Білімгерлердің білімін бағалау жүйесіжүктеу 5.64 Kb.
Pdf просмотр
бет13/14
Дата03.05.2017
өлшемі5.64 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

СОӨЖ Тақырып 3. Бақылау және аудит  
4.
 
Экономикалық бақылау және оның компания басқару жүйесіндегі орны.  
5.
 
Тәуелсіз аудиттің қаржы – экономикалық жүйесіндегі рөлі.  
6.
 
Бақылаудың мақсаты мен оның аудиторлық тексерістің жалпы мақсаттарымен өзара 
байланысы.  
СОӨЖ Тақырып 4. Аудиторлық тәуекелдiлiк  және оның маңызы 
6.
 
Аудиторлқ тәуекелдiлiк туралы түсінік және оның құрамы.  
7.
 
Ажыратылмас тәуекелдiлiк.  
8.
 
Бақылау тәуекелдiлiгi. 
9.
 
 
Таба алмау тәуекелдiлiгi.  
10.
 
Мәндiлiк пен аудиторлық тәуекелділіктің арасындағы байланыс  
СОӨЖ Тақырып 5. Кәсіпорындар мен аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістемесі 
4.
 
Аудиторлық дәлелдеулер және оның түрлерi.  
5.
 
Аудиторлық дәлелдеулер алудың ақпарат көздерi. 
6.
 
 
Дәлелдеулер алу жүйесiнде қойылатын талаптар.  
      
4.    Дәлелдеулер алудағы аудиторлық әдiстемелер (тәсiлдемелер).  
СОӨЖ Тақырып 6. Кәсіпорын және аудитті жүргізу тәртібі 
6.
 
ХАС 530 «Аудиторлық таңдау және басқа да таңдамалы тестілеудің процедуралары. 
Аудитті жүргізу этаптары.  
7.
 
Аудитті  жоспарлау  процесі.  ХАС  300  «Қаржылық  есептіліктің  аудитін  жоспарлау». 
Клиентпен алдын ала танысу.  
8.
 
Аудит жүргізу тәртібі. 
9.
 
 
Аудит  туралы  келісім  –  хат.  ХАС  210  «Аудиторлық  келісім  шарттары».  Аудитті 
жүргізу туралы келісім құру. 
10.
 
 
Аудиттің  бадарламасын  және  жоспарды  жалпы  дайындау  тәртібі.Аудиттін 
қорытынды этаптарындағы фудитордың жұмысы. 
СОӨЖ Тақырып 7. Аудит сапасын бақылау 
5.
 
ХАС 200 «Ескі қаржылық мәліметтердің аудитінің жұмысының сапасын бақылау». 
6.
 
Аудитті құжаттау. Жұмыс құжаттарын дайындаудың мақсаттары мен анықтамалары.  
7.
 
Аудиторлық құжаттардың масштабы, мазмұны, формасы және типтері.  
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
86 
 

8.
 
Аудитордың  үлгілік  жұмыс  құжаттары.  Соңғы  аудиторлық  файлды  қалыптастыру. 
ХАС 230П «Аудиторлық құжаттау». 
 
СОӨЖ бойынша баяндама келесі тәртіпте ұсынылады: 
Баяндама құрылымы: 

 
Титулдық беті 

 
Жоспар  

 
Кіріспе 

 
Негізгі бөлім 

 
Қорытынды  

 
Әдебиеттер тізімі 

 
Қосымша ( графиктер, кестелер, т.б)  
Баяндаманы безендіруге қойылатын талаптар: 
Баяндама көлемі 10-15 парақ; Әріп көлемі – 14Times New Roman, Әдеттегі; жолдар арасында 
интервал   -1,0; сол жақтағы жолдың көлемі -30мм ,оң жақ -10мм; Жоғары -20мм; төменгі 
20мм.  Текст  парақтың  бір  жағына  ғана  теріліп  жазылады;  ескертулер  де  сол  парақта 
жахылады. (1 интервалдан кейін,) 
 
Барлық  беттер  нөмерленеді,  титулдық  беттен  бастап,  нөмерленгенде  цифрді,  беттің 
жоғарысына дәл ортасына қояды, титулдық бетке бет нөмері қойылмайды. Әрбір жана бөлім 
жаңа беттен басталады. 
 
Бөлім  мен  текст  арасындағы  қашықтық  әрі  интервалай  болады.  Бөлім  аты  жол 
ортасына жазылады соңында нүкте қойылмайды. 
 
Титулдық бет бірінші бет болғандықтан арнайы ережелерге сай жасалады. 
 
Жоғарғы  жолда  оқу  орнының  толық  атауы  көрсетіледі  Ортанғы  жолда  реферат 
тақырыбы көрсетіледі. 
Тақырып  деп  жазылмайды.  Бұл  атау  тырнақшасыз  жазылады.  Төменірек  жол  ортасында 
жұмыс түрі және оқу пәні атауы көрсетіледі ( мысалға қаржылық менеджменттен баяндама.) 
Баяндама 
 
Баяндама бағалауға критерийлері: 
1.
 
тақырыпты зерттеу 
2.
 
тақырыпқа сәйкестігі 
3.
 
материалды қолданудың және жеткізудің логикасы 2-балл 
4.
 
жұмысты өз еркімен орындау 2-балл 
5.
 
ақпарат көздерінің дұрыстығы және толықтығы2-балл 
6.
 
жұмысты безендірудің стандартқа сай болуы 1-балл. 
Барлық балл -10 балл 
Блок  сызбаларды  тұрғызу  бұл  тапсырылған  тақырыпты  кестелер  және  графиктер  түрінде 
көрсету. Мысалға ҚР қаржы жүйесінің құрылымы. 
 
Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 
Негізгі әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Қазақстан  Республикасының    "Бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық  есеп  беру"  туралы 
заңы. 2007-жылғы 24-маусымдағы №309-11  
2.
 
ҚР Бухгалтерлік есеп стандарттары. Алматы, 2006 . 
3.
 
Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары. М:, 2007. 
4.
 
Бухгалтерлік   есептің  типтік  шоттар   жоспары.   Алматы,   2007 
5.
 
Ұлттық   Қаржылық  Есептілік   Стандарттары  №1   ҚР-ның  Қаржы Министрліігінің  
бұйрығы  №218 .   21. 06. 07.  
6.
 
Ұлттық   Қаржылық  Есептілік   Стандарттары  №2    ҚР-ның  Қаржы Министрліігінің  
бұйрығы № 215.    22. 06. 07. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі ” Алматы 
2001жыл. 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
87 
 

      
7.   Қазақстандағы аудиттің халықаралық стандарттары. Алматы: Раритет, 2004. 
     8.     
“Салықтар және бюджетке  міндетті басқа  төлемдер туралы” Қазақстан   
            
Республикасының   Кодексі. Алматы 2012 жыл . 
     
9.    ХҚЕС бойынша типтік шоттар жоспары. Алматы:БИКО,2007. 
     
10.  Қ.Р. Азаматтық Кодексі.- Алматы: БОРКИ, 2007. 
     
11.  Қ.Р. Қылмыстық Кодекс- Алматы: Жеті жарғы, 2006. 
     
12.  Қ.Р. Бюджет Кодексі – Алматы: Юрист, 2007. 
     13.  
Қ.Р. «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы. Алматы, 2012. 
     
14.  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қ.Р. –ның Кодексі. Алматы, Юрист, 2007. 
     15. 
Абленов Д.О. «Аудит негіздері». Алматы: Экономика, 2005. 
     16. 
Абленов Д.О. Аудит: теориясы мен тәжірибесі. Оқулық. – А: Экономика, 2005. 
     17. 
Абленов Д.О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы, 
тәжірибесі. Оқулық. Алматы: Экономика, 2007. 
     18. 
Әжібаева З.Н.,Байболтаева Н.Ә.,Жұмағалиева Ж.Ғ. Аудит,Алматы 2006. 
     19
. Дүйсембаев К.Ш. “Теория аудита” Алматы 2001. 
     20. 
Джаксылыкова,  Г.М.  Полный  сборник  материалов  по  аудиту  и  ревизии  для 
самообразования (по типовой учебной программе колледжа)/ Г.М. Джаксылыкова.- Алматы: 
Lem, 2012.- 
352 с.   
       21.  
Дюсембаев,  К.Ш.  Теория  и  эволюция  аудита:  Монография.  /  К.Ш.  Дюсембаев.- 
Алматы: Экономика, 2012.- 722 с.  
 
     22.  
Профессиональный аудит. Д.О. Абленов. Учебное пособие. А: 2008. 
Қосымша әдебиеттер тізімі: 
     1. www.minfin.kz 
     2. www.economy.gov.ru 
     3.www.buh.kz 
     4. salik.kz 
     5.www.edu.gov.kz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТӘЖІРИБЕ САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ 
 
1.
Есеп. Аудитор компаниямен келісім-шартқа отырып, компанияны тексеруге кірісті. Аудит 
барысында клиент аудит жүргізуге қажетті құжаттарды беруден бас тартады.  
Тапсырма:  аудитордың  құқықтарын  анықтаңыз  және  осы  жағдайда  аудитордың  мүмкін 
болатын әрекетін сипаттаңыз. 
 
2.  Есеп.  «Кәмпит»  АҚ-да  «Бастау»  ЖШС-гі    аудит  жүргізеді.  ЖШС-тің  аудиторларын 
кәмпит,  шаймен  дәм  татқызады  және  аудиторлардың  әрқайсысына  бір  қорап  кәмпиттен 
сыйлайды. 
Тапсырма:  этикалық  нормалар  сақталу,  сақталмауын  анықтаңыз;  аудиторлар  іс-әрекетін 
анықтаңыз.  
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
88 
 

3  Есеп.  «Табыс»  аудиторлық  фирмасының  бір  маманы  «Алтын»  АҚ-да  аудит  жүргізіп 
жатыр. Бұл аудитор Акционерлік қоғамның екі акциясының иегері.  
Тапсырма: Осы жағдайдағы аудитордың іс-әректінің заңға сәйкестігін анықтаңыз. 
 

Есеп. Құжаттар келесі көздерден алынған: 

 
Үшінші жақтардан; 

 
Клиенттен өзінің мәліметтері негізінде; 

 
Клиенттің бухгалтерлік жазбаларының негізінде аудитордың жинақтаған құжаттары. 
Талап етіледі: Берілген дәлелдеулерді сенімділігінің дәрежесіне қарай бағалаңыз. 
 

Есеп.Аудитор келесі процедураларды жүзеге асырған: 

 
Көлік құралдарын тіркеу туралы құжаттарды тексеру; 

 
Көлік құралдарын сатып алу құжаттарын тексеру; 

 
Көлік құралдарының нақты барын тексеру; 

 
Көлік құралдарын сатушының ауызша растап беруі. 
    
Берілген аудиторлық процедуралардың қайсысы компанияның көлік құралдарына меншік 
құқығын береді? 
 
6 Есеп.. Ұсынылған және өз бетіңізше таңдап алынған ғылыми әдебиеттерге сүйене отырып: 
1.
 
Аудиторлық  мәнділік  деңгейін  бекіту  үшін  аудитор  орындайтын  қадамдық 
процедураларда жүргізілетін іс-әрекеттерді толықтырыңыз. 
2.
 
Кестеде аудиторлық тәуекелділік компоненттеріне сипаттама беріңіз. 
 
7  Есеп.  Аудитті  жоспарлау  кезінде  АТ  моделін  пайдалана  отырып,  тиісті  аудиторлық 
тәуекелділікті анықтаңыз. Ішкі шаруашылық тәуекелділігі 80%, бақылау тәуекелділігі -50%, 
айқындалмау тәуекелділігі - 10% деп алаңыз. 
 
 

Есеп. 
1.
 
“ККК” АҚ-ы сату үшін тауарлы-материалдық құндылықтар алған: 
-
 
6 сәуір күні  10 дана 1 данасының бағасы  - 200 теңге 
-
 
17 сәуірде  100 дана   бағасы  -120 теңге 
-
 
30 сәуірде    40 дана   бағасы  - 100 теңгеден 
-
 
 
2.
 
Қоймадағы  1 сәуірдегі осы материалдық құндылықтардың қалдығы 
      
10 дана,  бағасы бір дана үшін - 250 теңгеден  
 
3.
 
Бірінші мамырда өткізілген түгендеу кезінде қоймада осы материалдардың қалдығы   
30 дана болды, соның ішінде 10 данасы 17 сәуірде алынғаннан, 20 данасы 30 сәуірдегі 
алынғандардан қалған. 
4.
 
ТМҚ сатудан түскен түсім – 28400 теңге 
       
Орындау керек: 
1.
 
Сатылған материалдардың құнын әртүрлі бағалау әдістерімен есептен шығару керек. 
2.
 
ТМҚ қалдығын бағалап, мүлік құрамына енгізу керек (бухгалтерлік баланста) 
3.
 
ТМҚ-ны  сатып  алу  және  сату  бойынша  жүргізілген  мәміленің  қаржылық  нәтижесін 
анықтау 
9  Есеп.  “Әділ”  аудиторлық  фирмасы  “Айдын”  ЖШС-нің  өтініші  бойынша  2006 
жылдың  25  қазанында  ерікті  аудит  жүргізген.  Тексеріс  барысында  кәсіпорындағы  есеп 
айырысу жағдайы қаралған. Соның нәтижесінде серіктестікте тексеру күніне  2 256 000 теңге 
дебиторлық берешек бар екені анықталды. Кәсіпорын күмәнді берешектер бойынша резерв 
құрады.  Тексеру  жүргізген  мерзімде    “Күдікті  борыштар  бойынша  резерв”  шотының 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
89 
 

кредиттік  қалдығы  3000  теңге.  Есеп  айырысуды  жүргізетін  бухгалтер  Қабиева  Ә.  жаңадан 
келгендіктен аудитордан резерв сомасын анықтауда көмек сұраған және аудитордың талабы 
бойынша  мынадай деректер берген: 
Төлем мерзімі 
Төлеу  мерзімі 
өтіп 
кеткен 
берешектер 
сомасы, теңге 
Күмәнді 
берешектер
дің 
болжамды 
пайызы 
Күмәнді 
берешектер  сомасы, 
теңге 
Төлем мерзімі әлі жетпеген 
1500 000 
1 % 
 
Төлем мерзімі:  
 
 
 
1 күннен 30 күнге дейін 
360 000 
2 % 
 
31 күннен 60 күнге дейін 
240 000 
15 % 
 
61 күннен 90 күнге дейін 
120 000 
30 % 
 
90 күннен асқан 
36 000 
80 % 
 
Барлығы  
2 256 000 
 
 
 
Тапсырма: 
1.
 
Бухгалтер  Ә.Қабиеваға  күмәнді  берешектер  бойынша  резерв  сомасын  анықтауға 
көмектесіңіз. 
2.
 
Құрылған резерв сомасына бухгалтерлік жазу беріңіз және резерв құру кезінде бұдан 
басқа тағы қандай әдіс қолданылуы мүмкін екенін атаңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
90 
 

БЕКІТІЛГЕН 
«Тұран»  Университеті мекемесі 
«Есеп және аудит» кафедрасы отырысында                                                                                                                   
Хаттама № __ «____»________ 201__ ж. 
Кафедра меңгерушісі Упорова И.В.________________ 
 
«Аудит  » пәні бойынша тест сұрақтары 
        
[q]3:1: Аудит дегеніміз не? 
[a] бухгалтерлік есеп берулердің және қаржылық-шаруашылық қызметтің аудиті; 
[a] бастапқы құжаттар аудиті; 
[a] кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы ақпараттарды тексеру; 
[a]  қаржылық есеп берулердің анықтылығын аудиторлардың тәуелсіз тексеруі;   
[a] барлық жауап дұрыс. 
 
[q]3:1: Аудитті кім және ненің негізінде жүзеге асырылады? 
[a] тәуелсіз аудиторлар жүзеге асырады; 
[
a] аудиторлар лицензия негізінде жүзеге асырады; 
[a]   аудиторлар  мен аудиторлық фирмалар келісімшарт негізінде жүзеге асырылады; 
[a] ведомствалық ұйымдардың аудиторлары жүзеге асырады; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Аудиторлық қорытынды нені білдіреді? 
[a
] бухгалтерлік есепте анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстар; 
[a] қаржылық есеп берулердің анықтығы туралы аудиторлық фирмалардың пікірлерін; 
[a] бухгалтерлік есеп берулердің анықтылығын аудиторлық фирмалардың растауын; 
[a] қаржылық-шаруашылық қызметтерді тексерудің актісін;  
[a] барлық жауап дұрыс. 
 
[q]3:1: «ҚР аудиторлық қызметтер туралы» заңы алғаш рет қашан қабылданды? 
[a] 1989 жылдың 18 қазанында 
[a]  1993 жылдың 18 қазанда 
[a] 1998 жылдың 20 қарашасында 
[a] қабылданған емес; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Қазақстандық аудит стандарттары және әдептілік кодексін қашан қабылданды? 
[a] 1996 жылы қазан айында; 
[a]  1995 жылы шілде айында 
[a] 1995 жылы мамыр айында  
[a] әлі бекітілмеген  
[a] барлық жауап дұрыс 
 
[q]3:1:  Аудитор  бухгалтерлік  есепті  қалпына  келтіру  бойынша  өз  қызмет  көрсеткен 
кәсіпорынға аудиторлық тексеруді жүргізуге құқығы бар ма? 
[a] иә 
[a] иә, аудиторлар палатасының рұқсат етуі бойынша; 
[a] жоқ; 
[a] иә, бірақ аудиторлық қызметтер жөніндегі комиссияның рұқсатымен; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
91 
 

[q]3:1: Аудитор өзі құрылтайшы болып табылатын обьектіге тексеру жүргізе алады ма? 
[a] жүргізе алады 
[a] егер аудитордың лицензиясы болса ғана жүргізе алады; 
[a] тыйым салынбаған; 
[a] жүргізе алмайды; 
[a] тыйым салынған. 
 
[q]3:1: Аудиторлық тексеруді жүргізудің әдістері мен формаларын кім анықтайды? 
[a]  аудиторлық фирмалар 
[a] ҚР қаржы министрлігі; 
[a] ҚР Президенті жанындағы комиссия; 
[a] аудиторлар палатасы; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Аудиторлық қызметтің негізгі принциптері? 
[a] тәуелсіздік, обьективтілік, құпиялылық. 
[a]   тәуелсіздік, обьективтілік, кәсіби құзыреттілік, құпиялылық. 
[a] тәуелсіздік, обьективтілік, кәсіби құзыреттілік; 
[a] обьективтілік, кәсіби құзыреттілік, құпиялылық 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
  
[q]3:1: Аудит стандарттары дегеніміз не? 
[a] аудитті өткізудің принциптері мен тәртібі; 
[a] халықаралық стандарттарға сәйкес қызметтер; 
[a] аудиторлар әдебінің кодексі; 
[a]  нормативтік құжаттар – аудитті өткізудің біріңғай талаптары, принциптері және рет-
тәртіптері; 
[a] барлық жауап дұрыс. 
 
[q]
3:1: Аудитор нені білдіреді? 
[a] жоғары бухгалтерлік білімі бар тұлғаны; 
[a] аудиті өткізуге құқы бар тұлғаны; 
[a]    «аудитор»  білімін  игергені  туралы    куәлік  алған  және  комиссия  аттестациялаған 
тұлғаны; 
[a] аудитор диплом алған тұлғаны; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Аудиторлық тәуекелділік дегеніміз не? 
[a] қаржылық есеп берулердің нәтижелері туралы дұрыс қорытынды жасамау қатері; 
[a] субьектінің ішкі бақылау жүйесінен қателікті таба алмау қатері; 
[a] іріктемелі тексеру барысында елеулі қателікті таба алмау қатері; 
[a] субьекті қызметінің сипатысен байланысты тәуекелділік;  
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Мәнділікті (материалдылықты) бағалаудың қандай негізгі тәсілдері бар? 
[a] индуктивті есептік; 
[a] дедуктивті  есептік 
[a] индуктивті, дидуктивті; 
[a] есептік (сандық); 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
92 
 

[q]3:1: Аудиторлық іріктемелерді анықтаудың қандай әдістері бар? 
[a] статистикалық және аналитикалық; 
[a] статистикалық және статистикалық емес; 
[a]өндірістік; 
[a] функциялық және жүйелік; 
[a] барлық жауап дұрыс. 
 
 [q]3:1: 
ҚР «Аудиторлық қызметі туралы» заңы екінші рет қай жылы қабылданды? 
[a] 1998 жылдың 20 қарашасында; 
[a] 1998 жылдың 20 қазанда 
[a] 1998 жылдың 24 қарашада; 
[a] 1998 жылдың 24 қазанда; 
[a] 1998 жылдың 20 желтоқсанда; 
 
[q]3:1: Тексеру барысында аудитті өткізудің келісімшарты өзгертілуі мүмкін бе? 
[a] иә, егер аса қажет болса; 
[a] жоқ, тек бұзылуы ықтимал; 
[a] жоқ, бастапқы күйінде қалады; 
[a] иә, егер алдын ала ақысы төленбесе; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Аудиторлық айғақтың көздерін атандар? 
[a] үшінші жақтағы тұлғаның ақпараты; 
[a] аудиторлардың жинаған ақпараты; 
[a] актуарлық есептер; 
[a]есептік саясат; 
[a] дұрыс жауап жоқ. 
 
[q]3:1: Төменде келтірілген айғақтардың қайсысы ең сенімді деп саналады? 
[a] субьекті басшысынан алынған айғақ. 
[a] телефондық растаумен алынған айғақ; 
[a]  түгендеу (инвентаризация) нәтижесінде алынған айғақ; 
[a] аудитордың тексеру барысында алған айғақ; 
[a] барлық жауап дұрыс. 
 
[q]3:1: Аудиттің маңызды қағидалары? 
[a] тәуелсіздік, кәсібилік, обьективтілік, адалдық, құпиялылық. 
[a]қағидалары; 
[a] аудиторлық процедура негізінде; 
[a] өзіндік тәуекелділік 
[a] тексеру тәуекелділігі. 
  
[q]3:1: Аудитордың негізгі мақсаты? 
[a] қаржылық есеп берудің дұрыстығын анықтау; 
[a] шаруашылық жүргізуші субьект қызметкерлерінің қателерін табу; 
[a] табыс табу; 
[a] кәсіпорын мен мемлекеттің экономикалық қызуғышылықтарының өзара байланысы; 
[a] қателіктер мен кемшілікті табу. 
 
[q]3:1: Тәуекелділікке негізделген аудиттің айырмашылығы неде? 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
93 
 

[a]  шаруашылық  жүргізуші  субьект  қызметі  «қиын  нүктелерінің»  шектеулі  орындарын 
тексеру; 
[a] шаруашылық жүргізуші субьект жақтарын дәлелдеу және талдау; 
[a] клиенттің қаржылық шаруашылық қызметіне жүйелі ықпал ету; 
[a] шаруашылық операцияларының заңдылығын анықтау; 
[a] ең аз шығын есебінен алға қойылған мақсаттарға жету. 
 
[q
]3:1: Кәсіби аудит мақсатына жетуді қамтамасыз ететін қағида: 
[a] келісім 
[a]   адалдық 
[a] обьективтілік 
[a]жете білушілік 
[a] құпиялылық. 
 
[q]3:1: Қандай құжаттың ресми құқықтық статусы болуы мүмкін? 
[a] аудиторлық есеп беру 
[a] аудиторлық тексеру актісі; 
[a] аудитордың жұмыс құжаттары; 
[a] аудитордың меморандумы; 
[a] кәсіпорын басшысына өтініш 
 
[q]3:1: Әкімшілікпен бекітілген ережелердің шаруашылық жүргізуші субьект қызметінің 
сәйкестігін анықтау аудиттің қандай мақсатында ерекшеленеді? 
[a] ішкі; 
[a] сыртқы; 
[a]сәйкестілігі; 
[a] операциондық; 
[a] міндетті. 
 
[q]3:1: Аудиторлық тәуекелділік компоненттерінің өзара байланысы: 
[a]  ішкі  шаруашылық  тәуекелділік  «х»  бақылау  тәуекелділігі  «х»  тәуекелділіктің 
табылмауы; 
[a]  ішкі  шаруашылық  тәуекелділік  «+»  бақылау  тәуекелділігі  «+»  тәуекелділіктің 
табылмауы; 
[a]  ішкі  шаруашылық  тәуекелділік  «-»бақылау  тәуекелділігі  «-»  тәуекелділіктің 
табылмауы; 
[a]  ішкі  шаруашылық  тәуекелділік  «+»  бақылау  тәуекелділігі  «х»  тәуекелділіктің 
табылмауы; 
[a] тәуекелділіктің болмауы «-» ішкі шаруашылық тәуекелділік «-» бақылау тәуекелділігі. 
 
[q]3:1: Аудиторлық дәлелдеулер қайсысына негізделген? 
[a] тексеру процедураларының маңыздылығына; 
[a] текст қорытындыларына; 
[a] жүйелі талдауға; 
[a]ұқсастыққа; 
[a] аудитордың пікіріне. 
 
[q]3:1: Аудитордың субьектісі: 
[a] аудитор және аудиторлық ұйымдар; 
[a] кәсіпорындар тапсырыс берушілер; 
[a] аудитор көмекшілері және сарапшылар; 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
94 
 

[a] аудиторлық фирма және оның қызметшілері; 
[a] қаржылық бақылау органдары. 
  
[q]3:1: Төмендегілердің қайсысы аудит функцияларына қатыспайды? 
[a] ұйымдық 
[a] талдамалы; 
[a]сарапшылық; 
[a] консультативтік; 
[a] өндірістік 
 
[q]3:1:  Аудиторлық  процедуралардың  көлемі  және  мерзімі,  сипаты  аудит  жүргізудің 
қандай кезеңінде анықталады? 
[a] алдын ала зерттеу 
[a] аудитті жоспарлау 
[a] 
жүйелі зерттеу 
[a] аудитті орындау 
[a] есеп беруді қарастыру. 
 
 
[q]3:1: Барлық қолданушылар үшін ашық аудиторлық есеп беру бөлімі болып: 
[a] жиыны 
[a] адрестік 
[a]талдамалы; 
[a]кіріспе 
[a] негізгі. 
 
[q]3:1: Тарихи эволюциялық даму неше кезеңнен тұрады? 
[a
] 3 кезең 
[a] 2 кезең 
[a] 4 кезең 
[a] 5 кезең 
[a] 6 кезең 
 
[q]3:1: Сыртқы аудиттің ішкі аудитпен басты принциптілік ерекшелігі болып табылатын 
не? 
[a] тәуелсіздік  
[a] мамандық талаптары 
[a] жүргізу шеңбері 
[a]әдістері мен үлгілері; 
[a]есеп беру. 
 
[q]3:1: 
Құжаттық тексеруге жатпайтын әдіс: 
[a] арифметикалық; 
[a] формальдық; 
[a] іріктемелік; 
[a]логикалық; 
[a] қарама-қарсы. 
 
[q]3:1: Заңдылық талаптары бойынша аудитті сынаптау: 
[a] ерікті, міндетті; 
[a] толық, міндетті; 
[a] сыртқы, ішкі; 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
95 
 

[a]бастапқы, келісімді; 
[a]сәйкестілігі, операциондық. 
 
 
[q]3:1:  Клиент  пен  аудитордың  өзара  байланысын  және  өткен  аудитті  анықтайтын 
құжаттар: 
[a] келісімшарт және міндетті –хат; 
[a] аудит жоспары; 
[a] міндетті-хат; 
[a] репрезентация-хаты; 
[a] ауызша келісушілік. 
 
[q]3:1: Аудиттің қай түрі үшін шаруашылық жүргізуші субьектіні есептеу және есеп беру 
жүйесі обьекті болып табылады? 
[a] сыртқы; 
[a] бастамшылық; 
[a] өз еркімен;  
[a] алғашқы; 
[a] ішкі. 
 
 
[q]3:1:  ТМҚ тізімінің түгендеу  сипаттамасы: 
[a] құрама құжат; 
[a] алғашқы құжат; 
[a] ресми емес құжат; 
[a] қосымша құжат; 
[a] қаржылық есептілік нысаны. 
 
[q]3:1: Кәсіпорында жұмысшы уақытын қолдану жөніндегі жедел есеп ақпараты болып: 
[a] алғашқы; 
[a] кесімді; 
[a] бағдарлылық; 
[a] визуальды; 
[a] жедел. 
 
[q]3:1: Нақты бақылауды қабылдау былай бөлінеді, егер: 
[a] эксперттік баға; 
[a] логикалық тексеріс; 
[a] визуальды бақылау; 
[a] түгендеу; 
[a] жалпы және жалпы емес тексеріс. 
 
[q]3:1: Аудиттің міндеті: 
[a] қаржылық есептілікті дайындау; 
[a] қателерді жою және залалсыздандыру; 
[a] бухгалтерге бухгалтерлік есеп құруға көмектесу; 
[a] шаруашылық операциялардың заңдылығын анықтау; 
[a] бухгалтерлік есептілікті тексеру және оған ұсыныстар. 
 
[q]3:1: Кәсіби аудиттің тарихи отаны? 
[a]  Ұлыбритания; 
[a]  Ресей; 
[a]  Франция; 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
96 
 

[a]  АҚШ; 
[a]  Австралия; 
 
[q]3:1: Кәсіби аудитке қажеттілік қандай себептерден туындады?  
[a]  сенімділігі мен шынайылығын растау қажеттілігінен; 
[a]  басқару үшін ақпаратты алу қажеттілігінен; 
[a]  ақпараттың сапасына қарай қабылданатын шешімнің салдарына байланысты; 
[a]  шаруашылық қызметтің нәтижелері туралы мәліметтердің толық көрініс табуын 
тексеруден; 
 
[q]3:1: Аудиттің мәні неде?   
[a]  қаржылық себептемені тәуелсіз сараптау бойынша кәсіпкерлік қызметте; 
[a]   бухгалтерлік есептің жүргізілуін және есеп берудің жасалуын тексеруде; 
[a]  салық есебіне және қаржылық, құқықтық мәселелер бойынша кеңес беруге көмек 
көрсетуде; 
[a]    шаруашылық  жүргізуші  субъектілер  қызметін  жақсарту  бойынша  ұсыныстар 
әзірлеуде; 
[a]  бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуынан кемшіліктерді анықтауда; 
 
[q]
3:1:  Қаржылық  есеп  бойынша  аудиторлық  қорытынды  қандай  талаптар  мен 
жағдайларға сәйкес жасалады?  
[a]  қолданыстағы заңның талаптарымен; 
[a]  клиенттің жағдайымен; 
[a]  кәсіпорынның ұйымдастырушылық – құқықтық формасымен; 
[a]  жоғарыдығы ұйымдардың нұсқауымен; 
[a]  аудиторлық қорытындыны жасау туралы ережемен. 
 
[q]3:1: Міндетті аудит неге байланысты өткізілуі мүмкін?   
[a]  заң белгілеген жағдайда; 
[a]  экономикалық субъектінің шешімі бойынша; 
[a]  қаржылық немесе салық органдарының тапсырысы бойынша, 
[a]  контрагенттердің талап етуі бойынша; 
[a]  мемлекеттік бақылау жоспары бойынша; 
      
[q]3:1: Сыртқы аудиттің ішкі аудиттен айырмашылығы неде? 
 
[a] мақсаттары мен субъектілерінде; 
 
[a]  тексеру әдістерінде; 
 
[a]   тексеру объектілерінде; 
 
[a]  жұмысты және есепті ұйымдастыруда; 
 
[a]  тексеру нәтижелерінде; 
 
 
[q]3:1: Аудитор мен клиенттің өзара қарым-қатынасы қалай құрылады?  
[a]  аудиторлық  қызмет  туралы  нормативті  құқықтық  актінің  талаптарын  сақтау 
негізінде; 
[a]  ерікті түрде және өтеу негізінде; 
[a]  аудиторлық фирма басшылығының анықтауымен; 
[a]  аудиторлық стандарттармен белгіленеді; 
[a]  аудитор этикасының кодекс талаптарын сақтаумен
 
[q]3:1:  Аудиторлық  қызметпен  айналысу  құқығына  ие  болу  үшін  аттестациядан  
өтеуге қай тұлғалар жіберіледі? 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
97 
 

[a] жоғары білімі және соңғы бес жылдағы екі жыл ішінде экономикалық, қаржылық, 
есептік-талдамалы, ревизиялық-бақылау салаларында немесе құқық саласында істеген 
жұмыс тәжірибесі бар тұлға; 
[a]  жоғары техникалық білімі және бес жылдан да көп аудитор ретінде істеген жұмыс 
стажы бар тұлға; 
[a]    жоғары  экономикалық  білімі  және  мамандығы  бойынша  бес  жылдық  жұмыс 
стажы бар тұлға; 
[a]  жоғары оқу орындарында және бизнес мектептерінде арнайы дайындықтан өткен 
тұлға; 
[a]    арнайы  (экономикалық,  заңгерлік)  орта  білімі  және  мамандығы  бойынша  бес 
жылдан кем емес жұмыс стажы бар тұлға. 
 
 
[q]3:1:  Аудитор мыналардың қайсысы негізінде тексеруді сапасыз жүргізген  жағдайда 
материалдық тұрғыдан жауап береді? 
[a]  аудитор мен клиент арасындағы келісім шарт негізінде; 
[a]  соттың немесе төрелік соттың шешімі негізінде; 
[a]  қолданыстағы заң актілері негізінде; 
[a]  құқық сақтау органдарының талап етуі негізінде; 
[a]  клиенттің талап етуі негізінде; 
 
[q]3:1:  Аудитор  тәуелсіз  аудиторлық  тексеруді  жүзеге  асыру  барысында  қай        
нормативті-құқықтық актілердің нұсқалары мен талаптарын                   басшылыққа алу 
керек? 
[a]    белгілі  бір мемлекетке  немесе  достастық  елдерінде  қалыптасқан       аудиторлық 
стандарттар мен нормативті-құқықтық актілерді; 
[a]   клиентпен жасалған келісім шарт шарттарын; 
[a]   халықаралық аудит стандарттарын; 
[a]   кәсіби тәжірибе мен интуицияны; 
[a]   Конституциялық,  Қылмыстық және Азаматтық кодестерді. 
 
[q]3:1: Аудит стандарттары нені анықтайды? 
 
[a]  аудиттің  принциптерін, ауқымын және әдістемесін; 
 
[a]  аудиторлық қызметтің қандай да бір жақтарын; 
 
[a]  аудиторлық тексерудің стратегиясын; 
 
[a]  аудиторлық тексерудің ауқымын; 
 
[a]  клиентпен қарым-қатынас жасаудың нормаларын. 
 
[q]3:1: Аудитордың жұмыс стандарты қандай жағдайларды қамтиды? 
 
[a]  аудиторлық тексеруді жүргізудің негізгі ережесін; 
 
[a]  аудитордың негізгі принциптерін; 
 
[a]  аудитордың дәлелін; 
 
[a]  аудиторлық қорытындыларын түрін; 
 
[a]  аудитор процедураларының рет-тәртібін. 
 
[q]3:1:  Белгілі  бір  шаруашылық  субъектілерін  аудиторлық  тексеруден    өткіздің 
біріңғай тәсілдемесін қай нормативті-құқықты актілер анықтайды? 
 
   
[a]  аудиттің жұмыс бағдарламалары; 
 
   
[a]  халықаралық аудит стандарттары; 
  
   
[a]  ұлттық аудиторлық стандарттар; 
 
   
[a]  фирма ішіндегі аудиторлық стандарттар;   
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
98 
 

 
   
[a]  аудитті өткізудің келісім шарттары. 
 
[q]3:1: Аудитор мен клиент арасындағы өзара қарым-қатынасы реттейтін негізгі  құжатқа 
төмендегі келтірілгендердің қайсысы жатады? 
[a]  аудиторлық тексеруді өткізудің келісім шарты;   
[a]  Азаматтық кодекс; 
[a]  аудитті өткізудің келісімі туралы міндеттеме-хат; 
[a]  аудиттің ұлттық стандарттары; 
[a]  әкімшілік жолмен құқық бұзушылық туралы кодекс. 
 
       
[q]3:1: Аудиторлық дәлел болып не саналады? 
[a] тексеру барысында бұрмаланған аудит объектісі туралы мәнді       фактілер;  
[a]   
тексеру барысында аудитор жинаған ақпарат
[a]  аудиторлық есеп; 
[a]  аудиторлық бағдарлама; 
[a]  анықталған кемшіліктенр. 
 
   
[q]3:1:  Аудиторлық есептің құрамы неде тұрады? 
 
        
[a]  енгізбелі (енгізілетін), талдамалы және қорытынды бөлімдерден; 
      
[a]  аралық және қорытынды тексеру актілерінен; 
      
[a]  есеп (есеп беру) және аудиторлық қорытындыларынан;  
        
[a]  талдамалы және қорытынды бөлімдерден; 
      
[a]  бес бөлімнен. 
 
       
[q]3:1: Аудитордың қызмет сапасын бақылау мынаған келіп тіркеледі: 
[a]  тапсырыс беруші өзіне ұсынылған аудиторлық есептің сапасын тексеруіне; 
[a]  аудитордың жұмыс құжаттарын жасауда ереженің сақталуына; 
[a]  негізгі аудитор өз ассистенттерінің жұмыс бақылауына; 
[a]  салық инспекцияларының бақылауына; 
[a]  мемлекеттік және жоғары орындардың қадағалауына. 
 
               
[q]3:1: Аудиторлық тексерудің әдісі ретінде нені түсінуге болады?  
[a]  аудиторлық қызметте қолданылатын амалдар мен тәсілдерді; 
[a]  есептік құжаттар мен жазбалардың тексерілуін ұйымдастыруда; 
[a]  тексерілген  экономикалық  субъектіге  ықпал  ету  үшін    пайдаланылатын 
амалдар жүйесін; 
[a]  есептерді зерделеудің жұмыс тәсілдерін; 
[a]  аудиторлықайғақты алу үшін қажетті тәуелсіз процедура түрлерін. 
 
       
[q]3:1: Ішкі бақылау жүйесін бағалау не үшін жүргізіледі?   
[a]  аудит ауқымын жоспарлау үшін; 
[a]  ішкі бақылаудың жағдайын тексеру үшін; 
[a]  кәсіпорын туралы жалпы ақпаратты алу үшін; 
[a]  кәсіпорынның  жұмыс істеуге жарамдылығын және банкротқа 
 
ұшырау ықтималдығын анықтау үшін; 
[a]   шаруашылық жүргізуші субъектінің басшылығына есеп беруді жасау үшін. 
 
       
[q]3:1: Аудитордың  міндетіне  тексерудің  нәтижелері бойынша клиентке міндетті 
түрде жағымды аудиторлық қорытындыны беруі керек:   
[a]  жоқ, бұл тексерудің нәтижесімен анықталады; 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
99 
 

[a]  жағымсыз қорытынды болса, аудитор қорытындыны беруден бас     тартуына 
болады; 
[a]  иә, бұл кейбір нормативті-құқықтық актілерде жазылады; 
[a]  аудитордың қалуына қарай; 
[a]  аудиторлық тексерудің келісімшарт мәтініне қарай. 
 
       
[q]3:1: Аудитордың қызмет мақсаты қандай құжатта анықталған?    
 
         
[a]  «Аудиторлық қызмет туралы» заңда; 
[a]  аудиторлық қызмет көрсету туралы келісімшартта; 
[a]  аудиторлардың халықаралық Этика кодексінде; 
[a]  аудит стандарттарына; 
[a]  әкімшілік жолмен құқық бұзушылық туралы кодексте. 
 
       
[q]3:1: Қандай элименттер ішкі және сыртқы аудит үшін бірдей? 
[a]  аудиттің объектісі мен әдістері; 
[a]  аудитті жүзеге асыратын тұлғанынң біліктілігі; 
[a]  мақсат; 
[a]  есеп берушілік;  
[a]  тексерудің нәтижелері. 
 
       
[q]3:1:  Шот  корреспонденциясын  жасауда  аудитордың  қателігін  тауып,  түзеуге 
аудиттің қай функциясы қатысты? 
[a]  өндірістік; 
[a]  талдамалы; 
[a]  консалтингтік; 
[a]  сараптық; 
[a]  бақылаушылық. 
 
       
[q]3:1:  Сыртқы  аудиттің  аудиторлық  айғағын  алу  үшін  пайдаланылмайтын 
процедураны көрсет:  
[a]  оперативтік бақылау; 
[a]  сауалнама; 
[a]  қадағалау; 
[a]  есеп беру; 
[a]  зерделеу. 
 
       
[q]3:1: Негізгі құралдардың пайдаланылатын орнында бар болуы мен  сақталғаны 
туралы ішкі аудиттің ақпарат көзі: 
[a]  түгендеу карточкасы; 
[a]  
қабылдау-тапсыру актісі; 
[a]  түгендеу тізімі; 
[a]  құрал-сайман тізімдемесі; 
[a]  негізгі құралдардың қозғалу есебінің карточкасы. 
 
       
[q]3:1: Сыртқы аудиттің ең маңызды принципі? 
[a]  тәуелсіздік; 
[a]  кәсібилік; 
[a]  объективтік; 
[a]  құпиялық. 
 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
100 
 

       
[q]3:1: Аудитордың негізгі мақсаты? 
[a] қаржылық есептің шындыққа жанасымдылығын (шынайылығын) белгілеу; 
[a]   шаруашылық жүргізуші субъекті қызметкерінің қателігін анықтау; 
[a] мемлекеттік пен кәсіпорындардың экономикалық мүдделерін сақтау; 
[a]  клиенттің қаржылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу; 
[a]   кемшіліктер мен бұрмалаушылықтарды анықтау. 
 
       
[q]3:1: Тәуекелділікке негізделген аудиттің міндеті қандай? 
[a]  шаруашылық  жүргізуші  субъекті  қызметінің  осал  тұсын  және            «қиын 
межесін» тексеру; 
[a]  шаруашылық жүргізуші субъекті құжаттарын талдау және әрі        растау; 
[a]  клиенттің қаржылық-шаруашылық қызметін тексерудің жүйелі     тәсілдемесі; 
[a]   шаруашылық операцияларының заңдылығын анықтау; 
[a] ең аз шамадағы шығынмен алға қойылған мақсатқа қол жеткізу.  
 
       
[q]3:1: Кәсіби аудиттің мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етпейтін   принцип: 
[a]  ымыра (компромисс); 
[a]  адалдық; 
[a]  объективтілік; 
[a]  құзыреттілік (компетентность); 
[a]  кұпиялылық. 
 
       
[q]3:1: Қандай құжаттың ресмилікке құқықтық мәртебесі (статусы) бар? 
[a]  аудиторлық есеп ; 
[a]  аудиторлық тексеру актісі; 
[a]  аудиторлық жұмыс құжаты
[a]  аудиторлық меморандумы; 
[a]  кәсіпорын басшысына өтініші. 
 
       
[q]3:1:  Қандай  аудиттің  мақсаты  шаруашылық  жүргізуші  субъекті  қызметінің  
әкімшілік белгілеген ережеге сәйкестігін анықтау болып табылады? 
[a]  ішкі; 
[a]  сыртқы; 
[a] талапқа сәйкестік; 
[a]  операциондық; 
[a]  міндетті. 
 
       
[q]3:1: Аудиторлық тәуекелдік компоненттерінің өзара байланысы: 
[a]  шаруашылық ішіндегі тәуекелдік (х) бақылау тәуекелдігі (х) табылмау қауіп-
қатері; 
[a]  шаруашылық ішіндегі тәуекелдік (+) бақылау тәуекелдігі (+) табылмау қауіп-
қатері; 
[a]  шаруашылық ішіндегі тәуекелдік (-) бақылау тәуекелдігі (-) табылмау қауіп-
қатері; 
[a]    шаруашылық  ішінлегі  тәуеклдік (+)  бақылау  тәуекелдігі  (х) табылмау  қауіп-
қатері; 
[a]    табылмау  қауіп-қатері  (-)  шаруашылық  ішіндегі  тәуеклдік  (=)  бақылау 
тәункелдігі. 
 
       
[q]3:1: Аудиторлық айғақ мыналардың қайсысына негізіледі? 
[a]  елеулілікті тексерудің процедураларына; 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
101 
 

[a]  тест нәтижелеріне; 
[a] жүйелі талдауға; 
[a]  ұқсастыққа (аналогия); 
[a]  аудиторлық пікіріне. 
 
       
[q]3:1: Сыртқы аудитті жүзеге асыратын субъект: 
[a]  аудитор мен аудиторлық ұйым; 
[a]  тапсырыс беруші кәсіпорын; 
[a]  аудитордың көмекшілері мен сарапшылары; 
[a]  аудиторлық фирма мен оның қызметтері; 
[a]  қаржылық-бақылау органы. 
 
       
[q]3:1:  Аудитті  жүргізудің  қай  кезеңінде  аудиторлық  процедураның  сипаты, 
көлемі және мерзімі анықталады? 
[a]  алдын ала танысу (зерттеу); 
[a]  аудитті жоспарлау; 
[a]  жүйелі зерделеу; 
[a]  аудитті орындау; 
[a]  аудиторлық есепті құрастыру. 
 
       
[q]3:1: Мыналардың қайсысы аудиттің функциясына кірмейді? 
[a]  ұйымдастыру; 
[a]  талдамалы; 
[a]  сараптау; 
[a]  кезең беру; 
[a]  өндірістік. 
 
       [q]3
:1: Аудитор аудитті жүргізгенде нені басшылыққа алады? 
[a]  қоғамдық мүддені; 
[a]  мемлекеттің мүддесін; 
[a]  аудиторлық фирманың мүддесіне; 
[a]  клиент пен мемлекеттің мүдделерін; 
[a]  өз мүддесін. 
 
       
[q]3:1: Барлық пайдаланушылар үшін аудиторлық есептің ашық болатын бөлігі: 
[a] қорытынды; 
[a]   екі жақтың мекен-жайы; 
[a]  талдамалы; 
[a]  кірспе; 
[a] негізгі. 
 
       
[q]3:1: Аудиттің эволюциялық даму тарихы қанша кезеңнен тұрады? 
[a]  үш кезеңнен; 
[a]  екі кезеңнен; 
[a]  төрт кезеңнен; 
[a]  бес кезеңнен; 
[a]  алты кезеңнен. 
 
       
[q]3:1: Сыртқы аудиттің ішкі аудиттен басты принциптік айырмашылығы неде?  
[a]  тәуелсіздік; 
[a]  біліктілікке қойылатын талап; 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
102 
 

[a]  жүзеге асыру аясы; 
[a]  әдістері мен тәсілдері; 
[a]  есеп берушілік. 
 
 
 
[q]3:1: Заң шарттары бойынша аудитті жіктеу: 
[a]  Ерікті, міндетті 
[a]  Толық, міндетті 
[a]  Сыртқы, ішкі 
[a]  Бастапқы, келісімді 
[a]  Операциондық, талаптарға сәйкестік 
 
[q]3:1: Аудитор барлық шаруашылық жүргізуші субъектіге материалдарға жауапты адам 
тигізетін зиян мөлшерін анықтағанда нені назарға алады: 
[a]  Материалдарға жауапты адамның еңбекақы сомасын 
[a]  Айлық есептік көрсеткіш сомасын 
[a]  Табиғи кему сомасын 
[a]  Есепті кезеңнің басындағы сальдо сомасын 
[a]  Есепті кезең соңындағы сальдо сомасын 
[q]3:1: Кәсіпорын кассасындағы  ақшалай қаражат аудиті неден басталады: 
[a]  Кассалық кітап пен балансты тексеруден  
[a]  Журнал ордер мен №1 ведомостермен 
[a]  Түгендеуден 
[a]  Күзет, дабылдау жүйесі мен өртке қарсы  шараларды тексеруден 
[a]  Барлық жауаптар дұрыс емес 
 
 
[
q]3:1: Аудиторлар дебиторлық берешекті тексергенде бірінші кезекте неге назар аударады: 
[a]  Келісім шарт жасалған ай-күнге 
[a]  Пайда болған көзіне 
[a]  Ақшалай қаражаттардың түсу көзіне 
[a]  Өніммен жабдықтау уақытына 
[a]  Техникалық бақылау бөлімнен өту уақытына 
 
[q]3:1: Жалпы және әкімшілік шығыстарды аудиттегенде нені тексеру керек? 
[a]  барлық жауап дұрыс 
[a] жасалған шығыстарды есептеудің дұрыстығы 
[a]   өзіндік құнды есептеудің дұрыстығы 
[a]   оларды жасалған есепті кезеңнің шығыстарына жатқызу дұрыстығы 
[a]   бухгалтерлік жазбаның дұрыстығы 
 
[q]3:1:  Жалдық  төлемдері  мен  берешекті  өтеу  бойынша  аудитор  қай  жазбаларды  тексеру 
керек? 
[a]  ақшалай қаражат есебі шоттарының кредиті 
[a]   ақшалай қаражат есебі шоттарының дебеті 
[a]   жал міндеттемелері шоттарының кредиті бойынша 
[a]   дұрыс жауап жоқ 
[a]    барлығы дұрыс 
 
[q]3:1:  жалға  берілген  мүлік  субьектінің  негізгі  іс-қызметіне  қатыспайтындықтан,  оларды 
ұстау шығыстар мынадай шығыстарға жатқызылады: 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
103 
 

[a]  негізгі емес қызметтен 
[a]   негізгі қызмет 
[a]   
пайыз шығысы 
[a]   дивиденд шығысы 
[a]   барлық жауап дұрыс 
 
[q]3:1:Негізгі өндіріс шығындары қандай шығыстардан құралады? 
[a]  материалдық, еңбекті өтеу,қосымша шығыстар 
[a]   қосымша шығыстар 
[a]   материалдық 
[a]   еңбекті өтеу 
[a]    дұрс жауап жоқ 
 
[
q]3:1:Консалтингтік іс-қызмет мынадай міндетті істер атқарады: 
[a]  сарапшылық, талдаулық, кеңес берушілік 
[a]   өндірістік, кеңестік 
[a]   талдамалық 
[a]   дұрыс жауап жоқ 
[a]   тақырыптық, салалық қызмет 
 
[q]3:1:    Аудитор  мыналардың  қайсысы  негізінде  тексеруді  сапасыз  жүргізген    жағдайда 
материалдық тұрғыдан жауап береді? 
[a]  аудитор мен клиент арасындағы келісім шарт негізінде; 
[a]  соттың немесе төрелік соттың шешімі негізінде; 
[a]  қолданыстағы заң актілері негізінде; 
[a]  құқық сақтау органдарының талап етуі негізінде; 
[a]  клиенттің талап етуі негізінде; 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымдар аудитті жүзеге асыру кезінде мүліктік зиян келтіру салдарынан 
туындайтын міндеттемелер бойынша қандай шарт жасасуға міндетті? 
[a] Келісім шартын  
[a]  Сақтандыру шартын 
[
a] Аудиторлық шартын  
[a] Мүліктік шартын  
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымдардың азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыру қандай 
заңнамалық актілерде берілген тәртіппен жүзере асырылады?  
[a]  ҚР-ның заңнамалық актілерде   
[a] Сақтандыру заңнамалық актілерде 
[a] Еңбек актілерінде  
[a] Барлық жауап дұрыс  
 
[q]3:1:  ҚР-ның аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, сондай-ақ шарт талаптарын бұзғаны 
үшін аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға қандай шаралар қолдынылады?  
[a] Жабылады  
[a] Айыппұл салынады 
[a]  ҚР-ның заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады  
[a] Лицензиясынан айырылады 
 
[q]3:1:  Аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін ненің болмауы керек?  
[a]  Туысқандық қатынастар  
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
104 
 

[a] Лицензия 
[a]  Кеңсенің болмауы  
[a] Ақша қаражыты  
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымдарға немен айналысуға тыйым салынады? 
[a] Тексеру  
[a] Кеңес беру  
[a] Қорытынды шығару  
[a]  Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға  
[q]3:1:  
Аудиторлық есепке кім қол қойып, оны өзінің жеке мөрімен куәландырады? 
[a] ұйым басшысы; 
[a]  атқарушы аудитор; 
[a] бас бухгалтер;  
[a] бухгалтер аудитор. 
 
[q]3:1:  
Қаржы ұйымының аудиторлық есебі қай органға ұсынылады? 
[a] шаруашылық жүргізуші субъектіге; 
[a]  қаржы ұйымына және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеумен қадағалау 
жөніндегі уәкілетті органға; 
[a] қаржы министрлігіне; 
[a] Бухгалтерлер мен аудиторлардың трансұлттық ұйымдарына. 
 
[q]3:1:  
Аудиторлық тексеруде қандай құжат алға шығады? 
[a]  келісімшарт және жазбаша келісім; 
[a] өкілдік-хат; 
[a] міндеттеме хат және аудит жоспары; 
[a] аудиторлық есеп және сарапшының қорытындысы. 
    
[q]3:1:  Аудиторлық қызмет туралы заң қашан қабылданды? 
[a] 01.XII
.1998ж 
[a] 05. X
. 1998ж 
[a]  20.XI. 1998ж 
[a] 05.V. 2006ж 
 
[q]3:1:    Аудиторларға  кандидаттарды  аттестаттау  жөніндегі  біліктілік  комиссиясы 
аттестаттаған, «аудитор» біліктілігін беру туралы біліктілік куәлігін алған жеке тұлға: 
[a] аудиторлық ұйым 
[a] аудит  
[a]  аудитор 
[a]  аудиттелетін субъект 
 
[q]3:1:  Жүргізілген аудиттің нәтижесі болып табылатын жазбаша ресми құжат: 
[a]  аудиторлық есеп 
[a] аттестаттау 
[a]  әдеп кодексі 
[a] аудиторлық қызмет туралы заң 
 
[q]3:1:   Аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін құрылған коммерциялық ұйым: 
[a]  аудиторлық ұйым 
[a] кәсіби ұйым  
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
105 
 

[a]  шетелдік ұйым 
[a]  аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйым 
  
[q]3:1:    Аудит  жүргізілмей  жасалған  немесе  пайдаланушыларды  қасақана  шатастыратын 
пікір жазылған аудиторлық есеп: 
[a] мүдделер қақтығысы  
[a]  дұрыс емес аудиторлық  есеп  
[a]  көрінуі дұрыс емес аудиторлық есеп  
[a]  көрінуі дұрыс аудиторлық есеп  
 
[q]3:1:  Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарды біріктіретін коммерциялық емес ұйым: 
[a] аккредиттелген аудиторлық ұйым  
[a]  аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйым 
[a]  аудиторлық ұйым 
[a]  кәсіби ұйым 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
106 
 

[q]3:1:  «Әдеп кодексі» дегеніміз не? 
[a] жүргізілген аудиттің нәтижесі болып табылатын жазбаша ресми құжат 
[a]  
аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын құжат 
[a]  аудитордың кәсіби қызметінің әдеп ережелері жиынтығы 
[a]  ұйым стандарттары 
 
[q]3:1:    Егер  Қазақстан  Республикасы  ратификация  халықаралық  шарттарда  Қазақстан 
Республикасының  аудиторлық  қызмет  туралы  заңнамасындағыдан  өзгеше  ережелер 
белгіленсе ... 
[a]  халықаралық шарттардың ережелері қолданылады 
[a] мемлекеттік шарттардың ережелері қолданылады  
[a]  жергілікті шарттардың ережелері қолданылады 
[a]  шетелдік шарттардың ережелері қолданылады 
 
[q]
3:1:  Өзіне қатысты аудит жүргізілетін заңды тұлға, заңды тұлғаның атынан өкілдік ететін 
оның филиалдары және өкілдіктері, дара кәсіпкер... 
[a]  аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйым 
[a]  аудиттелетін объект және субъект 
[a]  аудиттелетін объект 
[a]  аудиттелетін субъект 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, 
аудит жүргізу тәртібіне бірыңғай талаптарды белгілейтін ішкі құжаттары: 
[a] жүргізілген аудиттің нәтижесі болып табылатын жазбаша ресми құжат 
[a]  әдеп кодексі  
[a]  аудиторлық қызмет туралы заң 
[a]  ұйымның стандарттары 
 
[q]3:1:  Аудитор өз қызметін аудитор ретінде қанша аудиторлық ұйымның құрамында жүзеге 
асырады? 
[a]  1 
[a] 2 
[a] 3 
[a] 4 
 
[q]3:1:  Аудитор қанша аудиторлық ұйымға қатысушы бола алады? 
[a]  1 
[a] 2 
[a] 3 
[a] 4 
 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйым қандай ұйымдық-құқықтық нысанда құрылады? 
[a]  ЖШС 
[a] АҚ 
[a] ЖШС және АҚ 
[a] Аудиторлық бақылау департаменті 
 
[q]3:1:  Шетелдік ұйым-аудиторлық ұйым деп танылады. Егер де: 
[a]  егер оның мәртебесін өзі резиденті болып табылатын елдің кәсіби ұйымы растаса 
[a] егер ЖШС ұйымдық-құқықтың нысаны растаса 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
107 
 

[a] егер кәсіпорын аккредиттеуі растаса 
[a] егер оның мәртебесін өзі резиденті болып табылатын елдің кәсіби ұйымы растамаса 
 
[q]3:1:  Шетелдік аудиторлық ұйымның мәртебесін растайтын қандай кәсіби ұйым мүшесі 
болуға тиіс? 
[a]  Халықаралық бухгалтерлер федерациясы 
[a] Халықаралық аудиторлар федерациясы 
[a] Халықаралық қаржылар федерациясы 
[a] Халықаралық экономистер федерациясы 
 
[q]3:1:  Шетелдік аудиторлық ұйымдар Қ.Р-да аудиторлық қызметті тиісті аудиторлық 
ұйымдарды – қай елдің резиденттерін құрған жағдайда ғана жүзеге асыра алады?  
[a]  Шетелдік  
[a] АҚШ-тың 
[a] Қ.Р-ның 
[a] Ресейдің 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымның құрамында аудиторлардың саны неше адамнан кем болмауға 
тиіс? 
[a] 1 
[a]  2 
[a] 3 
[a] 4 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымның жарғылық капиталында аудиторға және шетелдік аудиторлық 
ұйымға тиесілі үлес қанша процент болуға тиіс? 
[a]  100% 
[a] 75% 
[a] 50% 
[a] 25% 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйым басшының қандай біліктілік куәлігі болуы міндетті? 
[a]  «аудитор» 
[a] «аудитор дипломы» 
[a] «аудитор қағазы» 
[a] «бухгалтер қағазы» 
 
[q]3:1:  Кәсіби ұйымның аккредиттелуі уәкілетті орган бекіткен нысандағы қандай куәлікпен 
расталады? 
[a]  аккредиттеу туралы куәлікпен 
[a] уәкілеттеу туралы куәлікпен 
[a] жарғылар туралы куәлікпен 
[a] аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар туралы куәлікпен 
 
[q]3:1:  Аккредиттеу туралы куәліктің Қ.Р-ның  қай аумағында күші бар? 
[a]  бүкіл аумағында 
[a] Орталық Қазақстанда 
[a] Шығыс және Батыс Қазақстанда 
[a] Оңтүстік және Солтүстік Қазақстанда 
 
[q]3:1:  Кәсіби ұйымдардың құрылтайшылары және қатысушылары кімдер бола алады? 
Ф УТ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
108 
 

[a]  аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар 
[a] бухгалтерлер мен бухгалтерлік ұйымдар 
[a] қаржылар мен қаржылық ұйымдар 
[a]  есепшілер мен есептік ұйымдар 
 
[q]3:1:  Аудиторлар мен аудиторлық  ұйымдар қанша кәсіби ұйымның мүшелері бола алады? 
[a]  1 
[a] 2 
[a] 3 
[a] 4 
 
[q]3:1:  Қандай ұйымдар  уәкілетті орган белгілеген тәртіппен аудиторлардың біліктілігін 
арттыру жөніндегі курстарды өткізуге, курстан өткені туралы сертификаттар беруге құқылы? 
[a]  кәсіби ұйымдар  
[a] аудиторлық ұйымдар  
[a] бухгалтерлік ұйымдар 
[a] қаржылық ұйымдар 
 
 
[q]3:1:  Кәсіби ұйымдар өз мүшелерін Қ.Р-ның аудиторлық қызмет саласындағы қандай 
құқықтық актілермен қамтамасыз етуге міндетті? 
[a]  нормативтік 
[a] рейтингтік 
[a] мерзімдік 
[a] жарғылық 
 
[q]3:1:  Кәсіби ұйымдар қандай кодексті әзірлеуге және оны қабылдауға міндетті? 
[a]  әдеп 
[a] тәртіп 
[a] озық 
[a] әділетті 
 
[q]3:1:  Аудиторлық ұйымдар тексеру барысында заңнаманы бұзылу фактісі анықталса не 
істеу керек?  
[a]   ҚР-ның заңнамасының бұзушылықтар туралы ақпарат беру керек 
[a] Қорытынды шығару керек 
[a] Лицензиясынан айыру керек  
[a] Ештеңе жасамайды         

жүктеу 5.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет