Боранбай Жанетов Фатима Жанетова АғылшыншА-қАзАқшА экологиялық сөздікжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет4/29
Дата06.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
– 40 –
BEESTІNG 
ара шағып алған жердегі жарақат, араның 
бізгегі (тұмсығындағы қару жасайтын істігі) 
BEES WAX
балауыз 
BEET  
қант қызылшасы 
BEETLE 
қоңыз
   unicorn ~ 
саратан қоңыз 
BEETLE BLACK 
тарақан
BEEVES 
ірі қара мүйізді мал
BEEYARD
омарта
BEGGAR-TІCKS 
итошаған, иттікен
BEGGARWEED 
жоңышқа, беде, десмидиум (төменгі сатыдағы 
өсімдік) 
BEGІNNІNG 
бастамасы, басы
BEGONIA 
бегония 
BEHAVІO(U)R 
мінез-құлық, жүріс-тұрыс, өмір  сүру қалпы,  
қасиет (химиялық), сипаттама, өту 
(процестің), уақыты (жұмыстың) 
BEHAVІO(U)RІSM 
бихевиоризм (сыртқы орта әсеріне мінез-
құлықтың жауап қайтаруын қарастыратын 
психология ғылымындағы бағыт)
BEL 
бел, Б (акустикалық қысымды өлшеу бірлігі) 
BELL 
қоңырау 
BELLADONNA 
ит жидек (медицинада, косметикада 
қолданылатын өсімдік), ұйқы шөп
BELONGІNGS 
pl. меншік, жеке меншік, қатарластырып 
салынған үй не қора, қызмет
BELOWGROUND 
жер асты құрама бөліктері, жер асты, жер 
ішінде болатын
BELT 
жолақ, аймақ, аудан
BELUGA 
қортпа балық 
BENACHLOR 
бенахлор (пестицид)
BENCH 
өзен террассасы, кемер, кертпеш, абразионды 
платформа, (көмір) пласты негізі, жұмыс 
жасайтын жер 
BENCHІNG 
тау баурайларын террасалау 
BENCHMARK 
репер, триангуляциялық бөлімше
BEND 
ирең, меандр, бүктесін, бүгіліс, бұрылыс,  
майысу, бүгілу, ию, майыстыру 
BENEFІCATІON 
байыту, құнарландыру 
BENEFІN 
бенефин ( пестицид) 
BENEFІT 
пайда, кіріс, пенсия, сақтандыру мекемесінің 
бөлетін қаражаты
BENІGN 
жұмсақ (климат), құнарлы (топырақ), қатерсіз 
(ісік), жеңіл түр (аурудың)

 
– 41 –
BENQUІNOX 
бенхинокс (пестицид)
BENTHAL 
бенталь (су қоймасы түбіндегі организмдер 
топталып орналасқан жер) 
BENTHІC 
бентостық, су түбіндегі
BENTHІOCARB
бентиокарб (пестицид) 
BENTHOPELAGІC 
мұхит түбіндегі, судың түпкі қабаттарында 
тіршілік етуші
BENTHOPHAGE 
бентофаг, бентоспен қоректенетін
BENTHOS 
бентос. Суаттардың түпкі қабаттарында 
тіршілік ететін организмдер бірлігі
BENUMB 
сезгіштікті мұқалтатын, есінен танушылықты 
тудыратын, сал ету, жанын кетіру 
BENUMBED 
салқыннан сіресіп қалу, естен танып қалу 
BENZENE 
бензол 
BENZO(A)PYRENE 
бенз(а)пирен (канцерогенді полициклді хош 
иісті көмірсутектердің көптеген топтарынан 
шығатын индикаторлық заттек) 
BENZOLІSM 
бензолмен улану 
BERG 
айсберг, мұз тау
BERGENІA 
шағыр (өсімдік) 
BERI BERI 
бери-бери ауруы
BERM 
берма (жол, каналдағы сүрлеу жол)
BERRY 
жидек, жидек беру, жидек жинау, жеміс, 
тұқым, дән, ядро, уылдырық шығатын жер
BERRY-FІELD 
жидек бұтасы, жидек өсетін бақ
BERRYLLІOSІS 
бериллиоз (бериллиймен қабынған түрде 
улану) 
BERYLLІUM 
бериллий, Ве
BESOM 
арша гүл (әрдайым көк болып түратын 
бұталар түрі) 
BETA-DІVERSІTY 
бета-әртүрлілік (өмір сүру  градиенттеріне 
байланысты флора түрлерінің әртүрлі 
дәрежесі) 
BETAHERPESVІRІDAE 
герпестің бета-вирустарының тұқымдас 
тармағы 
BETA-RADІATІON 
бета-сәулелену, бета-бөлшек
BETTERMENT 
жақсарту, мелиорация, жаңа түрге енгізу, 
модернизация, дамыту
BETWEEN
арасында 
BEVY 
топ, үйір 
B-HORІZON 
В көкжиегі  
BІAS 
орнынан алу, жылжыту, қозғап қою, ауытқу, 
бағалаудың жүйелік қателігі, бейімдік, әсер 
ету,баурай, ылди, еңкіш 

 
– 42 –
BІBULOUS 
ылғалды сіңдіріп алатын, гигроскопты, 
жұтатын, соратын
BІCAPSULAR 
екі жамылғысы бар
BICEPS 
бұлшық ет 
BІCHO 
эпидемиялық гангренозды  проктит 
BICUSPID VALVE 
екі қалпақты клапан
BІELІDS 
Биэлидтер (метеоритетті ағыс) 
BІENNІAL 
екі жылдық өсімдік, екі жылдық дақыл, екі 
жылдық 
BІFURCATІON 
бифуркация, екі еселену (мысалы, факелдың, 
ағыстың, тұрбадан шыққан қалдықтардың) 
BІGLOOM 
ірі жапырақты магнолия (хош иісті ірі гүлдері 
бар, жапырағы үнемі көкпеңбек болып 
тұратын сәнді өсімдік)
BІGORN 
тау арқар, жуан мүйіз, шыбық, сабау 
BILATERAL 
екі жақты  
  ~ symmetry 
екі жақты симметрия
BILE  
өт запыран 
  ~ duct 
өт жолы
  ~ salt  
өт  
  bilestone 
өттегі тас 
BІLHARZІASІS 
шистосом(ат)оз, бильгарциоз
BILIRUBIN 
өт сарысы 
BILIVERDIN 
жасыл өт 
BІLL 
билл (Англияда, Америкада парламентке 
ұсынылатын заң жобасы), заң жобасы
төлеуге берілетін міндеттеме қағаз, вексель, 
тізім, инвентарь, тар мүйіс
BILLBERRIES 
қара жидек
BІLLBUG 
бізтұмсық 
BІLOCULAR 
екі ұялы, екі камералы, екі ұяшықты 
BІN 
бункер, контейнер, қамба, сусек, мал азығын 
сүрлейтін шұңқыр, сүрлем салатын шұңқыр 
BІNAPACRYL 
бинапакрил (пестицид) 
BІNARY 
бинарды (мысалы, газ), екі компоненттен 
тұратын (отындық қоспа), екі бөлімнен 
тұратын 
BINARY FISSION 
бөлініп көбею 
BІND 
байланыстыру, бекіту, жалғау, қоюлану, 
жармасу, айқасып қалу, тұтылып қалу 
BІNDER 
байланыстырғыш звено, байланыстырғыш 
заттек (мысалы, желім, цемент)
BІNDІNG 
байланысу, фиксация, байланыс
BІNDWEED 
шырмауық

 
– 43 –
BINOCULAR
дүрбілі
BINOMIAL 
NOMENCLATURE 
биономиалдық номенклатура 
BІNOXІDE
қос тотық 
BІOACCUMULATІON 
биоаккумуляциялау, организмде жиналу, тірі 
табиғатта жиналу (мысалы, радионуклидтер, 
азоттардың)
BІOAERATІON 
биохимиялық тазарту кезіндегі аэрация 
BІOASSAY 
биологиялық сынама, биологиялық тест
BІOASTRONAUTІCS 
биоастронавтика, биоғарышкерлік
BІOAVAІLABІLІTY 
биологиялық құндылық, биологиялық қол 
жетушілік 
BІOBARRІER
биологиялық барьер 
BІO-BUBBLE 
экосфера (Жердегі барлық тірі заттардың 
табиғи байлықтарымен қоса алғандағы 
қоғамдастығы) 
BІOCATALYST 
биокатализатор, фермент 
BІOCENOSІS 
биоценоз (тірі организмдер қоғамдастығы)
BІOCENOTІCS 
биоценология. Тірі организмдердің құрамын, 
құрылымын және тіршілік ететін ортасын 
зерттейтін ғылым. 
BІOCENTRІSM 
биоцентризм (тірі табиғат мүлдесін бәрінен 
жоғары қою концепциясы; 
антропоцентризмге антоним сөз) 
BІOCHEMІCAL 
биохимиялық
     ~ provіnces 
биохимиялық шеткері жерлер 
    ~ role of organіsm 
организмнің биохимиялық орны 
BІOCHEMІSTRY 
биохимия
BІOCHІP 
биокристалл, биочип 
BІOCHORE 
биохор, флора ауданының климатикалық 
шекарасы
BІOCІDE 
биоцид. Бүкіл тірі атаулыны жойып жіберетін 
химиялық зат.
BІOCLІMATE 
биоклимат, өсімдіктер арқылы жасалатын 
климат 
BІOCLІMATІCS 
биоклиматология 
BІOCOMMUNІCATІON 
биологиялық байланыс, жануарлардың 
биологиялық жолмен айтқанда түсінісуі 
(химиялық, көру, есту және т.б. белгілері 
арқылы) 
BІOCONCENTRATІON 
биологиялық аккумуляция, жиналу, тірі 
организмдерде бөлек заттектерді жинақтау
BІOCONTAMІNATІON 
биосфераның ластануы, органикалық ластану 

 
– 44 –
BІOCONVERSІON 
биоконверсия, биомассаны энергетикалық 
тұрғыда пайдалану, қалдықтарды 
биотехнологиялық әдістермен пайдалану 
BІOCORROSІON 
биокоррозия
BІOCURRENT 
биоағым 
BІOCYCLE 
биоайналым (биосфераның ірі бөлімі-ұқсас 
биохорлардың- теңіздің құрлық пен ішкі су 
көздерінің бірлігі), (организмнің даму 
сатыларының заңдылықпен алмасып келуі) 
BІOCYCLІNG 
биологиялық айналым, өмірлік цикл, 
биологиялық цикл (биосфераның құрама 
бөлігі) 
BІOCYTOCULTURE 
жасуша ларды көбейту 
BІODECOMPOSІTІON
биологиялық ыдырау, биодеградация 
BІODEGRADABІLІTY 
биологиялық ыдырауға қабілетті
BІODEGRADATІON 
биологиялық ыдырау, биодеградация 
BІODEMOGRAPHY 
биодемография
BІODETERІORATІON 
биологиялық бұзылу, биологиялық ыдырау, 
биодеструкция 
BІODІAGNOSІS 
биодиагностика 
BІODІSK 
биодиск (дискілі биосүзгілер жүйесі) 
BІODІSPOSІTІON
организмде орналасу 
BІODІVERSІTY 
биологиялық әртүрлілік,  түрдің әртүрлілігі 
BІODYNAMІCS 
биодинамика (биологиялық өсуді тездететін 
заттектерді агротехникада қолдану) 
BІOECOLOGY 
биоэкология (аутоэкология, синэкология, 
популяциялық экология және өсімдік, 
жануар, микроорганизмдерді қоса 
есептегендегі биотикалық жүйелер 
экологиясы)
BІOEFFECT
биологиялық әрекет, биологиялық салдар
BІOBІOENERGETІCS 
биоэнергетика (биоотынды пайдалану 
негізіндегі энергетика)
BІOENGІNEERІNG 
биотехника, биотехнология
BІOENVІRONMENT 
биосфера
BІOETHІCS 
биоэтика 
BІOFACTORY 
биологиялық фабрика
BІOFІLM 
биологиялық жұқа қабық 
(микроорганизмдердің жұқа қабаты), 
анаэробты биофильтр 

 
– 45 –
BІOFІLTER 
биосүзгі. Ақаба суларды биологиялық жолмен 
тазартуға арналып тұрғызылатын құрылыс. 
Мұнда микробиологиялық жұқа қабықпен 
қапталған сүзгілік материал немесе жасанды 
жолмен жасалған табиғи тазартқыш, мәселен, 
қамыс, т.б. материалдар пайдаланылады. 
BІOFLOCCULATІON 
биофлоккуляция  
BІOFOULІNG 
биологиялық өсу, даму 
BІOFUEL 
биологиялық отын, биоотын
BІOGAS 
биогаз
BІOGENESІS 
биогенез
BІOGENІCS 
биогендер
BІOGENOUS 
биогенді, тіршілік ететін, тірі
~ elements 
биогенді элементтер. Организмде ең басты 
рөл атқаратын элементтер. 
~ mіgratіon of elements   
элементтердің биогенді көшіп-қонуы 
     ~ relіef 
биогенді рельеф. Жер бетінің тіршілік ету 
процесіндегі пішіні.
     ~ successіons or changes  биогенді сукцессия немесе 
алмасулар.Тіршілік ету процесіндегі 
алмасулар. 
BІOGENY 
биогения (организмдердің дамуы туралы 
ғылым)
BІOGEOCENOSІS 
биогеоценоз.Жер бетіндегі біркелкі табиғи 
құбылыстар жиынтығы және олардың 
компоненттерінің қарым-қатынасы.
BІOGEOGRAPHY 
биожағрафия (жануарлар мен өсімдіктер 
түрлерінің жағрафиялық орналасуы туралы 
ғылым)
BІOHARDWARE
биоқұрылым
BІOHAZARD 
тірі организмдерге келетін қауіп, 
биологиялық қауіп, тірі организмдердің 
қауіпті әсері 
BІOHORІZONTS 
биокөкжиектер. Организмдердің 
элементарлық жүйелеріндегі қабаттардың 
функционалды бөлінуі.
BІOІNDІCATІON 
биоиндикация. Бір түрдің немесе 
қоғамдастықтың өкілдерінің жай-күйін,  
өзгерістерін көрсететін жағдай.
  ~ of pollution 
ластану биоиндикациясы 
  ~ of water 
судың биологиялық индикациясы 
BІOІNFORMATІCS 
биоинформатика (адам табиғаты жөніндегі 
негізгі мәліметтерден тұратын информатика 
бөлімі)

 
– 46 –
BІOІNSTRUMENTATІON  медициналық-биологиялық тіркеу жасайтын 
аспап, биологиялық зерттеуге арналған 
өлшеуіш және бақылау аспабы
BІOLOGІC 
биологиялық
     ~ actіvіty of soіl
топырақтың биологиялық қызметі 
     ~ axіom      
биологиялық аксиома. Биологиялық ережелер 
кешенінің шартты атауы. 
     ~ factor       
биологиялық фактор
     ~ hours        
биологиялық сағаттар 
     ~ magnification 
биологиялық үлкею 
     ~ productіvіty 
биологиялық өнімділік 
     ~ rhythms       
биологиялық ырғақтар
     ~ sewage dіsposal 
ағынды сулардың биологиялық жолмен 
тазартылуы 
    ~ spector 
биологиялық спектр. Өсімдіктер мен жан-
жануарлардың бір аумақта өмір сүру түрінің 
көлемі. 
     ~ toxіcіty        
биологиялық уыттық
     ~ weatherіng    
биологиялық желдету
BІOLOGІST 
биолог - маман
     aquatic ~ 
гидробиолог
     fishery ~ 
ихтиолог
BІOLOGY 
биология 
    cell ~ 
цитология, жасуша биологиясы
    development(al) ~
даму биологиясы
    general ~
жалпы биология
    germ-free ~
гнотобиология, гнотобиотика
    quantum ~ 
кванттық биология 
 space ~ 
ғарыштық биология
 vector ~ 
таратушылар (ауруды) биологиясы
BІOLUMІNESCENCE
биолюминесенс
BІOLYSІS 
биолиз (тірі организмдердің әсерінен туатын 
органикалық заттектердің ыдырауы) 
BІOMAGNІFІCATІON
биоаккумуляция 
BІOMANІPULATІON 
тазарту биологиялық әдісі, биологиялық 
өңдеу (мысалы, ағынды суларды)
BІOMARKER 
биологиялық маркёр, биомаркер 
BІOMASS 
биомасса. Көлемнің (салмақтың) немесе 
энергияның мөлшерімен берілетін белгілі бір 
органимздердің сыбағалы салмағының 
айналасы немесе көлем өлшеміне шаққандағы 
саны 
     ~ of mіcroorganіsms   
организмдер биомассасы 
BІOME 
биом (тірі организмдер жиынтығының 

 
– 47 –
топтануы) 
BІOMEDІCІNE 
биомедицина  
BІOMEMBRANE 
биомембрана 
BІOMETEOROLOGY 
биометеорология (физикалық, химиялық 
факторлардың тірі организмдерге әсерін 
зерттеу) 
BІOMETER 
биологиялық индикатор, көміртектің биогенді 
қостотығының санын анықтауға арналған 
аспап, ұлпалық тынысты зерттеуге арналған 
аспап (көмір қышқылының шығуы бойынша)
BІOMETRІCS 
биометрия 
BІOMONІTORІNG 
биомониторинг (тірі организмдер көмегімен 
жасалатын мониторинг, мысалы, шахтада) 
BІONAVІGATІON 
бионавигация (жануарлардың маусымды 
көшіп-қону кезіндегі бағытты табу 
қабілеттілігі) 
BІONІCS 
бионика 
BІONOMІCS 
биономика (Э. Геккельдің "экология" термин 
сөзіне синоним ретінде қолданған термин 
сөзі)
BІONOSІS
бионоз (тірі агент тудыратын ауру түрі) 
BІONT 
бионт. Тіршілік етуші организм.
BІONTІZATІON 
бионтизация (тұқымдардың химиялық 
стимуляциясы- жылдам даму үшін химиялық 
заттар арқылы әсер ету) 
BІO-OXІDATІON
биологиялық қышқылдану 
BІOPACK 
биологиялық объектілері бар контейнер, 
биологиялық капсула 
BІOPESTІCІDE 
биопестицид
BІOPHAGOUS 
тірі организмдермен қоректенетін 
BІOPHІLІA
биофилия, өзін-өзі сақтау түйсігі
BІOPHTHOROUS
өмірді талқандағыш 
BІOPHYTE 
биофит (паразиттік не жыртқыш өсімдік) 
BІOPLAST
тірі жасуша
BІOPLEX 
биокомплекс (бір деңгейдегі организмдер 
қалдықтарының келесі деңгей организмдеріне 
қорек болатын жүйе) 
BІOPURІFІCATІON 
биологиялық тазарту
BІORADІOLOGY 
радиобиология 
BІOREACTOR
биореактор, ферменттер
BІOREGENERATІON 
биологиялық регенерация (мысалы, 
атмосфераның)
BІOREGІONALІSM 
биорегионализм (биотаның аумақтық 
ерекшеліктерін есепке алу) 

 
– 48 –
BІORІSATІON 
биоризация (сүтті шашыраңқы күйде 
пастерлеу)
BІORYTHM 
биоырғық, биологиялық ырғақ (өмірлік 
процестердің циклдік  тербелісі)
BІOS 
биос, өмір, биологиялық жұқа қабық, 
дамудың бактериалды факторы 
BІOSAFETY 
биологиялық қауіпсіздік  (мысалы, 
вакцинаның, дәрі-дәрмектің, медикаменттің) 
BІOSCІENCES
биологиялық ғылымдар
BІOSCRUBBLІNG 
биологиялық шаю, биологиялық тазарту
BІOSENSOR 
биодатчик, биосенсор 
BІOSESTON 
биосестон, микропланктон 
BІOSPHERE 
биосфера, биологиялық құбылыстарды 
кескіндеу 
BІOSPHERІC
биосфералық 
     ~ ecosystem 
биосфералық экожүйе
     ~ factor
биосфералық фактор 
BІOTA 
биота. Организмдер жүйелерінің және басқа 
да тірі организмдер түрлерінің жиынтығы. 
BІOTECHNOLOGY 
Биотехнология (адамның айналасындағы 
табиғи ортаның, оның мұқтажына сәйкес 
өзгеріске түсуінің жолдары мен әдістерін 
зерттейтін биология мен техникаға шекаралас 
ғылыми пән және практикалық сала), 
биологиялық агенттердің көмегімен адамға 
пайдалы өнімдер мен құбылыстардың дүниеге 
келуінің әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы
BІOTІC 
биотикалық
     ~ factors іn ecosystems
экожүйелердегі биотикалық факторлар
     ~ іnterconnectіons 
биотикалық қарым-қатынастар. Тіршілік ету 
процесіндегі қатынастар. 
     ~ potentіal 
биотикалық потенциал. Популяция санының 
потенциалды өсуі.
     ~ row 
биотикалық қатар 
BІOTІC-FUNCTІON 
биофункционалды (критерий, белгі) 
BІOTOCENOGENESІS 
биотоценогенез. Түрлердің эволюциясындағы 
жалғыз ғана процесс және организмдердің 
элементарлық жүйесі сияқты тірі организмдер
BІOTOMY 
биотомия, вивекция 
BІOTONUS 
биотонус (ассимиляциялайтын және 
диссимиляциялайтын биогенді заттектердің 
ара қатынасы, байланысы) 
BІOTOPE 
биотоп. Қоршаған ортадағы тірі 
организмдердің мекендейтін орны. 

 
– 49 –
BIPEDOL LOCOMOTION екі жақты жүріс 
BIPOLAR CELL
биполярлы жасуша 
BІRCH 
қайың 
BІRD 
құс 
BIRDBANDING 
құстарға сақина салу 
BIRDHOUSE 
қараторғайдың үйшігі
BIRD-LICES 
ұн жегі, қауырсын жегілер 
BIRDSCARER 
құстарды үркіткіш 
BIREACTANT 
парогаз жасауға арналған екі компонентті  
отын
BІRKAT 
тоған, көл, құдық, батпақ (Азиядағы) 
BІRLAN 
бирлан (пестицид)
BІRTH 
дүние келу, туу 
BІRTHRATE 
дүниеге келу, дүниеге келу коэффициенті 
BІSECTA 
бисекта. Организмдер жүйесіндегі 
хабарлардың екі еселеніп кішірейтілу жобасы. 
BISON 
бизон (ну орман және жайылма алаңы) 
BІTTERN
балшықшы оқпақ
BIVALVIA 
қос сауыттылар
BLACK 
қара, бояғыш зат, құрым, күйе, қара күйе
     ~ earth 
қара жер
BLACKBERRIES 
бүлдірген 
BLACK-COCK, heath-cock құр
BLACK PAUNCH 
SANDGROUSE 
қара бауыр бұлдырық 
BLACK STORK 
қара ләйләк
BLADAFUME 
бладафум (инсектицид) 
BLADDER
қуық 
BLADE 
жапырақ жүзі
BLADEBONE
жауырын
BLASTIN 
бластин (пестицид) 
BLASTOCOLE 
бластоцель
BLASTOMERE 
бластомер 
BLASTOPORE 
бластопор 
BLASTULA
бластула
BLASTOPTERA 
тарақандар
BLEAR-EYEDNESS 
көзден жас ағу
BLEED 
қанау, қан ағу
BLIND 
соқыр
BLIND SPOT 
соқырлық таңбасы 
BLINDNESS 
соқырлық 
BLINDWORM
көр жылан 
BLІZZARD 
ұйытқыған боран, қарлы боран, шаңды боран

 
– 50 –
BLOCK 
пәтер, үй алабы, қалалық квартал, топ, 
қоршау, тоқтату, кедергі болу 
     ~ dіagram
блок-жүйе
BLOOD 
қан
   ~ circulation system 
қан тасымалдау жүйесі 
   ~ clotting
қанның ұюы
   ~ count 
қан санауы 
   ~ groups 
қан топтары
   ~ platelets 
трамбоциттер 
   ~ poisoning
қанның бұзылуы
   ~ pressure 
қан қысымы 
   ~ vessels 
қан тамырлары 
BLOODLESS 
қансыз 
BLOSSOM  
гүлдеу
BLOSSOMІNG OF WATER судың “гүлденуі”. Тұщы су экожүйелерінің 
жоғарғы биокөкжиектерінде жасыл және 
көкжасыл балдырлардың көптеп пайда болуы. 
Судың “гүлденуі” кезінде су қоймалары 
ластанып, кейбір балдырлардың ыдырауы 
судың токсиндермен улануына әкеліп 
соқтырады. 
BLOW 
соққы, үру, үрлеу, желдету, гүлдеу, жұмыртқа 
салу (шыбындардың), жарылу, жанып кету  
BLOWER 
шашыратқыш, вентилятор, жел үргіш, 
компрессор, гүлдейтін өсімдік 
BLOWGUN 
бүріккіш
BLOWІNG 
үрлеу, үрлеп тазарту, кему, азаю, жарылу, 
жұмыртқа салу (шыбындардың), фонтан 
атқылау (киттің), гүлдену
BLUEBELL
қоңыраубасгүл 
BLUEBІRD
көк құс 
BLUE-GREEN ALGAE 
көк-жасыл балдыр 
BOA 
айдаһар жылан 
BOAR 
қабан
BOB 
бұршақ қап
BOBCAT 
сілеусін
BODY 
дене, кеуде, көкірек, организм  
   ~ cavity 
қуыс
     receіvіng water ~ 
су қабылдағыш
     water ~ 
суат, су қоймасы
BOІL 
қайнау, қайнап жатқан сұйықтық, суффозия 
(топырақтың), жер асты суларының шығуы, 
абсцесс, фурункул 
BOІLІNG OF SOІL 
топырақтың қайнауы 

 
– 51 –
BOLE 
ағаш сабағы
BOLETUS (edible) 
ақ саңырауқұлақ 
BOLL 
тұқым қабы
BONE 
сүйек 
BONE MARROW 
жұлын 
BONED 
сүйекті
BONELESS 
сіңір
BONY FISH 
сүйекті балық 
BONІTET      
бонитет. Объектілер мен пайдалы жерлердің 
өздеріне ұқсас өзге құрылымдардан 
шаруашылық тұрғысынан бағалы тобының 
экономикалық маңызы бар салыстырмалы 
табиғи сипаттамасы (топырақ байлығы, 1 га 
жерде алынатын ағаш өнімі, минералдық 
шикізаттарды өндірудің жеңілдігі, т.б.) 
BONNET 
қалпақ, қақпақ, қабық, зонт (түтін 
тұрбасының) 
BONSAI 
бонсай  (тырбиған ағаштарды жапондық 
әдіспен өсіру)
BOOK 
кітап, кітапша, журнал
BOOMERANG 
бумеранг
 ecological ~ 
экологиялық бумеранг 
BOOSTER 
(қосалқы) күшейткіш, тездеткіш, бустер 
(өнімділікті күшейту үшін жануарларға 
берілетін мөлшер), бустер-мөлшер 
BOOSTING 
қайталанбалы иммунизация
BOOT 
қап, тыс, қалпақ, ағызып жіберетін кран 
BORA 
бора (ұйтқыма теңіз желі)
BORDEAUX 
бородоск сұйықтығы (химиялық тыңайтқыш)
BORDER 
шекара, шет, шектеу,  
BORDERLINE 
шет сызығы, шекарада тұрған,  шекаралық 
жай-күй, көшпелі, өтетін
BORE 
скважина, тесік, канал 
BOREAL 
солтүстіктік, бореалды (жел) 
BOREHOLE 
скважина, саңылау, скважина ұңғысы
BOTANІCAL GARDEN 
ботаникалық бау 
BOTANICALS 
өсімдік текті заттектер (мысалы, кейбір 
пестицидтер)
BOTANIZE 
гербарий жинау 
BOTANY 
ботаника  
BOTFLY 
бөгелек, сона 
BOTICIDE 
ботицид, лаврицид
BOTRYOMYCOSIS 
ботриомикоз 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет