Бұл дипломдық жобаның (немесе жұмыстың) мақсаты экг-5А шөміштіжүктеу 0.63 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата10.06.2017
өлшемі0.63 Mb.
#11165
1   2   3   4   5   6

 

R, К – тұтынылатын электр энергиясы сапасы тарифтеріне жеңілдіктер. 

үстемелер.  Реактивті  қуаттың  нақты  мәндері  болмағандықтан,  электр 

энергиясы құнына жеңілдіктер мен үстемелер ескерілмейді.  

Базалық және жаңа нұсқалардағы ең жоғары мәлімделген қуат: 

 

Ре.м.б

= 0,4 * 313 = 125 кВА;                           (5.2.4) 

                     Р

е.м.ж


= 0,4 * 400 = 160 кВА.                          (5.2.5) 

 

Есептеуге  трансформатордың  ең  жақын  қуаты  үшін  мәндер қабыладнады, яғни 160 кВА. 

Базалық нұсқа үшін тұтынылатын реактивті энергия: 74

 

  

     W 


рб 

= 0,08 * W

б 

кВар;                             (5.2.6) Жаңа нұсқа үшін өтемді ескергендегі тұтынылатын реактивті энергия: 

 рб 

= 0,02 * W

ж 

кВар;                             (5.2.7)  

Мәліметтердің жоқтығынан электр энергиясы сапасын түзетулер есепке 

алынбайды.  Яғни,  электр  энергиясының  құнын  екі  мөлшерлемелі  (ставка) 

тариф бойынша анықтаймын: 

 

Сэб = 12·Рем.б·А+ Wб · В+Wр.б·0,08·В, теңге Сэб = 12·125 ·1170 + 1,08·2760660 · 13 = 40514666,4 теңге    (5.2.8) 

 

      Сэж = 12·Рем.ж·А+ Wн · В+Wр.ж·0,02·В, теңге Сэж=12·160·1170+ 1,02·1372000·13 = 20439120 теңге.         (5.2.9) 

 

 

5.2.2 Амортизация 

 

Амортизациялық аударымдар негізгі қорлардың әрбір нысаны бойынша 

келесі формуламен анықталады: 

 

Са 

= С


т 

· Н


а 

· К


а 

,                                    (5.2.10) 

 

мұндағы: На 

–амортизация нормасы, %; 

К

а 

–  негізгі  қор  нысандарының  ерекше  жұмыс  шарртарының коэффициенті; 

С

т –  негізгі  қор  нысандарының  теңгерімдік  құны,  келесі  формула 

бойынша анықталады:  

 

С

т = N · N

р 

· Ср 

· К


кқ 

· К


м 

, теңге                       (5.2.11) 

 

мұндағы, N – жабдықтар саны; N

р 

– жабық резервінің нормативі; С

р 

– негізгі қор нысандарының нарықтық құны, тг; К

кқ 


– көлік-қойма операцияларының коэффициенті, К

кқ 


= 1,12; 

К

м – монтаж-бөлшектеу шығындарының коэффициенті. 

Есептеулер  нәтижесі  5.6–кестеде  базалық  нұсқа  бойынша  және  5.7–

кестеде жаңа нұсқа бойынша келтірілген. 

 

 

 75

 

  

 

5.5 кесте – Базалық нұсқа бойынша амортизациялық аударымдар НҚ атауы 

N  Nр  С


р

мың теңге 

К

мд  К

кқ

 С

тмың 

теңге 


Ка 

На 


С

а

 мың 

теңге. 


1.Асинхронды 

қозғалтқыш 

1  1,0  1051,6  1,15  1,12  1354,4

1,25  0,125  211,754 2. Көтеру генераторы  1  1,0  2485,6  1,12  1,12  3117,9

1,25  0,125  487,08 3. Қысым генераторы   1  1,0  956 

1,12  1,12  1199,2  1,25  0,125  187,34 

4.Қоздырғыш  

1  1,0  812,6 

1,12  1,12  1019,3

1,25  0,125  127,39 5.  Көтерудің  электр 

қозғалтқышы 

1  1,0  3728,4  1,05  1,12  4384,6  1,25  0,1 

548,07 


6. 

Қысым 


электр 

қозғалтқышы 

1  1,0  1204,5

1,05  1,12  1416,51,25  0,1 

176,86 

7.  Бұрылудың  электр қозғалтқышы 

2  1,1  1204,5

1,05  1,12  1416,51,25  0,1 

176,86 

8.  Жүрістің  электр қозғалтқышы 

1  1,0  1204,5

1,05  1,12  1416,51,25  0,1 

176,86 

9.Түпті  ашу  электр қозғалтқышы 

1  1,0  466,05  1,05  1,12  548,07  1,25  0,1 

68,5 

10.Күштік  магниттік күшейткіш 

3  1,1  315,48  1,07  1,12  1134,2  1,0 

0,1 

113,86 


11.Жоғары 

вольтті 


үлестріруші қондырғы 

1  1,2  1195 

1,05  1,12  1405,3

1,25  0,1 175,665 

12.Күштік 

трансформатор 

1  1,2  491,38  1,05  1,12  577,9 

1,25  0,066  47,65 

13.Бұрылу/жүріс 

генераторы 

1  1,0  2007,6  1,12  1,12  2518,3

1,25  0,125  393,4 Жиынтығы: 

 

  

 

 

22925,


65 

жылына 


3070,7 

айына 


255,87 

 

5.6 кесте–Жаңа нұсқа бойынша амортизациялық аударымдар 

НҚ атауы 

N  Nр  С


р

мың тг 

К

мд  К

кқ

 С

тмың 

тг 


Ка 

На 


С

а

 мың 

тг. 
10 

1.Күштік 

трансформатор 

1  1,0  1912  1,05  1,12  2248,5  1,0 

0,066  148,18 

2. Көтеру жетегі 

1  1,0  1171  1,15  1,12  1508,4  1,25  0,25 

471,3 


76

 

 3. Қысым жетегі 

1  1,0  1171  1,15  1,12  1508,4  1,25  0,25 

471,3 

4.Бұрылу жетегі 1  1,0  1171  1,15  1,12  1508,4  1,25  0,25 

471,3 


5.6 кестенің соңы 10 


5. Жүріс жетегі 

1  1,0  1171  1,15  1,12  1508,4  1,25  0,25 

471,3 

6.Түпті 


ашу 

және 


басқару тізбегі 

1  1,0  1171  1,15  1,12  1508,4  1,25  0,25 

471,3 

7.Коменсациялық құрылғы 

1  1,0  2151  1,15  1,12  2770,5  1,25  0,25 

865,75 

Жиынтығы:   

 

  

 

12560,жылына 


3377,6 

айына 


281,06 

 

5.7  кесте–-  Өзіндік  құнның  негізгі  элементтері  және  технологиялардың қарастырылып жатқан нұсқалары бойынша құрама кесте. 

Өзіндік құн 

элементтерінің атауы 

Шығындар сомасы, тг. 

± базалықтан 

жаңаға 


Базалық нұсқа  

Жаңа нұсқа 

Еңбек ақы төлеу 

шығындары 

5836093,2 

5836093,2 

Капиталдық шығындар   22925650 12560900 

10364750 

Материалдық 

шығындар: 

 

 

 Электр энергиясы  

40514666,4 

20439120 

20075546,4 

Амортизация 

3070700 


3377600 

-306900 


Жиынтығы 

64494041,733 

33871125,88 

30622915,85 

Өнім көлемі, м3/жылына  700000 

700000 


 

Өзіндік құн, м3 

92,16 

47,8 


44,36 

 

 5.3 Экономикалық тиімділік 

 

Ол  дәстүрлі  техниканың  орнына  пайдаланудың  дәл  сол  өзгеріссіз 

шарттарында жаңа техниканы  енгізуден  туындайды.  Оның  анықталуы  келесі 

формула көмегімен жүзеге асады: 

 

Э

ж = [(С

1

 – С2

) –  Е (К

2

 – К


1

 ) ]V


ж

 ,                   (5.3.1)  

мұндағы, Э

ж 

– жылдық экономикалық тиімділік, теңге,; Е

н 

–  капиталдық  салымдар  тиімділігінің  нормативтік коэффициенті 

Е=0 ,15; 

V

ж 

– өнімнің жылдық көлемі - 700000 м3

Кжәне  К


 нұсқалар  бойынша  өнімнің  жылдық  көлем 

бірлігіндегі меншікті капиталдық шығындар: 77

 

  

 

К=22925650/700000 = 32,75 теңге./м

3

;                    (5.3.2) К

=12560900/700000 = 17,94 теңге./ м3

,                    (5.3.3) 

 

Сжәне С

– базалық және жаңа техника кезіндегі өнім бірлігінің өзіндік құны, теңге; 

 

Эж 

= 41419000 теңге.                                     (5.3.4) 

 

Экономикалық тиімділікке электр энергиясы төлемдерінің шығындарын азайту жолымен қол жеткізіледі.  

 

 5.4 

Жобаның 

ұйымдастыру-техникалық 

шараларының 

экономикалық тиімділігі

 

 

Көрсеткiштер  негiзінде  іс-шаралар  инвестицияларының  тиiмдiлiгін бағалау әдiстемесін қарастырамын: 

- ағымдағы таза келтірілген құн (PV); 

- таза дисконтталған табыс немесе интегралдық әсер (NPV); 

- өтелу мерзімі (РР). 

Есептеудің 5 жылдық кезеңінде бұл көрсеткіштер мынаған тең: 

Ағымдағы құнды анықтаймын: 

 

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

)

1(

5

43

2

ER

E

R

E

R

E

R

E

R

PV,теңге        (5.4.1) 

201988217PV

теңге 

 

мұндағы,  R1

,  R


2

,  R


3

,  R


4

,  R


5

  –  өзіндік  құнның  базалықтан  жаңа  нұсқада 

үнемділігі.  

E = 0,12 – дисконт нормасы. 

 

R=(З


ж 

– З


б

)·12                                             (5.4.2) 

 

мұндағы,  Зж

,  З


б 

–  базалық  және  жаңа  нұсқадағы  жиынтық  шығындар, 

теңге. 

Таза  дисконтталған  табыс  (NPV)  инветициялау  нәтижесінің  барынша жалпыланған сипаттамаларын яғни абсолют сомадағы оның тиімділігін алуға 

мүмкіндік береді. 

Бұл  көрсеткіш  нағыз  құнға  келтірілген  (дисконттау  жолымен) 

инвестициялық  жобаны  пайдалану  кезеңіндегі  ақша  ағыны  сомасы  мен  оны 78

 

 іске асырудағы инвестицияланатын қаржы сомасы арасындағы айырмашылық 

ретінде анықталады. 

 

NPV = PV – Зt                                        (5.4.3)  

мұндағы, З

t

 – жаңа жабдыққа кеткен  шығындар, З= 10364750; 

 

NPV =2009517420 теңге                                   (5.4.4)  

NPV белгілерінің логикасы мынадай: 

- егер NPV < 0 болса, онда жобаны қабылдаған жағдайда компания залал 

шегеді; 


- егер NPV = 0 болса, онда жобаны қабылдаған жағдайда компанияның 

әл-ауқаты өзгермейді, дегенмен өндірістің көлемі артады, яғни компанияның 

ауқымы ұлғаяды. 

- егер NPV > 0 болса, онда жобаны қабылдаған жағдайда компанияның 

әл-ауқаты артады. 

Есептеулер нәтижесінде NPV > 0. 

 

                                       (5.4.5)  

РР=10364750/41419000=0,25 ж.                        (5.4.6) 

 

РР белгісінің логикасы мынада: ол бастапқы инвестиция ақша ағындары түсімдерінің  жобасымен  толығымен  өтелетін  негізгі  кезеңдердің  санын 

көрсетеді. 

Сонымен:  өтелу  мерзімі  0,4  жылды,  дисконт  мөлшерлемесі  0,12 

болғандағы  бес  жыл  үшін  таза  дисконтталған  табыс  –  2009517420  теңгені, 

жылдық экономикалық тиімділік – 41419000 теңгені құрады. 

Жоғарыда  айтылғандар  бойынша,  ЭКГ-5А  эксакавторын  жаңғырту 

жобасы  іске  асыру  шарттарында  қолайлы  болып  табылады  деп  қорытынды 

шығаруға болады. 

 

 

  

 

 

 

 

 

79

 

  

 

 

Қорытынды 

 

Дипломдық  жобаның  мақсаты  экскаватор  электр  жетектерін  басқару жүйелерін қарастыру болып табылады. Таңдалған нұсқа бойынша талдау мен 

техника-экономикалық негіздеме жүргізілді. 

Қолданыстағы ЭКГ-5А маркалы экскаваторды жаңғыртудың ең оңтайлы 

нұсқасы  ретінде  «Рудоавтоматика»  ААҚ  жасап  шығарған  ТЭМТ 

(Тиристорлық  экскаваторлық  моноблоктық  түрлендіргіш)  маркасындағы 

түрлендіргіш таңдалынды. 

Бұл  нұсқаның  жобада  қарастырылған  басқаларына  қарағандағы 

артықшылықтары: 

машина  құрылымында  елеулі  өзгерістерді  талап  етпейтін экскаватордың нақты үлгісінде әзірлеу; 

-  ақаулы  блокты  10-15  минут  ішінде  жұмыстық  күйіне  ауыстыруға 

мүмкіндік  беретін  түрлендіргіштің  ақаулық  индикациялы  моноблоктың 

құрылымы, сонымен қоса жөндеу кезіндегі экскаватордың бос тұру уақыты да 

қысқарылады; 

-  электр  энергиясын  тұтынудың  айтарлықтай  азаюы,  әзірлеушілер 

тұтыну шамамен екі есеге дерлік азаяды деп сендіруде, және де бұл техника-

экономикалық есептеуде дәлелденді. 

Жоғарыда  айтылғандардың  бәрінен  «Рудоавтоматика»  ААҚ  жасап 

шығарған  ТЭМТ  маркасының  түрлендіргіші  ЭКГ-5А  экскавторын  жаңғырту 

үшін әбден жарамды деп қорытынды шығаруға болады. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

80

 

  

 

 Әдебиеттер тізімі 

 

1. 

Комплектное  оборудование  мукомольных  заводов.  А.Б.  Демский,  Г.Е.  

Птушкина, М.А. Борискин. Агропромиздат, М.85. 

2.

 Паспорт вальцевого станка А1-БЗН. 

3.

 Основные электропривода и аппараты управления.  М.А Комар. Москва 

«энергия» 1968ж 

4.

 

Тиристорные  электропреобразователь  напряжения  для  асинхронного электропривода.  Г.Б. Онищенко. Москва «электроатомиздат» 1986 ж 

5.

 Автоматический  электропривод.  Н.Ф  Ильинский  Москва  «электро-

томиздат» 1990ж 

6.

 

Электрический привод. Г.П Холизов.Москва «высшая школа 1981 ж. 7.

 

Охрана труда. С.Т Папаев. Москва ИПК издательство станов. 2003 ж. 8.

 

Охрана труда. В.А.Девиселов. Москва форум-инфра. 2004 ж 9.

 

Охрана труда. Т.Е. Хакимжанов. Алматы 2006ж 10.

 

Экономика  предприятии  энергетического  комплекса.  В.С  Самсонов. Москва «высшая школа 2003ж. 

11.


 

Экономика  и упавления в энергетике. Москва «высшая школа 2003ж. 12.

 

Экономика предприятия. Москва 2004 ж.  


жүктеу 0.63 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет