
88
Пассив
2428
Кеңсе жиһазының тозуы
— пайда-
лану 
орындары 
бойынша
134
89
Пассив
2429
Өндірістік құрал-саймандар 
мен керек-жарақтардың 
тозуы
— пайда-
лану 
орындары 
бойынша
134
Актив__2700__Материалдық_емес__активтер'>Актив__2500__Биологиялық_активтер'>Актив
2500
Биологиялық активтер
90
Актив
2510
Өсімдіктер
125
91
Актив
2520
Жануарлар
125
Актив
2600
Барлау және бағалау 
активтері
92
Актив
2610
Барлау және бағалау 
активтері
— объ-
ектілер 
бойынша
93
Пассив
2620
Барлау және бағалау 
активтерінің амортизациясы 
және құнсыздануы
— объ-
ектілер 
бойынша
Актив
2700
Материалдық емес 
активтер
94
Актив
2710
Гудвилл
— түрлері 
бойынша
105
95
Пассив
2720
Гудвиллдің құнсыздануы
— түрлері 
бойынша
115
96
Актив
2730
Өзге материалдық емес 
активтер
— түрлері 
бойынша
101—106
97
Пассив
2740
Өзге материалдық емес 
активтердің амортизациясы 
және құнсыздануы
— түрлері 
бойынша
111—116
Актив
2800
Кейінге қалдырылған 
салықтық активтер
98
Актив
2810
Корпорациялық табыс 
салығы бойынша кейінге 
қалдырылған салықтық 
активтер
334


292
1
2
3
4
5
6
Актив
2900
Өзге ұзақ мерзімді 
активтер
99
Актив
2910
Берілген ұзақ мерзімді 
аванстар
— келісім 
шарттар 
мен 
кәсіпорын-
дар 
бойынша
351—353
100
Актив
2920
Алдағы кезеңдердің 
шығыстары
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша 
341—343
101
Актив
2930
Аяқталмаған құрылыс
— объ-
ектілер 
бойынша
126
102
Актив
2940
Өзге ұзақ мерзімді активтер
— актив-
тердің 
түрлері 
бойынша
334
Пассив__3200_Басқа_да_міндетті_және_ерікті_төлемдер_бойынша_міндеттемелер'>Пассив__3000__Қысқа_мерзімді_қаржы__міндеттемелері'>3 бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Пассив
3000
Қысқа мерзімді қаржы 
міндеттемелері
103
Пассив
3010
Қысқа мерзімді банктік 
қарыз
— заем 
шарттары 
бойынша
601
104
Пассив
3020
Қысқа мерзімді алынған 
қарыз
— заем 
шарттары 
бойынша
602
105
Пассив
3030
Қатысушылардың 
дивидендтері және кірістері 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 
— акция-
лардың 
түрлері 
және 
қатысу-
шылар 
бойынша
621—623
106
Пассив
3040
Ұзақ мерзімді қаржы 
міндеттемелерінің 
ағымдағы бөлігі
— заем 
шарттары 
бойынша
107
Пассив
3050
Өзге қысқа мерзімді қаржы 
міндеттемелері


293
1
2
3
4
5
6
Пассив
3100
Салықтар бойынша 
міндеттемелер
108
Пассив
3110
Төлеуге тиісті 
корпорациялық табыс 
салығы
631
109
Пассив
3120
Жеке табыс салығы
639/01
110
Пассив
3130
ҚҚС
633
111
Пассив
3140
Акциздер
634
112
Пассив
3150
Әлеуметтік салық
635
113
Пассив
3160
Жер салығы
636
114
Пассив
3170
Көлік құралдары салығы
638
115
Пассив
3180
Мүлік салығы
637
116
Пассив
3190
Өзге салықтар
— салық-
тардың 
түрлері 
бойынша
639/02
Пассив
3200
Басқа да міндетті және 
ерікті төлемдер бойынша 
міндеттемелер
117
Пассив
3210
Әлеуметтік салық бойынша 
міндеттемелер
687
118
Пассив
3220
Зейнетақы аударымдары 
бойынша міндеттемелер
686
119
Пассив
3230
Басқа міндетті төлемдер 
бойынша міндеттемелер
— түрлері 
бойынша: 
алымдар, 
төлем-
ақылар, 
баждар, 
кедендік 
төлемдер
639 
120
Пассив
3240
Басқа ерікті төлемдер 
бойынша өзге 
міндеттемелер
687
Пассив
3300
Қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
121
Пассив
3310
Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
— жеткізу-
шілер 
бойынша
671


294
1
2
3
4
5
6
122
Пассив
3320
Еншілес ұйымдарға 
берілетін қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
— ұйым-
дар 
бойынша
641—643
123
Пассив
3330
Қауымдастырылған және 
бірлескен ұйымдарға қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
— ұйым-
дар 
бойынша 
124
Пассив
3340
Филиалдарға және 
құрылымдық бөлімшелерге 
қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
филиал-
дар 
және құ-
рылымдық 
бөлімше-
лер 
бойынша
125
Пассив
3350
Еңбекақы төлеу бойынша 
қысқа мерзімді берешек
— қызмет-
керлер 
бойынша
681
126
Пассив
3360
Жалдау бойынша қысқа 
мерзімді берешек
— келісім 
шарттар 
бойынша
683
127
Пассив
3370
Ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешектің ағымдағы бөлігі
— келісім 
шарттар 
бойынша
687
128
Пассив
3380
Төлеуге тиіс қысқа мерзімді 
сыйақылар
— сыйақы-
лардың 
түрлері 
бойынша
684
129
Пассив
3390
Өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
— түрлері 
бойынша
687
Пассив
3400
Қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері
130
Пассив
3410
Қысқа мерзімді кепілдік 
міндеттемелер
— келі-
сімдер 
бойынша 
651
131
Пассив
3420
Заңды наразылықтар 
бойынша қысқа мерзімді 
міндеттемелер
— келі-
сімдер 
бойынша
652
132
Пассив
3430
Қызметкерлерге сыйақылар 
бойынша  қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері
— келі-
сімдер 
бойынша
681
133
Пассив
3440
Өзге қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері
687


295
1
2
3
4
5
6
Пассив
3500
Өзге қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері 
134
Пассив
3510
Алынған қысқа мерзімді 
аванстар
— сату-
шылар 
бойынша
661—663
135
Пассив
3520
Алдағы кезеңдердегі 
кірістері
— кірі-
стердің 
түрлері 
бойынша
611
136
Пассив
3530
Сатуға арналған істен 
шығатын топтың 
міндеттемелері
137
Пассив
3540
Өзге қысқа мерзімді 
міндеттемелер
— міндет-
темелердің 
түрлері 
бойынша
687
4 бөлім. ұзақ мерзімді міндеттемелер
Пассив
4000
Ұзақ  мерзімді қаржылық 
міндеттемелер
138
Пассив
4010
Ұзақ  мерзімді банктік 
қарыздар
— келі-
сімдер 
бойынша
601
139
Пассив
4020
Ұзақ  мерзімді алынған 
қарыздар
— келі-
сімдер 
бойынша
602
140
Пассив
4030
Өзге ұзақ  мерзімді 
қаржылық міндеттемелер
— келі-
сімдер 
бойынша
603
Пассив
4100
Ұзақ  мерзімді 
кредиторлық берешек
141
Пассив
4110
Жеткізушілер мен 
мердігерлерге берілетін ұзақ  
мерзімді берешек
— жеткі-
зушілер 
бойынша
671
142
Пассив
4120
Еншілес ұйымдарға 
берілетін ұзақ  мерзімді 
кредиторлық берешек
— жеткі-
зушілер 
бойынша
641—643
143
Пассив
4130
Қауымдастырылған және 
бірлескен ұйымдарға 
берілетін ұзақ  мерзімді 
кредиторлық берешек
— ұйым-
дар 
бойынша


296

жүктеу 2.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет