Билогия кабинеті № Құрал-жабдықтар атауы Техникалық сипаттамажүктеу 367.58 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата10.09.2017
өлшемі367.58 Kb.
#13786
  1   2   3   4

БИЛОГИЯ КАБИНЕТі 

 

№ 

Құрал-жабдықтар 

атауы 

Техникалық сипаттама 

Өлше

м 

бірлігі кабине

тке 

арналғ

ан 

саны 

(30 

оқушы 

орны) 

1. 

Оқытудың 

интерактивті және 

техникалық құралдары 

 

  

1.1 

Интерактивті тақта 

инфрақызыл жұмыс 

істеу  принципімен 

  

дана 

 

Кӛптеген 

пайдаланушылар жұмыс 

тәртібі 


Бір уақытта 10 жанасудан кем емес. 

 

 

 

 

 Габаритті ӛлшемдер 

 

2006x1292х40 мм кем емес; 88” (диагональ)  

 

 

Арақатынасын 

16:10 кем емес 

 

 

 

Белсенді бетінің 

ӛлшемдері 

1900х1180 мм кем емес  

 

 

Алдынғы аймағы 

Басқарма беті құрғақ маркермен жазу үшін 

бейімделген болуы керек.  

 

 

Жалғау мүмкіндігі 

USB кем емес 

 

 

 

Технология 

Инфракызыл 

 

 

1.

  

Мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес, әлеуетті ӛнім беруші техникалық сипаттамада тауар 

белгілерін, қызмет кӛрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патентті, пайдалы үлгілерді, 

ӛнеркәсіптік нұсқаларды, тауардың шығу жерінің атауын және ӛндірушінің атауын, сонымен 

қатарӛндірушінің ресми сайтына сілтеме кӛрсетiлгенi дұрыс. 

2.

  

Әлеуетті ӛнім беруші Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша барлық жабдықтарды  жеткізуі, 

монтаждауы және орнатуы тиіс. 

3.

  

Әлеуетті ӛнім беруші бағдарламалық қамтамасыздандыру ӛндірушісінен  ӛнімін жеткізуге 

мүмкіндігін растайтын  хатты  (түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған кӛшірмесін) 

ұсынуы тиіс.  

Ажыратымдылық 

32768х32768 кем емес 

 

 

 

Басқарма позициялау 

дәлдігі 

2 мм артық емес  

 

 

Жылдамдығы бақылау 

200 дюймдан кем емес 

 

 

 

Шығыс жылдамдығы 

90 Гц кем емес 

 

 

 

Жауап деңгейі (бірінші 

контакт) 

22 мс артық емес  

 

 

Жауап деңгейі (кейінгі 

контакт) 

11 мс. артық емес  

 

 

Cканерлеу жылдамдығы  11 мс. артық емес  

 

 

Дисплей ӛмір бойы 

60 000 сағаттан кем емес 

 

 

 

Қуатты тұтыну 

1W артық емес 

 

 

 

Салмағы 


19.6 kg кем емес 

 

 

 

Нәр (кӛз) беруші 

Интерактивті тақтаның компьютердін USB-

порттан зарядтауы  

 

 

Электрондық маркер 

Набордын ішінде 2 маркерден кем емес 

 

 

 

Жабдықтарды қолдау 

үшін талаптары 

Кем дегенде 60 ай кепілдік мерзімі.  

 

1.2 

Короткофокусный 

Мультимедиа- 

проектор  

Интерактивтітақтаныңэкранынаграфикалықа

қпараттышығаруғаарналған 

дана  

Технологиясы 

DLP 

 

 

 

Кӛрсету мүмкіндігі 

кемінде WХGA (1280 x 800 нүкте) 

 

 

 

Кӛрінетін түстер саны 

кемінде 16,0 млн 

 

 

 

Жарықтылығы (в режиме 

высокой яркости) 

кемінде 3150 ANSI lm  

 

 

Жарықтылығы (в режиме 

пониженного 

энергопотребления) 

кемінде 2750 ANSI lm 

 

 

 

Шамының қызмет 

кӛрсету мерзімі 

кемінде 4000 сағат  

 

 

Қайшылығы 

кемінде 2100:1 

 

 

 

Бейне форматы 

16:10 кем емес 

 

 

 

Енгізу-шығару порттары  Кемінде 2х 15-pinD-Subпорт, 1xHDMI, 1 

xRCAпорт (композитный), 1 x 

3.5mmаудиопорт (MiniJackStereo), 1 

хвидеопортRCA (Jack), 1 хS-видеопорт 

(MiniDIN), 1 хRS-232 порт, 1 xRJ-45  

 

 

Кіру сигналдарының 

форматы 

Кемінде 480і, 480p, 576і, 576p, 720p, 1080і.   

 

 

Жеткізілім комплекті 

Кемінде Электр кабелі, VGAкабелі (15-pin D-

Sub), USBкабелі, 

PgUp/PgDnфункциясыболуытиіс, 

қашықтықтан басқару пульті, қашықтықтан 

басқару пультқаарналған 2 батареясы, 

қолданушыныңинструкциясыбарCD, 

тезқосылукарталары 

 

 

 

Шу деңгейі 

36 dB артық емес 

 

 

 

Габариттік ӛлшемдері 

319 x 205 x 96 mm кем емес 

 

 

 

Салмағы 


3.1 Kg кем емес 

 

 

 

 

 

 

 

Жабдықтың 

қолданылуына 

қойылатын талаптар 

Кепілдікмерзімікемінде 36 ай 

(шамынакемінде 90 күнкепілдікберіледі).  

 

1.3 

Интерактивті тақтаны 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Интерактивті тақтаның (интерфейс) 

лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз 

етілуі үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде. Бағдарламалық қамтамасыз ету 

интерактивті тақтамен жұмыс жасауға 

арналған, оған тақта құралдары, драйвер 

және қолданбалы интерактивті бағдарлама 

кіреді. Интерактивті жүйеге арналған 

бағдарламалық қамтамасыз ету: - Жұмыс 

режимі: басқаруы (жүгірткі), нұсқаулығы

толық экран, терезе және мӛлдір қабат. - 

Сабақты дайындау және сақтау: - ескертпелер 

қосу мен экранның қас-қағымдық суреттерін 

қоса алғанда, нысан ӛлшемдерін айналдыру, 

орнын ауыстыру және ӛзгерту; - 

нысандармен жұмыс істеуді үдемелі түрде 

жаңғырту; - автоматты түрде тану және 

геометриялық пішіндер мен кӛпбұрыштарды 

тиімдеу; - нысандарға гиперсілтемелер қосу; - 

нысандарға мӛлдірлік қасиетін беру; - фон 

ретінде шаблондар мен бейнелер қою және 

галереяны пайдалану; - беттерді 

ұйымдастыру; - нысандарды беттен бетке 

кӛшіру немесе бір қосымшадан келесісіне 

кӛшіру; - файлдарды бекіту; - файлдарды 

түрлі форматтарда (мәселен, PDF немесе 

HTML) сақтау; - бейненің жеке файлдары 

ретінде беттерді (мәселен, JPEG немесе GIF) 

сақтау; - бетке тор орнату; - Adobe® Flash® 

анимациялық файлдарын галереядан алып 

қою және ӛзінің Flash-файлдарын қосу; - дана қосылу типі, хат жазу бойынша 

ерекшеленетін сурет салу аспаптарын кеңінен 

таңдап алу; - Кӛлеңке және жарық түсіру 

әсеріне ие ақпаратты бейнелеу; - Пердеше, 

прожектор, жеке бӛліктерді ұлғайтуға 

арналған лупа. - Бағдарламаларды басқару 

панелі арқылы қосымшалардың кӛпшілігіне 

ену. - Қалқыма аспаптар палитрасын күйге 

келтіру. - Геометриялық дәл операцияларға 

арналған кӛзбен кӛру аспаптары: циркуль, 

сызғыш және транспортир. - Экранды 

пернетақтадан текстті енгізу. - Office 

форматына, веб-сайтқа автоматты түрде 

экспорттау, e-mail бойынша автоматты түрде 

жӛнелту. 

1.4 

Монтаждық 

материалдар комплекті 

Монтаждықматериалдаржиынтығынакіретің: 

VGA/HDMI-кабелі, қореккабелі, кабель-

канал, қабырғалықкронштейн. Ж-

тама 1.5 

Аудио-жүйе  

Дыбыстық ақпаратты жаңғыртуға арналған. Дана  

Қауіпсіздік 

алюмини торы 

 

 

 

Қуаттылығы 

2 х 20Вт кем емес 

 

 

 

Жабдықтың 

қолданылуына 

қойылатын талаптар 

Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. 

 

 

1.6 

Документ- камера 

Документ-камера бейнені шынайы уақытта 

демонстрациялауға, компьютерге баспа 

материалдарын (мәтіндерді, суреттерді, 

фотоларды), үшӛлшемді бейнелерді 

сканерлеуге және бейнепроектор арқылы 

интерактивті тақтаға шығаруға арналған. 

дана  

Технологиясы 

CMOS  

 

 

 

Масштабы 

күшейтілген, механикалық 8х, цифрлы 8х кем 

емес 


 

 

 

Бейне шығару 

VGA - DVI-D / таңдау бойынша 

(механикалық түрде ауыстырып қосу) кем 

емес 

 

 

 

Цветопередача 

Е *AB8,85 (среднее) / SNR кем емес 

 

 

 

Кӛрсету мүмкіндігі 

MTF 1102 желі кем емес 

 

 

 

Қамту ауданы 

420х315 mm кем емес 

 

 

 

Кадрлардың жиілігі 

секундына кемінде 30 кадр 

 

 

 

Кӛмескі жарығы 

LED модуль кем емес 

 

 

 

Кiрiктiрме микрофон 

Иә 

 

 


 

Ұрлықтан қорғаныс 

қорек кӛзі, ДК, камера, мәзір, бейнені сақтау, 

жарықтығын реттеу кем емес  

 

 

Габариттік ӛлшемдері 

Қосылған түрде: 236*106*280 мм кем емес 

Жазылған түрде: 350*106*380 мм кем емес  

 

 

Салмағы 


1,2 kg кем емес 

 

 

1.7 

Дербес компьютердің 

жүйелі блогы 

 

дана 

 

Форм фактор 

uSFF артық емес 

 

 

 

Процессор және жиілік 

кемінде 4 ядер, 4 поток 2.7GHz, соңғы ұрпақ 

 

 

 

3 деңгейлі кеш 

кемінде 6 MB 

 

 

 

Жедел жады 

кемінде 4GB 2133MHz DDR4 Memory 

 

 

 

Жады слоттары 

кемінде 2 

 

 

 

Жадының максимал 

кӛлемі 

кемінде 16GB  

 

 

Кіру құрылғыларына 

арналған бӛліктер 

кемінде 2 ішкі (1 x 3.5’’ & 1 x 2.5"), 1 сыртқы 

(1 x 5.25") 

 

 

 

Қатты диск 

кемінде 1000 GB SATA 3, 7200 rpm 

 

 

 

Енгізу-шығару порттары  Алдыңғы панельда 2-x USB 3.0, 2-x USB 2.0 

кем емес. Артыңғы панельда 2-x USB 3.0, 2-x 

USB 2.0, 1-x VGA, 1-x DVI кем емес.  

 

 

Желілік адаптер 

Орнатылған Gigabit Network Connection 

10/100/1000 Mbit кемемес  

 

 

Оптикалық құрылғы 

кемінде 16X DVD+/-RW Drive 

 

 

 

Пернетақта 

кемінде USB, қазақ, ағылшын, орыс. Негізгі 

жабдықтың ӛндірушісінен болуы керек.  

 

 

"Жүгірткі" манипулятор 

кемінде USB, 2 кнопкалы оптикалық 

скроллингі бар. Негізгі жабдықтың 

ӛндірушісінен болуы керек. 

 

 

 

Алдын ала орнатылған 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Кемінде білім беру мекемелері үшін 

операциялық жүйе. Оқу орындарына 

арналған кеңсе бағдарламалық қолданбалы 

бағдарламар пакеті, вирусқа қарсы 1 жыл 

бағдарлама 

 

 

 

Қорек блогының 

қуаттылығы 

220 W кем емес  

 

 

Жабдықтың 

қолданылуына 

Кепілдік мерзімі кем дегенде 3 жыл, 

ӛндірушіден расталған хатпен. Облыс 

 

 


қойылатын талаптар 

орталығында ӛндірушіден жазбаша расталған 

аймақтық авторизацияланған сервис 

орталығы бар болуы керек. 1.8 

Дербес компьютер 

мониторы 

 

дана 

 

Экран ӛлшемі 

кемінде 21,5” 

 

 

 

Кіру сигналы 

кемінде VGA, DVI 

 

 

 

Бейнелеу сапасы, 

жарықтығы (типтік) 

кемінде 250 cd/m2  

 

 

Динамикалық 

кереғарлық 

Кемінде 100 000 000 : 1  

 

 

Белгі берудің орташа 

уақыты 

5 ms кем емес  

 

 

Жабыны 


антибликтік/антистатикалық кем емес 

 

 

 

Кӛрсету мүмкіндігі/ 

экран жаңаруының 

максимал жиілігі 

кемінде 1920 х 1080/ 60 Hz 

 

 

 

Жабдықтың 

қолданылуына 

қойылатын талаптар 

Кепілдік мерзімі кем дегенде 3 жыл, 

ӛндірушіден расталған хатпен. Облыс 

орталығында ӛндірушіден жазбаша расталған 

аймақтық авторизацияланған сервис 

орталығы бар болуы керек. 

 

 

1.9 

Үздіксіз қорек 

құрылғысы 

 

дана 

 

Қуаты 


кемінде 720 W / 1200 VА 

 

 

 

Жабдықтың 

қолданылуына 

қойылатын талаптар 

Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай 

 

 

1.10 

Жерге қосу сызығына 

ие желілік сүзгі 

Кемінде 6 ұя, кабелдің ұзындығы кемінде 3 m 

(есептеу және ұйымдыстыру техникасының 

қауіпсіздігін сақтауға арналған) дана 1.11 

Дербес компьютер 

гарнитурасы 

(микрофоны бар 

құлаққап) 

 

дана 

1.12  Web-камера 

 

дана 

 

Кӛрсету мүмкіндігі 

кемінде 1280х720 

 

 

 

Жиілігі 


кемінде 30 кадр/сек 

 

 

 

Интерфейс 

USB кем емес 

 

 


1.13 

Көпфункциялық 

жабдық 

 

 Дана  

Әріпті-цифрлі ақпаратты 

шығарып алу 

компьютерге қосылатын 

баспалық құрылығының 

анықтылығы 

600 х 600 dpi кем емес 

 

 

 

Ең үлкен жылдамдығы 

а/қ басымы, пар/мин 

20 парақша/мин кем емес  

 

 

Баспа нұсқасының 

тығызымдығы  

60 – 163 г/м² кем емес  

 

 

Бергіш тартпаның 

сыйымдылығы: 

150 парақтан кем емес  

 

 

Қабылдау тартпаның 

сыйымдылығы: 

100 парақтан кем емес  

 

 

Сканердін түрі 

Планшеттік 

 

 

 

Сканердін анықтылығы 

1200x1200 dpi кем емес 

 

 

 

Сканерлеу жылдамдығы  Ала – құлы режимінде минутына 7 параққа 

дейін кем емес, түрлі түсті режимінде 5 

параққа дейін кем емес.  

 

 

Максималдық 

уылдырығы 

8000 пар/ай кем емес  

 

 

Ӛлшемдері 

42 x 36 x 25 см кем емес 

 

 

 

Ӛнімнің салмағы 

8.7 кг кем емес 

 

 

 

Жабдықты қолдау үшін 

талаптары 

Кепілдік мерзімі  12 айдан кем емес.  

 

 

 

 

 

 

2. 

Химия бойынша 

компьютерлік өлшеуіш 

датчиктерінің 

комплекті: 

Оқу процесінде демонстрациялық жұмыстар 

мен практикум жүргізуде қолданылады. 

Деректер тіркеуіші мен түрлі химиялық 

шамаларды ӛлшеуге арналған датчиктерден 

тұрады.  ж-

тама 2.1 

Компьютерлік ӛлшеу 

датчиктеріне арналған 

деректер тіркеуіші 

Деректер тіркеуіші оқу аудиториясы және 

одан тыс жағдайда компьютерлік ӛлшеуіш 

датчиктерінен келіп түсетін ақпараттарды 

қабылдау мен ӛңдеуге арналған. 8.9-

дюймдық антибликтік сенсорлық (1280 x 

800)LCD мультитач мониторы бар 

Камера - (алдыңғы ) кемiнде 2 Mpix, (артқы ) 

кемiнде 8 Mpix Жадының карталарын қолдау 

–MicroSD кемiнде Wi-fi қолдау - 

802.11b/g/nден кем емес Bluetooth қолдау - 

4.0нен кем емес Кiрiктiрме жады - кемiнде 16 

дана гб Оперативтiк жад - кемiнде 2 гб Видеовыход 

–microHDMI кемiнде Құрылғыларды қолдау - 

(8 Pin ) кемiнде 4 Mini USB Micro USB - 1ден 

кем емес Батарея - Li-Polymer кемiнде, 

6400mAh/ 3.8V 

2.2  Компьютерлік ӛлшеу 

датчиктері мен деректер 

тіркеуіші комплектіне 

арналған бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Орыс тілдеріндегі бағдарламалық 

қамтамасыз ету деректерді жазуға, 

демонстрациялауға, талдауға және сақталған 

деректерді қайта кӛрсетуге арналған. Дайын 

ғылыми эксперименттік шаблондарға ие. 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің 

сипаттамалары: - Ішінен орнатылған 

калькулятор. - Бір ғана графикте түрлі 

сандардың кӛрініс табуы. - Қисық сызықты 

құру. - Статистика. - Нүктелі координаттарға 

арналған аспап. - Қиғаш аспап. - Графиктегі 

масштабтар мен осьтерді ӛзгертуге, 

басқаруға арналған. - Графикке 

түсініктемелер қосу. - Кестедегі базалық 

нүктелерді редакциялау. - Деректер 

импорты/экспорты, деректерді қолмен енгізу. 

- Түрлі датчиктердің ӛлшемдері бір ғана 

дисплейден кӛрінеді. - Видео және 

графикалық деректерді синхрондау. - 

Деректерді басу. - Электронды поштамен 

деректер беру. - Деректердің excel, word, jpeg 

файлдарына ӛзгеруін қолдау. - Графикалық, 

аналогтық, цифрлық және кестелі 

форматтарда деректер ұсыну. - Экранда бір 

мезгілде кестелі, аналогтық және графикалық 

ақпараттың кӛрініс табуы. - Эксперименттің 

видеожазбасы, соңынан оның нәтижелерінің 

графикалық және кестелі форматқа ӛзгеруі. - 

Датчиктердің қосылуы мен ажыратылуының 

дыбыспен сүйемелденуі. - Үш датчиктің бір 

мезгілде қолданылуы мен кӛрініс табуы. - 

Биологиялық процестердің сандық және 

сапалық сипаттамаларының кӛрініс табуы. дана 2.3 

Биологияның 

зертханалық жұмыстары 

Орыс тілінде деректер тіркеуіші мен датчикті 

қолдану арқылы физикалық зертханалық 

жұмыстарының кешені. Бұл кешенге 

"Биология" пәнінен кем дегенде  22 

зертханалық жұмыстың ішіне келесі негізгі 

ғылыми тәжірбиелерді ӛткізу кезеңдері 

кіреді: зерттеу жұмысының сипаттамасы, 

сызба, қолданылатын құрылғылар және 

материалдар, ғылыми зерттеудің дайындығы, 

ғылыми зерттеудің ӛткізілуі, ғылыми зерттеу 

саралауының қортындысы және қосымша 

тапсырмалар. 


жүктеу 367.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет