Билогия кабинеті № Құрал-жабдықтар атауы Техникалық сипаттамажүктеу 367.58 Kb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата10.09.2017
өлшемі367.58 Kb.
#13786
1   2   3   4

дана 2.4  Температураны ӛлшеу 

датчигі 


Келесідей эксперименттерде температураны 

ӛлшеу үшін пайдаланылады: химиялық 

реакциялардың белгілері, химиялық 

дана реакцияның жылулық әсері, физикалық 

құбылыстардың мысалдары: мұздың балқу 

температурасын, судың қайнауын анықтау 

және т.б.  

 

-40 to 140 °C  

-40 to 446 °F Термоэлектрлік зонд тот баспайтын болаттан 

жасалған, зиянды химиялық заттарға тӛзімді. 

Корпусы соққыға тӛзімді поликарбонаттан 

жасалған. 

рұқсат(12-дәрежелі болжам) : 0,03 °C 

2.5 

Газ қысымын ӛлшеу 

датчигі 

Келесідей эксперименттерде газ қысымын 

ӛлшеу үшін пайдаланылады: күкірттің жануы 

мысалында тотығу-тотықсыздану 

реакциясын демонстрациялау, оттекті алу 

және оның қасиеттерімен танысу, тұз 

қышқылы ерітіндісін металдармен ӛзара 

әркеттестіру арқылы сутек алу, газдардың 

кӛлемді қатынастарын есептеу және т.б. 

Ауқым: дәлдiк 20-400 КП: ± (12-разрядная 

нобай) рұқсат барлық ауқымда 3%: бағаның 

үндемеуiне үлгi 0, 18 КП: уақыт секундке 10 

iрiктемелерi (оқудың ӛзгерiс үшiн 90%) үн 

қосқан: жұмыс температурас 1 мс: C 0мен 

85пен аралығындағы 

Корпусы соққыға тӛзімді поликарбонаттан 

жасалған. 

ж-

тама 2.6 

рН ӛлшеу датчигі 

Датчик келесідей эксперименттерде ортаның 

сутектік кӛрсеткішін (қышқылдығын) 

ӛлшеуге арналған: қан құрамы, 

кальцисіздендірілген және күйдірілген 

сүйектің құрамын зерттеу, сілекей 

ферменттерінің крахмалға әсерін зерттеу 

және т.б.  • Ауқым: 0мен 14пен аралығындағы 

рН. • Дәлдiк: ± барлық ауқымда 2%, 

температуралық ӛтемнен кейiн . • (12-

разрядная нобай) рұқсат: 0, 004 рН. • 

Температуралық ӛтем: Жұмыс температурас 

иә: C 0мен 50мен аралығындағы • Уақыт 95% 

оқу үн қосқан: 10 секундтер • Үндемеу 

бойыншаға мағына: секундке 10 

iрiктемелерiКорпусы соққыға тӛзімді 

поликарбонаттан жасалған. дана 2.7 

СОгазына арналған 

датчик 


Ауада кӛміртегі қос тотығының 

(кӛмірқышқыл газ) ӛлшеу үшін арналған 350-

ден 5000 промиллеге дейін. 

дана 2.8  Салыстырмалы 

ылғалдықты ӛлшеуге 

арналған датчик 

Датчик келесідей эксперименттерде ауаның 

салыстырмалы ылғалдығын ӛлшеуге 

арналған: ағзалардың мекен ету ортасының 

экологиялық факторларына бейімделуін 

анықтау, сфагнум әрекетін зерттеу және т.б. 

Диапазоны: 0~100%.Қадамы: 0.05%. Корпусы 

соққыға тӛзімді поликарбонаттан жасалған. дана 2.9  О

газына арналған датчик 

Датчик келесідей эксперименттерде оттек 

концентрациясын ӛлшеуге арналған: 

тұқымның тыныс алуы, фотосинтездің түрлі 

жағдайлардағы қарқындылық деңгейін 

ӛлшеу, ӛкпе мен ұлпалардағы газ алмасу, 

тыныс қозғалыстары және т.б. Датчикте 

электрохимиялық элемент пайдаланылады. 

Диапазоны: 0~12,5 мг/л DO

2

, 25% О2

.  


Дәлділігі: : ± 7% 

(12-разряднаянобай) рұқсат: 0мен 

12менаралығындағы, 0мен 

25%пенаралығындағы 0, 007% 

Температурнаякомпенсация: НетУақыт 95% 

оқуүнқосқан: 2 

минуттарғадейiнӚлшеулердiсан: секундке 10 

iрiктемелерi. Электролит: Натрий 

гидроксидтiң ерiтiндiсi 

Корпусы соққыға тӛзімді поликарбонаттан 

жасалған. 

дана 2.10  Электрокардиограмма 

датчигі 


Датчик келесідей эксперименттерде бұлшық 

еттің қозғалыс әрекеті кезінде пайда болатын 

электр сигналдарын тіркеуге, сондай-ақ P, Q, 

R, S және T толқын түрлерін зерттеуге 

арналған: қанның артериялық қысымы, 

электрокардиография, дене жүктемесінің 

жүрек, қантамырлар жұмысына әсері және 

т.б.  


Разрешение (12 бит): 1,23 мВ 

Ұсынылатын жиiлiк дискретизация: үлгiлi/кес 

100 

Асқын кернеуден қорғаныс: 4 кв Техникалық күтiм: Электрод тоңазытқышта 

сақталу керек 

Корпусы соққыға тӛзімді поликарбонаттан 

жасалған. дана 2.11  Электр ӛткізгіштікті 

ӛлшеу датчигі 

Датчик әртүрлі сулы ерітінділердің меншікті 

электр ӛткізгіштігін немесе су 

сынамасындағы иондардың жалпы 

концентрациясын ӛлшеуге арналған: тірі 

ағзаның химиялық құрамы, органикалық 

және бейорганикалық заттар, адам ағзасы 

ұлпаларын зерттеу және т.б. Ауқым: 0мен 

20мен аралығындағы мс, Дәлдiк: ± барлық 

ауқымда 8%, (12-разрядная нобай) рұқсат: 5 

мкСм, Проводимости сотовый Материал: 

углеродистая, 2-Cell, Жұмыс 

температурастарды ауқым: C 0мен 80мен 

аралығындағы, Үлгi минималь ӛлшем: 25 мл, 

Уақыт 95% оқу үн қосқан: 5 секундтер, 

Ерекшелiк: Құралдандырылған бұранданың 

калибрлеуiнiң ығысуы Корпусы соққыға 

тӛзімді поликарбонаттан жасалған. 

дана 2.12  Жүректің жиырылу 

жиілігін ӛлшеу датчигі 

Датчик келесідей эксперименттерде адам 

жүрегінің тамақтың алдындағы, тамақтан дана кейінгі, ұйықтап жатқандағы және кофеин 

қабылдағаннан кейінгі жиырылу санын 

тіркеуге арналған. Ӛлшеуіштің белдігінде 

орналасқан электродтардың кӛмегімен 

пайдаланылады: қанның артериялық 

қысымы, электрокардиография, дене 

жүктемесінің жүректің, қантамырлардың 

жұмысына әсері, жүрек-қантамыр жүйесі 

аурулары және т.б. Датчик түрлендіргіш 

белдіктен, ажырамалы қабылдағыштан, 

созылғыш пластырьдан тұрады. • Дабылдың 

ауқымы: 0-5, • Импульстысы: (минутқа 

соққылары) минутқа 0-200 соққылары, • 

Ауқым хабарлағыш: 80 тарттырып ала, • (12 

бит) рұқсат толқын пiшiн: 1, 25 Мв, • Макс. 

Дискретизация жиiлiгi: үлгiлi/кес 100 

Корпусы соққыға тӛзімді поликарбонаттан 

жасалған. 2.13  Фотометрлік датчик 

Датчик жарықтылық пен электр тогының 

кернеуі арасындағы байланысты анықтауға 

арналған. Жарықтың фотосинтездегі және 

транпирациядағы мәнін анықтау бойынша 

эксперименттерде пайдаланылады. Ӛлшеу 

диапазоны (толық диапазон): 0~15000 Lux. 

Кӛрсету мүмкіндігі: бапталатын диапазонға 

байланысты реттеледі.  

- 0 - 600 лк; 

- 0 - 6000 лк; 

- 0 - 150 клк 

Дәлдiк: ± барлық ауқым бойымен 4% 

. Корпусы соққыға тӛзімді поликарбонаттан 

жасалған. 

дана 3. 

Демонстрациялық және 

жалпы мақсаттағы 

аспаптар: 

 

  

3.1 

Электронды таразы 

Тарту диапазоны 0-200 g, қателігі 0,1g, 

таразы табақшаларының ӛлшемі 115 mm. 5V 

кернеулі қорек элементінен және 220V 

желіден қоректенеді.  дана 3.2 

Кӛтермелі үстелшелер 

Аспаптарды демонстрациялауға және әртүрлі 

биіктіктегі түрлі қондырғылардың 

элементтерін монтаждауға арналған. 

Максимал жүк кӛтергіштігі: кемінде 60 kg. дана 3.3 

Зертханалық құрама 

штатив 

Металл штатив демонстрациялық аспаптар мен қондырғыларды монтаждау кезінде 

пайдаланылады. Комплектке мыналар кіреді: 

муфталар – 5 дана, табаншалар – 3 дана, тӛрт 

салалы қысқыш – 2 дана, диаметрлері әртүрлі 

сақиналар – 3 дана, тіреулер – 3 дана (2 ұзын, 

1 қысқа), екі бӛліктен тұратын жылжымалы 

платформа. 

дана 4. 

Гербарийлер: 

 

  

4.1  "Өсімдіктердің негізгі 

топтары "гербарийлер 

 

ж-тама 4.2  "Дәрілік өсімдіктер. 20 

түрлі"гербарийлер 

 

ж-тама 4.3  «Қазақстанның дәрілік 

өсімдіктері, қазақ және 

орыс тілінде. 25 түрі» 

гербарийлер 

 

ж-тама 4.4  "Өсімдік 

қауымдастық."гербари

йлер 

 

ж-тама 4.5 

"Өсімдіктердің 

морфологиясы."гербар

ийлер 

 

ж-тама 4.6 

"Өзгерулердің 

заңдылығы"гербарийл

ер 

 

 

ж-тама 4.7 

"Органикалық 

әлемінің эволюциясы 

"гербарийлер 

 

ж-тама 4.8 

"Ауыл шаруашылық 

өсімдіктер"гербарийле

р 

 

ж-тама 4.9 

"Жабайы өсетін 

өсімдіктер"гербарийле

р 

 

ж-тама 4.10  "Мәдени өсімдіктер. 28 

түрі."гербарийлер 

 

ж-тама 4.11  "Арам өсімдіктер. 24 

түрі."гербарийлер 

 

ж-тама 4.12  "Қазақстанның дала 

өсімдіктері. 25 

түрі."гербарийлер 

 

ж-тама 4.13  "Қазақстанның  

өсімдіктері. 20 

түрі."гербарийлер 

 

 

ж-тама 4.14  "Ағаштар мен бұталар. 

20 түрі."гербарийлер 

 

 

ж-тама 5. 

Топтамалар: 

 

  

5.1  «Жалаңаштұқымды 

ӛсімдіктер» коллекциясы 

Коллекция «Ӛсімдіктер бӛлімдері» 

тақырыбын ӛткенде пайдалануға арналған. 

Коллекцияда ӛркендер, бүрлер және әртүрлі 

жалаңаштұқымды ӛсімдіктердің (шырша, бал 

қарағай, арша, кипарис, қарағай) тұқымдары 

берілген. ж-

тама 5.2  «Теңіз түбі» 

Коллекцияға теңіз түбінде болатын ж-коллекциясы 

биологиялық нысандар (маржандар, теңіз 

жұлдыздары, ұлулар бақалшықтары) кіреді. 

Теңіз түбін мекен ететін ағзалардың 

кӛптүрлілігі турасында әңгімелеуге 

мүмкіндік береді. Комплект құраушылар: 

қызғылт сары түсті тарақты ұлу, құм 

жүрекшесі, теңіз жұлдызы, маржан, күлгін 

түсті тарақты ұлу, теңіз құлақшасы. 

тама 

5.3  «Ұлулардың 

бақалшықтары» 

коллекциясы 

Коллекцияда мынадай қосжақтаулы және 

бауыраяқты ұлулардың үлгілері берілген: 

мидия, айқұлақ ұлу, гляцимерия, тарақты 

ұлу, тоспа ұлуы, шалшық ұлуы, минолия, 

жүзім ұлуы. ж-

тама 5.4 

«Тұқымдар және 

жемістер» коллекциясы 

Коллекция оқушылардың жемістердің әр 

түрімен танысуы кезінде пайдалануға 

арналған. Жемістердің келесідей түрлері 

демонстрацияланады: құрғақ даратұқымды 

жемістер (грек жаңғағы немесе емен 

жаңғағы, дәнек); құрғақ кӛптұқымды 

жемістер (бұршақ, бұршаққын, қауашақ); 

шырынды кӛптұқымды жемістер (жидек); 

шырынды даратұқымды жемістер (сүйекті 

жеміс). Құрғақ жемістер табиғи 

нысандармен, ал шырынды жемістер 

муляждар түрінде берілген. Сондай-ақ жел 

мен жануарлар арқылы таралуға бейім 

әртүрлі жемістер мен тұқымдар ұсынылған. 

ж-

тама 5.5 

«Ағаштар мен 

бұталардың бүрлері, 

жемістері, тұқымдары» 

коллекциясы 

Коллекцияда қылқанжапырақты және 

жабықтұқымды ӛсімдіктердің бүрлері, 

жемістері және тұқымдары берілген. ж-

тама 5.6 

Бунақденелілер отряды 

ӛкілдері (зиянкестер 

мысалында) 

Коллекция бунақденелілер класының 

ӛкілдерімен танысқанда пайдалануға 

арналған. Коллекцияда жәндіктердің бес 

негізгі отрядының ӛкілдері монтаждалған: 

Қатты қанаттылар, қосқанаттылар, 

турақанаттылар, қабыршаққанаттылар, 

жарғаққанаттылар. 

ж-

тама 5.7 

Балара 


Құрал «Буынаяқтылар типі» тақырыбымен 

танысқанда қолданылады. Құралға келесідей 

нысандар кіреді: жұмыртқа, қуыршақ, аталық 

дарақ, жатыр, жұмыс арасы, кәрез, аналық, 

жасанды балауыздың үлгісі, қарақұмық гүлі. 

ж-

тама 5.8 

Жәндіктердің толық 

түрленіп дамуы. Тұт 

ағашы жібек кӛбелегі. 

Коллекция тұт ағашы жібек кӛбелегінің даму 

кезеңін кӛрсетеді. Яғни, жұлдызқұрт 

қуыршаққа айнала отырып, ӛзінің 

айналасында піллә түзіп, белгілі бір кезеңнен 

кейін тұт ағашы жібек кӛбелегінің жас 

дарағы пайда болатындығын бейнелейді. 

Сондай-ақ тұт ағашының жапырағы, жібек 

жібі мен матасының үлгілері бар. ж-

тама 5.9  Жәндіктердің шала 

Коллекция шегірткенің жұмыртқадан ж-түрленіп дамуы. 

Шегіртке. 

ұшпайтын дәрнәсілдері арқылы ересек 

дараққа (ересек дарақ, аналық, аталық 

дарақтар) дейін дамуын кӛрсетеді. Сондай-ақ 

шегіртке қоректенетін ӛсімдіктер үлгілері 

берілген. 

тама 

5.10  Мақта және одан 

ӛңделген ӛнімдер 

Коллекция мақта мата ӛндірісінің шикізаттан 

дайын ӛнімге дейінгі негізгі кезеңдерін 

демонстрациялайтын табиғи үлгілер 

жиынтығынан тұрады. ж-

тама 6. 

Микропрепараттар: 

 

  

6.1 

Ӛсімдіктану бойынша 

микропрепараттар 

жиынтығы 

Жиынтықтың құрамына келесідей 

микропрепараттар кіреді: 1 Жапырақ 

эпидермисі 2 Түйін және тұқымбүршік 3 

Пияз қабықшасы 4 Тамыр оймақшасы 5 Гүлді 

ӛсімдік тозаңы 6 Ағаш бұтағының кесіндісі 7 

Шӛптесін ӛсімдіктер сабағының кесіндісі 8 

Тамырдың кӛлденең кесіндісі 9 Пеницилл 10 

Спирогира 11 Мүк споралары 12 Қырықбуын 

13 Қырықжапырақ сорусы 14 Қырықжапырақ 

ӛскіншесі 15 Қарағай тозаңы 16 Қына 

кесіндісі 17 Қарағай қылқаны 18 Вольвокс 

(балдыр) ж-

тама 6.2 

Жануартану бойынша 

микропрепараттар 

жиынтығы 

Жиынтықтың құрамына келесідей 

микропрепараттар кіреді: 1 Гидраның 

кӛлденең кесіндісі 2 Таспа құрты 3 

Шұбалшаңның (жауын құрты) кесіндісі 4 

Кӛбелектің ауыз аппараты 5 Балараның аяғы 

6 Масаның ауыз аппараты 7 Шегірткенің 

ауыз аппараты 8 Эвглена 

ж-

тама 6.3 

Анатомия бойынша 

микропрепараттар 

жиынтығы 

Жиынтықтың құрамына келесідей 

микропрепараттар кіреді: 1 Жүйке 

жасушалары 2 Асқазан ұлпалары 3 Адам 

қаны 4 Бір қабатты эпителий 5 Гиалинді 

шеміршек 6 Сүйек ұлпасы 7 Адам 

сперматозоиді 8 Тегіс бұлшық ет ұлпасы 9 

Кӛлденең жолақты бұлшық ет ұлпасы 10 

Қантамырлары ж-

тама 6.4 

Жалпы биология 

бойынша 

микропрепараттар 

жиынтығы 

Жиынтықтың құрамына келесідей 

микропрепараттар кіреді: 1 Балдырлардағы 

қосылу 2 Пияз қабықшасындағы митоз 3 

Ересек дрозофила 4 Дрозофила дәрнәсілі 5 

Дрозофила қуыршағы 6 Бақа жұмыртқа 

жасушасының бӛлінуі 7 Хромосомалар 

препараты 8 Бактериялар 9 Плазмодесмалар 

10 Микросомалар 

ж-

тама 7. 

Ылғалды препараттар:  Жиынтыққа жануарлардың ішкі және сыртқы 

құрылысын, сондай-ақ жануарлардың 

дамуын суреттейтін препараттар кіреді. 

Препараттарда мүшелердің негізгі жүйелері 

(тыныс алу, асқорыту, қантамырлар, 

репродуктивті) кӛрсетілген. Әрқайсысының 

санды коды бар. 

 

 

7.1  Егеуқұйрықтың ішкі 

құрылысы 

Дымқыл препарат «Егеуқұйрықтың ішкі 

құрылысы» ол егеуқұйрықтардын сыртқы 

және ішкі құрылымын кӛрсетуге 

арналған.Препарат консервант сұйықтық 

шыны цилиндрде орналасқан.Бұл 

егеуқұйрықтың ішкі құрылымын кӛрсетеді дана 7.2 

Бақаның ішкі құрылысы  Дымқыл препарат«Бақаның ішкі құрылысы» 

ол бақаныңішкі құрылымын кӛрсетуге 

арналған. Препарат консервант сұйықтық 

шыны цилиндрде орналасқан. Бұл бақаның 

ішкі құрылымын кӛрсетеді дана 7.3 

Құстың ішкі құрылысы 

Бұл құстардың сыртқы және ішкі құрылымын 

кӛрсетуге арналған. Препарат консервант 

сұйықтық шыны цилиндрде орналасқан. 

дана 7.4 

Балықтың ішкі 

құрылысы 

Дымқыл препарат«Балықтың ішкі құрылысы» 

Бұл балықтың сыртқы және ішкі құрылымын 

кӛрсетуге арналған. Препарат консервант 

сұйықтық шыны цилиндрде орналасқан. Бұл 

балықтың ішкі құрылымын кӛрсетеді дана 7.5 

Жылан 


Дымқыл препаратбұл жануардың сырт 

бейнесінкӛрсету үшін арналған. Биология 

пәніңде қолданылады. Препарат консервант 

сұйықтық шыны цилиндрде орналасқан. Бұл 

ұлы сұр жыланның ішкі құрылымын кӛрсетеді 

дана 7.6 

Сүйегі кӛп балықтың іш 

құрылымы 

Дымқыл препарат «Сүйегі кӛп балықтың іш 

құрылымы» Бұл балықтың сыртқы және ішкі 

құрылымын кӛрсетуге арналған. Препарат 

консервант сұйықтық шыны цилиндрде 

орналасқан. Бұл балықтың ішкі құрылымын 

кӛрсетеді. 

дана 7.7 

Бақаның дамуы 

Дымқыл препарат "Бақаның дамуы" бақа 

дамуын кӛрсетуге арналған. Биология пәніңде 

қолданылады. Арнайы сұйықтық консервілері 

мен дамуының кеме бақа түрлі сатыларында 

орналастырылған, бақа дамыту идеясын 

береді. 


дана 7.8  Қоңыздың дамуы 

 

дана 

7.9  Ӛзен шаяны 

Дымқыл препарат жануардың құрылымын 

кӛрсетуге арналған.«Жануарлар» бӛлімінде 

биология пәніңде қолданылады. Препарат 

консервант сұйықтық шыны цилиндрде 

орналасқан. дана 7.10  Сиыр цепені 

 

дана 

8. 

Көлемді модельдер: 

Әртүрлі тұқымдастардың гүл құрылысының, 

сондай-ақ жануарлар мен адамның жеке 

бӛліктерінің табиғи түсте боялған 

демонстрациялық модельдері. 

 

 

8.1  Ӛкпенің ішкі 

құрылысының моделі 

Модель адамның тыныс алу жүйесінің 

құрылысын ӛткенде пайдалануға арналған. 

Ӛкпе бӛлігін кӛпіршіктерімен және оны 

ораған қантамырларымен бірге 

демонстрациялайды. Модель уытсыз бояулар 

пайдаланылып поливинилхлоридтен 

жасалған.  

дана 8.1 

Кӛмейдің моделі 

Алмалы-салмалы модель адамның тыныс алу 

және асқорыту жүйесінің құрылысын ӛткенде 

пайдалануға арналған. Шынайы кӛмейдің 

кӛлемінен 3 есе артық ұлғайтылып жасалған. 

Асқорыту және тыныс алу жүйелерінің 

мойын бӛлігін және адамның қалқанша 

безінің орналасуын демонстрациялайды. 

Модель уытсыз бояулар пайдаланылып 

поливинилхлоридтен жасалған.  

дана 8.1 

Жүректің моделі 

Алмалы-салмалы модель «Қан және 

қанайналым» тақырыбын ӛткенде 

пайдалануға арналған. Шынайы жүректің 

кӛлемінен 3 есе артық ұлғайтылып жасалған. 

Қолқаны, ӛкпе артериясын, тӛменгі және 

жоғарғы қуыс веналарды 

демонстрациялайды. Жүрек моделінің 

ажырамалы екі бӛлігі ішкі макроскопиялық 

құрылысын кӛруге мүмкіндік береді. Модель 

уытсыз бояулар пайдаланылып 

поливинилхлоридтен жасалған.  

дана 8.2 

Адам басының моделі 

Модель адамның тыныс алу, асқорыту, жүйке 

жүйелерін ӛткенде пайдалануға арналған. 

Модель шынайы кӛлемде берілген, алмалы-

салмалы тӛрт бӛліктен тұрады. Модель 

уытсыз бояулар пайдаланылып 

поливинилхлоридтен жасалған.  жүктеу 367.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет