Бойынша компоненттер құрамына кіретін пәндердің тізімі. Эпк-нда 5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндер бағдарламасының қысқаша мазмұны сипатталғанжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

мақсаты: Ауыр атлетиканың негізгі 

түрлерінің оқыту әдістерін, ауыр 

атлетика жаттығуларының 

техникаларын игерту және сол 

жайында білім беру. Ауыр атлетика 

бойынша жарыстардың өткізілуі 

мен ұйымдастыру дағдыларын 

дамыту.                                                   мазмұны: Ауыр  атлетика бойынша 

1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс:Ауыр 

атлетика жаттығуларының 

нормативі мен талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  Ауыр 

атлетика  жаттығуларын 

орындау барысында;   

ағзаның 


қызметтік 

және 


бейімделу 

қасиеттеріндегі 

әсер ету ерекшеліктерін білу; 

- оқушыларды тәрбиелеу

сауықтыру және түрлі 

жастағы тұлғалардың дене 

шынықтыру мәселелерін 

басқара білу;  дене күші және 

спорттық дайындықты  


кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметін жетілдіру 

таңдаған мамандықты жетілдіру 

курсының бағдарламасы оқытудың 

теориясы мен әдістемесін, дене 

шынықтыру қозғалыстарының әр 

түрлі бөліктеріндегі, дағдылардың 

қалыптасуы. 

4) ауыр атлетика бойынша 

қимыл-қозғалыс және тепе-

теңдік сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

оңтайландыру мәселелерінде 

сыртқы ортаның табиғи 

жағдайларын,  биологиялық 

бақылауды тиімді пайдалану; SK/SS 2215 

а) Спорттық 

қондырғылар 5  Пререквизиті: 

 Дене тәрбиесі мен 

спорт түрлерінің 

физиологиялық 

негіздері 

Постреквизиті: Дене 

шынықтыру және 

спорт тарихы                

мақсаты:  қарапайым спорт 

алаңдарын, типтік спорттық 

қондырғыларды пайдаланудың 

құрлысы туралы бағдар беру                                             мазмұны: Спорт ғимараттары 

тарихы. Спорт ғимараттарының 

даму кезеңдері және 

архитектуралық ерекшеліктері. 

1) қарапайым спорт 

алаңдарын, типтік спорттық 

қондырғыларды пайдаланудың 

құрлысы дағдыларын білу; 

2. ДШ ж С негізгі ұғымдары 

мен терминдерін меңгеру, 

оларды ұйымдастыру – 

басқару әдіс-тәсілдерінің 

негіздерін меңгеру;  

3. ДТ теориясы мен 

әдістемесінің жалпы 

негіздерін, оқушы жастар мен 

тұрғындар арасындағы дене 

тәрбиесінің негіздерін білу;  

4. Ғаламтордан қажетті 

мәліметтерді болашақ 

мамандығында пайдалана 

білуі  


5. Біліктілік сипаттамасында 

қарастырылған спорттық 

дайындыққа ие болу. 

  тарихи процестің даму 

заңдылықтарын, пайда  олу 

шарттарын, бұрынғы кеңестік 

мемлекеттің саяси жүйедегі 

қызметін, әлемдік социализм 

жүйесінің жойылу себептерін,  

кәсіптік және ғылыми 

қатынас саласында 

мемлекеттік және орыс 

тілдерін білу өз қызметінде 

кәсіптік лексиканы сауатты 

пайдалану, мемлекеттік 

тілдегі дене шынықтыру мен 

спорт  бойынша термин 

сөздерді терең үйрену және 

дамыту;  

SK/SS 2215 

б) Спорт 

құрылыстары 

 

 

 

Пререквизиті: 

Спорттық медицина Постреквизиті:  

Дене шынықтыру 

және спорт тарихы                

мақсаты:    қарапайым спорт 

алаңдарын, типтік спорттық 

қондырғыларды пайдаланудың 

құрлысы туралы білдіру                                           мазмұны:  Спорттық қондырғылар 

практикасы мен ілімінің жалпы 

жағдайы. Спорт түрлері сабағының 

спорттық қондырғылары. Жалпы 

дене мәдениеті мен спорттық 

қондырғылар. 1) қоршаған ортаға бейімделу, 

қалыптасқан құндылықтар 

тұрғысынан жағдаятты әділ 

бағалай білу;  2) жеке 

тұлғалық даму траекториясын 

құра білу және оны іске асыру 

жөніндегі өзінің іс-әрекетін 

жоспарлай білу;  3) рухани-

адамгершілік тұрғысынан 

проблемаларды шешудің 

оңтайлы жолдарын таба білу;  

4) өз іс-әрекеттерін және 

олардың нәтижелерін әділ 

қатынас 

саласында 

мемлекеттік 

және 


орыс 

тілдерін  білу  өз  қызметінде  

кәсіптік  лексиканы  сауатты 

пайдалану, 

мемлекеттік 

тілдегі  дене  шынықтыру  мен 

спорт 

бойынша 


термин 

сөздерді  

терең үйрену және дамыту; 

кәсіптік  қызмет  жүргізуге 

қаблетті  болу;  экологияны 

үйрену  негізінде  адам  мен 

қоршаған 

орта 


арасында 

бағалау, өзін-өзі жетілдіруге 

ұмтылу қабілеті;   5) Ғаламтордан қажетті 

мәліметтерді болашақ 

мамандығында пайдалана 

білуі 

дұрыс қатынас құра білу; 

 

MGZhATAN/TMOGLASh 3303 

а) Мектептегі 

гимнастика мен 

жеңіл атлетиканың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 5  Пререквизиті:  

Жеңіл атлетика, 

оқыту әдісімен 

Постреквизиті:  

Таңдап алынған 

спорт түрінен 

кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметін жетілдіру мақсаты: Мектепке дейінгі 

мекемеде, мектепте және жоғары 

оқу орындарында және т.б. дене 

шынықтыру мен спорт 

мекемелерінде кәсібі шеберлікті, 

дағдыны үйретуді қамтамасыз ету,  

жеңіл атлетиканың негізгі 

түрлерінің оқыту әдістерін, 

лақтыру, секіру, жүгіру түрлерінің 

техникаларын игерту және сол 

жайында білім беру          

мазмұны: Пәнге кіріспе. Пәннің 

нысаны, пәні, мақсаты мен 

міндеттері. Терминдер мен 

анықтамалар. Қазақстан 

Республикасының 1-11 сыныптарға 

арналған дене тәрбиесі бойынша 

типтік бағдарламасының 

талаптарын үйрену. Базалық және 

вариативті бөлігі. Гимнастика және 

жеңіл атлетика сабақтары мен оған 

қойылатын талаптар. 

Акробатикалық жаттығулар. 

Аэробика. 

1)  Дене  тәрбиесі  жүйесінде 

гимнастика 

мен 

жеңіл 


атлетиканың рөлін білу; Жеңіл 

атлетиканың 

қолданбалы 

жаттығуларын  дене  бұлшық 

еттерін 

дамытуға 

қолдану 

үшін  шеберлік  пен  дағдыны 

қалыптастыру жолдарын білу. 

2) Гимнастикалық термин 

сөздерді, жалпы дамыту 

жаттығулары мен снарядтағы 

жаттығулар кешендерін 

құрастыру әдістемесін түсіну; 

Әр түрлі жастағы 

шұғылданушылардың жеңіл 

атлетикада  қолдана білу, 3) Гимнастикалық снарядтарда 

жаттығулар мен элементтер 

орындау  

техникасын қолдана білу; 

Білімі мен дағдысын 

мектептерде  көпшілік және 

спорт жұмыстарын 

ұйымдастыруда қолдана білу 4)  Спорттық  гимнастика  мен 

жеңіл 


атлетика 

бойынша 


жарыстар  ұйымдастыру  мен 

өткізу. 


5) стандартты және шеткі -

қарқынды жүктемелерді 

орындау кезінде өз бетінше 

қолдана білу. 

жеке бастылық дене тәрбиесін 

әр түрлі жастағы тұлғалар мен 

оқушыларды  тәрбиелеу  және 

сауықтыру 

процестерінде 

басқара білу; 

дене 

шынықтыру және 

спорттық 

дайындықты 

белсендіру,  сыртқы  ортаны 

тиімді 

пайдалану, педагогикалық  және  медико-

биологиялық 

 

бақылау 


құралдарын  

игеру; 


түрлі  деңгейдегі  спорттық 

қозғалыстарда 

бұқаралық 

ұйымдастыру 

жұмыстарын, 

дене  тәрбиесін  дамытуды 

жүзеге асыру; 

Жеңіл атлетиканың 

қолданбалы жаттығуларын 

дене бұлшық еттерін 

дамытуға қолдану үшін 

шеберлік пен дағдыны 

қалыптастыру. Әр түрлі 

жастағы 


шұғылданушылардың спорт 

пен машықтану күн тәртібін 

ұйымдастыру және спорт 

шеберлігін жетілдіру, 

таңдаған спорт түрінде 

қолданбалы жеңіл атлетика 

қолдана білу, мектептерде, 

колледждерде  ЖОО көпшілік 

және спорт жұмыстарын 


ұйымдастыра білу. 

MZhTAN/TMO

PPSh 3303 

б) Мектептегі  

жүзудің теориялық 

және әдістемелік 

негіздері 

 

 

 

Пререквизиті: Жүзу 

оқыту әдісімен Постреквизиті:   

Таңдап алған спорт 

түрі: Жүзу 

мақсаты: Студенттерге жүзуден 

теориялық және практикалық 

дағдыларды меңгерген білімі бар, 

жалпы білім беру мектептеріне дене 

шынықтыру пәнінен мұғалім 

дайындау. Мектептегі өзіндік 

педагогикалық жұмыс 

мақсатындағы қажетті білімдерді 

үйренуге қамтамасыз ету.                                                    

мазмұны: Жүзу спортының шығу 

тарихы. Жіктеу, жүйелеу, атау беру,  

жүзу  әдістемелік және тәжірибелік 

негіздерін білу. Жарыс ережелерін 

білу. Төрешілік жасау. Жүзу 

спортының теориясымен 

әдістемесін білу. 

1. Көпшілік жүзу сабақтарын 

ұйымдастыруды және әртүрлі 

жастағы адамдармен  

шынықтыру шараларын 

жүргізе  білу;  

2.Көпшілікті су спорт 

түрлерінен техника негіздеріне   

үйретуді ұйымдастыруды 

меңгеру3.Көпшілік шомылу 

орындарында және оқу-

жаттықтыру  сабақтарын 

ұйымдастыру; 4.Спортшылардың бастапқы 

дайындығын өткізу; дене 

жаттығуларының сауықтыру-

қолданбалы түрі   ретінде су 

спорт түрлерін насихаттау 

жұмысын жасай алу;  

5.Судағы көпшілік 

жарыстарды, ойын-сауық, 

мейрамдарды өзбетінше 

ұйымдастыру және өткізу. 

Студенттер су спорт 

түрлерінен мамандық-

педагогикалық білгірлік пен 

дағдыға ие болады. Үйрету 

және бастапқы спорттық 

жаттықтыру міндеттерін 

шешуге көмектесетін 

мектепте, жоғары оқу 

орнында көпшілік және спорт 

жұмысын ұйымдастыруды 

атқара алады. 

 

MVTAN/TMOP

VSh 3304 

а) Мектептегі  

волейболдың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 5  Пререквизиті: 

Волейбол оқыту 

әдісімен 

Постреквизиті: 

Таңдап алған спорт 

түрі: Волейбол 

мақсаты: Дене мәдениеті және 

спорт бойынша әр түрлі 

құрылымдық мекемелерге 

студенттері волейболдан кәсіби-

педагогикалық, жаттықтырушылық 

және ұйымдастыру жұмыстарына 

дайындау.                                                                     

мазмұны: Оқу барысында волейбол 

саласындағы  болашақ мамандарды, 

үйрену барысында біліктілік пен 

дағдыларды меңгеру. Ойыншылар 

қызметі. Жеке және топтық 

қимылдар. Командалық, тактикалық 

қимылдар. Оқу-жаттығу сабақтарын 

жоспарлау және ұйымдастыру. 

Ойын қимылдарына үйрету 

әдістемесі. 1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс:  волейбол 

жаттығуларының нормативі 

талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  волейбол  

жаттығуларын орындау 

барысында;   

4) волейбол бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады;  

тиімді 


бейімдену 

арқылы 


ағзаның  қор  мүмкіндіктерін, 

сыртқы  орта  факторларын 

(температураның  жоғарылауы 

мен  төмендеуі,  орта,  жоғары 

тау  жағдайлары  және  т.б), 

өмір  сүрудің  жеке  тәртібін 

талапқа  сай  оңтайландыру 

мүмкіндіктерін арттыру: 

   


MBTOTAN/TM

OPBSh 3304 

б) Мектептегі 

баскетболдың  

түрлерін өткізудің 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 

 

 

 

Пререквизиті: 

Баскетбол, оқыту 

әдісімен,  

Постреквизиті:  

Таңдап алған спорт 

түрі: Баскетбол 

мақсаты: Дене тәрбиесі, спорт 

бойынша әр түрлі құрылымдық 

мекемелерге, мектептерге 

студенттерді теориялық жіне 

әдістемелік негіздері бойынша 

баскетболдан  кәсіби-

педагогикалық, жаттықтырушылық  

және ұйымдастыру жұмыстарына 

дайындау.               

мазмұны:  Пәнге кіріспе, мақсат, 

міндеттері. Терминдер және 

анықтамалар. Дене тәрбиесіне орта 

мектепке арналған типтік 

республикалық бағдарламалық 

талаптарды оқу. Негізгі және 

вариативтік бөлім. Сабақ, оған 

қойылатын талаптар. Денсаулықты, 

физиологиялық дамуды, дене, күш 

дамуын, қозғалыс дайындыған 

есепке алу. Сынақ талаптары. Ойын 

ережелері.   

спорттық 

ойындарды 

оқытудың 

теориясы 

мен 

әдістемесін білу; -  ойынның  техникасы  мен 

тактикасын меңгеру; 

-  баскетбол  бойынша  білім, 

білік 


және 

дағдыларды 

меңгеру 

және 


өзіндік 

педагогикалық  дағдыларына 

ие болу; 

төрешілік дағдыларын, 

спорттық 

жаттығуларды 

ұйымдастрыу  әдістері  мен 

түрлерін білу; 

педагогикалық байқау 

дағдылары мен оқыту сапасын 

арттыруды меңгеру 

 

дайындауды  басқару  және 

ағза  бейімділігінің  тетіктерін 

спорттық  нәтижелер  арқылы 

үзіп 

алмай, 


жоспарлау, 

мақсатты 

түрде 

ғылыми 


негіздеу; 

-  денсаулықты  көп  жыл  бойы 

сақтау  

және 


нығайту, 

тұрғындарды 

дене 

шынықтыру  және  спортпен шұғылдануға, 

жұмылдыру, 

еңбек  пен  күнделікті  өмірде 

қажетті  қозғалыс  дағдыларын 

дамыту. 

  Fut / Fut 3305 

а) Футбол 5  Пререквизиті: 

Футбол оқыту 

әдісімен, Мектептегі 

футболдың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері Постреквизиті: 

Кәсіби спорт мақсаты: Дене шынықтыру және 

спорт бойынша әр түрлі 

құрылымдық мекемелерге 

студенттерді футболдан кәсіби- 

педагогикалық, жаттықтырушылық 

және ұйымдастыру жұмыстарын 

дайындау                                                    

мазмұны: Техникалық, тәсілдік 

қимылдарды жіктеу. Ойыншылар 

қызметі. Ойын ережесі, құрал- 

жабдықтар. Ойын қимылдарына 

үйрету әдістемесі. Жарыс ережесі. 

Төрешілік. Оқыту әдістемесі 

спорттық 

ойындарды 

оқытудың 

теориясы 

мен 

әдістемесін білу; -  ойынның  техникасы  мен 

тактикасын меңгеру; 

-  спорттық  ойындар  бойынша 

білім,  білік  және  дағдыларды 

меңгеру 

және 


өзіндік 

педагогикалық  дағдыларына 

ие болу; 

төрешілік дағдыларын, 

спорттық 

жаттығуларды 

ұйымдастрыу  әдістері  мен 

түрлерін білу; 

педагогикалық байқау 

дағдылары мен оқыту сапасын 

арттыруды меңгеру 

 

Құрал-жабдықтардың 

қарапайымдылығы 

сабақтарды ашық алаңдар мен 

жабық ғимараттарда (шағын 

футбол) жыл бойы өткізуге 

мүмкіндік береді; Футболмен 

шұғылдану сабақ өткізудің 

жоғары көңіл-күй деңгейін 

қамтамасыз етеді,  бұл спорт 

түрімен айналысуға ерлер де, 

әйелдерде көптеп тілек 

білдіреді; Футбол мен 

шұғылдану барлық бұлшық ет 

топтарының ырғақты 

дамуына мүмкіндік береді; Kur/Bor 3305 

б) Күрес 

 

 

 

Пререквизиті: 

мақсаты: Күрестіті 

-

 1. Студенттер қазақтың 

1) денсаулықты нығайту мен Күрес, оқыту 

әдісімен Постреквизиті: 

Кәсіби спорт 

жасөспірімдерге үйретіп, оларды 

шыдамдылыққа, төзімділікке, 

ептілікке, жылдамдыққа баулу және 

ережелерімен таныстыру. мазмұны: Күрес әдіс-айласына 

анықтама беру, шабуылдау, 

қорғану, қарсы шабуылдау, 

Түрегеліп тұрып күресу, Партерде 

күресу, жатып күресу, ұстап жату, 

Тепе теңдік, оны сақтау, салмақтың 

түсу нүктелері, сақтаудың 

ерекшеліктері, Өзін-өзі 

сақтандыруды үйрету әдістерін 

үйрену,  Әдіс-айланы орындау 

жылдамдығын дамыту. Балуан 

дайындығын анықтау. 

Төрешілер,төрешілер міндеттері. 

 

ұлттық спорт түрі “Қазақша 

күресті” біліп, үйреніп 

жасөспірімдерге кеңінен 

насихаттауды үйрету

2.

 

2.Тұла 


дамуы 

мен 


қалыптасуын 

“Қазақша 

күрестің” 

қыр-сырын 

тәжірибеде қолдана білу; 

3.Кәсіби  шыңдау  студенттерді  

спорттық 

жарыстарға 

дайындауға үйрету. 

4. 


Студенттер 

қазақтың 

ұлттық  спорт  түрі  “Қазақша 

күресті” 

біліп,үйреніп 

жасөспірімдерге 

кеңінен 

насихаттауды үйрету; 

5. 

Игерген  дағдысын  іс-

жүзінде қолданады; 

сақтау, адамгершілік, еңбек 

және эстетикалық тәрбиенің 

міндеттеріне сәйкес жеке 

тұлғаны үйлесімді дамытуды;  

 өмірлік маңызды қозғалыс 

дағдыларын, танымдық-

қозғалыс белсенділігін 

арттыруды қалыптастыруға 

себепкер болатын дене 

жаттығулардың негізгі 

түрлерімен оқушыларды 

таныстыруды;  

  

EDShM/ LFKM 3219 

а) Емдік дене 

шынықтыру, 

массаж Пререквизиті: 

Анатомия, спорттық 

морфология 

негіздері,              

Дене тәрбиесі мен 

спорт түрлерінің 

физиологиялық 

негіздері Постреквизиті: 

Таңдап алынған 

спорт түрінен 

кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметін жетілдіру мақсаты:  Болашақ  мамандарды 

дене тәрбиелеу мәдениеті және 

спорт құралдары мен тәсілдерін 

дұрыс қолдану арқылы 

жаттығушының денсаулығын 

нығайтып, жұмыс қабілетін 

арттырып, белсенді ұзақ өмір 

сүруіне бағытталған жағдайлар 

жасап және осы дағдыларды 

қалыптастастыру.                                                   мазмұны: Емдік дене тәрбиесі 

(ЕДТ) пән ретінде, мазмұны, 

принциптері. Емдік дене тәрбиесі 

пән ретінде, мазмұны, міндеттері. 

Емдік гимнастикадағы 

жаттықгырудың принциптері. Емдік 

дене тәрбиесінің тәсілінің 

ерекшеліктері. Емдік дене 

тәрбиесінің құралдары. Емдік дене 

тәрбиесінің түрлері. Массаждың 

тәсілері. Массажға қойылатын 

гигиеналық талаптар. Массаждың 1. Дене бітімінің дамуы мен 

денсаулықты бағалау 

ерекшеліктерін;  

2.Спорт түріне байланысты 

ағзаның негізгі жүйелерінің 

жаттығу барысындағы 

қызметтік өзгерістерін, жалпы 

жұмысқа қабілеттілігін, 

3.Энергия қорын анықтау 

және бағалау принциптерінен;  4.Спорт түріне, дәрежесіне 

және сауықтыру дене 

тәрбиесіндегі дәрігерлік-

ұстаздық бақылауды 

ұйымдастыру түрлері мен 

жүргізу әдістерінен; 5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

Емдік жаттығулар мен 

бейімделу дене тәрбиесін, 

массаждың әдістерімен 

тәсілдерін толық меңгерген 

мамандарды өз спортының 

түріне байланысты тиімді 

пайдалана білу арқылы, 

спорттық-сауықтыру 

орындарына , арнайы 

медициналық мекемелерге 

даярлау. 

 


түрлері 

DJB/BFU 3219 

б) Дене 

жаттығуларының 

биомеханикасы 

 

 

 

Пререквизиті: Жас 

ерекшелік 

физиология және 

мектеп гигиенасы, 

ДШ және С 

биохимиясы,   

Спорттық медицина 

Постреквизиті: 

Таңдап алынған 

спорт түрінен 

кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметін жетілдіру мақсаты:    адамның  механикалық 

қозғалысы  мен  сауықтыру  және 

емдеу  салдарының  заңдылығын 

зерттеу. 

Курстың 

барысында 

студенттер 

биологиялық 

құрылыстың  көп  сатылығын  игеру 

керек, 


оның 

биомеханикалық 

ерекшелігін,  тірек  қимыл  аппараты 

қызметінің  ауытқуларын  сараптау 

керек, 

арнаулы 


қозғалыс 

жиындығының  көмегімен  емдеу 

жүйесінің 

жолдарымен 

танысу 

керек.                                                       Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет