Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгіжүктеу 283.62 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата28.02.2017
өлшемі283.62 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ 

 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

 

Оқу-әдістемелік Кеңес шешімімен бекітілген  Кеңес төрайымы  

____________ Н.Дүйсенғұлова 

«___ » _________2014 ж.,  № ___ 

 

 

  

Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 

5В051400 – Қоғаммен байланыс   

Оқу түрі: күндізгі 

 

 

 

  

СИЛЛАБУС 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 

 

 

 

 

 

Курс: 2 


Семестр: 3 

Кредит саны: 2 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының оқытушылары: 

ф.ғ.к.,  доцент  Л.Бегалиева,  аға  оқытушы  Ш.Акимкожаева,  ф.ғ.к.,  доцент  Г.Садыр,  ф.ғ.д., 

профессор  С.Иманбердиева,  ф.ғ.к.,  доцент  Г.Акимбекова,  ф.ғ.к.,  доцент  М.Мусабаева, 

ф.ғ.к.,  доцент  О.Әбуталип,  ф.ғ.к.,  доцент  Ғ.Солтанбекова,  ф.ғ.к.,  доцент  Г.Өтемісова,

 

п.ғ.магистрі,  аға  оқытушы  Б.Бейсембиев,  аға  оқытушы  Қ.Жақыбаева,  аға  оқытушы Қ.Тұрарова, аға оқытушы А.Нұртазина, аға оқытушы Н.Әміреев. 

Телефон: 2937612, 210 – бөлме 

 

 

  

 

Алматы,  2014 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус   

Құрастырған:  Қазақ және орыс тілдері кафедрасы ф.ғ.к., доцент  Л.Бегалиева_________,  

аға оқытушы  Ш.Акимкожаева __________,  

Жалпы білім беру кафедрасы с.ғ.к., доцент Б. Турабекова ___________ 

  

 

   

Силлабус  жұмыс  бағдарламасы  негізінде  5В051400  –  Қоғаммен  байланыс    мамандығы 

үшін құрастырылған.  

  

 

Силлабус  кафедра отырысында  қарастырылған «____»_______________ 20___ж.  № ____  хаттама 

 

 Кафедра меңгерушісі _______________    Г.Садыр  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус Кіріспе 

 

Кәсіби қазақ тілін  оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына 

қатысты  лексикалық  минимумды  игерту  қарастырылады.  Кәсіби  қазақ  тілінің  зерттеу 

нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын 

мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.  

 

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен  жүргізілетін  жұмысы),  СӨЖ  (Студенттің  өздік  жұмысы)  арқылы  жүзеге 

асырылады.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты:  коммуникативтік  құзыреттілік  дағдыны 

қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік 

маңызы  бар  жағдайларда  ғылыми  тілмен  қазақша  ойын  толық  және  анық  жеткізуі  үшін 

тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:  

 

 қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;  

 қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту; 

 студенттердің  ауызша  және  жазбаша  кәсіби  салада  сөйлеу  тәртібі  мен 

мәдениетінің деңгейін көтеру; 

 

мамандық  туралы  энциклопедиялық  және  зияткерлік  –  мәдени  мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

 студенттердің  диалогтық  және  монологтық  сөйлеуін,  ауызша  және  жазбаша 

түрде дамыту.  

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір 

тақырыпты  талқылауға  деген  өз  қабылдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу 

жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын 

білдіре  алуы;  мәліметтерді  беруге  дайын  болуы;  нұсқау,  кеңес  бере  білу;  мәліметтерді 

беруге дайындығы болуы керек. 

 

Кейінгі деректемелер:  оқудың басты  стратегиясын пайдалану;  мәтіннің негізгі 

идеясын  түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми 

баяндама,  мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра 

білу,  таңдаған  кәсібі  бойынша  баяндама  жасай  білу.  оқу-кәсіби  сала  бойынша 

сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. 

білуі тиіс. 

Пәнді  оқу  барысында  студенттер  бакалаврдың  біліктілік  моделіне  сәйкес 

төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек: 

 

Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе,  ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын 

нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан 

орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді 

таңдап алуға дағдыландырады.   

Пәндік мамандандырылған: 

Тыңдалым бойынша:    

 

берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

 түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы 

ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері 

бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 

 іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат 

мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 

-

 оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы 

логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; __/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

-

 

мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

-

 мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы 

оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

-

 

мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

-

 хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу 

тиіс; 


Жазылым бойынша: 

 мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып 

бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, 

толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

 ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен 

жазбаша құра білуі тиіс; 

 

нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

 

өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. 

 берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта 

білуі; 


 

баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;   

айтушының  ой-пікіріне  өзінің  тұжырымдарымен  жауап  беріп,  әр  түрлі  сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

 мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарастарын 

серіктесіне жеткізе білуі; 

 

естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс;  

қазақ  тілінің  қоғамдық-әлеуметтік  қызметтері  мен  оған  қажетті  тілдік  сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету; 

 сөз  мәдениетінің  негізін  ұлттық  әдеп  пен  тілдік  этикетті  білдіретін  шаблондар 

арқылы игерту; 

 

 кәсіби  тілде  сөйлеу  мен  жазу  үлгілерін  ресми  кездесулерде,  келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру; 

 іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу  дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай 

қазақ  тілі  мемлекеттік  тіл  болып  саналғандықтан  мемлекеттік  тілдің  мәртебесін  көтеру 

мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі. 

      Кәсіби  қазақ  тілінде  берілген  бағдарлық  тақырыптарды  игеру  арқылы  ресми  тілде 

сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша 

жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.  

     Осымен  қатар,  кез  келген  ресми  және  бейресми  жағдайларда  қарым-қатынас  жүргізе 

алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.  

      Ресми  тілде  меңгерген  материалдарды  сөз  әдебі  тұрғысынан  орнымен  қолдануға, 

орнықты  жауап  беруге,  сөйлеуде,  жазуда,  ойды  жеткізуде  сыпайы  сөздерді  таңдап  алуға 

дағдыландырады.    

 

 

 

 

  

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус Күнтізбелік – тақырыптық  жоспар 

р/с 


Тақырып атаулары    

Апта бойынша бөлінуі 

Практикалық 

сабақтар 

CӨЖ 

ОБСӨЖ 


1. 

PR (public relations) – 

жұртшылықпен байланыс 2. 


Жұртшылықпен 

байланыстың даму тарихы 

3

 

1 

3. Бұқаралық ақпарат 

құралдары және 

журналистика 

3

 1

 4. 

PR (public relations) – 

жұртшылықпен 

байланыстың субъектісі мен 

объектісі 

3

 1

 5. 

Жұртшылықпен байланыс 

және маркетингтік 

коммуникациялар жүйесі 

3

 

1 

6. Баспасөз қызметі –

жұртшылықпен 

байланыстың негізгі буыны 

3

 1

 7. 

Мемлекттік және 

коммерциялық 

құрылымдардың баспасөз 

қызметі 

 

3

 1

  

Аралық бақылау 

8.   Жарнаманың қоғамдағы 

рөлі мен функциялары   

3

 1

 9.   Жарнама аудиториясы 

3

 1

 10.  Маркетинг жүйесіндегі 

жарнама 


3

 

1 

11.  Жарнама және жұртшылықпен байланыс 

3

 1

 12.  Интернет кеңістігі.  

3

 1

 13 

Жарнама тиімділігі 

3

 

1 

14.  Жұртшылықпен байланыс саласындағы кәсіби және 

этикалық қағидаттар. 

3

 

1 

15.  Жұртшылықпен байланыс жөніндегі Халықаралық 

Ассоциацияның кәсіби 

мінез-құлық кодексі (IPRA 

кодексі) 

1

  

 Аралық бақылау 

 

 Барлығы            90           45

 

15 

30 


 

                                                 Емтихан уақыты  

 

 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус Практикалық  сабақтар мазмұны, бақылау түрі  және бағалау  

                                                            

р/с 


Практикалық сабақтардың 

сұрақтары 

 

Әдебиеттер  

Бақылау түрі 

Жоғары 

балл   1.PR (public relations) – 

жұртшылықпен байланыс 

ұғымы 


2. PR (public relations) – 

жұртшылықпен байланыс 

түрлері  

3. Көшеде жүру тәртібі 

  Ж. Бекболатұлы  

РR және жарнама 

Алматы,2010 

Ж. Бекболатұлы 

Жұртшылықпен байланыс  

Алматы,2009 

Сұхбат, 

сұрақ –жауап, 

әңгіме- 

леу, ой бөлісу

пікір-талас 

100 


  

 

100  

 

100  1. Әр түрлі елдегі PR 

мектептері 

2. Қазақстандағы 

жұртшылықпен байланыс 

(PR)  


3.Бағдаршамның шығу 

тарихы 


 Блажнов Е.А. Паблик 

рилейшнз. - М: ИМА-пресс, 

1994.  

Ж. Бекболатұлы РR және жарнама Алматы,2010 

Пікір-талас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

  

 100 

 

 100 

1. Бұқаралық ақпарат құралдары түрлері 

2. Журналистика 

3.Базар тынысы 

  

arsik.typepad.com/blog/журналистика/page/2 

Пікір-талас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

  

  

 

100  

100 


1.Жұртшылықпен 

байланыстың субъектісі 

мен объектісі 

2. PR мамандығы 

3. Көк базар тарихынан 

 

 Бұқаралық ақпарат құралдарының 

материалдары 

 

Ж. Бекболатұлы РR және жарнама Алматы,2010 

Әңгіме 


леу, пікір-талас 

баяндау 


100 

  

  

100 


 

 100 


1. Маркетингтік 

коммуникациялар түрлері 

2.  Жұртшылықпен 

байланыс және менеджмент 

3. Электр қуатын үнемдеу 

 

 Бұқаралық ақпарат құралдарының 

материалдары 

Қазақстандағы PR мен 

БАҚ//мақалалар жинағы. 2-

кітап /БАҚ менеджменті 

және жарнама кафедрасы. - 

Алматы: Нұр, 2005, 2006 

 

Әңгіме леу, пікір-талас 

баяндау 


100 

  

 100 

 

 100 

1. Баспасөз қызметінің қоғамдағы рөлі   

2.  Баспасөз қызметі 

маманына қойылатын 

талаптар 

 Сұлтанбаева Г.С. Саяси 

коммуникацияның негіздері 

мен тәжрибесі. –Алматы: 

Қазақ университеті. -2006. 

Монолог, 

диалог 


100 

  

100  

 100 


__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

3. Суды үнемдеу 

 

  1. Мемлекттік 

құрылымдардың баспасөз 

қызметі 


2. Коммерциялық 

банктердің жұртшылықпен 

байланысы және баспасөз 

қызметі 


3.Бұқаралық ақпарат 

құралдары 

 

 Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент 

на радио и телевидении: В 2 

т. - М., Мир, 2001 

Сұлтанбаева Г.С. Саяси 

коммуникацияның негіздері 

мен тәжрибесі. –Алматы: 

Қазақ университеті. -2006 

Жеке  жұмыс 

 

100 


 

 

100  

 

 1 аралық бақылау 

 1.Жарнаманың 

функциялары  

2. Қазіргі Қазақстандағы 

жарнама 


3. Қазақ тіліндегі сайттар 

Ж. Бекболатұлы РR және 

жарнама Алматы,2010  

Сұлтанбаева Г.С. Саяси 

коммуникацияның негіздері 

мен тәжрибесі. –Алматы: 

Қазақ университеті. -2006 

Пікір-талас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

 

9.  1. Жарнаманы 

тұтынушылар мен 

таратушылар 

2. Жарнаманы тарату 

құралдары 

3. Қазақ тіліндегі сайттар 

 

 Ж. Бекболатұлы РR және жарнама Алматы,2010 

Монолог, 

диалог 

100 


  

 

 100 

 

 100 10.   1. Маркетинг әдістері 

2. Жарнама 

коммуникациясы 

3.Сүйікті ісіңіз 

 

  

Ж. Бекболатұлы РR және жарнама Алматы,2010 

Пікір-талас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

  

 100 

 

  100 

11.  1. Жарнама мен насихат 

2. Cөз әдебі  

3. Тойыңыз тойға ұлассын 

 

Б.Қ. Қапасова., Б.Х. Әбдіжүсіпова., Ш.Т. 

ЖұмаділоваҚазақ тілін 

жедел оқыту (сөз 

мәдениеті) Астана, 2007ж. 

Ойын түрлері 

100 


  

 

  

100 


 

 100 


12.  1. Астротурфинг     

2.

 Көшбасының сөйлеу 

әдебіне қойылатын 

талаптар    

3. Қазақтардың жиі 

тойлайтын тойы 

 

 Б.Қ. Қапасова., Б.Х. Әбдіжүсіпова., Ш.Т. 

ЖұмаділоваҚазақ тілін 

жедел оқыту (сөз 

мәдениеті) Астана, 2007ж. 

Сұхбат, 

сұрақ –жауап, 

әңгіме- 

леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

100 


  

 

100  

  

100 13.  1.

 

 Жарнама тиімділігін болжау 

2. Жұрт алдында сөйлеу 

Б.Қ. Қапасова., Б.Х. 

Әбдіжүсіпова., Ш.Т. 

Жұмаділова «Қазақ тілін 

Сұхбат, 


сұрақ –жауап, 

әңгіме- 


100 

  

 __/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

әдебі    

3. Әр үйге шаттық орнайды 

 

жедел оқыту (сөз мәдениеті)» Астана, 2007ж. 

леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

100 


 

100 


14.  1. Клиенттермен және 

жұмыс берушілермен өзара 

қарым-қатынас қағидаттары 

2. Пікірталас мәдениеті.   

3. Үй салу оңай ма? 

 Б.Қ. Қапасова., Б.Х. 

Әбдіжүсіпова., Ш.Т. 

Жұмаділова «Қазақ тілін 

жедел оқыту (сөз 

мәдениеті)» Астана, 2009ж. 

Әңгімелеу 

баяндау 


Сұхбат, 

сұрақ –жауап, 

әңгіме- 

леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

100 


  

100 


 

  

100  

 

15.  1. Жеке және кәсіби адалдық 

2. Келіссөзде кездесетін 

орамдар (оралымдар)   

3.Адам, сен алдымен, өзіңді 

таны 

  

Б.Қ. Қапасова., Б.Х. Әбдіжүсіпова., Ш.Т. 

Жұмаділова «Қазақ тілін 

жедел оқыту (сөз 

мәдениеті) Астана, 2007ж. 

Пікір-талас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

 

100   

 

100  

 

100  

ОБСӨЖ  өткізу кестесі 

 

р/с 


Тақырыптар- 

дың атауы 

СӨЖ  

тапсырмалары 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Бақылау 

түрі 

СӨЖ-ді 

өткізу 

мерзімі 

Макси

малды 

ұпай 

PR (public relations) – 

жұртшылықпен 

байланыс 

PR-науқандарды 

аналитикалық 

қамтамасыз ету 

 

 Қазақстандағы PR мен 

БАҚ//мақалалар 

жинағы. 2-кітап 

/БАҚ 


менеджменті және 

жарнама 


кафедрасы. - 

Алматы: Нұр, 

2005, 2006.  

 

Жинаған ақпараттар 

бойынша 


мәлімдеме 

жасау 


1-апта 

 100 


Жұртшылықпен 

байланыстың 

даму тарихы 

PR-ды білмей 

тиімді өзара 

байланыс орнату 

мүмкін емес. 

Эссе жазу 

Блажнов Е.А. 

Паблик 

рилейшнз. - М: ИМА-пресс, 

1994. 


Нақты 

мәліметтер 

жинап, пікір 

жазу 


2-апта 

 100 


Бұқаралық 

ақпарат 

құралдары және 

журналистика 

Журналистиканы

ң қызмет етуіндегі 

қазақстандық 

шындық 

ерекшеліктері  

arsik.typepad.co

m/blog/журнали

стика/page/2  

 

Жинаған 


ақпараттар 

бойынша 


мәлімдеме 

жасау 


3-апта 

 100 


PR (public 

relations) – 

жұртшылықпен 

байланыстың 

субъектісі мен 

  Қазақстанның 

PR нарығы кәсіби 

деңгейі 

Бұқаралық 

ақпарат 

құралдарының 

материалдары 

Нақты 


мәліметтер 

жинап, пікір 

жазу, эссе 

жазу 


4-апта 

 100 


__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

объектісі 

 Жұртшылықпен 

байланыс және 

маркетингтік 

коммуникациял

ар жүйесі 

 

 PR мамандарының 

біліктілігін 

арттыруға 

жәрдемдесу 

 Бұқаралық 

ақпарат 


құралдарының 

материалда Ж. 

Бекболатұлы 

Жұртшылықпен 

байланыс 

Оқу құралы А-

2009ры 

 

Жинаған ақпараттар 

бойынша 


мәлімдеме 

жасау 


5-апта 

  100 


Баспасөз 

қызметі 

жұртшылықпен байланыстың 

негізгі буыны 

 

 Баспасөз бостандығының 

артықшылығы 

мен кемшіліктері 

 Сұлтанбаева 

Г.С. Саяси 

коммуникациян

ың негіздері мен 

тәжрибесі. –

Алматы: Қазақ 

университеті. -

2006.  

Нақты 


мәліметтер 

жинап, пікір 

жазу 

6-апта 


  100 

Мемлекттік және 

коммерциялық 

құрылымдардың 

баспасөз 

қызметі 


Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 283.62 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет