Бойынша компоненттер құрамына кіретін пәндердің тізімі. Эпк-нда 5В010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндер бағдарламасының қысқаша мазмұны сипатталғанжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мазмұны: Қоғамдық құбылыс 

ретіндегі саясаттың мәні мен 

мазмұнын тереңірек түсінуге, оның 

құрамдас элементтерін микро және 

макро деңгейлерде тануға, ішкі 

Білімі мен түсінігі: халықтар 

мен мемлекеттердің саяси 

өмірінің ерекшеліктерін, 

дүниетанымын, тарихи 

формаларын ашып көрсету 

және баяндау; саяси ой-

кешудің тарихи типтерін, 

тарихи бағыттардың 

көптүрлілігінің мәнін анықтау. 

Білімі мен түсінігін қолдана 

білу: өркениет тарихындағы 

саяси білімдердің дамуының 

негізгі кезеңдерін сараптай 

білуді меңгеру.  Пайымдаулар: келелі 

мәселелерді шешуде 

логикалық және сынау 

қасиеттерін қолдануға 

бейімделу. 

Арнайы құзыреттер: саяси 

білімдерді әртүрлі жеке 

жағдайларда және қоғамдық 

құбылыстарды сараптауда 

қолдана білу;  қазіргі таңдағы 

саяси мәселелерді түсіне білу; 

саяси ахуалды болжай және 

сараптай білу, мемлекеттердің 

саяси дамуына байланысты 

жеке-дара білімдерін бір 

арнаға тоғытуды үйренуі, 

қазіргі жайттарды саралауға 

үйренуі қажет; Қазақстанның 

ішкі және сыртқы саясатының 

негізгі мәселелерін, қазіргі 

кездегі халықаралық 

қатынастардың маңызды 

мәселелерін білуі тиіс.                                            және сыртқы байланыстарын 

анықтауға, саясаттың әлеуметтік 

өлшеуіштерінің объективті 

критерийлерін әзірлеуге 

көмектеседі. 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: саясаттың өзекті 

мәселелері бойынша саяси 

сұхбат және пікірталас жүргізу 

тәсілдерін; көпшілік алдында 

сөйлеу және өзіндік 

көзқарасын жазбаша түрде 

дәлелді баяндау және қорғау. 

USKOOA/NSPI

MP 2207 

а) Ұлттық спорт 

қозғалыс 

ойындары оқыту 

әдісімен Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі Постреквизиті:   

Мектептегі ұлттық 

спорт түрлерін 

өткізудің теориялық 

және әдістемелік 

негіздері, Кәсіби 

спорт 

мақсаты:  Ұлттық  дәстүрлерге,  

патриоттық  сезімге, ұлттық 

ойындарды насихаттауға тәрбиелеу.                                                           

мазмұны: Ұлттық ойындар мен 

спорт түрлерінің оқыту теориясы 

мен әдістемесі. Оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне ұлттық спорт 

сәйкес ұлттық ойындар бойынша 

сыныптан тыс жұмыстар жүргізу. 

Ұлттық ойындар бойынша 

төрешілік  түрлері  жасау ережелері. 

Жарыс ережелерін құрастыру. 

Көңілді старт ойындарын өткізу 

сценариін жазу. Қимыл 

қозғалыстарының психологиялық 

құрылымы. Ұлттық спорт қозғалыс 

ойындарын оқыту процестеріндегі 

негізгі мәселелері 

1) 

білуі 

тиіс: 

қозғалыс 

ойындарының  теориясы  мен 

әдістемесін білу; 2)  меңгеруі  тиіс:  қозғалыс 

ойындары 

бойынша 

оқушылардың 

жас 

ерекшеліктерін ескере  отырып өзіндік 

сабақтан 

тыс 

жұмыстарды жүргізе білу; 3)  қолдануы  тиіс:  қозғалыс 

ойындары  бойынша  төрешілік 

дағдыларын, 

спорттық 

жарыстарды 

ұйымдастыру 

әдістері мен түрлерін білу; 

4)  білігі  мен  дағдысын 

«Көңілді 

старт» 

өткізу 


сценариі 

мен 


жарыстар 

ережелерін  құрастыра  білу:  5) 

50 дей қозғалыс ойындарының 

мазмұнын жатқа білу; 

жас шамасына қарай ұлттық 

ойын жаттығуларының 

нормативі талаптарын;   

білігі мен дағдысын ұлттық 

ойын  жаттығуларын орындау 

барысында;   

түрлі спорттық және ұлттық 

ойындар мен жарыстарда, 

қимыл-қозғалыс және тепе-

теңдік сақтау жаттығуларын 

орындауда;   

 

TOA/TMP 2207 

б) Туризм оқыту 

әдісімен 

 

 

 

Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі Постреквизиті:     

ДШ мен С 

менеджменті, Дене 

шынықтыру және 

спорт педагогикасы    

мақсаты: Студенттерге туризм 

пәнінен теориялық және 

практикалық дағдыларды меңгерген 

білімі бар, жалпы білім беру 

мектептеріне дене шынықтыру 

пәнінен мұғалім дайындау. 

Мектептегі өзіндік педагогикалық 

жұмыс мақсатындағы қажетті 

білімдерді үйренуге қамтамасыз 

ету.                                                        мазмұны: Даму тарихы. Туристік 

жорықтардың организмге әсер ету 1) білуі тиіс: салауатты өмір 

салты негіздерін (жеке 

гигиена, тамақтану, күн 

режимі, шынығу ережелерін);   2) меңгеруі тиіс: жолдардың 

құжаттарын рәсімдеу, 

құралдар таңдау, тамақтануды 

ұйымдастыру, жолдағы 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуді. 

3) қолдануы тиіс: білігі мен 

дағдысын туристік саяхаттарға 

шығу барысында;  4)  Қазіргі 

1. ТАЖ сұрақтарына жауап 

бере алу.  

2. Іскерлік туризімнің әр түрлі 

сфераларын басқара және 

ұйымдастыра білу. 3.Сол 

сияқты ақпаратты басқарудың 

құралымен құрылымын білу.  

4.Теориялық ұйымдастыруға 

негізделген жаңа ақпараттық 

интернеттік-технологияны 

іскерлік туризімде қолдана 

білу. 


ерекшеліктері. Жіктеу, жүйелеу 

және терминология. Оқытумен 

жаттықтырудың әдістемесі. 

Спорттық  және белсенді саяхат 

жолдарын жасау, жолдардың 

құжаттарын рәсімдеу, құралдар 

таңдау, тамақтануды ұйымдастыру, 

жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету. Туризмнің техника түрлерін 

айыра біліп, олардың негізгі жарыс 

ережелерін білу. Туризм ойынының 

тактикасын құруда шеберлілік 

деңгейін жоғарылату. Сабақ кезінде 

сарамандық іс-қимылдарды 

жетілдіре білу. Сабаққа байланысты 

барлық іс-құжаттарды жатқа білу, 

оларды дұрыс толтыра білу. 

Мектепте туризмді үйрету кезінде 

олардың барлық ойын ережелерін 

сақтай отырып, төрешілік жасай 

білуін қадағалау. 

таңда туризмді басқарудың 

жаңа әдістерімен, әлемдегі 

үлкен бәсекеде орнын сақтап 

қалу үшін заманауи 

ақпараттық технологиямен 

басқаруды Интернет арқылы 

жузеге асыру5) Өздігінен 

іскерлік туризімнің әр түрлі 

сфераларын басқара және 

ұйымдастыра білу  

VOA/VMP 2208 

а) Волейбол оқыту 

әдісімен Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі Постреквизиті: 

Мектептегі 

волейболдың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері,  

Таңдап алған спорт 

түрі: волейбол 

мақсаты: Дене мәдениеті және 

спорт бойынша әр түрлі 

құрылымдық мекемелерге 

студенттері волейболдан кәсіби-

педагогикалық, жаттықтырушылық 

және ұйымдастыру жұмыстарына 

дайындау                                                    

мазмұны: Оқу барысында волейбол 

саласындағы  болашақ мамандарды, 

үйрену барысында біліктілік пен 

дағдылары. Разрядтық талаптар. 

Техникалық, тәсілдік қимылдарын 

жіктеу. Командалық, тактикалық 

қимылдар.  

1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс:  волейбол 

жаттығуларының нормативі 

талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  волейбол  

жаттығуларын орындау 

барысында;   

4) волейбол бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады;  

 тиімді 

бейімдену  арқылы 

ағзаның  қор  мүмкіндіктерін, 

сыртқы  орта  факторларын 

(температураның  жоғарылауы 

мен  төмендеуі,  орта,  жоғары 

тау  жағдайлары  және  т.б), 

өмір  сүрудің  жеке  тәртібін 

талапқа  сай  оңтайландыру 

мүмкіндіктерін арттыру: 

   

BOA/BMP 2208 

б) Баскетбол, 

оқыту әдісімен 

 

 

 

Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі мақсаты:  Дене тәрбиесі және 

спорт бойынша әр түрлі 

құрылымдық мекемелерге, 

мектептерге студенттерді 1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс: баскетбол 

дене  жаттығуларын,  тәсiлдiк 

қимылдарды 

орындауды 

көрсету 

дағдылары 

мен 

шеберлiкке  үйретуi  бойынша; Постреквизиті: 

Мектептегі 

баскетболдың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері, 

Таңдап алған спорт 

түрі: баскетбол 

баскетболдан оқыту әдістемесі 

бойынша кәсіби-педагогикалық, 

жаттықтырушылық  ж\е 

ұйымдастыру жұмыстарына 

дайындау.                                                    мазмұны: Спорт түрінен қалыптасу 

тарихы. Разрядтық талаптар. 

Техникалық, тәсілдік қимылдарын 

жіктеу. Командалық, тактикалық 

қимылдар. Оқу-жаттығу сабақтарын 

жоспарлау және ұйымдастыру. 

Ойын қимылдарына үйрету 

әдістемесі. Техникалық тәсілдік 

дайындық. Оқыту әдістемесі. 

жаттығуларының нормативі 

талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  баскетбол  

жаттығуларын орындау 

барысында;   

4) баскетбол бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

 

медициналық-биологиялық,   психология-педагогикалық   

және      зерттеу    әдiстерi 

бойынша;дағдыларын 

дамыту. 


 

FGOA/FGMP 

2209 

а) Футбол және 

гандбол, оқыту 

әдісімен Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі Постреквизиті:   

Таңдап алынған 

спорт түрінен 

кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметін жетілдіру мақсаты:  Дене шынықтыру және 

спорт бойынша әр түрлі 

құрылымдық мекемелерге 

студенттерді футболдан кәсіби- 

педагогикалық, жаттықтырушылық 

және ұйымдастыру жұмыстарын 

дайындау және гандболды ойнау 

шеберлігін қалыптастыру  мазмұны: Даму тарихы. 

Техникалық, тәсілдік қимылдарды 

жіктеу. Ойыншылар қызметі .Ойын 

ережесі, құрал- жабдықтар. Ойын 

қимылдарына үйрету әдістемесі. 

Жарыс ережесі.Төрешілік. Оқыту 

әдістемесі 

1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 2) меңгеруі тиіс: Футбол мен гандболдың 

нормативі мен талаптарын;  3) қолдануы тиіс:   футбол және 

гандбол ойындарын ойнау   

барысында;   

4) футбол  және гандбол 

бойынша қимыл-қозғалыс 

және тепе-теңдік сақтау 

жаттығуларын орындауда;   5) 

игерген дағдысын іс-жүзінде 

қолданады; 

Эстетикалық 

қызметі 


адамның 


әсемдікке 

деген 


құштарлығын 

дене 


сымбаттылығы,  әсем  қимыл-

қозғалыс 

 

арқылы  


қанағаттандыруы. 

Адамдар 


осы 

эстетикалық 

құштарлықтарын 

қанағаттандыру 

үшін 

спортпен шұғылданады, 

жарыстарды  көруге  барады. 

Дайындауды  басқару  және 

ағза  бейімділігінің  тетіктерін 

спорттық  нәтижелер  арқылы 

үзіп 


алмай, 

жоспарлау, 

мақсатты 

түрде 


ғылыми 

негіздеу; 

- денсаулықты көп жыл бойы 

сақтау  және нығайту, 

тұрғындарды дене 

шынықтыру және спортпен 

шұғылдануға, жұмылдыру, 

еңбек пен күнделікті өмірде 

қажетті қозғалыс дағдыларын 

дамыту KOA/BMP 2209 

б) Күрес, оқыту 

 

 

 

Пререквизиті: 

мақсаты:  Студенттерге Күрестің 

1) білуі тиіс: 

Балуандық өнерде үнемі әдісімен 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемес,  Дене 

шынықтыру және 

спортты оқыту 

әдістемесі 

Постреквизиті:  

Таңдап алынған 

спорт түрінен 

кәсіптік 

жаттықтырушылық 

қызметін жетілдіру, 

Таңдап алған спорт 

түрі: Күрес 

спорттық тәсілдерін және оқыту 

әдістемесін, Күресті  кәсіптік 

пегагогикалық, бапкерлік, дене 

шынықтыру және спорттың әр түрлі 

саласында ұйымдастыру 

жұмыстарында пайдалана білуді 

ұйрету.                                                                  

мазмұны: Күрес курсын өту 

тәртібі, сабақ түрлері, қауіпсіздіқ 

шаралары, оларды алдын алу. Күрес 

техникасының негіздеріКүресуді 

үйрету әдістемесі. Күресуден 

жарысты ұйымдастыру, өткізу және 

төрешілік.   

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс: Күрес 

жаттығуларының нормативі 

талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  Күрес  

жаттығуларын орындау 

барысында;   

4) Күрес бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

жеңіс тұғырынан көрінуі 

оның қандай дәрежеде күш 

қуатын өз бетінше    

дайындағандығында  болады.  

Қара  күшпен,  белдесу  

шеберлігі  бір  арнаға  

тоғысып  келген  

 кезеңде  ғана  Күрестің  

эстетикалық  ажары  

көрермен  назарына  ілігіп  

жекпе-жек  шығармашылық                                                    

дәрежеге  дейін  көтеріледі.  

Сондықтан  – Күрес  

техникасы  мен  тактикасы,  

әдістемесі  балуанға  тән                                                    

қасиеттер жиынтығы деуге 

толық дәлел бар. 

ZhAOA/LAMP 

2213 

а) Жеңіл атлетика, 

оқыту әдісімен 5  Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі,  Дене 

тәрбиесі мен спорт 

түрлерінің 

физиологиялық 

негіздері Постреквизиті: 

Мектептегі 

гимнастика мен 

жеңіл атлетиканың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері мақсаты: жеңіл атлетиканың 

негізгі түрлерінің оқыту әдістерін, 

лақтыру, секіру, жүгіру түрлерінің 

техникаларын игерту және сол 

жайында білім беру. Жеңіл атлетика 

бойынша жарыстардың өткізілуі 

мен ұйымдастыру дағдыларын 

дамыту.                                                   мазмұны: Жеңіл атлетика бойынша 

таңдаған мамандықты жетілдіру 

курсының бағдарламасы оқытудың 

теориясы мен әдістемесін, дене 

шынықтыру қозғалыстарының әр 

түрлі бөліктеріндегі, дағдылардың 

қалыптасуы. 

1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс: жеңіл 

атлетика жаттығуларының 

нормативі талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  жеңіл 

атлетика  жаттығуларын 

орындау барысында;   

4) жеңіл атлетика бойынша 

қимыл-қозғалыс және тепе-

теңдік сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

ағзаның 

қызметтік 

және 

бейімделу қасиеттеріндегі 

әсер ету ерекшеліктерінде; 

- оқушыларды тәрбиелеу, 

сауықтыру және түрлі 

жастағы тұлғалардың дене 

шынықтыру мәселелерін 

басқаруда;  дене күші және 

спорттық дайындықты  

оңтайландыру мәселелерінде 

сыртқы ортаның табиғи 

жағдайларын,  биологиялық 

бақылауды тиімді 

пайдалануда; 

ZhOA/PMP 2213  б) Жүзу оқыту 

әдісімен 

 

 

 

Пререквизиті: 

Таңдап алған спорт 

түрлерінің ілімі мен 

әдістемесі Постреквизиті:  

Мектептегі  жүзудің 

теориялық және 

әдістемелік негіздері,    мақсаты:    Студенттерге    жүзудің  

дене    тәрбиесінің    орны  мен    негізі  

туралы білім  беру 

Жүзу  жаттығуларының  әдістемесін  

және  жаттығу   әдістеменің  негізін 

оқыту 


мазмұны:  Жүзу курсын өту 

тәртібі, бассейндерде болу тәртібі

 

1) пәннің маңызын,мақсатын және оның өзінің болашақ 

мамандығына пайдалана білу 

керек; 

2) Жүзу  жаттығуларының 

ілімдері мен әдістерін: 3) жалпы мәселелері, 

басқаруы, тәрбие жұмысының 

Жалпы білім беретін мектеп 

оқушыларының жас 

ерекшеліктері мен қозғалыс 

әрекеттерінің мүмкіндіктерін. 

Жүзу саласындағы құрал-

жабдықтардың құрылысы мен 

қолдану ерекшеліктерін. 

Спорттық құрал-Таңдап алған спорт 

түрі: жүзу  

сабақ түрлері, қауіпсіздіқ шаралары, 

оларды алдын алу. Жүзу 

техникасының негіздері. Спорттық 

жүзу тәсәлдерінің техникасы. Жүзу 

үйрету әдістемесі. Жүзуден 

жарысты ұйымдастыру, өткізу және 

төрешілік. Суға кеткен адамды 

құтқару. Арнайы құралдармен 

құтқару жолдары. Суға кеткен 

адамға көмек көрсету. Суға кеткен 

адамға жүзіп келу, тасымалдау 

амалдары . Әр түрлі ұстау, 

қасымдардан босану. 

әдістері мен тәсілдері, жүзу 

бойынша жаттықтырушы және 

дене шынықтыру пәні 

мұғалімінің педагогикалық 

шеберлігін өз бетінше  көрсете 

білу.  

4) спорт дайындығының 

әдістері тәсілдерін лайықты 

іріктеу негізінде білу; 

5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

жабдықтарды қолданудың 

ерекшеліктерін. 

Жүзу саласындағы 

жарыстардың ережелерін. 

Оқу бағдарламасын игеру 

Оқытудың техникалық 

саласын оқу процессінде 

қолдана білу. BOA/BMP 2214 

а) Бокс оқыту 

әдісімен 5  Пререквизиті:  

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі Постреквизиті:  

Таңдап алған спорт 

түрі: Бокс 

мақсаты: Бокс бойынша әр түрлі 

құрылымдық мекемелерге 

студенттері Бокс тан кәсіби-

педагогикалық, жаттықтырушылық 

және ұйымдастыру жұмыстарына 

дайындау                                                    мазмұны: Оқу барысында Бокс 

саласындағы  болашақ мамандарды, 

үйрену барысында біліктілік пен 

дағдылары. Разрядтық талаптар. 

Техникалық, тәсілдік қимылдарын 

жіктеу. Ойыншылар қызметі. Жеке 

және топтық қимылдар. 

Командалық, тактикалық қимылдар. 

Оқу-жаттығу сабақтарын жоспарлау 

және ұйымдастыру. Ойын 

қимылдарына үйрету әдістемесі. 

Техникалық тәсілдік дайындық. 

 1) білуі тиіс: 

жалпыдамытушылық 

жаттығуларды; 

2) меңгеруі тиіс: бокс 

жаттығуларының нормативі 

талаптарын;  

 3) қолдануы тиіс:  бокс 

жаттығуларын орындау 

барысында;   

4) бокс бойынша қимыл-

қозғалыс және тепе-теңдік 

сақтау жаттығуларын 

орындауда;   5) игерген дағдысын іс-

жүзінде қолданады; 

дене 

шынықтыру мен 

спорттың 

адамгершілік, 

отанға  деген  сүйіспеншілігін, 

бүкіл 

халықтарға деген 

құрмет  сезімінің  тәрбиелік 

және 

білімдік маңызы, 

спорттық 

басқа 

елдермен қарым - қатынастағы рөлі. 

 дене  тәрбиесі  сабақтары 

мен оқу- жаттығу және жарыс 

барысындағы 

тәрбие 

жұмысының мақсаты, міндеті, ұстанымдары, 

құралдары, 

әдістері және түрлері туралы; 

 

AAOA/ TAMP 

2214 

б) Ауыр атлетика 

оқыту әдісімен 

 

 

 

Пререквизиті: 

Тандаған спорт 

түрінің теориясы мен 

әдістемесі, Жеңіл 

атлетика оқыту 

әдісімен Постреквизиті: 

Таңдап алынған 

спорт түрінен 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет