Білім және ғылым министрлігіжүктеу 249.84 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі249.84 Kb.

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 

Барлық мамандықтар бойынша ғылыми-білім беру кешені  

 

  

 

  

 

  

«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ  БОЙЫНША 

  

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР 2015 

 

 

БЕКІТІЛДІ 

Білім беру сапасы және оқыту-әдістемелік 

жұмысы бойынша проректор 

_______________ Л.С.Комардина 

«_____»__________2015ж. 

 

Авторы: аға оқытушы____________Б.Т. Касенова  

ҚҰҚЫҚ, ТАРИХ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТАНУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Құқық негіздері» пәні бойынша  

Экономикалық гуманитарлық және инжинерлік-техникалық мамандықтардың  

орта, орта кәсіби білім денгейіндегі күндізгі және сырттай оқу түрінің студенттеріне 

арналған 

Оқу нысаны  

Күндізгі 

Сыртқы 


кешкі 

жалпы орта 

білім негізінде 

орта кәсіби 

білім негізінде 

жоғары білім 

негізінде 

орта кәсіби білім 

негізінде 

кредит саны  

Дәрістер 

15 

30 


10 


Тәжірибе 

15 


15 СӨОЖ 

15 


15 Консультации 

ОL 
СӨЖ 


45 

45 


74 

78 


Бақылау 

әрекеттері  

барлығы 

90 


 

 

бақылау нысаны 

Емтихан 


Емтихан 

Емтихан 


 

Оқу  жұмыс  бағдарламасы  Мемлекеттік  жалпыміндетті  жоғары  білім  стандартының, 

23.08.2012ж.  №1080  Қазақстан  Республикасының  Үкімет  қаулысымен  бекітілген,  және 

«Құқық негіздері» пәнінің типтік оқу бағдарламасы. (Алматы, 2014) негізінде жасалған.  

 

Оқу бағдарламалар бизнес, білім және құқық Академия Комитетінің отырысында бекітілді және басылымға ұсынылды 

Хаттама №___      «___»_________ 2015ж. 

Оқу бағдарламалар бизнес, білім және құқық Академия Комитетінің төрайымы 

саясат. ғылым. канд. _________А.К. Касымова 

 

Құқық, тарих және әлеуметтану Департаментінің отырысында қарастырылды Хаттама №____    ___________2015ж. 

Құқық, тарих және әлеуметтану Департаментінің директоры 

з.ғ.д., профессор ____________А.Ш. Хамзин 

 

Келісілді: ООП бастығы 

_______________Н.Д. Сарбасова 

 

 

  

 

Түсініктеме хат 

 

Құқық  негізінің  курсы  бүкіл  жоғары  оқу  орнындағы  мамандардың  оқып  үйренетін өміржолдын ашуына аса маңызды пән, 

 

Бүгінгі  таңда  құқық  білімін  кез  келген  адам  білуге  қажет  оны  тәуелсіз  мамандығына неменсе де сондай-ақи көпшілік арасында өмір сүріп мемлекетте және басқа адамдармен бір 

мәміледе болуы керек. Бұл білімді білмей тұрып сен политика ойының айырбас ақшасының 

құлдығынан шыға алмайсын, басқалардың бастауымен жүріп политика қарым-қатынас күшін 

төтей алмай құлдыққа бас иесің. 

 

Құқық  көлемінде  граматикалық  азамат  бүкіл  ортаға  өте  қажет,  ол  өзін  басшылықтан, мұқтаждықтан  адамгершілікке  қарсы  және  мемлекеттегі  экономика  формасының 

нәтижесіздігі  мен  ұйымшысыз  ортадан  сақтанылады.  Сондықтан  саналы  түрде  политика 

мәдениеті өнері сияқты өркениетті адамды мемлекетімізде өмір сүруін қалыптастыруында – 

қазіргі заман ортасына қамқорласуы, оның жағдайының аман-саулығы өте маңызды. 

 

Негізі міндетті түрде студент өзі процесті түрде білім алып оқып, талқылап, талдап және шамадан  тыс  құқығын  қабылдап,  практикалық  келісімдердегі  құқық  қорғау  органдарымен 

танысып  шамадан  тыс  қорғау  мақсатында  бәрінен  бұрын  Қазақстан  Республикасындағы 

өзінің кепілдіктегі конституциялық құқығын білуі міндетті. 

 

Өзге  де  білімдерді  қабылдай  отырып  оқушы  құқық  теориясындағы  конституциялық құқықпен, қылмыстық құқықпен, азаматтық құқықпен және т.б. құқықтарымен таныс болуы 

керек.  Білім  алуда  және  бөгде  маман  әдебиеттерінде  Қазақстан  Республикасының  құқығын 

параллель түрінде өткізуі аса маңызды. 

 

Құқық  негізінің  курсында  кітапты  қолдана  отырып,  және  басқа  да  информациялық-анықтамаларды қарастырып «тірі» деген құқығын оқи алмайсың. 

 

Білім  беру  жұмыс  программасы  оқушының  өз  бетімен  жұмыс  атқаруына  арналған. Сондай-ақ аудиториядағы оқытушы бұл білімді өте керемет тұрғыда білуі керек. 

 

Курстың  мазмұны.  Курстың  жүйе  логикалық  тақырыбымен  байланысты  құрылған. 

«Құқық  негізі»  курстағы  пәннің  анықтауында  оқушының  талдау  негізі  құқық  саласының 

даукесі  мен  мазмұнын  ашады.  Бұл  оқу  курсында  шамадан  тыс  шындық  кеңінен 

қарастырылған  қазақтың  құқығының  түйіні  түйінделген.  Бұл  құқықтың  саласы  өмірлеріне 

күнделікті  қажет  етіп  қағидаларына  қайшы  келген  азаматтарға  нақты  арналған.  Олар 

мыналар: азаматтар, еңбекшілер менотбасылар құқыққа тәуелді. 

 

Курстың  мақсаты.  Курстың  негізгі  мақсаты  қазақты  нағыз  патриоттық  сезіммен 

тәрбиелеп,  дүние  танымдылығын  қалыптастыру,  дұрыс  мәдениет  пен  жеке  тұлғалы  ортаны 

құруына таңдай білуіне, ҚР мемлекетіне шартты міндетін дұрыс жетілдіруіне үйрету қажет. 

 

Курстық  міндеттері.  Тапсырманы  оқыту  назарында  және  қазіргі  заманауй  ортаның 

қажеттілігін  қалыптастыруға  пәнді  жалғастыру.  Ең  негізгі  тапсырма  ол  нағыз  заң  маманын 

жеке тұлғалы түрде оқытып мемлекетке дайындау емес, ұлттық салада өзін басқаруға құқық 

білуін  аса  маңызды.  Бұған  байланысты  тапсырманың  негізгі  сапасы  шығарыларды:  білік 

ортасын анықтау және мемлекет рөлін және өмір құқық ортасымен танысып, ҚР жүйесімен 

қалыптасытырылуын қазіргі заманның жолына көз жеткізу. 

 

Пәнді  меңгеру  барысында  студент  міндетті  түрде  аз  дегенде  мына  білімді  қабылдап  алу қажет: негізгі категория теориясы және мемлекеттің құқығын, заңдардың саласынан шамадан 

тыс  білуі  маңызды.  Ал  қалғанын  оқушы  өзі  білімін  заңды  терең  оқуы  керек  етсе  заңды 

кітаппен жұмыс істеп қарастырылуына болады. 

 

Бақылау түрі – емтихан. 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Философия. 

 

Постреквизиттер:  Құқық  негіздері  пәнінен  алынған  білмдер  студенттермен  тәжірбиеде, 

жұмысқа орналасқанда және күнделікті өмірде қолданылады 

 

 

  

 

 Бағдарлама мазмұны 

№ 

Тақырып атауы Сабақ  

түрі 


Сабақ мазмұны 

Сағат 


саны 

1  Мемлекет, құқық 

және мемлекеттік-

құқықтық 

болмыстар туралы 

негізгі түсініктер.  

Дәріс 

Заң пәндерінің жүйесіндегі құқық негіздері. Мемлекет түсінігі. Құқық 

түсінігі және белгілері. Құқық қайнар 

көздері. 

Тәжірибелік сабақ 

1. Заң пәндерінің жүйесіндегі құқық 

негіздері. 

2. Мемлекет түсінігі. Мемлекет 

нысаны. 

3. Құқықтың түсінігі мен белгілері. 

4. Құқықтық қатынастар және 

олардық қатысушылары. 

СОӨЖ 


Мемлекеттің пайда болуы. 

Өндірістің дамуы, еңбекті қоғамдық 

бөлу және алғашқы қауымдық 

құрылыстың ыдырауы. Жеке 

меншіктің пайда болуы, қоғамның 

қарама-қарсы таптарға бөлінуі және 

мемлекет пен құқықтың пайда болуы. 

Құқықтық мемлекет ұғымы мен 

негізгі белгілері. Құқық бұзушылық 

ұғымы, құрамы және түрлері. Заңдық 

жауапкершілік ұғымы мен түрлері. 

СӨЖ Қазіргі замандағы құқықтық жүйелер. 

Құқықтық сана мен құқықтық 

мәдениет.   

2  Қазақстан Республикасы 

Конституциялық 

құқығының негізі 

Дәріс 


Конституциялық құқық – Қазақстан 

Республикасыңіргелі құқық саласы. 

Қазақстан Республикасының 

Конституциясы – мемлекеттің негізгі 

заңы. Адамның және азаматтың 

конституциялық мәртебесінің 

негіздері.Қазақстан Республикасы 

Конституциясының қалыптасу 

негізі.Қазақстан Республикасының 

сайлау жүйесі. 

Тәжірибелік сабақ 

1. Конституциялық құқық – Қазақстан 

Республикасың іргелі құқық саласы. 

2. Қазақстан Республикасы 

азаматының және адамның негізгі 

заңы. 


3. Қазақстан Республикасының 

конституциялық құрылымының 

негіздері.  

4. Қазақстан Республикасының 

сайлау жүйесі. 

СОӨЖ Қазақстанның конституциялық 

дамуының сатылары. Адамның және 

азаматтың құқықтық мәртебесі негіздері ұғымы. 

Азаматтық ұғымы мен мазмұны. 

СӨЖ 

ҚР Президенттінің, Үкіметінің, Парламентінің, Конституциялық 

Кеңестің, сот билігінің, жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқарудың конституциялық 

құқықтық мәртебесі.   

3  Құқық қорғау органдары және ҚР 

Соты 


Дәріс 

1. Құқық қорғау органдарының 

ұйымдастырылуының және 

қызметінің негіздері. 

2. ҚР Конституциялық Кеңесі 

3. Әділет Министрлігі және оның 

органдары. 

4. Қазақстан Республикасының 

Прокуратурасы. 

5. ҚР Ішкі Істер Министрлігі.  

6. ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті. 

7. Басқа да құқық қорғау органдары 

Тәжірибелік сабақ 

Сот билігінің ұйымдастырылуының 

және қызметінің етуінің құқықтық 

негіздері. 

СОӨЖ 


Сот билігін жүзеге асырудың 

конституциялық қағидалары 

(принциптері). ҚР-ң сот жүйесі. Сот 

билігінің негізгі қызметі. 

 СӨЖ Адвокатура және нотариат. Заң 

көмегінің түсінігі және түрлері. 

4  Қазақстан Республикасындағы 

Мемлекеттік 

басқару  

 

Дәріс Мемлекеттік басқарудың негіздері. 

Түсінігі. Мемлекеттік басқару 

жүйесінің пәні және міндеттері.  

Мемлекеттік басқару жүйесінің 

құрылымы.  

 Республикада мемлекеттік басқару 

ерекшеліктері  

Қазақстан құрылымды мемлекеттік 

басқару жүйелері . 

Тәжірибелік сабақ 

1.

 Мемлекеттік басқарудың негіздері. 

Түсінігі. Мемлекеттік басқару 

жүйесінің пәні және міндеттері.  

2.

 Мемлекеттік басқару жүйесінің 

құрылымы.  

3.

 

Республикада мемлекеттік басқару ерекшеліктері  

4.

 Қазақстан құрылымды мемлекеттік 

басқару жүйелері 

СОӨЖ 


ҚРдағы мемлекеттiк басқаруды 

жүйесiнiң жасау және қалыптасуы. 

Мемлекеттiк басқаруды ұйымдастыру 

формалары

 СӨЖ 

Мемлекеттік бақылау бұл 

мемлекеттік басқаруды ұйымдық 

құрылым. Мемлекетік басқаруды 

функционалдық құрылым және оның 

заңға сүйенген реттеуі. 

5  Қазақстан Республикасының 

әкімшілік 

құқығының 

негіздері 

 

Дәріс 


ҚР әкімшілік құқығының түсінігі, 

пәні, әдісі, және жүйесі.  

Әкімшілік құқықтың субъектілері. 

Мемлекетік қызметшілер  

Әкімдік саяси саламен басқару  

Тәжірибелік сабақ 

ҚР әкімшілік құқығының түсінігі, 

пәні, әдісі, жүйесі.  

Әкімшілік құқықтың субъектілері 

СОӨЖ 


СӨЖ Әкімдік саяси саламен басқару. 

Мемелекетік басқаруды саладағы 

ортақ және арнайы құқықтар және 

азаматтардың міндеті  

Әкімшілік саяси саланы басқару. 

6  Қазақстан Республикасының 

азаматтық және 

отбасылық құқық 

негіздері 

Дәріс 

ҚР азаматтық құқығының түсінігі, пәні, әдісі, жүйесі. Азаматтық 

құқықтың қайнар көздері.  

Азаматтық құқықтық қатынастардың 

түсінігі.  

Азаматтық құқықтағы мәмілелер. 

Меншік құқығы және басқа да заттық 

құқықтар. 

Міндеттемелік құқық негіздері. 

Зияткерлік меншік құқығы. 

Қазақстан Республикасының 

отбасылық құқығының негіздері.  

Тәжірибелік сабақ 

1.

 ҚР азаматтық құқығының түсінігі, 

пәні, әдісі, жүйесі. Азаматтық 

құқықтың қайнар көздері.  

2.

 Азаматтық құқықтық 

қатынастардың түсінігі.  

3.

 

Азаматтық құқықтағы мәмілелер. 4.

 

Меншік құқығы және басқа да заттық құқықтар. 

5.

 Міндеттемелік құқық негіздері. 

6.

 Зияткерлік меншік құқығы. 

7.

 Қазақстан Республикасының 

отбасылық құқығының негіздері.  

СОӨЖ 


Ата-аналардың және 

балалардың құқықтары мен 

міндеттері. Ата-ана қамқорлығынан 

айырылған балаларлы тәрбиелеу 

формалары (нысандары). 

Алименттік міндеттемелер. 

Азаматтық құқықтағы мұрагерлік 

қатынастар.  СӨЖ 

Қазақстан Республикасындағы 

кәсіпкерліктік құқықтың негіздері. 

7  Қазақстан Республикасының 

қаржы құқығының 

негіздері 

Дәріс 


Қаржы құқығының негіздері. 

Қазақстан Республикасының 

Бюджеттік құқығы. 

Қазақстан Республикасының Салық 

құқығының негіздері.  

Тәжірибелік сабақ 

1.

 Қаржы құқығының негіздері. 

2.

 Қазақстан Республикасының 

Бюджеттік құқығы. 

3.

 

Қазақстан Республикасының Салық құқығының негіздері.  

СОӨЖ Бюджет құқығы, Бюджет жүйесі және 

бюджет процесі ұғымы. Бюджеттен 

тыс қорлар. 

Салық құқығы ұғымы. Мемлекеттік 

шығындардың құқықтық негіздері. 

СӨЖ Жалпы және арнайы салық 

режимдері. 

Салықты бақылау формалары. 

8  Қазақстан Республикасының 

Еңбек құқығы және 

әлеуметтік 

қамсыздандыру 

құқығы 

Дәріс 


Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі 

мен жүйесі. 

Еңбектік құқықтық қатынастар.  

Еңбек шарты. 

Ұжымдық шарт. 

Жұмыс уақыты және демалыс 

уақыты. 

Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығының негіздері. 

Тәжірибелік сабақ 

1.

 Еңбек құқығының түсінігі, пәні, 

әдісі мен жүйесі. 

2.

 

Еңбектік құқықтық қатынастар.  3.

 

Еңбек шарты. 4.

 

Ұжымдық шарт. 5.

 

Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. 

6.

 Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығының негіздері. 

СОӨЖ 


Еңбек құқығындағы кепілдіктер мен 

өтемақылар. Еңбекті қорғау. Еңбек 

тәртібі. Жұмыскерлердің 

материалдық жауапкершілігі ұғымы 

мен түрлері. Еңбек даулары.  

СӨЖ Жәрдемақының түсінігі , түрлері, 

тағайындау мен төлеудің құқықтық 

негіздері.  

Міндетті  әлеуметтік сақтандырудың 

құқықтық негіздері. 

9  Экологиялық және жер құқығының 

Дәріс 


Экологиялық құқықтың негіздері.  

Қазақстан Республикасының Жер 

 


негіздері 

құқығының негіздері. 

Тәжірибелік 

сабақ 


1. Экологиялық құқықтың пәні, әдісі, 

жүйесі. Экологиялық заңнаманың 

жалпы сипаттамасы. 

2. Экологиялық құқықтың 

объектілері. Табиғи ресурстарға, 

табиғатты пайдалану құқықтарына 

жалпы сипаттама. 

3. Жер құқығының түсінігі, пәні мен 

жүйесі. Жер құқығының қайнар 

көздері.  

4. Меншік құқығы, жер пайдалану 

құқығы және жерге басқа да заттық 

құқықтыр.  

СОӨЖ Экологиялық құқықтық 

жауапкершілік; экологиялық құқық 

бұзушылық; лауазымды адамдардың, 

азаматтардың және кәсіпорындардың, 

мекемелердің, ұйымдардың 

жауапкершіліктерінің түрлері. 

Жердің құқықтық режимінің түрлері. 

СӨЖ Жер ресурстарын басқару. Жер 

дауларын шешу. 

10  Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы 

Дәріс 

Қылмыстық құқықтың түсінігі, пәні, әдісі. Қылмыстық заң. Қылмыс 

түсінігі. Қылмыс құрамы. 

Қылмыстық жаза. Қылмыс жасау 

сатылары.. Қазақстандағы 

коррупциямен күресу. 

Тәжірибелік сабақ 

1.

 Қылмыстық құқықтың түсінігі, 

пәні, әдісі. Қылмыстық заң.  

2.

 

Қылмыс түсінігі. Қылмыс құрамы. Қылмыстық жаза.  

3.

 Қылмыс жасау сатылары. 

Қазақстандағы коррупциямен күресу. 

СОӨЖ 


Қылмысқа қатысу. Қылмыстық 

жазалар жүйесі және түрлері. Жасы 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігі. 

СӨЖ 


Қазақстандағы коррупциямен күрес.  4 

11  Қазақстан 

Республикасының іс 

жүргізу құқығы 

Дәріс 

Процессуалды құқық негізідері. Әкімшілік процесс: оны құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері. Азаматтық іс 

жүргізу құқығының пәні, әдісі, 

жүйесі мен принциптері. 

Қылмыстық- іс жүргізу құқығының 

пәні, әдісі, жүйесі мен принциптері. 

Тәжірибелік сабақ 

1.

 Процессуалды құқық негізідері.  

2.

 Әкімшілік процесс: оны құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері. 3.

 

Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, жүйесі мен принциптері.  

Қылмыстық- іс жүргізу құқығының 

пәні, әдісі, жүйесі мен принциптері. 

СОӨЖ 


Қылмыстық процесс және сот 

төрелігі ұғымы. 

Азаматтық процесс ұғымы. 

СӨЖ Артықшылықтары мен қылмыстық 

ізге түсуден иммунитеттері бар 

адамдардың істері бойынша іс 

жүргізудің ерекшеліктері. 

Депутаттық қол сұқпаушылық. 

 Жалпы лекция – 15 сағат 

Тәжірибелік сабақ – 15 сағат 

СОӨЖ – 15 сағат 

СӨЖ – 45 сағат 

Барлығы – 90 сағат 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


ОСӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі 

 

Тапсыр


ма №  

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі 

Тапсыру  

мерзімі 

1. 


Мемлекеттің пайда болуы. Өндірістің 

дамуы,  еңбекті  қоғамдық  бөлу  және 

алғашқы 

қауымдық 

құрылыстың 

ыдырауы.  Жеке  меншіктің  пайда 

болуы, 

қоғамның қарама-қарсы 

таптарға  бөлінуі  және  мемлекет  пен 

құқықтың пайда болуы. 

Құқықтық мемлекет ұғымы мен 

негізгі белгілері. Құқық бұзушылық 

ұғымы, құрамы және түрлері. Заңдық 

жауапкершілік ұғымы мен түрлері. 

Ауызша сұрау 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

2. 


Қазақстанның 

конституциялық 

дамуының  сатылары.  Адамның  және 

азаматтың 

құқықтық 

мәртебесі 

негіздері ұғымы. 

Азаматтық ұғымы мен мазмұны. 

Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

3. 


Сот билігін жүзеге асырудың 

конституциялық қағидалары 

(принциптері). ҚР-ң сот жүйесі. Сот 

билігінің негізгі қызметі. 

Ауызша сұрау 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

4. ҚРдағы мемлекеттiк басқаруды 

жүйесiнiң жасау және қалыптасуы. 

Мемлекеттiк басқаруды ұйымдастыру 

формалары  

 

Ауызша сұрау Айдың әрбiр 

аптасында .

 

5. 


 

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық. 

Әкiмшiлiк жауапкершiлiк. (конспекттi 

құрау) 


 

Жағдайға 

байланысты 

есептерді шешу 

ауызша сұрау, 

шешiмi 


 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

6.  Ата-аналардың  жене  балалардың 

құқықтары  мен  міндеттері.  Ата-ана 

қамқорлығынан 

айырылған 

балаларлы  тәрбиелеу  формалары 

(нысандары). 

Алименттік міндеттемелер. 

Азаматтық құқықтағы мұрагерлік 

қатынастар. 

Реферат қорғау. 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

7. 


 

Бюджет құқығы, Бюджет жүйесі және 

бюджет процесі ұғымы. Бюджеттен 

тыс қорлар. 

Салық құқығы ұғымы. Мемлекеттік 

шығындардың құқықтық негіздері 

Жазбаша сұрау. 

Айдың әрбiр 

аптасында .

  

 

 Еңбек құқықғындағы кепілдіктер мен 

өтемақылар. Еңбекті қорғау. Еңбек 

тәртібі. Жұмыскерлердің 

материалдық жауапкершілігі ұғымы 

мен түрлері. Еңбек даулары. 

 

Есептер шешу, ауызша сұрау 

 

  

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

  

9.  

Экологиялық құқықтық 

жауапкершілік; экологиялық құқық 

бұзушылық; лауазымды адамдардың, 

азаматтардың және кәсіпорындардың, 

мекемелердің, ұйымдардың 

жауапкершіліктерінің түрлері. 

Жердің құқықтық режимінің түрлері. 

 

Есептер шешу, ауызша сұрау 

 

Айдың әрбiр аптасында .

 

10  Қылмысқа қатысу. Қылмыстық 

жазалар жүйесі және түрлері. Жасы 

толмағандардың қылмыстық 

жауапкершілігі. 

Ауызша сұрау 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

11 Қылмыстық  процесс  және  сот 

төрелігі ұғымы. 

Азаматтық процесс ұғымы. 

Ауызша сұрау 

Айдың әрбiр 

аптасында .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

СӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі 

 

Тапсыр- 


ма №  

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

  1. 

Қазіргі замандағы құқықтық жүйелер. 

Құқықтық сана мен құқықтық 

мәдениет.   

Ауызша сұрау 

 

2 апта    2. 

ҚР Президенттінің, Үкіметінің, 

Парламентінің, Конституциялық 

Кеңестің, сот билігінің, жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқарудың конституциялық құқықтық 

мәртебесі.   

Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

3 апта 


  3. 

Адвокатура және нотариат. Заң 

көмегінің түсінігі және түрлері. 

Ауызша сұрау 

Реферат қорғау.  

5 апта  


  4. 

Мемлекеттiк бақылау бұл мемлекеттiк 

басқаруды ұйымдық құрылым. 

Мемлекеттiк басқаруды 

функционалдық құрылым және оның 

заңға сүйенген реттеуi 

Ауызша сұрау 

Кез келген айдын 

екінші аптасы  

Екінші аптанын 

кез келген айында  

Әкiмдiк- саяси саламен басқару. Мемлекеттiк басқаруды саладағы ортақ 

және арнайы құқықтар және 

азаматтардың мiндетi. 

 

Ауызша сұрау, тестілеу. 

Кез келген айдын 

екінші аптасы  

Екінші аптанын 

кез келген айында 

6. 


Қазақстан Республикасындағы 

кәсіпкерліктік құқықтың негіздері. 

Ауызша сұрау 

8 апта  


7. 

Жалпы және арнайы салық режимдері. 

Салықты бақылау формалары. 

Ауызша сұрау 

9 апта  

8. 


Жәрдемақының түсінігі , түрлері, 

тағайындау мен төлеудің құқықтық 

негіздері.  

Міндетті әлеуметтік сақтандырудың 

құқықтық негіздері. 

Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

10 апта  

9. 

Жер ресурстарын басқару. Жер дауларын шешу. 

Ауызша сұрау 

11 апта 

10. 


Қазақстандағы коррупциямен күрес. 

Дөңгелек үстел 

13 апта 

11 


Артықшылықтары мен қылмыстық ізге 

түсуден иммунитеттері бар адамдардың 

істері бойынша іс жүргізудің 

ерекшеліктері. 

Депутаттық қол сұқпаушылық. 

Ауызша сұрау 

 

15 апта 


 

 

  

 

«Құқық негіздері» курсы бойынша күнтізбелі-тақырыптық жоспар. 

 

МОДУЛЬ 1 Мақсаты: мемлекеттің жалпы сұрақтары бойынша, құқық, ҚР-ң конституция құқығы, әкімшілік құқық, ҚР-ң азаматтық және отбасы құқығы 

бойынша білім алу. Міндеттері: құқық түсінігі және оның міндеттері, принциптерін және функцияларын; мемлекет түсінігін, қасиеттерін және функциялорын 

оқу. Конституциялық құқық, әкімшілік құқық, азаматтық құқық, отбасы құқығы. 

Студенттер білуі тиіс

-мемлекеттің ерекшеліктерін, олардың қасиеттерінің айырмашылықтарын, мемлекеттің шығуын; 

-құқықтық норманың басқа әлеуметтік нормалардан айырмашылықтарын, құқықтық түрлерін; 

-адамның Конституциялық жағдайын және ҚР-ң азаматтығын; 

-ҚР-ң сайлаушы құқықтарының ерекшеліктерін; 

-ҚР-дағы сатып алушының тәсілдерін және азаматтықты жоғалтып алуды; 

-мекемелердің және құқық қорғау мүшелердін қасиеттерінің ерекшеліктері; 

-азаматтық құқық пәні, оның тақырыптары және қасиеттері; 

-азаматтық құқық субъектінің түсінігі және түрлерін; 

-міндеттеме құқықтың ерекшеліктерін; 

-интеллектуалды мумкіндік құқықтарын; 

-ҚР-ң жанұя құқығының ерекшеліктері; 

Студенттер істей алуы тиіс

-заңды және заңды нормативті акттерді анықтай алулары; 

-мемлекетті басқару формасы, әкімшілік-территориялы құрылғы және саяси режим бойынша анықтау; 

-ҚР-ң Конституциясында бекітілген нормаларды талдау; 

-әкімшілік, азаматтық, жанұя құқық нормаларын тапсырмаларды орындаған кезде қолдану. 

  

Сабақ № және түрі, 

сағат саны 

Модульдің 

негізгі 

тақырыптары 

Оқу әрекетінің мазмұны және негізгі түрлері, 

тапсырмалар 

Студенттердің өздік 

жұмыстары, үй 

тапсырмалары 

Бақылаудың формасы 

№1 

тақырып. 

Дәріс 1 сағ. 

Мемлекет, құқық 

және 

мемлекеттік-құқықтық 

Заң пәндерінің жүйесіндегі құқық негіздері. 

Мемлекет түсінігі. Құқық түсінігі және белгілері. 

Құқық қайнар көздері. 

 

Оқу: қазіргі – замандағы құқықтық жүйе, құқықты сана 

және құқықтық мәдениеттің 

түсінігі және түрлері. 

Конспекттерді тексеру. 

Тест тапсырмаларын 

шешу. 


№1 

тақырып. 

Тәжірбие 1 

сағ. 


болмыстар 

туралы негізгі 

түсініктер.  

 

1. Заң пәндерінің жүйесіндегі құқық негіздері. 2. Мемлекет түсінігі. Мемлекет нысаны. 

3. Құқықтың түсінігі мен белгілері. 

4. Құқықтық қатынастар және олардық 

қатысушылары. 

Ауызша сұрау. 

№2 


тақырып. 

Дәріс 2 сағ. 

Қазақстан 

Республикасы 

Конституциялық 

құқығының негізі 

Конституциялық құқық – Қазақстан 

Республикасыңіргелі құқық саласы. Қазақстан 

Республикасының Конституциясы – мемлекеттің 

негізгі заңы. Адамның және азаматтың 

конституциялық мәртебесінің негіздері.Қазақстан 

Республикасы Конституциясының қалыптасу 

негізі.Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі. 

 

ҚР Президенттінің, Үкіметінің, Парламентінің, 

Конституциялық Кеңестің, 

сот билігінің, жергілікті 

мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқарудың 

конституциялық құқықтық 

мәртебесі.   

 

Конспекттерді тексеру. №2 

тақырып. 

Тәжірбие 2 

сағ. 


1. Конституциялық құқық – Қазақстан 

Республикасың іргелі құқық саласы. 

2. Қазақстан Республикасы азаматының және 

адамның негізгі заңы. 

3. Қазақстан Республикасының конституциялық 

құрылымының негіздері.  

4. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі. 

Ауызша сұрау. Тест 

тапсырмаларын шешу. 

№3 


тақырып. 

Дәріс 1 сағ. 

Құқық қорғау 

органдары және 

ҚР Соты 

 

Сот билігінің ұйымдастырылуының және қызметінің етуінің құқықтық негіздері. 

Адвокатура және нотариат. 

Заң көмегінің түсінігі және 

түрлері. 

 

Дәріс   конспекттерді тексеру. 

№3 


тақырып. 

Тәжірбие 

1сағ. 

1. Құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуының және қызметінің негіздері. 

2. ҚР Конституциялық Кеңесі 

3. Әділет Министрлігі және оның органдары. 

4. Қазақстан Республикасының Прокуратурасы. 

5. ҚР Ішкі Істер Министрлігі.  

6. ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті. 

7. Басқа да құқық қорғау органдары 

Ауызша сұрау. Тест 

тапсырмаларын шешу. 

№4 


Қазақстан 

Мемлекеттік басқарудың негіздері. Түсінігі. 

ҚРдағы мемлекеттiк 

Дәріс   конспекттерді тақырып. 

Дәріс 2 сағ. 

Республикасында

ғы Мемлекеттік 

басқару  

 

Мемлекеттік басқару жүйесінің пәні және міндеттері.  

Мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымы.  

 Республикада мемлекеттік басқару ерекшеліктері  

Қазақстан құрылымды мемлекеттік басқару 

жүйелері . 

басқаруды жүйесiнiң жасау 

және қалыптасуы. 

Мемлекеттiк басқаруды 

ұйымдастыру формалары

 

тексеру. №4 

тақырып. 

Тәжірбие 2 

сағ. 


1 Мемлекеттік басқару жүйесінің пәні және 

міндеттері.  

2 Мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымы.  

 3 Республикада мемлекеттік басқару 

ерекшеліктері  

4 Қазақстан құрылымды мемлекеттік басқару 

жүйелері . 

Ауызша сұрау. Реферат 

қорғау. 

№5 


тақырып. 

Дәріс 2 сағ 

Қазақстан 

Республикасыны

ң әкімшілік 

құқығының 

негіздері 

 

ҚР әкімшілік құқығының түсінігі, пәні, әдісі, және жүйесі.  

Әкімшілік құқықтың субъектілері. 

Мемлекетік қызметшілер  

Әкімдік саяси саламен басқару 

Әкімшілік құқық бұзушылық. 

Әкімшілік жауапкершілік 

ұғымы 

Дәріс 


конспекттерді 

тексеру 


№5 

тақырып. 

Тәжірбие 2 

сағ. 


1 ҚР әкімшілік құқығының түсінігі, пәні, әдісі, 

және жүйесі.  

2 Әкімшілік құқықтың субъектілері. 

3 Мемлекетік қызметшілер  

4 Әкімдік саяси саламен басқару 

Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

№6 


тақырып. 

Дәріс 3 сағ. 

Қазақстан 

Республикасыны

ң азаматтық және 

отбасылық құқық 

негіздері 

 

ҚР азаматтық құқығының түсінігі, пәні, әдісі, жүйесі. Азаматтық құқықтың қайнар көздері.  

Азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі.  

Азаматтық құқықтағы мәмілелер. 

Меншік құқығы және басқа да заттық құқықтар. 

Міндеттемелік құқық негіздері. 

Зияткерлік меншік құқығы. 

Қазақстан Республикасының отбасылық 

құқығының негіздері.  

Қазақстан 

Республикасындағы 

кәсіпкерліктік құқықтың 

негіздері. 

 

 


№6 

тақырып. 

Тәжірбие 3 

сағ. 


1.

 

ҚР азаматтық құқығының түсінігі, пәні, әдісі, жүйесі. Азаматтық құқықтың қайнар көздері.  

2.

 Азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі.  

3.

 Азаматтық құқықтағы мәмілелер. 

4.

 Меншік құқығы және басқа да заттық 

құқықтар. 

5.

 

Міндеттемелік құқық негіздері. 6.

 

Зияткерлік меншік құқығы. 7  Қазақстан Республикасының отбасылық 

құқығының негіздері.  

Ауызша сұрау. Есептер 

шешу.  Тест 

тапсырмаларын шешу. 

МОДУЛЬ 2 

Мақсаты: ҚР-дағы қаржы,еңбек, экологиялық, қылмыстық, процесті құқық аймағында білім алу. 

Міндеттері: мемлекеттік қаржы қызметі,заң шығару бюджетінің негізі, еңбекті құқықтық қатынас, жер ресурстарын басқару, қылмыстың 

түсінігі және қасиеті, Қылмыстық жауап кершіліктің негізі, қылмыстық жазалардың жүйесі және түрлері, процесті құқықтық сала 

сұрақтарын оқу. 

Студенттер білуі тиіс

-ҚР-ң қаржы құрылғысы; 

-ҚР-ң бюджеттік жүйесін: бюджеттің түрлерін және деңгейлерін, бюджеттің құрылымын; 

-Индивидуальді еңбекші шартты, негізгі пайда болу, тоқталу және мазмұны; 

-ҚР-ғы пенсиямен қамтамасыз ету құқықтың негіздерін; 

-Табиғатты қолдану және қоршаған ортаны принциптерінің негізі; 

-Қылмыстық заң шығарудың тапсырмалары мек принциптері; 

-Қылмыскерлік іс-әрекеттің мән-жайының шығуын; 

-Қылмысты істеу сатыларын; 

-реттеуші, әкімшілік,қылмыстық және азаматтық процестер құқығының негізін; 

-қылпыстық ержетпеген және артықшылыққаие тұлғалар арасындағы сот шығарудыңерекшклігі; 

Студенттердің істей алуы тиіс

-еңбекші, жергілікті, экологиялық, қылмыстық, қаржылық процесті заң шығару құқық нормаларын талдау; 

-жағдайды шешу кезінде құқық нормаларын қолдану; 

-өзінің қалыпын  талқылау сұрақтары және заң шығарудағы кемістіктерді. 

 

Сабақ № 

және түрі, 

сағат саны 

Модульдің негізгі 

тақырыптары 

 

Оқу әрекетінің мазмұны және негізгі түрлері, тапсырмалар 

 

Студенттердің өздік жұмыстары, үй 

тапсырмалары 

Бақылаудың формасы 

 


 

 

№7 


тақырып. 

Дәріс 


1сағ. 

Қазақстан 

Республикасының 

қаржы құқығының 

негіздері 

 

Қаржы құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының Бюджеттік құқығы. 

Қазақстан Республикасының Салық құқығының 

негіздері.  

Жалпы және арнайы салық 

режимдері. 

Салықты бақылау 

формалары. 

Конспектерді тексеру, 

тест тапсырмаларын 

шешу. 


№7 

тақырып . 

Тәжірбие. 

1 сағ. 


1.

 

Қаржы құқығының негіздері. 2.

 

Қазақстан Республикасының Бюджеттік құқығы. Қазақстан Республикасының Салық құқығының  

негіздері.  

Ауызша сұрау 

№8 


тақырып. 

Дәріс. 


2 сағ. 

Қазақстан 

Республикасының 

Еңбек құқығы 

және әлеуметтік 

қамсыздандыру 

құқығы 

 

Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі мен жүйесі. Еңбектік құқықтық қатынастар.  

Еңбек шарты. 

Ұжымдық шарт. 

Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының негіздері. 

Жәрдемақының түсінігі , 

түрлері, тағайындау мен 

төлеудің құқықтық 

негіздері.  

Міндетті  әлеуметтік 

сақтандырудың құқықтық 

негіздері. 

Конспектерді тексеру. 

№8 


тақырып. 

Тәжірбие. 

2 сағ. 

1.

 Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі мен 

жүйесі. 


2.

 

Еңбектік құқықтық қатынастар.  3.

 

Еңбек шарты. 4.

 

Ұжымдық шарт. 5.

 

Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. 6.

 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының негіздері. 

 

Ауызша сұрау. Тапсырма- 

ларды орындау. 

№9 

тақырып 


Дәріс 

1 сағ. 


Экологиялық және 

жер құқығының 

негіздері 

 

Экологиялық құқықтың негіздері.  Қазақстан Республикасының Жер құқығының 

негіздері. 

Жер ресурстарын басқару. 

Жер дауларын шешу. 

 

Конспекті тексеру. №9 

Тәжірбие. 

1. Экологиялық құқықтың пәні, әдісі, жүйесі. 

Экологиялық заңнаманың жалпы сипаттамасы. 

Ауызша сұрау, тест 

тапсырмаларын шешу. 1 сағ. 

2. Экологиялық құқықтың объектілері. Табиғи 

ресурстарға, табиғатты пайдалану құқықтарына 

жалпы сипаттама. 

3. Жер құқығының түсінігі, пәні мен жүйесі. Жер 

құқығының қайнар көздері.  

4. Меншік құқығы, жер пайдалану құқығы және 

жерге басқа да заттық құқықтыр.  

№10 

тақырып 


Дәріс. 

1 сағ. 


Қазақстан 

Республикасының 

Қылмыстық 

құқығы 


 

Қылмыстық құқықтың түсінігі, пәні, әдісі. 

Қылмыстық заң. Қылмыс түсінігі. Қылмыс 

құрамы. Қылмыстық жаза. Қылмыс жасау 

сатылары.. Қазақстандағы коррупциямен күресу. 

Қазақстандағы 

коррупциямен күрес. 

 

Дәріс конспектерін тексеру. 

№10 


тақырып 

Тәжірбие. 

1 сағ. 

1.

 Қылмыстық құқықтың түсінігі, пәні, әдісі. 

Қылмыстық заң.  

2.

 

Қылмыс түсінігі. Қылмыс құрамы. Қылмыстық жаза.  

3.

 Қылмыс жасау сатылары. 

Қазақстандағы коррупциямен күресу. 

Ауызша 

сұрау,тапсырмаларды шешу. 

№11 


тақырып 

Дәріс 


1 сағ. 

Қазақстан 

Республикасының 

іс жүргізу құқығы 

 

Процессуалды құқық негізідері. Әкімшілік процесс: оны құқықтық реттеудің ерекшеліктері. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, 

жүйесі мен принциптері. Қылмыстық- іс жүргізу 

құқығының пәні, әдісі, жүйесі мен принциптері. 

Артықшылықтары мен 

қылмыстық ізге түсуден 

иммунитеттері бар 

адамдардың істері бойынша 

іс жүргізудің ерекшеліктері. 

Депутаттық қол 

сұқпаушылық. 

Дәріс конспектілерін 

тексеру. 

№11 


тақырып 

Тәжірбие 

1 сағ. 

1.

 Процессуалды құқық негізідері.  

2.

 Әкімшілік процесс: оны құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері. 

3.

 

Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, жүйесі мен принциптері.  

Қылмыстық- іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, 

жүйесі мен принциптері. 

Ауызша сұрау.Реферат 

қорғау. 

  

  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Негізгі: 

1.

 Сапаргалиев, Г. Қазақстан мемлекетi мен құқығының негiздерi  оқулық / Сапаргалиев 

Г. - Алматы : Атамура, 2003. - 192б. (кол– 5 в библотеке ИнЕУ) 

2.

 

Какимова, М. Ш. Основы теории государства и права учебник / Какимова М.Ш. - Астана : Фолиант, 2007. - 256 с (кол– 20 в библотеке ИнЕУ) 

3.

 Ашитов, З. О. Қазақстан Республикасының құқық негіздері: оқу құралы / Ашитов 

З.О., Ашитов Б.З. - Алматы : Жетi жаргы, 2003. - 296с. (кол– 3 в библотеке ИнЕУ) 

4.

 

Баккулов, С. Д. Құқық негіздері: оқулық / Баккулов С.Д. - 2-шi басылым. - Алматы, 2004. - 248 б.– (кол– 37 в библотеке ИнЕУ) 

5.

 Основы права [Text] : учебник для среднего проф.образования / Под ред.В.В.Лазарева. 

- 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 429с. (кол– 1 в библотеке ИнЕУ) 

6.

 

Кутнякова, Н. В. Основы права : учебное пособие / Н.В.Кутнякова,Х.Х.Сатиев,Н.А.Ипатова. - Алматы : Данекер, 2006. - 258 с. – (кол– 15 в 

библотеке ИнЕУ) 

7.

 

Сапаргалиев, Г. Основы государства и права Казахстана: хрестоматия для сред.и высш.учебных заведений / Сапаргалиев Г. - Алматы : Атамура, 1996. - 272 с. (кол.– 1 в 

библотеке ИнЕУ) 

8.

 

Оспанов, К. И. Құқық негіздері: оқу құралы / Оспанов К.И. - Алматы : Жетi жаргы,  

Қосымша: 

1.

 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 2011. 

2.

 Қазақ  Советтік  Социалистік  Республикасының  мемлекеттік  егемендігі  туралы" 

Декларация Қазақ ССР Жоғарғы Советі 1990 жылғы қазанның 25-інде қабылдаған.  -

"Социалистік Қазақстан". 1990. 28 қазан. 

3.

 ҚР-ң тәуелсіздігі туралы 1991 жылғы 16 желтоқсандағы ҚР-ң Конституциялық Заңы. - 

Егемен Қазақстан, 1991, 18 желтоқсан. 

4.

 

Назарбаев  Н.  Ә.  Қазақстан  -  2030.  Барлық  қазақстандың  өсіп  өркендеуі,  қауіпсіздігі және  әл-ауқатының  артуы  Ел  Президентінің  Қазақстан  халқына  жолдауы  Алматы, 

1997  


5.

 

Қазақстан  Реслубликасының  Азаматтық  кодексі  (Жалпы  және  Ерекше  бөлімдер), Алматы. 2011. 

6.

 Абдраимова      Б.      Возмещение      экологического      вреда      по      законодательсву 

Республики Казахстан Алматы, Юрист 2001. 

7.

 

Алимбаев Т.А. Экология и политика. Астана 2003. 8.

 

Амандыкова    С.К.      Конституция    РК:      сущность          и    юридическая    природа. Караганда 2000. 

9.

 Антокольская М.В. Лекции по семейному праву уч. Пособие М. Юрист 1995 

10.


 

Антокольская М.В. Семейное право учебник М. Юрист 1997. 

11.

 

Архипов А.Г. Земельное право РК: Учебное пособие , Алматы Юрист 2000. 12.

 

Баглай М.В., Гурманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. М. 1998. 13.

 

Басин Ю.Г. Сделки. Алматы, 1996. 14.

 

Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахстан. Альбом схем, Караганда 2000. 

15.


 

Государственная служба в РК, Алматы, 2004. 

16.

 

Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы и комментарии. М., 1999. 17.

 

Дауранов И.И. Организация государственного управления. Алматы, 1997. 18.

 

Джусупов А.Т. Право собственности и иные вещные права. Алматы, 1996. 19.

 

Диденко П.В. Налоговое право в вопросах и ответах. Алматы, 2001. 20.

 

Жетписбаев Б.А. Административная ответственность в РК. Алматы, 2000. 21.

 

Климкин СИ. Юридические лица по законодательству РК: общие положения. Алматы, 2001. 

БАҚЫЛАУДЫҢ ТҮРІ МЕН ФОРМАСЫ 

 

 Аталмыш курстың мынадай бақылау түрлері бар: 1.  ағымдық бақылау 

2.  аралық бақылау 

3.  қорытынды бақылау             

 

Бақылау нысаны Баллдар 

Ағымдық 


20 

Аралық 


20+20 

Қорытынды 

40 

Барлығы 


100 

 

  

Білімді бағалаудың жалпы көрсеткіштері. 

 

Аттестаттық әріпті баға 

Баллдардың сандық 

эквиваленті 

Оқу пәнінің  

қабылдау дәрежесінің 

%-дық мазмұны 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша баға 

А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағатсыз 

 

 Құқық негіздері бойынша 

аралық және қорытынды бақылау сұрақтары. 

1.

 Құқық түсінігі. Құқық қызметтері. 

2.

 Әлеуметтік нормалар:түсінігі және түрлері. 

3.

 Құқық нормасы мен мораль нормасы:Ұқсастықтары мен айырмашылықтары. 

4.

 Құқықтың шығу тегі. 

5.

 Құқық қатынасы мен оның қатысушылары. 

6.

 Құқық бұзушылықтың түсінігі мен түрлері. 

7.

 Заңды жауапкершіліктің түсінігі мен түрлері. 

8.

 Заңды айғақ:түсінігі мен түрлері. 

9.

 Мемлекеттің пайда болуы. 

10.


 

Мемлекет формасы. 

11.

 

Мемлекеттің атқаратын қызметтері. 12.

 

Мемлекет түсінігі мен оның белгілері. 13.

 

Қр-ның Конституциялық қатарының негізі. 14.

 

ҚР-ның Конституциялық құқығының негіздірі.Конституция – мемлекеттің негізгі заңы. 15.

 

ҚР-сы тұлғасының дәрежелі құқық негіздірі. 16.

 

ҚР-ның азаматтығы. 17.

 

      Қр-ның бейнелеу құқығының негіздері. 18.

 

ҚР-дағы мемлекеттік- өкіметтік органдардың жүйесі. 19.

 

Қр-ның жергілікті өзін-өзі басқару органдары. 20.

 

ҚР-ның құқық қорғау органдарының жүйесі. 21.

 

Сот органдары мекемелері мен әрекеттерінің құқықтық негіздері. 22.

 

Қаржы құқығының түсінігі, пәні, әдісі. 23.

 

Қаржы құқық қатынасының жалпы сипаттамасы. 24.

 

Мемлекеттің қаржы жүйесі мен қаржы органдары. 25.

 

ҚР-ның салық жүйесі. 26.

 

Жалпы және арнайы салық режимі.Салық бақылауының формалары. 27.

 

Әкімшілік құқық: түсінігі, шығу тегі. 28.

 

ҚР-ның мемлекеттік қызметі. 29.

 

Әкімшіліктік басымдылықтың шаралары. 30.

 

Ізденіс жүйесі. 31.

 

Әкімшілік заң бұзушылық үшін жауапкершілігті жеңілдететінжәне ырлататынжағдайлар. 

32.


 

Азаматтық құқықтың түсінігі және шығу тегі. 

33.

 

Заңды тұлға түсінігі, оның түрлері. 34.

 

Азаматтық құқықтың субъектілері. 35.

 

Келісімнің түрлері, формалары мен түсінігі. 36.

 

Азаматтық құқықтағы атқарушы тұлғалар. 37.

 

ҚР-дағы меншіктік құқығы. 38.

 

Құқық субъектісі, түсінігі және бірліктері. 39.

 

Отбасы құқығының түсінігі мен принциптері. 40.

 

Некенің түсінігі және құқықтық табиғаты. 41.

 

Мүліктік құқық және жұбайлардың міндеттері. 42.

 

Ата- ана құқығынан айыру мен шектеуі. 43.

 

Ата- ана мен бала арасындағы алименттік қарым-қатынас. 44.

 

Неке келісім шарты: түсінігі мен құқықтық табиғаты. 45.

 

Заң бойынша мұрагерлік. 46.

 

 Өсиет бойынша мұрагерлік. 47.

 

Жер құқығы: түсінігі, пәні, шығу тегі. 48.

 

Меншік құқығы, жерді пайдалану құқығы және жер бойынша басқа да құқықтар. 49.

 

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың негізгі принциптері. 50.

 

Қылмыстық құқықтың негізгі түрлері. 51.

 

Қылмыс жасау құрамының түсінігі. 52.

 

Қылмыс жасау түсінігі мен оның категориялары. 53.

 

Қылмыстық жауапкершіліктен босатылудың негіздері. 54.

 

Қылмыстық құқыққа қатысу. 55.

 

Қылмыс жасауды ескертетін жағдайлар. 56.

 

Қылмыстық құқықтағы жазалаудың түрлері мен түсінігі. 57.

 

Жазалаудан босатылудан негіздері. 58.

 

Еңбек құқығы негіздері. 59.

 

Жеке еңбек келісім шартың тәртіптік отыруы мен доғарылуы. 60.

 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. 61.

 

ҚР-ның процессуалдық құқығы.  

 

Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
umkd -> Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша

жүктеу 249.84 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет