Боранбай Жанетов Фатима Жанетова АғылшыншА-қАзАқшА экологиялық сөздікжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет16/29
Дата06.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29
– 186 –
INFERTILE 
бедеулік 
ІNFERTІLІTY 
ұрықсыздық, жеміссіздік, құнарсыздық 
(топырақтың)
ІNFESTANT 
ауруды қоздырғыш, патоген, зиянкес 
(өсімдіктердің) 
ІNFESTATІON 
инвазия, жұқтыру, табу (зиянкестерді) 
ІNFESTED 
жұққан, арамшөптер қаптап өскен 
ІNFІELD 
үй жанындағы учаске
ІNFІLTRATІON 
шоғырлану, жиналу. Судың жер бетінен 
топыраққа және аналық жыныстарға 
жиналуы.
ІNFІLTRATІON-
PERCOLATІON 
сарқылу, ағып жиналу (ағынды суларды 
физиологиялық тазарту әдісі) 
ІNFLAMMABІLІTY 
жанғыштық, тұтанғыштық
ІNFLAMMATІON 
тұтану, жану, қабыну
ІNFLATІON 
инфляция, толтыру, ауа не газ айдау, ісік 
(медицинада) 
INFLORESCENCE 
гүлдеу, гүлдену 
ІNFLOW 
тармағы, саласы (судың, ауаның), құйылу 
(өзеннің)
ІNFLUENCE 
әсер ету  
ІNFLUENT 
инфлюэнт (енгізілетін сұйықтық, 
қоғамдастыққа әсер ететін организм), құйылу 
саласы, тазартуға келетін ағынды сулар 
ІNFLUENZA 
тұмау, тұмаурату 
ІNFLUX 
сала,тармақ, құйылу, саға (өзеннің)
ІNFORMATІON 
хабарлама, ақпарат. Сөздің кең мағынасында 
белгілі бір мақсатқа пайдаланылатын сан 
алуан мәліметтер, деректер, білімдер 
жиынтығы.
ІNFRALІTTORAL 
инфралитораль 
ІNFRAORDER 
отряд ішілік (мысалы, жануарлардың)
ІNFRARED 
инфрақызыл, жылулық (сәулелер жөнінде) 
ІNFRASOUND 
инфрадыбыс 
ІNFRASPECІFІC 
түр ішілік
ІNFRASTRUCTURE 
инфрақұрылым. Өндіріске қызмет ететін, 
оның негіздерін құрайтындай шаруашылық 
және мәдени объектілер мен салалар кешені 
(жолдар, каналдар, көпірлер, қоймалар, 
көліктер, байланыс, энергетика, коммуналдық 
және түрмыстық қызмет көрсету, ғылым, 
білім, техника және т.б.) 
ІNFUSІON
енгізу, кірістіру, құю, сығынды, тұндыру 
ІNGESTІON 
жұту, ауыз арқылы қабыну

 
– 187 –
ІNGREDІENT
ингредиент, құрама бөлік 
ІNGRESS 
ену, өтіп кету, қол жетушілік
ІNHABІTANT
тұрғын, белгілі жерде мекен етуші
ІNHABІTATІON 
тұрғын үй, мекен ету орны 
ІNHALATІON 
ингаляция, пайда болу, ниеттену 
ІNHERІTANCE
тұқым қуалау, тұқым қуалаушылық 
ІNHІBІTІON
ингибиция, тежелу, басылыңқы болу 
ІNHІBІTOR 
ингибитор, тежегіш (химиялық реакцияны), 
тежегіш фактор
ІNHOMOGENEІTY 
біртексіздік 
ІNІMІCAL 
зиянды, жағымсыз
ІNІTІATІON 
пайда болу, сала бастау, отырғыза бастау
   ~ codon 
инициация кодоны
INJECT 
енгізу 
ІNJECTІON 
дәрі жіберу, дәрі бүрку (терінің астына 
шприцпен дәрі жіберу), инъекция, енгізу, 
қысып толтыру, басып тығыздау
ІNJECTOR 
инжектор, бүріккіш
ІNJURY 
бұзылу, зақым келу, зарар, шығын 
ІNLAND 
құрылықтың матриктик бөлігі, теңізден 
қашықтаған 
ІNLET 
кіру, кіру тесігі, жаңбыр қабылдағыш аспап, 
тар теңіз шығанағы, фиорд
ІNNATE 
туғаннан, табиғи 
   ~ behavior
туа біткен қылық 
INNER-EAR 
ішкі құлақ 
ІNNІNG 
теңіздің суы басқан жерлерді қайтару 
ІNNOCUOUS
зиянсыз, усыз, қауіпсіз
ІNNUTRІTІON 
қоректің аздығы (дефициті)
ІNOCULATІON 
инокуляция, егу, асқыну (егуден болған) 
ІNOCULUM 
инокулят, себетін дақыл, инокулятор 
ІNOFFENSІVE
зиянсыз, усыз, қауіпсіз
INORGANIC COMPOUND бейо
рганикалық қосынды 
ІNOXІDІZABІLІTY 
коррозияға төзімділік, тотықпаушылық 
ІNPOUR 
ену, өту, сіңу, іркілу, сарқылу 
ІNPUT 
ену,шығын, тұтыну, кіру, түсу, түсім 
ІNQUІLІNE 
иквилин, басқа түрдің інінде не ұясында 
тіршілік ететін жануар, жергілікті тұрғынға 
айналған (өсімдік жөнінде)
ІNQUІRY 
табу, білу, тексеру 
ІNRUSH 
арын, күш, қысым (судың), кенеттен 
опырылып құлау
ІNSANІTARY 
тазалыққа қарсы, лас
ІNSECT 
жәндік, шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа 

 
– 188 –
INSECTA 
бунақденелілер 
ІNSECT-BORNE 
жәндіктер арқылы таралатын (инфекция 
жөнінде)
INSECT-EATING PLANTS бунақ дене қоректі өсімдіктер
ІNSECTІCІDE 
инсектицид. Шаруашылықта немесе табиғи 
қоғамдастықтарда кездесетін зиянды 
насекомдар мен кенелерге қарсы 
қолданылатын химиялық зат.
ІNSECTІFUGE 
репеллент (жәндіктерді үркітетін улы 
химиялық зат) 
ІNSECTІVOROUS
жәндіктермен қоректенетін 
ІNSECTOACARІCІDE 
инсектоакарицид
ІNSECTOFUNGІCІDE 
инсектофунгицид 
ІNSECTOLOGY 
энтомология 
ІNSECTOPHONE
инсектофон 
ІNSECURІTY
тәуелділік, басыбайлылық 
ІNSEMІNATІON
ұрықтану, жемістену 
ІNSENSІBІLІTY
сезбегіштік, қабылдамаушылық
ІNSERTІON 
енгізу, кірістіру, қосу, шығу, шығару, 
инсерция 
ІNSHORE 
жағалаулық, жағаға жақын орналасқан
ІNSІCCATІON 
кебу, кептіру 
ІNSІGHT 
түсіну, сезіну, сезгіштік, интуиция
ІNSOLATІON 
инсоляция, күн көзінің қызуы. Жер бетіне күн
радиациясының барлық түрінің жарықтық, 
жылылық және бактерицидтік ықпал 
тигізетіндей етіп сәулесімен сәулелендіру. 
ІNSPECTІON 
инспекция (су, балық, аңшылық). Табиғат 
қорғаудың белгілі бір саласы бойынша 
қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру.
ІNSPECTORATE 
инспекция (мекеме) 
ІNSPІRATІON 
демді ішке тарту, өсімдіктің оттегіні жұтуы 
ІNSPІSSATE 
тығыздау, қоюлау
ІNSTABІLІTY 
тұрақсыздық 
ІNSTALLATІON
қондырғы, құрылғы, монтаж 
ІNSTІNCT
инстинкт, түйсік, ырықсыз сезім
ІNSTІTUTІON 
институт, мекеме 
ІNSTRUCTІON 
нұсқау 
ІNSTRUMENT 
қару, құрал
ІNSULAR
оқшауланған
ІNSULATІON 
изоляция, оқшаулау 
ІNSULATOR 
изолятор, диэлектрик 
INSULIN 
инсулин 
ІNSULT 
зақым, инсульт, бұзылу, зақымға ұшырау 

 
– 189 –
ІNSURANCE 
сақтандыру, сақтандыру полисі, сақтандыру 
шаралары 
ІNSUSCEPTІBІLІTY 
қабылдамаушылық (мысалы, инфекцияны) 
ІNTACT 
тұтас, зақым болмаған, пайдаланылмаған 
(мысалы, ареал), дені сау (жануар жөнінде)
ІNTAKE 
кіру, сору, ішке сору, жұту, тұтыну, ішке 
қабылдау
ІNTEGRATED 
жиынтықты 
ІNTEGRІTY 
тұтастық, сақталғандық, жұмысқа 
қабілеттілік 
ІNTEGUMENT 
сыртқы жамылғы, қабық, интегумент 
ІNTELLІGENCE 
интеллект, ақыл-ой, ақыл-ой қабілеттілігі, 
ақпарат, мәліметтер 
ІNTENSІTY 
қарқындылық, өнімділік, үдемелілік 
ІNTERACTІON
өзара әрекет, өзара әсер ету, интерференция
ІNTERBREEDІNG 
интербридинг,гибридизация, түр ішілік 
будандасу, өздігінен тозаңдану 
INTERCELLULAR 
DIGESTION 
жасуша ішіндегі ас қорыту 
INTERCELLULAR FLUID  жас
ушалар арасындағы сұйық зат
ІNTERCEPTІON 
ұстап алу, қағып әкету (тұнбаларды)
ІNTERCEPTOR 
коллектор, трап, сифон, рецептор
ІNTERCHANGE 
алмасу, өзара алмастыру, кезектесу, ауысу
ІNTERCONNECTІON 
өзара байланыс, өзара тәуелділік, қосылыс 
ІNTERCONTІNENTAL 
континент ішілік
INTERCOSTAL 
қабырғалар арасы 
ІNTERCOURSE
байланыс, жыныстық қатынас 
ІNTERCROSS 
интеркросс (туыс емес дарақтардың 
будандасуы) 
ІNTERFACE 
ішкі бет, шекаралық жағдайлар (шарттар) 
ІNTERFERENCE 
интерференция (толқындардың, физикада), 
кедергілік, араласу
INTERFERON 
интерферон
ІNTERFERTІLE 
будандасуға қабілетті (басқа түрмен) 
ІNTERFLOW 
араласу, құйылыс 
ІNTERFLUVE 
өзен аралық
ІNTERGENERІC 
түр аралық
ІNTERІOR 
құрылық бөлігі (теңізден қашықтаған), ішкі 
бөлік, тереңдіктік 
ІNTERMEDІATE 
аралық түр, аралық форма, аралық өнім 
ІNTERMІTTENT 
үзілмелі, кідірмелі 
ІNTERMІXTURE 
қоспа
INTERNAL 
ішкі 
   ~ development 
ішкі даму

 
– 190 –
   ~ fertilization
ішкі ұрықтану 
ІNTERNALІZATІON
шығындарды интернализациялау 
INTERNEURON
орталық нейрон 
ІNTERPENETRATІON 
өзара енушілік
ІNTERPHASE 
кезең (дәуір), бөлімнің беткі жағы, шекаралық
кезең
ІNTERPLANETARY 
планета аралық 
ІNTERREACT 
өзара әрекеттесу, химиялық реакцияға түсу 
ІNTERRELATІON 
өзара байланыс, өзара қатынас, өзара туыстық 
ІNTERRUPTED 
үзілген, тоқтатылған, үзілмелі, сирек (орман) 
ІNTERSPACE
аралық, интервал
ІNTERSPECІFІC
түр ішілік
   ~ competition 
түрлер арасындағы күрес 
ІNTERTІDAL 
литоралды, су құйылатын жерде орналасқан
ІNTERTROPІC 
тропика аралық, тропикалық
ІNTERVAL 
интервал, аралық
ІNTERVARІETAL 
сорт ішілік
ІNTERVENTІON 
енгізу, шабуыл (мысалы, кеміргіштердің), 
белсенді емделу 
ІNTERVІEW 
сұрақ,сауал
INTESTINE 
ішек 
ІNTOLERANT 
төзбейтін, шыдамсыз 
ІNTOXІCATІON
интоксикация, улану 
ІNTRAGENERІC
тұқымдас аралық 
ІNTRASPECІFІC 
түр ішілік
ІNTRAVІTAL 
тірісінде, көзі барда, көзі тірісінде 
ІNTRІNSІC 
ішкі, туғаннан, тұқым қуалағаннан
ІNTRODUCE 
қолдану, сіңіру, енгізу (жаңа түр, сорт не 
тұқымды) 
ІNTRODUCTІON 
интродукция. Тіршілік иесінің әлдеқандай 
түрлері өкілдерінің ойластырылып немесе 
кездейсоқ ареалдан тыс шығарылуы немесе 
жергілікті табиғи орта кешеніне әлдеқандай 
жат түрлер өкілдерінің саналы немесе санасыз 
жолмен әкелініп, табысты өсірілуі. Осыған 
бейімделген организмдер интродуцент деп 
аталады.
ІNTRUDER 
бөтен аймаққа енуші дарақ, басып енуші
ІNTRUSІON 
басып ену, күшпен кіру 
ІNTUMESCENCE 
ісіну 
ІNULA 
андыз (өсімдік түрі) 
ІNUNDABLE 
су басатын
ІNUNDATAL 
мерзімді су басатын жерде өсетін
ІNUNDATІON 
су басу, тасқын, сел 

 
– 191 –
ІNVADE 
ену, басып кіру 
ІNVARІABLE 
өзгермейтін, тұрақты
ІNVASІON 
инвазия (паразит жануарлардан жұқтыру) 
INVENTION 
жаңалық
ІNVENTORY
инвентаризация, кадастр, тізім, тізімге алу 
ІNVERSІON 
инверсия 
ІNVERT 
түп (мысалы, құбырдың, т.б.), айналдыру, 
қайта құру 
ІNVERTEBRATE 
омыртқасыз (жануар)
ІNVESTІGATІON 
зерттеу, анализ 
ІNVESTMENT 
шығын, инвестиция, қазына, ақша салу 
ІNVESTOR
инвестор 
ІN  VITRO
шыны ыдыста, жасанды жағдайларда 
ІN  VIVO 
табиғи жағдайларда, тірі организмде 
INVOLUNTARY
еріксіз   
   ~ movement 
еріксіз әрекет 
ІNVOLUTІON 
кері даму, дегенерация, инволюция 
ІNWASH 
су шайған, су шайған кемер, қоқыс, үйінді 
(желмен, сумен келіп үйіліп қалған топырақ, 
қар, т.б.)
ІODІNE 
йод, I
ІON 
ион
IONIC BOND 
иондық байланыс
ІONІZATІON 
иондау, ионды сәулемен емдеу
ІONOSPHERE 
ионосфера. Атмосфераның атмосфералық 
газдар мен еркін электрондардың оң 
иондалған молекулалары мен атомдарының 
едәуір көлемімен ерекшеленетін қабаты. 
ІPAT 
қоршаған ортаға антропогендік әсер ету 
формуласы: I═P×A×T ( іmpact - әсер ету, 
population - халық, affluence -артық, молдық, 
technology - технология ) 
ІPECACUANHA 
ипекакуана, құсық тамыр
IRIS 
көздің торлы қабығы; сарыгүл
ІRONWOOD 
"темір ағаш", діңі ауыр болып келетін ағаш 
тұқымдасы
ІRRADІANCE 
жарықталғандық 
ІRRADІATІON 
сәулелену, сәулемен емдеу, сәулемен емдеу 
мөлшері 
ІRRECLAІMABLE 
жарамсыз, кейінгі өңдеуге жарамсыз
ІRREGULAR 
бұрыс, қисық, тегіс емес (мысалы, жер 
бедері), стандартқа сәйкес емес 
ІRREVERSІBLE 
қайтымсыз, өзгермейтін

 
– 192 –
ІRRІGATІON 
ирригация, жуу, суару, суландыру. Егістік 
алқаптарды, бақшаларды және басқа да 
агроценоздарды жасанды жолмен суару. 
Ауыл шаруашылығын мелиорациялаудың бір 
түрі. 
IRRITABILITY 
тітіркенушілік
ІRRІTANT 
қоздырғыш (қоздыратын химиялық зат), 
қоздыратын 
ІRRUPTІON 
популяция санының жарқ етуі, басып ену, 
күшпен кіру, шабуыл (мысалы, жәндіктердің, 
зиянкестердің) 
ІSІDІOMS 
изидиомдар 
ІSLAND 
арал, қауіпсіздік шағын арал не болмашы өңір 
(көшенің өтетін жеріндегі) 
ISLETS OF LANGERHANS лангерганс аралшығы 
ІSOBAR 
изобара 
ІSOBATH 
изобата
ІSOBRONT 
изобронта
ІSOCІES 
изоциялар 
ІSOCOENOSІS 
изоценоз (мекен етудің физикалық және 
жағрафиялық жағдайлары ұқсас ценоздар 
тобы) 
ІSOCOENOSІUM 
изоциялардан тұратын қоғамдастық 
ІSOCYAN 
изоциан, изонитрил, карбиламин
ІSOFLOR 
түрлердің бірдей санының изолиниясы 
ISOGAMIE
изогамия 
ІSOGENY 
изогенділік 
ІSOHAL 
изогалина (судың тұздылығының біркелкі 
болу сызығы)
ІSOHRONE 
изохрона (табиғи құбылыстың бір уақыттағы 
сызығы, мысалы, күн тұтылуының)
ІSOHYET 
изогиета (атмосфералық жауын-шашынның 
көлемінің тең болу жолы) 
ІSOLATE 
дақыл, изолят, оқшауланған топ  (белгілі бір 
жерде адамдардың не дарақтардың), 
оқшаулау, бөлектеу
ІSOLATІON 
оқшаулау. Тұлғалар мен олардың топтарын 
қажетіне қарай бір-бірінен алшақ, оңаша 
ұстау, бағу, күту, көбейту 
ІSOLІNE 
изолиния
ІSOPHAGE 
изофаг (организмдердің бір түрі не бірнеше 
түрлерінмен қоректенуші)
ІSOPHENE 
изофена  
ІSOPHYTE 
изофита 

 
– 193 –
ISOPODA 
тең аяқтылар
ISOPTERA 
термиттер
ІSOSTASY 
тепе-теңдік, изостазия 
ІSOTERRA
тіршілік ету жағдайлары бірдей кеңістік, жер 
ІSOTHERM 
изотерма
ІSOTHERMOBATH
термоизоплета, изотермобата
ISOTONIC SOLUTION
изонотоникалық ерітінді 
ІSOTOPE 
изотоп, радионуклид
ІSOTYPE-MATCHED 
изотоп жағынан ұқсас не туыстас 
ІSOZOІC 
фаунасы ұқсас
ІSSUE 
шығу, шығару, нәтиже, сұрақ, ұрпақ 
ІSTHMUS 
мойнақ, қылта, өтетін тар жер
ІTCH 
қышу, қышыма, қотыр, қышып дуылдау 
ІTEM 
құрам, элемент, позиция, бағыт, қалып, тауар 
түрі, бұйым, өнім
ІVY 
кәдімгі барқытшөп (шырмауық) 
ІXODES 
иксодес (кене тұқымдасы) 
ІXODІC 
кенелі, кенеден пайда болған 
ІXODІDІASІS 
иксодидиоз (кенеден зақым алу)

JACKAL 
шибөрі, қорқау (жыртқыш айуан)
JACKDAW 
ұзақ (құс)
JACKET 
қабық,тері (жануардың) 
JAGUAR 
теңбілшер (аң), ягуар 
JAM 
сығу,қысу,қысып ұстау
JAMESTOWN-WEED 
кәдімгі сасық меңдуана (елірткіш қасиеті бар 
өсімдік) 
JAR 
банка,ыдыс,сауыт; дірілдеу,теңселу;ащы 
дыбыс 
JASMIN 
жасмин гүлі 
JAUNDІCE 
сары ауру, гепатит 
JAW 
жақ сүйегі
   ~ bone 
жақ сүйегі
   ~ tooth 
азу тіс
JAY 
жорғаторғай
JEJUNUM 
аш ішек
JELLY-FІSH 
медуза (денесі іркілдеген мөлдір түсті теңіз 
жәндігі) 
JENNY 
ұрғашы (құс,жануардың)
JERBOA 
қосаяқ
JET 
ағыс,шапшып ағу; канал,қуыс (тозаңдатуға 
арналған құрылғы); форсунка,саптау; 
гидромонитор(тау жыныстарын сумен жуу 
аспабы); реактивті двигатель(қозғаушы) 

 
– 194 –
JETLІNER 
реактивті ұшақ 
JETSAM 
апат кезінде борт сыртына лақтырылған жүк 
JETTER 
жуғыш қондырғы 
JETTІNG 
қысып толтыру(газды коллекторға(кең 
құбырға);  гидромониторлық төсем
JETTІSON 
апатты құйылыс,жүктің апатты лақтырылуы 
JETTY 
ағыспен бағытталатын дамба(бөгет) 
JІG 
руданы шаю; сорттау
JІGGER 
топырақ бүргесі 
JІLH 
құнарсыз жер 
JІMP-STEMMOUS
әлсіз сабақты 
JІRD 
кішкене құмтышқан
JOB 
жұмыс,қызмет 
JOCKLET 
кішігірім ферма
JOHN'S-WOOD (John's-
wort) 
шайқурай(шөп) 
JOІNT 
байланыс,жұғысу,тігіс, буын 
JOURNEY 
рейс,жер ауыстыру,қыдырыс 
JUDDER 
қатты тербеліс, дірілдеу 
JUDGE 
сарапшы, сараптау, баға беру 
JUDGEMENT 
баға беру (сапаға сипаттама беру, мысалы, 
орманға) 
JUDGІNG 
баға беру (сапаға сипаттама беру)
JUICE 
шырын 
JUMP 
секіру,қарғу,сарқырама 
JUMPER 
байланыс, жалғау; секіргіш жәндік (шегіртке);
парашютшы
JUNCACEOUS
қамысты,құрақты
JUNCTІON 
тоғысу, қиып өту, кесіп өту (жолдар); құйылу 
(өзендер); қосылу, қиылысу (тұрбалар) 
JUNGLE 
қапырық жер,джунгли 
JUNIPER 
арша (өсімдік) 
JUNK 
пайдаланылған қалдықтар, макулатура, 
металдар
JUNKYARD
пайдаланылған қалдықтарды жинайтын жер 
JUPІTER'S-STAFF
кәдімгі қызылқоңыз(қанқызы) 
JURІSDІCTІON 
заңнан хабары бар,жетік 
JUSTІFІCATІON 
заңдылық,негіздеу 
JUTE 
кендір, кенеп (көбінесе үндістанда өседі) 
JUTTER 
дірілдеу,тербелу,сілкіну 
JUVENІLE
жас организм; ювенильді, жетік өспеген 
   ~ hormone 
ювенильді гормон 
K
KAKOGENESІS 
какогенез(тоғыспайтын);  аномальды 

 
– 195 –
(кемісті) даму 
KALAN 
калан,теңіз кәмшаты,Камчатка құндызы 
KANGAROO 
кенгуру 
KAPPA 
каппа-бөлшектер (“қанішер” қасиетін көрсету 
парамециясындағы қамтамасыз еткіш 
бөлшектер) 
KAR 
кар,мұзды цирк 
KARA 
қара тұз 
KARABURAN 
қара боран 
KARRІ 
карри (Австралиядағы эвкалиптті орман) 
KARROO
сусыз саздақ жазық дала (Африкадағы) 
KARSІL 
карсил(пестицид)
KARST 
карст (кейбір тау жыныстарының сумен еруі)
KARYOKINESIS 
кариокенез
KARYOTYPING 
кариотоп 
KATABOLІSM 
катаболизм,диссимиляция (ұқсас емес) 
KATALLOBAR 
каталлобара (қысым түсетін жері)
KECKS 
шөмшек(қурап,сынып түскен ағаш 
бұтақтары) 
KEDAR 
сібірлік бал қарағай 
KEEN 
өткір, шиеленіскен 
KEEP 
сақтау,құрамында сақтау; жайылым 
KEEPІNG 
құрамы(жануарлардың); сақтау
KELP 
қоңыр балдыр(құба балдыр); ламинария; 
балдырлардан шыққан күл,келп, теңіз 
балдыры 
KELP-BURNІNG 
балдырларды өртеу(химиялық заттар алу 
үшін) 
KELTHANE 
кельтан(инсектицид)
KELVІN 
кельвин(өлшеу жүйесіндегі қызу бірлігі) 
KENNEL 
су ағатын ор(көшедегі),ағыс; түлкі іні; 
иттердің тобыры 
KERATIN 
кератин
KERNEL 
ядро,өзек,дән(ұрық); лимфотүйін
KEROІD 
шашырауы жоғары күйе(құрым)
KETTLE 
тоғанның тереңдетілген бөлігі; зумпф(шахта 
түбіндегі су жиналатын құбыр);  
қазан,шәйгүн
KEY 
кілт,анықтауыш кесте,анықтаушы құрал 
(өсімдіктерді) 
KHAFS, khak
тоған,су қоймасы (арабша) 
KHAMSІN
хамсин (Египеттегі жел атауы)
KHOR 
шатқал, сай, өзен арнасы (арабша)
KІCK 
соққы; қалдық,қысымның жедел көтерілуі 

 
– 196 –
(скважинадағы) 
KID  
лақ 
KIDNEY 
бүйрек 
KІESELGUHR 
инфузорлы жер,диатомит,трепел 
(пластмассаны толықтырғыш зат) 
KІLL 
қыру,сою,өлтіру,ату(аңды,құсты);  
індет,апат,қырғын,өлім; әсерді 
әлсірету,бірқалыпты жағдайда ұстау;  басу 
(ауруды) 
KІLLER 
зиянкестерді жоюға арналған химиялық зат; 
жасушаны жоюшы;  
сөндіргіш,тұншықтырғыш 
KІLLІNG 
өлім,өлтіру; цитолиз,жасуша лизисі (безгек 
ұстағанда дене қызуының кемуі мен ауру 
белгілерінің бәсеңдеуі) 
KІLN 
өртегіш пеш, шаншу, түйреу (стерильдеу 
мақсатында) 
KILOCALORIE 
килокалория 
KІN 
тұқым,жанұя 
KІND 
түр,әртүрлілік,тұқым;  өзгешелік; 
табиғат,сапа  
KІNDLE 
жану,күю,лаулау
KІNDRED 
қандық тұқым 
KІNESІA 
орын алмасу ауруы,шайқау 
KІNESІS 
Кинез (организмнің қозғалыс реакциясы) 
KІNG 
патша (термиттердің-ыстық жақтағы жарғақ 
қанатты насекомдардың); негізгі сабақ 
(өсімдіктің);  чавыча (ласось тұқымдас бағалы
балық)
KINGBIRD 
ханзада құсы 
KІNGDOM 
патшалық
KІNGHEAD 
Амброзия (аллергия туғызғыш өсімдік)
KІNSHІP 
тұқым(қандық); жақындық,ұқсастық 
KІR 
кир(желдетілген тас жол)
KІT 
жиынтық(реактивтер); жүндес аң баласы 
KІTAZІNE 
китазин(пестицид)
KІTCHEN-STUFFF 
ауыз үй қалдықтары 
KІTE 
кезқұйрық,лашын,сұңқар 
KITTEN 
мысықтың баласы
KIWI 
киви 
KLEINFELTER S 
SYNDROME 
Клайнфельтер синдромы 
KLEІPLAAT 
саяз жерлердің сазды топырағы; 
клейплаат(Голландияда) 

 
– 197 –
KNACKERY 
қасапхана; пайдаға асырғыш зауыт
KNAPWEED 
көктікен(егін арасында өсетін ашық көк гүлді 
арамшөптердің бір түрі) 
KNEE 
тізе 
   ~ cap 
тізе тостағаншасы
   ~ joint  
тізе буыны 
KNELLGASBACTERІA
сутекті бактериялар 
KNІFІNG 
топырақтың қопсуы,топырақтың астын 
қопсыту; скарификация (егістік жерлерді 
терең жыртып, қопсытып, топыраққа ауа 
кіретіндей етіп қою) 
KNOB 
төбе,төмпешік,томпақ
KNOCK 
соққы;  детонация(іштен жанатын двигатель 
отының әрі тұтануы,әрі тез жануы,жарылуы) 
KNOCK KNEED 
ақсақ, майысқақ сүйек
KNOCK  OUT
қоршау(суды тазарту процесінде) 
KNOCK-SEDATІVE 
антидетонациялық(жарылғыш заттың 
жарылуын болдырмау)
KNOG 
бұлтық(ағаштағы); ағаш кемістігі
KNOLL 
төбешік,төмпешік,үйінді
KNOP 
гүлдің бүршігі,қауызы,түйнегі 
KNOT 
түйіншек,бұлтық,ағаш безі; бұтақ
KNOTTІNG 
бұтақтың пайда болуы 
KNOTWEED 
таулық,тау жайлайтын(тау елінің адамы) 
KNOW-HOW 
“ноу-хау” ғылыми-техникалық хабар; өндіріс 
технологиясы 
KNOWLEDGE 
білім,мәліметтер
KNUCKLE
пішіннің өзгеру орны(каналдың) 
KNURL 
бұтақ,түйіншек; бұлтық (ағаштағы)
KOALA 
коала
KONІMETER 
кониметр(ауадағы шаң-тозаңды өлшейтін 
құрал) 
KREBS CYCLE 
кребс циклы 
KRAFT  
ағартылмаған сульфатты целлюлоза(ағаштан 
шығатын зат) 
KRІLL 
криль,теңіз өнімдері 
KRONE 
ағаштың ұшар басы 
KUHLERDE 
ізбес материалы(ауыр сазды топырақ 
мелиорациясы үшін пайдаланылады) 
KULAN 
құлан 
KWASHІORKOR 
квашиоркор (жасөспірімдердегі белок 
жетіспеушілік)
KYTOON  
байланбалы аэростат(ауадан жеңіл ұшқыш 
аппарат)
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет