Білімгерлердің білімін бағалау жүйесі


тақырып ҚР - дағы аудиторлық қызметін нормативті реттейтін жүйежүктеу 5.64 Kb.
Pdf просмотр
бет2/14
Дата03.05.2017
өлшемі5.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

тақырып ҚР - дағы аудиторлық қызметін нормативті реттейтін жүйе. 
     
Шетелде аудиторлық қызметтің бақылау тәжірибесі. ҚР – аудиторлық қызметті реттейтін 
органдардың функциялары мен құрылымы. ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заң және ҚР – 
дағы  аудиторлық  қызметті  реттейтін  басқа  да  нормативтік  –  құқықтық  актілер. 
Аудиторларды  кәсіби  аттестациялау  жүйесі  және  кәсіби  тәртібі.  Аудит  мамандық  ретінде. 
Аудиттің  халықаралық  стандарты.  Кәсіби  этикалық  кодексі.  Аудиторлық  қызметтің 
халықаралық тәжірибесі. 
     3 - 
тақырып Бақылау және аудит 
Экономикалық  бақылау  және  оның  компания  басқару  жүйесіндегі  орны.  Тәуелсіз  аудиттің 
қаржы  –  экономикалық  жүйесіндегі  рөлі.  Бақылаудың  мақсаты  мен  оның  аудиторлық 
тексерістің  жалпы  мақсаттарымен  өзара  байланысы.  Ішкі  бақылаудың  элементтерінің 
құрылымы.  Тексеру  жүргізу  шарттары.  Мәліметтерді  электронды  өндеудің  аудиті.  Ішкі 
бақылау  жүйесін  бағалау.  Жүйенің  құжаттық  рәсімдеуі.  15  ХАС  «Субъектілерді  білу  және 
оның аумағы, бұрмалаушылықтардың мәнді тәуекелділіктерін бағалау». 
4 – 
тақырып. Аудиторлық тәуекелділік және оның маңызы. 
Аудиттағы 
маңыздылық 
концепциясы. 
Мңыздылықты 
бағалау 
критериилері. 
Маңыздылықтың  деңгейі  мен  ұғымының  анықтамасы.  Маңыздылықтың  деңгейін  анықтау 
талаптары.  Аудиттің  талдау  нәтижелерінде  маңыздылық  қағидасының  қолданылуы. 
Құжаттық  рәсімдеудегі  бұрмалаушылық  белгілері.  ХАС  240  «Қаржылық  есептілік  аудиті 
барысында алаяқтылық қатынастарындағы аудитордың жауапкершілігі». 
Аудиторлық  тәуекелділік.  Маңызды  бұрмалаушылықтардың  тәуекелділігі.  Аудиторлық 
тәуекелділіктің  негізгі  компоненттері  және  лоардың  өзара  байланысы:  ажырамайтын 
тәуекелділік,  бақылау  тәуекелділігі,  анықталмаған  тәуекелділік.  Аудиторлық  тәуекелділікті 
бағалау:  аудиторлық  тәуекелділіктің  моделін  ұсыну.  Аудиторлық  тәуекелділікті  азайту 
стратегиясы.  ХАС  200  «Қаржылық  есептілік  удитін  реттейтін  жалпы  қағидалары  мен 
мақсаттары». 
5 – 
тақырып. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі. 
Аудиторлық  дәлелдеулерді  жүргізудің  әдістемелік  ерекшеліктері.  Аудитте  қолданылатын 
бақылау әдістері және қабылдау жіктемесі. Сапалы белгілері боынша құжаттардың жіктелуі. 
Тексеру  қабылдамасы.  Аудиторлық  дәлелдеу  және  оның  аудиттегі  ролі.  Аудиторлық 
дәлелдеулерге  қойылатын  талаптар.  Аудиторлық  қызметті  алу  процесі.  Дәлелдеулер 
жіктелімі.  Аудиторлық  дәлелдеулерді  жинау  мақсаттарын  орнату.  ХАС  500  «Аудиторлық 
дәлелдеулер». Аудиторлық тексеру процедуралары. Аналитикалық процедуралар. ХАС 330 
«Бағаланған  тәуекелділікке  қатысты  аудиторлық  процедуралар».  ХАС  520  «Аналитикалық 
процедуралар». 
6 – 
тақырып. Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі. 
Аудиторлық  талдау.  Аудиторлық  тексерістің  таңдаулы  әдісі.  Аудиторлық  тексерістердің 
таңдаулы негізгі қағидалары.Таңдау өлшемін анықтау. Таңдамалы элементтерін таңдап алу 
әдістері.  Таңдап  алуға  әсер  ететін  факторлар.  Таңдап  алуға  статистикалық  және 
статистикалық емес қарастырулар. ХАС 530 «Аудиторлық таңдау және басқа да таңдамалы 
тестілеудің процедуралары. Аудитті жүргізу этаптары. Аудитті жоспарлау процесі. ХАС 300 
«Қаржылық  есептіліктің  аудитін  жоспарлау».  Клиентпен  алдын  ала  танысу. Аудит  жүргізу 
тәртібі.  Аудит  туралы  келісім  –  хат.  ХАС  210  «Аудиторлық  келісім  шарттары».  Аудитті 
жүргізу  туралы  келісім  құру.  Аудиттің  бадарламасын  және  жоспарды  жалпы  дайындау 
тәртібі.Аудиттін  қорытынды  этаптарындағы  фудитордың  жұмысы.  Аудиторлық  есеп 
(қорытынды). Аудиторлық есеп құрудың жалпы талаптары және оны дайындау тәртібі. ХАС 
700П  «Қаржылық  есептіліктің  барлық  жиыны  бойынша  тәуелсіз  аудитордың  есебі 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
11 
 

(қорытындысы)». Аудиторлық есептің нысандары. ХАС 701 «Тәуелсіз аудитордың есебінің 
модификациясы». 
 
7 – 
тақырып Аудит сапасын бақылау. 
 
Сапаны  басқару  жүйесі.  Аудитор  жұмысының  сапасын  бақылаудың  негізгі 
қағидалары.  Аудиттің  сапасын  басқару  процедуралары  мен  саясаты.  Аудитордың 
жұмысының  сапасын  ішкі  және  сыртқы  бақылау.  Аудит  сапасы  үшін  жауапкершілік.  ХАС 
200 «Ескі қаржылық мәліметтердің аудитінің жұмысының сапасын бақылау». 
 
Аудитті құжаттау. Жұмыс құжаттарын дайындаудың мақсаттары мен анықтамалары. 
Аудиторлық құжаттардың масштабы, мазмұны, формасы және типтері. Аудитордың үлгілік 
жұмыс  құжаттары.  Соңғы  аудиторлық  файлды  қалыптастыру.  ХАС  230П  «Аудиторлық 
құжаттау». 
 
ТӘЖІРИБЕ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 
      1 – 
тақырып Аудиттің түрлері және мәні, мазмұны. 
     
Аудиттің  халықаралық  стандарты  200  «Қаржылық  есептілік  аудитін  басқаратын  жалпы 
принциптері  мен  мақсаты».  Қаржылық  есептілік  –  аудиттің  ақпараттық  базасы.  Қаржылық 
есептілікке жалпы шолу.  
     2 - 
тақырып ҚР - дағы аудиторлық қызметін нормативті реттейтін жүйе. 
     
ҚР  «Аудиторлық  қызмет  туралы»  заң  және  ҚР  –  дағы  аудиторлық  қызметті  реттейтін 
басқа да нормативтік – құқықтық актілер. Аудиторларды кәсіби аттестациялау жүйесі және 
кәсіби тәртібі.  
     3 - 
тақырып Бақылау және аудит 
Мәліметтерді электронды өндеудің аудиті. Ішкі бақылау жүйесін бағалау. Жүйенің құжаттық 
рәсімдеуі.  15  ХАС  «Субъектілерді  білу  және  оның  аумағы,  бұрмалаушылықтардың  мәнді 
тәуекелділіктерін бағалау». 
    4 – 
тақырып. Аудиторлық тәуекелділік және оның маңызы. 
Аудиторлық  тәуекелділік.  Маңызды  бұрмалаушылықтардың  тәуекелділігі.  Аудиторлық 
тәуекелділіктің  негізгі  компоненттері  және  лоардың  өзара  байланысы:  ажырамайтын 
тәуекелділік, бақылау тәуекелділігі, анықталмаған тәуекелділік.  
5 – 
тақырып. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі. 
ХАС  500  «Аудиторлық  дәлелдеулер».  Аудиторлық  тексеру  процедуралары.  Аналитикалық 
процедуралар.  ХАС  330  «Бағаланған  тәуекелділікке  қатысты  аудиторлық  процедуралар». 
ХАС 520 «Аналитикалық процедуралар». 
6 – 
тақырып. Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі. 
ХАС  700П  «Қаржылық  есептіліктің  барлық  жиыны  бойынша  тәуелсіз  аудитордың  есебі 
(қорытындысы)». Аудиторлық есептің нысандары. ХАС 701 «Тәуелсіз аудитордың есебінің 
модификациясы». 
7 – 
тақырып Аудит сапасын бақылау. 
ХАС 200 «Ескі қаржылық мәліметтердің аудитінің жұмысының сапасын бақылау». 
Аудитті  құжаттау.  Жұмыс  құжаттарын  дайындаудың  мақсаттары  мен  анықтамалары. 
Аудиторлық құжаттардың масштабы, мазмұны, формасы және типтері. Аудитордың үлгілік 
жұмыс  құжаттары.  Соңғы  аудиторлық  файлды  қалыптастыру.  ХАС  230П  «Аудиторлық 
құжаттау». 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ (СӨЖ) 
СӨЖ Тақырып1. Аудиттің түрлері және мәні, мазмұны. 
1.
 
Аудиттiң мағынасы, мақсаты және маңызы.  
2.
 
Аудиттiң пайда болуы және дамуы. 
СӨЖ Тақырып 2. ҚP-нда аудиторлық қызметтi реттейтiн нормативтер мен құқықтар.  
1.
 
ҚР-нда аудит жүргiзудi реттейтiн нормативтер мен құқықтар жүйесi. 
2.
 
 
ҚР-нда  аудиторлық,  қызметтi  жүргiзудi  анықтайтын  құқықтар  мен  нормативтерге 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
12 
 

шолу (Азаматтық кодексi, Қылмыстық кодексi, Аудиторлық қызмет туралы заң және 
басқа да ҚP заң құжаттары).  
СӨЖ Тақырып 3. Бақылау және аудит  
1.
 
Экономикалық бақылау және оның компания басқару жүйесіндегі орны.  
2.
 
Тәуелсіз аудиттің қаржы – экономикалық жүйесіндегі рөлі.  
СӨЖ Тақырып 4. Аудиторлық тәуекелдiлiк  және оның маңызы 
1.
 
Аудиторлқ тәуекелдiлiк туралы түсінік және оның құрамы.  
2.
 
Ажыратылмас тәуекелдiлiк.  
СӨЖ Тақырып 5. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі 
1.
 
Аудиторлық дәлелдеулер және оның түрлерi.  
2.
 
Аудиторлық дәлелдеулер алудың ақпарат көздерi. 
СӨЖ Тақырып 6. Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі 
1.
 
ХАС 530 «Аудиторлық таңдау және басқа да таңдамалы тестілеудің процедуралары. 
Аудитті жүргізу этаптары.  
2.
 
Аудитті  жоспарлау  процесі.  ХАС  300  «Қаржылық  есептіліктің  аудитін  жоспарлау». 
Клиентпен алдын ала танысу.  
СӨЖ Тақырып 7. Аудит сапасын бақылау 
1.
 
Аудит сапасы үшін жауапкершілік.  
2.
 
ХАС 200 «Ескі қаржылық мәліметтердің аудитінің жұмысының сапасын бақылау» 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ (СОӨЖ) 
СОӨЖ Тақырып1. Аудиттің түрлері және мәні, мазмұны. 
1.
 
Аудиттiң мағынасы, мақсаты және маңызы.  
2.
 
Аудиттiң пайда болуы және дамуы. 
3.
 
 
Қазақстанда аудиттiң қалыптасуы және дамуы.  
      
4.   Аудиттiң тақырыбы, объектiсi және функциясы.  
СОӨЖ  Тақырып  2.  ҚP-нда  аудиторлық  қызметтi  реттейтiн  нормативтер  мен 
құқықтар.  
1.
 
ҚР-нда аудит жүргiзудi реттейтiн нормативтер мен құқықтар жүйесi. 
2.
 
 
ҚР-нда  аудиторлық,  қызметтi  жүргiзудi  анықтайтын  құқықтар  мен  нормативтерге 
шолу (Азаматтық кодексi, Қылмыстық кодексi, Аудиторлық қызмет туралы заң және 
басқа да ҚP заң құжаттары).  
3.
 
Мемлекеттiк  органдардың,  қоғамдық  ұйымдардың  аудиторлық  қызметтi  реттеу 
жөнiндегi функциялары.  
СОӨЖ Тақырып 3. Бақылау және аудит  
1.
 
Экономикалық бақылау және оның компания басқару жүйесіндегі орны.  
2.
 
Тәуелсіз аудиттің қаржы – экономикалық жүйесіндегі рөлі.  
3.
 
Бақылаудың мақсаты мен оның аудиторлық тексерістің жалпы мақсаттарымен өзара 
байланысы.  
СОӨЖ Тақырып 4. Аудиторлық тәуекелдiлiк  және оның маңызы 
1.
 
Аудиторлқ тәуекелдiлiк туралы түсінік және оның құрамы.  
2.
 
Ажыратылмас тәуекелдiлiк.  
3.
 
Бақылау тәуекелдiлiгi. 
4.
 
 
Таба алмау тәуекелдiлiгi.  
5.
 
Мәндiлiк пен аудиторлық тәуекелділіктің арасындағы байланыс  
СОӨЖ Тақырып 5. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі 
1.
 
Аудиторлық дәлелдеулер және оның түрлерi.  
2.
 
Аудиторлық дәлелдеулер алудың ақпарат көздерi. 
3.
 
 
Дәлелдеулер алу жүйесiнде қойылатын талаптар.  
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
13 
 

      
4.    Дәлелдеулер алудағы аудиторлық әдiстемелер (тәсiлдемелер).  
СОӨЖ Тақырып 6. Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі 
1.
 
ХАС 530 «Аудиторлық таңдау және басқа да таңдамалы тестілеудің процедуралары. 
Аудитті жүргізу этаптары.  
2.
 
Аудитті  жоспарлау  процесі.  ХАС  300  «Қаржылық  есептіліктің  аудитін  жоспарлау». 
Клиентпен алдын ала танысу.  
3.
 
Аудит жүргізу тәртібі. 
4.
 
 
Аудит  туралы  келісім  –  хат.  ХАС  210  «Аудиторлық  келісім  шарттары».  Аудитті 
жүргізу туралы келісім құру. 
5.
 
 
Аудиттің  бадарламасын  және  жоспарды  жалпы  дайындау  тәртібі.Аудиттін 
қорытынды этаптарындағы фудитордың жұмысы. 
СОӨЖ Тақырып 7. Аудит сапасын бақылау 
1.
 
ХАС 200 «Ескі қаржылық мәліметтердің аудитінің жұмысының сапасын бақылау». 
2.
 
Аудитті құжаттау. Жұмыс құжаттарын дайындаудың мақсаттары мен анықтамалары.  
3.
 
Аудиторлық құжаттардың масштабы, мазмұны, формасы және типтері.  
4.
 
Аудитордың  үлгілік  жұмыс  құжаттары.  Соңғы  аудиторлық  файлды  қалыптастыру. 
ХАС 230П «Аудиторлық құжаттау». 
 
 
«Аудит» пәні бойынша курстық жұмыс тақырыптары 
1.
 
 
Аудиттiң қолданылатын ауқымы, мағынасы және маңызы. 
2.
 
ҚP-нда аудиторлық қызметтi реттейтiн нормативтер мен құқықтар 
3.
 
Аудиттiң стандарттары мен аудиторлардың мамандық этикасы. 
4.
 
Аудиттегi мәндiлiк. 
5.
 
Аудиторлық тәуекелдiлiк.  
6.
 
Аудиторлық дәлелдеулер.  
7.
 
Құжаттамалар және аудит сапасын бағалау.  
8.
 
Iшкi бақылау жүйесi және оның құрамы (IБЖ). Бухгалтерлiк есеп жүйесiн бағалаудың  
9.
 
мақсаты (БЕЖ).  
10.
 
Аудитте сұрыптауды пайдалану. 
11.
 
Аудиттiң масштабы және жұмысын жоспарлау. 
12.
 
Аудит бағдарламасы.  
13.
 
«Қазақстан  Республикасындағы  аудиторылқ  қызмет  туралы»  заң,  оның  мазмұны, 
аудиттің дамуы мен қалыптасыуындағы оның мәні мен рөлі 
14.
 
Міндетті аудит 
15.
 
ХАС сәйкес аудитті жоспарлау 
16.
 
ХАС сәйкес аудиторлық маңыздылық дәрежесін орнату 
17.
 
ХАС сәйкес аудиторлық құжаттау 
18.
 
Аудиттегі ішкі бақылау 
19.
 
Ішкі аудит маңызы мен түсінігі 
20.
 
Электрондық дайындалған көрсеткiштер аудитi.  
21.
 
Аудиторлық қорытынды.  
22.
 
 
Аудиторлық қорытынды және оны дайындау тәртiбi. 
23.
 
Аудиторлық қорытынды құрылымы мен түрлері. 
24.
 
Қаржылық аудит технологиясы 
25.
 
Материалдық емес активтердің аудиті 
26.
 
Негізгі құралдар аудиті 
27.
 
Ұзақ мерзімді инвестициялар аудиті 
28.
 
Ақша қаражаттарының аудиті 
29.
 
Дебиторлық берешек аудиті 
30.
 
Меншікті капитал аудиті 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
14 
 

31.
 
Ұзақ мерзімді міндеттемелер аудиті 
32.
 
Қысқа мерзімді міндеттемелер аудиті 
33.
 
Еңбекақы есебінің аудиті 
34.
 
Операциялық аудит және бизнесті талдау 
35.
 
Салықтық аудит 
36.
 
Босалқылар аудиті 
 
Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 
Негізгі әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Қазақстан  Республикасының    "Бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық  есеп  беру"  туралы 
заңы. 2007-жылғы 24-маусымдағы №309-11  
2.
 
ҚР Бухгалтерлік есеп стандарттары. Алматы, 2006 . 
3.
 
Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары. М:, 2007. 
4.
 
Бухгалтерлік   есептің  типтік  шоттар   жоспары.   Алматы,   2007 
5.
 
Ұлттық   Қаржылық  Есептілік   Стандарттары  №1   ҚР-ның  Қаржы Министрліігінің  
бұйрығы  №218 .   21. 06. 07.  
6.
 
Ұлттық   Қаржылық  Есептілік   Стандарттары  №2    ҚР-ның  Қаржы Министрліігінің  
бұйрығы № 215.    22. 06. 07. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі ” Алматы 
2001жыл. 
      
7.   Қазақстандағы аудиттің халықаралық стандарттары. Алматы: Раритет, 2004. 
     8.     
“Салықтар және бюджетке  міндетті басқа  төлемдер туралы” Қазақстан   
            
Республикасының   Кодексі. Алматы 2012 жыл . 
     
9.    ХҚЕС бойынша типтік шоттар жоспары. Алматы:БИКО,2007. 
     
10.  Қ.Р. Азаматтық Кодексі.- Алматы: БОРКИ, 2007. 
     
11.  Қ.Р. Қылмыстық Кодекс- Алматы: Жеті жарғы, 2006. 
     
12.  Қ.Р. Бюджет Кодексі – Алматы: Юрист, 2007. 
     
13.  Қ.Р. «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы. Алматы, 2012. 
     
14.  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қ.Р. –ның Кодексі. Алматы, Юрист, 2007. 
     15. 
Абленов Д.О. «Аудит негіздері». Алматы: Экономика, 2005. 
     16. 
Абленов Д.О. Аудит: теориясы мен тәжірибесі. Оқулық. – А: Экономика, 2005. 
     17. 
Абленов Д.О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы, 
тәжірибесі. Оқулық. Алматы: Экономика, 2007. 
     18. 
Әжібаева З.Н.,Байболтаева Н.Ә.,Жұмағалиева Ж.Ғ. Аудит,Алматы 2006. 
     19
. Дүйсембаев К.Ш. “Теория аудита” Алматы 2001. 
     20. 
Джаксылыкова,  Г.М.  Полный  сборник  материалов  по  аудиту  и  ревизии  для 
самообразования (по типовой учебной программе колледжа)/ Г.М. Джаксылыкова.- Алматы: 
Lem, 2012.- 
352 с.   
       21.  
Дюсембаев,  К.Ш.  Теория  и  эволюция  аудита:  Монография.  /  К.Ш.  Дюсембаев.- 
Алматы: Экономика, 2012.- 722 с.  
 
     22.  
Профессиональный аудит. Д.О. Абленов. Учебное пособие. А: 2008. 
Қосымша әдебиеттер тізімі: 
     1. www.minfin.kz 
     2. www.economy.gov.ru 
     3.www.buh.kz 
     4. salik.kz 
     5.www.edu.gov.kz 
  
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
15 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
ОӘҰ бойынша «Туран» университетінің 
проректоры 
___________ А.А.Арупов 
Хаттама  № _____ «____»________  2012 ж. 
 
 
 
 
 
«ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» КАФЕДРАСЫ 
 
 
СИЛЛАБУС 
 
Пәні:  
 
«АУДИТ» 
 
 
Мамандықтар: 5B050800 «Есеп және аудит» 
 
 
 
 
Оқу нысаны күндізгі/сырттай 
Барлығы 3 несие/3 несие 
Курс     3,4 /3,2 
Семестр 7,7/8,9 
Дәріс    30 сағат /18 сағат 
Тәжірибе   15 сағат /9 сағат 
АБ саны  2 /2 
СОӨЖ   15 сағат/32 сағат 
СӨЖ   75 сағат/76 сағат 
Экзамен    7,7/8,9 
Еңбек сыйымдылығы 135 сағат/135 сағат 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
16 
 

Құрастырған : Оразалинова Майра Сагидолдаевна 
 
«Аудит» пәні бойынша силлабус  5B050800 «Есеп және аудит» мамандықтарындағы 
студенттерге құрастырылған. 
 
 
«Есеп және аудит» кафедрасының отырысында жұмыс бағдарламасы қарастырылды. 
«_______»_____________2012 ж.   Хаттама №____________ 
 
Кафедра меңгерушісі: э.ғ.к., доцент  Упорова И.В.____________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
17 
 

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 
Аудит    курсы  бухгалтерлік  есеп  мамандығы  бойынша  білім  алатын  студенттерге 
арналып  жасалған.  Курсты  оқи  отырып  стуенттер  қалай  әрекет  ету  керек  деген  сұраққа 
жауап алумен қатар, бұл неге қажет екендігін де біліп, үйренеді. Аудит жүргізудің теориялық 
және  әдістемелік  негізін,  аудиторлық  пікірдің  қалыптасуын  білу  әр  болашақ  маман-
экономист үшін қажет болады.  
Пәнді оқып-үйренуде күтілетін нәтижелер. Бұл аудит курсы баламалық таңдау негізінде 
қаржылық  есеп  нәтижелерін  қабылдауда  бухгалтерлерге  маңызды  көмек  көрсетуді  үйрету, 
оның  талаптарға  сай  әдістемесі  және  ұйымдастырылуы  жайлы  маманданып  жатқан 
студенттерге қажетті білім береді. 
 
СИЛЛАБУС БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. 
                                                                                                                                            1-
кесте 

 
р/
с 
Жұмыс 
бағдарлам
асы 
бойынша 
оқу 
семестріні
ң саны  
Кре
дит
 с
аны
 
Са
ға
т с
аны
, б
арл
ығы
 
Д
әр
іст
ер
 
 
Зер
тх
ан
алы
қ 
сабақ
тар
 
 
Сем
ин
ар
лы
қ 
нем
есе
 
тәж
ір
ибелі
к 
сабақ
тар
 
Бі
лі
мг
ер
лер
ді
ң 
өз
ін
ді
к 
ж
ұм
ыс
ы 
(СӨЖ
 )
 
Бі
лі
мг
ер
лер
ді
ң 
оқ
ыт
ушы
ме
н 
өзі
нд
ік
 
ж
ұм
ыс
ы 
(СОӨЖ

 
Бақылау  түрі  мен 
нысаны 
 
АБ
 1
 
 
АБ
 2
 
 
Ж
БН 

ор
ытын
ды)
 


3  4 

10 
11 
12 

Семестр  
3  135 
30/18 
 
15/9 
75/76 
 
15/32 
1АБ  2АБ    
Емтихан 
Барлығы 
3  135 
30/18 
 
15/9 
75/76 
15/32 
 
 
 
*
Ескерту: алымындағы көрсеткіш саны күндізгі бөлім, бөліміндегі көрсеткіш сырттай бөлім 
сағаттар санын  білдіреді 
 
СИЛЛАБУС БОЙЫНША ЖАЛПЫ ТҮСІНІК. 
Курстың қысқаша  сипаттамасы 
Бұл  пән  жоғары  оқу  орындарында  есеп  мамандықтарының  студенттерін  оқыту  үшін 
базалық курс болып табылады. «Аудит»  курсын оқу халықаралық аудит стандарттарының 
негізінде  жүргізіледі.Силлабус  бухглалтерлік  есепті  реформалаудың  ЮСАИД  проектісін 
жүзеге  асыру  үшін  ұсынылған  типтік  бағдарламаларды  ескеріп  және  бакалавриаттың 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкестіріліп жасалған.  

жүктеу 5.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет