Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 0.79 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата22.04.2017
өлшемі0.79 Mb.
#7495
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар

      84. Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының 3-деңгейі (докторантура) негізінде 

анықталады және құзыреттер арқылы көрінеді. Оқыту нәтижелері бағдарламаның барлық деңгейінде де

, жеке пәннің, модульдің деңгейінде де сипатталады.

      Үшінші деңгейдегі дескрипторлар:

      1) зерттеу саласындағы жүйелі түсініктерді, осы салада қолданылатын зерттеу әдістерін 

қолдану шеберлігін көрсету;

      2) ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және түзету;

      3) өзінің ұлттық немесе халықаралық жариялануға тұрарлық ерекше зерттеулерімен ғылыми 

саланың шекараларын кеңейтуге үлес қосу;

      4) жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыда талдау, бағалау және жинақтау;

      5) өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қоғамға 

жеткізу;

      6) білімге негізделген қоғамның дамуына септігін тигізу қабілеттерінің болуын қарастырады

.

      85. Докторантураның жалпы құзыреттіліктері:      1) мынадай:

      ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы;

      жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының пәндік, дүниетанымдық 

және әдіснамалық ерекшеліктері туралы;

      білімнің белгілі бір саласындағы ғылыми мектептер мен олардың теориялық және практикалық 

жаңалықтары туралы;

      белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы;

      ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы;

      ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы;

      ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінігінің болуы;

      2) мыналарды:

      жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи 

үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын;

      ғылыми танымның әдіснамасын;

      белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін;

      ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін (сезінуі және қабылдауы);

      халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде 

бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;

      3)мыналарды:


      ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыруды, жоспарлауды және іске асыруды;

      зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауды, бағалауды, салыстыруды 

және қорытынды жасауды;

      әртүрлі деректерден алынған ақпараттарды талдауды және өңдеуді;

      заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын 

ғылыми зерттеулерді өз бетімен орындауды;

      ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми ойларын айтуды, өзінің 

білімі мен ойларын ғылыми қоғамдастыққа жеткізуді;

      зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдап, оны тиімді қолдануды;

      өзінің кәсіби дамуын жоспарлауды және болжауды білуі тиіс;

      4) мынадай:

      әртүрлі ғылыми ойлар мен теорияларды сыни тұрғыда талдау, бағалау және салыстыру;

      ғылыми қызметте талдау және эксперимент жүргізу;

      зерттеулер нәтижелерін жоспарлау және болжау;

      халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда шешендік өнер және 

көпшілік алдында сөйлеу;

      ғылыми хат пен ғылыми байланыс;

      ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру;

      зерттеу саласында жүйелі түсінік пен таңдап алынған ғылыми әдістердің сапалылығы мен 

нәтижелілігін көрсете білу;

      ғылыми іс-шараларда, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу;

      басқарудағы көшбасшылық және ұжымды басқару;

      ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапкершілікпен және шығармашылықпен қарау;

      заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдана отырып, патенттік ізденіс 

жүргізу мен ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі;

      ғылыми жаңалықтар мен туындыларға зияткерлік меншік құқығын қорғау;

      шет тілінде еркін сөйлесу дағдысының болуы тиіс;

      5) мынадай:

      ақпараттар ағымының жедел жаңару және жедел өсу жағдайындағы ғылыми және 

ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;

      теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізуде;

      ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы міндеттерді қою мен оларды шешуде;

      белгілі бір саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізуде;

      тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде;

      мамандарды жоғары оқу орнында даярлау мәселелерінде;

      ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;

      үнемі кәсіби өсуді қамтамасыз етуде құзыретті болуы қажет.

      86. Арнайы құзыреттер докторантураның әрбір мамандығы бойынша қоғамның әлеуметтік 

сұраныстары мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып әзірленеді.

      87. Міндетті минимум мен жоғары оқу орны ұсынатын оқу жүктемесінің көлемі аясында алынған

білім деңгейі әртүрлі бақылаулар арқылы қамтамасыз етіледі.

      88. Докторанттардың оқу жетістіктерін бақылау және олардың оқу пәндері немесе модульдер 

бойынша білімін бағалауды оқу процесінің межелік кезеңдерінде (әр академиялық кезең мен оқу 

жылы аяқталған кезде) Офис регистратор (бөлім, сектор) жүргізеді және бақылау мен бағалау білім

берудің қорытынды нәтижесіне бағдарлануы тиіс.

      89. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын Офис регистратор есепке алып отырады 

және докторанттардың белгіленген нысандағы транскрипінде көрінеді.

      Транскрипт докторантқа білім алудың кез келген кезеңінде оның жазбаша өтініші негізінде 

беріледі.

      90. Докторанттың білімін, іскерлігін, дағдысын және құзыреттерін бақылау оларды қорытынды

аттестаттау кезінде жүргізіледі.

      91. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың 

жұмыс оқу жоспарында көрсетілген мерзімде кешенді емтихан мен докторлық диссертацияны қорғау 

нысанында мынадай құжаттарға сай өткізіледі:      1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 

 бекітілген Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

бұйрығымен

аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 

 бекітілген Ғылыми дәрежелер беру ережесі;

бұйрығымен

      3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 126 

 бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгілік ереже.

бұйрығымен

      92. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті жүргізген сараптама қорытындысы бойынша оң шешім шығарған кезде 

докторантураның білім беру бағдарламасын толық орындаған және докторлық диссертацияны сәтті 

қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі және 

мемлекеттік үлгідегі диплом мен дипломға қосымша (транскрипт) беріледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік

жалпыға міндетті стандартына 1-қосымша      

PhD докторантурасының білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы (оқу 

мерзімі 3 жыл)

Қызмет түрлеріКредит

саны


Апта 

саны


Жалпы 

сағат 


саны

оның ішінде

Орташа 

апталық 


жүктеме

аудиториялық/

оқытушымен 

байланыстағы 

сағаттар

ДӨЖ


1

2

34

5

67

8

1Теориялық оқыту (1:2)

36

301620

540


1080

54,00


2

Докторлық диссертациясын 

орындауды қоса алғанда 

докторанттың ғылыми-зерттеу (

эксперименталды-зерттеу) 

жұмысы (1:7)

28

62

3360285

3075


54,55

3

Қорытынды аттестаттау (1:6)5

10

52575

450


52,50

Барлығы


69

102


5505

900


4605

4

Практика (кәсіби), оның ішінде.:

6

15450

90

36030,0

1) педагогикалық (1:1) +

зерттеу (1:7) немесе

3

33

12

90360

45

4545

315


30,0

30,0


2) өндірістік (1:4)

6

15450

90

36030,0

5

Демалыс25

6

Емтихан сессиясы (3х2 апта)6

Барлығы (52 апта х 3 жыл – 8 

апта =148 апта)

75

1485955

990


4965

      Ескерту:

      1. Философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін алу үшін 

мамандық бойынша ҮОЖ-да жоспарланған кредиттерге қарамастан білім алушы теориялық оқудан 

кемінде 36 кредит, практикадан кемінде 6 кредит және докторанттың ғылыми-зерттеу (

эксперименталды-зерттеу) жұмысынан кемінде 28 кредит меңгеруі тиіс.      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, докторлық диссертацияны ресімдеу мен қорғауға 4 кредит 

жоспарланады (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан).

      3. Практикаға бөлінген кредиттер саны кемінде 6 кредит болуы керек және оның жалпы санын 

ЖОО өзі анықтайды.

      4. Қызмет түрлеріне қарай апта саны өзгеруі мүмкін, бірақ докторанттың орташа апталық 

жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс.

      5. Демалыс ұзақтығы соңғы курстан өзге курстарда 5 аптадан кем болмауы керек. 5 аптадан 

артық демалыс уақытын жоғары оқу орны өздігінен қызметтің басқа түрлеріне қайта бөле алады.

      6. Педагогикалық практиканы оқу процесінен қол үзбей теориялық оқытумен қатар өткізген 

дұрыс. ДҒЗЖ оқытудың басынан бастап жоспарлаған және теориялық оқытумен немесе зерттеу 

практикасымен қатар өткізген дұрыс. Қызметтің әр түрін қатар жоспарлаған жағдайда осы қызмет 

түрлері бойынша апталық жүктеме азайтылып, тиісінше олардың апта саны артуы қажет, бірақ 

докторанттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс.

      РҚАО-ның ескертпесі!

 

 

       Қаулы қосымшамен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 25.04.2015

№ 327


(01.09.2016 бастап 

 

қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Каталог: images -> doc
doc -> № Аты жөні Мектеп балл
doc -> Қобда аудандық балалар кітапханасы
doc -> Стр. 4 финансовый ликбез: жизнь в кредит? стр. 5 ясный взгляд:
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> "№6 Хромтау гимназиясы" мемлекеттік мекеме Сыныптан тыс шаралар
doc -> Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
doc -> «Қаржы» «Финансы» №2-3 (14-15) февраль-март 2015
doc -> Гимназия директоры

жүктеу 0.79 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет