Болатын. Бұл жолы да қоржынға бір қоланы күмп еткіздікжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

– Comedy Club сынды 

құбылыстарға қалай қарай-

сыз? Менталитетімізге жат 

дүниелер көп айтылады деген 

пікірді жиі естиміз, сіздің 

ойыңыз қандай?

– Менталитет – халықтың қаны, 

жүрегі, көзқарасы, пайымы мен пара-

саты. Ал біздің қазіргі менталитетіміз 

– метис. Таза ұлттық бояуын жоғалт-

паған осыдан алты ғасыр бұрын са-

лынған Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің 

бояуындай бейнелі де беделді мента-

литет қазір бізде бар ма? Бар деп айту-

ға да, жоқ деп айтуға да бол май ды. 

Екеуінің арасындағы өлара жағ дайда 

келе жатқандаймыз. Мы салы, әр елдің 

мента литеті әр басқа. Мысалы: Фран-

цияда бола тын нәрсе болады, ал Анг-

лияда болмайтын нәр сені болдырады, 

Германияда болмай тын нәрсе болмай-

ды. Ал біздің елде ше? Болайын деп 

тұрған нәрсені болдырмауға тыры-

самыз. Осындай бір жағдайда өмір 

сүріп жатқанымызда «Камеди клаб» 

сынды театрлар біздің жастарымыздың 

миын улап, түзу жолдан тайдыру үшін 

өзгеден келген көшірмелер ғана деп 

есептеймін. Олар біздің менталите-

тіміз ді  өсірмей ді,  өшіреді.

– Әңгімеңізге көп рақмет.

Сұхбаттасқан 

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

АЛАШ АЗАМАТЫ

ҚМДБ-ның Семей өңірі 

бойынша өкілі, Қос мұнаралы 

Әнет баба мешітінің бас има-

мы Ержан қажы Маямеровтің 

ұйытқы болуымен жүзеге ас-

қан шара барысында тұрмысы 

төмен, көпбалалы отбасын-

дағы 10 баланың алдағы оқу 

жылына даярлығы толықтай 

қамтамасыз етілді. Дәлірек 

айтсақ, жаңа оқу жылы қарса-

ңында басталатын «Мектепке 

жол» акциясына үн қосқан ме-

шіт имамдарының игі бастама-

сы Рамазан айымен тұспа-тұс 

келіп отыр.Кәмалжан қажы 

БЕКТҰРСЫНҰЛЫ,

                  қос мұнаралы Орталық 

мешіттің наиб-имамы:

– Әрине, бұл ісімізді 

ерекше дабыралатып, иә 

болмаса мақтаныш етіп, 

көрсетіп отырғанымыз 

жоқ. Әлеуеті әлсіз 

отбасыларға қолұшын 

беру бәріміздің азаматтық 

парызымыз. Ең бастысы, 

– мұсылман қауым үшін 

ораза айында 

жақсылыққа жетелейтін 

қайырымдылық  

шараларына неғұрлым 

жақын болу керектігін 

ұқтырғанымыз жөн. 

Сондай-ақ жыл сайын 

болатын «Мектепке жол» 

акциясына мешіт 

имамдары да үлес 

қосатынын дәстүрге 

айналдырғанды жөн көріп 

отырмыз.

Әр оқушының баратын сы-

ны бына сәйкес оқу-құрал да-

ры, киім- кешектері түгелдей 

ескерілген бұл тарту көпбалалы 

отбасылар үшін үлкен көмек 

болды. Өзінің қатарластары-

мен бірге мектеп табалды ры-

ғынан жоғы түгелденіп аттаған 

қай баланың болмасын, жүзі 

жарқын, оқуға ынталы болары 

сөзсіз. Осындай шарапатқа 

алты баласын өсіріп отырған 

бір жалғызбасты ана да кене-

ліп, №47 мектептің 7-сыны-

бы на  көшкен қызының оқу 

құралдары мен киімін алып, 

ерекше ризашылығын білдір-

ді.

Мешіт имамдары көпба ла-лы шаңырақтардың балалары-

на арнаған тартуын Семей қа-

лалық білім, денешынықтыру 

және спорт бөлімі ұсынған 

тізім бойынша табыс етіп отыр.   

Сәтжан ҚАСЫМЖАНҰЛЫ,

 Семей қаласы

ИГІ ІС


ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

БАҒА


«Мектепке жол» акциясына 

имамдар да үлес қосты

50 миллион теңгені 

жымқырған 

кәсіпкер сотталды

Тағы да қымбаттайды

Қасиетті Рамазан айындағы мұсылман қауымға 

парыз етілген асыл міндеттердің бірі – әлсіздерге 

қол ұшын беріп, жағдайы нашар жандарға 

қарайласу. Тәубесін айтқан пенде үшін сауабы мол 

ораза кезінде сондай игілікті қадамды биылғы 

жылы қаламыздағы мешіт имамдары бастады.

Алматы қаласында екі жыл бойы алаяқтық 

жолмен мемлекет қаржысын қымқырып келген 

кәсіпкер түрмеге тоғытылды. Мемлекеттік 

мекемелерге келген залалдың жалпы сомасы 50 

миллион теңгені құрайды.

Ақтөбеде су мен жылудың бағасы қымбат тай-

тын болды. Қаланы сумен жылумен қамтамасыз 

ететін «Ақбұлақ» АҚ мен «Трансэнерго» АҚ 

тарифті көтеру туралы ұсыныстарын Ақтөбе 

облыстық табиғи монополияны реттеу 

басқармасына  бекіту ге жолдаған. «Трансэнерго» 

АҚ соңғы рет жылуға тарифті 2010 жылдың 

қаңтарында көтерген еді. 

Кеденде құжаттардың электронды 

нұсқасы талап етіле ме?

Қосымша жұмыс атқаруыма бола ма?

ДАТ!

АЛАШҚА АЙТАР ДАТЫМ...

– Мен Алашқа осыдан үш ғасыр бұрын ата-бабам айтқан 

датты айтқым келеді. Қызық көп жер мен көктің арасында, 

біреу бай, біреу жарлы дүниясында, Құдайым сауысқанға 

бақыт берсе, самұрық қызмет етер саясында. 

Самұрықтарды сауысқанның саясында жүргізбейтін заман 

болсын!

Кеден бекеттерінде бақылаушы немесе тексеруші тұлғалар-

дың азаматтан құжаттарының электронды нұсқасын талап етуі 

дұрыс па?

Жаным СЕЛБАЕВА, Қостанай облысы

ҚР Қаржы министрлігі Ке ден-

дік бақылау комитеті ма ман да ры-

ның хабарлауынша, посткедендік 

ба қы лау кезінде тексеруші тұлға 

ба қыла натын  тауарға  қатысты 

ком   мерция лық,  көліктік,  бухгал-

тер лік  құ  жат  тар ды,  есептерді,  бас-

қа да ақпараттарды, соның ішінде, 

олар дың электронды нұсқала рын 

талап етуге, алуға, тексеру ге құқы-

лы. Тауа рын кедендік бақылаудан 

өткізуші тұлға ке ден органдарынан 

ҚР кедендік заңнамаларының ке-

ден дік тек серуге қатысты талап та-

ры жай лы ақпарат сұрауға және 

алуға құқылы.

Алматы қаласы бойынша 

Экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес департаментінің хабар-

лауынша, жалпы мемлекеттік 

мекемелерге 50 миллион тең-

ге залал келтірген Д.Пискунов-

тың үстінен қозғалған қылмыс-

тық істің тергеуі аяқталды. Ол 

шілденің 5-і күні Алматы қала-

сы Бостандық ауданы сотының 

үкімімен, ҚР Қылмыстық ко-

дек сінің 177-бабы 3-бөлігі «б» 

тармақшасы бойынша кінәлі 

деп танылып, 6,5 жылға бас 

бостандығынан айырылды. Ес-

теріңізге сала кетейік, Д.Писку-

нов Жетісу ауданы бойынша 

салық басқармасында жеке 

кәсіпкер «Пискунов» ретінде 

тіркеліп, 2010 жылдың жел-

тоқ сан айынан 2011 жылдың 

сәуір айлары аралығында ком-

пьютерлер, автокөліктер және 

әртүрлі тауарлар қамтамасыз 

ететіні жайлы мемлекеттік са-

тып алу сайтына хабарлан ды-

ру енгізген. Кейін жеке кәсіпкер 

әртүрлі тауарларға төмен баға 

көрсете отырып, мемлекеттік 

мекемелер жариялаған тен-

дер лерге қатысқан. Өткізілген 

тендерлердің нәтижесінде же-

ңімпаз атанып, мемлекеттік 

ме кемелерге тауарлар қамта-

масыз ететін болып келісімге 

отырып, әртүрлі соммада ақша 

алады. Бірақ тауар жеткізу 

бойынша өз міндеттемелерін 

орындамай, алынған ақшаны 

өз керегіне жұмсаған. Сандуғаш СҰЛТАНҚЫЗЫ

Коммуналдық қызмет көр-

сетушілердің бағаны қаншаға 

көтергісі келетіні туралы Ақтө-

бе облыстық табиғи монопо-

лияны реттеу басқармасы 

әзірге тіс жармай отыр. Бас-

қар ма бастығы Болат Тана бер-

геновтің мәлімдеуінше, бұдан 

кейін баға үш жыл бойы өзгер-

мейтін болады. Монополистер 

облыс бойынша ендіріліп 

жатқан электр қуаты мен суды 

үнемдеуге бағытталған пилот-

тық бағдарламаға үлкен үміт 

артып отыр. Жаңа бағдарла-

маға сай тұрғындар электр 

қуатын саралап есептейтін 

жаңа есептегіш құралдарын 

орнатулары тиіс. Мұндай құ-

рал дарды  орнатпағандар 

қым 


бат тарифпен көбірек 

төлеуге мәжбүр болады дейді 

олар. Қазірдің өзінде Ақтөбеде 

ыстық суды есептейтін құралды 

тұрғындардың – 96, ал салқын 

суды есептегішті – 97 пайызы 

орнатып алған. 

Бақыт ЖАНШАЕВА,

Ақтөбе

Мен  0,5 бірлікпен қосымша жұмыс атқарсам деп едім. Қосымша жұмыс атқару заңды 

болып санала ма?

Дәркембай СЕЙІЛҒАЗЫҰЛЫ, Талдықорған

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес, қоса атқарылатын 

жұмыс деп қызметкердiң негiзгi жұмысынан бос 

уақытында еңбек шарты жағдайында тұрақты, 

ақы төленетiн басқа жұмысты орындауды атай-

ды. Кодекстің 196-бабына сәйкес, қызметкер өзi 

еңбек қатынастарында тұрған негізгі жұмыс 

берушiмен, сондай-ақ бiрнеше жұмыс берушi-

мен де қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек 

шартын жасасуға құқылы. Қоса атқаратын жұ-

мыс туралы еңбек шартында жұмысты қоса ат-

қа ру жөнiнде сiлтеме болуы мiндеттi. 197-бапқа 

сәйкес, қызметкер басқа жұмыс берушімен қоса 

атқаратын жұмыс туралы еңбек шартын жасасу 

үшiн осы Кодекстiң 31-бабында көзделген 

құжаттардан бөлек, негiзгi жұмыс орны бойын-

ша еңбектiң сипаты мен жағдайлары (жұмыс 

орны, лауазымы, еңбек жағдайлары) туралы 

анықтама табыс етедi. 198-бапқа  сәйкес, негізгі 

жұмыс орны бойынша және қоса атқаратын жұ-

мысы бойынша күнделiктi жұмыстың жиынтық 

ұзақтығы осы Кодекстiң 82-бабында белгiленген 

күнделiктi жұмыс уақытының нормасынан төрт 

сағаттан аспауға тиiс. 199-бапқа сәйкес, қоса 

атқаратын жұмыс туралы еңбек шарты бойынша 

жұмыс iстейтiн қызметкерлерге жыл сайынғы 

ақылы еңбек демалысы негiзгi жұмысы бойын-

ша демалыспен қатар берiледi.№141 (823) 

11.08.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

 

ДОДАОЛИМПИАДА – 2012

Украиналық Катерина Брумистрованы 

екі кезең қорытындысы бойынша ұпай 

санымен жеңіп, қола жүлде жолында 

қытай лық Жанг Вангпен бозкілемге шықты. 

Аспан асты елінен келген қызбен болған 

белдесудің алғашқы кезеңінде Гүзел бір-

ден ширақ қимылдап, айласын асырып, 

бір ұпай алған. Тағы ұпай аламын деген 

сәтте өзінен бойы аласалау қытай қызының 

әдісіне түсіп қалды. Соңғы ұпайды қытай 

қызы алғандықтан, кезең соның еншісінде 

кетті. Екінші кезеңнің басында ұпай алып 

алған қытай қызы алда тұрған. Уақыт өтіп 

барады. Онымен қоса, қола жүлде де уыс-

тан шығып бара жатқандай. Алайда 

тәжірибесі мол Манюрова белдесудің аяқ-

талуына 6-ақ секунд қалғанда еншісіне бір 

ұпай жазып, таразы басын теңестіріп кетті.

Шешуші кезеңде екеуі екі минут арпа-

лысып, бірін-бірі ала алмағандықтан, 

төрешілер жеребеге жүгінді. Бағы жанған 

Гүзел Олимпиада ойындарының қола жүл-

дегері атанды.Телжан КҮДЕРОВ

Қазақ қоржыны тағы бір 

қоламен толықты

Халықаралық аренадағы 

тәжірибесі мол. Оның үстіне, 

жазғы трансферлік маусымда 

құрамын білікті легио нер-

лермен толықтырған. Бұдан 

бөлек, еурододасын өте сәтті 

бастаған. Сондықтан болар, 

биыл «Ақтөбені» Еуропа 

лигасының топтық кезеңінен 

күткенбіз. Өкінішке қарай, 

Смақов бастаған жігіттер де 

ерлік жасай алмады. 

«Жетісу», «Шахтер» және «Ор да ба сы-

ның» еуродода ойындарындағы сәт сіз дік-

те рінен кейін «Ақтөбеге» үміт артқанбыз. 

Вла димир Мұқанов шәкірттері түзде бель-

гиялықтармен терезесі тең өнер көрсетіп, 

тек төрешілердің араласуынан кейін ғана 

«Генктен» жеңілгеннен кейін өз ала ңы мыз-

да атой салатын шығар деп ойлап едік, 

мұнда да сол есеппен жеңіліп қалды. 

Алайда бәрі де әдеттегідей, біз үшін 

сәтті басталды. Иә, футболшыларымыз 

ойын ды сәтті бастауды біледі ғой. «Орда-

басы» да «Русенборгті» алғашында жеңіп 

жатқан, яғни біз бір гол соғып алғанша 

тәп-тәуір ойнайды екенбіз. Алайда гол 

соғып алған соң, бар шаруаны тындырып 

қой  ғандай, «екі қолды қалтаға салып» жү-

ре тініміз  қызық.

Бұл керемет голды Еміл Кенжесариев 

соқ қан. Алайда арада көп өтпей, бұрыш та-

Ф

УТБО

Л

Еуродода біз үшін сағым ба?

ма соққысы кезінде 

қақпашымыздың қа-

те лігін 

пайдаланып 

кет кен қонақтар есеп ті 

теңестіре ал ды. Мұның 

алдын да  ең селерін  тік 

ұстап  жүрген  жігіт те рі-

міз 

дің де ұн жыр-

ғалары түсіп, не 

істерлерін біл мей қал-

ды. Ал содан кейін гол 

соғып көр?! Қонақ тар 

қақпасына тағы бір гол 

со ғудың  қа мына  кірі-

сіп, одан бетер қате-

лік терге бой алдырып 

жат тық.  Дайындықсыз 

соқ  қы,  жүйе сіз  ша-

буыл, доп ұстау да ғы 

қателік — осы ның бар-

лығы  да  қақ па мыз ға 

тағы бір гол дың со ғы-

луына себепші болды. 

Екін 

ші таймның ал-ғаш қы он минуты нда 

ал 


ға шығып, қор 

ға-


нысты ұмытып кеткен 

ойын шы ла ры мыз дың 

қателігін  пай дала нып, 

жер лес те рі міздің  жіге-

рін мүлдем құм қыл-

ды.


Дегенмен бойла-

рын дереу тіктеп алған «ақтөбеліктер» 

ойын тізгінін қайта қолда рына алды. Қор-

ғаныс пен шабуылын кере мет бай ла ныс-

тырып, қонақтарды допсыз салпақтап жү-

гіру ге мәжбүр етіп қойды. Бірақ өкінішке 

қарай,  футбол шылары мыз дың  соққылары 

діттеген жерінен та был май жатты. Уақыт 

өткен сайын жеңісті емес. Әйтеуір бір гол 

соғып, есепті теңес тіру, сол арқылы еуро-

дода дағы  коэфи циентімізді  арттыруды 

ойладық. Ал Антон Землянухин алаңнан 

қуылғаннан кейін гол соғу да мұң болып 

қалды. Сөйтіп, үміт артқан «Ақтөбеміз» де 

еурододадан тыс қалды. Енді Еуропа 

лигасының топтық кезеңіне жолдама алу 

үшін тағы бір жыл күтеміз. Бәлкім, келесі 

жылы жолымыз болып, бір клубымыз 

еурододаның негізгі кезеңінде доп теуіп 

қалар. Ешқашан үмітімізді үзбейміз.

Иә, жылда солай ғой. Еурододаның 

топтық кезеңі қол созымдай ғана жерде 

тұрғандай көрінеді. «Ауп» деп бір аттасаң, 

жететіндейсің. Алайда енді жете бер-

геніңде, қалайша қайта кейін шегініп кет-

кеніңді өзің де білмей қаласың. Құдды бір, 

сағым секілді. Бұлдырап көрініп-ақ тұр. 

Бірақ барған сайын алыстай береді. Кім 

біледі, бәлкім, еуротурнирдің топтық 

кезеңі біз үшін расымен де сағым шығар. 

 ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА

Ұлттық құрама мінген көк автобус ба-

лалар үйінің жанына тоқтап, фут бол шылар 

бірінен-соңы бірі сыртқа шыға бастағанда, 

алғашында ауладағы балалардың абдырап 

қалғандары рас. Бұрын тек теледидардан 

ғана көретін сүйікті ойыншылары алда ры нан 

шыға келгенде не жандарына жа қын дауға 

батпай, бәрі де қаққан қазықтай тұрып 

қалды.  Тыныштықты  фут бол шы лар дың 

өздері бұзды. Команда капитаны Қайрат 

Нұр 


дәулетов бастап, «амансыңдар ма, 

балалар?», – деп бастарынан сипа ған да ға-

на түс емес, екеніне көздері жеткен кіш кен-

тай лар қуаныштан жүздері күлім сіреп, аман-

даса бастады. Қолдарынан жібер 

гісі 


кел мейді.  Әр  жерде  әрқай сы сы мен  суретке 

түсіп, мәз болуда. Фотографтың жанына 

келіп, «маған суретін шығарып бере сіз бе? 

Ақшасын төлеймін», – деп қояды.

Артынан бәрі бірге шуылдаса ішке кіріп, 

бір дастархан басында футбол 

шы 

лар 


мен 

бірге тамақ ішіп, мәз болысты. Ұлт тық құра ма 

ойыншыларының өздерімен бір 

ге алып 


келген торттары мен жеміс-жидектерін бөлі се 

жеп, шат-шадыман бол ды. Бір кезде Қайрат 

Нұрдәулетов пен Сер гей Остапенко орын-

дарын тұрып сырт қа шығып кеткен. Қолда-

рына ұлттық құрама жейделері мен доптар 

салынған дорба және сертификат ұс тап, ішке 

қайта кірді де, балалар үйінің ди ректоры Тұяқ 

Қазкен қы зына  табыстады.  Сер тификаттағы 

келісім бойынша Қазақстан фут бол феде-

рациясы балалар үйіндегі жатын бөлмелерге 

плас тикалық терезелер орнатып беруге уәде 

етіпті. Бұған қыста тоңып, екі қабат көрпе жа-

мылып жүрген ба ла лардың барлығы қуан ды. 

АЛ ҚФФ Құ 

рама командалар ди 

рек 


 

ция-


сының ди 

рек 


торы Владимир Нидергаус 

алдағы уақытта да балалар үйінен көмегін 

аямайтынын айтты.

Футболшылар – жетімдер үйінде

«Жетім көрсең, жебей жүр». Бұл нақыл сөз футболдан Қазақстан 

ұлттық құрамасының да басты ұстанымына айналды. Кезекті оқу-

жаттығу жиынын бастаған футболшыларымыз Талғардағы «Нұр» 

қайырымдылық-жанұялық балалар үйіне барып, жетімдерге демеу 

көрсетіп қайтты.

Басы 1-бетте

ОЙТОЛҒАУ


Қазақ қалай шынықты?!

Бір қызығы, Михаил Кукушкин Лондон 

Олим пиадасында француз Жиль Си мон-

нан ұтылды. Біреу білсе, біреу білмес, қа-

зіргі Қазақстан құрамасының бапкері Диас 

Досқараев кезінде осы Симонды ұтып еді. 

Бі рақ 18 жасқа дейінгі жастар арасында. 

Жас таланттар арасындағы бір турнирде 

Си мон қазіргі испан жұлдызы Рафаэль На-

дальді ұтып, келесі  кезеңде қазақ Диас 

Досқараевтан ұтылған болатын.

Бірақ Диас теннистен ерте кетті. Бәлкім, 

«қол да барда алтынның қадірі жоқ» де ген-

дей, кезінде оның талантына шүбә кел-

тірген де болармыз.

Лондонға келгенде Диастың әкесі Ба-

уыржан Досқараев ағамызды кездестіріп 

қал дым. Сөзге тартып, әңгіме ауанын тен-

ниске бұрдым.

Сөз арасында қазір өзімнің ұлымды бір 

спорт қа баулымақ болып, төрт жарым жа-

сында мәнерлеп сырғанауға апарып, бірақ 

бап керлердің бәрі орыстілді болғандықтан, 

осындай бір қиындыққа тап болғанымды 

айттым. Балам орысшаны жақсы түсін-

бейді. Ал бапкерлер өзінің айтқанын толық 

түсінбейтін баланы қайтіп жақсы көрсін? 

Бала да бапкерден қашқақтай береді. 

Сөйтіп, ұлым  «фигурист» болуға құлықсыз 

болып, мұзайдынға бармай қойғанын 

айтып жатырмын. Содан соң Бауыржан 

ағадан: «Сізде осындай қиындық болды 

ма?» – деп сұрадым. Сонда Бауыржан аға:

Қазақстан теннисшілері 

Лондон Олимпиадасында 

көңілге қонымды нәтиже 

көрсете алмады. Ауыр 

атлеттеріміз сияқты 

алтынмен аптамаса да, «қола 

жүлде әпере ме» деп 

үміттеніп едік. Бірақ Ресейден 

«сая» таппай, қазақтың 

дарқан құшағынан пана 

тапқан теннисшілеріміздің 

бақтары жанбады.

– Біреуді жамандағаным болмасын. 

Мы сал ретінде айтайын. Диас теннис ойнай 

бастаған жас кезінде Ковалев деген 

бапкердің баласынан ұтылды. Сонда маған 

оның әкесі: «Диас менің баламды ешқашан 

ұтпайды. Себебі ол тенниске тоғыз жасынан 

бастап келді. Ал менің ұлым бес жасынан 

бас тап айналысады. Осы төрт жылғы айыр-

ма шылықты Диас аттап кете алмайды», – 

деді. Мен сендім. Бірақ жар ты жылдан 

кейін Диас дене бітімі өзінен ірі, соққылары 

қуат 

ты әлгі бапкердің ұлын ұтып кетті. Сөйтіп, Азиядағы дода 

лар 


ға қатыса 

бастады. «Сарықұрлықта» жет 

кіншектер 

арасында топ жарды. Содан бір күні маған 

спорт саласының басшысы: «Диасты 

талантты ма десек, ол әлемде сегіз жүз 

бәленбайыншы орында екен ғой», – дейді. 

Ал не дейсің?! Бапкерлердің айтып, жеткізіп 

жүргені оған. «Тен нисте жағдай былай, ол 

әлі АТР до 

да 

ла 


рына қатысқан жоқ, ал 

рейтинг былай тү зіледі» деп, бәрін жіліктеп 

қалай айтайын? Спорт саласының басшысы 

мені ұйып тыңдап тұрсын ба?!.

Сізді білмеймін, мен осы сөздерді ес ті-

генде қаным басыма шауып, жүрегім ай -

ныды. Біреу жан дүниемді қолымен 

мытып-мытып тастағандай әсер етті.

Бұл біздің спортымыздың кешегі дә уі-

рін дегі бір ғана мысал. Санай берсек, мұн-

дайлар көп. 

Шүкір, қазір жағдай түзеліп келеді. Кө-

шіміз бірден түзеліп кетпесе де, оғаш 

тұстарымызды оңдап, кемшін тұстары-

мызды күзеп келеміз. 

Бірнеше жыл Америкада жүрген Диас 

Досқараев та бүгінде өз Отанына келген. 

ҚР Теннис федерациясының қазіргі пре зи-

денті Өтемұратов Диасты Қазақстанға 

шақырып, ұлттық құрама тізгінін қолына 

ұс татты. Диас қазір – Олимпиада ойын-

дарында ұлттық құраманың бас бапкері 

де, Дэвис кубогында біздің теннисшілердің 

ка питаны да. Диастың әкесі Бауыржан аға 

да ҚР Теннис федерациясының қазіргі бас-

шыларына риза. Баласының қазақ спорты 

үшін еңбек ету мүмкіндігіне ие бол ғанын 

көңіліне медеу тұтып, соған қуанады. 

Баласының өз халқының мүддесі үшін 

еңбек етіп жүргендігін үлкен жетістік 

санайды.  

Лондон Олимпиадасы қазақ спорты-

ның абыройы асқақтап, маңызды же тіс тік-

 терге қол жеткізе бастаған жаңа дә уі рі нің 

бастамасы болды. «Солай болғай» деп ті-

лейміз. Тұманды Альбиондағы же 

тіс-

тіктеріміз жарқын болашағымыздың бас-тамасы ғана деп білеміз. Өйткені қазақ 

спорты жоғарыдағыдай қиындықтардан 

өткен. «Тар жол, тайғақ кешу» заманын ең-

серіп, тағдыр тауқыметін басынан кешіріп, 

уа қыт тезінен өткен. Ендеше, қазақ спорты 

– қай сарлық пен жанкештіліктің, төзімділік 

пен табандылықтың үлгісі. Енді талай сы-

нақтан өтіп, шыңдалған қазақ спортының 

жа ңа дәуірі басталады деген үміттеміз...

Арнайы «Алаш айнасы» 

үшін Лондоннан

Нұрғазы САСАЕВ

КҮНДЕЛІКТІ КҮНТІЗБЕМедаль санайтын күн жақын

11 тамыз

Уақыты 

Спорт түрі

С/д  немесе 

бағдарламасы

Аты-жөні

Кезең

18:00–22:45

Еркін күрес

60 келі

Дәурен ЖұмағазиевІріктеу-финал

18:00–22:45

Еркін күрес

84 келі

Ермек БайдуашевІріктеу-финал

18:00–22:45

Еркін күрес

84 келі

Дәулет ШабанбайІріктеу-финал

14:00–03:15

Таэквондо

67+ келі

Феруза Ергешова

Іріктеу-финал

22:00

Жеңіл атлетика

20 км. 

Спорттық жүрісАйман Қожахметова

Финал


22:00

Жеңіл атлетика

20 км. 

Спорттық жүрісШолпан 

Қожахметова

Финал

13:45

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Семсерлесу

Павел Ильященко

Електік


13:45

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Семсерлесу

Рустем Собирхузин

Електік


18:21

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Жүзу


Павел Ильященко

Електік


18:21

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Семсерлесу

Рустем Собирхузин

Електік


20:20

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Атпен салт жүру

Павел Ильященко

Електік


20:20

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Семсерлесу

Рустем Собирхузин

Електік


23:45

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Комбинация 

(жүгіру ж/е 

ату)


Павел Ильященко

Финал


23:45

Қазіргі заманғы 

бессайыс

Комбинация 

(жүгіру ж/е 

ату)


Павел Ильященко

Финал


18:30, 20:10

Көркем гимнастика

Көпсайыс

Анна Алябьева ?

Финал

12 тамыз

Уақыты

Спорт түрі

С/д  немесе 

бағдарламасы

Аты-жөні

Кезең

19:15

Бокс


69 келі

Серік Сәпиев ?

Финал

19:45 

Бокс


81 келі

Әділбек 


Ниязымбетов ?

Финал 


20:15

Бокс


91+ келі

Иван Дычко ?

Жартылай финал 

13:30-17:45

Еркін күрес

55 келі

Дәулет НиязбековІріктеу-финал

13:30-17:45

Еркін күрес

96 келі

Таймураз ТигиевІріктеу-финал

02:00-04:00, 13 тамыз – ХХХ ЛОНДОН ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ЖАБЫЛУ САЛТАНАТЫ

Ескерту: Спорттық додалардың басталуы Астана уақытымен көрсетілген. Осы уақытта бұл додалардың көбісін 

«Хабар» және «Ел арна» телеарналарынан тамашалай аласыздар.

Карпов найза лақтыруда тағы да қапы қалды

Рыпакованың атындағы спорт кешені ашылады

Қазақстан спортшыларының Олимпиададағы ірі жетістігі жас жеткіншектердің спортқа 

бет бұруына әсер ететіні сөзсіз. Жақында спорт кешеніне Олимпиада чемпионы Ольга 

Рыпакованың аты беріледі деп естідім.  Осы ақпарат рас па?

Эльмира ДҮЙСЕНБАЕВА, Өскемен қаласы

Өскеменде құрылысы басталған жеңіл 

атлетика ма 

нежіне Лондон Олимпиадасының 

чемпионы Оль га Рыпакованың аты беріледі. Бұл 

туралы облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мәлім 

етті. Бүгінде Ертістің сол жағалауында  аталған 

кешеннің құрылысы бас 

та 

лып, алғашқы жобалары белгіленіп жатыр. Оль ганың өзі бұл 

жаңалықты естігенде  қатты қуанғанын ай тады. Ольга РЫПАКОВА, 

Лондон Олимпиадасының чемпионы:

– Мен талай жыл ешқандай жағдай жасал-

маған жерлерде жаттықтым. Ал Өскеменде кешен 

салына тынын естігенде, қуанғанымды жасыр-

маймын. Спорт елді танытудың ең керемет жолы. 

Менің жеңісімнен қанаттанған балаларға жағдай 

жасалуы керек.

Лондонда Олимпиаданың екінші алтынын 

алған Илья Ильин де мұндай құрметтен кенде 

қалған жоқ. Қазақтың спорт және туризм 

Академиясында бала 

лар мен ересектерге 

арналған ауыр атлетика залы ашыл  ға лы жатыр. 

Бұл зал Ильиннің  құрметіне арна лады.Кеше Олимпиада ойындарындағы онсайысшылар жарысын тама-

шалап отырғанмын. Лондон уақыты бізден бес сағат кейін болғасын, 

онсыз да кеш басталған доданы соңына шейін күте алмай, ұйықтап 

кетіппін. Біздің Дмитрий Карпов тәп-тәуір, сегізінші орында келе жатыр 

еді. Ертеңгі жаңалықтарда оның алғашқы ондықта жоқ екенін құлағым 

шалып қалды. Онсайысшымыздың толық нәтижесі қандай болды?

Айнұр МЫРЗАГЕЛДІ, Тараз қаласы

Дмитрий Карпов онсайыс бә се кесін 

жақсы қарында бастаған. Ал дымен 100 

метрге жүгіруде  үздік нәти же тіркеген 

қарағандылық атлет яд 

ро сер 


пу 

сынында да бірінші орын да тұрды. 400 

метрге жүгіру, биік тікке секіру, ұзын-

дыққа секіру, 110 метрге кедер гі лер 

арқылы жүгіру сын 

ды басқа бәсе-

келерде де Кар пов тың көрсеткіші төмен 

болған жоқ. Дми 

трий онсайыс 

тың 


сегізінші жат ты ғуы біткенше, сегізінші 

орында келе жат 

қан. Бірақ найза 

лақтыру сынында ол тағы жарқырай 

алмады. Найза лақ тыру Карповтың ең 

осал жері болатын. Мә селен, Афины 

Олимпиадасында соңғы кезеңге дейін 

көш бастап тұр ған Дмитрий Карпов тап 

осы найза лақ 

тыруда өзінің  жеке 

рекордын жа 

ңартса да, алтыннан 

айырылып қал ған. Лондонда да солай 

болды. Иә, бұл жолы бас жүлдеге таласу 

мүм 

кіндігі  аз еді. Әйтсе де, үздік ондықтан ойып тұрып орын алса, ол да 

жаман емес қой. Найза лақтыруда  бар 

бол ға ны 49 метрден асқан Дима соңғы 

жат тығу  – 1500 метрге жүгіруге ерік сіз 

шыққан сияқты. Көш соңында қа лып 

қойды. Нәтижесінде, 7926 ұпай жи-

наған Афины Олимпиадасының қола 

жүлдегері Лондон додасын он сегізінші 

орын  мен  аяқтады.

Әзиз ЖҰМАДІЛ

«Ақтөбе» - «Генк» статистикасы

1

Голдар2

5

Қақпаға соққы5

11

Қақпаға қиыс соққы11

10

Бұрыштама10

3

Офсайд3

10

Тәртіп бұзу10

0

Сары қағаз1

Қызыл қағаз«Ақтөбе» (Қазақстан) —

«Генк» (Бельгия) 1:2

Голдар: Кенжесариев, 31 — Надсон, 

36. Буффель, 53.

Ойынның 7-минутында Воссел (Г) 

пенальти орындай алмады.Ескерту: Дани Фернандес, 77

Ойынның 90-минутында Землянухин 

(А) алаңнан қуылды.

«Ақтөбе»: Сидельников, Праймус, 

Сма қов, Кенжесариев, Байер, Хайрул-

лин, Климавичюс, Ковальчук, Бикмаев 

(Ли сенков, 81), Кападзе, Гейнрих (Зем-

ля ну хин,  76)

Резерв: Нәрзіқұлов, Дяденко, Дара-

баев, Вольф, Қуат.«Генк»: Кетелеш, Нгконгка, Надсон, 

Дани Фернандес, Хайленд, Горью, Буф-

фель (Нванганга 83), Чиманга, Воссен 

(Камю, 88), Барда (Жозеф-Монроз, 

42), Бен теке.

Бас төреші: Сириль Циммерманн 

(Швейцария).Бірінші ойын — 1:2.

Марио БЕЕН, «Генк» футбол клубының бас бапкері:

– Өте қиын ойын болады деп ойла дық. Өйткені «Ақтөбенің» қаншалықты мық ты 

команда екенін бірінші ойыннан білетінбіз. Бірақ есепті теңестіргеннен кейін тағы бір 

гол соғуға боларын түсін дім.– «Ақтөбе» қай кездесуде жақсы ойнады? Осы жолы ма, әлде Бельгияда 

өткен бірінші матчта ма?

– Бельгияда «Ақтөбе» өте керемет ойын өрнегін көрсеткен. Маған қарсы лас-

тардың сол кездегі ойыны ұнады.

– «Ақтөбе» сапынан қай футбол шылар ұнады?

– Екі футболшыға көзім түсті. Яғни 8-інші (Смақов – авт) және 10-ыншы (Хай-

руллин – авт) нөмірлі жігіттер. Ойын ды керемет бақылауларында ұстайды екен. 

Тәжірибеліктері, шеберліктері, жігер лілік тері өзгелерден жоғары. Әлбетте, бұл екеуі 

менің командамда болса, «Генк» қазір гіден де күштірек болар еді.

Диас ДОСҚАРАЕВ

Владимир МҰҚАНОВ, «Ақтөбе» фут бол 

клубының бас бапкері: 

– Нашар ойнадық. Қайта қонақта 

тәуір ойын өткізген едік. Бұл жолы 

жігіт  тер менің тапсырмамды орын дай 

алма 

ды. Қолда тұрған жеңісті өз 

қолы 

мызбен беріп қойдық. Мен 

«Ақтөбенің» мұндай күйін әлі көр-

меппін. Қорқып ойна ды. Допты ба-

қылауларында ұстай алған жоқ. Тек 

жанкүйерлерге ғана алғы сым шексіз. 

Олар бізді матч соңы на дейін қол дау-

мен болды.


№141 (823) 

11.08.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№141 (823) 11.08.2012 жыл, 

сенбі


8

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДУМАН

Ке

зекшi  редак

тор – Серік ЖҰМАБ

АЕВ

Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


ау

апты х


атшы

Талға


т КIРШIБ

А

ЕВ  – ж

ау

апты хатшының орынб

ас

арыНұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

тор


Күләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

оррек


тор, т

ел.: 


388-80-76

Газе


т 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

ат 

 

министрлiгiнде тiрк

елiп, бұқар

алық ақпар

ат құр


алын есепк

е қою 


тур

алы №9650-Г  к

уәлiгi берiлг

ен.


Ред

акция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

ау

ап

 бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 кег

ль) ас


атын ма

териалд


ар

 

қабылданб

айды.


«Алаш айнасынд

а» ж


арияланған ма

териалд


ар мен с

уре


тт

ердi


 

көшiрiп немесе өңдеп б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


аша рұқс

аты


 

алынып, г

азе

тк

е сiлтеме ж

ас

алуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8 

(727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №1590

Ас

тана  қаласы «Аст

ана-По


лигр

афия»,


Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 

8 

(7172) 37-05-59

Тапсырыс – №1465

Бағасы  к

елiсiмдi


Таралымы – 10 000 дана

Газе


т сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш айнасы

» г


аз

ете ж

азы


лу

 ин


де

кс

i: 642

59

Реда

кц

ияның м

ек

енжайы

Алма

ты

 қал

ас

ы,05005

1,

 Бег

ал

ин кө

ш

есі, 1

48

/1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

ел.: 


388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

ел.: 

388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

ел.:

 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т, т

ел.: 


388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

ел.: 


388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


ел.: 

388-80-68

Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕН – меншiк

тi 

тiлшiлер қосыны, тел.: 

388-80-62

Тар


ат

у қызме


тi 

(бөлшек


теп с

ат

у және жазылу)

 

тел.: 

8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00 8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzҚабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 414«б»

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

Аста


на

 б

юросының ж

ет

екшiсi Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Қана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

Арман А

СҚАРОВ – тілшіТАРАЗЫ

Сіз үшін бұл күн іскерлік тұр-

ғыдан қарағанда қолайлы бола-

ды. Дегенмен күрделі жағдай лар-

дың орын алуы да заңды. Ал ға 

қойған мақсаттарға тек талпынып 

қана қоймай, оған қалай жетудің 

жолын жақсылап ойланыңыз. Әйт-

песе жаңадан құрған жоспарыңыз 

сәтсіздікке ұшырауы ғажап емес.САРЫШАЯН

Бұл күн көптеген қызық 

іспен байланысты болады. Сіз 

еш кімнің миына кіріп-шықпаған 

орасан зор идеялар ой 

лап 


тауып,  бәрін  таңғалды ра тын дай 

жоспарлар жасаумен бола сыз. 

Алайда айналаңыздағылармен 

ойы ңызды іске асырғанша бөлісуге 

асық паған  жөн. 

МЕРГЕН

Сіз бүгін барлық жерде бар-

лық істе өзіңізді жақсы қырынан 

көрсетіп қана қоймай, ерекше, 

біртума әрекеттеріңізбен елдің 

көзіне ілінесіз. Өміріңізде жан-

жағыңыз жанталас, қанша қар-

ба лас болып жатса да, бұл сізге қа-

лыпты дүние болғаны дұрыс. Елеулі 

еңбек етуге ешкім  еш кедергі кел тір-

меуі тиіс.

ТАУЕШКІ

Бұл күн еңбек етумен және 

марапатқа ие болумен байланыс-

ты болмақ. Қызметте өз күшіңізді 

басқа қырынан сынауға мүмкін-

дік пайда болады. Егер ұсыныс 

түсіп жатса, бас тартпаңыз. Жаңа 

мүмкіндіктер сіздің жыл бойғы та-

бандылығыңызға деген марапат деп 

біліңіз.


СУҚҰЙҒЫШ

Бұл күніңіз өзіңіз күткендей 

бір қалыпты әдеттегі күн бол май-

 ды. Жұмыс көбейіп, қызық ты 

ұсыныстар келіп түседі. Бола шақ-

қа жаңа жол ашылып жат қан дай 

көрінгенімен, шын мәнінде, мүлдем 

олай емес немесе оған қол жеткізу 

өте оңай емес. Сүйіктіңізбен арада 

айтарлықтай өзгеріс болады.БАЛЫҚТАР

Сіз үшін бұл күн өмірге де-

ген талпынысты, құл шынысты 

есе лендіретін ерекше күн бола-

ды. Егер ерінбей еңбек етсеңіз, 

табы сыңызды  айтар лық тай  дең-

гейге көтере аласыз. Талапшыл, із-

денім паз болсаңыз, жұмысыңыз 

алға ба сады. Барлық нәрсенің ше-

гін, ша ма- шарқын білу сіз үшін аса 

ма ңыз ды.

ТОҚТЫ

Сіз әдеттегідей алдыңызға 

нақты мақсаттар қойып, сол 

мақ сатқа жету жолында бар 

күш-жігеріңізді аямайсыз. Бірақ 

бір нәрсені жадыңызда ұстаңыз: ақ-

шаңыз артқан сайын жомарт тығы-

ңыздың да артқаны орынды болады. 

Ал іштарлыққа салсаңыз, жұлдыздар 

сізді қолдаудан бас тартады. ТОРПАҚ

Сізге қазірше ерінбей еңбек 

етіп, ақшаны тек орнымен жұм-

сау қажет. Сол кезде сіздің еңбе-

гіңіз тиісінше бағаланады. Соған 

сай марапат пен сый да өзін көп 

күттірмейді. Қызметте жоғары 

көтерілуді және қоғамдық табыстар-

ға жетуді қалап жүрсеңіз, шыдамды 

болу керек, тілегіңіз тек сонда орын-

далады.

ЕГІЗДЕР 

Сізді өте мазасыз, еңбектену 

мен қамқорлық жасауға толы 

күн күтеді. Бірақ кейінірек бос-

тан-босқа талпынып жүрмеге ні-

ңізге көзіңіз жетеді. Қолдағы 

қар жыны дұрыс жұмсай білген жағ-

дайда ақшаның жетіспеушілігін 

онша сезінбейсіз. Қызуқанды жұмыс 

барысы сізге сергектік сезім сыйлары 

анық.

ШАЯН

Бүгін сіз белсенді өмір лік 

ұстаныммен көп қажырлы еңбек 

етуге дайын болсаңыз, қыз мет 

баспалдағымен жоғары көте рі-

луге зор мүмкіндігіңіз бар. Со н   дай-ақ 

қаржылық істерде ептілік пен қатар, 

сақтықты да сақтай біліңіз. Қарызға 

ақша алмаңыз, ал алған қарызды өз 

уақытында қайтарыңыз.АРЫСТАН

Сіз үшін белсенді әрекеттер 

мен маңызды істер атқару күні 

болады. Уақытты босқа жоғал-

туға болмайтынын сіз өзіңіз де 

анық түсінесіз. Алайда кездескен 

мүмкіндіктердің бәрін шетінен өз 

пайдама жаратамын деп жармаса 

берудің қажеті жоқ, талғампаз бола 

білгеніңіз жөн.БИКЕШ

Жаңа қызығушылық пен 

әуес істер, жаңа мақсаттар мен 

әсерлі жаңалықтар және де 

үлкен жеңістер – міне, осының 

бәрін осы күннен күтіңіз. Жібе-

ріп алған қателіктерді түзетуге 

де сізге міндетті түрде мүмкіндік 

беріледі. Сондай-ақ сүйіктіңізге кез 

келген уақытта қамқорлық көрсетуді 

ұмытпаңыз.

05,53

14,07

20,01

Аймақтағы тiлшiлер:

Атыр


ау – Бақытгүл Б

АБ

АШ, тел.: 87015533653

Қ

арағ

ан

ды –

 Қ

ызға

лд

ақ А

ЙТ

ЖАН

О

ВА, т

ел.: 


87014901976

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т, т


ел.: 8777 7054466

Өск


емен – А

зама


т ҚА

СЫМ, т


ел.: 8777 3554114

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Ор

ал – Тоқт

ар КЕНЖЕҒА

ЛИЕВ, т

ел.: 87756720806Тамыздың 11-і

Алаштың атаулы күні:

 19 жыл бұрын (1993) 103 отбасынан тұратын иран қазақтарының 

алғашқы легі тарихи Отаны – Қазақстанға оралды.

 Осыдан 17 жыл бұрын (1995) Жидебай қорығында салынған «Абай 

мен Шәкәрім күмбездері» мемориалының ашылу салтанаты болды.

Туған күн иелері:

Бекет Кембаев

 (1944) – биология ғылымының докторы, Халықара-

лық инженерлік академияның және Халықаралық ақпараттандыру 

академиясының академигі;Ерлан Нысанбаев 

(1961) – ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің төрағасы;

Күләш Нақыпова 

(1971) – «Алаш айнасы» газетінің аға корректоры;Инна Ахметова

 (1974) – ҚР Президент әкімшілігі мемлекеттік 

құқық бөлімінің меңгерушісі;

Қуанышбек Қари 

(1975) – «Азаттық» радиосы Алматы 

бөлімшесінің бас редакторы, шығыстанушы;

Қасым Аманжол

 (1977) – тәуелсіз журналист;Сандуғаш Сүйінова

 (1979) – ҚР Парламенті Мәжілісі аппаратының 

бас кеңесшісі.

Тамыздың 12-сі

Алаштың атаулы күні:

 1970 жылы Алматыда Қазақ циркі ғимараты бой көтерді. 

 15 жыл бұрын (1997) Душанбе қаласында Мұхтар Әуезовтің 

туғанына 100 жыл толуы аталып өтті.

 Халықаралық жастар күні. БҰҰ Бас ассамблеясы резолюциясына 

сәйкес, 1999 жылдың 17 желтоқсанынан бастап аталып өтеді.

 Бүкіләлемдік дыбыс жазу тарихы күні. 1877 жылы дыбыс жазу 

өнерінің тарихы басталды.Туған күн иелері:

Сатыбалды Қыдырханов

 (1949) – армрестлинг бойынша ҚР еңбек сіңірген 

жаттықтырушысы, спорт шебері;

Жаңылжан Жүнісова 

(1951) – саяси ғылымдар докторы, профессор, академик;Фарид Ақбердиев

 (1952) – ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су 

шаруашылығы комитетінің басқарма бастығы;

Созақбай Әбдіқұлов

 (1954) – Оңтүстік Қазақстан облыстық жер қатынастары 

басқармасының бастығы;

Серікбол Мусинов

 (1957) –  ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің жауапты 

хатшысы;

Нәркес Тілеухан

 (1965) – ҚР Парламенті Мәжілісі аппаратының заңнама 

бөлімінің меңгерушісі.

Тамыздың 13-і

Алаштың атаулы күні:

 93 жыл бұрын (1919) Түркістан майданы әскерлерінің негізінде Түркістан 

әскери округі құрылды.

 92 жыл бұрын (1920) бірінші қазақ ақпарат агенттігі, қазіргі «ҚазАқпарат» 

ұлттық компаниясы» АҚ РОСТА-ның Орынбор-Торғай бөлімшесі негізінде 

құрыл ды.

 9 жыл бұрын (2003) Батыс Қазақстан облысы Жаңақала аудан орталығынан 

130 шақырым жердегі Бекетай құмдарында Исатай-Махамбет көтерілісшілерінің 

патша әскерімен шайқасқанына арналған ескерткіш орнатылды.

 5 жыл бұрын (2007) Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы Базартөбе 

ауылының әкімі Аманжол Сәлімов басқарған археологиялық және 

өлкетанушылық жұмыстар  нәтижесінде ұлы ақын әрі батыр Махамбет отырған 

зындан табылды.

 Солақайлардың халықаралық күні. 1984 жылы Халықаралық солақайлар 

конфедерациясының бастамасымен аталып өтеді. Әлем тұрғындарының 10 

пайызға жуығы солақай.Туған күн иелері:

Асылы Осман

 (1941) – «Мемлекеттік тілге құрмет» бірлестігінің төрайымы, 

«Мемлекеттік тіл» қоғамдық қозғалысы төрағасының  орынбасары, Қазақстан 

халқы ассамблеясының мүшесі, Алматы облыстық Әзірбайжан этно-мәдени 

орталығының төрайымы, филология ғылымының кандидаты;

Қозыкөрпеш Есенберлин

 (1954) – «Көшпенділер» баспа үйінің президенті, 

техника ғылымының кандидаты;

Нұргүл Оспанбекова

 (1956) – Жамбыл облысы әкімшілігі Мұрағаттар және 

құжаттама басқармасының бастығы;

Ғазиз Телебаев

 (1957) – философия ғылымының докторы, профессор;Асыланбек  Ғұбашев

 (1967) – «Қазақстан» РТРК» АҚ Батыс Қазақстан 

филиалының директоры;

Ерлан Қожағапанов

 (1968) – Астана қаласы әкімінің орынбасары;Айгүл Алыпқарина 

(1968) – ҚР Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармацевтикалық бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

департаментінің бастығы;Айгүл Нұриева

 (1974) – «Қазақтелеком» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;Мұхтар Холдорбеков

 (1979) – «Алаш айнасы» газетінің фототілшісі.Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

 

   

ШАРА


Жастар еңбек 

қоғамына қарай 

бір қадам жасады

Алматыда Елбасының еңбек 

қоғамын құру ұсынысын қолдауға 

арналған шара өтті. Түрлі шеберлік 

дәрістері ұйымдастырылып, қала 

тұрғындары мен қонақтары ұнат-

қан үйірмелеріне тегін жазылды. 

Алматыда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: жал-

пы ға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» 

мақаласында айтылған ұсыныстарды қолдау 

шарасы өтті. Алматы қаласы Жастар саясаты 

жөніндегі басқармасы мен Алматы қаласы 

Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры 

ұйымдастырған шараға «20 қадамның алғашқы 

қадамы» деген атау берілсе, ұраны «Бар 

дағдымен бөліскім келеді» болды. Акцияның 

негізгі мақсаты – қазiргi жастардың еңбек тә-

жiри бесімен алмасып, бiлiм мен кәсiбилікке 

дағдылануына ықпал ету. Сондай-ақ олардың 

қоғамдық белсенділігі мен шығармашылығын 

дамытып, дарынды жастарды анықтау әрі 

қолдау, кәсiби қызмет салаларында өз қабiлетін 

қалыптастыру үшiн алаң ұсыну. «Әрбір азамат-

тың жеке бойындағы талантын ұштастырып

дамытуы және арнайы мамандықты игеруі – 

әрбір адамның ересек өмірге аттап басқан 

алғашқы қадамы», – дейді ұйымдастырушылар. 

Шараға музыкалық үйірмелер, би мектептері, 

спорттық секциялар, әдеби клубтар мен шет 

тілін оқытатын курстардың өкілдері қатысты. 

Өнерпаздар түрлі сахналық қойылымдар қо-

йып, акцияны тамашалауға келгендердің көңі-

лін көтерді. Қала тұрғындары өздеріне ұнаған 

үйірмелерге тегін жазылып, сүйікті ісін табу 

мүмкіншілігіне ие болды. Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Газетіміздің  №140 (822) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: 

Мегрэ. Ақи. Опак. Нетто. Екі. Есірік. Квас. Кәусар. Юта. Апе. Тауар. Этап. Бизе. Иба. Ен. Еңіс. Құрт.    ТІГІНЕН: 

Резерват. Тоң. Ата. Гротеск. Апис. Эпос. Әму. Ілу. Абақ. Хакер. Сари. Кітап. Зер. Бишік. Регент.

Банкомат 

ұрысы


Ең көп 

тараған 


минерал

19 ғ. басын-

дағы сәулет 

стилі


Құрбан, 

садақа


«Отелло», 

кейіпкер


Момын

Оттық


Бір шоғыр 

адам


Нота

Жүгері


Стадион,

корт


Әл-ауқат, 

тірлік


Алып жылан 

түрі


Космети-

калық ұнтақ

Киіз үй 

сүйегі


Жуалдыз

Дунайдың 

көне атауы

Жүндес 


қозы терісі

Жарылғыш 

зат

Намыс,


ар

Америка 


тазқарасы

Клеопат-


раның 

нөкері


Жауынгерлер 

орналасқан 

жер

Люк 


Бессонның 

фильмі


...

Байзақов


Ресейдегі 

православ 

дін. жоғарғы 

кеңесі


Камикадзе 

ұшағы


І.Есенбер-

линнің 


кітабы

Жанама 


салық

Асықтың 


түсуі

Зерлі көм-

керме

Қорек


Алматтың әзілдері

– Мен саған шәйнекті қарап қой деп едім, қарама ға-

ның не?

– Қарадым, ол тура 17 минут бойы тасыды...

***

– Сен тамақ ішіп отырып, қасыңдағы қыздың қолын 

сүйе бергенің не?

– Өйткені менде майлық болмады...

***

– Қонақүйіңізде бір VIP-орын бар ма екен?

– Иә, бір орын бар, келетін адам кім еді?

– Әбу Фатих Насреддин Омар Зиядин Мұхаммед әл-

Систани.

– Оу, олардың бәрі бір бөлмеге сыймайды ғой!

***

– Балалар, беске бесті көбейткенде неше болады?

– 75!

– Қойыңыздар, беске бесті көбейткенде – 25! Жарай-

ды, 26 деуге болады, тіпті 27 деңіздер, 28 десеңіздер де, 

мейлі! Бірақ келесіде бәрің бірдей «75» демеңдерші!

 

   

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Картоп – асқазан 

жарасынан сақтайтын өнімМанчестер университетінің ғалымдары картоп құрамында асқазан жарасынан 

қорғайтын бактерияға қарсы бірегей молекулалар бар екенін анықтады. Олар енді картоп 

сөлін күнделікті ас мәзіріне енгізу керектігін ұсынады.

The Daily Mail-дың ха бар лауынша, картоп құра-

мын  дағы молекулалар ас қазан жолында болатын 

бактерия лардың, атап айт қан да, Helicobacter pylori-

дің жара туғы зуына жол бермейді екен. Сонымен 

бірге олардың ағза ға теріс әсер бермейтіні де анық-

талды. Ғалымдар бұл моле кулаларды стандартты 

ра ционға енгізіп, про био ти калы йогурт тәрізді өнім 

түрлерін шығаруды ұсы нады. Ал халықтық медици-

нада картоп сөлі бұрыннан асқазан мен ішек аурула-

ры на  қар сы  ем  болып  саналады. 

Табиғи жолмен туылған сәбилердің 

IQ деңгейі жоғары болады

Йель университетінің медицина мектебінің ғалымдары сәбиді іштен жарып алу опера-

ция ларының көбейіп кеткеніне алаңдап отыр. Ғалымдардың айтуынша, табиғи жолмен 

дүниеге келмеген балалардың IQ көрсеткішінің төмен болатыны анықталды.

Бұл туралы The Herald Sun хабарлайды. 

Дәрігерлер бар құпияның UCP2 ақуызында 

екенін айтады. Табиғи жолмен босанатын 

аналардың ағзасында бұл ақуыздың деңгейі 

жоғары болады. Ал бұл жоғары молекулалы 

органикалық зат интеллект коэффициентінің 

негізгі құрамдас бөлшегі – қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетінің 

дамуына жауапты. Ғалымдар бұл тұжырымды 

тышқандарға жүргізілген зерттеудің нәтиже-

сінде дәлелдеді. Зерттеушілердің бірі Тамас 

Хорваттың айтуынша, жүкті әйелдердің сәбиді 

іштен жарып алу операциясына амалсыздан 

ғана жүгінген жөн. «Сәбидің ақыл-ойы жақсы 

дамуын ойлайтын болсақ, аналардың баланы 

табиғи жолмен дүниеге әкелуге тырысуы 

керек», – дейді Хорват.

1

2

34

5

67

8

910

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29 


30

31

1112

13

Тамыз 2012

Ср

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

sadoved.com

molomo.ru

ҚР Президенті грантының иегері, халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының және «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының 

лауреаты, белгілі ақын Маралтай Райымбекұлына ағасыБЕРГЕНТАЙ РАЙЫМБЕКҰЛЫ ЫБЫРАЕВТЫҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтамыз.

Қазақ радиосының ұжымы

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет