Білім және ғылым министрлігіжүктеу 250.59 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі250.59 Kb.

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша 

ғылыми-білім беру кешені

 

  

 

  

 

  

Қазақстан Республикасының  

қылмыстық іс жүргізу құқығы  

пәнінен ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

5В030100 «Құқықтану»  мамандығында кредиттік технология бойынша оқитын 

студенттерге арналған  

СИЛЛАБУС 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР  2015 ЖЫЛ 

БЕКІТІЛДІ 

ОӘЖжБС бойынша проректор 

б.ғ.к., доцент_________  Л.С.Комардина 

 

“______” _______________ 2015 ж.  

Автор: аға оқытушы Санасыров Н.Т. ________ 

 

Құқық, тарих және әлеуметтану департаменті 

 

«ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ» 

пәнінен күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқыту бөліміндегі жалпы орта, орта кәсіби және 

жоғары білім негізінде 5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқитын студенттерге 

арналған 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН (силлабус) 

 

Кредиттер саны:   3 

 

Жалпы орта орта және орта кәсіптік 

білім негізінде 

Сырттай, қашықтықтан 

орта кәсіптік білім 

негізінде 

Сырттай жоғары 

білім негізінде 

Он-лайн консультация 

Бақылау шаралары Дәрістер 

30 

12 


12 

Семинарлық сабақтар 

15 

СӨЖ 

67,5 


111 

117 


ОСӨЖ 

22,5 


Бақылау нысандары Емтихан  

Емтихан  

Емтихан  

 

Оқу-әдістемелік  кешен  (силлабус)  ҚР  Үкіметінің  23.08.2012  жылғы  №  1080  Жоғары  білім берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарты  қаулысымен  бекітілген  және  «Жоғары  және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім 5В030100 - Құқықтану мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарлары»  бойынша  ҚР  Білім  және  ғылым  министрінің  16.08.2013  жылғы  №343  бұйрығы, 

«ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнінің типтік оқу бағдарламасы (Астана, 2014) және оқу 

жұмыс жоспары негізінде әзірленген. 

 

Хаттама  №_____  «______» «_________» 2015 ж. Бизнес, білім және құқық Академиясының оқу бағдарламасы комитетінің төрайымы 

 

Саясат ғ.к. ___________ А.К. Касымова  

Құқық, тарих және әлеуметтану департаментінің отырысында қарастырылған. 

 

Хаттама  №_____  «______» «_________» 2015 ж. Құқық, тарих және әлеуметтану департаментінің директоры 

 

З.ғ.д., профессор ___________ А.Ш. Хамзин  

Келісілді: 

БББ бастығы  

                               ___________ Сарбасова Н.Д. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы оқу курсы силлабусының құрылымы 

 

1 Түсінік хат 2 Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары (1-кесте) 

3 Дәріс курсының мазмұны (2-кесте) 

4 СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік жоспары (3-кесте) 

5 ОСӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік жоспары (4-кесте) 

6 Емтихан сұрақтары 

7 Ұсынылатын әдебиет 

   Негізгі 

   Қосымша 

8 Студенттердің білімі мен білігін бақылаудың түрі мен формасы (5-кесте) 

9 Студенттердің рейтингтерін бағалау көрсеткіші (6-кесте) 

10 Студенттердің білімін, дағдысын және қабілетін бағалаудың жалпы көрсеткіштері (7-кесте) 

 

Оқытушы туралы мәлімет: (office hours).  

 

Оқытушының аты-жөні 

Өткізілетін уақыты мен орны 

Байланыс ақпараты 

Дәрістер 

СРСП 

Аға оқытушы: юриспруденция 

магистрі  

Санасыров 

Наурызхан 

Терликбаевич 

Корпус № 3 

Ауд. - жұмыс 

кестесі бойынша 

Корпус №3, 

Ауд. - жұмыс 

кестесі бойынша 

Корпус №3, 505 кабинет  

Жұм. тел: 57-17-67,  

(ішкі.126) 

Консультация уақыты: 

Департаменттегі\кафедрадағы 

кесте бойынша 

 

Пән туралы мәлімет:  

Пәннің  пререквизиттері:  Мемлекет  және  құқық  теориясы,  ҚР  конституциялық  құқығы, 

ҚР әкімшілік құқығы, ҚР қылмыстық құқығы, ҚР азаматтық құқығы. Пәннің  постреквизиттері:  Жедел-іздестіру  қызметі  негіздері,  Криминалистика,  ҚР 

қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы, Сот экспертологиясы. Пәннің  сипаттамасы:  «ҚР  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы»  курсы  бойынша  силлабус 

«Азаматтық-құқықтық  және  қылмыстық-құқықтық»  кафедрасында  «БжҚ»  факультетінің 

050301 «Заңтану» мамандығында оқитын студенттер үшін құрастырылған. 

Қылмыстық  іс  жүргізу  (қылмыстық  сот  ісін  жүргізу)  –  жоғары  оқу  орындарында  кәсіби 

арнайы  заңды  оқу  пәні.  Бұл  пәннің  кәсіби  мағынасы    заңтану  саласында  кеңінен  мамандар 

даярлаумен анықталады. 

Қылмыстық іс жүргізуді білу ең алдымен, қылмыстық-құқықтық  даудың сот шешімі және  

қылмыспен  күрес  жайында  айналысатын  студенттер  үшін  қажет.  Түлектер  күнделікті  ақпарат 

пен  уақыттың  тапшылығына  қарамастан  күрделі  заң  сұрақтары  бойынша  өз  бетінше  шешім 

қабылдап, іс жүргізу тәртібінің Заңмен реттелген тергеу және сот әрекеттерін жүзеге асырып, әр 

түрлі шараларын қолданады. 

Қылмыстық іс жүргізу  – күрделі оқу пәні. Оны меңгеру қиындықтары келесі жағдайларға 

қатысты: 

Біріншіден, қылмыстық іс жүргізу басқа да заңтану пәндері сияқты  Заңнама бір жағынан 

қоғамдық және құқықтық қатынастар, басқа жағынан –субъективтік талқылауларға жол беретін 

бағалау санаттарын кеңінен қолданатын белгілі бір абстрактілі сипатқа ие,  

Екіншіден,  оқу  курсының  барлық  қарқыны  өзара  тығыз  байланысты  және  органикалық 

бірлікте;  жеке  және  өзара  байланысқа  түскен  кезде  әрқайсысы  ішкі  логикалы/қисынды  және 

жүйелі сипатқа ие. Сондықтан қылмыстық іс жүргізу кезеңдері жайында толық түсінік алмай, 

әр кезеңін меңгеру мүмкін емес. Үшіншіден,    қылмыстық  іс  жүргізу  –  іс  жүргізу  әрекетін  орындау,  іс  жүргізу  шешімін 

қабылдауды қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес жүзеге асыру. 

Оқу үрдісінде студенттер мынаны біліп шығулары керек: 

-

 қылмыстық  іс  жүргізу  қатынастарын  реттеуші  нормалары  бар  нормативтік-құқықтық 

актілердің мәтіндерімен өз бетінше жұмыс істей білу; 

-

 

заңнаманы  қолдану  кезінде  теориялық  және  практикалық  мәселелерді  өз  бетінше талдау және анықтау; 

-

 қылмыстық іс жүргізу нормаларына салыстырмалы талдау жүргізу; 

-

 қылмыстық  іс  жүргізу  қатынастарын  реттеуші  нормаларды  қолаждну  мәселелерін  өз 

бетінше шешу; 

-

 

қылмыстық іс жүргізу құжаттарын құрастыру, практикалық міндеттерді шешу; Пәнді  оқытудың  мақсаты:  «Қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы»  курсының  мақсаты  - 

бакалавриат  студенттерін  қылмыстық  іс  жүргізудің    негізгі  теориясы  мен  мәселелері, 

қылмыстық іс жүргізу қатынастарын реттейтін заңнама мәселелерімен таныстыру. 

Студенттер  курсты  меңгеру  барысында  қылмыстық  іс  жүргізу      құқығының  теориялық 

мәселелері  мен  заңнаманың    құқық  қолдану  тәжірибесі  мәселелері  туралы  жалпы    мағлұмат 

алулары тиіс. Пәнді оқытудың міндеттері:  

- қазіргі қазақстандық құқық жүйесі мен даму тарихын бейнелейтін қылмыстық іс жүргізу 

құқығының  өзекті және басты проблемеларының теориясы және практикасы жайында; 

-  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығы  қатынастарын  айқындайтын  қылмыстық  іс  жүргізу 

құқығы теориясының негізгі амалдарын; 

-  қылмыстық  іс  жүргізу  құқығының    қылмысқа  қатысушылар,  дәлелдеме  және  дәлелдеу, 

қылмыстық  іс  жүргізуді  мәжбүрлеу  шаралары,  қылмыстық  істі  қозғау  негіздері  мен 

сылтаулары, тергеу әрекеттерін жүргізу, айыпталушы ретінде тарту  - негізгі бөлімдерін, сотта 

негізгі  іс  қарауды  белгілеу,  қылмысқа  қатысушылардың  құқығын  қамтамасыз  теу, 

апелляциялық іс жүргізудің жалпы ережелері және т.б.  

 

«Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы» 

пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

№ Тақырыптың атаулары мен мазмұны 

Сағат саны 

Дәріс  Тәж. сабақ  ОСӨЖ 

СӨЖ 


Модуль 1 Жалпы ережелер 

 Тақырып 1. Қылмыстық іс жүргізу 

құқығының түсінігі, міндеттері мен маңызы 

Тақырып 2. Қылмыстық іс жүргізу заңы және оньщ кайнар көздері Тақырып 3. Қылмыстық іс жүргізудің 

принциптері 

Тақырып 4. Қылмыстық ізге түсу Тақырып 5. Қылмыстық іс жүргізуге 

қатысушылар 1,5 


Тақырып 6. Қылмыстық іс бойынша іс 

жүргізу Модуль 2 Сотқа дейін іс жүргізу 

Тақырып 7. Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелер. Іс жүргізу мерзімдері 

Тақырып 8. Ақтау және қылмыстық іс 

жүргізуші органның заңсыз іс-әрекетімен 

келтірілген зиянды өтеу Тақырып 9. Қылмыстық іс жүргізуге 

катысушы түлғалардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 1,5 10 


Тақырып 10. Қылмыстық іс бойынша іс 

жүргізуге қатысудың мүмкіндігін жоққа 

шығаратын жағдай. Қарсылық білдіру және 

өтініш жасау 11 Тақырып 11. Қылмыстық іс жүргізудегі 

дәлелдемелер теориясының басты ережелері 

12 


Тақырып 12. Қылмыстық іс жүргізудегі 

дәлелдеудің негіздері 

13 

Тақырып 13. Қылмыстық іс жүргізушілік 

мәжбүрлеу институты 

Модуль 3 Сот ісін жүргізу, апелляциялық және қадағалау тәртіптері 

14  Тақырып 14. Қылмыстық істі қозғау сатысы 

15  Тақырып 15. Алдын ала тергеу жүргізудің 

жалпы шарттары 16  Тақырып 16. Айыпталушы ретінде жауапқа тарту 17  Тақырып 17. Алдын ала тергеу сатысындағы 

тергеу іс-әрекеттері.  18  Тақырып 18. Алдын ала тергеудің аяқталуы 

19  Тақырып 19. Басты сот талкылауының жалпы 

шарттары 20  Тақырып 20. Басты сот талқылауын 

тағайындау 

21  Тақырып 21. Басты сот талқылауы 22  Тақырып 22. Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары Соттың заңды күшіне 

енбеген үкімдер мен қаулыларын қайтау 

қарау (Апелляциялық іс жүргізу) 23  Тақырып 23. Соттың үкімдері мен 

қаулыларын орындау 24  Тақырып 24. Соттың заңды күшіне енген үкімдер мен қаулыларын қайта қарау 

(Қадағалау тәртібімен іс жүргізу) 

25  Тақырып 25. Жаңадан ашылған мән-жайлар 

бойынша істі қайта бастау 

26  Тақырып 26. Қылмыстық істердің жекелеген 

санаттары бойынша іс жүргізудің 

ерекшеліктері 

27  Тақырып 27 Қылмыстық іс жүргізудегі 

айрықша іс жүргізу 

 

Барлығы: 30 

15 


22,5 

67,5 


 

 

  

 

  

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік жоспары 

 

№  Тапсырма тақырыбы Тапсырма мазмұны 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

(апта) 


Макси-

малды 


бағалау 

балы 


Ұсынылатын 

әдебиет 


 

Модуль 1 

Жалпы ережелер 

Қылмыстық іс жүргізу құқығының 

түсінігі, міндеттері 

мен маңызы 

1. Қылмыстық іс 

жүргізу актілері: 

түсінігі, маңызы, 

түрлері.  

2.Тергеу және сот іс 

әрекеттерінің 

хаттамалары, олардың 

кұқықтық мәні мен 

түрлері. 

Ауызша 

сұрау. 


Тест 

шығару.  

1 апта №3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

Қылмыстық іс жүргізу заңы және 

оның кайнар көздері 

1. Қылмыстық іс 

жүргізу 


кепілдіктерінің 

түсінігі, олардың 

маңызы мен түрлері. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару

2 апта №3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

Қылмыстық іс жүргізудің 

принциптері 

1. Қылмыстық іс 

жүргізудің 

принциптерін 

анықтау.  

Ауызша 

сұрау. 


Тест 

шығару.   

3 апта №3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

Қылмыстық ізге түсу  1. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге 

асырмауға мүмкіндік 

беретін мән-жайларды 

анықтау 


Ауызш

а сұрау. 

Тест 

шығару


4,5 апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

Қылмыстық іс жүргізуге 

қатысушылар 

1 . Азаматтық 

жауапкердің өкілдері. 

Қылмыстық іс 

жүргізудегі басқада 

тұлғалар: түсінігі, 

түрлері, маңызын 

анықтау. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару

6 апта №3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу 

1. Іс жүргізу 

мерзімінің түсінігі. Іс 

жүргізу мерзімдерін 

есептеу тәртіптерін 

анықтау. 

Ауызш

а сұрау. 7 апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

 

Модуль 2 Сотқа дейін іс жүргізу 

Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік 

мәселелер. Іс 

жүргізу мерзімдері 

1 . Іс жүргізудегі 

мерзімдерінің ұғымы, 

маңызы және түрлері. 

Ауызша 

сұрау. 


Реферат 

жазу. 


8 апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

Ақтау және қылмыстық іс 

жүргізуші органның 

заңсыз іс-әрекетімен 

келтірілген зиянды 

өтеу 

1. Азаматтар мен заңды тұлғаларға 

келтірілген зиянды 

өтеу тәртібі, 

ақталушының 

бұзылған құқықтарды 

қалпына келтіру. 

Ауызш

а сұрау. Рефера

т жазу. 


9 апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

Қылмыстық іс 1 . Қылмыстық 

Ауызша  9 апта 

№3 10-20 бет  жүргізуге катысушы 

түлғалардың 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

процеске кытысушы 

жәбірленушілердің, 

куәлердің, 

айыпталушылардың 

және басқа да 

тұлғалардың 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

шараларын 

ұйымдастыру. 

2. Қауіпсіздік 

шаралары. 

сұрау. 

Тест 


шығару 

№4 19-21 бет 

10  Қылмыстық іс 

бойынша іс 

жүргізуге қатысудың 

мүмкіндігін жоққа 

шығаратын жағдай. 

Қарсылық білдіру 

және өтініш жасау 

1. Қылмыстық іс 

бойынша іс жүргізуді 

жүзеге асырушы 

мемлекеттік 

органдарының және 

лауазымды 

тұлғалардың 

шешімдеріне, 

әрекеттеріне 

шағындану. 

Ауызш


а сұрау. 

Рефера


т жазу. 

9 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

11  Қылмыстық іс 

жүргізудегі 

дәлелдемелер 

теориясының басты 

ережелері 

 

1. Дәлелдемелер мен жедел-іздестіру 

жолымен алынған іс 

жүргізушілік емес 

ақпаратнен 

арақатынасы. 

Ауызша 


сұрау. 

Тест 


шығару 

10 апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

12  Қылмыстық іс 

жүргізудегі 

дәлелдеудің 

негіздері 

1. Іс жүргізу 

әрекеттерінің 

хаттамалары: түсінігі, 

құрылысы, маңызы. 

2.Тергеу және сот 

әрекеттерінің 

хаттамаларын 

бағалау. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару 

10 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

13  Қылмыстық іс 

жүргізушілік 

мәжбүрлеу 

институты 

1. Бұлтартпау 

шараларын өзгерту 

мен жою негіздері. 

2.Басқада іс 

жүргізушілік 

мәжбүрлеу шаралары, 

олардың түрлерін 

анықтау. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару 

10 апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

 

Модуль 3 Сот ісін жүргізу, апелляциялық және қадағалау тәртіптері 

14  Қылмыстық істі 

қозғау сатысы 

1. Қылмыстық істі 

қозғаудан бас 

тартудың негіздері.  

2. Қылмыстық іс 

бойынша іс жұргізуді 

болдырғызбайтын мән 

жайлар. 


Ауызша 

сұрау. 


Тест 

шығару 


10 апта 

 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

15  Алдын ала тергеу 

жүргізудің жалпы 

шарттары 

1. Алдын ала тергеу 

міндетті істер 

бойынша анықтау 

органдарының 

қызметтері. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару 

11 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 


16  Айыпталушы 

ретінде жауапқа 

тарту 

1. Бұрын тағылған айыпты өзгерту мен 

толықтырудың негізі 

мен тәртібін анықтау. 

Ауызша 


сұрау. 

Тест 


шығару 

11 апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

17  Алдын ала тергеу 

сатысындағы тергеу 

іс-әрекеттері 

1. Сот сараптамасын 

жүргізуі тапсырылуы 

мүмкін тұлғалар.  

Ауызш


а сұрау. 

Рефера


т жазу 

11 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

18  Алдын ала тергеудің 

аяқталуы 

1. Алдын-ала 

тергеудің аяктау 

нысандары. 

Жәбірленушінің, 

азаматтық 

талапкердің, 

азаматтық 

жауапкердің, олардың 

өкілдерінін іс 

материалдарымен 

танысуы. 

Ауызша 

сұрау. 


Тест 

шығару 


12 апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

19  Басты сот 

талкылауының 

жалпы шарттары 

1. Соттылыктың 

ұғымы, маңызы және 

түрлерін анықтау. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару 

12 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

20  Басты сот 

талқылауын 

тағайындау 

 

1. Қосымша тергеуді жүргізу үшін 

қылмыстық істі 

қайтарудың негіздері 

мен тәртіптері. 

анықтау 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару 

12 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

21 


Басты 

сот 


талқылауы 

1. Үкімнің 

резолютивтік 

бөлігінде шешілуге 

жататын басқада 

мәселелер. 

2.Үкімді жариялау. 

Ауызша 


сұрау. 

Тест 


шығару 

13 апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

22 


Соттың заңды 

күшіне енбеген 

үкімдер мен 

қаулыларын қайтау 

қарау 

(Апелляциялық іс жүргізу) 

1. Қылмыстық 

қысқартумен айыптау 

үкімін жою. 

Ауызш

а сұрау. 13 апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

23 


Соттың үкімдері 

мен қаулыларын 

орындау 

1. Соттылыкты алу 

туралы өтініштерді 

соттың қарауы.  

2. Судьяның 

қаулысына 

шағымдану және 

наразылық келтіру. 

Ауызша 

сұрау. 


Тест 

шығару 


14 апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

24 


Соттың заңды 

күшіне енген 

үкімдер мен 

қаулыларын қайта 

қарау (Қадағалау 

тәртібімен іс 

жүргізу) 

1. Қадағалау сатылы 

сотта істі қарау 

кезінде 


дәлелдемелерді 

бағалаудың 

ерекшеліктерін 

анықтау. 

Ауызш

а 

сұрау.Реферат 

жазу 


14 апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

 

25 


Жаңадан ашылған 

мән-жайлар 

бойынша істі қайта 

бастау 


1. Сот шешімдерін 

жоюдан кейін 

жүргізілетін іс 

жүргізу. 

Ауызша 

сұрау. 


Реферат 

жазу 


15 апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

26 


Қылмыстық істердің 

жекелеген санаттары 

бойынша іс 

жүргізудің 

ерекшеліктері 

1. ҚР Конституциялык 

Кеңесінін төрағасы 

мен мүшелеріне 

қатысты қылмыстық 

іс қозғау, алдын ала 

тергеу жүргізудің, 

қылмыстық жауапқа 

тартудың, қамауға 

алудың, күштеп 

алудың іс 

жүргізушілік 

тәртіптерін анықтау. 

Ауызш


а сұрау. 

Рефера


т жазу 

15 апта 


№3 20-21 бет  

№4 45-47 бет 

27 


Қылмыстық іс 

жүргізудегі айрықша 

іс жүргізу 

1.Экстрадициялық 

қамауға алудың 

негіздері мен тәртібі. 

2. Транситтік 

тасымалдау. Заттарды 

беру. 

Ауызш


а сұрау. 

Тест 


шығару 

15 апта 


№3 9-17 бет  

№4 31-38 бет 

 

 ОСӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік жоспары 

 

№ Сабақ тақырыбы 

Сабақ мазмұны 

Өткізу 

түрі 


Өткізі

летін 


апта 

Макси-


малды 

бағалау 


балы 

Ұсынылатын 

әдебиет 

 

Модуль 1 Жалпы ережелер 

Қылмыстық іс жүргізу құқығының 

түсінігі, міндеттері 

мен маңызы 

1. Қылмыстық іс 

жүргізу құқығының 

түсінігін анықтау.  

2. Қылмыстық іс 

жүргізу құқығының 

міндеттері мен 

маңызын анықтау.  

Ауызша 

сұрау.  


1 апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

Қылмыстық іс жүргізу заңы және 

оның кайнар көздері 

1. Қылмыстық іс 

жүргізу заңы және 

оның кайнар көздерін 

анықтау. 

 

Ауызш


а сұрау. 

2 апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

Қылмыстық іс жүргізудің 

принциптері 

 

 

1. Қылмыстық іс жүргізудің 

принциптерін 

анықтау.  

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

3 апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

Қылмыстық ізге түсу  1. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге 

асырмауға мүмкіндік 

беретін мән-жайларды 

анықтау 


Ауызш

а сұрау, 

конспек

т. 


4,5 

апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

Қылмыстық іс жүргізуге 

қатысушылар 

1 . Қылмыстық іс 

жүргізуге 

қатысушыларды 

анықтау. 

Ауызш

а сұрау. 6 апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу 

1. Қылмыстық іс 

бойынша іс жүргізуді 

анықтау. 

Ауызш

а сұрау. 7 апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

 

Модуль 2 Сотқа дейін іс жүргізу 

Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік 

мәселелер. Іс 

жүргізу мерзімдері 

1 .Қылмыстық іс 

жүргізудегі мүліктік 

мәселелрді анықтау.  

2. Іс жүргізу 

мерзімдерін 

қарастыру. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

8 апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

Ақтау және қылмыстық іс 

жүргізуші органның 

заңсыз іс-әрекетімен 

келтірілген зиянды 

өтеу 

 

1. Өтелуге жататын зиян, оның түрлері 

мен мөлшері. Зиянды 

өтеу құқығын тану. 

Мүліктік зиянды 

өтеудің іс жүргізу 

тәртібін анықтау. 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

9 апта №3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

Қылмыстық іс жүргізуге катысушы 

түлғалардың 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

 

1 . Судьялар, прокурорлар, 

тергеушілер, 

анықтаушылар, 

қорғаушылар, 

мамандар, 

сарапшылар, сот 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

9 апта №3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

приставтарының 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

10  Қылмыстық іс 

бойынша іс 

жүргізуге қатысудың 

мүмкіндігін жоққа 

шығаратын жағдай. 

Қарсылық білдіру 

және өтініш жасау 

1. Қылмыстық іс 

жүргізу қатысушы 

ретінде тану құқығы, 

құқықтары мен 

міндеттерін түсіндіру 

және олардың 

мүмкіндіктерін 

қылмыстық іс 

жүргізуді жүзеге 

асыратын 

органдардың 

қамтамасыз етуі. 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

9 апта №3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

11  Қылмыстық іс 

жүргізудегі 

дәлелдемелер 

теориясының басты 

ережелері 

 

1. Дәлелдемелердің қатыстылығы, іске 

жіберілуі және 

растығы. Қылмыстық 

іс бойынша 

дәлелдеудің пәні: 

түсінігі, мазмұны 

және маңызын 

анықтау. 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

10 

апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

12  Қылмыстық іс 

жүргізудегі 

дәлелдеудің 

негіздері 

 

1.Қылмыстық іс жүргізудегі 

дәлелдеудің негіздерін 

анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

10 


апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

13  Қылмыстық іс 

жүргізушілік 

мәжбүрлеу 

институты 

1. Қылмыстық іс 

жүргізушілік 

мәжбүрлеу 

институтын анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

10 


апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

 

Модуль 3 Сот ісін жүргізу, апелляциялық және қадағалау тәртіптері 

14  Қылмыстық істі 

қозғау сатысы 

1. Қылмыстар туралы 

арыздар мен 

хабарларды алдын ала 

тексеру: әдістері мен 

шегі. 


Ауызш

а сұрау, 

конспек

т жасау. 10 

апта 


 

№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

15  Алдын ала тергеу 

жүргізудің жалпы 

шарттары 

1. Алдын ала тергеу 

міндетті істер 

бойынша анықтау 

органдарының 

қызметтерін анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

11 


апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

16  Айыпталушы 

ретінде жауапқа 

тарту 


1. Айыпталушы 

ретінде жауапка 

тарту: түсінігі, 

маңызын анықтау. 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

11 

апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

17  Алдын ала тергеу 

сатысындағы тергеу 

іс-әрекеттері 

1. Алдын ала тергеу 

сатысындағы тергеу 

іс-әрекеттерін 

анықтау. 

 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

11 


апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

18  Алдын ала тергеудің 

аяқталуы 

1.Тергеудің аяқталуын 

анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


12 

апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 


т жасау. 

19  Басты сот 

талкылауының 

жалпы шарттары 

1.Басты сот 

талқылауында 

қаулылар шығару 

тәртіптерін анықтау. 

2. Басты сот 

талқылауының 

хаттамасы, оның 

мазмұны мен  

маңызын анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

12 


апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

20  Басты сот 

талқылауын 

тағайындау 

1. Басты сот 

талқылауын 

тағайындаудың 

негіздері мен іс 

жүргізу тәртіптерін 

анықтау 


Ауызш

а сұрау, 

конспек

т жасау. 12 

апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

21 


Басты 

сот 


талқылауы 

1. Басты сот 

талқылауын 

тағайындау туралы 

шешімді қабылдаудан 

кейінгі соттың іс 

әрекетін анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

13 


апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

22 


Соттың заңды 

күшіне енбеген 

үкімдер мен 

қаулыларын қайтау 

қарау 

(Апелляциялық іс жүргізу) 

1. Апелляциялық 

сатыда істі қарауына 

қатысатын тұлғалар. 

Апелляциялық 

сатылы сотта 

кабылданатын 

шешімдердің түрлері 

анықтау. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

13 


апта 

№3 20-21 бет  №4 21-25 бет 

23 


Соттың үкімдері 

мен қаулыларын 

орындау 

1. Үкімді және 

қаулыны орындау 

кезінде туындалатын 

іс жүргізушілік 

мәселелер. 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

14 

апта 


№3 10-20 бет  

№4 19-21 бет 

24 


Соттың заңды 

күшіне енген 

үкімдер мен 

қаулыларын қайта 

қарау (Қадағалау 

тәртібімен іс 

жүргізу) 

1. Заңды күшіне енген 

сот үкімдерін, 

қаулыларын өзгерту 

мен жоюдың 

негіздері. 

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

14 

апта 


№3 20-21 бет  

№4 21-25 бет 

25 


Жаңадан ашылған 

мән-жайлар 

бойынша істі қайта 

бастау 


1. Жаңадан ашылған 

мән-жайларды тергеу 

тәртіптері.  

2. Тексеріс және 

тергеу жүргізілгеннен 

кейінгі прокурордың 

іс әрекеттері. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

15 


апта 

№3 10-20 бет  №4 19-21 бет 

26 


Қылмыстық істердің 

жекелеген санаттары 

бойынша іс 

жүргізудің 

ерекшеліктері 

1. Қылмыстық іс 

жүргізуді жүргізуші 

органдардың шет 

мемлекеттердің 

қылмыстық істер 

бойынша құзыретті 

мекемелерімен және 

лауазымды 

адамдарымен өзара іс-

Ауызш

а сұрау, конспек

т жасау. 

15 

апта 


№3 20-21 бет  

№4 45-47 бет 


қимылының тәртібі 

туралы негізгі 

ережелерін анықтау. 

27 


Қылмыстық іс 

жүргізудегі айрықша 

іс жүргізу 

1.Экстрадициялық 

қамауға алудың 

негіздері мен тәртібі. 

2. Транситтік 

тасымалдау. Заттарды 

беру. 

Ауызш


а сұрау, 

конспек


т жасау. 

15 


апта 

№3 9-17 бет  №4 31-38 бет 

 

 

 

СТУДЕНТ РЕЙТИНГІСІН БАҒАЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

№ 

Бақылау түрі Апта 

1-рейтинг 

қорытынд

ысы 


Апта 

2-рейтинг 

қорытынд

ысы 


15 10 

11 


12 

13 


14 

Сабаққа қатысым 

Дәрістерді конспектілеу 

 

   

  

 

   СӨЖ 

тапсырмаларының 

орындалуы 

 

30 


 

 

30 


 

ОСӨЖ тапсырмаларының 

орындалуы 

 30 

 

 

30  

Аралық бақылау 

тапсырмаларының 

орындалуы 

 

  

 

  

20 


 

 

  

 

  

20 


 

Тапсырманың  басқа түрлері 

 

  

   

 

   

 

Қорытынды  

 

 

 

 

 

 

100 


 

 

  

 

  

100 


 

 

Қорытынды  бағадан 

алған үлесі 

 

  

 

  

30% 


 

 

  

 

  

30% 


 

 

 Пән  бойынша  қорытынды  бақылау  пайыздық  мазмұнда  мына  формула  бойынша 

анықталады: 

 

И= Р1+Р2

2

×

0,6 ×

0,4


 

 

Мұндағы:  Р1  –  1-рейтинг  бағасының  пайызы,  Р2  –  2-рейтинг  бағасының  пайызы,  Е  – емтихан бағасының пайызы  

 

- 

рейтингтік бақылау – 60%  

-

 

емтихан - 40%  

Студенттердің  білімін  бағалау  критерийлері:  студент  дәріс  сабақтарына,  ОСӨЖ 

сабақтарына  толық  қатысып,  ОСӨЖ  және  СӨЖ  бойынша  барлық  тапсырмаларды  орындаған 

жағдайда ең жоғары балл; тапсырманы орындаудағы шығармашылығы үшін көтермелеу балын, 

толық  орындалмаған  жазба  жұмыстары,  тапсырмалардың  орындалмауы,  босатқан  сабақтары, 

тапсырмаларды белгіленген мерзімде тапсырмағандары үшін айып балдарын алуы мүмкін. 

 

 


Емтихан сұрақтары 

1.

 Қылмыстық процестің түсінігі, маңызы және міндеттері.  

2.

 Қылмыстық процестің сатылары, олардың түсінігі мен жүйесі.  

3.

 Қылмыстық процессуаддық құқықтық қатынастар, олардың түсінігі.   

4.

 Қылмыстық процессуалдық құқық қатынастарының элементтері.  

5.

 Қылмыстық процессуалдық актілер, олардың түсінігі және түрлері  

6.

 Қылмыстық процессуалдық құқықтың түсінігі, әдістері мен пәні.  

7.

 Басқа құқық салаларының жүйесіндегі  қылмыстық процессуалдық құқықтың, орны.  

8.

 Қылмыстық іс жүргізу ғылымының пәні, жүйесі, міңдеттері мен әдістері.  

9.

 Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көзі.   

10.


 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі, оның жалпы сипаттамасы мен 

құрылысы. 

11.


 

Қылмыстық іс жүргізу құқығының нормалары 

12.

 

Қылмыстық процессуалдық нормалардың түрлері мен құрылысы.  13.

 

Қылмыстық іс жүргізу заңының кеңістікте және уақыт тұрғысында қолданылуы. 14.

 

Қылмыстық  іс  жүргізу  заңының  шет  елдіктер  мен  азаматтығы  жоқ  адамдарға  қатысты қолданылуы. 

15.


 

Қылмыстық процесс принциптерінің түсінігі, маңызы мен мәні.  

16.

 

Қылмыстық процессуалдық принциптер жүйесі. 17.

 

Қылмыстық процеске қатысушылар, олардың түсінігі мен жіктелуі. 18.

 

Соттың процессуалдық жағдайы, оның қылмыстық процестегі міндеттері. 19.

 

Прокурор,  оның  қылмыстық  процестегі  процессуалдық  жағдайы,  және  қылмысгық процестің әрбір сатысындагы өкілетгігі мен міндеттері. 

20.


 

Алдын ала тергеу органдары, олардың өкілеттіктері мен міндеттері.  

21.

 

Тергеуші,  оның  процессуалдық  жағдайы.  Тергеу  бөлімінің  бастығы,  оның  міңдеттері, процессуалдық жағдайы мен компетенциясы. 

22.


 

Анықтау органы, міндеттері мен өкілеттіктері.  

23.

 

Қарсылық білдіру, оларды шешудің процессуалдық тәртіптері. 24.

 

Айыпталушы, оның процессуалдық жағдайы.  25.

 

Сезікті, оның процессуалдық жағдайы.  26.

 

Жәбірленуші, оның процессуалдық жағдайы.  27.

 

Жеке айыптаушы, оның процессуалдық жағдайы. 28.

 

Қорғаушы, оның процессуалдық жағдайы.  29.

 

Азаматтық талапкер, оның процессуалдық жағдайы.  30.

 

Азаматтық жауапкер, оның процессуалдық жағдайы. 31.

 

Қылмыстық іске куәгердің, сот отырысы хатшысының, сот приставы, сарапшы, аудармашы және маманның процесуалдық жағдайлары. 

32.


 

Азаматтық  талаптың  түсінігі,  азаматтық  талапты  қолдану  негіздері  мен  процессуалдық 

тәртіптері. 

33.


 

Мемлекеттік  органдар  мен  лауазымды  адамдардың  заңсыз  әрекеттерімен  келтірілген 

зиянның орнын толтыруға құқылы азаматтар.  

34.


 

Процессуалдық актілер, олардың түсінігі, түрлері. 

35.

 

Тергеу және сот әрекеттерінін хаттамалары, олардың түрлері мен құрылысы. 36.

 

Процессуалдық шешімдер, олардың түрлері.  37.

 

Процессуалдық мерзімдер мен шығындардың түсінігі және түрлері.  38.

 

Қылмыстық процестегі дәлелдемелердің түсінігі мен маңызы.  39.

 

Дәлелдемелерді жіктеу және онын, практикалық маңызы.  40.

 

Дәлелдеу процесі, оның түсінігі мен элементтері.  41.

 

Дәлелдемелерді жинау, зерттеу және оларға баға беру.  42.

 

Дәлелдеуде  айыпталушының,  қорғаушының,  жәбірленушінің,  азаматтық  талапкер  мен азаматтық жауапкердің және баса да тұлгалардың қатысуы. 

43.


 

Куәнің жауабы. Жәбірленушінің жауабы. Сезіктінің жауабы. Айыпталушының жауабы.  44.

 

Сарапшы қорытындысының түсінігі мен маңызы.  45.

 

Заттай дәлелдемелер: түсінігі, түрлері, маңызы.  46.

 

Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түсінігі мен маңызы.  47.

 

Бұлтартпау шараларын тағайындаудың негіздері мен процессуалдық тәртібі.  48.

 

Кәмелетке толмағандарға қатысты бұлтартпау шараларын қолданудың ерекшеліктері. 49.

 

Бұлтартпау шараларының түрлері. 50.

 

Бұлтартпау шарасын тоқтату немесе өзгерту.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі оқу әдебиеті: 

1.

 Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс : Досудебное призводство, Астана – 2000г. 

2.

 Толеубекова  Б.Х.  и  др.  «Уголовно-процесуальное  право  РК  и  особенности  досудебной 

стадии», Алматы- 2000г. 

3.

 

Уголовно-процессуальное право РК (часть особенная, досудебные стадии), Алматы – 2000г. 4.

 

Уголовно-процессуальное право РК. Часть особенная. Алматы – 2001г. 5.

 

Уголовно-процессуальное право РК./ Б.Х. Толеубекова. Алматы- 2001г. 6.

 

Новиков  А.И.  «Теория  дроказательств  в  уголовном  процессе  от  прошлого  к современности» Т-1. Учебное пособие. Алматы- 2002г. 

7.

 Шуменова Р.Т. «Сборник задач по уголовно- процессуальному праву», Алматы – 2002г. 

8.

 Оспанов С.Д. «Уголовный процесс» (Общая часть) Учебник, Алматы – 2003г. 

9.

 Капсалямов  К.Ж.  «Уголовно-процесуальное  принуждение:  гарантии,  принципы, 

реализация», Алматы – 2001г. 

10.

 

Уголовно-процессуальное право РК. Общая  часть. Академический курс. Кн.- 1.  Алматы  – 2005г. 

11.


 

Новиков А.И. и др. «Практикум по уголовно-процессуальному праву РК», Алматы – 2002г. 

12.

 

А.  Ахпанова  «Примерные  образцы  уголовно-  процессуальных  актов  досудебного производства» Алматы – 2006г. 

13.


 

Гинзбург А.Я. «Задержание подозреваемого в совершении преступления: прочессуальные и 

криминалистические вопросы». Учебно-практическое пособие. Алматы - 2006г. 

 

Нормативтік-құқықтық актілер 

1.  30.08.1995  жылғы  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы  (соңғы  өзгертулер  мен 

толықтырулардан кейінгі), Алматы, 2011. 

2.  «ҚР  сот  жүйесі  және  судьялардың  мәртебесі  туралы»  Қазақстан  Республикасының 

Конституциялық Заңы, Алматы, 2009 (соңғы өзгертулер мен толықтырулардан кейінгі), Алматы, 

2009. 


3.  «ҚР  прокуратурасы  туралы»,  Қазақстан  Республикасының  Заңы,  (соңғы  өзгертулер  мен 

толықтырулардан кейінгі), Алматы, 2009. 

4.  «Қазақстан  Республикасының  қылмыстық-процестік  кодексі»,  (соңғы  өзгертулер  мен 

толықтырулардан кейінгі), Алматы, 2015. 

5. «Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі», (соңғы өзгертулер мен толықтырулардан 

кейінгі), Алматы, 2015. 

6. 1948 жылғы  адам құқығы мен бостандығына жалпылама декларациясы. (ИнЕУ абонементі, 

оқу залы). 

7. Ашық теңіз туралы конвенция 1962 г. / Қолданыстағы шарттар жинағы… Шығ. 23. 

8. ҚР Жоғарғы Сотының қаулыларының жинағы, Алматы, т. 1-2, 1997 ж. (ИнЕУ абонементі, оқу 

залы). 

Ескерту;  ұсынылған әдебиеттер  ИНеУ –нің  оқу залында бар.  

Мерзімді басылым материалдары: 

 

 

Пәннің  бақылау  түрлері:  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды  бақылау.  Бақылау 

құралдары: сабаққа қатысу, бақылау жұмысы, сұрақ-жауап, реферат. 

 

 

Білімді бағалаудың жалпы көрсеткіші 

 

Әріптік баға Балдардың сандық 

эквиваленті 

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мазмұны 

Дәстүрлі баға 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы 

А3,67 90-94 

В3,33 

85-89 


жақсы 

В 

3,0 80-84 

В2,67 

75-79 


С

2,33 70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С1,67 

60-64 


D

+

 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз 

 

Академиялық тәртіп саясаты: курс саясаты мынадай талаптарды қамтиды: 

-

 сабақты босатпау 

-

 сабаққа кеш қалмау 

-

 оқу үрдісіне белсенді араласу 

-

 ұқыптылық, міндеттілік 

-

 өздік жұмыстарының орындалуы 

-

 топпен жұмыс істеу және пікір-таластарға қатысу 

-

 шыдамдылық, ақжарқындылық, ашықтық. 

 

Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
umkd -> Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша

жүктеу 250.59 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет