Боранбай Жанетов Фатима Жанетова АғылшыншА-қАзАқшА экологиялық сөздікжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет7/29
Дата06.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
– 77 –
   ~ community
қоғам  
CLIMBER 
шырмалған өсімдік, бұралып өскен өсімдік 
CLIMBING ROOTS 
тамыр атпасы 
CLIMOGRAPH 
климаграмма 
CLINE 
нышандар градиенті, шапшаң жүретін 
сукцессия, катастрофиялық сукцессия 
CLINGAGE 
танк қабырғаларына жабысатын мұнай 
CLINICAL 
клиникалық, ауру нышандарына қатысты, 
аурудың айқын белгілерімен көрінетін 
CLINKER 
клинкер, шлак 
CLISERE 
ауа-райының өзгеруімен тығыз байланыстағы 
климакстық ценоздар деңгейі
CLISTASE 
қазып алынатын ценоздар іздері 
CLISTATE 
қазып алынатын ценоздар шөгінділері
CLOACA 
жерасты канализациялық коллектор, клоака
CLOCK 
сағат 
CLOD 
қатты жер, қатқан жер, қою 
CLOG 
тығын, бітеліп қалу 
CLOGGING
бітеліп қалу, батпақтану 
CLONE 
клон. Кішкентай популяция.
CLONING 
клондау
CLONORCHIASIS 
клонорхоз
CLOSE 
жабылу 
CLOSED CIRCULATORY  т
ұйық айналу жүйесі 
CLOSE-IN
қосылу, шынжырдың қосылған жері 
CLOSET 
жуатын жер, шолан 
CLOSING 
жабылу, бітелу
CLOSURE
тыйым (мысалы, аң аулауға), герметизация 
CLOT 
қоюлық, тромб, оралу
CLOTHES-BORNE 
киім арқылы берілетін (инфекция жөнінде) 
CLOTHING 
киім, ғимарат қабырғаларының сыртқы 
қаптамасы 
CLOTTAGE 
тромбоз 
CLOTTING
ұю
CLOUD 
бұлт, жиналу, қоюлық, күңгірттену
CLOUDBERRIES 
мүк қарақаты 
CLOUDBURST 
нөсер
CLOUDLINESS
бұлттылық, лайлылық
CLOVE  
қалампыр 
CLOVER 
жоңышқа
CLOVERLEAF 
"жоңышқа жапырағы" 
CLUB 
клуб
CLUMP  
топ, жиналу, кластер, бактериялар колониясы
CLUMPING 
агрегация (мысалы, жасушалардың) 

 
– 78 –
CLUP MOSS 
мүктер 
CLUSTER  
кластер, жиналу, топ, араның жиналуы, бірігу, 
жинақталу, топталу
CLUSTERING
өзара әрекет, біріккен, өзара әрекеттесетін
COACTION 
коакция. Биоценоз немесе организмдердің 
элементарлық жүйесіндегі организмдер 
әрекеті.
COAGULABILITY
коагуляциялау 
COAGULANT 
коагулянт
COAGULATE
коагулят 
COAGULATION 
коагуляция, қан ұю 
COAGULATOR 
коагулянт
COAL 
көмір, тас көмір 
COAST 
жаға, жағалау 
COASTLAND
жағалық сызық 
COASTLINE 
теңіз жағалауы 
COAT  
қабық, жамылғы, қабат, жабу, топырақпен 
жабу
COATING 
жамылғы, қабық 
COBALT 
кобальт, Со (оң токсиканттардың бірі болатын 
ауыр металл)
COBRA 
абжылан, улы жылан 
COBWEB 
өрмекші торы 
COCARCINOGEN 
коканцерогенді фактор (канцерогеннің 
қызметін күшейткіш) 
COCCIDIOIDOMYCOSIS  кокцидиоидоз, кокцидиоидомикоз 
COCCYX  
құймұшақ 
COCHLEA
ішкі құлақтың ұлу тәрізді өсіндісі 
COCK 
1. кран, вентиль. 2. қораз 
COCKROACH 
тарақан
CO-COMBUSTION 
біріктіріп өртеу (мысалы, әртүрлі 
қалдықтарды)
COCONUT 
кокос 
COCTOLABILE 
термолабилді
COD(chemical oxigen 
demand) 
оттегіні химиялық қажетсіну 
COD 
треска (балық түрі)
CODE 
код, кодтау жүйесі, кодтау, техникалық 
жағдайлар, пайдалану мөлшері 
CODISPOSAL 
бірге ағызу (мысалы, үй және өндіріс ағынды 
суларын), әр түрлі қалдықтарды біріктіріп 
орналастыру 
CODLELUR 
кодлелур (пестицид)
CODLEMON 
кодлемон (пестицид) 

 
– 79 –
COD LIVER OIL 
балық майы 
CODOMINANCE
кодоминанттық
CODON 
кодон
COEFFICIENT 
коэффициент 
     ~ bioconversion 
биоконверсия коэффициенті 
     ~ community 
жалпылық коэффициенті 
     ~ correlation 
корреляция коэффициенті 
     ~ of destruction
деструкция коэффициенті 
     ~ of fineness 
өлшенген заттектер құрамының су 
лайлылығына қатысы 
     ~ of haze 
лайлылық коэффициенті 
     biological ~ 
биологиялық коэффициент 
COELENTERATA
ішек қуыстылар типі
COELOM 
дене қуысы  
COELOZOIC 
дене қуысында тіршілік ететін организм 
COEN 
цен (қоршаған орта элементтерінің 
жиынтығы) 
COENOBIOLOGY 
биоценология (қоғамдастықтарды зерттейтін 
экология тарауы) 
COENOSIS 
ценоз, қоғамдастық 
COENUROSIS 
ценуроз 
COENZYME 
кофермент 
COEVOLUTION 
коэволюция
COEXISTENCE 
бірге тіршілік ету, бірігу 
COFACTOR 
бірігіп қызмет ету факторы 
COFFERDAM 
дамба 
COGENERATION 
когенерация
COHABITATION 
бірге тұру
COHERENCE 
когеренция, өзара байланыс (мысалы, 
денсаулықтың табиғатпен байланысы) 
COHESION
когезия, ілінісу, байланыстылық 
  ~ and adhesion 
кохезия және адхезия
COHORT 
когорта, контингент, дарақтар тобы, ұрпақ 
COIL 
сақина, спираль орамы
COLD  
салқындық, салқын тию
COLDBLOODED
салқын қанды (жануар)
COLE 
орамжапырақ 
COLEMBOLA
аяқ құйрықтылар
COLIBACILLOSIS 
коли-инфекция, коли-бактериоз, эшерихиоз 
COLIC 
іштің түйіліп ауруы, тоқ ішекке қатысы бар 
COLIFORM 
ішек таяқшасы, ішек бактериясына қатысты
COLLABORATION 
бірге жұмыс істеу, өзара әрекет 
COLLAPSE
коллапс, бұзылу, құлдырау 
COLLAR 
сақина, белбеу 

 
– 80 –
COLLAR-BONE 
бұғана
COLLATION
салыстыру, статистикалық тексеру 
COLLECTIBILITY 
ұстап қалуға қабілеттілік (зиянды заттарды)
COLLECTING 
ұстап қалу (ұшып жүрген шаң-тозаң, күлді), 
жиналған қалдықтарды жою, жинау 
(өсімдіктерді, жануарларды,  геологиялық 
үлгілерді, т.б.), аулау (зоодүкендер мен 
зообақтар үшін жабайы жануарларды аулау) 
COLLECTION 
жинау, материал жинау, ұстап алу (зиянды 
заттектерді) 
COLLECTOR 
коллектор, басты су жинайтын канал, 
жинаушы (жануарларды,т.б.)
COLLENCYHMA CELLS  колленхима жасушасы 
COLLINOUS 
төбелерде өсетін
COLLIQUATION 
сұйылтылу, жұмсару 
COLLISION 
соқтығысу, коллизия, конфликт
COLLOBLAST 
коллобласт
COLLOGEN 
коллаген 
COLONIAL 
отар, отарлық 
COLONICUS 
қоныс аударушы, көшкен, ауған 
COLONIZATION 
колонизация, инвазия 
COLONY 
қоныстандыру, елдену, отар, колония 
COLONY-FORMING
колония құратын 
COLOPHONEY 
смола шайыры 
COLOR 
түс, үн, бояу, сыр 
COLORATION 
бояу 
COLOR-BLINDNESS
түске соқырлық
COLORIMETER
колориметр
COLORIMETRY 
колориметрия
COLOURANT 
бояғыш зат 
COLT  
құлын
COLTSFOOT 
құлын, қодық, бота 
COLTSFOOT 
өгейшөп, тайтұяқ 
COLUMN 
бағана, сала, омыртқа, жота, арқалық
COMA 
кома (ессіз күй) 
COMBAT 
ұрыс, соғыс, күрес (зиянкестермен), тартыс  
COMBER 
жағаға шарпитын ұзақ мұхиттық толқын 
COMBINATION 
қиыстыру, сәйкестік, үйлесімділік
COMBUSTIBILITY
жанғыштық 
COMBUSTION 
жану, өртену, өртеу,қышқылдану 
(органикалық заттардың) 
COMFORT 
жұбату, сүйеу, қолдау, жабдықталған, 
үптелген 
COMMENSALISM
комменсализм

 
– 81 –
COMMERCIAL 
тауарлық, саудалық, өндірістік, техникалық, 
тазартылмаған, өңделмеген 
COMMINUTION 
ұсақтау, уатылу, ірі қалдықтарды бөлектеу 
және ұсақтау (тұрған судың құрамындағы) 
COMMINUTOR
қоқыс, уатқыш 
COMMITMENT 
міндеттеме, тапсырма
COMMITTEE
комитет, комиссия 
COMMIXTURE 
араласу, қоспа
COMMODIT(Y) 
тұтыну өнімі, азық-түлік, тауар 
COMMON 
жалпы, көп таралған, ортақ игілік, қауым, 
қауымдық жерлер
COMMON BILE 
CONDUCT
өт жолы 
COMMUNAL 
қауымдық, ортақ 
COMMUNICATION 
коммуникация, байланыс жүйесі, ақпарат 
алмастыру, өзара байланыс, қатынас 
COMMUNICATION-LINE қатынас жолы, қ
ұбыр
COMMUNITY 
қауым, қоғам, биоценоз, қауымдастық 
COMMUTER 
қоғамдық көлікпен күнделікті ары-бері жол 
жүретін адам
COMMUTING
қала ішілік орын ауыстыру 
COMPACTABILITY 
тығыздыққа қабілеттілік, қатаюшылық 
COMPACT BONE
қатты сүйек
COMPACTION 
тығыздау, престеу (мысалы, қалдықтарды)
COMPACTNESS 
тығыздық (топырақтың) 
COMPANY
компания
COMPARISON 
салыстыру 
COMPARTMENT 
учаске, бөлім, камера, бөлме 
COMPARTMENTA(LIZA)T
ION 
зоналарға кеңістіктік бөлу (мысалы, 
ландшафттың)
COMPATIBILITY 
сыйысушылық, қосылушылық
COMPATIBLE
жарамды, пайдалы, тиімді
   environmentally ~ 
экологиялық тұрғыда жарамды, таза, қауіпсіз 
COMPENSATING 
бейтараптандыру
COMPENSATION 
компенсация, түзету, тегістеу
COMPETENCE
хабардарлық, қабілеттілік, жете білушілік 
COMPETITION 
бәсеке, бақталастық
COMPETITOR 
бәсекеші, бақталасшы 
COMPILATION 
жинақ, жинау (нақты істерді, т.б.)
COMPLAINT 
наразылық, шағым
COMPLEMENT 
комплемент (сау малдың қанындағы жұқпалы 
мал ауруынан қорғайтын зат), мал басы, 
хромосомды жиынтық 
COMPLETE 
толық метаморфоз

 
– 82 –
METAMORPHOSIS
COMPLEX 
жинақ, жиынтық, күрделі, комплексті 
қосылыс, нығайған, шыныққан 
COMPLEXATION
комплекстеу (қалдықтарды нейтралдау әдісі) 
COMPLEXION
түр, түс
COMPLEXITY 
жинақтылық, комплекттілік 
COMPLIANCE 
келісушілік, үйлесімділік, иілімділік, 
созылымдылық 
COMPLICATE 
қиындату, күрделендіру 
COMPLICATION 
асқыну (аурудың) 
COMPO 
композит, композициялық материал
COMPONENT 
құрам, құрама бөлік, элемент 
COMPOSITE
композит, түстері күрделі өсімдіктер 
COMPOSITION 
композиция (көркемөнер шығармасының 
құрылысы), құрылым, мазмұн 
COMPOSTABLE 
компост, қорда (топырақ, шымтезек, өсімдік, 
минерал қатты-құттылары және жануарлар 
тезектерінің қосындысынан құралған 
тыңайтқыш) 
COMPOSTABLE 
биохимиялық ыдырауға еріксіз көнетін
COMPOUND 
қосылыс, құрам, қоспа, араластыру, 
химиялық қосылыс 
COMPREHENSIVE 
жан-жақты, комплексті, нақты (инфекция мен 
зиянкестерді тарату суреті жөнінде)
COMPRESSION 
сығу, қысу, атмосфералық қысымның 
көтерілуі, даму кезеңінің төмендеуі 
COMPROMISE 
ымыра, келісім, аралық күй, бұзу 
COMPULSATORY
мәжбүрлік, ықтиярсыз (мысалы, емделу) 
COMPUTATION
есеп, есептеу
COMPUTER-ASSISTED 
компьютерлендірілген, компьютерде 
өңделген
CONCATENATION 
конкатенация, қосылу, бірігу, ілінісу, 
байланысу 
CONCAVEATION 
сенситизация
CONCEALED 
жасырынды, латентті
CONCEALING 
жасыратын 
CONCEIVUNG 
ұрықтану, жемістену 
CONCENTRATION 
концентрация, шоғырлану, әлдеқандай 
нәрселердің немесе организмдердің бір жерге 
немесе бір төңірекке шоғырлануы, топтасуы 
не жинақталуы.
CONCENTRATOR 
концентратор, қалдықтарды нығыздағыш, 
центрифуга, жинаушы 
CONCEPT
концепция, түсінік, принцип

 
– 83 –
CONCEPTION 
концепция, түсінік, ұрықтандыру, бала біту, 
жүкті болып қалу 
CONCERN 
қам істеушілік, алаңдау, дамылсыздық, 
қызығушылық 
CONCESSION
концессия, жерді жалға беру 
CONCOMITANT 
ілеспелі, жалғаспалы 
CONCORDANCE 
келісім, үйлесім, гармония
CONCRETE 
монолит (тұтас біртас кесегі және содан 
қашалып жасалған нәрсе), бетон, газ бетоны
CONCRETION 
жетіліп кету, тұтасып біту, бітіп кету, 
конкремент, конкреция 
CONCURRENT
бірігіп не бір уақытта әрекет істейтін 
CONCUSSION 
мидың шайқалуы
CONDEMN 
соттау, айыптау, жарамсыз ету, конфескілеу 
(мысалы, аулауға арналған қаруды)
CONDENSATION 
конденсация, тығыздану, қоюлану
CONDENSER
конденсациялық құрылғы
CONDITION 
шарт, жай-күй, кондиция, стандартқа сай болу 
CONDITIONAL 
шартты
  ~ reflex 
шартты рефлекс
CONDITIONER 
кондиционер, жақсартқыш, қалпына 
келтіргіш
CONDITIONERIGATION  топырақ құрылымын жақсарту үшін 
химиялық мелиоранттарды су құю арқылы 
енгізу 
CONDITIONING 
шартқа сәйкестендіру, топырақты 
жақсартқыш, өңдеу, жақсарту, шартты 
рефлекс 
CONDOMINANT
кондоминант 
CONDOMINIUM 
бірігіп иелену
CONDUCT
жүргізу, өткізу
CONDUCTION 
электр өткізгіштік, жылу өткізгіштік 
CONDUCTING TISSUE 
өткізгіш ұлпа 
CONDUCTOR 
сым, өткізгіш құбыр 
CONDUIT 
канал, акведук, науа, құбыр
CONE 
бүршік, жаңғақ
CONEY 
үй қояны, қоян 
CONFER 
келтіру, үстеу, күшейту (заттың қасиетін)
CONFIDENCE 
жасырын болу, құпия болу, дұрыстық, 
анықтық 
CONFINED 
өз таралуында шектелген
CONFINEMENT 
таралуында шектелген
CONFINING 
шектеу, таратпаушылық, бір шектен 
шығармаушылық, герметизация, 

 
– 84 –
радиоактивтіліктің таралуын болдырмау 
CONFIRMATION 
локализация, болдырмау 
CONFLICT 
растау, дау 
CONFLUENCE 
құйылыс, қосылыс (өзендердің), жиналу 
(адамдардың) 
CONFLUENT 
құйылу 
CONFOEDERATA 
қатар өмір сүретін (бірақ басыбайлы емес ) 
организмдер, организм түрлерінің 
қоғамдастығы
CONFORMATION 
конформация, құрылым, түр 
CONFORMED
формасы ұқсас, біркелкі, бірыңғай
CONFUSION 
жаңылыс, қате, естің жаңылуы 
CONGELATION 
суыту, салқындату, қату, қатты күйге айналу, 
қоюлану 
CONGELITURBATION 
қатқыл кездегі форманың өзгеруі
CONGENERIC 
бір түрге жататын 
CONGENEROUS 
біркелкі, біртекті, синергизммен 
сипатталатын
CONGENIAL 
тумыстан, іштен, табиғи 
CONGER 
теңіз жыланбалығы 
CONGESTED
үйілген, бір жерге жиылған, халқы аса тығыз 
CONGESTION 
халықтың тығыздығы, тоқырау, іркілу, аса 
толу, гиперемия (қан кернеу не бір мүшенің 
қалыптан тыс қанға толуы)
CONGLOMERATION 
жиналу, концентрация, конгломерация 
CONGLUTINATION 
адгезия, ілінісу (жасушалардың), 
конглютинация 
CONIFER 
қылқан жапырақты ағаш 
CONIFEROUS 
қылқан жапырақты   
CONIFIBROSIS 
шаңды фиброз 
CONIOPHAGE 
кониофаг, шаңды жасуша 
CONIOSIS
кониоз (шаң әсерінен болатын ауру)
CONIOSPORIOSIS 
кониоспориоз
CONJUGATE 
қосылыс, конъюгат,қосылу, тұтасу 
CONJUGATION 
конъюгация
CONJUNCTION 
қосылыс, қосылу 
CONJUNCTIVA 
конъюктива (көздің шырышты қабығы) 
CONNATURAL
табиғи, табиғатында ұқсас, туыстас, жақын 
CONNECTION 
байланыс, ілінісу
CONNECTOR 
байланыстырғыш құрылғы 
CONNECTIVE TISSUE 
дәнекер ұлпа 
CONNUBIUM 
будандасу 
CONODRIMIUM 
мәңгі жасыл өсімдіктер фитоценозы

 
– 85 –
CONOPHORIUM 
қылқан жапырақты орман фитоценозы 
CONSCIOUSNESS 
сана, түсінік
CONSENSUS 
келісім, консенсус, әртүрлі мүшелер әсерінің 
келісіп әрекеттесуі, құрылымның жалпы өзіне
тән элементі
CONSEQUENCE 
салдар, нәтиже, маңыздылық 
CONSERVANCY 
табиғатты қорғау және оны рационалды 
пайдалану, табиғат қорғау қызметі, өзендерді 
және ондағы өнімдерді қорғау, консервация 
CONSERVATION 
сақтау, табиғат қорғау қызметі, қор
CONSERVATIONIST 
табиғат қорғауды анықтаушы және қолдаушы 
CONSERVATOR 
сақтаушы, табиғат қорғау қызметінің 
қызметкері
CONSERVER
бекітуші 
CONSIDERATION 
қарау, талқылау (жобаны), компенсация 
CONSISTENCY 
консистенция, құрылым, қоюлық, тығыздық
CONSOLIDATION 
қатты күйге айналу, тығыздалу
CONSONANCE 
гармония, келісім, бірлік 
CONSORT 
қоғамдастыққа қатысушы
CONSORTIUM
консорция, қына (шөп)
CONSORTSHIP 
некелік қатынас 
CONSPICUOUS 
ашық, айқын, ерекше, өзгеше, көзге түсетін, 
көрініп тұратын
CONSTANCY 
тұрақтылық, қаттылық, өзгермейтіндік 
CONSTANT 
тұрақты (шама), орнықты, коэффициент, үлгі 
CONSTELLATION 
констелляция (біртекті объектілердің 
жиналуы, тобы), қоршаған ортаның бірнеше 
факторларының қызметінің жиынтығы 
CONSTITUENT 
құрама бөлік, ингредиент
CONSTITUTE 
құрам, құрау 
CONSTITUTION 
конституция (құрылым, дене бітімі, генотип) 
CONSTRANT
күштеу, көндіру, қысым көрсету, шектеу 
CONSTRICTION 
тарылу, қысқару, қысылу, қысып буу 
CONSTRUCTION 
құрылыс
CONSUME 
тұтыну, жұмсау, жұту, жеп қою
CONSUMENT 
тұтынушы, консумент (детритофаг, фитофаг, 
жыртқыштар, паразиттер секілді органикалық 
заттектермен қоректенетін организм) 
CONSUMER  
консумент, тұтынушы, гетеротроф
CONSUMERISM
тұтынушылық 
CONSUMPTION 
тұтыну, өкпенің созылмалы ауруы (мысалы, 
туберкулез)
CONTACT 
контакт, бйланысу, жалғасу, түйісу, 
ұштастырылу 

 
– 86 –
CONTACTOR 
байланысу сүзгісі
CONTAGION 
инфекция, инфекциялық ауру, инфекцияның 
байланысу арқылы берілуі 
CONTAGIOUSNESS 
жұқпалылық 
CONTAIN 
құрамында болу, кірістіру 
CONTAINER  
контейнер, қор, канистра 
CONTAINERIZATION 
контейнерлік тасымалдау
CONTAINMENT 
жайылтпаушылық, таратпаушылық, қорғаныс 
қабығы (ядролық реактордың), қорғаныс 
CONTAMINANT 
ластағыш заттек, қоспа 
CONTAMINATION 
контаминация (ластану), қоныстандыру 
(биологиялық агенттерді)
CONTENT 
сыйымдылық, маңыз, мағына, мөлшер, үлес
CONTEST 
бақталастық, күрес
CONTIGUOUS
байланысты, жақын, шектес, көршілес 
CONTIGUUM 
шектес мекендердің жиынтығы 
CONTINENTAL 
құрылықтық
CONTINGENCY 
апатты жағдай, кездейсоқтық, ойда болмаған 
жағдай 
CONTINUITY 
тұтастық, беріктік, үздіксіздік, толассыздық 
CONTINUUM 
континуум (объектілер арасында шекараның 
болмауы)
CONTOUR 
изолиния (теңдес көрсеткішпен қосылатын 
сызық), горизонталь, траектория 
CONTRACEPTIVE
ұрықтанбауға арналған дәрі-дәрмек 
CONTRACT 
келісім шарт, келісім шартқа отыру, қысқару, 
қысылу
CONTRACTILE 
VACUOLE 
жиырылмалы вакуоль 
CONTRACTION 
сығылу, қысқару, келісім шарт жасау 
CONTRAIL
ұшақтың инверсиялық ізі
CONTRAINDICATION 
қарсы дәлел 
CONTRALATERAL 
контралатеральды
CONTRANATANT 
ағысқа қарсы көшіп-қонатын 
CONTRAST 
контраст, қарама-қарсылық, салыстыру
CONTRIBUTE 
көмектесу, жәрдемдесу, қызмет істеу 
CONTRIBUTION 
контрибуция, ақша салу, қазына 
CONTRIVANCE 
ойлап табу, өнер табысы, үйрену
CONTROL
басқару, реттеу
CONTROLLED 
EXPERIMENT 
бақылау тәжірибесі 
CONTROVERSIAL 
қайшы болу, айтысты қажет ететін, төзбейтін
CONURBATION 
конурбация
CONVALESCE 
сауығу, жазылу

 
– 87 –
CONVECTION 
конвекция (ауа және ылғал салмағының тік 
бағытта өзгеруі), конвекциялық 
CONVENTION 
конвенция, келісім, келісім шарт, шартты 
белгілер (көпше түрінде)
CONVENTIONAL 
әдеттегі, шартты, дәстүрлі 
CONVERGATION
конвергация, жақындасу 
CONVERSION 
конверсия, қайта пайда болу, айналу, жаңа 
үлгіге ену, реакция 
CONVERTER 
нейтрализатор 
CONVEX 
дөңес, дөңесі бар 
CONVIVUM 
оқшаулау нәтижесінде басқа популяциямен 
будандаса алмайтын популяция 
CONVOLUTION 
бүгілме, ирең, қатпар (мидың), иілімділік, 
жапырақтардың қабаттануы
CONVULSION 
сіңір тартылу, құрысу, конвульсия (дененің 
қатты қалтырауы, қақшиюы, қалшылдауы, 
дірілдеуі) 
COOKING 
жылу өңдеу, пісіру 
COOLANT 
салқындатқыш, хладагент, салқындатқыш 
заттек
COOLDOWN 
салқындату
COOLER 
салқындатқыш, салқындатқыш аспап, 
тоңазытқыш 
COOLING
салқындату, суыту, (түнгі) суыту 
COOLROOM 
тоңазытқыш камерасы
COOMB 
енсіз, қысаң дала, шатқал сай, алқап, қойнау 
CO-OPERATION
ынтымақтастық, кооперация 
CO-OPERATIVE 
кооператив, кооператив мүшесі, кооператор 
COORDINATION 
келісу
COOTIE 
адам биті
COPEPODS 
ескек аяқты шаян тәрізділер
COPIOUS 
ұрықты жемісті, топпен таралған 
COPOLYMER 
сополимер
COPPERAS
темірдің күкірт қышқылды тұзы 
COPPICE 
жас бұтақшалар орманы, орман учаскесі 
COPROANTIBODY 
копрогенді антидене
COPRODUCT 
жанама өнім 
COPROPEL 
сапропель (тыңайтқыш ретінде қолданылатын 
су түбіндегі шөгінділер)
COPROPHAGOUS 
экскременттермен қоректенетін 
COPROPHAGY 
сапрофагия, экскременттерді жеу
COPROZOON 
экскременттерде өмір сүретін жануар
COPSE 
жас орман, жас бұтақ, бұта 

 
– 88 –
COPULATION 
копуляция, жинақталу, жұптау, 
шағылыстыру, копулировка 
COPULATIVE 
байланыстырғыш, жалғағыш 
COQUINA
кеуекті әк тас, ұлутас
CORACIDIUM
корацидий 
CORAL 
маржан, маржанды 
CORBIE 
қарға
CORD  
сіңір   
CORDILLERA 
таулық жүйе, тау шынжыры 
CORE 
ядро, өзек, темір өзек, стержень, ядролық 
реакцияның белсенді зонасы, қала орталығы, 
негізгі құрам, ядрошық 
CORER 
(топырақ) құбыры (сынақ алуға арналған) 
CORING 
керндік бұрғылау, керндерді сұрыптау
CORIUM 
кориум, тері, қабықша 
CORK 
саңырауқұлақ 
CORM 
түйнек  пияз
CORMORANT 
суда жүретін ірі құс, бірқазан 
CORN 
дән, дәнді дақылдар, бидай (Англиядағы), 
жүгері
CORNEA 
қасаң, көк тікен, қабық, шынайна (көздің 
мөлдір қабығы)
CORNEOUS 
мүйіз, мүйіз тәрізді 
CORNFIELD 
жүгері алқабы, бидай алқабы
CORN-FLOWER
қасаң қабақ (гүл), көкбас (көктікен) 
CORNIFICATION 
мүйіздену, қабыршаққа айналу
COROLLA
күлте жапырақ
CORPUS 
дене, мүшенің негізгі бөлігі, корпус 
(ботаникалық тұрғыда)
CORPUSCLE 
бөлшек, корпускула, дене
CORPUS LUTEUM 
сары дене 
CORRASION
корразия, бұзылу, су шайып кету 
CORRECT 
дұрыс, дұрыстау
CORRECTION 
дұрыстау
CORRELATION 
корреляция, байланыс, басыбайлылық 
CORRELATIVE 
коррелятивті, тиісті, үйлесімді
CORRIDOR 
коридор
CORROSION 
коррозия, бұзылу, коррозия өнімі
CORROSIVITY
коррозиялық белсенділік(қоршаған ортаның) 
CORRUGATION 
қыртыс, қатпар, қабат
CORRUPTION
бұзу, бұзылу, шіру, ыдырау 
CORTEX 
ми қабығы 
CORTISONE 
кортизон 
CORYPHAD
альпілік жайылымдық өсімдік 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет