Бизнес жобажүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата01.05.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5

 

Қызметкерлер

 

жалдау


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іске қосу жұмыстары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

40  

 

8. 

Пайдалану шығындары

 

Пайдалану шығындары ауыспалы шығындардан тұрады

 

14-кесте.

 

Айналымдық шығындар құрамы

  

№ 

р/с

 

Жабдықтар мен 

материалдар

 

Құны, мың теңге

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Қайта өңдеу үшін жемістер 

мен көкөністер сатып алу

 

               9 105          68 604          68 604          79 353        82 972    ЕАҚ


 

11 748 


11 748 

11 748 


11 748 

11 748 


Коммуналдық төлемдер

 

796 


3 712 

4 772 


4 772 

5 303 


10 

Барлығы 

 

21 649 

84 064 

85 124 

95 873 

100 023 

 

 Ауыспалы  шығындарға  өндірістік  қызметкерлердің 

11748 


теңге  көлеміндегі  жыл 

сайынғы еңбек ақылары енгізілген

.  

 

13-кесте. Еңбек ақы қоры

 

Лауазымның атауы

 

Қызметкерлер 

саны

 

Айлық еңбек ақы 

(

мың теңгеЖылдық ЕАҚ 

(

мың теңгеҰйымның барлық қызметкерлері

 

Бас директор

 175 2 100 

Есепші


 

101 1 212 

Өндіріс бастығы

 125 1 500 

Инженер


-

технолог


 

77 1 848 

Өндірістік жұмыскерлер

 

10 


55 

6 600 


Салушы

 45 

1 080 


Жинаушы

 30 

720 


Барлығы кәсіпорын бойынша

 

19 

  

15 060 

 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

41  

 

9.Жалпы және әкімшілік шығындар

  

16-

кесте. Жалпы және әкімшілік шығындардың құрамы, мың теңге

 

Шығындар

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

ЕАҚ


 

3 312 


3 312 

3 312 


3 312 

3 312 


Жарнама

 

454 454 

454 


454 

454 


НҚ 

қызмет 


көрсету 

және 


жөндеу

 

23 048 25 353 

25 583 


25 606 

25 609 


БАРЛЫҒЫ

 

26 814 

29 119 

29 349 

29 372 

29 375 

 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

42  

 

10. 

Капитал мен қаржыландыруға қажеттілік

 

Қорытынды

 

салымдар  жоба  бойынша 287828 

мың  теңгені  құрайды

Оның  2


 

500  мың 

теңгесі 

(

ҚҚС 

бірге


 жер  телімін  (10  сотық)  сатып  алуға  жұмсалады

Қдұрылысқа 

жұмсалатын  шығындар  30

 

200  мың  теңгеІске  қосу

-

реттеу  жұмыстары  жалпы  жұмысты ұйымдастыру  бойынша  271

 

479  мың  теңге  болады.  Өндірісті  ұйымдастыру  бойынша реттеу

-

іске қосу жұмыстарына 3 

000  мың теңгені құрайды

.  

17-

кесте. Инвестициялық салымдар

 

Жоба несиелендірудің келесі шарттары негізінде есептелді

1. 


несие сомасы –

 189 867 

мың теңге

2. сыйақының жылдық мөлшерлемесі –

  7%; 


3. 

жоба уақытының есептік мерзімі –

 5 

жыл
Таблица 

14 - 

Источники финансирования проекта

 

Қаржыландыру

 

көзі, мың теңге

 

Мөлшері

 

Кезеңі

 

Үлесі

 

Өзіндік


 

қаражат


 

97961 


01-06.13 

34% 


Несиелік қаражаттар

 

189 867 01.13-12.17 

66% 


Барлығы 

 

287 828 

  

100% 

 

19-кесте.

 

Несиелендіру шарттары

 

Көрсеткіштер

 

Мәні

 

Несие мөлшері

 

189 967 


Жылдық пайыз

 

7,0% Бөліп төлеу кезеңі

 Жылына жасалатын төлем саны

 

12 Негізгі қарыз бойынша жылдық төлем

 

37 993  

 

Инвестициялық салымдар 

Өлшем

 

бірлігі

 

Бірлігі үшін бағасы, 

мың теңге

 

Саны 

 

Құны, мың 

теңге

 

Жер құны


 сотық

 

250 


10 

2 500 


Өндірістік

 

жайлар құрылысы ш.м

 

60,4 


500 

30 200 


Технологиялар  мен  жабдықтар 

сатып алу

 

Дана

 

230 479 


230 479 


Іске қосу жұмыстары

 

а/сағ 

3 000 


3 000 


Айналымдық капитал

 

а/сағ 

21 649 


21 649 


Барлығы инвестициялар

 

теңге

 

 

  

287 828 

 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

43  

 

 15-

кесте. Несиені өтеу кестесі 

 

Күні 


 

Негізгі қарыз, мың теңге

 

Сыйақы, мың теңге 

 

Жыл 


басындағы 

қалдық


 

Түсім


 

 

Жыл басындағы 

қалдық


 

Түсім


 

 

Жыл басындағы 

қалдық


 

Түсім


 

2 013 


189 967 

189 967 


37 993 

151 973 


13 298  13 298 

13 298 


2 014 


151 973 

  

37 993 113 980 

10 638  10 638 

10 638 2 015 113 980 

  

37 993 75 987 

7 979 


7 979 

7 979 


2 016 


75 987 

  

37 993 37 993 

5 319 


5 319 

5 319 


2 017 


37 993 

  

37 993 2 660 


2 660 

2 660 
Барлығы

 

  

  

189 967    

  

39 893    

  

 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

44  

 

11. Жобаның тиімділігі 

 

Жобаның  табысты  бөлігі  негізгі  қызметтен  құралады,  демек  ветеринарлық  қызмет 

көрсетуден  тұрады.  Жобаның  қаржылық  үлгісінің  табысты  бөлігін  есептеу  қызметтің 

бірлігіне  орташа  нарықтың  баға  бойынша  жасалды.  Атқарылатын  қызметкер  маржа  40% 

шамасында деп жоспарланады. 

 

21-кесте. Кәсіпорын қызметтерінің көрсеткіштері

 

Көрсеткіштері

 

Көрсеткіштердің мәні, мың теңге 

(2013-2017 

жж

.) 

Сату мөлшері арту қорытындысымен

 

1 402 901 Ақша ағымының таза құны 

(NPV) 


325 350 

Таза табыс

 

арту қорытындысымен 

132 129 


 

Өнім


 

саудасынан түсетін жылдық валдық табыс  

2017 

жылы 


377,1 

млн. теңге

 

болады


Табыстың  күтілетін  бөлігі 

(

табыс  салығы  төленгеннен  кейін)  2017 

жылы  жоба  бойынша 

137,6 

млн. теңгеге жетеді.  

Пайданың  нормасы  салықтық

пайыздық


 

және  орын  алуы  мүмкін  инфляциялық 

құбылыстарды ескере отырып есептелді

.  


Тұтас  алғанда  жоба  бойынша  күтілетін  ақша  ағымы  оң  нәтижелі.  Валдық  кірістің 

жоспарлық  мөлшері  жобаның  операциялық  қызметтеріне  қатысты  барлық  шығында 

жабады  және жобаның табысты деңгейі

 

болады деп жоспарлауға мүмкіндік бередіКәсіпорынның баға қалыптастыруы маржалық әдіспен орындалады. Осылайша, барлық 

шығыстарды  есептегеннен  кейін  өнімнің  өзіндік  құны  анықталады,  кәсіпорын  маржалық 

үстеме  баға  қосатын  болады,  ол  қызметтің  нарықтық

 

соңғы  бағасын  анықтауды қамтамасыз етеді

Жобаның  шығынсыздығына  жасалған  талдау  кәсіпорынның  тұрақтылық  қорының үлкендігін

 

көрсетті (80  % 

артық


), 

бұл  жобаның  рентабельділігінің  жоғары  екендігін 

білдіреді 

(22-


кесте

). 


22-

кесте. Жобаның шығынсыздығы 

 

Кезең

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Қызмет


 

көрсетуден табыс

 

41 387  311 838  311 838  360 693  377 145 Баланстық табыс

 

-324 546 95 712 

96 876  126 525  137 562 

Қызметтің

 

толық өзіндік құны 

48 463  113 183  114 473  125 245  129 397 

Тұрақты шығыстар

 

26 814 29 119 

29 349 


29 372 

29 375 


Ауыспалы шығыстар

 

21 649 84 064 

85 124 


95 873  100 023 

Шектік кіріс мөлшері

 

19 738  227 773  226 713  264 821  277 122 Пайдадағы шектік кіріс үлесі

 

0,477 0,730 

0,727 


0,734 

0,735 


Шығынсыздық шегі

 

56 224 39 866 

40 369 


40 006 

39 977 


 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

45  

Кәсіпорынның 

қаржылық 

тұрақтылығының қоры 

(%) 

-36% 

87% 

87% 

89% 

89% 

Шығынсыздық 

 

136% 


13% 

13% 


11% 

11% 


 

Жобаның  қаржылық

-

экономикалық  тиімділігін  есептеу  барысында  дисконттық мөлшерлеме 

14% 


болып қабылданды

Қаржылық 

 экономикалық  үлгіні  есептеу  барысында 

(

жоспарлау  уақыты–  5 

жыл


)  

жоспарланған ақша ағымдары негізінрде жобаның қаржылық –

 

экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері төмендегідей болды

1) Жобаның  рентабельділігінің  индексі 

(PI)    2,56 

болды,  өз  саласы  бойынша  жоғары 

рентабельді, салынған капиталдың қайтарылымы орташа нарықтық екендігін білдіреді

2) 


Ақша ағымдарының таза келтірілген құны жоба бойынша 

(NPV) 


 325 350 

мың теңге

Бұл  көрсеткіш  дисконтталған  ақша  ағымдарының  оң  деңгейде  екендігін  білдіреді,  ол жобаны  жүзеге  асырудан  алынады,  жобаның  қаржылық  қайтарымдылығының

 

жоғары екендігін көрсетеді және жобаны инвестициялық тұрғыдан тартымды етіп танытады

3) Рентабельділіктің  ішкі  нормасы 

(IRR) 


  14,8%. 

Дисконттау  мөлшерлемесі 

14% 


болғанда  қаржылық  тұрақтылығы  аса  жоғары  және  саланың  инфляциялық  қысымы 

салдарынан болатын құбылысқа төзімділіг жоғары

4) 


Жобаның өзін

-

өзі ақтауының қарапайым мерзімі – 4,1 

жыл


Тұтас  алғанда,  жобаның  қаржылық

-

экономикалық  тиімділігі  бойынша  алынған көрсеткіштерге сүйенсек оның қаржылық тұрғыда жүзеге асыруға қабілеттілігі туралы және 

қауіптер деңгейінің шартты екендігі туралы қорытынды жасауға болады

 

 23-

кесте. Қаржылық

-

экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері

 

Кірістіліктің ішкі нормасы 

IRR 

14,8% 


Таза келтірілген табыс 

NPV 

325 


350  

Жобаның  өзін

-

өзі  ақтауының  қарапайым  мерзімі PBP (

жыл

4,1 


PV inv 

252 


481 

PV oper 

646 


327 

Рентабельділік индексі 

PI 

2,56 


 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

46  

 

26-сурет. Жобаның өзін

-

өзі ақтауы 

 

Алынған  көрсеткіштер  балғын  жемістерден  және  көкөністерден  концентраттар  алу 

жобасын экономикалық тиімді және жоспарланған шығындар

 

мөлшері орынды әрі тиімді, экономикалық нәтижесі оң деп сипаттай алады

.  


24-

кесте. Қауіпті 

PESTEL  

талдау әдісі бойынша бағалау

  

р

/

с

 

Қауіптің

 

атауы

 

Қауіпті

 

бағалау

 

Саяси факторлар 

(Political) 

Жоқ

 

Барлығы қауіп деңгейітөмен


 

Әлеуметтік 

факторлар

 

(Social) Жоқ

 

Барлығы қауіп деңгейі 

төмен


 

Экологиялық факторлар 

(Ecological) 

Экологиялық қауіпсіз өнім шығару

 

Барлығы қауіп деңгейі 

төмен


 

 Сыртқы ортаның экономикалық 

факторлары 

 

(Economic) Салық салу мөлшерлері

 

Инфляция деңгейі 

Өнімді


 

тарату бойынша коммерциялық тәуекелдер

 

Ұйымның


 

қаржылық тұрақтылығы

 

Барлығы қауіп деңгейітөмен


 

 Сыртқы ортаның технологиялық 

факторлары 

 

(Technological) бәсекелестердің өзіндік бағаны төмендетуге

өнімділікті

 

арттыруға мүмкіндік беретін жаңа технологиялар енгізуі

 

 Барлығы қауіп деңгейі:

 

төмен 

Заңгерлік факторлар 

(Legal) 


Компания қызметіне әсер етуі мүмкін заңнамалық 

өзгерістер

 

Барлығы қауіп деңгейі: 

Орташа


 Барлығы қауіп деңгейі жоба Төмен 

 

 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

47  

 

Тұтас  алғанда 

PESTEL 

әдісі


 

бойынша бағаланған  қауіп  деңгейі  төмен  деп  бағаланды, 

себебі қарастырылған қауіптер мен тәуекелдер орын алу бойынша жобаға тигізетін әсер 

өте төмен

.  

бойынша:

 


 

Балғын жеміс

-

жидектер мен көкөністерден концентраттар өндіру

 

48  

 

12. Әлеуметтік

-

экономикалық және экологиялық әсер

   

12.1 

Жобаның әлеуметтік

-

экономикалық ахуалы

 

Тұтас  алғанда  әдісі  бойынша  бағаланған  қауіп  деңгейі  төмен  деп  бағаланды,  себебі 

қарастырылған  қауіптер  мен  тәуекелдер  орын  алу  бойынша  жобаға  тигізетін  әсер  өте 

төмен


.   

Жоба бойынша жасалған талдаулар негізінде жобаны жүзеге асыру негізді деп айтуға 

болады, себебі қатысушылар үшін, сонымен қатар болашақ инвесторлар үшін тартымды 

да пайдалы деп саналады

.  

Жобаның  қаржылық  үлгісінде  келтірілген  кешенді,  экономикалық  баға  жобаның қаржылық  тұрғыдан  қарағанда  жүзеге  асырылымды  екендігін  білдіреді

сонымен  қатар оның  инвестициялық  тартымдылығын  көрсетеді,  себебі  жүзеге  асырудан  түсетін 

экономикалық тиімділік деңгейі жоғары

.  

Қаржылық


-

экономикалық  үлгіде  келтірілген  жобаның  қаржылық  тұрғыда  жүзеге 

асырылымдылығы жобаның жүзеге асырылуының барлық қадамдарында жоба әкімшісінің 

барлық кезеңдік шығындарды жабу үшін қаражаттың жеткілікті екендігін көрсетеді 

(

есептік 


кезең  бойына

). 


Жобаны  жүзеге  асырудың  қандай  да  бір  кезінде  ақша  қаражаттарының 

тапшы  болуы  банкроттыққа  ұшыратындығы  мәлім

Осылайша,  тиімді  жобаның  өзі  ақша қаражаттарының уақытша тапшылығы салдарынан  құлдырап қалуы мүмкін

.  


Келтірілген  маркетингтік  талдау  негізінде    іске  қосылатын  жобаның  ел  нарығында 

алатын  орны  мен  үлесі  бар  екендігін  аңғаруға  болады

себебі  ол  әлеуметтік  тұрғыдан маңызды  және  экономикалық  тұрғыдан  тиімді

Кәсіпорын  барлық  қызмет  мерзімі  бойына өнімділікті,  алармандар  ағымын  қолдап  отыратын  болады,  сәйкесінше  айналым  деңгейі 

де  жоғары  болмақ

Бұл  міндетті  шарттар  сақталатын  болса (

білікті  штатты  сақтау

технологиялық  үрдіс,  жұмыс  үлгісіодан  әрі  дамуға  салым

)   

орташа  мерзімдік  және  ұзақ мерзімдік қызмет айтарлықтай жетістікті болады

.     


Жобаны жүзеге асырудан  болатын  әлеуметтік  және экономикалық  пайда жоба жүзеге 

асырылатын  аймақтағы  тұрғындардың  өмір  сапасының  жақсаруына,  әл

-

аухатының артуына  ықпал  ететіндігін  көрсетеді,  бұны  салық  түріндегі  бюджетке  түсетін  қаражаттан 

да, пайда болатын жаңа жұмыс орындарынан да байқауға болады

.   

 

12.2  

Экологиялық ахуалы

 

Жобаны  жүзеге  асырудың  барлық  кезеңдерінде  (инвестиция  алдылық,  инвестиция 

барысындағы    және  қолдану  кезіндегі  кезеңдер)  қоршаған  ортаға  келтірілетін  әсер  жоқсондықтан экологиялық сараптама жасау және қажетті шаралар әзірлеу қажет емес.

 


жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет