Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
#7566
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Оқыту нəтижелері:

Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:

1.  Дербес компьютер құрылысын білу.

2.  Жергілікті желілерді білу.

3.  Бағдарламалаушылардың тағайындалуы мен қолдану саласын білу

4.  Бағдарламалық жабдықтама.

5.  Операциялық жүйелерді, бағдарламалар мен драйверлерді орнату білу

6.  Қолданбалы бағдарламалармен жұмыс

7.  ДК көмегімен электронды құрылғыларға диагностика жүргізу

Модуль мазмұны.

1. Дербес компьютер құрылысы.

Жүйелік  тақта.  Жүйелік  тақта  құрылымы  жəне  орнату.  Жүйелік 61

тақталарды жалғау. ОЗҚ модульдері мен микрожүйелерін баптау. Процессорды 

орнату  жəне  баптау.  Процессорды  қоректендіру  жəне  салқындату. 

Синхронизация. Процессорды айдау жəне тежеу. Чипсет. BIOS. Қорек жəне 

сөндіру. CMOS. BIOS Setup.

Микропроцессорлар  жəне  математикалық  сопроцессорлар.  Даму 

тарихы.  Микропроцессордың  құрылымдық  сызбасы.  Микропроцессорлар 

Intel COR J7 жəне  басқа  да  сериялар.  Математикалық  сопроцессорлар 

Intel.  Микропроцессорлар  Pentium, Pentium IV. Процессор-клондар. 

Микропроцессорлардың  үйлесуі,  сəйкестендірілуі  жəне  өнімділігін 

салыстыру.

Жүйелік  ресурстар.  Жадыны  бөлу.  Енгізу-шығару  кеңістігі. 

Аппараттық үзіктер. Жадыға тікелей қол жетімділік. Бағдарламалардың шеткі 

құрылғылармен  əрекеттестігі.  Жүйелік  ресурстарды  бөлу.  Жүйелік  тақта 

аксессуарлары.  Пернетақта.  Манипуляторлар.  Сандық    аудиоканал. ROM 

BIOS.


Электронды жады. Динамикалық жады. Статикалық жады. Энергияға 

тəуелсіз жады. Жады микросызбаларының корпусы жəне таңбалануы.

Кэш-жады.  Кэш-жады  архитектурасы.  Тікелей  көрсетілетін  кэш-

жады. Толық ассоциативті архитектура. Жинақты-ассоциативті архитектура. 

Гарвардтық жəне принстондық архитектуралар. Кэш – жады өлшемдері. Жазу 

əдістері. Ақпаратты жаңарту. Жиілікті көбейту процессорындағы кэш. 

Кеңейту шиналары.

Шиналар: ISA, EISA, PC-104, MCA. Жергілікті  шина VLB. Шина PCI. 

Магистралдық  интерфейс AGP. Шиналар PCMCIA (PC Card).

Бейне жүйе. Бейне шығару ұстанымдары. Графиктік режим. Мəтіндік 

режим.  Бейнесуреттерді  өңдеу.  Видеосервис BIOS. Дисплей.  Монитор 

параметрлері. Мониторды баптау. Энергия тұтынуды басқару. Эргономикалық 

сипаттамалар.  Видеоадаптерлер.  Видеоадаптер  жадысы.  Видеоадаптер 

интерфейстері. Бейнежүйенің жалпы параметрлері.

Сыртқы  жады.  Дискілі  жинақтағыштар.  Жұмсақ  магнитті  дискідегі 

жады.  Қатқыл  дискідегі  жады. ST-506 жəне ESDI интерфейсі  бар 

жинақтағыштар. ATA (IDE) интерфейсі бар жинақтағыштар. SCSI интерфейсі 

бар жинақтағыштар. Алмастырылатын тасымалдағыштағы жады құрылғысы.

Сыртқы    интерфейстер.  Параллель  интерфейс.  Тізбекті  интерфейсы. 

Ойын  адаптері.  Шина SCSI. Тізбекті USB шинасы.  Шиналар: FireWire, 

ACCESS.Bus.

Коммуникациялық  құралдар.  Модемдер  жəне  факс-модем.  Жергілікті 

есептеу желілерін жабдықтау.

2. Жергілікті желілер

Енжар  ЛВС  құрылғысы.  Коаксиалды  кабель. «Тарамды  жұп»  кабелі. 

Оптоталшықты  кабель.  Ажыратқыштар.  Кабель  жəне  ажыратқыштар 

монтажы. 

Белсенді    ЛВС  құрылғысы.  Желілік  адаптерлер.  Хабтар  жəне  свитчтер. 

Қайталағыштар.  Ethernet технологиясының стандарттары.

Қол  жетімділік  əдісі CSMA\CD. Ethernet технологиясының  кадрлары 

форматы. Стандарт 10 Base - 5. Стандарт 10 Base – 2. Стандарт 10 Base – T. 62

Стандарт 10 Base – F.Стандарт Token Ring. Token Ring стандартының негізгі 

сипаттамалары.  Стандарт Arc Net.  Arc Net желісінің  топологиясы  жəне 

құрылғылары.

Стандарт Fast Ethernet. Fast Ethernet технологиясының  кадрлары 

форматы. Fast Ethernet технологиясының физикалық деңгейінің сипаттамасы. 

Физикалық деңгей 100 Base – FX. Физикалық деңгей 100 Base – TX. Физикалық 

деңгей 100 Base – T4.                            

Стандарт FDDI. FDDI стандартының даму тарихы.  FD технологиясының 

негіздері.

Стандарт 100 VG-AnyLan. 100 VG-AnyLan стандартының  жалпы 

сипаттамасы.

Желілік операциялық жүйелер. Желілік ОЖ жіктеу. Желілік ОЖ құрылымы. 

Бір рангылы желілік ОЖ жəне  ерекше сервері бар ОЖ. Үдерістер жəне тарату 

жүйесінің жіптері. 

Заманауи  ОЖ  тұжырымдамалары  мен  технологиялары. Unix тобына 

жататын  ОЖ. Novell фирмасының  желілік  өнімдері. Microsoft фирмасының 

желілік ОЖ. Операциялық жүйе OS/2

Операциялық жүйелер Microsoft Windows 2000.

Windows 2000 ОЖ топтары. Windows 2000 Server серверлік ОЖ топтары. 

Инсталляция  жəне  жүйені  баптау.  Сервер  ресурстарын  басқару.  Дискілер 

жəне файлдық жүйелер. Файлдық жүйені бөлу. DFS. Баспа қызметі. Серверді 

əкімшілендіру. Серверлер DHCP, DNS, WINS.

Деректерді беру хаттамасы.

Хаттама  TCP/IP. Хаттама  IPX. Хаттама  Net BEUI. Хаттама  Apple Talk.

3. Бағдарламалаушылардың тағайындалуы жəне қолдану саласы. 

Бағдарламалаушылардың  тағайындалуы  жəне  қолдану  саласы. 

Электронды  құрылғыдағы  қателіктер  коды.  Ақпаратты  оқу.  Электронды 

құрылғыдағы бағдарламалық жабдықтаманы жаңарту əдістері.4. Бағдарламалық жабдықтама.

  Операциялық  жүйе  Apple Mac Os X  Бағдарлама  тағайындалуы. 

Қолдану саласы. Құрамдауыш бөліктері Apple Mac Os X.  Ішкі командалар. 

Сыртқы командалар. 

Операциялық жүйе LinuxGoogle Android  жəне басқалары

Операциялық жүйе Microsoft Windows, Windows XP.

  «Операциялық  жүйе»  түсінігі.  Операциялық  жүйе  тағайындалуы.  

Windows XP операциялық  жүйесімен  танысу.  Сипаттамасы.  Жүйелік 

талаптары. Windows XP жұмыс  үстелі.  Тапсырмалар  тақтасы.  Бас  мəзір.  

Анықтамалық жүйе. «Менің компьютерім» жəне «Желі» таңбалары. «Себет». 

Контексті мəзір. Терезелер. Терезе элементтері. Терезелер арасында ауысып 

қосылу. Стандартты бағдарламалар. «Файл» жəне «папка» ұғымдары. Файлдар 

мен дискілерді орналастыру құрылымы. Файл жүйесімен жұмыс. «Өткізгіш» 

бағдарламасы.

Мұрағаттау бағдарламалары.

Мұрағаттау 

бағдарламаларының 

тағайындалуы. 

Мұрағаттау 

бағдарламаларымен танысу. WINZIP жəне WINRAR мұрағаттау бағдарламалары.63

Антивирустық бағдарламалар.

  «Компьютерлік  вирус»  ұғымы.  Вирустар  түрлері.  Антивирустық 

бағдарламалардың тағайындалуы мен жіктелуі. Антивирустық бағдарламалар 

DrWeb жəне AntiViral Toolkit Pro. Файлдарды тексеру жəне емдеу əдістемесі.

Microsoft Word.

Бағдарлама тағайындалуы. «Стандартты», «Форматтау», «Сурет салу» 

құрылғылар тақтасы. Кестелер. Бағдарламаның басты мəзірі. 

Microsoft Excel. Бағдарлама тағайындалуы. Кесте құру жəне безендіру. 

Кестеде  формулалар  қолдану.  Кесте  деректері  бойынша  график  сызу. 

Диаграмма жасау. 

Microsoft PowerPoint. Бағдарлама  тағайындалуы.  Қолдану  саласы. 

Статикалық  слайдтар.  Тұсаукесер.  Тұсаукесерде  дыбысты  пайдалану. 

Тұсаукесердегі анимация əсері. Бейнефрагменттері бар  тұсаукесер. Тұсаукесер 

үлгілерін пайдалану.

Microsoft Access. Деректер  базасын  қолдану  саласы.  Деректер  базасы 

теориясының  негізгі  ұғымдары.  Өрістер  жəне  жазбалар.  Деректер  базасы 

құрылымы.  Логикалық  өрнек.  ДБ  құру  жəне  редакциялау.  Ақпарат  таңдау. 

Access құралдар тақтасы. Баспаға жіберу. Реляциялық деректер базасы.

Осы модульді та-

бысты аяқтағаннан 

кейінгі білім 

алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 ДК құрылысын 

білу

1.1 Микропроцессорды таңдай білу1.2 Аналық тақтаны таңдау жəне тексеру білу

1.3 Компьютердің оңтайлы нұсқасын таңдау.

ОН2 Жергілік-

ті компьютерлік 

желілерді біледі

2.1. Жергілікті желіні тарту

2.2 Кабельді жинақтау

2.3. Жергілікті желіні баптау

ОН3 Бағдарламалау-

шылардың 

тағайындалуы мен 

қолданылуын біледі

3.1 Электронды құрылғы деректерін оқи білу

3.2 бағдарламалық жабдықтаманы қалпына келтіру

3.3 код бойынша ақаулықтарды анықтау жəне жою

ОН4 ДК 


бағдарламалық 

жабдықтамасын білу

4.1 Операциялық жүйені орната білу

4.2 Драйверді орнату білу

4.3 Қажетті бағдарламалық жабдықтаманы таңдау;

ОН5ДК қолдану 

арқылы құралдарды 

жөндеу


5.1 Бағдарламалаушымен жұмыс дағдыларын 

меңгерген

5.2 Құралдардың ақаулықтары себептерін анықтай 

алады.


5.3 ДК қолдану арқылы жөндеу жүргізу 

əдістемесін меңгерген.64

7. 


Оқу

 үр

дісінің

 ж

оспары

Т

ехникалық

, кəсіптік

 жəне

 ор


та

 білімнен

 к

ейінгі


 білім

Мам

андық

   

0502000 


Т

елек


оммуник

ациялық


 құрылғылар

 мен


 тұр

мыстық


 те

хник


аны

 жөнде


у 

жəне


қыз

мет


 көрс

ет

у (са

ла

лар бойынша

)

Біліктілік         

 

Т

елекоммуник

ациялықжəне

 э

лек


тронды

 құрылғылар

ды

 жөнде


у 

жəне


 қыз

мет


 көрс

ет

у шеб

ері


Бейнебақыла

у 

жəне күзет

 дабылдам

асы

 жүйе


сін

 ба


пт

аушы


Т

ехник


 – 

элек


троншы

Кіші


 инж

енер


лек


троншы

Оқу


 түрі

: күндізгіБілік

тілік

т

ер

:

Т

елекоммуник

ациялықжəне

 э

лек


тронды

 құрылғылар

ды

 жөнде


у 

жəне


 қыз

мет


 көрс

ет

у шеб

ері


Бейнебақыла

у 

жəне күзет

 дабылдам

асы

 жүйе


сін

 ба


пт

аушы


 - 1 

ж

.10 ай

Білік

тілік

т

ер

:

Т

ехниклек


троншы

  - 2


ж

. 10 


ай

«Кіші

 инж


енер

лектроншы

»- 


 +10 

ай

жа

лпы ор

та

 білім базасында

 4 


жыл

 10 


ай

.

ИндексМ

оду

льдер

, тəжіриб

е 

ат

ау

ы

Бақыла

у 

фор

-

м

асы

Оқу

 у

ақыты

 көлемі

ағат/

кре


диттер

)

Семе

-

ст

рлер

-

ге

 бөлу

емтихан

сынақ

Курстық

 жұмысоба

БА

Р ЛЫҒЫ

Оның

 ішінде

:

Теориялық

 оқу

Практикалық

 оқу

*

Өндірістік оқу

65

12

34

5

67

8

911

ММ

Міндетті

 м

оду

льдер

ЖБП

.00

Ж

алпы

 білім

 бе

ру

 пəндері

1448

1,2,3


ЖГЭП

00

Ж

алпы

 гу

м

анит

ар

лық

 жəне

 эк

оно

мик

алық

 пəндер

 

(кəсіби


 қазақ

 (

орыстілі


, кəсіби

 шетел


 тілі

, дене


 

шынықтыр


у, 

қарым


-қа

тынас


 псих

ологиясы


)

1

3

448

1-7


КМ

.00

Кəсіби

 м

оду

льдер

ЖКМ

Ж

алпы

 кəсіби

 м

оду

льдер

7

354

ЖКМ


.01

Ақпара


тт

андыр


у 

жəне


 ав

то

матт

андыр


у 

негіз


дері

+

9060

30

2,3ЖКМ

.02


 М

емлек


еттік

 тілде


 іс

 жүргіз


у

+

9060

30

3-6ЖКМ

.03


С

тандар


тт

ау

, сер

тифик


ат

та

у жəне

 мет


ро

логия


 не

-

гіздері

+

4530

15

4-7ЖКМ

.04


Марк

етинг


+

45

3015

5-8


ЖКМ

.05


Инж

енер


лік

 график


а

+

8440

44

5-8База

лық

 м

оду

льдер

320

БМ

.01Э

лек


тронды

 құрылғылар

 монт

ажы


+9

0

6030

1

БМ.02

К

оммутациялық

 құрылғылар

ды

 орна


ту

, қыз


мет

 

көрсет

у 

жəне жөнде

у

+95

60

351,2

БМ

.03Қорек

 көз


дерін

 ретте


у 

жəне


 жөнде

у

+135

90

451,2,3

КМ

Кəсіби

 м

оду

льдер

Біліктілік

 «

Э

лект

ронды

 құрылғылар

ды

 жөнде

у 

жəне

 қыз

мет

 көрс

ет

у 

шеб

ері

 »

КМ

.01Төмен

 жиілік


ті

 күшейткіштер

ді

 жөнде


у 

жəне


 ба

пт

ау+

90

6030

3,4,5,


КМ

.02


Ара

лас


 құрылғылар

ды

, магнитті

 жəне


 оптик

алық


 ды

-

быс жəне

 б

ейне жаз

у 

құрылғыларын жөнде

у 

жəне рет

-

теу

+

9060

30

3,4,5,666

КМ

.03 ЭСТ

 жəне


 сүйық

 крист


алды

, плаз


м

алық


 жəне

 LED 


панельдер

 телевизиялық

 а

ппара


тураны

 орна


ту

, жөнде


у 

жəне


 ба

пт

ау+

140


90

50

6Біліктілік

  «

Т

ехниклект

роншы

»

КМ

.04Сандық

 дыбыс


 жəне

 б

ейне жазба

 а

ппаратурасын

 

жөндеу

+

9560

35

7,8КМ

.05


Же

р 

серіктік

 қабылда


у 

мен


 т

ара


ту

 а

ппаратурасын

 

жөндеу

+

9560

35

7,8КМ

.06


Зам

ана


уи

 құрылғылар

ды

 пайда


ланып

 э

лектронды

 ап


-

пара


тураны

 жөнде


у

+

9560

35

7,8КМ

.07


Нор

м

ативті

 құжа


тт

ам

аны ре

сімде


у

45

3015

8

Біліктілік «

Кіші

 инж

енер

 э

лект

роншы

»

КМ

.08РЭҚ

 басқа


 түр

лерін


 жəне

 микропроце

ссор

лы

 аппара

-

тураны жөнде

у

+90

60

309,10

КМ

.09Жұмыс

 үдерістерін

 басқар

у 

жəне ұйымдастыр

у 

əдістері+

90

6030

9,10


КМ

.10


Э

лек


трондық

 құрылғылар

дың

 бағдар


лам

алық


 

жаб


дықт

ам

асы+

136


90

46

9,10МО

.00

Білім

 бе

ру

 ұйымы

 анықт

айтын

 м

оду

льдер

604

ПП

.00

Өндірістік

 оқыт

у 

жəне

 кəсіптік

 тəжіриб

е

2808

1, 2, 3,  4, 5, 6,   7, 8, 9,  10

П

0.01


Өндірістік

 оқыт


у

1332


1, 2, 3,  4, 5, 6,  7, 8

ПП

.02Т

аныс


у 

тəжіриб


ес

і

722

67

ПП

.03Өндірістік

-те


хно

логиялық


 тəжіриб

е

8284,6,8,

ПП

.04Өндірістік

 (

диплом

 а

лдытəжіриб


ес

і оның


 ішінде

 

біліктілік

тер


 үшін

 

5768,10

Т

ехниклек


троншы

288


8

Кіші


 инж

енер


лек


троншы

288


10

ПА

.00

Ара

лық

 а

тте

ст

ация

180

ИА

.00

Қорытынды

 а

тте

ст

ация

72

ИА

.01Білім

 бе


ру

 ұйымдарындағы

 а

тте


ст

ация


48

ИА

.02Кəсіби

 дайындық

 деңг

ейін


 баға

ла

у жəне

 білік


тілік

 

беру

24

Барлығы

, міндетті

 оқыт

у

7200

К

К

онс

ул

ьт

ация

Оқу


 жылында

 100 


саға

тт

ан аспайды

Ф

Фак

ул

ьт

атив

ті

 с

абақт

ар

Т

еориялық оқу

 а

птасында

 4 


саға

тт

ан аспайды


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет