Бөлім меңгерушісі Садық Ж. Тжүктеу 176.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата08.05.2017
өлшемі176.85 Kb.
#8770

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КӨПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ 

 

 

  

 

 «Экономикалық-құқықтық жəне гуманитарлық» бөлім   

 

                              БЕКІТЕМІН 

  Оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары                                                                                     

____________________ Казкенова Б.М. 

                                                                                                         « ___  » ____________2014 ж. 

 

 

  

 

  

 

0111000 “Қазақ тілі жəне əдебиеті” мамандығының 3 курс    студенттеріне “ Педагогика ” пəнінен  

 емтихандық тест тапсырмалары 

                                                                                                  

 

  

 

  

                                                          

                                                                         

                                                                  

 

 

  

 

  

 

Қарағанды- 2014ж.  

                                                         Бөлім отырысында қаралып жəне бекітуге ұсынылды 

 

                                                         Хаттама № ______ «____»___________________ 2014ж.  

                                                              Бөлім меңгерушісі_______________ Садық Ж.Т. 

 

 

    

 

                                                                                                         Құрастырған оқытушы 

                                                                                                        Оразғалиева Г.З.________ 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                0111000 “Қазақ тілі жəне əдебиеті” мамандығының 3 курс  студенттеріне “ Педагогика ”                

                                   пəнінен емтихандық тест тапсырмалары 

 

  1-нұсқа 1. Педагогиканың негізгі ұғымдары... 

А.Жеке тұлғаның дамуы қалыптасуы 

В.Тұқым қуалаушылық ,орта тəрбие 

С.Тəрбие ,оқыту,білім беру 

Д.Мектеп ,мұғалім,оқушы 

Е.Білім іскрлік дағды 

2....-Жастарға қоғамдық тəжрибені  үйретіп ,өмірге ,еңбекке даярлау. 

А.Тəрбие  

В. Əлеуметтендіру 

С. Қалыптастыру 

Д. Білім беру  

Е.Оқыту 


3...- Табиғи пен қоғам  жайындағы білімді меңгеру ,өмірде қолдана білу. 

А. Оқыту 

В. Тəрбие 

С. Қалыптастыру 

Д.Əлеуметтендіру 

Е.Білім беру 

4.-....... ғылыми педагогиканың негізін қалаған 

А. А. С Макаренко 

В. Я.А. Каменский 

С. К.Д. Ушинский 

Д. И.Г. Песталоций    

Е.В.А Сухамлински 

5-.... Педагогиканың ғылымының мүмкүндігі шектеулі балаларды тəрбиелеу, оқыту 

мəселелерімен айналысатын арнаулы саласы. 

А. Корекциялық педагогика 

В.Əлеуметтік педагогика 

С. Жас ерекшелік педагогика 

Д. Дефекталогия  

Е.Жас педагогикасы 

6.Білім берудің негізгі жолы 

А.Средний  

В.тəрбие  

С.Білім алу 

Д.Оқыту 


Е.Үйрену 

7. Ы.Алтынсарин ,Ш. Уалиханов ,А. Құнанбаев көз қарастарына тəн ортақ белгі 

А.Қыздар мен ұлдардың тен құқығы ,мектептер ашу 

В. Ағартшылық .идеялар,оқыту мектеп ісін европалық үлгіде құру 

С. Халықты қараңғылықтан  мұсылмандық тəрбие құтқару 

Д.Ана тілінде білім беру 

Е. Кəсіптік білімді жолға қою өркениетті елдермен тығыз байланысты болу. 

8.-....... Бастауыш мектеп шағындағы  балалардың негізгі іс əрекеті. 

А. Көркем өнер 

В. Енбек 

С.Спорт 

Д.Ойын 


Е. Оқу 

9. Білім саласын басқарудың мемлекеттік принцптерінің  ішінен қате жауапты табыңыз  

А. Білім беру жүйесін ақпараттандыру 

В.Дінің мемлекет ісіне араласуы 

С.Меншік  нысандары  

Д. Жеке адамның дарындылығын дамыту  

Е.Білім беру құқықтарының теңдігі 

10.Эстетикалық тəрбиенің негізгі құралдары 

А.Сайыстар 

В.Оқу пəндері 

С. Тəрбиелік іс-шаралар 

Д. Өнер. Əдебиет 

Е. Үйірмелер . байқаулар 

11.Сынып жетекшісінің – жұмысының  бағыттары  

А.Ұйымдастыру –үйлестіру  жұмыстары  

В.Ұйымдастырушылық ,тəрбиелік  комуникативтік  

С. Үйлестіру , түзету, экологиялық 

Д.зерттеу тəрбие  міндеттерін қою. Жоспарлау. Ұйымдастыру 

Е. Комуникативтік ұйымдастырушылық , тəрбиелік 

12.Оқытудың түрлері  

А. Интерациялық панарамалық жеке тұлғаның бағдарланған  

В.Дəстүрлі педоцентристік ,қазіргі  

С. Когитивтік  педоценстристік қазіргі 

Д. Педоценстристік. Модулдік ,дəстүрлі 

Е. Түсіндірмелі проблемалық, бағдарламалық. 

13.Педагогикалық  процесті реттеп отыратын қағидалар 

А. Оқыту құралдары 

В. Оқыту талаптары 

С. Оқыту негіздері 

Д. Оқыту заңдылықтары 

Е.Оқыту принцптері 

14. Франциядағы  бастауыш мектепте кен қолданылатын  оқыту əдістері  

А. Сөздік əдістер 

В. Индкуция ,дедукция  

С. Қайталау , жаттау 

Д. Бақылау , қарапайым эксперимент, техникалық оқыту құралдары 

Е. Проблемалық зерттеу  

15. Мектептерде  жиі қолданылатын сабақ типалогиясы  

А. Дəстүрлі емес сабақтар 

В.Пəн мазмұны бойынша топтастырылған  сабақтар  

С.Оқыту əдістері  бойынша  топтастырылған сабақтар  

Д.Дəстүрлі сабақтар 

Е. Дидактикалық макетқа сай топтастырылған сабақтар  

16. Əдістемелік кеңестің мəжілісі ... өткізіледі 

А. Екі айда бір рет 

В.Жарты жылда бір рет 

С. Əр тоқсанда  

Д. Жылына үш рет 

Е. Ай сайын бір рет 

17.Өзін-өзі  тəрбиелеудің  өзіндік ережесін ұсынған педагог 

А.Н.К. Крупская 

В. А.С . Макаренко С. В.А Сухамлинский 

Д. Н. И.Пирагов  

Е. К.Д. Ушинский 

18 Үйрету ,жаттықтыру  əдістерінің тəсілдері  

А. Əнгіме , əнімелесу 

В. Қоғамдық ,пікір талап  

С. Нұсқау көрсету , машықтандыру , тапсырма 

Д. Лекция өнеге 

Е. Мадақтау жазалау 

19. баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру əдісі:  

А. Лекция 

В. Өнеге 

С: жазалау 

Д. Жарыс 

Е. Мадақтау 

20. Эстетикалық тəрбиенің негізгі құралдары: 

А. Музыка  

В. Сынптан тыс жұмыстар 

С. Үйірмелер 

Д. Əдебиет жəне өнер 

Е. Оқу пəндері 

21. Отбасында ата-аналармен , мектепте оқушылар жəне мұғалімдермен , басқа 

адамдармен қатынас жасау: 

А. Үй жағдай  эстетикасы  

В. Манера 

С. Дене қимылы  

Д. Киім кешек  

Е. Қатынас  эстетикасы  

22.Мектептің міндеттерін анықтау , іс əрекеттерін  негізгі бағытарын белгілеу . 

А. Оқу тəрбиесін процесін жоспарлау  

В. Мектеп құжаттарын зерттеу  

С. Мектепшілік бақылау  

Д. Озат тəжірибені  жинақтау  

Е. Тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру 

23.Инстикті ,дағды, интеллект, бұл 

А.Жануарлар психикасының  кезендері 

В.Жануарлар психикасының кезендері 

С.  Жануарлар психикасының дыбыстауы  

Д. Жануарлар психикасының кескіндері  

Е. Жануар мен психиканың түрлері 

24.Ми қабығының бөлімдері 

А. Мищық үлкен ми сынарлары  

В. Жұлын , рефлекс 

С. Ақ зат , сұр зат ,нейрон 

Д.Аксон дендрит 

Е. Мандай , төбе , самай ,желке  

25. Динамиикалық стеотип дегеніміз бұл  

А. Тітіркенгіштердің адам санасында бейнелеуі  

В. Үнемі қайталанып отыратын тітіркенгіштер ге органимнің төселуін . соның  

нəтижесінде ми қабығында қозу мен тежеу жұмысының жасалауы 

С.тітіркенгіштердің адам организіміне əсер етуі 

Д. Тітіркенгіштерге  адамның жауап беруі  Е. Тітіркенгіштердің ең жоғарғы  деңгейге көтерлуі  

26. есту өлшеу аспабы бұл- 

А. Тахистаскоп  

В.Пнеймограф  

 С. Эстизометр 

Д.Микраскоп 

Е. Мнемометр 

27.Мектептегі оқу процесінде ерекше жедел қалыптасатын психикалық процесс түрі  

А. Ойын 

В. Оқу іс-əркеті 

С. Ұйқы 

Д. Бақылау  

Е. Еңбек 

28. Сыныпта оқу процесін ұйымдастырушы , басқарушы  

А. Үйренуші  

В. Оқушылар 

С. Директор 

Д. Педагог 

Е. Ата-ана  

29. Мұғалімнің басты функциясы оқыту . тəрбиелеу ,дамыту,  қалыптастыру процесін... 

А. Жаңарту 

В.Өзгерту 

С.Дамыту 

Д. Жетілдіру 

Е. Басқару  

30. Мұғалімнің жетекші ..... : педагогикалық көргенділік ,дидактикалық , 

ұйымдастырушылық ,эксперссивтік 

А.Іскерліктері 

В.Дағдылары 

С.Сапалары 

Д.Қасиеттері 

Е.Қабілеттері 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

II- нұсқа 

1.Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы 

А. Əлеуметтену 

В. Тəрбие процесі 

С. Оқыту 

Д. Білім беру  

Е. Педагогикалық процесс 

2.Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі ,жетекші , мазмұндық формасы 

А.Жоспарлау 

В. Қоғамадық-пайдалы еңбек 

С.Өнімді еңбек 

Д. Мұғалімдердің мүмкүндіктері 

Е. Балалар ұжымы 

3. Мұғалімнің басты функциясы оқыту . тəрбиелеу ,дамыту,  қалыптастыру процесін... 

А. Жаңарту 

В.Өзгерту 

С.Дамыту 

Д. Жетілдіру 

Е. Басқару  

4. Мұғалімнің жетекші ..... : педагогикалық көргенділік ,дидактикалық , 

ұйымдастырушылық ,эксперссивтік 

А.Іскерліктері 

В.Дағдылары 

С.Сапалары 

Д.Қасиеттері 

Е.Қабілеттері 

5. «Мұғалімнің балалармен істес болады . егер  олар бір нəрсені түсінбесе, онда мұғалім 

шəкірттерді кіналамай ,олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кіналауға тиіс» 

деп жазған. 

А.Ж.Аймауытов 

В. Ы.Алтынсарин 

С. Ш.Уалиханов 

Д. А.Құнанбаев 

Е. А.Байтұрсынов 

6. Мұғалімнің аса бағалы  педагогтық қасиеті ,өзара жақсы қарым-қатнас жасауға негіз 

болатын адамдар ара қатыныасының түрі 

А. Ұстаздық техника 

В. Ұстаздық акмеология 

С. Ұстаздық талант 

Д. Ұстаздық шеберлік 

Е. Ұстаздық əдеп 

7. Педагогтық -.... пəнді ,əдістемесін тəрбие өнерін жетік білу ,адамгершілігі . 

А. Іскерлік 

В.Біліктілік 

С.Құзреттілік 

Д. Дағды 

Е. Шеберлік 

8.Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды. 

А.Экспрессивтік 

В.Академиялық 

С. Ұйымдастырушылық Д. Əдептілік , адамгершілік 

Е. Дидактикалық 

9. .... адамдардың интеллектуалдық дамуын. Кəсіби біліктілігін қамтамасыз  етуге 

бағыталған оқу тəрбие процесі. 

А.Дұрыс жауабы жоқ 

В.Əлеуметтену 

С. Педагогикалық процес 

Д. Тұтас педагогикалық процесс 

Е. Білім беру. 

10. Дүниетаным құрлымы 

А.Əрекет,сенім, қатынас 

В. Мінез,ерік-жігер 

С. Сенім ,əрекет, қатынас 

Д. Мінез, көзқарас,пікір 

Е. Көзқарас, сенім, қайраттылық, теориялық ой 

11. Отбасы тəрбиесінің ... : сендіру, жеке өнеге , мадақтау ,жазалау,тəрбие беретін 

жағдаяттар 

А. Міндеттер 

В. Əдістері 

С. Мазмұны 

Д. Құралдары 

Е. Тəсілдері  

12.Оқушыны шығармашылыққа , өз бетімен мəселелерді шешуге үйрететін оқыту түрі 

А. Бағдарламалық 

В. Проблемалық 

С. Дəстүрлі 

Д. Колективтік 

Е. Түсіндірмелі 

13. Қазақ  тілін оқыту əдістемесінің іргетасын қалаушы , балаларды оқыту ана тілінде 

жүргізілсін  деген талаптарды бастаушы. 

А. Ж.Аймауытов 

В. М. Жұмабаев 

С. А. Құнанбаев 

Д. Ш. Уалиханов  

Е. А. Байтұрсынов 

14. .... «Оқытудың ең басты принцпі- табиғатқа сай болу принцпі» деген.  

А. К.Д. Ушинский 

В. А.Дистервег 

С. А.П. Пикевич 

Д. И.Г. песталоции 

Е. Я.А. Каменсцкий 

15. Дидактикалық міндеттерді орындау барысындағы оқытушы мен оқушының бірлескен  

іс- əрекетінің тəсілдері 

А. Оқыту құралдары 

В. Оқыту мазмұны 

С. Оқыту мақсаты 

Д. Оқыту компоненттері 

Е. Оқыту əдістері  

16. Оқушылар тобымен, сынып деп аталатын тұрақты құрамымен. Мұғалім 

басшылығымен  жүргізілетін оқу жұмысы  

А. Сабақ 

В. Топтық оқыту С. Лекция 

Д. Экскурсия 

Е. Өзара оқыту  

17. Мұғалімдер үшін жаксы əдістемелік көмек  

А. Лекциялар 

В. Семинар 

С. Конференция 

Д. Сабақтарды талдау  

Е. Үлгі сабақтар 

18. Білім беру ұйымдары басшыларының паралель сыныптардағы оқу-тəрбие жұмысын 

тексеру. 

А. Кешенді 

В. Жекелеп тексеру 

С. Фронталальдық 

Д. Тақырыптық 

Е. Пəндік 

19.Мектеп басшыларының  кең қолданатын басқару əдісі. 

А. Педагогикалық-психологиялық  əдістер  

В. Жазалау 

С. Ескерту 

Д. Талап қою 

Е. Бұйрық беру 

20. Мектеп əкімшілігінің мұғалімдер жұмысын жүйелі , мақсатты түрде тексеру.... деп 

аталады. 

А. Əкімшілік жиналысы 

В. Мектепшілік бақылау 

С. Əкімшілік тексеру 

Д. Білімді қызметті тексеру 

Е. Мектепшілік тексеру 

21. ..... Іс əрекеттің негізгі түрлері мен тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды 

анықтау 

А. Диагностикалау 

В. Оқу-тəрбие жұмыстары 

С. Басқару 

Д. Бақылау 

Е. Жоспарлау 

22. Мінез-құлық нормасын сəйкес оқушыларды қажетті дағдыға төселдіру: 

А.Пікірталас 

В.Əңгімелесу 

С. Əңгіме 

Д. Үйрету, жаттықтыру 

Е. Нұсқау, көрсету, машықтандыру 

23. Ұжымда жеке адамды тəрбиелеудің бірізді теориясын жасаған педагог: 

А. А.В. Луначарский 

В. В.А. Сухамлинский 

С. И.И. Блонский 

Д. Н.К.Крупская 

Е. А.С. Макаренко 

24. ............. адам миы қызметінің нəтижесі. 

А. Елестету 

В. Таным 

С. Қабылдау Д. Түйісу  

Е. Ойлау 

25. Жастардың белгілі бір мамандыққа жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтау : 

А. Кəсіптік ірктеу  

В. Кəсіптік білім беру  

С. Кəсіптік консультатция 

Д. Кəсіптік адаптатция  

Е. Кəсіптік  диагностика 

26. Алғаш рет «Педагогика » кітабын жазған  қазқа ағартушысы: 

А. И. Құлжанова  

В. Ы. Алтынсарин 

С. Ж. Аймауытов 

Д. А. Байтұрсынов 

Е. М.Жұмабаев 

27. Озат педагогикалық тəжрибені насихаттаудың формалары: 

А. Жинақтау. Талдау 

В. Топтық, дербес 

С. Жеке, ұжымдық 

Д. Негізгі , қосымша 

Е. Ауызша, баспасөз 

28.Қайта жасау қиялы , шығармашылық қиял жəне арман, бұл  

А. Қиялдың жасалу жолдары 

В. Қиялға тəн ерекшеліктер 

С. Актив киял түрлері  

Д. Пассив қиял түрлері  

Е. Ырықсыз киял түрлері 

29. Оқушының жан дүниесін тану қабілеті . 

А. Коммуникативті 

В. Ұйымдастырушылық 

С. Академиялық 

Д. Перцептивті 

Е. Дидактикалық  

30.ХҮІІІ,ХІХ ғасырдағы  қазақ  жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер  

А.Қолөнер 

В. Қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер 

С. Шаруа балаларына  арналған мектептер ,заң мектептері 

Д. Діни мектептер, гимназиялар 

Е. Жұмысшы мектептері. «азиялық мектептер», кадет корпустары. Қазақ –орыс  

мектептері 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

III -нұсқа 

1.... бастауыш метепте оқыту əдістемесін , дамыта оқытудың негізін қалаған  педагог. 

А. В.А. Сухамлинский 

В. Ж.Ж. Руссо 

С. А.С Макаренко 

Д. К.Д. ушинский 

Е. И. Песталоций 

2. .... « Еркін тəрбие» теориясын алғаш рет негізделген философ 

А. Ж.Ж .Руссо 

В. К.Д. Ушинский 

С. И. Песталоций 

Д. А.С. Макаренко 

Е. В.А. Сухамлинский 

3. Оқушының жан дүниесін тану қабілеті . 

А. Коммуникативті 

В. Ұйымдастырушылық 

С. Академиялық 

Д. Перцептивті 

Е. Дидактикалық  

4.ХҮІІІ,ХІХ ғасырдағы  қазақ  жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер  

А.Қолөнер 

В. Қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер 

С. Шаруа балаларына  арналған мектептер ,заң мектептері 

Д. Діни мектептер, гимназиялар 

Е. Жұмысшы мектептері. «азиялық мектептер», кадет корпустары. Қазақ –орыс  

мектептері 

5. Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі 

А. Бастауыш, негізгі ,аяқталмаған орта кəсіптік мектеп 

В. Бастауыш, негізгі кəсіптік білім 

С. Бастауыш ,пəндері тереңдетіп  оқытатын мектептер, бейінді оқыту 

Д. Бастауыш, негізгі , бейінді 

Е. Бастауыш ,негізгі ,жалпы орта білім. Толық орта білім 

6.Тəрбиенің негізгі мақсаты 

А. Сананы қалыптастыру 

В. Бақытты тұлғаны тəрбиелеу 

С.Өнегелі тұлғаны тəрбиелеу 

Д. Азаматы тəрбиелеу 

Е.Жан-жақты жəне үйлесімді дамыған тұлғаны тəрбиелеу  

7.Тəрбиені тиімді жүргізудің басты шарты 

А. Тəрбие мақсатын анықтау 

В. Тəрбиелік əдіс тəсілдерді  таңдау 

С.Тəрбиелік міндеттерді шешу 

Д. Тəрбиелік шараны ұйымдастыру 

Е. Қоғамдық мінез құлықты тəрбиелеу 

8. «Адамға ең əуелі білім емес, тəрбие берілуі керек,онсыз берілген білім- адамзаттың қас 

жауы »,- деген орта ғасырлық қазақ ойшылы 

А. Əл-фараби 

В.Ж.Баласұғын 

С. Қ.А . Иассауи 

Д. М. Қашқари 

Е. С. Бақырғани 9. Тəрбие үрдісінде бала.. дамуы... пен .... тəуелді 

А. Іс –əрекет пен қарым қатынасқа 

В. Ақыл-ой мен еске 

С. Тəрбие мен оқытуға 

Д. Қабілет пен мативке 

Е. Түйсік пен сезімге 

10. Қазақстан Республикасының «мектеп жасына дейінгі жəне мектеп жасындағы 

балалардын тəрбие тұжрымдамасы» ..... жалпы қабылданжы. 

А.2004 

В.2007 


С.2000 

Д.1995 


Е.1993 

11. Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып , іс əрекетті ұйымдастыратын əдістер. 

А. Педагогикалық бақылау , анкета ,еңбек нəтижелерін талдау  

В. Жарыс, мадақтау.жазалау 

С.Бақылау, өзін-өзі бақылау 

Д. Педагогикалық талап ,қоғамдық пікір,тапсырма,үрету, жаттықтыру,тəрбиелеуші 

жағдаяттар 

Е. Саяси,этикалық əнгіме. Əңгімелесу .Пікірталас,лекциялар, өнеге 

12. ..... Ортақ қоғамға пайдалы мақсат көздейтін адамдар тобы. 

А.Бірлестік 

В. Қоғамдық ұйымдар 

С. Топ  


Д. Ұжым  

Е. Адамдар қауымдастығы 

13.Оқушылардың  ғылыми дүнитанымын қалыптастыратын білім түрі  

А.Политехникалық білім 

В. Жалпы білім 

С. Тұрмыстық білім 

Д. Пəндік білім  

Е. Ғылыми білім 

14.Еңбек  тəрбиесі үшін өте маңызды  пəн 

А. Техналогия 

В. Дүниетану 

С.География 

Д.Физика 

Е. Биология 

15.Экономикалық тəрбие жүйесінде үлкен маңызы бар сыныптан тыс жұмыстар 

А. Газет,журнал мақалалар талдау 

В. Сынып сағаттары конференциялар 

С.Пікірсайыстар, пəндік олимпиадалар, жобалар 

Д. Тəрбиелік іс шаралар 

Е.Өндірістік экскуциялар ,үлгілі шаруашылық өкілдермен кездесулер 

16.Оқу жоспарының негізінде мектепте құрастырылатын құжат 

А.Тəрбие жұмысының жоспары 

В.Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

С. Сабақ кестесі 

Д. Жылдық жұмыс жоспары 

Е. Перспективлық жоспар. 

17.АҚШ .Англияда оқыту əдістерін таңдауда ескерілетін жағдай 

А. Мектептің таңдап алған бағыты  В.Оқыту принцптері 

С.Білім мазмұны  

Д.Оқушылардың деңгейі 

Е. Мектептің  матириалдық-техникалық жағдайы 

18.Оқушылардың білім, іскерлік,дағдылардың тексергенде басшылыққа алынатын құжат 

А. Оқу құралдары 

В. Оқулық  

С. Əдістемелік нұсқау 

Д. Оқу жоспары 

Е. Оқу бағдарламалары 

19.Педагогиканың негізгі ұғымдары : 

А. Білім беру, үйрету ,жаттықтыру 

В. Даму ,қалыптасу,жетілу 

С. Білім беру ,еңбек оқыту 

Д.Оқу жоспары 

Е. Тəрбие ,білім беру,оқыту 

20.Педагогика ғылымымен тығыз байланысты ғылым саласы : 

А. Зоология 

В.психалогия 

С. Биология 

Д. Химия 

Е.Экология 

21. Дүниетанымның құрамды бөліктеріне .............. жатады  

А. Ғылыми білім ,дүнитаным, сенім,,адам мұраты 

В. Таным, іс əрекет принцптері 

С. Сенім ,адам мұраты,өмірлік позиция 

Д. Білім, тəрбие оқыту 

Е. Дүгиеге көз қарас , құндылық бағдарлар 

22 Эстетикалық білімнің негізі: 

А. Тəрбие жұмыстары 

В. Саяхат 

С. Үйірмелер 

Д. Оқу пəндері 

Е. Сыныптан тыс жұмыстар 

23 Жеке адамның қабілетінің даму. Танымдық қажеттілігінің қалыптасуы: 

А. Компютерлік оқыту 

В. Проблемалық оқыту 

С. Түсіндірмелі –иллюстративті оқыту 

Д. Бағдарламалап оқыту 

Е. Дамыта оқыту 

24.Оқыту процесінде Н.Краудер ұсынған принцп: 

А. Мақсаттылық 

В. Ғылымилық  

С.Тармақты 

Д. Салалы  

Е.Бірізділік  

25.Оқытуда оқушылардың дайындық дейгейіне сай ұйымдастыруды талап ететін принцп: 

А. Саналық пен белсенділік 

В. Жүйелік пен бірізділік 

С. Ғылымилық 

Д. Көрнекілік 

Е. Түсніктілік 26. сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы 

А.Сабақ құрлымы 

В. Оқыту əдістері 

С.Сабақ жоспары 

Д. Оқыту процесі 

Е. Оқыту тəсілдері 

27. Т.М. куриленко ұсынған мектептің басқару əдістері 

А.Сендіру, тсіндіру 

В. Стратегиялық, тактикалық, оперативтік 

С. Кадрлармен дербес жұмыс 

Д. Демократияландыру, жариядық 

Е. Педагогикалық-психологиялық ұйымдастыру, əлеуметтік психалогиялық 

28. Мұғалім шеберлігін жоғары деңгейі . нəтиже беретін оқыту мен тəрбие тəжірибесі 

А.Озат педагогикалық тəжрибе 

В. Педагогикалық ғылыми тəжірибе 

С. Тұтас педагогикалық процесс 

Д. Педагогикалық тəжірибе  

Е. Тəрбие процесі. 

29. Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі 

А. Механикалық  

В.Эмоциялық 

С.Қозғалыс 

Д. Сөз –логикалық 

Е.Бейнелік  

30. «Акселерация» сөзінің қазақша баламасы 

А.Жеделдеу 

В. Даму 

С. Жетілу 

Д. Əлеуметтену 

Е. Қалыптасу  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                   IV-нұсқа 

1.Педаггогика ғылымының зерттейтін  нысаны..... 

А.Педагог қызметінің формалары 

В. Мұғалім мен оқушының өзара əрекеті 

С. Тұтас педагогикалық процесс 

Д. Адамды дамытатын факторлар 

Е. Тəрбиеге ықпал ететін жағдайлар 

2. Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі 

А. Механикалық  

В.Эмоциялық 

С.Қозғалыс 

Д. Сөз –логикалық 

Е.Бейнелік  

3. «Акселерация» сөзінің қазақша баламасы 

А.Жеделдеу 

В. Даму 

С. Жетілу 

Д. Əлеуметтену 

Е. Қалыптасу  

4. .... білім техникалық ,қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлайды. 

А. Орта кəсіптік 

В. Техникалық  

С.Техникалық жəне кəсіптік   

Д. Бастауыш кəсіптік 

Е. Кəсіптік жоғары 

5. Меншік түрлері əртүрлі білім беру мекемелері (мемлекеттік,жеке меншік ,аралас) 

заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы 

А.1991 

В.1992 


С.2005 

Д.1999 


Е.2007 

6.Шет елдерде бастауыш жəне негізгі толық емес орта білім алғанан кейін оқушыларды 

білім түрлері бойынша 3 негізгі топқа бөледі: 

А.Жеке меншік оқу орындарына əзірлейтін мектептер,кəсіптік мектептер 

В. Университетке əзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп,қосымша білім 

беретін мектептер, факультативтік сабақтар 

С.Техикалық оқуға бағдарлайтын оқу орны,жалпы білім беретін мектептер;бейінді оқыту 

Д. Гимназия,лицей, кешенді мектептер 

Е. Университетке əзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп;техникалық оқуға 

бағдарлайтын оқу орны;кəсіптік оқу орындары 

7. Жеке адамның  санасын қалыптастыратын əдіс. 

А.Тəрббиелейтін жағдаят,педаогикалық талап 

В. Педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нəтижелерін талдау 

С. Жарыс, мадақтау,жазалау 

Д. Əңгіме, лекция, пікірталас, өнеге 

Е. Талап ,қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру 

8. Ұжымның гүлдену кезеңі 

А. Барлығында 

В. Төртінші 

С. Бірінші Д. Үшінші 

Е. Екінші 

9. ....- дамыған ұжым, өзін-өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету. 

А. Əдет 


В. Перспектива 

С. Қоғамдық пікір 

Д. Дəстүр 

Е. Параллельді (қосарлы ықпал) 

10. Дене шынықтыру сабағының маңызды тəрбиелік міндеті-..... 

А. Білім беру, тəрбие 

В. Қалыптастыру ,дамыту 

С. Дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту 

Д. Төзімділікті дамыту 

Е. Білім беру, тəрбиелеу, сауықтыру 

11. Оқытудың көрнекілік принцпін  логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп 

санаған пеагог 

А. А.Дистервег 

В. Я.А.Каменский 

С. А.П.Пикевич 

Д. И.Г. Песталоцци 

Е. К.Д.Ушинский 

12. ....- Оқу жоспарының негізінде жасалады. 

А. Оқулықтар  

В. Оқу бағдарламалары 

С. Оқу құралдары 

Д. Стандарт 

Е. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

13. Оқушылардың іскерлігі мен дағдысын қалыптастыратын сабақтың түрі 

А. Білімді дамыту 

В. Бақылау 

С. Аралас 

Д. Бекіту 

Е. Жинақтау 

14.Мұғалімнің түзету жəне бақылау жұмыстары айқын көрінетін сабақтың түрі 

А.Білімді дамыту 

В. Бекіту 

С. Жаңа білімді хабарлау 

Д. Кіріспе 

Е. Аралас  

15.Тест əдісі .... оқыту негізінде пайда болған. 

А. Копьютерлік 

В. Догматикалық 

С. Түсіндірмелі  

Д. Мəселелі 

Е. Бағдарламалық 

16. Тұлғалық оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған аламның саналы іс-əрекеті: 

А. Өзін-өзі тежеу 

В. Қайта тəпбиелеу 

С. Өзін-өзі тəрбиелеу 

Д. Тəрбие 

Е. Білім беру 

17. Ұжымды  қалыптастыруда таңдап алынатын перспективалар А.Жеке дара 

В. Таяу, кашық 

С. Контактылы,негізігі 

Д. Жақын контактылы 

Е. Жакын, орта, қашық 

18. Жастардың кəсіби еңбек ету жағдайында бейімделу жүйесі: 

А.Кəсіптік диагностика 

В. Кəсіптік іріктеу 

С. Кəсіптік білім беру 

Д. Кəсіптік консультатция 

Е. Кəсіптік адаптация 

19.Оқыту прцесінің құрлымы: 

А. Білім беру,оқыту, сабақ 

В. Мазмұн,форма, нəтиже 

С. Білім беру мазмұны, сабақ беру,оқыту əдісі,құралы, нəтиже 

Д. Білім,іскерлік ,дағды 

Е. Əдіс, тəсіл, құрал 

20.Заттар мен құблыстар ,табиғат пен қоғам заңдарын тану нəтижесі: 

А. Білім 

В. Таным 

С. Дағды 

Д. Нəтиже 

Е. Іскерлік 

21.Оқу –тəрбие процесін бақылаудың түрлері : 

А. Тұрақты, жылжымалы 

В. Жаппай,тақырыптық, дербес, ұжымдық 

С. Ұжымдық, жеке 

Д. Кіріспе .кезекті 

Е. Топтық, дербес 

22.Инновациялық процестін кезеңдері: 

А. Мақсат, жобалау, нəтиже 

В. Себеп, əдіс, нəтиже 

С. Себеп, жобалау, жүзеге асыру 

Д. Мақсат, əдіс, нəтиже 

Е. Мазмұн ,форма 

23.Психология ғылымының дүниеге келген жері. 

А. Ежелге грекия 

В. Пəкістан 

С. Ирак 

Д. Индия 

Е. Израиль 

24. Психолг Г.М. Анреева бойынша қарым-қатынас құрлымы , бұл- 

А. Жеке тұлғалық, моральдық 

В. Өндірістік , қоғамдық 

С. Адамгершілік, ақпараттық 

Д. Əлеуметтік ,саяси, идеологиялық 

Е. Коммуникативтік , интерактивтілік, перцентивтік 

25. Холерик,сангвиник,флегматик, меланхолик,бұл- 

А.Қозу мен тежелудің белгілері 

В. Қозу мен тежелеудің қасиеттері 

С. Темперамент сипаттамасы 

Д. Əлсіз тип варианттары Е. Темперамент типтері 

26. Этникалық психологияның зерттейтін пəні – 

А. Жеке адам дамуының бірқалыпты даму жоынан ауытқуын , ми ауруына 

ұшырағандарды зерттейді 

В. Психика дамуының жалпы заңдылықтарын , ны зерттеу əдістерін теориялық  

принцптерін жəне оның ғылыми ұғымдарының қалыптасу жлдарын зерттейді. 

С. Əрбір ұлт пен ұлысқа , этнос пен тайпа тəн қасиеттердің жай-жапсары  

Д. Жеке адамның еңбек іс-əрекетінің психологиясын , ұйымдастыру мəселесін 

қарастырады 

Е. Əр қилы процестердің табиғи негізі мен үнемі дамып отыратын азаматтық қасиеттерін 

зерттейтін сала.. 

27. Адам мінезінің даралық ерекшелік екендігін  ғылым тарихында тұңғыш рет сипаттап 

жазған философ 

А. П.Ф. Леегафт 

В. И. Кант 

С.Гален  

Д.  Гиппократ 

Е. Тео фраст 

28.  Бірінші сынып оқушысының ырықты зейінінің тұрақты болмайтын себебі: 

А. Іс-əрекетті жақсы ұйымдастырмағандықтан  

В. Жазу құралдарын үнемі көрсетіп отыратындықтан  

С. Өзін-өзі алып жүрудің ішкі құралдарын игергендіктен  

Д. Іс-əрекетті жақсы ұйымдастырғандықтан 

Е. Өзін-өзі алып жүрудің ішкі құралдарын игермегендіктен. 

29. сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы 

А.Сабақ құрлымы 

В. Оқыту əдістері 

С.Сабақ жоспары 

Д. Оқыту процесі 

Е. Оқыту тəсілдері 

30. Т.М. куриленко ұсынған мектептің басқару əдістері 

А.Сендіру, тсіндіру 

В. Стратегиялық, тактикалық, оперативтік 

С. Кадрлармен дербес жұмыс 

Д. Демократияландыру, жариядық 

Е. Педагогикалық-психологиялық ұйымдастыру, əлеуметтік психалогиялық 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

V нұсқа. 

1. Дене шынықтыру сабағының маңызды тəрбиелік міндеті-..... 

А. Білім беру, тəрбие 

В. Қалыптастыру ,дамыту 

С. Дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту 

Д. Төзімділікті дамыту 

Е. Білім беру, тəрбиелеу, сауықтыру 

2. Оқытудың көрнекілік принцпін  логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп 

санаған пеагог 

А. А.Дистервег 

В. Я.А.Каменский 

С. А.П.Пикевич 

Д. И.Г. Песталоцци 

Е. К.Д.Ушинский 

3. ....- Оқу жоспарының негізінде жасалады. 

А. Оқулықтар  

В. Оқу бағдарламалары 

С. Оқу құралдары 

Д. Стандарт 

Е. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

4. Оқушылардың іскерлігі мен дағдысын қалыптастыратын сабақтың түрі 

А. Білімді дамыту 

В. Бақылау 

С. Аралас 

Д. Бекіту 

Е. Жинақтау 

5.Мұғалімнің түзету жəне бақылау жұмыстары айқын көрінетін сабақтың түрі 

А.Білімді дамыту 

В. Бекіту 

С. Жаңа білімді хабарлау 

Д. Кіріспе 

Е. Аралас  

6.Тест əдісі .... оқыту негізінде пайда болған. 

А. Копьютерлік 

В. Догматикалық 

С. Түсіндірмелі  

Д. Мəселелі 

Е. Бағдарламалық 

7. Тұлғалық оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған аламның саналы іс-əрекеті: 

А. Өзін-өзі тежеу 

В. Қайта тəпбиелеу 

С. Өзін-өзі тəрбиелеу 

Д. Тəрбие 

Е. Білім беру 

8. Ұжымды  қалыптастыруда таңдап алынатын перспективалар 

А.Жеке дара 

В. Таяу, кашық 

С. Контактылы,негізігі 

Д. Жақын контактылы 

Е. Жакын, орта, қашық 

9. Жастардың кəсіби еңбек ету жағдайында бейімделу жүйесі: А.Кəсіптік диагностика 

В. Кəсіптік іріктеу 

С. Кəсіптік білім беру 

Д. Кəсіптік консультатция 

Е. Кəсіптік адаптация 

10.Оқыту прцесінің құрлымы: 

А. Білім беру,оқыту, сабақ 

В. Мазмұн,форма, нəтиже 

С. Білім беру мазмұны, сабақ беру,оқыту əдісі,құралы, нəтиже 

Д. Білім,іскерлік ,дағды 

Е. Əдіс, тəсіл, құрал 

11.Заттар мен құблыстар ,табиғат пен қоғам заңдарын тану нəтижесі: 

А. Білім 

В. Таным 

С. Дағды 

Д. Нəтиже 

Е. Іскерлік 

12. Педагогиканың негізгі ұғымдары... 

А.Жеке тұлғаның дамуы қалыптасуы 

В.Тұқым қуалаушылық ,орта тəрбие 

С.Тəрбие ,оқыту,білім беру 

Д.Мектеп ,мұғалім,оқушы 

Е.Білім іскрлік дағды 

13....-Жастарға қоғамдық тəжрибені  үйретіп ,өмірге ,еңбекке даярлау. 

А.Тəрбие  

В. Əлеуметтендіру 

С. Қалыптастыру 

Д. Білім беру  

Е.Оқыту 

14...- Табиғаи пен қоғам  жайындағы білімді меңгеру ,өмірде қолдана білу. 

А. Оқыту 

В. Тəрбие 

С. Қалыптастыру 

Д.Əлеуметтендіру 

Е.Білім беру 

15.-....... ғылыми педагогиканың негізін қалаған 

А. А. С Макаренко 

В. Я.А. Каменский 

С. К.Д. Ушинский 

Д. И.Г. Песталоций    

Е.В.А Сухамлински 

16-.... Педагогиканың ғылымының мүмкүндігі шектеулі балаларды тəрбиелеу, оқыту 

мəселелерімен айналысатын арнаулы саласы. 

А. Корекциялық педагогика 

В.Əлеуметтік педагогика 

С. Жас ерекшелік педагогика 

Д. Дефекталогия  

Е.Жас педагогикасы 

17.Білім берудің негізгі жолы 

А.Средний  

В.тəрбие  

С.Білім алу Д.Оқыту 

Е.Үйрену 

18. Ы.Алтынсарин ,Ш. Уалиханов ,А. Құнанбаев көз қарастарына тəн ортақ белгі 

А.Қыздар мен ұлдардың тен құқығы ,мектептер ашу 

В. Ағартшылық .идеялар,оқыту мектеп ісін европалық үлгіде құру 

С. Халықты қараңғылықтан  мұсылмандық тəрбие құтқару 

Д.Ана тілінде білім беру 

Е. Кəсіптік білімді жолға қою өркениетті елдермен тығыз байланысты болу. 

19.-....... Бастауыш мектеп шағындағы  балалардың негізгі іс əрекеті. 

А. Көркем өнер 

В. Енбек 

С.Спорт 


Д.Ойын 

Е. Оқу 


20. Білім саласын басқарудың мемлекеттік принцптерінің  ішінен қате жауапты табыңыз  

А. Білім беру жүйесін ақпараттандыру 

В.Дінің мемлекет ісіне араласуы 

С.Меншік  нысандары  

Д. Жеке адамның дарындылығын дамыту  

Е.Білім беру құқықтарының теңдігі 

21.Эстетикалық тəрбиенің негізгі құралдары 

А.Сайыстар 

В.Оқу пəндері 

С. Тəрбиелік іс-шаралар 

Д. Өнер. Əдебиет 

Е. Үйірмелер . байқаулар 

22. Эстетикалық тəрбиенің негізгі құралдары: 

А. Музыка  

В. Сынптан тыс жұмыстар 

С. Үйірмелер 

Д. Əдебиет жəне өнер 

Е. Оқу пəндері 

23. Отбасында ата-аналармен , мектепте оқушылар жəне мұғалімдермен , басқа 

адамдармен қатынас жасау: 

А. Үй жағдай  эстетикасы  

В. Манера 

С. Дене қимылы  

Д. Киім кешек  

Е. Қатынас  эстетикасы  

24.Мектептің міндеттерін анықтау , іс əрекеттерін  негізгі бағытарын белгілеу . 

А. Оқу тəрбиесін процесін жоспарлау  

В. Мектеп құжаттарын зерттеу  

С. Мектепшілік бақылау  

Д. Озат тəжірибені  жинақтау  

Е. Тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру 

25.Инстикті ,дағды, интеллект, бұл 

А.Жануарлар психикасының  кезендері 

В.Жануарлар психикасының кезендері 

С.  Жануарлар психикасының дыбыстауы  

Д. Жануарлар психикасының кескіндері  

Е. Жануар мен психиканың түрлері 

26.Ми қабығының бөлімдері А. Мищық үлкен ми сынарлары  

В. Жұлын , рефлекс 

С. Ақ зат , сұр зат ,нейрон 

Д.Аксон дендрит 

Е. Мандай , төбе , самай ,желке  

27. Динамиикалық стеотип дегеніміз бұл  

А. Тітіркенгіштердің адам санасында бейнелеуі  

В. Үнемі қайталанып отыратын тітіркенгіштер ге органимнің төселуін . соның  

нəтижесінде ми қабығында қозу мен тежеу жұмысының жасалауы 

С.тітіркенгіштердің адам организіміне əсер етуі 

Д. Тітіркенгіштерге  адамның жауап беруі  

Е. Тітіркенгіштердің ең жоғарғы  деңгейге көтерлуі  

28. есту өлшеу аспабы бұл- 

А. Тахистаскоп  

В.Пнеймограф  

 С. Эстизометр 

Д.Микраскоп 

Е. Мнемометр 

29.Мектептегі оқу процесінде ерекше жедел қалыптасатын психикалық процесс түрі  

А. Ойын 


В. Оқу іс-əркеті 

С. Ұйқы 


Д. Бақылау  

Е. Еңбек 

30. Сыныпта оқу процесін ұйымдастырушы , басқарушы  

А. Үйренуші  

В. Оқушылар 

С. Директор 

Д. Педагог 

Е. Ата-ана  

 

 

  

 

 Каталог: dist zaoch -> 3kurs -> 3kta-1z -> pedagog
3kta-1z -> 1. Əдебиеттануға кіріспе пəні бойынша көркем шығармадағы кейіпкерлер мен əдеби
3kta-1z -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
3kta-1z -> ДӘріс бейімбет Майлин (1894-1938). Шығармашылығы
3kta-1z -> ДӘріс ілияс Жансүгіров (1894-1938)
3kta-1z -> Семинар сабағы 1 Тапсырма
3kta-1z -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
3kta-1z -> Оразбаева Д. Т. Сауытова С. С
3kta-1z -> Мазмұндама жаздыртуда қолданылатын техниалық құрал
3kta-1z -> ТƏжірибешілік сабақтардың мазмұНЫ
pedagog -> Жұмыс бағдарламасы Оқытушы Оразғалиева Гүлден Зайкенқызы Пəн Педагогика Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде жасалған. Тіркеу № «24» 09. 10. 2002ж. Мамандығы : 0111000 «Негізгі орта білім»

жүктеу 176.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет