Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабусжүктеу 432.54 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата24.02.2017
өлшемі432.54 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

 

  

Оқу-әдістемелік Кеңес шешімімен бекітілген  

Кеңес төрайымы  

____________ Н.Дүйсенғұлова 

«___ » _________2014 ж.,  № ___ 

 

                                         

 

 

 

Білім беру бағдарламасы бакалавриат 

5В050700-Менеджмент мамандығы 

Оқу түрі: күндізгі 

 

  

 

СИЛЛАБУС  «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 

 

  

 

 

 

 

 

Курс: 2 


Семестр: 3 

Кредит саны: 2 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының оқытушылары: 

ф.ғ.к.,  доцент  Г.Садыр,  ф.ғ.к.,  доцент  Г.Акимбекова,  ф.ғ.д.,  профессор  С.Иманбердиева, 

ф.ғ.к., доцент М.Мусабаева, ф.ғ.к., доцент Л.Бегалиева, ф.ғ.к., доцент О.Әбуталип, ф.ғ.к., 

доцент  Ғ.Солтанбекова,  ф.ғ.к.,  доцент  Г.Өтемісова,

 

ф  аға  оқытушы  Б.Бейсембиев,  аға оқытушы  Қ.Жақыбаева,  аға  оқытушы  Қ.Тұрарова,  аға  оқытушы  Ш.Акимкожаева,  аға 

оқытушы А.Нұртазина, аға оқытушы Н.Әміреев. 

Телефон: 2967613, 210 – дәрісхана 

 

  

 

  

 

  

Алматы,  2014 

 


__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

Құрастырғандар:  Қазақ және орыс тілдері кафедрасы ф.ғ.к., доцент  Г.Садыр 

Менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы э.ғ.к., доцент С. Қарғабаева 

 

 

  

Силлабус  5В050700-Менеджмент  мамандығының  студенттеріне  арналған    жұмыс 

бағдарламасының негізінде құрастырылған  

  

 

 Силлабус  кафедра отырысында  қарастырылған 

«____»_______________ 20___ж.  № ____  хаттама 

 

         Кафедра меңгерушісі    ______________   Г. Садыр  

 

         

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус Кіріспе 

Кәсіби қазақ тілін  оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде 

қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына 

қатысты  лексикалық  минимумды  игерту  қарастырылады.  Кәсіби  қазақ  тілінің  зерттеу 

нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын 

мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.  

 

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен  жүргізілетін  жұмысы),  СӨЖ  (Студенттің  өздік  жұмысы)  арқылы  жүзеге 

асырылады.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты:  коммуникативтік  құзыреттілік  дағдыны 

қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік 

маңызы  бар  жағдайларда  ғылыми  тілмен  қазақша  ойын  толық  және  анық  жеткізуі  үшін 

тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:  

 

 қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;  

 қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту; 

 студенттердің  ауызша  және  жазбаша  кәсіби  салада  сөйлеу  тәртібі  мен 

мәдениетінің деңгейін көтеру; 

 

мамандық  туралы  энциклопедиялық  және  зияткерлік  –  мәдени  мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

 студенттердің  диалогтық  және  монологтық  сөйлеуін,  ауызша  және  жазбаша 

түрде дамыту.  

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір 

тақырыпты  талқылауға  деген  өз  қабылдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу 

жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын 

білдіре  алуы;  мәліметтерді  беруге  дайын  болуы;  нұсқау,  кеңес  бере  білу;  мәліметтерді 

беруге дайындығы болуы керек. 

 

Кейінгі деректемелер:  оқудың басты  стратегиясын пайдалану;  мәтіннің негізгі 

идеясын  түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми 

баяндама,  мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра 

білу,  таңдаған  кәсібі  бойынша  баяндама  жасай  білу.  оқу-кәсіби  сала  бойынша 

сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. 

білуі тиіс. 

Пәнді  оқу  барысында  студенттер  бакалаврдың  біліктілік  моделіне  сәйкес 

төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек: 

 

Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе,  ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын 

нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан 

орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді 

таңдап алуға дағдыландырады.   

Пәндік мамандандырылған: 

Тыңдалым бойынша:    

 

берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

 түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы 

ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері 

бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 

 іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат 

мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 

-

 оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы 

логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; __/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

-

 

мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

-

 мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы 

оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

-

 

мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

-

 хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу 

тиіс; 


Жазылым бойынша: 

 мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып 

бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, 

толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

 ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен 

жазбаша құра білуі тиіс; 

 

нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

 

өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. 

 берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта 

білуі; 


 

баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;   

айтушының  ой-пікіріне  өзінің  тұжырымдарымен  жауап  беріп,  әр  түрлі  сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

 мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарастарын 

серіктесіне жеткізе білуі; 

 

естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс;  

қазақ  тілінің  қоғамдық-әлеуметтік  қызметтері  мен  оған  қажетті  тілдік  сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету; 

 сөз  мәдениетінің  негізін  ұлттық  әдеп  пен  тілдік  этикетті  білдіретін  шаблондар 

арқылы игерту; 

 

 кәсіби  тілде  сөйлеу  мен  жазу  үлгілерін  ресми  кездесулерде,  келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру; 

 іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу  дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай 

қазақ  тілі  мемлекеттік  тіл  болып  саналғандықтан  мемлекеттік  тілдің  мәртебесін  көтеру 

мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі. 

      Кәсіби  қазақ  тілінде  берілген  бағдарлық  тақырыптарды  игеру  арқылы  ресми  тілде 

сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша 

жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.  

     Осымен  қатар,  кез  келген  ресми  және  бейресми  жағдайларда  қарым-қатынас  жүргізе 

алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.  

      Ресми  тілде  меңгерген  материалдарды  сөз  әдебі  тұрғысынан  орнымен  қолдануға, 

орнықты  жауап  беруге,  сөйлеуде,  жазуда,  ойды  жеткізуде  сыпайы  сөздерді  таңдап  алуға 

дағдыландырады.   

 

 

  

 

 __/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

 

Күнтізбелік-тақырыптық  жоспар 

 

р/с 


Тақырып атаулары 

Байланыс сағаттары 

Практикалық 

сабақтар 

ОБСӨЖ 

СӨЖ 


1. 


Басқару 2. 


Менеджмент дегеніміз не? 3. 


Менеджмент эволюциясы 4. 


Басқарушы және басқару жүйесі 5. 


Менеджменттің сыртқы ортасы 6. 


Менеджерлер деген кімдер? 7. 


Жұмыс уақыты және жеке еңбегін 

жоспарлау 

1 Аралық бақылау 

 

8.  


Әдеп және басқару 9.  


Ұйымның сипаттамасы 10.  Ұйымдағы байланыстың маңызы 

11.  Қызметкерлерді басқару ұғымы 

және кадр саясаты 

12.  Басқарушының стилі 13 


Шешімдержәнеолардыңтүрлері 14.  Стратегиялық жоспарлау 

15.  Бизнес-жоспар  

Барлығы: 90 45 

15 

30 

2 Аралық бақылау 

Емтихан  

 

Практикалық сабақтар мазмұны, бақылау түрі  және бағалау 

                                                            

р/с 


Модульдік  

тақырыптар 

Тақырыптардың 

мазмұны 

Бақылау 

түрі 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

Ұпай 

саны 

Басқару 1. Басқару. 

2. Менеджмент 

тарихынан: Әбу 

насыр Әл-фараби.  

3. Сөйлесім: 

Көшеде жүру 

тәртібі. Ана, Жер-

ана.   


Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов  Ү.С.  Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін  коммуникативтік  жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана,  2010 

жыл.  4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу 

құралы.  Жоғары  деңгей.  –  4-12 

беттер. 

100 


 

 100 


 

 100 


 

Менеджмент дегеніміз не? 

2-тақырып. 

Менеджмент 

Сұрақ-


жауап, 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов  Ү.С.  Менеджмент 

100 


  

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

дегеніміз не? 

1.Менеджмент 

дегеніміз не? 

2.Менеджмент 

тарихынан:  Төле 

би Әлібекұлы. 

3.Сөйлесім: 

Бағдаршамның 

шығу тарихы. 

Таулар, таулар. 

жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін  коммуникативтік  жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана,  2010 

жыл.  4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу 

құралы.  Жоғары  деңгей.  –  4-12 

беттер. 

100 


 

100 


 

 Менеджмент 

эволюциясы 

 

1.Менеджмент эволюциясы. 

2. Менеджмент 

тарихынан: 

Әйтеке би. 

3. Сөйлесім: 

Базар тынысы. 

«Әнші құм» - 

табиғат 


ескерткіші. 

Сұрақ-


жауап, 

жеке 


жұмыс, 

топтық 


жұмыс, 

ой бөлісу, 

пікір-

талас 


Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов  Ү.С.  Менеджмент 

негіздері.   Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін  коммуникативтік  жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана,  2010 

жыл.  4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу 

құралы.  Жоғары  деңгей.  –  4-12 

беттер. 


100 

  

100  

100 


Басқарушы 

және басқару 

жүйесі  


1. Басқарушы 

және басқару 

жүйесі 

2. Менеджмент тарихынан: 

Қазыбек би 

Қелдібекұлы. 

3. Сөйлесім: Көк 

базар. Ғылым 

күмбезі. 

Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов  Ү.С.  Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін  коммуникативтік  жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана,  2010 

жыл.  4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу 

құралы.  Жоғары  деңгей.  –  4-12 

беттер. 

100 


  

 

 100 

 

 100 Менеджментт

ің сыртқы 

ортасы 


1. Менеджменттің 

сыртқы ортасы 

2. Менеджмент 

тарихынан: Жеті 

жарғы. 

3. 


Сөйлесім: 

Электр 


қуатын 

үнемдеу. 

Ғарыштан 

естілген 

қазақ 

тілі.. 


 

Сұрақ-


жауап, 

жеке 


жұмыс, 

топтық 


жұмыс, 

ой бөлісу, 

пікір-

талас 


Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов  Ү.С.  Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін  коммуникативтік  жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана,  2010 

жыл.  4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу 

100 

  

 100 

 

 100 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

құралы.  Жоғары  деңгей.  –  4-12 

беттер. 


Менеджерлер 

деген кімдер? 

 

1. Менеджерлер деген кімдер? 

2. Менеджмент 

тарихынан: 

Әбілқайыр хан. 

3.Сөйлесім:  Суды 

үнемдеу. 

«Желкілдеп

  өскен 


жас  құрақ,  біз 

болмасақ, 

сіз 

барсыз...» Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов  Ү.С.  Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін  коммуникативтік  жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту  –  В1,  В2.  –Астана,  2010 

жыл.  4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу 

құралы.  Жоғары  деңгей.  –  4-12 

беттер. 

100 


  

100 


 

  

100 Жұмыс 


уақыты және 

жеке еңбегін 

жоспарлау.  

Жұмыс уақыты 

және жеке еңбегін 

жоспарлау. 

1. Жұмыс уақыты 

және жеке еңбегін 

жоспарлау 

2. Менеджмент 

тарихынан: Анри  

Файоль. 


3. Сөйлесім: 

Бұқаралық 

ақпарат 

құралдары. 

«Болашақ» 

бағдарламасы. 

Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., 

Байжомартов Ү.С. Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 

б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. 

Менеджмент оқу құралы. Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ 

тілін коммуникативтік жүйемен 

үйренуге арналған оқу-әдістемелік 

кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 

жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу 

құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 

беттер. 

 

100  

 

100  

 

100 1 Аралық бақылау 

Әдеп және басқару 

1. Әдеп және 

басқару  

2. Менеджмент 

тарихынан: Абай 

Құнанбаев. 

3.  Сөйлесім:  Қазақ 

тіліндегі 

сайттар. 

Айтыс – қазаққа тән 

ерекше өнер.

Сұрақ-жауап, 

жеке 


жұмыс, 

топтық 


жұмыс, 

ой бөлісу, 

пікір-

талас 


Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов 

Ү.С. 

Менеджмент негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. 

Рахымбаев  А.Б.,  Сабатаева  Б.О. 

Менеджмент  оқу  құралы.  Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман  Н.  және  т.б.  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге  арналған  оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 

4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу  құралы. 

Жоғары деңгей. – 4-12 беттер. 

10  

 

 10

   

 

10Ұйымның сипаттамасы. 

1. Ұйымның 

сипаттамасы 

2. Менеджмент 

тарихынан: 

Гаррингтон 

Эмерсон. 

3. Сөйлесім: 

Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов 

Ү.С. 


Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. 

Рахымбаев  А.Б.,  Сабатаева  Б.О. 

Менеджмент  оқу  құралы.  Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман  Н.  және  т.б.  Сұхбат.  Қазақ 

10   

10 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

Сүйікті ісіңіз. 

Қазақтың күй 

өнері. 

пікір-


талас 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге  арналған  оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 

4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу  құралы. 

Жоғары деңгей. – 4-12 беттер. 

  

 10

10 Ұйымдағы 

байланыстың 

маңызы 

 

1. Ұйымдағы байланыстың 

маңызы 


2. Менеджмент 

тарихынан: 

Фредерик 

Уинслоу Тейлор. 

3.Сөйлесім: 

Тойыңыз 


тойға 

ұлассын. 

Құрманғазының 

«Сарыарқасын»

 

тартшы... Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов 

Ү.С. 


Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. 

Рахымбаев  А.Б.,  Сабатаева  Б.О. 

Менеджмент  оқу  құралы.  Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман  Н.  және  т.б.  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен 

үйренуге  арналған  оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 

4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу  құралы. 

Жоғары деңгей. – 4-12 беттер. 

10   

 

 10

   

 

1011 


Қызметкерлер

ді басқару 

ұғымы және 

кадр саясаты  

 

1. Қызметкерлерді басқару ұғымы 

және кадр саясаты. 

 

Менеджмент тарихынан: Шоқан 

Шыңғысұлы 

Уәлиханов.

 

2. Сөз әдебі. 

3.Сөйлесім: 

Қазақтардың жиі 

тойлайтын тойы. 

Суретші әлемінде.

 

Сұрақ-жауап, 

жеке 


жұмыс, 

топтық 


жұмыс, 

ой бөлісу, 

пікір-

талас 


Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов 

Ү.С. 

Менеджмент негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. 

Рахымбаев  А.Б.,  Сабатаева  Б.О. 

Менеджмент  оқу  құралы.  Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман  Н.  және  т.б.  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге  арналған  оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 

4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу  құралы. 

Жоғары деңгей. – 4-12 беттер. 

10  

 

10 

   

1012 

Басқарушыны

ң стилі 

 

1.Басқарушының стилі. 

Менеджмент 

тарихынан: Элтон 

Мейо. 


2. Көшбасшының 

сөйлеу әдебіне 

қойылатын 

талаптар. 

3.  Сөйлесім: Әр үйге 

шаттық орнайды. 

Қазақтың тұңғыш 

операсы. 

Сұрақ-

жауап, 


жеке 

жұмыс, 


топтық 

жұмыс, 


ой бөлісу, 

пікір-


талас 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов 

Ү.С. 


Менеджмент 

негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. 

Рахымбаев  А.Б.,  Сабатаева  Б.О. 

Менеджмент  оқу  құралы.  Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман  Н.  және  т.б.  Сұхбат.  Қазақ 

тілін 

коммуникативтік жүйемен 

үйренуге  арналған  оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 

4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу  құралы. 

Жоғары деңгей. – 4-12 беттер. 

10   

10 

 

 10

13 Шешімдер 

және  олардың 

түрлері. 

  

 1. Шешімдер және 

олардың түрлері. 

Менеджмент 

тарихынан: Тұрар 

Рысқұлов. 

2.  Жұрт  алдында 

сөйлеу әдебі. 

Сұрақ-


жауап, 

жеке 


жұмыс, 

топтық 


жұмыс, 

ой бөлісу, 

Ахметов  К.Ғ.,  Сағындыков  Е.Н., 

Байжомартов 

Ү.С. 

Менеджмент негіздері.  Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. 

Рахымбаев  А.Б.,  Сабатаева  Б.О. 

Менеджмент  оқу  құралы.  Алматы, 

2009. 149 б. 

Құрман  Н.  және  т.б.  Сұхбат.  Қазақ 

10  

10 

  


__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

3. Сөйлесім: Үй 

салу оңай? 

Қазақстанда 

ЕҚЫҰ саммиті 

өткізілді. 

пікір-


талас 

тілін 


коммуникативтік 

жүйемен 


үйренуге  арналған  оқу-әдістемелік 

кешен.  2-негізгі  оқу  құралы.  Тіл 

дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 

4-7  беттер,  3-Негізгі  оқу  құралы. 

Жоғары деңгей. – 4-12 беттер. 

 

10 

14 Стратегиялық 

жоспарлау Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 432.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет