Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптаржүктеу 0.79 Mb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата22.04.2017
өлшемі0.79 Mb.
#7495
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар

      90. Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының 2-деңгейі (магистратура) негізінде 

анықталады және құзыреттілік арқылы көрінеді. Оқыту нәтижелері бағдарламаның барлық деңгейінде 

де, модульдің, жеке пәннің деңгейінде де сипатталады.

      Екінші деңгейдегі дескрипторлар:

      1) жоғары бiлiм деңгейінде меңгерген, ғылыми зерттеулер контексiнде идеяларды қолдану 

немесе өзіндік дамыту үшiн негiз немесе мүмкiндiк болып табылатын, дамытылып отыратын бiлiмі 

мен түсiнігін көрсете білу;

      2) зерттеп отырған саламен байланысты контекстер мен одан да кеңірек (немесе пәнаралық) 

салаларда жаңа немесе белгісіз жағдайлардағы проблемаларды шешуде бiлiмін, түсінігін және 

қабілетін қолдана алу;

      3) бiлiмдi интеграциялау, қиындықтарды жеңе білу және толық емес немесе шектеулі ақпарат 

негізінде тұжырымдамалар жасау, осы тұжырымдамалар мен білімін этикалық және әлеуметтік 

жауапкершілікті ескере отырып қолдана білу;

      4) өз қорытындыларын және бiлiмін, олардың негіздемесiн мамандарға және маман еместерге 

айқын және ашық хабарлау;

      5) білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.


      91. Бейіндік магистратураны бiтiрушiлердің негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар:

      1) мынадай:

      ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;

      жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және 

философиялық өзекті проблемалары туралы;

      жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы;

      әлемдік бизнес серіктестiктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық 

ортасының қазiргi жай-күйі туралы;

      кәсiпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық 

теориялары туралы;

      кәсiпорынның жұмыс істеуінің негiзгi қаржылық-шаруашылық проблемалары туралы түсінігі 

болуы тиіс.

      2) мыналарды:

      ғылыми танымның әдiснамасын;

      экономика құрылымын өзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді;

      инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен ережелерiн;

      ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір 

шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;

      3) мыналарды:

      кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуі;

      процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен 

әдістерін сын-көзбен талдай білуі;

      әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда

аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдана білуі;

      кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның 

нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда қолдана білуі;

      маркетинг пен менеджменттi ұйымдастырудың жаңа әдістерін практикада қолдана алуы;

      кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан

тыс жағдайларда шешiм қабылдай білуі;

      экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын 

практикада қолдана білуі;

      жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы;

      ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық 

технологияларды қолданып жүргізуі;

      диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде 

эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс.

      4) мынадай:

      қалыпты ғылыми және кәсiптік міндеттерді шешу;

      ұйымдар мен кәсiпорындардың экономикалық қызметiн ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми 

талдау және практикалық мәселелерді шешу;

      менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және алынған нәтижелерді 

кәсiпорынды басқару әдiстерiн жетiлдiру үшiн қолдану;

      кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;

      шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресiмдеу;

      күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажет бiлiмін 

кеңейту және тереңдету;

      кәсiптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану 

дағдысының болуы тиіс.

      5) мынадай:

      мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында;

      қазiргi әлемдiк экономика проблемалары және әлемдік шаруашылық процестердегі ұлттық 

экономикалардың қатысуы саласында;

      кәсiпорын қызметiн ұйымдастыру мен басқаруда;

      әртүрлi ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттiк қызмет органдарымен өндiрiстiк байланыстарды жүзеге асыруда;

      бiлiмнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсiптік дағдыны және біліктілікті тереңдету 

тәсілдерінде құзыретті болуы қажет.

      92. Ғылыми және педагогикалық магистратура бiтiрушiлерінің негізгі құзыреттіліктеріне 

қойылатын талаптар:

      1) мынадай:

      қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рөлі туралы;

      ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;

      жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және 

философиялық өзекті проблемалары туралы;

      жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы;

      жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы 

түсінігі болуы керек;

      2) мыналарды:

      ғылыми танымның әдiснамасын;

      ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын;

      оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын;

      білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын 

білуі тиіс;

      3) мыналарды:

      алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн

қолдана білуі;

      процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен 

әдістерін сын-көзбен талдай алуы;

      әртүрлі пәндер аясында алған білімін жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін 

шешуде интеграциялауы;

      бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде 

тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай алуы;

      жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған бiлiмін өз педагогикалық қызметiнде 

қолдана білуі;

      оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білуі;

      ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық 

технологияларды қолданып жүргізуі;

      жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы;

      ғылыми зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгеруі;

      диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу 

және аналитикалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс.

      4) мынадай:

      ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселерді шешу;

      кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру;

      кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесі;

      білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану;

      кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;

      шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан ресiмдеу;

      күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту 

және тереңдету дағдысының болуы қажет.

      5) мына:

      ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында;

      жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;

      қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты мәселелерде;

      кәсiтік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда;

      бiлiмдi үнемі жаңартуды, кәсiптік дағды мен білікті кеңейтуді қамтамасыз ету әдістерінде 

құзыретті болуы тиіс.      93. Магистратураның әр мамандығы бойынша арнайы құзыреттер жұмыс берушілер талаптары мен 

қоғамның әлеуметтік сұраныстарын ескере отырып анықталады.

      94. Міндетті минимум мен жоғары оқу орны ұсынатын оқу жүктемесінің көлемі аясында алынған

білім деңгейі әртүрлі бақылау түрлері арқылы қамтамасыз етіледі.

      95. Магистранттардың оқу жетістіктерін бақылау және олардың оқу пәндері немесе модульдер 

бойынша білімін бағалауды оқу процесінің межелік кезеңдерінде (әр академиялық кезең мен оқу 

жылы аяқталған кезде) Офис регистратор (бөлім, сектор) жүргізеді және бақылау мен бағалау білім

берудің қорытынды нәтижесіне бағдарлануы тиіс.

      96. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын Офис регистратор есепке алып отырады 

және магистранттардың белгіленген нысандағы транскрипінде көрінеді.

      Транскрипт магистрантқа білім алудың кез келген кезеңінде оның жазбаша өтініші негізінде 

беріледі.

      97. Магистранттардың білімін, іскерлігін, дағдысын және құзыреттерін бақылау оларды 

қорытынды аттестаттау кезінде жүргізіледі.

      98. Магистранттарды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу 

жоспарында қарастырылған мерзімде кешендi емтихан тапсыру және магистрлiк диссертацияны қорғау 

нысанында өткізіледі.

      99. Кешенді емтихан диссертация қорғауға дейін 1 ай қалғаннан кешіктірмей өткізіледі. 

Мамандық бойынша кешенді емтиханға магистратураның білім беру бағдарламасындағы бейіндеуші 

пәндер циклдерінің пәндері кіреді.

      100. Магистрлік диссертацияны қорғау рәсімін Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың 

үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесіне сәйкес 

ЖОО-ның өзі анықтайды.

      101. Магистратураның оқу бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған тұлғаларға «магистр» 

академиялық дәрежесі және қосымшасы (транскрипт) бар мемлекеттік үлгідегі диплом тапсырылады.

      Жоғары оқу орны бітірушіге дипломға жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement) бере 

алады.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттікжалпыға міндетті стандартына 1-қосымша      

Ғылыми және педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасының компоненттерін 

бөлу нормасы (оқу мерзімі 2 жыл)

Қызмет түрлеріКредит 

саны


Апта 

саны


Жалпы 

сағат 


саны

Оның ішінде

Орташа 

апталық 


жүктеме

аудиториялық/

оқытушымен 

байланыстағы 

сағаттар

МӨЖ


1

2

34

5

67

8

1 Теориялық оқыту (1:2)42

45

1890630

1260


52,0

2

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда 

магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз 

ғылыми-зерттеу жұмысы (1:7)

3

-

36045

315


Магистрлік диссертацияны 

орындауды қоса алғанда 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы (1:7)

4

9

48060

420


54,5

3 Қорытынды аттестаттау (1:6)

4

8420

60

36052,5

БАРЛЫҒЫ


53

62

3150795

2355


4

Теоретикалық оқытудан 

алшақсыз практика (

педагогикалық) (1:1)

3

-

9045

45

30,005 Практика (зерттеу) (1:7)

3

12360

45

31530,00

6 Демалыс

13

7 Емтихан сессиясы9

Барлығы (52 апта х 2 ж. – 8

апта= 96 апта)

59

963600

885


2715

      Ескерту:

      1. «Магистр» академиялық дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың кемінде 42 кредитін, 

практиканың кемінде 6 кредитін, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының кемінде 7 кредитін 

меңгеруі керек (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, магистрлік диссертацияны ресімдеуге және қорғауға 3 кредит

жоспарланады (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      3. Магистратураның барлық мамандықтары үшін кемінде 3 кредит педагогикалық, кемінде 3 

кредит зерттеу практикасы белгіленеді (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына 

қарамастан)

      4. Бітіруші курсты есептемегенде оқу жылындағы демалыс ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрауы 

тиіс. Оқу жылындағы 7 аптадан артық демалыс уақытын жоғары оқу орны өздігінен қызметтің басқа 

түрлеріне қайта бөле алады.

      5. Қызмет түрлеріне байланысты апта санын жоғары оқу орны өзгерте алады, бірақ 

магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс.

      6. Жазғы семестр, ОҚТ демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша жеке 

жоспарланады.

      7. МҒЗЖ үш кредиті оқыту процесінен қол үзбей теориялық оқытумен қатар жоспарланады (

әрбір семестрге 1 кредиттен). Педагогикалық практика екінші және үшінші семестрде (барлық 3 

кредит) оқыту процесінен қол үзбей теориялық оқытумен қатар жоспарланады. Қызметтің әр түрін 

қатар жоспарлаған жағдайда осы қызмет түрлері бойынша апталық жүктеме азайтылып, тиісінше 

олардың апта саны артуы тиіс, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы 

қажет.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттікжалпыға міндетті стандартына 2-қосымша      

Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы (оқу 

мерзімі 1 жыл)

Қызмет түрлеріКредит 

саны


Апта саны

Жалпы 


сағат саны

Оның ішінде

Орташа 

апталық 


жүктеме

аудиториялық/

оқытушымен 

байланыстағы 

сағаттар

МӨЖ


1

2

34

5

67

8

1 Теориялық оқыту (1:2)18

15

810270

540


54,00

2

Магистрлік 

диссертацияны орындауды

қоса алғанда 

магистранттың 

эксперименталды-зерттеу

жұмысы (1:7)

4

9480

60

42054,55

3

Қорытынды аттестаттау (1:6)

4

8420

60

36052,5

БАРЛЫҒЫ


26

32

1740390

1320


4

Практика (өндірістік) (

1:4)

2

5150

30

12030,00

5 Демалыс

4

6

Емтихан сессиясы (2х2 апта)

3

БАРЛЫҒЫ (52 апта х 1 ж.- 8 апта = 44 апта)

28

441860

420


1440

      Ескерту:

      1. «Магистр» академиялық дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың кемінде 24 кредитін, 

өндірістік практиканың кемінде 2 кредитін, магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысының 

кемінде 2 кредитін меңгеруі керек (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, магистрлік диссертацияны қорғауға 3 кредит жоспарланады (

мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      3. Магистратураның барлық мамандықтары үшін жоғары оқу орнымен кемінде 2 кредит 

өндірістік практика белгіленеді (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      4. Қызмет түрлеріне байланысты апта саны өзгеруі мүмкін, бірақ магистранттың орташа 

апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс.

      5. ОҚТ демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша жеке жоспарланады.

      6. МЭЗЖ оқытудың басынан бастап жоспарлаған дұрыс және теориялық оқытумен немесе 

өндірістік практикамен қатар өткізген дұрыс. Қызметтің әр түрін қатар жоспарлаған жағдайда осы 

қызмет түрлері бойынша апталық жүктеме азайтылып, тиісінше олардың апта саны артуы тиіс, бірақ 

магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы қажет.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік

жалпыға міндетті стандартына 3-қосымша      Бейіндік магистратураның білім бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі

1,5 жыл)

Қызмет түрлеріКредит 

саны


Апта 

саны


Жалпы сағат

саны


Оның ішінде

Орташа 


апталық 

жүктеме


аудиториялық/

оқытушымен 

байланыстағы 

сағаттар


МӨЖ

1

23

4

56

7

81 Теориялық оқыту (1:2)

36

301620

540


1080

54,00


Магистрлік диссертацияны 

орындауды қоса алғанда 2 магистранттың 

эксперименталды-зерттеу 

жұмысы (1:7)

4

9480

60

42054,55

3 Қорытынды аттестаттау (1:6)

4

8

42060

360


52,5

БАРЛЫҒЫ


44

47

2520660

1860


4 Практика (өндірістік) (1:4)

4

10300

60

24030,00

5 Демалыс

11

6 Емтихан сессиясы (3х2 апта)6

БАРЛЫҒЫ (52 апта + 22 апта.

= 74 апта)

48

742820

720


2100

      Ескерту:

      1. «Магистр» академиялық дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың кемінде 36 кредитін, 

өндірістік практиканың кемінде 4 кредитін, магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысының 

кемінде 4 кредитін меңгеруі керек (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, магистрлік диссертацияны қорғауға 3 кредит жоспарланады (

мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан)

      3. Магистратураның барлық мамандықтары үшін жоғары оқу орнымен кемінде 4 кредит 

өндірістік практика белгіленеді (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан).

      4. Қызмет түрлеріне байланысты апта саны өзгеруі мүмкін, бірақ магистранттың орташа 

апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс.

      5. Жазғы семестр, ОҚТ демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша жеке 

жоспарланады.

      6. Оқу жылындағы демалыс ұзақтығы, бітіруші курсты есептемегенде, 7 аптадан кем болмауы 

қажет. Оқу жылындағы 7 аптадан артық демалыс уақытын жоғары оқу орны өздігінен қызметтің басқа 

түрлеріне қайта бөле алады.

      7. МЭЗЖ оқытудың басынан бастап жоспарлаған дұрыс және теориялық оқытумен немесе 

өндірістік практикамен қатар өткізген дұрыс. Қызметтің әр түрін қатар жоспарлаған жағдайда осы 

қызмет түрлері бойынша апталық жүктеме азайтылып тиісінше олардың апта саны артуы тиіс, бірақ 

магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы қажет.2-бөлім. Докторантура

1. Жалпы ережелер

      1. Осы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (

бұдан әрі – стандарт) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

 

Заңынасәйкес әзірленді және PhD докторантураның білім беру бағдарламаларының мазмұнына, 

докторанттардың білім траекториясына, білім беру құрылымы мен мазмұнына, докторанттардың 

дайындық деңгейін бағалауға қойылатын талаптарды белгілейді.

      Осы стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

      1) докторантура – кемінде 3 жыл нормативті оқу мерзімімен міндетті түрде теориялық оқудың

кемінде 75 кредитін, сондай-ақ кәсіби практиканың кемінде 6 кредитін және докторанттың 

ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысының (ДҒЗЖ/ДЭЗЖ) кемінде 28 кредитін еңгерту 

арқылы философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін бере отырып, ғылыми және

педагог кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламасы;

      2) докторант – докторантурада білім алушы тұлға;

      3) докторлық диссертация – теориялық қағидалар жиынтығын жаңа ғылыми жетістік деп тануға 

болатын немесе маңызды әлеуметтік-мәдени немесе экономикалық мәні бар ғылыми мәселе шешілген, 


не енгізілуі елдің экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосатын ғылыми дәлелденген 

техникалық, экономикалық немесе технологиялық шешімдер берілген, дербес зерттеу болып табылатын

ғылыми жұмыс.

      2. Докторантураның білім беру бағдарламаларын ведомостволық бағыныстылығы мен меншік 

нысанына қарамастан, докторантураның тиісті мамандықтары бойынша білім беру қызметін жүргізуге 

құқық беретін лицензияның және аккредиттелген әріптес ғылыми ұйымдармен бірлескен ғылыми және 

білім беру бағдарламаларын орындау, зерттеу базаларын ұсыну бойынша ынтымақтастық туралы 

шарттардың негізінде жоғары оқу орындары жүзеге асырады.

      3. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары философия докторларын (PhD) және бейіні 

бойынша докторларды даярлады:

      1) Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының

жіктеуішіне;

      2) осы стандартқа және докторантура мамандықтарының үлгілік оқу жоспарларына;

      3) академиялық күнтізбеге;

      4) докторанттардың жеке оқу жоспарларына;

      5) оқу жұмыс жоспарларына;

      6) пәндер бойынша оқу бағдарламаларына;

      7) докторанттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады.

      4. Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау докторантурада кемінде үш жыл оқу 

мерзімімен философия докторы (PhD) мен бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін бере отырып 

жүзеге асырылады.

      5. Философия докторын (PhD) даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық 

бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мен ғылым салалары үшін іргелі 

білім беру, әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша 

пәндерді терең оқытуды қарастырады.

      6. Бейін бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасы ұлттық экономиканың салаларына

, әлеуметтік салаға: білім беру, медицина, құқық, мәдениет, қызмет көрсету, бизнес салалары 

және т.б. үшін іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес 

бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды қарастырады.

      Бизнес ортасы үшін мамандар даярлау мақсатында жоғары оқу орны DBA бағдарламасын іске 

асыра алады. DBA кәсіптік білім беру бағдарламасы шеңберінде мамандар даярлау мазмұны мен 

деңгейіне қойылатын ең төменгі талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган 

.

бекітеді


      7. Докторантурада білім алу мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде тек күндізгі оқыту

нысанында жүзеге асырылады.

      8. Докторантураның білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орнында 

докторантураның аккредиттелген білім беру бағдарламаларын іске асыратын шет елдік жоғары оқу 

орындарымен және ғылыми орталықтарымен білім мен ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы 

келісімдер міндетті түрде болуы тиіс («Әскери іс және қауіпсіздік» тобы мамандықтары бойынша 

мамандар даярлайтын жоғары оқу орнын қоспағанда).

      9. Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгерген және докторлық диссертациясын 

қорғаған тұлғаға білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен Ғылыми дәрежелер мен ғылыми 

атақтар беру қағидаларына сәйкес PhD доктор немесе бейін бойынша доктор ғылыми дәрежесі 

беріледі.

      10. Осы стандартты қолдану мынадай мақсаттарға жетуді көздейді:

      1) докторанттардың дайындық деңгейiне және жоғары оқу орындарының бiлiм беру қызметiне 

міндетті талаптар қою есебінен бiлiм сапасына кепiлдікті қамтамасыз ету;

      2) білім беру қызметінің барлық субъектілерінің құқықтарын реттеу;

      3) докторанттардың дайындығын және білім беру бағдарламаларының сапасын бағалаудың 

объективтілігі мен ақпараттылығын арттыру;

      4) докторанттардың академиялық оралымдылығы үшін жағдай жасау;

      5) Қазақстанның біртұтас білім беру кеңістігінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

      6) PhD доктор немесе бейін бойынша доктор ғылыми атағының берілуі туралы Қазақстан 

Республикасы құжаттарының халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында 

танылуын қамтамасыз ету.      11. Докторантура мамандықтарының үлгілік оқу жоспарлары осы стандарттың ережелеріне 

сәйкес келуі және білім беру бағдарламаларының құрылымына, көлемі мен мазмұнына, нормативті оқу

мерзіміне және докторанттарды даярлау деңгейіне қойылатын талаптардың жиынтығын анықтауы тиіс.

      ЖОО докторантура мамандықтарының тізбесі Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу

орнынан кейінгі білім мамандықтарының бекітілген жіктеуішіне сәйкес болуы тиіс.

      12. Докторантура мамандықтары шеңберінде жоғары оқу орындары 

Ұлттық біліктілік шегіне сәйкес және Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шегімен 

кәсіптік стандарттарға

келісілген білім беру бағдарламаларын өз бетінше әзірлейді.

      Білім беру бағдарламалары оқыту нәтижесіне бағдарлануы тиіс.

      13. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің үшінші деңгейінің (сатысының) білім 

беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін докторанттардың алған білімінің, білігінің, дағдысы мен 

құзыретінің деңгейі мен көлемін сипаттайтын Дублин дескрипторлары оқу нәтижелеріне, қалыптасқан

құзыреттерге, сондай-ақ ЕСТS кредит (сынақ) бірліктерінің жалпы санына негізделеді.Каталог: images -> doc
doc -> № Аты жөні Мектеп балл
doc -> Қобда аудандық балалар кітапханасы
doc -> Стр. 4 финансовый ликбез: жизнь в кредит? стр. 5 ясный взгляд:
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> "№6 Хромтау гимназиясы" мемлекеттік мекеме Сыныптан тыс шаралар
doc -> Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
doc -> «Қаржы» «Финансы» №2-3 (14-15) февраль-март 2015
doc -> Гимназия директоры

жүктеу 0.79 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет