Болатын. Бұл жолы да қоржынға бір қоланы күмп еткіздік


Лондонда ең танымал әнұран –жүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Лондонда ең танымал әнұран – 

Қазақстанның Әнұраны

Біз 20-30 жылдан кейін мүлдем басқа 

ғасырға кіреміз. Бұл мүлдем басқа жұмыс

үшінші индустриялық революция болады. 

Сондықтан да бізге жарты ғасырдан кейін 

Қазақстанды алға апаратын адамдар қажет. 

Сіздердің қазіргі мына балаларыңыз сол 

сәтке дейін есейіп, ержетеді», – деп атап 

өтті Президент Н.Назарбаев. Мектеп ұстаз-

да рымен әңгімелескен Мемлекет басшысы 

білім саласында өзгелерден көш ілгері бол-

ғандықтан, зияткерлік мектепке халық ара-

лық білім беру саласындағы жетістіктер мен 

технологияларды енгізу талаптары жүк-

телетінін, сондықтан бұл іске аса жауап кер-

шілікпен қарау керек екендігін ескертті. 

Бұдан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Абылай 

хан атындағы орталық алаңда қала жұрт шы-

лығымен кездесіп, қоғам ортасында беделі 

мен абыройы жоғары азаматтарды әңгімеге 

тартты. Облыс тұрғындарымен кез десуде 

Мемлекет басшысы Олимпиада ойындары, 

әлеуметтік жаңғырту, Ақмола облысы үшін 

ерекше өзекті болып табы латын тұрғын үй-

коммуналдық  шаруа шы лықты  жаңғырту 

және тағы басқа мәсе 

ле 

лер 


ді қозғады. 

Елбасы Нұрсұлтан  Назар баев  Лондондағы  

XXX жазғы  Олим 

пиа 


да ойындарында 

 

жеңіске жеткен қазақ стандық спорт 

шы-


лардың табысын жоғары бағалады. 

«Лондонда ең танымал әнұран – 

Қазақстанның Әнұраны. Біз бұрын ондай 

табысқа жеткен жоқ болатынбыз. Былай 

қара саң, спорт, ал  елдің абыройы үшін   ма-

ңы зы  зор», – деді  Н.Назарбаев Көкшетауда 

жұртшылықпен кездесу барысында. Бұдан 

басқа Президент Қазақ елінің қарыштап 

қадам басуына үлкен үлес қосып отырған 

Ақмола облысының аграрлық аймақ болып 

табылатынын және Астана жергілікті сапалы 

ауылшаруашылық өнімдеріне мұқтаж еке нін 

ерекше атап өтті. «Енді сіздер аста налық 

облыссыздар, мәртебелеріңіз басқа, өнімді 

тұтынушы – Астана, ол дәл қас та ры ңызда. 

Оның барлық мейрамханасы, дү кен деріне 

сіздердің шығарған өнімдеріңіз керек, 

өйткені олар басқаларына қарағанда жақсы 

әрі арзанырақ. Сату нарығы осында, 

Көкшетауда бар. Бұдан басқа Астана жақын 

уақытта миллион тұрғыны бар қалаға айна-

лады», – деп атап өткен Елбасы тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылықты жаңғырту 

бағ 


дарламасын тұрғындардың оның 

пайдасы мен артықшылықтарын әлі де 

түсіне қоймағанын, сондықтан бұл бағдар-

ла маның мерзімінен бұрын жабылуы мүмкін 

екенін ескертті. «Тұрғын үй-ком му нал дық 

шаруашылықты жаңғырту мәсе 

ле 

лері 


туралы айтсақ, біз бұған ешқашан кіріс кен 

емеспіз, оған мүмкіндік болмады. 40-50 

жыл тұрған барлық «хрущевка» қи 

рап 


жатыр. Енді біз егер өз меншігіңіздегі 

пәтеріңізді жөндеуден өткізгіңіз келсе, 

мемлекет сізге жартысын төлеп береді, 

қалған жартысын өздеріңіз төлейсіздер деп 

айта мыз. Мемлекетке бұл шығынның жар-

ты сын 20 жылдан кейін пайызсыз қай та ра-

сыз дар. Коммуникация, үйдің шатырын, 

кіреберістерін жөндеңіздер. Бұдан кейін 

тұрғын үй ауданының шаршы метрінің баға-

сы үш есеге өседі». Бірақ осыны адам дарға 

түсіндіре алмай-ақ қойдық. Егер осы лай 

жалғаса берсе, бұл бағдарламаны жабу ға 

тура келеді», – деп атап өтті Н.Назарбаев.

Президентті қарсы алушы облыс жұрт-

шылығының қатарында соғыс және еңбек 

арда герлерінің облыстық кеңесінің төр аға-

сы Чапай Әбутәліпов, Қазақ ССР-і Халық 

әртісі Жібек Бағысова, Социалистік Еңбек 

Ері Ибрагим Жанғоразов, соғыс ардагерлері 

Молдыбай Иманғалиев пен Есембек Най-

кин дер болды. Елге белгілі бұл азаматтарды 

есі нен шығармаған Елбасы ардақты аға 

ұрпақ өкілдерінің қоғам өмірінде әлі де 

болса белсенді әрекет жасап жатқанына 

шексіз алғысын білдіріп, зор денсаулық 

тіле ді. Бұдан кейін ел арасында атақ-абы-

ройы жоғары азаматтар, Елбасымен одан 

кейін болған митингіде Көкшетау қала-

сының құр метті азаматы Болат Сүлейменов, 

жазу шы Төлеген Қажыбай, «Зерделі ұрпақ» 

қоғамдық ұйымының белсенді мүшелерінің 

бірі Ерлан Ахмеди, Көкшетау қаласы мек-

теп тер мен студенттер ассамблеясы ассо-

циа циясының төрайымы Дина Галлямова 

және Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

мемлекеттік университеті мен Ж.Мусин 

атын дағы педагогикалық колледж студент-

тері Томирис Қошқарбаева мен Людмила 

Миронова сөз сөйлеп, Елбасының Ақмола 

облысына арнайы келгеніне алғысын 

білдіріп, әлемдік деңгейдегі Қазақстанның 

беделі мен абыройын арттырудағы ерен 

еңбектері үшін қуанатындықтарын жеткізді. 

Сондай-ақ жиынға қатысушылар Елба сы-

ның Бурабай-Шортанды курортты аймағын 

дамыту, сонымен қатар Көкшетау қаласына 

жаңадан жылу электр стансысын салу, 

табиғи газбен қамтамасыз ету сияқты іргелі 

стра тегиялық жобаларды жүзеге асыруға 

қолдау көрсеткеніне алғыс айтты.

Мемлекет басшысы сонымен қатар 

Бура бай селосында солтүстік өңір бас шы-

ла 

рымен кездесіп, биылғы қуаңшылық кесірінен астықтың өнімділігі күрт төмендеп 

кеткендігі жөнінде ойларын ортаға салып, 

азық-түлік бағасын тұрақты деңгейде ұстап 

тұруға әзірлік жасау қажеттігін де атап 

көрсетті. 

Абзал АЛПЫСБАЙҰЛЫ, 

Көкшетау

Басы 1-бетте

Тізгініңді қашан тартасың, шенеунік?

ОЙТҮР


ТКІ

ҚАҢТАРЫЛҒАН КӨЛІК ҺӘМ СҰРАҚ

Бұл – менің қиялым! Бәлкім, Алма ты-

ның әуежайы жақта тұратын мен секілді 

мың 


даған жанның арманы осы болар. 

«Қа ла ның  кептелісінен  шаршап-шал ды-

ғып, енді құтылдық-ау» деп Құлжа күре-

жолына табан іліктіргенде, бір отар қойдың 

ара сы на түз тағысы кіріп кеткендей жайға 

тап бо ламыз. Әлдебір дөкей келгенін біле 

қоя сыз. Жолдың жиегі қалпағы қалқиып 

көк тіреген көк жағалыларға толып-ақ 

кетеді. Олар сол отар қойдың шопандары 

секілді. Көзді ашып-жұмғанша, отарды бір 

ың ғай лы өзекке иіріп, манағы түз тағы сы-

ның ешбір бөгеліссіз өтіп кетуін қамта ма-

сыз етіп тұрғаны. Ал сіздің алтыннан қым-

бат уақытыңыздың зымырап өтіп жатқаны

адамдық құқыңыздың тапталып аяқтың 

астында қалғаны... қызықтырмайды олар-

ды... Осылай болуы заңды секілді. Ал жиі 

қайталанатын бұл жай кейде үйге қайтар 

бағытымызды өзгертіп жібереді. Тағы да 

заң 


сыздық... Кемі алты-жеті шақырым 

жол ды айналып, төте жолмен емес, төпе 

жол мен (ой-шұқыры көп соқпақ) шоқақ-

тай сыз. Мен секілді қаншама адамның 

көлі гінің асты жер сүзіп жатыр екен? Оны 

көк жағалылар мен арғымаққа мініп, асыр 

салған шенеуніктер я бай-бағландар ойла-

май ды да... Жолдың жиегінде қаңтарылып 

тұрған халық әлден уақыттан соң, бір топ 

көлікпен зымыраған дөкейлерді көзбен 

ұзатып салып тұрады. Ол машиналардың 

ішінде кім кетіп барады? Мына халық кімге 

сый көрсетіп, алтын уақытын сарп етіп тұр? 

Жауап бермейді, ешкім... Біз бұл сұрақ тар-

ға өзімізше жауап беріп көрелік!

РЕКТОР КЕЛЕ ЖАТЫР...

Әңгімені студент кезімізде бір емес, 

бір неше мәрте куә болған жайдан бас та-

лық. Ертемен ректораттың бірінші қаба-

тын дағы интернет залға барып отырушы 

ек. Сағат он шамасында бір топ нөкер ле-

рімен (кейде жалғыз) ректор келетін шеру-

летіп. Ректоратқа кіреберіс жолды күзет-

шілер әп-сәтте тазалап, ұшқан шыбынның 

ызы ңы естілмейтіндей тыныштық орна-

татын. Мана ғана оңды-солды сабылған 

студент тер жым-жылас. Білімгерлер рек-

тор келе жатыр екен деп, ректорат арқылы 

төте жолмен өте алмай, жүру құқынан 

айы рылатын. Ректорларға көрсетілетін сый 

осы. Ал негізінде оқу орнының басшысы 

сту денттерден қорғану үшін емес, сту дент-

терді қорғау үшін, қала берді оларға білім 

беру үшін келетін ұстаз емес пе еді? Тағы 

бір күлкілі жағдай. Ректор келерден он-он 

бес минут бұрын дәлізге кілем төселіп жа-

та ды. Төсеушілер сол кілемнің шетін басып 

кетпеуді қадағалап, бізді қақпайлайтын. 

Басшы өтіп кете салысымен, манағы 

жайыл ған «жасыл жайлау» жиылып, кешкі 

қайтар уақытқа дейін «демалысқа» кететін. 

Қош! Анығында басшы былай болсын деп 

тапсырма бермейді. Осыған итермелейтін 

жағымпаздық. Біз осылай ойлайтынбыз. 

Өйткені, ол ректордан кейін, бұл оқу ор-

нына басшы болып басқа адам келді. Ол 

кісі осы жайды жойып, өзі сапырылысқан 

сту денттермен бірге кетіп бара жататын. 

ЗАҢ НЕ ДЕЙДІ?

ҚР «Жол қозғалысы ережелерi туралы» 

Заңында лауазымды тұлғалардың қауiп сiз-

дiгiн қамтамасыз ету үшiн жол полициясы 

қыз меткерлерiнiң алып жүруi және оның 

қалай жүзеге асатыны  жөнiнде жазы лып-

ты. Онда арнайы колоннаны қаланың iшiн-

де полицияның бiр-екi көлiгi алып жү редi 

деп көрсетiлген. Ондай колонна жыл дам-

дықты арттыруға құқылы, бірақ өзге жүр-

гіншілерді тежеуге, жүрiп-тұруына шек 

қоюға құқы жоқ. Ол колонна халықтан 

ерек шеленбейді. Сонымен қатар ел сынды 

бағдаршамға бағынуы мiндеттi. Ал қала 

сыртындағы қозғалысты реттеу үшін мұн-

дай колоннаны алып жүретiн полиция 

көлiк терiнiң санын үшеуге жеткiзуге рұқсат 

етiлген. Ал жол жиегіне полиция қыз мет-

кер лерін шамадан тыс төгіп тастау жөнінде 

бір ауыз сөз де жазылмаған. Тіпті, жол ере-

желерi туралы заңда кортеждер туралы сөз 

қозғалмаған. КОРТЕЖБЕН ЖҮРУГЕ

КІМ ҚҰҚЫЛЫ? 

Заңгерлердің айтуы бойынша, ҚР Пре-

зи 

дентiнiң арнайы Жарлығына сәйкес ерекше күзеттегi кортежбен жүруге санау-

лы лауазымды тұлғалардың құқығы бар 

екен. Мұндай айрықша құқық ҚР Конс ти-

туциясының кепiлi ретiнде ел Президентiне 

және оның отбасы мүшелерiне, сондай-ақ 

халық сайлаған Парламенттiң қос пала та-

сының, яғни Сенат пен Мәжiлiстiң төр аға-

ла рына берiлген. Сонымен қатар «Облыс 

басшысы мен Үкiмет мүшелерi ресми iсса-

пар кезiнде ҚР «Жол қозғалысы ережелерi 

тура 

лы» Заңында көрсетiлген тәртiппен осын дай артықшылыққа ие бола алады» 

делін ген.КОРТЕЖДІ ЖОЛ ПОЛИЦЕЙЛЕРІ

АЛЫП ЖҮРМЕЙДІ...

Әрине, Алматы қазір астана емес. «Бұл 

қалада мемлекеттік мәселелер жиі-жиі 

ше шіліп, маңызды басқосулар өтіп жатыр» 

дегенді халық тұрмақ, ақпарат саласында 

қызмет істеп жүрген журналистердің өзі 

саяқ естиді. Біз сонымен бірге Елбасы мен 

Сенат һәм Мәжіліс басшыларының Алма-

ты ға келуін әрдайым назарда ұстап оты ра-

мыз. Яғни, жол қозғалысын тоқтатып, 

жүйт кіген дөкейлердің бұлардың бірі де 

емес екенін, осыдан-ақ аңғаруға болады. 

Елбасының сапары кезiнде қауiпсiздiк ша-

ра ларын Президенттiң  жеке күзетi жүзе ге 

асыратынын, ал жол полицейлерi кортеждi 

тiкелей алып жүрмейтінін ойласақ, алды-

артына жол полициясының көлігін ше ру-

ле тіп жүргендер кім екенін ішіңіз сезе қоя-

ды. ҚОШ!

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

Дәурен БАБАМҰРАТОВ, саясаткер: 

– Заңда көрсетілмеген өзге тұлға-

лар дың мұндай айрықша құрметпен 

жүруі, меніңше, заңсыз. Халықтың 

құқы ғын аяқ асты еткендік. Сол себепті 

де, атаулы тұлғалар облыс орта лық та-

рына, ірі қала, елдімекендерге келгенде 

жұрт шылықты хабарландырып, жер гі-

лікті БАҚ құралдарынан ақпарат тарату 

қажет. Осының нәтижесінде азаматтар 

өз уақыттарын дұрыс жолға қоя алады. 

«Қамшының сабындай қысқа ғұмыр»... Көзді ашып-жұмғанша өте 

шығар мына өмірде әр адамға уақыттан қымбат не бар, тәйірі... Осыны 

ойласам, шенеунік болғым келеді. Сосын... Қолымнан келген соң, 

қонышымнан басып, жүйткір едім, Алматының кептелісті көшелерін 

тазалап тастап...»

Менің білгім келетіні, қай елдердің парламентінде 

әйелдердің үлесі ер адамдармен бірдей?

Нәзира, Алматы

Бүкіләлемдік экономикалық 

форум (WEF) өткен жылдың қоры-

тын дысы бойынша 135 мемлекетті 

сарап 

тай отырып әйелдерге ба-рын ша жағдай жасалған елдердің 

рейтингін жасап шыққан болатын. 

Ал оның қорытындысы көпшілікті 

таң 


ғалдырды. Себебі ол тізімнің 

басында көпшілік ойлағандай 

Солтүстік Еуропа елдері, Норвегия, 

Финляндия, Исландия, Швеция 

сияқты елдер тұрған жоқ. Тізімде 

алғаш болып Филиппин тұр. Бұл 

елде әйелдердің білім алуына, 

ден саулығына қатысты көп ре фор-

малар жасалған екен. Жуырда ғана 

Филиппин сенаты елдегі жұмыс 

орындарында әйелдерге дис кри-

ми нация жасамау жөніндегі заңды 

қабылдады. 

Екінші орында Испания аталды. 

Испанияның бұрынғы премьер-

министрі Хосе Луис Родригес Сапа-

те ро өзін феминист-саясаткер ре-

тін 


де таныстырып, әйелдердің 

жағ дайын жасауға көп көңіл бөлген 

еді. 2008 жылы оның кабинетіндегі 

министрлердің тоғызы әйел, сегізі 

ер адам болды. Үшінші орында Оң-

түс тік Африкалық Республика мен 

Лесото. Қазір ОАР пар ла мен тінің 

45 пайызын әйелдер құрайды. Төр-

тінші орында Латвия тұр. 2010 

жылы Латвия университеттерін та-

мам  даған түлектердің 71 пайызы 

нә 


зікжандылар болып шықты. 

Алғашқы бестікті Куба қо ры тын ды-

лайды. Бұл елдің парламентінің 43 

пайызын әйелдер құрайды.Қанат ӘБІЛҚАЙЫР

Н.НАЗАРБАЕВ:

Әйелдер құқын ерекше ескеретін бес мемлекет№141 (823) 

11.08.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ТҮЙТКІЛ


Авторға керегі – алауыздық емес, қамқорлық 

ӨРКЕНИЕТ


Сәулет өнерінде ұлттық қолтаңба қалмай бара ма?

Заря ЖҰМАНОВА, 

журналист:

Ақмырза 

РҮСТЕМБЕКОВ,

ҚР Сәулетшілер 

одағының 

президенті:

Камал БҰРХАНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Сәулет саласында бұл – күрделі проблема, шынында. Техника 

мен технологияның дамығандығы сонша, Жапонияда болсын, 

Аргентинада болсын сәулет саласында бір жаңалық ашыла ма, ол сол 

сәт жер-жаһанға тарап кетеді. Бұл туралы осыдан 15-20 жылдай бұрын 

ірі саяси тұлға Маргарет Тэтчер: «Бүгінгі таңда бүкіл планетамыз үлкен 

бір ауылға айналды», –  деп айтқан болатын. 

Бүгінде біз тәуелсіз ел болдық. Сондықтан біз өзіміздің ұлт-

тығымызды тәуелсіз елімізде құндылық ретінде сақтап, сәулет өне рі-

мізде, жалпы барлық салада көрсете білгеніміз жөн. Түгелдей тех но-

ло гиясына араласпасақ та, құрылыс нысанының сырты не жақтауында 

бо лар, ұлттық қолтаңбамызды енгізудің амалын таба білуіміз керек. 

Біз одан ұтпасақ, ұтылмасымыз хақ. Тәрбие мағынасында болсын, пат-

риоттық сана-сезімді күшейтуге септігін тигізер еді. Қытай осы сәулет 

саласында өз ұлттық ерекшелігін сақтаған ең көне мемлекет қой. Міне, 

олар пагодасы бар, айдаһары бар – соларды сақтап қалған. Осы 

жағынан бізге Қытайдан үлгі алуға болатын сияқты.

– Неге сақталмай отыр?! Меніңше, ауызды құр шөппен сүрте берудің 

қажеті жоқ. Ғимараттарымызда ұлттық нышан әлі де бар дер едім. 

Айталық, Астанадағы Бәйтерек, Хан шатыры сияқты ғимараттарда, тіпті 

Есілдің үстінен өрлей өтетін көпірлердің өзінде ұлттық ерекшелік 

сақталған. Сосын Есілдің бойындағы үйлердің сыртында да қазақтың 

ою-өрнектері бедерленген. Басқа қалаларды қайдам, бірақ елорда 

сәулет өнерінде ұлттық нақыштарды ең мол қамтыған, сол жағынан 

үлгі бола алатын қала дер едім. Ендеше, өзге қалалардың сәулет 

өнерінде осы үлгіні ары қарай дамытуға ешкім қолбайлау болмайды 

және оған ешкімнің ешкімді міндеттеуі қажет емес. Сәулет саласындағы 

мамандарымыздың бойында ұлттық мінез, сана-сезімі болса, жеткілікті. 

Меніңше, бар кілтипан соларда секілді. Егер жоба жасағанда ұлттық 

нақышты керемет үлгіде көрсете алса, «жоқ, бұл қазақша, ол ешкімді 

қызықтырмайды» деп ешкім де қарсы болмас еді. 

– Тек сәулет өнері ғана емес, көр кемөнер, кине-

ма то гра фия, жалпы өнердің қай түрінде болсын 

ұлттық қолтаңба сақ талуы тиіс. Сәулет өнерінің өзін де 

де құрылыс нысандарының барлығына бірдей ұлттық 

нысандарды енгізе аламыз десем, ол шындыққа 

жанаспай қа лар еді. Мысалы, тұр ғын үй, ол АҚШ-та, 

мейлі, Австралияда бол 

сын, ол – тұр 

ғын үй. 


Қайсысында болсын өзінің канон дары бар, терезе 

болуы керек, ас үйі болуы керек деген сияқ ты қатып 

қалған заңға бағынады. Сондықтан тұрғын үйге 

қатыс ты ұлттық ерек шелікті енгізу шарт емес дер едім. 

Ал енді мемлекеттік маңы зы бар үлкен ғимараттарда, 

айталық, концерттік сарай 

лар 

да, мұражайларда ұлттық қолтаңба ескерілуі тиіс. Ал тұр ғын үй, сауда 

орталығы, оқу орнында оның қажеті де жоқ деп 

ойлаймын.

Дайындаған Мәриям ЖАГОРҚЫЗЫ 

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Елеусіз МҰРАТ,

шолушы, журналист

Сейітқазы МАТАЕВ,

ҚР Журналистер одағының төрағасы

Әйтпесе қазақ тіліндегі басылымдарда 

көтеріліп жүрген мәселелердің орысша 

газет-журналдардағы айтылып, жазылып 

жүрген әңгімелерден салмағы ешбір кем 

емес. Тек оны ұлт тілінде оқып, қа был дай-

тын сана аз. Сауатын орыс тілімен ашып, 

ойын сонымен қорытындылауға дағды-

лан 

 

ған түрі қазақ, жан дүниесі мүлде бөлек ше неунікке қазақ тіліндегі басы-

лымға де ген қажеттілік жоқ. Алайда олар 

саясат үшін қазақ тілін өркендетудің қа-

Шымкентте де өз бетінше ақша тауып, 

өзіне табыс түсіріп шығып жатқан газет-

журналдар көп. Рас, енді қазір нарық-

тық дағдарыс кезінде мемлекет отан-

дық журналистикаға көмектеспесе, 

болмайды. Мен мұның бәрі уақытша 

нәрсе деп ойлаймын. Ертең бұл 

кезең де өтеді. Дағдарыс бітеді. 

Қазақтілді газеттер дәл бүгінгі 

таң да өте жақсы дамып келе жа-

тыр. Бұл жерде менің айтар бір-

ақ ке ңесім бар: қазақ газет тері 

же дел түрде интернет кеңіс-

тігіне көшуі керек. Түпкілікті 

қағаз нұсқаны қою керек 

деген сөз емес бұл. Бұл – 

соның ин тернет нұсқасын 

жасау керек деген сөз. 

Өйткені шеттегі ағайын-

дар дың барлығы қазір Қа-

зақ стан да ғы  журналистиканың 

ты 

нысын осы интернет желілері арқылы ғана бақылап отыр. Қағаз нұсқа-

лар  да өмір сүре береді. Бірақ ғаламтор 

– біздің бола ша ғымыз. Себебі бізде халық 

саны аз бол ғанымен, жер көлеміміз өте 

кең. Ол қа ғаз нұсқалар елді аралап барып, 

сонау шет аймақтарға жеткенше, ол ақ па-

раттардың бәрі ескіріп, бірнеше күнде бас-

қаша сипат алып кетеді. Міне, осы жа ғы-

нан қазақ газеттері кен же леп жатыр. Та рату 

жұмыстары – мемлекет тарапынан жол ға 

қойылуы тиіс шаруа. Қазір бізге керегі – 

осы сайттарды дамыту. Бізде менталитет 

басқа. Қазір жаңа буын келе жатыр. Олар 

ин тернетсіз өмір сүре алмайды. Тағы бір 

мәселе – жарнама. Қазақ газеттерінде 

жар на ма  орыс  басы лымдарына  қарағанда 

кен желеп жатыр. Бірақ ол да ақырындап 

жол ға қойыла бастады. Қазір жар на масы 

жоқ қазақ газеттері санаулы ғана. Мұ ның 

бәрінің толықтай реттеліп кетуіне біраз 

уақыт керек. Оны уақыт шешеді. Сатылым, 

«Қазақтілді БАҚ медиабизнеске айнала 

алмай отыр» деген пікірмен келісесіз бе? 

Нақты дерек бойынша, бүгін елімізде 

Қазақ 

стан авторлар қоғамынан бөлек, «Абы  рой» және САП (Шымкент) секілді 

тағы екі ұйым жұмыс істейді. Әу бастан уы-

ғын қадап, шаңырағын көтеріп алған 

ҚазАҚ-тың құрамында 1700-дей мүшесі 

бар, сонымен қатар ол екі жақты келісім 

бойынша 2,5 мил 

лиондай авторы бар 

әлем нің 124 елінің Қазақ стан аумағындағы 

мүд десін қоса ба қы лайды. Олардың туын-

ды лары бүкіл теле радио, кабельдік арна, 

кафе,  мейрам ха на ларда,  концертте  пай да-

ланылады. Олар 

дан түсетін қаржы тым 

мол: жүздеген миллионды құрайтынға ұқ-

сай ды. Кикілжің, дау-дамай, мінекей, осы 

қар жының төңі регінде, соны дұ рыс әрі әділ 

бөлмеуден  туындап  отыр.  Жур  на лис терді 

шақырып, басқосуды ұйым 

дастырған 

ҚазАҚ төрағасы Марал Ысқақбай мыр за 

жиынды осы жайт тарды алға тартып, жағ-

дай ды  түсінді ру ден  бастады. Марал ЫСҚАҚБАЙ, Қазақстан авторлар 

қоғамының төрағасы:

– Біз авторлар құқығын қорғау жо лын да 

қаншама жылдан бері қал-қаді рі міз жет-

кенше қызмет істеп келеміз, осы ара лық та 

ешқандай  түсінбестік туған емес. Себебі біз 

тұтынушылардан түскен қандай  қаржы 

болсын, әр авторға тиесілі мөл шерде – ай 

сайын, ше тел авторларына жы лына бір рет 

бе ріп тұрдық. Заңға енгі зіл ген соңғы өз ге ріс 

бойынша, автор сый ақы сы ке мін де үш ай 

сайын төленіп оты руы  тиіс. Біз бұл талапты 

орындап келеміз, алайда біз дің бәсеке лес-

теріміз бір жылдан астам уақыт бойы өз 

авторларына ешбір ақы төлемей келеді. 

Бүгінгі жиын мақсаты – осы. Егер бұған 

дейін еліміздің түрлі құзырлы органдарына 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет