Бойынша компоненттер құрамына кіретін пәндердің тізімі. Эпк-нда 5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндер бағдарламасының қысқаша мазмұны сипатталғанжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

Bas 4309 

а) Баскетбол Пререквизиті: 

Баскетболды оқыту 

әдістемесі, 

Мектептегі 

баскетболдың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері 

Постреквизиті:   

мақсаты: 

Баскетбол 

сабағын 

үйымдастырып 

өткізу, 

педагогикалық 

және 

кәсіпшілік жұмыстарымен 

білімгерлерді 

дайындау  

мазмұны: Әдістік-тәсілдік 

әрекеттердің жіктелуі. Ойын 

ережесі, құрал-жабдықтар. 

Командалы

қ   тәсілдік 

әрекеттер. Оқу- жаттығу 

сабақтарын өткізу және 

ұйымдастыру. Баскетболдағы 

дене 

дайындығы. Әдістік, тәсілдік дайындық. Төрешілік ету 

және жарыс ережесі.    

Білімгер  білу  керек: 

1. 

Педагогикалық ғылым 

методологиялар негізі. 

2.Спорттық 

машықтанудың 

тәжірибелік  және  теориялық 

негіздері. 

Баскетболдан 

спорттық ережені білу керек. 

3.Білімгер  міндетті  істей  білу 

керек:  Баскетбол  ойының 

спорттық тәсілдерімен игеру. 

4. 

Машықтану процесін 

құрастыру 

әдістемелік 

үйретуін игеру. 

5. 

Ғаламтордан қажетті 

мәліметтерді 

болашақ 

мамандығында 

пайдалана 

білуі 


 

   Сабақтың  талдауын  жасау; 

Жұмыс 


жоспарын, 

әдістемелік, 

оқы-спорттық 

және 


қаржы-сметалық 

құжаттамаларын 

құрастыру 

ҒЗЖ-да 


өткізу, 

тестілеуді 

өткізу  әдістерін,  дипломдық 

жұмысты 


рәсімдеу 

және 


ұсыну әдістерін меңгеру. 

қабілетті  болу  керек;  ойын 

техникасының 

жеке 


элементтері  мен    арнайы 

жаттығуларын  түсіндіру  және 

көрсету;  спорт  ойындарының 

жарыстарын бағалау Vol 4309 

б) Волейбол 

 

 

 

Пререквизиті: 

Волейбол оқыту 

әдісімен, Мектептегі 

волейболдың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері                           Постреквизиті:  - 

мақсаты: волейболдан кәсіби-

педагогикалық, ұйымдастыру 

жұмыстарын меңгерту.                                                                   

мазмұны: Ойыншылар қызметі. 

Жеке және топтық қимылдар. 

Командалық, тактикалық қимылдар. 

Оқу-жаттығу сабақтарын жоспарлау 

және ұйымдастыру. Ойын 

Волейбол  оқытудың  теориясы 

мен әдістемесін білу; 

волейбол ойынының 

техникасы  мен  тактикасын түсіну

-  волейбол  бойынша  білім, 

білік  және  дағдыларды  іс-

жүзінде қолдану; 

тиімді 

бейімдену арқылы 

ағзаның  қор  мүмкіндіктерін, 

сыртқы  орта  факторларын 

(температураның  жоғарылауы 

мен  төмендеуі,  орта,  жоғары 

тау  жағдайлары  және  т.б), 

өмір  сүрудің  жеке  тәртібін 

талапқа  сай  оңтайландыру қимылдары. 

волейбол дамуын 

анықтайтын  және  шектейтін 

факторлар  туралы  интернет, 

ақпарат  көздерімен  жұмыс 

істей алу; 

Төрешілік ете 

білу, 


педагогикалық 

байқау 


дағдылары мен оқыту сапасын 

арттыруды меңгеру 

мүмкіндіктерін арттыру: 

 

Fut 4310 

а) Қол добы Пререквизиті: 

Гандбол оқыту 

әдістемесімен 

Постреквизиті:    - 

мақсаты:  Қол добын ойнау 

шеберлігін қалыптастыру  мазмұны: Әдістік-тәсілдік 

әрекеттердің жіктелуі. Ойын 

ережесі, құрал-жабдықтар. 

Командалы

қ   тәсілдік 

әрекеттер. Оқу- жаттығу 

сабақтарын өткізу және 

ұйымдастыру. Баскетболдағы 

дене 

дайындығы. Әдістік, тәсілдік дайындық. Төрешілік ету 

және жарыс ережесі.    

1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 2) меңгеруі тиіс: Қол добының нормативі 

мен талаптарын;  3) қолдануы тиіс:  ойын  барысында жиі 

қолданылатын жаттығуларды 

әртүрлі ойын жағдайында 

орындау;   4) қол добы бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген 

дағдысын іс-жүзінде 

қолданады; 

 Сабақтың  талдауын  жасау; 

Жұмыс 


жоспарын, 

әдістемелік, 

оқы-спорттық 

және 


қаржы-сметалық 

құжаттамаларын 

құрастыру 

ҒЗЖ-да 


өткізу, 

тестілеуді 

өткізу  әдістерін,  дипломдық 

жұмысты 


рәсімдеу 

және 


ұсыну әдістерін меңгеру. 

қабілетті  болу  керек;  ойын 

техникасының 

жеке 


элементтері  мен    арнайы 

жаттығуларын  түсіндіру  және 

көрсету;  спорт  ойындарының 

жарыстарын бағалау Juz/Pla 4310 

б) Жүзу 

 

 

 

Пререквизиті: Жүзу 

оқыту әдісімен, 

Мектептегі  жүзудің 

теориялық және 

әдістемелік негіздері 

Постреквизиті:  - 

мақсаты:    Студенттерге    жүзудің  

дене    тәрбиесінің    орны  мен    негізі  

туралы білім  беру 

Жүзу  жаттығуларының  әдістемесін  

және  жаттығу   әдістеменің  негізін 

оқыту 


мазмұны:  Жүзу курсын өту 

тәртібі, бассейндерде болу тәртібі, 

сабақ түрлері, қауіпсіздіқ шаралары, 

оларды алдын алу. Жүзу 

техникасының негіздері. Спорттық 

жүзу тәсәлдерінің техникасы. Жүзу 

үйрету әдістемесі. Жүзуден 

жарысты ұйымдастыру, өткізу және 

төрешілік. Суға кеткен адамды 

құтқару. Арнайы құралдармен 

 

1) пәннің маңызын,мақсатын және оның өзінің болашақ 

мамандығына пайдалана білу 

керек; 

2) Жүзу  жаттығуларының 

ілімдері мен әдістерін: 3) жалпы мәселелері, 

басқаруы, тәрбие жұмысының 

әдістері мен тәсілдері, жүзу 

бойынша жаттықтырушы және 

дене шынықтыру пәні 

мұғалімінің педагогикалық 

шеберлігін өз бетінше  көрсете 

білу.  4) спорт дайындығының 

әдістері тәсілдерін лайықты 

Жалпы білім беретін мектеп 

оқушыларының жас 

ерекшеліктері мен қозғалыс 

әрекеттерінің мүмкіндіктерін. 

Жүзу саласындағы құрал-

жабдықтардың құрылысы мен 

қолдану ерекшеліктерін. 

Спорттық құрал-

жабдықтарды қолданудың 

ерекшеліктерін. 

Жүзу саласындағы 

жарыстардың ережелерін. 

Оқу бағдарламасын игеру 

Оқытудың техникалық 

саласын оқу процессінде 

қолдана білу. құтқару жолдары. Суға кеткен 

адамға көмек көрсету. Суға кеткен 

адамға жүзіп келу, тасымалдау 

амалдары . Әр түрлі ұстау, 

қасымдардан босану. 

іріктеу негізінде білу; 5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; Tog/ Tog 4311 

а) Тоғызқұмалақ Пререквизиті: 

Ұлттық спорт 

қозғалыс ойындары 

оқыту әдісімен, 

Мектептегі ұлттық 

спорт түрлерін 

өткізудің теориялық 

және әдістемелік 

негіздері 

Постреквизиті:  - 

мақсаты:  Тоғызқұмалақ спорт 

түрінің техникалық-тактикалық  

айла-тәсілдерін меңгерту;                                                                                 

мазмұны: Шығу және даму тарихы. 

Разрядтық талаптар. Техникалық 

тәсілдік дайындық.  Оқу-жаттығу 

сабақтарын жоспарлау. Техникалық 

тәсілдік қимылдарды жіктеу. 

Ойыншы қызметі. Ойын ережелерін 

менгеру. Оқыту әдістемесі. 

Тоғызқұмалақ 

оқытудың 

теориясы мен әдістемесін білу; 

-  ойынның  техникасы  мен 

тактикасын меңгеру; 

Тоғызқұмалақ бойынша 

білім,  білік  және  дағдыларды 

меңгеру 

және 


өзіндік 

педагогикалық  дағдыларына 

ие болу; 

төрешілік дағдыларын, 

спорттық 

жаттығуларды 

ұйымдастрыу  әдістері  мен 

түрлерін  білу;  педагогикалық 

байқау  дағдылары  мен  оқыту 

сапасын арттыруды меңгеру 

Оқу жаттығу үрдісін 

жоспарлау және басқару 

негіздерін игеру 

Тоғызқұмалақ саласындағы 

құрал-жабдықтардың 

құрылысы мен қолдану 

ерекшеліктерін. 

Спорттық құрал-

жабдықтарды қолданудың 

ерекшеліктерін. 

Тоғызқұмалақ саласындағы 

жарыстардың ережелерін. 

Bok/ Bok 4311 

б) Бокс 

 

 

 

Пререквизиті:   

Бокс, оқыту әдісімен Постреквизиті:  - 

 

мақсаты: Іс-жүзінде бокс 

тактикасын меңгеру;    мазмұны:  Бокс негіздері. Дене 

жаттығуларының физиологиялық 

жіктелуі.  Бокс қимыл 

жаттығуларының  жіктелуі.  Бокс 

барысында организмнің жай-күй 

сипаттамасы.  Бокс тактикасы.  

  1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс: бокс 

жаттығуларының нормативі 

талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  бокс 

жаттығуларын орындау 

барысында;   

4) бокс бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;  Ғаламтордан 

қажетті мәліметтерді болашақ 

мамандығында пайдалана 

білуі 

5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

дене 

шынықтыру мен 

спорттың 

адамгершілік, 

отанға  деген  сүйіспеншілігін, 

бүкіл 

халықтарға деген 

құрмет  сезімінің  тәрбиелік 

және 

білімдік маңызы, 

спорттық 

басқа 

елдермен қарым - қатынастағы рөлі. 

-     дене  тәрбиесі  сабақтары 

мен оқу- жаттығу және жарыс 

барысындағы 

тәрбие 

жұмысының мақсаты, міндеті, ұстанымдары, 

құралдары, 

әдістері және түрлері туралы; 

Olk/Kra 1402 

Өлкетану Пререквизиттер:  

Қазақстанның қазіргі Пәннің 

мақсаты: 

отандық 


тарихтағы 

негізгі 


оқиғалардың 

Білім 

мен 

түсінігі: 

Қазақстандағы  1917  жылғы Арнайы  құзыреттер:  өткен 

тарихи 


оқиғалар 

мен 


заман тарихы 

Постреквизиттер: 

Әлеуметтану, 

Саясаттану 

мазмұны 


туралы 

ғылыми 


дәлелденген 

фактілер 

негізінде 

міндетті толық білім беру, тарихи – 

мәдени  дамудың  үздіксіздігі  мен 

сабақтастығын  дәлелді  көрсету, 

рухани 

мұрагерліктің терең 

тамырларын,  бұрынғы  ұрпақтың 

қажырлы  еңбегін,  халықтың  жеке 

тұлғаларын, тарихи тәжірибені және 

ұлттық  дәстүрлерді  құрметтейтін 

жастардың 

ұстанымын 

қалыптастыру. Мазмұны: Тәуелсіз Қазақстан 

Республикасың құрылуы, шет 

мемлекеттермен дипламатикалық 

қарым- қатынасы, сыртқы 

экономикалық  саясаты

шаруашылық әкімшілік 

реформалары қарастырып 

түсіндіріледі. 

Ақпан 

буржуазиялық- демократиялық  ревалюциясы 

туралы  жан-  жақты  білім 

болуы тиіс: 

Білім  мен  түсінігін  қолдана 

білу:  студент  пәнді  игеруде 

уақытша  үкіметтің  құрылуын, 

Қазақстанда 

Кеңестердің 

Ұйымдастырылуын,  уақытша 

үкіметтің 

Қазақстандағы 

саясаты  туралы  білімі  мен 

түсінігінің болуы: 

Пайымдаулар: 

Студент 


пәннің 

хронологиялық 

шеңберіндегі  жер  және  ұлт 

мәселесінің,  сонымен  қатар 

«Алаш», 

«Үш 


жүз» 

партияларының құрылуы және 

олардың 

бағдарламалары 

туралы пайымдау: 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: ЖЭС –қа  өтудің 

әлеуметтік- 

экономикалық 

және  саяси  алғы  шарттарына 

талдау жасау: 

Өздігінен білім алу 

қабілеттілігі: Қазақстанның 

қазіргі заман тарихын оқуда 

студент әдебиеттердегі, 

оқулықтардағы оқу 

құралдарындағы 

материалдарын саралау 

қабілетін  дамыту. 

көріністерді  сыни  талдау, 

ретроспективті, 

салыстырмалы-  тарихи  және 

де  басқа  да  ғылыми  зерттеу 

әдістері 

негізінде 

оларды 


адамзаттың  әлемдік  –  тарихи 

дамуымен 

байланыстыра 

көрсетуге дағдылану. 

 

 

TAJE/ELSU 

2403 

Тұлғалық және 

әлеуметтік 

жетістіктер 

этикасы Пререквизиттер: 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Постреквизиттер: 

Философия  

Пәннің мақсаты: Студентке 

болашақ маман ретінде өркениетті 

дәуірде тұлғаның қалыптасуы мен 

дамуы мәселелерін, гумандық, 

адамгершілікті-этикалық  идеялар 

туралы қажетті  білім көлемін 

алуды меңзейді.     

Білімі мен түсінігі: жеке 

адамның жетілуіне әсер ететін 

қасиеттер мен кемелденуді 

өздігінен білім алу, өзін-өзі 

түзету, өзін-өзі басқару 

құралдары арқылы өзін-өзі 

жетілдіруге моральдық-

Арнайы құзыреттер:  

Теориялық білімдерін қолдана 

отырып пәнаралық 

байланыстар арқылы өз кәсібі 

бойынша шыңдалуына негіз 

болатын мотив түрлерін 

меңгере отырып, даралыққа 


Мазмұны: философиядағы, 

әлеуметтанудағы және 

психологиядағы тұлға, қоғамдық 

санада тұлға идеясын 

қалыптастыру, тұлғаның әлеуметтік 

мінез-құлқын реттеу және оның 

өздігінен реттелуі, ғұлама 

ойшылдардың моральдық-этикалық 

ілімдерінің  даму тенденциялары 

туралы түсінік беру

этикалық қабілеттілік;                                                                                        

Білімі мен түсінігін  қолдана 

білу: кәсіби шыңға жетуге 

қажет жеке тұлға 

мүмкіндіктерін, тұлғаның 

әлеуметтенуін, дербестігі, 

сапалары және әлеуметтік 

құндылықтарын қолдана білу. Пайымдаулар: әлеуметтік-

тұлғалық, моральдық-

этикалық және ғылыми 

көзқарастарды ескере отырып,  

пайымдаулар жасауға қажет 

ақпараттар жинауды және 

интерпретациялауды жүзеге 

асыру;                                Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

 ақпаратты идеяларды, 

проблемаларды және 

шешімдерді мамандарға да, 

маман еместерге де жеткізе 

білу қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

Өздігінен білім алу 

қабілеттілігі: 

белгілі бір дәрежеде білім 

алуды өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

жету жолдарында, өз 

темпераментін үнемі 

тәрбиелеуде, мінез-құлқының 

өздігінен реттелуіне 

құндылықты-нормативтік 

және әлеуметтік-жарғылық 

өзін-өзі жетілдіру жолдарын 

тәрбиелей білуде қолдану.  

SZhKMN/OAK 

2404 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері Пререквизиттер:  

Құқық негіздері Постреквизиттер:  

Дене тербиесі және 

спорт құқық негіздері 

 

 Пәннің мақсаты: Қазақстан 

Республикасының жоғарғы оқу 

орындарында қылмыстық құқықты 

оқыту сот және  құқық қорғау 

органдарында жүктелген 

міндеттерді  тиімді орындау үшін  

қажетті терең теориялық  білім 

беруді  студент бойына 

қалыптастырып және келесі 

мақсаттарды талап етеді: Білімі мен түсінігі: 

азаматтық пен отан 

сүйгіштікке, мемлекеттік 

рәміздерді құрметтеуге, 

конституциямен қоғамға 

қайшы келетін жағдайларды 

қабылдамауға тәрбиелеу; 

Білімі мен түсінігін қолдана 

білу: 

осы білімі мен түсінігін кәсіби Арнайы құзыреттер:                                                      

Жемқорлыққа қарсы күресу 

мәдениет негіздері пәніне 

алған білімдерін сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы жетілдіруде  және  

қоғамдағы жемқорлыққа 

қарсы күресу жолдарында 

пайдалана білу. Кәсіби 

қызметіндегі мәселелерді іске жемқорлыққа қарсы тұрарлық 

мәдениетті, білім мен тәрбиені 

қалыптастыру; сыбайлас 

жемқорлықтың пайда болу 

алғышарттарын азайту; мемлекеттік 

органдар қызметі, квазимемлекеттік 

сектор мен монополия 

субъектілеріне партиялық және 

қоғамдық бақылауды 

күшейту; жергілікті өзін-өзі басқару 

өкілеттілігін кеңейту; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманы 

жетілдіру. 

Мазмұны: Қазақстан 

Республикасының жоғарғы оқу 

орындарында қылмыстық құқықты 

оқыту сот және  құқық қорғау 

органдарында жүктелген 

міндеттерді  тиімді орындау үшін  

қажетті терең теориялық  білім 

беруді және осы негізде 

қалыптасқан мықты дағды мен 

біліктілікті студент бойына 

қалыптастыруды  мақсат етеді. 

деңгейде қолдана білу, 

дәйектемелер құрастыру жэне 

зерттеп отырған саласындағы 

проблемаларды шешу; 

Пайымдаулар: 

әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми көзкарастарды ескере 

отырып, пайымдаулар жасауға 

қажет ақпараттар жинауды 

және интерпретациялауды 

жүзеге асыру; 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

ақпаратты, идеяларды, 

проблемаларды және 

шешімдерді мамандарға да, 

маман еместерге де жеткізе 

білу қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

Өздігінен білім алу 

қабілеттілігі: 

Белгілі бір дәрежеде білім 

алуды өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын 

көздейді. 

асырумен байланысты 

сұрақтарды шешудің оңтайлы 

жолдарын таба білуді және 

шешімдер қабылдауды, заң 

ұғымдары мен 

категорияларын еркін 

пайдалану.  

 

Кафедра меңгерушісі:                                         п.ғ.к. С.А. Шыршықбаев  

 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет