Бізде қолдан жасалған, ешжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата09.09.2017
өлшемі0.67 Mb.
#12821
  1   2   3   4   5   6   7   8

ИӘ

Бізде қолдан жасалған, еш 

пай 

да 


сы жоқ құрылымдар көп. 

Соның бірі – даму институттары. 

Олардың  құрыл ға нына  біршама 

уақыт болды. Бірақ ауыз толтырып 

айтарлық ісін естігеніміз де, көр-

ге 


німіз де жоқ. Жұмыс деңгейі 

про  фильді  комитеттерде  үнемі 

сын 

ға алы 


нып жатады. Бұл, бір 

жа  ғынан, 

осы 

институттардың бас   шылығында 

өз 


саласының 

білікті мамандарының отыр 

 

ма-


ған 

дығымен де байланысты се-

кіл ді. 

Қалай дегенмен де, даму инс-

ти 

тут 


тары қызметінің 90 пайызы 

– көзбояу 

шылық. Сондық 

тан 


аты бар, заты жоқ мұн 

дай құ-


рылымдарды бір ретке кел 

тіріп, 


оған қысқарту жүргізетін уа 

қыт 


жет ті деп ойлаймын. 

ЖОҚ 

– Даму институттары тек ком-

мер ция лық  банктердің  қыз метімен 

айналы 


сып отыр дегенмен ке-

ліспеймін. Тек бір жолы ғана, онда 

да дағдарысқа қарсы шаралар 

бойынша бөлінген қаржыны та-

сымалдағаны рас. Сол кезде олар 

банк қызметіне ұқсас операция ат-

қар ған шығар. Дегенмен соған қа-

рап, да му институттары үнемі пайда 

тауып,  ком  мерциялық  банк тердің 

істе генін істеп отыр дей салуға бо л-

майды ғой. Егер бел гі ленген ере жеге 

үңілсеңіз,  да му  инс  титуттарының 

қызметі бас қаша, жан-жақты екенін 

байқа уы ңыз ға  бо лады. 

Екінші деңгейлі банктер – же-

ке  мен шік  коммерциялық  ұйым. 

Сон 

дықтан олар дың қызметі ак-

цио   нерлері күйт те гендей дивидент 

пен пайда табуға ба ғытталады.  

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Махмұд АХМАДИНЕЖАД, 

Иран Президенті: 

– Израильдіктердің Палести-

на 

ға жақын тұруы дағдарыс пен со 

ғыстың пайда болу мүмкіндігін 

арт  тырады. Сондықтан бұл корруп-

ция 


ның микробын қожайынның 

де несінен  аластау керек... (www.vesti..kz сайтынан)

№33 (259) 

2 наурыз

сейсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

Мағбат СПАНОВ, 

Қазақстан Даму институтының 

президенті:

Сейдахмет ҚҰТТЫҚАДАМ, 

саясаттанушы: 

3-бет

4-бет

5-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Біз қашан қазақша 

күлеміз? 

Ет сатушылар 

ереуілдеп жатыр

Серіппесі босаған 

«серпінді» 

жобалар

Отырыстың әрін Темкеңнің 

«тебіренісі» бұзды

Еліміздегі даму институттары коммерциялық банктердің рөлін ғана атқарып отырған жоқ па?

3-бетте

«Біздегі даму институттарының қызметі ашық емес әрі 

тиімсіз. Тіпті олардың жұмысы ел экономикасына 

қабыспайды да. Қызметінің алғышарттары да дұрыс 

жасалмаған, сондықтан оның көбі мойнына жүктелген 

міндетті атқарып отырған жоқ. Көзге көрінерлік жұмыс 

нәтижесі де байқалмайды. Сондықтан бұл ретте аудит 

жүргізу керек. Содан кейін Қазақстан мемлекеттік Даму 

банкінен басқа барлық даму институттарын қайтадан 

ықшамдау қажет деп санаймыз», – дейді Шекарааралық 

сауда қауымдастығының төрағасы Марат Шибұтов таяуда 

Алматыда өткен Қазақстанның даму институттарына 

қатысты өткен дөңгелек үстел талқысында. Ол бүгінде 

көптеген даму институттары екінші деңгейлі банктердің 

қызметін атқарып отыр, ірі жобаларды несиелеуден пайда 

да табады деп санайды. Шындығында, еліміздегі даму 

институттарының жағдайы осындай ма?

В

АНКУВЕР – 2010

Биатлоншы жігіттеріміз Латвия төрттігінен ғана 

озып, 18-орынды қанағат тұтты. Жылдамдықтары 

да аса жоғары болмады, ал нысана көздеудегі 

көрсеткіштері мүлде нашар болып шықты.

Бұдан кейін жарыс жолына шаңғышы қыздарымыз 

шығып, 30 шақырымдық аламан бәйгеде (масс-

стартта) бақ сынады. Әу баста, Оксана Яцкая көштің 

алдында ойқастап, 10 шақырымнан асқанша екінші 

орында келе жатқан-ды. Алайда 10 шақырымнан 

соң спортшылардың көбісі шаңғыларын ауыстырып, 

жағдай өзгерді. Яцкая да шаңғысын ауыстырып еді, 

содан ба белгісіз, әйтеуір төмен қарай сырғи берді. 

Сырғи берді.

Көмбеге жеткен соң, "шаңғымды бекер айырбас-

та 


дым, ауыстырған шаңғым қар үстімен жөндеп 

сыр ғымай, берекем кетті", – деді ол. Негізі, осы 30 

шақырымдық бәйгеде шаңғышылардың көбісі екі 

мәрте шаңғы айырбастады. Айырбастамаса, та ғы 

болмайды. Күн жылы, қар еріп жатыр. Жарыс жо-

лындағы тапталып, тығыздалған қардың өзі құрғақ 

емес, дым тартқан. Мамандардың айтуынша, мұндай 

дым қыл қарда шаңғының табанына жаққан май көпке 

шыдамайды. Сондықтан спортшылар шаңғыларын 

2-3 қайта айырбастайды. Сол себепті мәселе шаңғыда 

емес сияқты. "Әу баста тізгіндерін тартып келе жатқан 

төрткүл дүниенің үздік шаңғышылары 10 шақырымнан 

соң қамшыны басып, біздің Оксана оларға ілесе алмай 

қалды" десек, сонымыз дұрысырақ болар.

Ванкувер Олимпиадасының соңғы күні шаңғышы 

жі гіттер арасындағы 50 шақырымдық аламан бәйге 

өтті. Бізден бұл бәйгеге Алексей Полторанин, Сергей 

Че репанов және Евгений Величко үшеуі қатысуы ке рек 

болатын. Бірақ Черепанов ауырып қалып, масс - старт-

қа шыққан жоқ. Сондықтан бұл жолы да Полторанинге 

сенім артуға тура келді. Негізі, қысқа қашықтықтағы 

бәйгелердің майталманы болып табылатын Алексей 

шаңғышылар марафонында да намысты қолдан 

берген жоқ. Тырысып бақты. Жас та болса, жаны 

сірі жігіт екен (тіл-көзіміз тасқа), неғұрлым жоғары 

орын ға ие болуға талпынды. Осы Олимпиададағы 

шаң ғышылар арасындағы барлық жарысқа қатысқан 

қай сар жігітіміз шаршаса да, сыр берген жоқ. 

Жігіттеріміз жарыс жолында тер төгіп жатқанда, 

ҚР Туризм және спорт министрлігінің Спорт комите-

тінің төрағасы Анатөлі Құлназаровтан Ванкувер Олим-

пиадасының жабылу салтанатында еліміздің қасиетті 

рә мізі – көк байрағымызды осы Алексей Полторанин 

ұс тап шығатындығын естіп, риза болдық. "Дұрыс, дұ-

рыс, еңбегі сіңді бұл жігіттің" дестік іштей. Өзі – мінезі 

де қарапайым, кеуде көтеруді білмейтін ұяң жігіт.  

Ерлер арасындағы эстафетадан кейін "егер бізде енді 

үш Полторанин болғанда, жүлдеге де ілінетін едік" деп 

қалжыңдасам, "соны түсінгеніңізге рақмет" дегендей, 

бетіме жымия қарап, күлді де қойды. Жанындағы 

командалас серіктерін жамандамайды. Бар кінәні 

соларға итере салу жоқ.Жалғасы 7-бетте

Ванкувер 

Олимпиадасы да 

тарих қойнауына енді

 ХХІ қысқы Олимпиада 

ойындарының соңғы күндері 

шаңғышыларымыз бен биатлоншы 

жігіттеріміз ғана бәйгеге түсті.

Үкіметтің кешегі отырысы әдеттегідей 

жайма-шуақ басталды. Бір ерекшелігі, 

отырыс бастан-аяқ қазақ тілінде өтіп 

жатқан болатын. Ортаға шығып баяндама 

жасаған экономика және бюджеттік 

жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов пен 

Премьер-министрдің бірінші орынбасары 

Өмірзақ Шөкеев те үрдісті бұзбады. Тек 

отырыс аяқталуға аз қалғанда Ванкуверден 

жаңа ғана оралған туризм және спорт 

министрі Темірхан Досмұхамбетов 

«тебіренісі» отырыстың ауанын ресми тілге 

түсіріп жібергені болмаса...

ДАТ!

6-б

етте

Нұртай САБИЛЬЯНОВ:

Шаруа қожалықтары 

радиациялы алқапқа 

жылқыларын жайып жүрwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,23

200,69

4,93

21,57

1,36

10325,2

1430,46

1765,29

78,33

1121,50

Бүркіт НҰРАСЫЛ

2010 жылға арналған республикалық 

бюджеттің нақтыланған заң жобасын қол-

тықтап, мінберге көтерілген экономика 

және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт 

Сұлтанов бір ауыз орысша сөз қоспастан 

бастан-аяқ мемлекеттік тілде баяндама 

жасады. Мінбер тізгінін мемлекеттік тілде 

қолға алған соң ба екен, Сұлтанов батыл 

болжамдар айта бастады. Оның айтуынша, 

2010 жылы Қазақстан экономикасының 

өсуі 2 пайыз деңгейде болмақ. Өнеркәсіп Нұрғазы САСАЕВ,

Ванкувер


өнімінің көлемі де жаман болмайтын сияқ-

ты. «Осы жылы болжам бойынша өнер-

кәсіп өнімінің көлемі 3,3 пайызға өседі деп 

жоспарланып отыр. Мұнай өңдеу көле-

мі бұрын жоспарланғандай 80 млн тон-

надан кем болмайды», – деген Бақыт Тұр-

лыханұлы жылдық инфляция деңгейі 6-8 

па 


йыз төңірегінде болатынын айтты. Бұл 

шек бұрынғы болжанған көрсеткіштермен 

са лыстырғанда 1,5 пайызға аз екенін айта 

кет 


кен жөн. Министрдің мәлімдеуінше, 

бұ ған әлемдік тауар нарығындағы оң баға 

серпіні мен мұнай бағасының (бір баррелі) 

50 доллардан 65 АҚШ долларына дейін 

кө терілуі себеп болған.

Жалғасы 2-бетте

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№33 (259) 2.03.2010 жыл, сейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

 

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Президент жанындағы кеңестер қандай?

Солтүстік Кипр түркі елі ме?

Солтүстік Кипр мемлекеті Түркияның құрамындағы ел ме, әлде тәуелсіз ел 

ме? Солтүстік Кипр елі түркі елі болып санала ма?

Мәлік АҒАЙДАР, Алматы облысы

САЯСИ  БЮРО

ҮКІМЕ

Т

Кипр аралының үштен бірін алып жат-қан Солтүстік Кипр Түрік Республикасы 

1983 жылы тәуелсіздігін жариялаған. Бұл 

ел дің тәуелсіздігін әзірге Түркия, Абхазия, 

Әзірбайжан құрамындағы автономиялық ел 

Нахичеван таныған. Әзірбайжан, Парагвай, 

Гамбия бұл елдің тәуелсіздігін тануға ниетті. 

СКТР-дің Ислам конференциясы ұйымы 

құ ра мында бақылаушы ел мәртебесі бар. 

Ел астанасы – Лефкоша. Ресми тілі – түрік 

тілі. Жер көлемі – 3355 шаршы шақырым, 

хал қы 300 мыңға жуық. Тұрғындарының 

ба сым бөлігін кипрлік түріктер мен анадо-

лы түріктері құрайды. Ел шекарасын Кипр 

елінен БҰҰ әскери күштерінің қор 

ға-

уындағы жасыл желі бөліп отыр. Саяси жү 

йесі демократиялық, елді бес жылға 

сай ланатын президент басқарады. Заң шы-

ғарушы органы – 50 депутаттан тұратын 

рес 

публикалық жиналыс. Солтүстік Кипр елін ежелден этникалық түріктер мекен ет-

кен діктен және қазіргі кезде басым бө лігін 

құрайтындықтан, түркі елі болып сана-

латыны анық. Отырыстың әрін Темкеңнің 

«тебіренісі» бұзды

Министр сөз соңында ел ішінде эко-

номикалық маңызы жоғары жеті бағытты 

қаржыландыруға 295,5 млрд теңге 

бөлінгенін атап өтті. «Жалпы алғанда, 

республикалық бюджеттің нақтыланған 

көсеткіштері мынадай болмақ. Жалпы 

түсім көлемі – 3 трлн 374,4 млрд теңге. 

Ол қолданыстағы бюджетке қарағанда 

189,4 млрд теңгеге көп. Бюджеттік шы-

ғындар көлемі 4 трлн 182,0 млрд теңгені 

құрайды, бұл да түзетілген бюджетке 

қарағанда 140,1 млрд теңгеге артық. 

Ал бюджет тапшылығы 803,6 млрд 

тең ге болмақ. Бұл сома түзетілген көр-

сеткішпен салыстырғанда 50,7 млрд 

теңгеге артық екенін айтып өткім келеді», 

– деп баяндамасына нүкте қойған Бақыт 

Сұлтанов отырғандарға қарады. 

Бас-аяғы жеті минутқа созылған 

баян 

дамадан кейін министр ұсынған рес публикалық бюджеттің нақтыланған 

заң жобасы қабылданып тынды. Үкімет 

мүшелері бірауыздан мақұлдап дауыс 

берді. «Заң жобасы қабылданды, енді 

оны «Нұр Отан» халықтық демократиялық 

партиясының қарауына шығарып, содан 

кейін Парламентке енгізуді тапсырамын», 

– деді Премьер-министр Кәрім Мәсімов.

Айтпақшы, Үкімет мүшелеріне жа қын-

да Мәскеуде өткен Кеден одағы комис-

сиясының кезекті отырысының нәтижесін 

баян 


дап беруге сөз алған Премьер-

министрдің бірінші орынбасары Өмірзақ 

Шөкеев те Сұлтановтың «соқпағын» 

жалғастырып әкетті. Мемлекеттік тілдің 

меселін жыққысы келмеген болар, 

Мәскеуден ойға түйгендерін қазақ тілінде 

баяндап берді. Оның айтуынша, Кеден 

одағы аясында баж салығынан Қазақстан 

бюджеті ешқандай ұтылмайды. «Аталған 

отырыста баж салығын бөлу мәселесі 

ерек 

ше қаралды. Біздің үлесіміз осы бір салық табысынан түскен пайданың 

7,36 пайызын құрайтын болады. Яғни 

былтырғы жылмен салыстырғанда екі 

есе көп баж салығы түседі деген сөз. 

Сондықтан бюджет ешқандай ұтылысқа 

ұшырамайды. Сондай-ақ 409 түрлі тауарға 

баж салығына жеңілдік алып отырмыз», – 

деді ол. 

Ресей астанасы Мәскеуге барған отан-

дық делегация өзінің нақты ұсыныстарын 

да білдіріп қайтыпты. Сөз арасында Шөке-

ев Кедендік кодекс сол бастапқыда қол 

қойылған қалпында қалатынын айтып 

жатты. «Кедендік кодекс сол басында қол 

қойылған күйінде қалады. Ешқандай да 

өзгерістер енгізілмейді. Тек қана техни-

калық өзгерістер енгізіледі», – деген ол 

елі міздің оңтүстік өңірлеріндегі шекара 

туралы мәселеге де нүкте қойылғанын 

айтып өтті. «Оңтүстік шекараларды келесі 

жылы шілденің 1-іне дейін толық жабатын 

боламыз», – деді Өмірзақ Шөкеев.

Таза мемлекеттік тілде өтіп жатқан 

оты рысты туризм және спорт министрі 

Темірхан Досмұхамбетов бұзды. Отырыс 

ресми тілге ауып кете барды. «Біз 

осы жолғы байрақты бәсекеден күміс 

медальмен оралдық. Бұл – араға 12 жыл 

салып барып қол жеткізген жетістік», – деп 

орысша бастады Темірхан Досмұхамбетов. 

Премьер-министр Кәрім Мәсімов туризм 

және спорт министріне 2011 жылы 

Астана мен Алматы қалаларында өтетін 

қыс 


қы Азия ойындарына тыңғылықты 

да йындалуды тапсырды. «Енді жылға то-

лар-толмас уақыттан кейін елімізде VII 

қысқы Азия ойындары өтеді. Мұнда да 

жақсы нәтижелерге қол жеткізуіміз ке-

рек. Мемлекет басшысы Жолдауында 

бұқаралық спортты, жергілікті жерлердегі 

спортты дамытуды тапсырды. Сізге бұқа-

ра лық спортты дамытуға көңіл бөлуді тап-

сырамын», –деді К.Мәсімов.

Осы жерге келгенде Т.Досмұхамбетов 

сәл күмілжіп қалды. Оны қорқытқан Ван-

кувердегі азиялық ойыншылардың екпіні 

болс а керек. «Ванкувердегі Олимпиада 

ойын 

дары Азиядағы спорттың шын мәнінде күшейгенін көрсетіп отыр. Азия 

құрлығынан келген спортшылар азулы 

мемлекет спортшыларының алдын орап 

кетіп отырды. Бізге алдағы қысқы Азия 

ойындарында олармен бәсекелесу қиынға 

түсе ді. Дей тұрғанмен, біз жүлделі орындар 

үшін таласатын боламыз», – деді Темірхан 

Дос мұхамбетов.Еліміздегі Қауіпсіздік кеңесі мен Конституциялық кеңес 

Президент Әкімшілігіне қарай ма екен және бұлардың 

қатарында тағы қандай кеңестер бар?

Гүлдана СЕЙІЛЖАНҚЫЗЫ, Өскемен

Сіз мысал еткен Конституция-

лық кеңес Президент жанындағы 

құрылым болып саналмайды. Ал 

Президент Әкімшілігіне қа 

рай-


тын кеңестердің қатарына мы на-

лар жатады: Жоғарғы сот ке ңесі 

(Қазақстандағы сот ісінің объек-

тивті болуын қамтамасыз етеді), 

Ұлттық кеңес (елдегі өзекті мә-

селелер бойынша Мемлекет бас-

шысына консультативтік ке 

ңес 


береді), БАҚ жөніндегі қоғам-

дық кеңес, Қауіпсіздік кеңесі, 

Құ 

қықтық саясат жөніндегі к е-

ңес, Шетелдік инвесторлар ке-

ңесі (Қазақстанда жұмыс істеп 

жүр 


ген инвесторлармен тікелей 

бай 


ланысты қамтамасыз етеді), 

Ұлт тық қорды басқару жөніндегі 

ке ңес, Кәсіпкерлер кеңесі. 

Үш айда алты мың 

шақырым жол жүрген әкім 

Наурыздың 

1-інде Қарағанды 

облысының әкімі 

Серік Ахметовтің 

аймақ тізгінін 

қолына алғанына 

100 күн толды. 

Қара күздің 

соңында өзі туған 

өңірге әкім болып 

келген Серік 

Нығметұлы 

Арқаның аязында 

астындағы атын 

бір суытпады. 

ӘКІМ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫН 

«ҚЫДЫРУДАН» БАСТАДЫ

БАҚ өкілдерімен алғашқы кезде-

суін  де  қала  тірлігін  жақын  танып-білу 

ниетімен облыс орталығын автобуспен 

аралап шыққан Серік Нығметұлы Ар-

қа 


ның ақырған аязы мен ақ тү 

тек 


боранына қарамастан, жаңа қыз-

ме 


тінің алғашқы алпыс күнінде-ақ 

Ұлы 


таудан Ақтоғайға дейінгі мың 

ша 


қырымдық алапта «қыдырыстап» 

үл гер ді. Өз қарамағындағы жұртшы-

лық 

тың жай-күйін жете білу мақ-сатындағы бұл сапарларын, әлбетте, 

жер 


гілікті жұртшылық жылы қабыл-

да 


ған. Шынын айтуымыз керек, Се-

рік Ахметовке дейін Қарағандыны 

бас 

қарған Нұрлан Нығматулин мен Ка 

малтин Мұхамеджановтар өздері 

қыз мет атқарған үш-төрт жыл уақытта 

ме гаполистен шалғай Ұлытау, Ақтоғай 

аудан дарына бір-бір реттен ғана бар-

ған болатын. Ал Серік Нығметұлы кең-

седегі ұзын-сонар жиналыстардан гөрі, 

ел ішіндегі келелі кеңестерді қалайтын 

тәрізді. Республикада көлемі жағынан 

ең үлкен облыс саналатын Қарағанды 

облысының ең шалғай ауданы – Ұлы-

тау өңірі облыс орталығынан 800 ша-

қырым шалғайда жатыр. Егер облыс 

әкі мінің осы 100 күн ішінде басып өт-

кен жолының ұзындығын есептесек, 

шын мәнінде, рекордтық көрсеткіш 

деу ге болатын тәрізді. Алғаш жол ба-

сы ұлт бесігі Ұлытаудан басталса, одан 

кейін Қарқаралы, Жаңаарқа, Ақтоғай, 

Бал қаш, Приозерск, Ақсу-Аюлы, Бо-

тақара, Нұра, Осакаров, Абай ауданы 

өңірлерінде кезегімен болған әкім 

бастаған атқамінерлер айналасы үш 

ай да 6000 шақырымнан астам (!) жол 

жү ріп тастады. Бұл – қытымыр қыстағы 

жағ дай. Ал жер аяғы кеңіген жаз ай-

ларында әкімді тіпті өз кабинетінен та-

ба алмай қалуымыз мүмкін-ау... АХМЕТОВ КЕТСЕ, НЫҒМАТУЛИН 

КЕЛЕДІ, НЫҒМАТУЛИН КЕТСЕ, 

АХМЕТОВ КЕЛЕДІ 

Аймақтағы сапарларды былай қой-

ғанда, осы өңірдің тыныс-тірлігін ерте 

бастан білетін іскер әкім жыл басында 

Елбасы қабылдауында болып, Кубадан 

келген Феликс Савон тәрізді айтулы 

боксшыны, Үкіметтен келген үлкенді-

кі 


шілі қонақтарды, банкирлерді қа-

был дап үлгерді. Арасында жер үстін-

де 

гі иелігімен бірге жер астындағы қа зынасын түгендемек ниетпен Абай 

атын дағы шахтаға да түсіп, кеншілердің 

ерен еңбегін екшеп қайтқан. Оның 

сыр тында Қарағандыдағы жоғары оқу 

орындарында студенттермен әңгіме-

ле 


сіп, бір-екі балабақшаның ашылу 

рәсімін орайластырып, аурухана-емха-

на ларға бас сұғып, әлеуметтік салаға 

баса назар аударатынын аңғартқан. Бұ-

ған зауыттардағы, шахталардағы, өзге 

де өнеркәсіп ошақтарындағы ресми 

кез десулерді, бірнеше меморандумға 

қол қою рәсімдерін, түрлі жобаларды 

жү зеге асыруға үндеген бастамаларды 

қо сыңыз.

Серік Нығметұлының алдында ға-

на Қарағанды облысын басқарған 

Нұр 

лан Нығматулинді тағайындар сәт 

те Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы: 

«Мен Қарағандыға кездейсоқ адам-

дар 


ды жібере алмаймын», – деген 

бола 


тын. Ал Серік Нығметұлын 

орын 


тағына жайғастырар жиында 

Пре мьер-министр 

Кәрім 

Мәсімов: «Шынын айтсам, мен сізді қимаймын. 

Біз бірлесе жақсы істер атқарып едік. 

Бір 

ақ аса алысқа кетіп бара жатқан жоқ  сыз ғой», – деп жүрекжарды тіле-

гін айтқан. 

Бір қызығы, бұрынғы әкім Нұрлан 

Нығматулин мен Серік Ахметов бұдан 

бұрын да қызметтік ауыс-түйіс жас ас-

қан екен. Сонау кеңестік кезеңнің соңын 

ала, осыдан аттай 20 жыл бұрын, 1989 

жылы Қарағанды облыстық комсомол 

комитетінің бірінші хатшысының қыз-

метіндегі Серік Нығметұлы жоғары 

жаққа қызмет ауыстырып, өз орнын 

Нұрлан Зайроллаұлына ұсынған. 

Міне, арада жылдар өткенде қос қара-

ған дылық осылайша тағы да өзара «ат 

ауыстырып» отыр…

ӘКІМ ЖӘНЕ АҚЫН

Серік Нығметұлының Қарағанды-

да 

ғы үлкен келелі басқосуларының бірі облыстан шыққан мәдениет өкіл-

дерін қабылдауы болды. Шын 

туай-

тында, әкімнің қызметке кіріскен бет-те кәсіпкер, банкир, кеншіні емес, 

өнер адамдарын қабылдауы жұрт-

шы лықты қуантты десек, артық емес. 

Бұл кездесуден бұрын-ақ Серік Нығ-

мет 

ұлы Қарқаралы ауданына барған сапарында облыстық газетте белгілі 

ақын Серік Ақсұңқарұлының Қасым 

Аман 

жоловтың 100 жылдық тойы қар с аңында  ақынның  Қарағандыда 

ескерт 


кіші жоқтығын жазған мақа-

ла сын оқығанын айтып, Қасымға ес-

керт кіш 

тұрғызылатынын 

жеткізген 

еді. Арада апта өткен соң мәдениет 

са ла сы өкілдерін қабылдап, Тәттімбет 

атындағы академиялық ұлт-аспаптар 

оркестрінің дирижері, һас талант Ер-

лан Бақтыгерейге пәтер кілтін ұсын ды. 

Сол кездесуде «Сарыарқа» серия 

сы-


мен Қарағанды облысынан шыққан 

ақын-жазушы, ғалымдардың 100 

том дық жинағын шығару туралы бас-

таманы бірден қолдайтынын айтқан. 

Оған қоса Жаңа жыл басында жергі-

лік ті қаламгерлерге «Жыл адамы» сый-

лығын үлестіріп, жазарман қауымға 

жә не ілтипат білдірген. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет