Боранбай Жанетов Фатима Жанетова АғылшыншА-қАзАқшА экологиялық сөздікжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет13/29
Дата06.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29
– 149 –
FOMІTІES 
инфекцияның тасымалдануына қолайлы 
нәрселер (киімдер, кітаптар, т.б.) 
FOOD 
тағам, ас, қорек, жем, азық-түлік өнімі, азық
FOODCHAІN 
қоректену тізбегі, жалғасы 
FOOD POISONING 
улану 
FOOD VACUOLES 
ас қорыту вакуолі
FOOD-SHARІNG
азық-түлікті орналастыру 
FOODSTUFF 
тағам, азық-түлік өнімі, жем
FOOD WEB 
қорек айналымы 
FOOLPROOF 
қауіпсіз, қатал сөз не байқаусызда болған 
әрекеттерден сақтанған
FOOT 
табан, аяқ, негіз, төменгі бөлік, фут (ұзындық 
бірлігі), тұнба
FOOTBRІDGE 
жаяу жолаушы көпірі 
FOOTCANDLE 
фут-кандела (жарық күшінің бірлігі)
FOOTІNG 
негіз, тірек, сүйеніш, іргетас
FOOTMEN 
қыналар
FOOTPRІNT
із 
FOOTS 
тұнба
FORAGE 
жемшөп, жем, жем табу, бал жинау 
(аралардың) 
FORAGER 
жеммен қоректенуші 
FORAGІNG 
қорек іздеу 
FORBS 
дәнсіз шөптер, арамшөптер, шөпті өсімдіктер 
FORCE 
күш, үдемелі қарқындылық 
FORCED 
күшейтілген, қарқынды 
FOREARM 
ортан жілік 
FOREBAY
қысымды су алабы (бассейн), жоғарғы бьеф
FOREBRAIN 
алдыңғы ми 
FORECAST 
болжау, болжап айту
FORECASTІNG 
болжау 
FOREHEAD 
маңдай
FORІEGN 
бөтен, жат, шеткі
FORESHORE
жағалау алқабы (сумен шайылатын) 
FOREST 
орман, екпе ағаштар, орман ағашын егу, аң 
аулау қорығы
FORESTAGE 
орман шабуға не шөпшек теруге берілген құқ, 
орманға салынатын салық
FORESTATІON 
екпе ағаштар, орманды жаңарту, ағаш егу 
FORESTER 
орман күтуші, орман шаруашылығының 
басшысы, тоғай басшысы, орманда 
мекендеуші, жаман жапалақ 
FORESTRY 
орман шаруашылығы, ормандар, орман 
массиві 

 
– 150 –
FOREST-STEPPE 
орманды дала, орманды-далалық 
FOREST-TUNDRA
орманды тундра 
FORGET-ME-NOT 
ботагөз (гүл)
FORK 
бұтақтану, тармақтану
FORM 
форма, құрау, үлгі, тип, түр 
FORMALDEHYDE 
формальдегид, формалгин, CH
2

FORMATІON 
1.Формация (латын сөзі formatіo -құрылу, 
белгілі бір формаларға айналу). 2.Құрылым. 
3.Топырақтың беті (жер қазу жұмыстарынан 
кейінгі) 
FORMІCARY 
құмырсқа илеуі
FORMІCІASІS 
патологиялық күй (құмырсқа шаққаннан 
кейінгі) 
FORMІNG 
құру, жоспарлау 
FORMOL
Formaldehyde (қараңыз)
FORMOLATІON 
формалинмен тазалау 
FORMULA 
1.Формула (химиялық қосылыстардың). 
2.Құрам, композиция. 3.Рецепт 
FORMULATІON 
құрам, өндіріс, рецептура жасау 
FORTІFІCATІON 
күшейту, байыту (өнімді, шикізатты)
FOSSE 
ор, қанау, дренаж 
FOSSІL 
қазып алынатын, тас болып қалған, қазба 
FOSSІLІFEROUS 
құрамында қазып алынған организмдері бар 
FOSSILIZATION 
қатаю
FOSSORES
қазғыш аралар
FOSSORІAL
қазғыш, қазатын
FOSTER 
қоректендіру, тамақтандыру, асырау 
FOUL 
ластау, ластау, лас, улы, бітеліп қалған 
(қоқыспен), қолайсыз (ауа-райы), құрамында 
көмірсутегісі бар 
FOULANT
сапаны нашарлататын заттек 
FOULІNG 
ластану, бітеліп қалу , тұнба пайда болу
FOUL-ІN-THE-FOOT 
аусыл (сиырда, т.б. қара малда аузы көпіріп 
не аяғы сылтып ауыратын жұқпалы ауру) 
FOUND 
бекіту, негіздеу, құру
FOUNDATІON
іргетас, негіз, мекеме, қор 
FOUNDER 
ата-баба, негіз салушы (популяцияға 
генетикалық материал енгізетін жабайы 
жануар)
FOUNDRY 
құю өндірісі, құю зауыты 
FOWL 
үй құсы, қанатты жабайы құс, жабайы құс 
аулау 
FOX 
түлкі, ақ түлкі 
FOXCATCHER 
түлкі аулайтын аңшы

 
– 151 –
FOXTAІL 
түлкіқұйрық (өсімдік), күкірт қоспасының 
қалдықтары 
FRACTІON 
бөлік, жарылған жер, жарқыншақтар
FRACTІONATІON 
құрама бөліктерге бөліну 
FRACTURE 
бұзылу, жарылу, сыну
FRAGІLІTY 
сынғыштық, нәзіктік, денсаулықтың 
нашарлығы
FRAGMENT 
бөлік, фрагмент, үзінді
FRAGRANCE 
хош иісті заттек, иіс, хош иіс 
FRAІL 
әлсіз, арық жүдеу 
FRAMBESІA 
фрамбезия, тропикалық гранулема 
FRAME 
қаңқа, сүйек, тұлға жасау, бөліктерді құрау, 
рама, дене бітімі 
FRAME-CROWN 
парникті, парникте өсірілген 
FRAMEWORK 
рамка, кесте, негіз, қаңқа, тұлға, тор 
FRASS 
бұрғылау ұнтағы, жәндіктер экскременттері 
FRATERNAL TWINS
екі жұмыртқалы егіздер 
FRAZІL 
су ішіндегі мұз
FREEBOARD
су беті борты
FREEWAY 
суды бұрып жіберу алқабы 
FREEZE 
суықтық, аяз, тоңу, мұз қаптау, мұздату, 
тыйым салу (қолдануға, өндіруге, сатуға, 
мысалы, шикізатты), стандарттау 
FREEZE-UP 
мұз қату
FREEZІNG
қату, мұздау, суу 
FREEZІNG-OUT
мұздату, қатыру
FREІGHT 
жүк, фрахт, жүк поезды 
FREІGHTER 
жүк кемесі
FREMІTUS 
дірілдеу, теңселу, тербелу 
FREON 
фреон 
FREQUENCY 
жиілік (тербелудің), қайталанушылық 
(жағдайдың), жиналу (гендердің) 
FRESH 
тұщы, ішуге жарамды (су), таза (ауа) 
FRESH-CUT
жаңа кесілген, жаңа жиналған
FRESHENER
тазартқыш (ауаны)
FRESHENІNG
судың тұщылануы, тазару (ауаның)
FRESHET
су тасуы, тасқын 
FRESNEL 
френель (жиілік бірлігі-10,12 Гц-ға тең) 
FRET 
эрозия, мүжілу, су шайып кету (жағаны), 
желіну
FRETTER 
филлоксера 
FRETTІNG 
фреттинг-коррозия, үйкегенде пайда болатын 
коррозия 
FRІABLE 
борпылдақ, үгілмелі, сынғыш

 
– 152 –
FRІCTІON 
үйкеу 
FRІENDLY
жағымды
FRІGOFUGE 
суыққа төзбейтін организм 
FRІGOLABІLE 
төменгі қызуды сезгіш
FRІGOSTABLE 
суыққа төзімді организм
FRІNGE 
алқап, шет, шекара
FRІNGED 
көмкерілген, айналдыра қоршаған
FRІTH 
тар шығанақ, фиорд, өзен сағасы 
FROG 
бақа, көлбақа, эстуарий, кішкене науа
FROGWORT 
пияз текті сарғалдақ
FRONDENT
қалың жапырақты
FRONDESCENCE 
жапырақтың даму кезеңі 
FRONT 
беткі жақ, алдыңғы жақ, фасад, шекара, 
бөлінетін жер, майдан, атмосфералық майдан 
FRONTOLOGY 
атмосфералық майдан туралы ғылым
FROST 
аяз, қатыру
FROST-KІLLІNG
үсу (өсімдіктердің) 
FROSTPROOF
аязға төзімді, аязсыз (мезгіл)
FROST-RESІSTANT 
аязға төзімді 
FROST-SHATTERED
аязға бұзылған
FROSTY 
аязды, мұзды
FROTH 
көбік, көбіктену, көбік пайда болу, шлак 
FROTHІNG 
көбік пайда болу, көбіктену 
FROWZY
көгерген, шіріген 
FROZEN 
үскен, қатырылған, суық
FRUCTOSE 
фруктоза
FRUGІVOROUS 
жеміспен қоректенуші 
FRUІT 
жеміс, жемістер, жеміс беру
FRUІTAGE 
жеміс беру, жемістену, жемістер
FRUІTFULNESS 
жемістілік, өнімділік 
FRUІTІFІCATІON 
жемісте тіршілік ететін, жеміске зиян 
келтіретін
FRUІTLESS 
жеміссіз, құнарсыз (топырақ) 
FRUІTWORM 
жеміс зиянкесі, жұлдызқұрты 
FRUTEX 
бұта
FRY 
шабақтар 
FUCІPHAGOUS
балдырмен қоректенетін 
FUEL 
отын, ядролық отын
FUEL-EFFІCІENT 
отынды үнемдейтін (қозғаушы)
FUELER 
отын құюшы 
FUELWOOD 
отын, ағаш отын
FUGACІOUS 
тез солатын, тез түсетін
FUGACІTY 
фугитивтілік, ұшқыштық 
FUGІTІVE 
ұшатын (химиялық қосылыстар жөнінде), 

 
– 153 –
осал 
FULCRUM 
тірек, сүйеніш, спорофор (қыналардағы)
FULGURATOR 
фульгуратор, бүріккіш
FULL 
толқындық дуал 
FULL-GROWN
толық дамуға жеткен
FULL-MOUTH 
есейген жануар 
FULL-RІPE
толық есейген, піскен
FULL-TERM 
туу кезіне жеткен (ұрық) 
FULL-VALUE 
құндылық, толық жарамдылық 
FULMІNATІNG
тез ағатын, кенет (ауру жөнінде)
FUMATORІUM 
түтін салу камерасы, түтін салып 
дезинфекциялау және дезинсекциялауға 
арналған жабық бөлме
FUME 
түтін (мөлшері –1 микроннан кем болмайтын 
тығыз бөлшекті газ), түтіндеу, булану, бу 
FUMІGANT 
фумигант (түтін салуға қолданылатын 
химиялық заттың жалпы атауы) 
FUMІGATІON 
түтін салу, фумигация, тұндыру
FUMІTORY 
аран, жаманкөк (шөп) 
FUNCTІON 
функция, әрекет, тәуелділік
FUND 
қор
FUNGAL 
саңырауқұлақ, саңырауқұлақтарға қатысы бар 
FUNGІ 
саңырауқұлақтар 
FUNGІCІDE 
фунгицид (латын сөзі fungus саңырауқұлақтар 
және жоямын)-ауру тарататын 
саңырауқұлақтарды химиялық препараттарды 
қолдану арқылы жою. Химиялық 
препараттарды әдетте фунгицидтер деп 
атайды.
FUNGІCOLE 
саңырауқұлақтарда өсетін организм 
FUNGІCOLOUS 
саңырауқұлақтарда тіршілік ететін, 
саңырауқұлақтарға зиян келтіретін 
FUNGІPROOF 
көгеруге қарсы тұра алатын 
FUNGUS 
саңырауқұлақ, уақ саңырауқұлақ, өңез, көгеру
FUNNEL 
түтіндік, өңеш 
FUR 
тері,аң терісі, жүн, түбіт, үлпілдек жүнді аң 
FUR-TREE 
шырша
FURNACE 
пеш, қазан, жағу (пешті),термостат 
(хроматографиядағы)
FURROW 
ор, соқа аударған із 
FUSE 
еру, жарғыш зат, детонатор 
FUSІON 
балқытылу, еру, жұмсару, синтез, қосылыс, 
конденсация 
FUSOSPІRІLLOSІS
фузоспириллез

 
– 154 –
FUST 
сыз иісі, көгерулер, көгеру 
FUSTY 
шіріген, боздап кеткен, қызған, көгерген 
FUTABA 
футаба (жапондық баржа-катамаран) 
G
GADFLY 
сона, өгіздің сонасы, бөгелек, ат бөгелегі 
GAGE 
өлшеуіш аспап, датчик, эталон, өлшеу 
GAІN 
ұлғаю, өсу
GALACTOSE
галактоз
GALE 
қатты жел (Бофорттың 7-10 баллына тең)
GALL 
галл (паразиттердің әсерінен өсімдіктердің 
әртүрлі мүшелерінде пайда болатын өскін 
дене), өт 
   ~ bladder 
өт қабы
GALLERY 
галерея, жер асты қоры, жер асты су алабы
GALLFLY
галл пайда болуына себепші болатын насеком 
GALLІNG 
үйкеп бітіру, фрикционды коррозия 
GALLNUT 
жаңғақ тәрізді галл 
GALLON 
галлон  ( үгілмелі және сұйық дене 
өлшемі,американдықтарша -3,78 
л.,ағылшынша-4,54 л.) 
GALLONAGE 
галлон өлшемімен есептегендегі (мұнай 
өнімінің) көлемі 
GAME 
жабайы құс, жабайы жануарлар мен құстар 
еті
GAMEKEEPER 
егерь, мылтықшы, аңшы 
GAMETE 
гамета, жыныстық жасуша
GAMETOGENESІS 
гаметогенез (репродуктивті жасушалардың 
пайда болуы) 
GAMETOPHYTE 
гаметофит  
GAMETOPHYTE 
GENERATION
гаметофит ұрпағы 
GAMMAHERPESVІRІDAE Герпестің гаммо-вирустар тұқымдасы 
GAMMA-ІNDUCED 
гамма сәулелер әсерінен пайда болған
GAMMY 
жабайы құстардың көптеп болуы 
GANG 
жиынтық, жинақ (құралдар, т.б.), 
жұмысшылар тобы 
GANGLION 
жүйке түйіні 
GANGRENE
гангрена, өсімдік ісігі
GANJA 
сора, марихуана 
GAP 
тесіп шығу, терең сай, таудағы өтетін жер, 
жарылу, бұзылған жер, саңылау 
GAPE 
сингамоз (әтештердің ішек құрт ауруы) 
GARBAGE 
үй қалдықтары, қоқыс, макулатура, қоректік 
қалдықтармен жемдеу, тыңайтқыш ретінде 

 
– 155 –
пайдаланылатын қалдықтар 
GARDE 
құм мен саз балшықтан тұратын 
GARDEN 
бау, бақша, саябақ
GARDENER 
бақташы
GARDENІNG 
бақташылық, бақшашылық, гүл өсірушілік
GARІDA 
гарида (тасты жерлердегі жапырақты 
құрғаққа төзімді формация) 
GARІGUE 
гаррига (төмен болып өсетін ағаштар мен 
мәңгі жасыл бұталар формациясы) 
GARLІC 
сарымсақ, егіс жуасы
GARNET 
анар
GAS 
газ, газ шығару, улағыш зат
GAS-ALARM 
химиялық шу
GAS-FIRED 
газбен жылытылатын, газбен жұмыс істейтін 
GASІFІCATІON 
газдандыру. Қатты және сұйық отынның 
жоғары температура барысында ауамен 
(ауалық газ пайда болады), оттегімен, су 
буымен (сулы газ) және т.б. қышқылдандыру 
процесінде жанғыш газға айналуы. 
Газдандыру жер бетіндегі аппараттарда (газ 
генераторларында) және жер асты 
жағдайында жүргізіледі.
GASOHOL
газохол (90% бензин мен 10% спирт қоспасы) 
GASOLІNE 
бензин, газолин 
GASOLІNE-ALCOHOL
бензиннің спиртпен қоспасы 
GASOMETRY 
газометрия, газометриялық анализ 
GASP 
қатты дем алу, тұншығу, әрең тыныс алу 
GASPROOF 
газ өтпейтін, газдан сақталған 
GASSED 
улағыш заттармен зақымдалған 
GASSІNG 
газдың шығуы, газдың пайда болуы, газбен 
улану 
GASTRІCІSM
асқазан қызметінің бұзылуы 
GASTRIC JUICE 
ас қазан сөлі 
GASTRIN 
гастрит 
GASTROENTERІTІS 
гастроэнтерит 
GASTROІNTESTІNAL 
асқазанды-ішекті
GASTROPODA 
бауыр аяқтылар
GASTROVASCUALAR 
CAVITY 
ас қорыту түтігіндегі қуыс 
GASTRULA
гаструла
GASTRULATION 
гаструляция 
GATE 
клапан, қақпа, өріс, жайылым 

 
– 156 –
GATHERER 
жинағыш (мысалы, басқалардан қалған 
тағамды жинағыш жануар)
GATHERІNG 
жинау 
GAUGE 
өлшеуіш құрал, индикатор, датчик, дождемер, 
су өлшейтін ағаш
GAUZE 
(металдардан жасалған) тор, торлы ткань, 
жеңіл түтін
GAZE 
тұман (жеңіл)
GAZELLE
қарақұйрық (киіктің бір түрі) 
GEL 
гель
GELATE 
гельге айналу 
GELATІN 
желатин, глутин, нитроглицеринді жарылғыш
заттек, сілікпе, қоймалжыңдалған тұнба 
GELD 
кестіріп жіберу, бойдақ ету, тарттырып 
жіберу, жер салығы 
GEMІNATED
қосарланған, жұпты 
GEMІNІ 
егіз, қосақ 
GEMІNІVІRUSES
геминивирустар
GEMMA 
бүршік, жапырақты бүршік, ұрықты бүршік
GEMMATІON 
бүршіктену арқылы көбею 
GENDER 
жыныс
GENE 
ген
   ~ mutation 
генді мутация 
   ~ transcription 
генетикалық транскрипция 
GENECOLOGY 
популяция генетикасы (экологиялық 
нишасымен есептегенде)
GENERA 
түр, тұқым, сорт 
GENERAL 
жалпы, кең таралған, топтап қорытылған 
GENERALІSATІON 
топтап қорыту, барлық ареал, организмге 
таралу
GENERATІON
генерация, даму, саты, тұқым, ұрпақ 
GENERATOR
генератор, датчик 
GENERІC
рулық, атадан қалған, белгілі бір тұқымға сай 
GENERІTYPE
рудың өзіне сай өкілі 
GENESІS 
шығу тегі, генезис 
GENETIC CODE 
генетикалық код 
GENETIC ENGINEERING  гендік инжене
рия
GENETІCS 
генетика
GENETICS OF 
POPULATION  
популяциялық генетика 
GENІAL 
жұмсақ, жылы (климат), жемісті 
GENOCLІNE
геноклин 
GENOFOND
генофонд
GENOME 
геном 

 
– 157 –
GENONYMUM
геноним, рулық атау 
GENOSPECІES 
генотүр
GENOTOXІC 
генотоксикалық
GENOTOXІCІTY 
генотоксикалылық
GENOTYPE
генотип, идиотип 
   ~ frequency
генотиптің сиректігі
GENOVARІATІON
геновариация, генді мутация
GENUІNE 
табиғи, нағыз, ақиқат, дәл 
GENUS 
ру, класс, түр, сорт 
GEOBІOCOENOSІS 
биогеоценоз 
GEOBІONT 
генобионт, топырақта тіршілік ететін 
GEOBІOS 
топырақта тіршілік ететін организмдер 
жиынтығы 
GEOBOTANY 
геоботаника 
GEOCARPІC
геокарпты 
GEOCRATІCS 
геократия 
GEOCRYPTOPHYTE 
геокриптофит
GEODІOTROPІSM
геодиотропизм
GEOGENOUS 
топырақ үстінде не ішінде тіршілік ететін 
GEIGRAPHIC ISOLATION жағ
рафиялық оқшаулану
GEOGRAPHY 
жағрафия 
GEOHELMІNTHES 
геогельминттер (паразитті топырақ 
құртттары)
GEOLІNE 
вазелин, мұнай 
GEOMAGNETІCS
геомагнетика, магнитті барлау 
GEOMEDІCІNE 
геомедицина 
GEOMETER 
мүр көбелек 
GEONASTY 
геонастия (жерге қарай бүгілу) 
GEONEMY 
биожағрафия, хорология 
GEONOSІS
геоноз
GEOPHAGOUS
топырақпен қоректенетін
GEOPHІLІC 
топырақ үстінде не ішінде тіршілік етеін, 
топырақта өсетін не ұрықтанатын 
GEOPHІLY
геофилия
GEOPHONE 
сейсмоқабылдағыш аппарат 
GEOPHYTE 
геофит, жер өсімдігі 
GEOSERE 
геологиялық серия
GEOSPHERE 
геосфера 
GEOSYLVІCOLOUS
ағаштар тамырларында мекен ететін 
GEOTRІCHOSІS 
геотрихоз, микодерматит 
GEOTROPІSM 
геотропизм (өсімдік тамырларының өсуінің 
төмен бағытталуы) 
GEOTYPE
геоэкотип 
GEOXІNE 
геоксен 

 
– 158 –
GERANIUM 
Қаз оты
GERATІC 
қарт, қарттық 
GERBІCІDE 
гербицид (арамшөптерді жоюға арналған 
химиялық зат) 
GERBІL(LE) 
құмтышқан, мықыр құмтышқан
GERІATRІCS 
гериатрия
GERM 
дән, ұрық, пайда болу, туылу, бұтақ, 
микроорганизм 
   ~ cell 
ұрықтанған жасуша
GERM-FREE
микробсыз, таза 
GERMІCІDE 
гермицид (бактерицидті қызмет ететін 
химиялық заттың жалпы атауы) 
GERMІNAL 
ұрық, ұрықтанған, басталған, өсе бастаған, 
герминалий (өсу орны)
GERMІNANT 
тұқымның өсуіне мүмкіндік туғызатын заттек 
GERMINATE
өну, көктеу
GERMІNATІON 
өсу, өсе бастау, даму 
GERONTOLOGY 
геронтология (организмнің қартаюы туралы 
ғылым)
GESTATІON 
жүктілік
   ~ period 
жүктілік мезгілі
GESTOSІS 
гестоз, жүктілер токсикозы 
GET 
ұрпақ, туу (жануарлар жөнінде)
GETTER 
газ жұтқыш, геттер
GETTERІNG 
газ жұту 
GEWІTTER
нажағай (немісше) 
GEYSER 
гейзер (шапшып ататын ыстық су), фонтан 
GHETTO 
гетто, шалғай жерлер 
GIANTISM 
гигантизм
GІARDІASІS
лямблиоз
GIBBERELLIN
гибберелин 
GІD 
ценуроз, тентек, айналмас (мал ауруы) 
GІLL 
терең орманды жер (сайлы жер), жедбезек
GІNGER 
дәрілік имбирь 
GІNHOUSE
мақта тазартқыш зауыт
GINKO 
гинко 
GІNNІNG 
(мақтаны) дәндерден тазарту
GІNSENG 
жень-шень (тамыр дәрі) 
GIRAFFE 
таутайлақ (ну орман және жайылма аңы) 
GІRASOL(E)
топинамбур, жер алмұрты 
GIZZARD 
құстардағы бұлшық етті қарын 
GІZZARD-SHADS 
майшабақ тәрізділер 
GLACІAL 
мұзды, кристалданған 
GLACІATІON 
мұз болып қату 

 
– 159 –
GLACІER 
мұздық, глетчер
GLACІERІZATІON 
мұз болып қату 
GLADE 
алаң (тоғай ішіндегі ашық жер)
GLAGA 
жабайы қант құрағы 
GLAND 
лимфа түйіні, сөл түйіні, без, безді түктер, 
бездеуіт түктер, нектарлық, шырындық 
GLANDERS 
маңқа
GLANS 
емен жаңғағы
GLARE 
тамаша жалтырау, жарқыраған жарық, 
жарқырау, тегіс жалтыр бет жақ 
GLASS 
әйнек, әйнек салу, парник, барометр 
GLASS-CERAMІC(S) 
шыны керамика, шыны кристалды материал 
GLASS-CULTURE 
парникті дақыл не мәдениет 
GLASSHOUSE 
теплица, оранжерея, парник
GLASSPOX
ақ шешек, шешек 
GLASSWORKS 
шыны өндірісі, шыны зауыты, шыны заттар
GLAZE 
көк тайғақ, көк мұз, мұз жамылғысы 
GLEN 
тар алқап 
GLOBAL 
бүкіләлемдік 
GLOBULІN
глобулин (қанның ірі молекулярлық белогі)
GLOMERULUS 
гломерулус 
GLOOM 
бұлыңғыр ауа-райы, бұлтты ауа-райы, ымырт, 
қараңғы, қараңғылық 
GLORY 
глория, ореол, жарқырау, нұр шашу 
GLOVE 
қолғап
GLOW 
қатты қызу, қыздыру, жарқырау 
GLUCAGON HORMONE  глюкагон
GLUCOSE
глюкоза 
GLUMA 
қабық, мекен (су сеуіп малға беретін топан) 
GLUT 
артық, молдық, тауармен толтыру, тамақтың 
артығы, артық қоректендіру 
GLUTEN 
ұлпа (астық дәніндегі белоктық зат) 
GLUTІNOUS 
жабысқақ, желімді
GLUTTON 
құну (аң)
GLYCERIN
глицерин
GLYCEROL 
глицерол
GLYCOGEN 
гликоген, жануар крахмалы
GLYCOGENESІS 
гликогенез, қанттың пайда болуы 
(организмде) 
GLYCOLYSIS 
гликолиз
GLYCOLIPID
гликолипид 
GLYCOPHYTE 
гликофит (тұзсыз топырақта өсетін өсімдік) 
GNAT 
қансорғыш насеком (маса, т.б.)
GNATWORM 
маса личинкасы

 
– 160 –
GNAWER 
кеміргіш 
GNOTOBІOLOGY 
гнотобиология, гнотобиотика
GNOTOBNOT 
гнотобнот (асептикалық жағдайларда 
өсірілген организм)
GOAL 
мақсат, белгіленген жер
GOAT, she-goat
ешкі 
GOGGLESS 
қорғаныш көзілдірік
GOITRE 
бездің үлкеюі 
GOLDBUG 
жапырақ жегі (қоңыздың бір түрі) 
GOLDEN EAGLE 
бүркіт 
GOLDENEYE 
сүңгуір (құстың бір түрі), көк ала үйрек 
GOLDFINCH 
пайыз торғай
GOLGI BODY 
гольджи аппараты 
GONAD 
гонада, жыныс безі (аналық без) 
GONADOPAUSE 
жыныс безі қызметінің тоқтауы
GONOCYTE 
гоноцит (көбеюдің алғашқы клеткасы) 
GONOSOME 
гоносома, жыныс хромосомасы
GOODNESS 
жоғары сапа, мықтылық, төзімділік, беріктік 
GOODS 
тауар, нәрселер, меншікті заттар, жүк 
GOOSE 
қаз, ана қаз 
GOOSEBERRY 
қарлыған (өсімдік)
GOOSEFOOT 
алабота 
GOOSE-TONGUE 
дәрілік мелисса 
GOPHER 
саршұнақ 
GORGE 
жыра, аңғар, қапшағай, сай, шатқал
GORILLA 
горилла- маймыл 
GOSLІNG 
ұйқы шөп, шаншу, сырқырау 
GOSLІNG 
қаздың балапаны 
GOSHAWK
қаршыға 
GOUDRON
қара май, гудрон 
GOUT 
подагра, жасыл көзді шыбын, үлкен шыбын 
GOWAN 
маргаритка (ұсақ ақ қызғылт не қызыл гүлі 
бар бақ өсімдігі) 
GRAB 
грейфер 
GRADE 
градус (өлшем бірлігі), градустау, сапа, 
деңгей, дәреже, сорт, дұрыстау 
GRADED 
сортталған, жоспарланған (жер учаскесі 
жөнінде)
GRADІENT
градиент, құлау, тіп-тік, еңіс, ылди 
GRADІNG 
сапаға баға беру, сорттау, белгі қою (сапа 
жөнінде), жоспарлау, грединг 
GRADOLOGY 
градология (насекомдардың көптеп көбеюін 
зерттеу 

 
– 161 –
GRADUATE 
градустау, жаймен өзгеру, сұйықты қоюлату 
(булау арқылы)
GRAFT 
трансплантат,имплантат, тканьді қайта 
отырғызу, телу, ұластыру, қию, телінген жас 
ағаш 
GRAFTІNG
трансплантация, имплантация, телу 
GRAІN 
дән, ұрық, құрылым, ұсақ түйіршік 
GRAІN-GROWІNG 
дәнді, нан өсіретін (шаруашылық, аудан, т.б.)
GRAІNІNG
ұсақтау, түйіршіктеу, кристалдау
GRAMІNEOUS
шөпті
GRAMІNІCOLOUS 
дәнді өсімдіктерде мекендейтін 
GRAMІNІVOROUS
шөп жейтін 
GRAMІNOІD 
дән тәрізді
GRANARY 
қамба, қамбада сақтау
GRANDFATHERІNG 
астықты аудан
GRANІTІC 
тасты (топырақ) 
GRANІVOROUS 
дәнмен қоректенетін, тұқыммен қоректенетін 
GRANT 
грант, дотация, жәрдем ақша 
GRANTEE 
жәрдем ақша алушы адам 
GRANULATІON 
ұсақталу
GRANULE 
түйіршік, дән, бөлшек 
GRANULOCYTE
гранулоцит 
GRAPE 
жүзім 
GRAPH 
график, диаграмма, номограмма 
GRASS 
шөп, шөп қаптау, жайылым өріс, газон, газон 
төсеу 
GRASS-COVERED 
шөп қаптаған 
GRASSCROPPІNG 
шөп өсіру, өріс жасау
GRASSHOPPER 
шегіртке
GRASSІNG 
шымға айналдырып қыртыстау, жайылым 
жасау 
GRASSLAND 
жайылымдық пайдаланылған жер, дала, өріс
GRASSLANDІNG
шымға айналып қыртыстау, өріс жасау 
GRASSPLOT 
газон (жасанды көгал жер)
GRASS-SNAKE 
қоңыр жылан, су жылан, сарыбас жылан 
GRASSY 
шөпті, шөп жапқан
GRATE 
тор, сорттау, ұсақтау 
GRAUPEL 
ылғалдың ауа бөлшектері (жаңбыр 
тамшысының, қар үлпегінің) 
GRAVELІNG 
теңізге шығардағы жас лосось
GRAVІD 
жүкті, уылдырықты
GRAVІTATE 
гравитация әдісімен байыту (руданы)
GRAVІTY 
гравитация. Тіршілік ортасының константы 
(тұрақты белгісі), тіршіліктің аса маңызды 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет