Бухгалтерлік есеп


бөлім. Өндірістік есепке алу шоттарыжүктеу 2.74 Mb.
Pdf просмотр
бет239/243
Дата15.02.2022
өлшемі2.74 Mb.
#17286
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
Бухгалтерлік есеп
52157 157357 13
8 бөлім. Өндірістік есепке алу шоттары 
8000  Өндірістік есепке алу шоттары
8010  Негізгі өндіріс
8020  Меншікті өндірістің жартылай фабрикаттары
8030  Қосалқы өндірістер
8040  Үстеме шығыстар
                                                                                       
№ 2 қосымша
типтік және Жұмыс жоспарлары шоттарының арасындағы                              
салыстырмалы  кесте
Р/с

Ак-тив/ 
пассив
Шоттар
(ХҚеС)
Шоттың атауы
талдама
Шоттар
(ҚБеС)
1
2
3
4
5
6
1 бөлім. Қысқа мерзімді активтер
Актив
1000
Ақша қаражаттары
1
Актив
1010
Кассадағы теңгемен ақша 
қаражаты
451
2
Актив
1020
Кассадағы валютамен ақша 
қаражаты
— валюта 
түрлері 
бойынша 
452
3
Актив
1030
Жолдағы теңгемен ақша 
қаражаты
411
4
Актив
1040
Ағымдағы банктік 
шоттардағы теңгемен ақша 
қаражаттары
— ағым-
дағы 
шоттар 
түрлері 
бойынша
441
5
Актив
1050
Ағымдағы банктік 
шоттардағы валютамен 
ақша қаражаттары
— валюта 
түрлері 
бойынша 
431
6
Актив
1060
Депозиттік банктік 
шоттардағы ақша қаражаты
441
7
Актив
1070
Арнайы шоттардағы ақша 
қаражаттары
— аккре-
дитивтер-
дің түрлері 
бойынша
421—423
Актив
1100
Қысқа мерзімді қаржылық 
инвестициялар
8
Актив
1110
Қысқа мерзімді ұсынылған 
қарыздар
— ұйымдар 
бойынша 
403


285
1
2
3
4
5
6
9
Актив
1120
Сауда үшін арналған қысқа 
мерзімді қаржы активтері
— ұйым-
дар 
бойынша
10
Актив
1130
Өтеуге дейін ұсталатын 
қысқа мерзімді 
инвестициялар
— акция 
түрлері 
бойынша
402, 302
11
Актив
1140
Сату үшін қолда бар 
қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары
— акция 
түрлері 
бойынша
402, 302
12
Актив
1150
Өзге қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары
— түрлері 
бойынша
401, 403
Актив
1200
Қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
13
Актив
1210
Сатып алушылар мен 
тапсырысшылардың қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
сатып 
алушылар 
мен тапсы-
рысшылар 
бойынша
301, 303
14
Актив
1220
Еншілес ұйымдардың 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі
еншілес 
ұйымдар 
бойынша
321—323
15
Актив
1230
Қауымдастырылған және 
бірлескен ұйымдардың 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі
— ұйым-
дар 
бойынша
16
Актив
1240
Филиалдар мен 
құрылымдық бөлімшелердің 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі 
— бөлім-
шелер 
бойынша
17
Актив
1250
Қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
333
18
Актив
1251
— қызметкерлердің жалақы 
жөніндегі берешегі
— қыз-
меткерлер 
бойынша
333/01
19
Актив
1252
— есеп беретін сомалар 
бойынша берешек
— қыз-
меткерлер 
бойынша
333/02
20
Актив
1253
— берілген сомалар 
бойынша берешек
— қыз-
меткерлер 
бойынша
333/03
21
Актив
1254
— қызметкерлердің 
жетіспеушіліктері 
бойынша берешегі
— қыз-
меткерлер 
бойынша
333/04


286
1
2
3
4
5
6
22
Актив
1255
қызметкерлердің өзге 
берешектері (ұрлау, бүлдіру, 
материалдық залал және 
т.б.)
— қыз-
меткерлер 
бойынша
333/05
23
Актив
1260
Жалдау бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
— жалдау 
түрлері 
бойынша
342
24
Актив
1270
Алуға арналған қысқа 
мерзімді сыйақылар
— түрлері 
бойынша
332
25
Актив
1280
Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
— түрлері 
бойынша
334
26
Актив
1290
Күмәнді талаптар бойынша 
резерв
311
Актив
1300
Қорлар
27
Актив
1310
Шикізат және материалдар
сақтау 
орындары 
бойынша
201
28
Актив
1311
Сатып алынатын жартылай 
фабрикаттар және 
жиынтықтаушы бұйымдар 
— сақтау 
орындары 
бойынша
202
29
Актив
1312
Отын
— сақтау 
орындары 
бойынша
203
30
Актив
1313
Ыдыс және ыдыстық 
материалдар
— сақтау 
орындары 
бойынша
204
31
Актив
1314
Қосалқы бөлшектер
— сақтау 
орындары 
бойынша
205
32
Актив
1315
Өзге материалдар
— сақтау 
орындары 
бойынша
206
33
Актив
1316
Ұқсатуға берілген 
материалдар
— сақтау 
орындары 
бойынша
207
34
Актив
1317
Құрылыс материалдары 
және басқалар
— сақтау 
орындары 
бойынша
208
35
Актив
1320
Дайын өнім
— сақтау 
орындары 
бойынша
221
36
Актив
1330
Тауарлар
— сақтау 
орындары 
бойынша
222, 223


287
1
2
3
4
5
6
37
Актив
1331
Қоймадағы тауарлар
— сақтау 
орындары 
бойынша
222-1
38
Актив
1332
Саудадағы тауарлар
— сақтау 
орындары 
бойынша
222-2
39
Актив
1333
Тауарларға қойылған үстеме 
баға
— сақтау 
орындары 
бойынша
222-3
40
Актив
1334
Тауардың бағасындағы ҚҚС — сақтау 
орындары 
бойынша
222-4
41
Актив
1340
Аяқталмаған өндіріс
— сақтау 
орындары 
бойынша
211—213
42
Актив
1350
Өзге қорлар
— сақтау 
орындары 
бойынша
43
Актив
1360
Қорларды есептен шығару 
бойынша резерв
— сақтау 
орындары 
бойынша
Актив
1400
Ағымдағы салық 
активтері
44 
Актив
1410
Корпорациялық 
табыс 
салығы
334/01
45
Актив
1420
ҚҚС
331
46
Актив
1430
Өзге  салық  және  бюджетке 
төленетін  басқа  да  міндетті 
төлемдер
334/02
Актив
1500
Сатуға арналған ұзақ  
мерзімді активтер
47
Актив
1510
Сатуға арналған ұзақ 
мерзімді активтер
— объ-
ектілер 
бойынша
48
Актив
1520
Сатуға арналған істен 
шығатын топтар
— топтар 
бойынша
Актив
1600
Өзге қысқа мерзімді 
активтер
49
Актив
1610
Берілген қысқа мерзімді 
аванстар
— жеткі-
зушілер, 
мерді-
герлер 
бойынша
351—353


288
1
2
3
4
5
6
50
Актив
1620
Алдағы кезеңдердің 
шығыстары
— шығы-
стардың 
түрлері 
бойынша
343
51
Актив
1630
Өзге қысқа мерзімді 
активтер
— актив-
тердің 
түрлері 
бойынша
342
2 бөлім. ұзақ мерзімді активтер
Актив
2000
Ұзақ  мерзімді қаржылық 
инвестициялар
52
Актив
2010
Ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар
— кәсі-
порындар 
бойынша
403
53
Актив
2020
Өтуге  дейін  ұсталатын  ұзақ 
мерзімді инвестициялар
— акция-
лардың 
түрлері 
бойынша
402, 302
54
Актив
2030
Ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар
— акция-
лардың 
түрлері 
бойынша
402, 302
55
Актив
2040
Ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар
— түрлері 
бойынша
401, 403
Актив
2100
Ұзақ  мерзімді дебиторлық 
берешек
56
Актив
2110
Сатып алушылар мен 
тапсырысшылардың ұзақ 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
— сатып 
алушылар 
бойынша
301
57
Актив
2120
Еншілес ұйымдардың 
ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі
— еншілес 
ұйымдар 
бойынша
321—323
58
Актив
2130
Қауымдастырылған және 
бірлескен ұйымдардың 
ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі
— ұйымдар 
бойынша
59
Актив
2140
Филиалдар мен 
құрылымдық бөлімшелердің 
ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі
— бөлім-
шелер 
бойынша


289
1
2
3
4
5
6
60
Актив
2150
Қызметкерлердің ұзақ 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
— қызмет-
керлер 
бойынша
333
61
Актив
2151
— қызметкерлердің жалақы 
жөніндегі берешегі
— қызмет-
керлер 
бойынша
333/01
62
Актив
2152
— есеп беретін сомалар 
бойынша берешек
— қызмет-
керлер 
бойынша
333/02
63
Актив
2153
— берілген сомалар 
бойынша берешек
— қызмет-
керлер 
бойынша
333/03
64
Актив
2154
— қызметкерлердің 
жетіспеушіліктері 
бойынша берешегі
— қызмет-
керлер 
бойынша
333/04
65
Актив
2155
— қызметкерлердің өзге 
берешектері (ұрлау, бүлдіру, 
материалдық залал және 
т.б.)
— қызмет-
керлер 
бойынша
333/05
66
Актив
2160
Жалдау бойынша ұзақ 
мерзімді дебиторлық 
берешек
— жалдау 
түрлері 
бойынша
342
67
Актив
2170
Алуға арналған ұзақ 
мерзімді сыйақылар
— түрлері 
бойынша
332
68
Актив
2180
Өзге ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешек
— түрлері 
бойынша
334

жүктеу 2.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   243
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет