Бекітілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға


 Нормативтік құқықтық базаны жетілдіружүктеу 312.92 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата02.05.2017
өлшемі312.92 Kb.
1   2   3

5.2. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру 

  

Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында мынадай іс-шаралар жүргізілетін болады: 

мемлекеттік  басқару  органдарының  өкілеттіктері  мен  рұқсат  беру  функцияларының  қосарлануына  жəне  негізсіз 

кеңейтілуіне əкелетін нормаларды алып тастау; 

мемлекеттік  қызметте  лауазымдық  міндеттерін  орындау  кезінде  мүдделер  қақтығысының  алдын  алуды  құқықтық 

реттеуді жетілдіру; 

мемлекеттік  билік  органдарының  шешімдер  қабылдау  процесінің  ақпараттық  ашықтығын  нормативтік  құқықтық 

қамтамасыз ету; 

бюджет қаражатының жұмсалуына қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету үшін құқықтық жағдайлар жасау; 

мемлекеттік басқару органдарының қызметіне қоғамдық əсер ету тетіктерін енгізу; 

Қазақстан 

Республикасы 

заңнамасының 

халықаралық 

стандарттарға 

сəйкестігін 

қамтамасыз 

ету 


мақсатында Қылмыстық-іс  жүргізу  кодексінеҚылмыстық  кодекске, Əкімшілік  құқық  бұзушылық  туралы 

кодекске жəне  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес  саласын  реттейтін  өзге  де  нормативтік  құқықтық  актілерге  қажетті 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

қоғамдық  мүдделерге  сай  келетін  заңды  қызметке  айналдыру  мақсатында  мүдделерге  қолдау  көрсету  туралы 

нормаларды заңнамалық бекіту; 

алдымен  мемлекеттік  органдардың  өкілеттіктерін  өзгертуді  көздейтін  немесе  азаматтардың  құқықтарын, 

бостандықтары  мен  міндеттерін  қозғайтын  нормативтік  құқықтық  актілерге  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  міндетті 

сараптама белгілеу; 

ақпарат  көздерінің  құпиялылығын,  сондай-ақ  сыбайлас  жемқорлық  құқық  бұзушылық  жасау  фактілері  туралы 

ақпаратты хабарлайтын куəлар мен адамдарды қорғау институтын нығайту. 

  

  5.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың нысандарын, 

əдістерін жəне құралдарын оңтайландыру 

  

Алға қойған міндетке қол жеткізу мыналар арқылы қамтамасыз етіледі: 

мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы өзара іс-қимыл тетіктерін дамыту жəне 

олардың алдын алу практикаларының тиімді түрлерімен алмасу; 

мемлекеттік  сатып  алудың  электрондық  нысандарын  енгізу  нəтижесінде  шешімдер  қабылдаудың  ашықтығы, 

бəсекеге қабілеттілігі жəне объективтілігі қағидаттары негізінде мемлекеттік сатып алу жүйесін реформалау; 

салық салу практикасын жетілдіру негізінде "көлеңкелі" экономиканың көлемін қысқарту; 

ұлттық компаниялардағы бейінді емес активтерді жою; 

мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын қысқарту; 

банктің  төлем  карточкаларын  қолдану  арқылы  тауарлар  мен  қызметтер  үшін  электрондық  есеп  айырысу  жүйесіне 

көшу нəтижесінде ақшалай қаражаттың қолма-қол айналымын қысқарту жөніндегі ұйымдық-əкімшілік шараларды енгізу; 

саяси  партиялар  мен  сайлау  науқандарын  қаржыландырудың  барынша  ашықтығын  қамтамасыз  ететін  тетіктерді 

жасау; 

капиталды заңсыз əкетуді, заңсыз жолмен алынған ақшалай қаражатты жəне өзге де мүлікті заңдастыруды анықтау жəне оның жолын кесу жөнінде қабылданатын шаралардың тиімділігін қамтамасыз ету. 

  

  5.4. Азаматтық қоғам құрылымдарымен өзара іс-қимыл жасау 

  

Азаматтық қоғам құрылымдарымен өзара іс-қимыл жасау үшін: 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке тартылған азаматтық қоғам субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету; 

кəсіпкерлер  бірлестіктерінің  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  мемлекеттік  саясаттың  жүргізілуіне  қатысуын 

қамтамасыз ету; 

азаматтық  қоғам  институттарын  мемлекеттік  басқару  органдары  қызметіндегі  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-

қимыл, тазалықты, ашықтықты жəне адалдықты қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа тарту; 

халықтың  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  көзқарасын  қалыптастыру  мен  мемлекеттік  органдардағы  жəне  қоғамдық 

институттардағы  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  қызметті  танымал  етуге  бұқаралық  ақпарат  құралдарының  қатысуы 

қажет. 


  

  

5.5. Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастығын кеңейту жəне 

жандандыру 

  

Осы міндетті шешу: 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы халықаралық шарттарды жасасуды; 

Қазақстан  Республикасы  мемлекеттік  органдарының  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимылы  жөніндегі  қызметі 

туралы халықаралық жұртшылықты хабардар ету үшін Интернетті кеңінен пайдалануды; 


құқық  қорғау  органдары  қызметкерлерінің,  прокурорлардың,  судьялардың  жəне  өзге  де  лауазымды  тұлғалардың 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрестің  халықаралық  тəжірибесін  мамандандырылған  бірлескен  зерделеуін  қамтамасыз 

етуді; 

сыбайлас  жемқорлық  қылмысқа  араласқан  кəсіпкерлік  субъектілері  мен  кəсіпкерлер  туралы  халықаралық  ақпарат алмасуды жолға қоюды; 

қылмыстық істер, адамдарды ұстап беру жəне активтерді қайтару бойынша өзара құқықтық көмек туралы, сондай-ақ 

құқық  қорғау  органдарының  қызметкерлерінің  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  қызмет  əдістерінде  біліктілігін  арттыруда 

жəрдем көрсету туралы келісімдерді жасасуды; 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  халықаралық  конвенцияларға  қосылуға  жəне  оларды  ратификациялауға  бағытталған 

жұмысты жүргізуді көздейді. 

  

  

5.6. Бағдарламаны іске асыру тетігі   

Бағдарламаны  орындау  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  қаулысымен  бекітілетін,  оны  іске  асыру  жөніндегі  іс-

шаралар жоспары арқылы жүзеге асырылатын болады. 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  тұрақты  іс-қимыл  жасамаған  жағдайда,  оның  қанат  жайып,  жаңа  жағдайларға 

икемделу  дағдысы  бар  екендігі  фактісін  ескере  отырып,  барынша  қысқа  мерзімде  сыбайлас  жемқорлықтың  ауқымын 

азайтуға мүмкіндік беретін біртұтас тетікті жасау, сондай-ақ мемлекеттің тұрақты қызмет ететін етене функциясы ретінде 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  саясатты  жүргізу  жөніндегі  жұмыстың  негізгі  бағыттарын  тұжырымдау  қажет.  Бұл  ретте 

іске  асыру  тетігінің  жұмыс  істеу  тиімділігі  едəуір  дəрежеде  азаматтық  қоғам  құрылымдары  осы  саясатты  іске  асыруға 

қаншалықты белсенді қатысатынына байланысты болады. 

Бағдарламаның іске асырылуын жалпы бақылау жасауды Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі жүзеге 

асыратын болады. 

Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  Бағдарламаны  іске  асыру  жөніндегі  іс-шараларын  орындау  үшін 

ведомствоаралық  топтар  құрылуы  мүмкін,  олар  белгіленген  мерзімде  есептерді  ұсынуға  тиіс  жəне  сапалы  əрі  уақтылы 

орындалуына жауапты болады. 

Бағдарламаның  іс-шараларын  орындауға  жауапты  мемлекеттік  органдар  Қазақстан  Республикасы  Экономикалық 

қылмысқа  жəне  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес  агенттігіне  (қаржы  полициясына)  жұмыс  барысы  туралы  есептер 

ұсынады, ол оны кейіннен кеңейтілген отырыстарда қарау жəне қажет жағдайда тиісті салалық бағдарламаларды бекіту 

үшін  Қазақстан  Республикасының  Үкіметіне  жібере  отырып,  Бағдарламаны  іске  асырудың  барысы  туралы  жиынтық 

ақпаратты жинақтайды. 

  

  6. Қажетті ресурстар жəне оларды қаржыландыру көздері 

  

Республикалық жəне жергілікті бюджет қаражаты қаржыландыру көздері болып табылады. Республикалық бюджет 

қаражаты  есебінен  қаржыландырылатын  іс-шаралар  бойынша  шығыстардың  көлемі  тиісті  қаржы  жылына  арналған 

республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңына сəйкес айқындалатын болады. 

  

  

7. Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нəтижелер   

Бағдарламаның кезең-кезеңмен іске асырылуы: 

бірінші кезеңде (2006-2008 жылдар): 

елімізде əлеуметтік жəне саяси тұрақтылықты одан əрі нығайтуды; 

мемлекеттік басқару органдарының рұқсат беру жəне əкімшілік өкілеттіліктерін оңтайландыруды; 

азаматтық қоғамның мемлекеттік билікке сенімінің артуын; 

азаматтардың сыбайлас жемқорлықтан қорғанушылық деңгейін арттыруды; 

қоғам мен билік, бизнес пен билік арасындағы диалогты кеңейтуді жəне тереңдетуді; 

сыбайлас жемқорлық фактілері туралы ақпаратқа билік органдарының жəне лауазымды тұлғалардың міндетті түрде 

жедел ден қоюын; 

қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты одан əрі дамытуды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті 

танымал етуді; 

көлеңкелі экономиканың ауқымын қысқартуды; 

екінші кезеңде (2009-2010 жылдар): 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  саясат  жүргізуде  үкіметтік  емес  ұйымдардың,  саяси  партиялардың  жəне  қоғамдық 

бірлестіктердің белсенділігінің өсуін; 

экономиканың одан əрі өсуі жəне инвестициялық ахуалды жақсарту үшін жағдай жасауды; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуді; 

мемлекеттің халықаралық аренадағы беделін нығайтуды қамтамасыз етеді. 

  

   

 


МЕМЛЕКЕТТІК СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ  

КҮРЕСТІҢ 2006-2010 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы № 96 қаулысы 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 1686 Жарлығын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

 

1. Қоса беріліп отырған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан əрі – Жоспар) бекітілсін. 

 

2. Орталық жəне жергілікті атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шараларды тиісінше жəне уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін жəне жыл сайын 30 маусымға жəне 30 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Экономикалық 

қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясы) олардың орындалуы жөнінде ақпарат ұсынсын. 

 

3. Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (келісім бойынша) жыл сайын 10 шілдеге жəне 10 қаңтарға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық 

ақпарат ұсынсын. 

 

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.   

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Д. Ахметов 

 

  

 


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

 іске асыру жөніндегі ісшаралар жоспары 

2006 – 2008 жылдары 

Р/С 

№  

Іс-шаралар 

Аяқталу нысаны

Орындалуына 

жауаптылар 

Орындалу 

мерзімі 

Болжам 

шығыст.

Қаржыл. 

көзі 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреспен құқықтық базасын жетілдіру  

1.

 Бұқаралық ақпарат құралдарнда міндетті түрде 

жариялануға жататын құжаттар тізбесін анықтай отырып, 

мемлекеттік органдардың бюджет қаражатын жұмсау 

жөніндегі шешімдері қолдануы мен іске асыруының 

ақпараттық айқындығын қамтамасыз ету 

 

ҚПА-ға ақпарат 

ЭБЖМ (жинақтау), МАСМ, 

облыстардың, Астана, Алматы 

қалаларының əкімдері

 

жыл сайын 30 желтоқсан жəне 

30 маусым

 

Талап 


етілмейді

 

   

2.

 "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 

Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

АБА


 

2006 жылғы  

3-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

3.

 Қазақстан Республикасынының Əкімшілік құқық 

бұзушылықтар туралы кодексіне рұқсат ету қағидтын 

қолдану саласын оның түрлі нысандарында еркін кеңейту 

үшін жаупкершілікті белгілеу тұрғысында өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу

 

Нормативтік құқықтық актінің 

кесімі


 

Əділетмині (жинақтау), ҚПА 

(келісім бойынша), ИСМ, ІІМ, БП 

(келісім бойынша), ТМРА, ЖРА, 

Қоршағанортамині

 

2006 жылғы  4-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

4

 «Бəсеке жəне монополиялық қызметті шектеу туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын (жаңа 

редакция) əзірлеу

 

Қазақстан Республикасының 

Заңының жобасы

 

ИСМ (жинақтау),  Əділетмині, мүдделі мемлекеттік органдар 

 

2006 жылғы 3-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

5

 Орталық мемлекеттік органдардың жекелеген 

функцияларын жергілікті билік жəне басқару 

органдарына         беру арқылы функцияларды 

орталықсыздандыру  жөніндегі жұмысты жалғастыру

 

ҚПА-ға 


ақпарат

 

ЭБЖМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар

 

2006 жылғы 30 желтоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

6

 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

тиісті тауар рыногында үстем жағдайға ие табиғи 

монополия субъектілерінің жəне рынок субъектілерінің 

қызметін бақылау жəне реттеу мəселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

ИСМ (жинақтау), ТМРА, Əділетмині, мүдделі мемлекеттік 

органдар


 

2006 жылғы 

3-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

7

 «Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан 

Қазақстан 

ИСМ (жинақтау), Əділетмині, 2006 

жылғы 


Талап 

  

 Республикасының Заңына экспорттық бақылаудың ұлттық 

жүйесін жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу

 

Республикасы Заңының жобасы

 

Қаржымині 

4-тоқсан


 

етілмейді

 

8

 Лицензияланатын қызмет түрлерін жəне мемлекеттік 

органдардың рұқсат ету функцияларын қысқарту, сондай-

ақ лицензиялар жəне рұқсат алу ету тəртібін жеңілдету 

жөніндегі жұмысты жалғастыру

 

ҚПА-ға 


ақпарат

 

ЭБЖМ (жинақтау),  мүдделі мемлекеттік органдар

 

2006-2007 жылдары 

30 желтоқсан  

жəне 

30 маусым 

Талап 


етілмейді

 

   

9

 Мемлекеттік қызметшілерді мүлікті сенімгерлік басқаруға 

арналған шарттың көшірмесін мемлекеттік органның кадр 

қызметіне ғана емес, əділет органына да уақтылы тіркеу 

үшін ұсынуға міндеттеу отырып, Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер 

енгізу


 

Қазақстан 

Республикасы  

Заңының жобасы

 

МҚА (жинақтау), БП (келісім бойынша), ҚПА (келісім 

бойынша), ІІМ, Əділетмині, ҰҚК 

(келісім бойынша), мүдделі 

мемлекеттік органдар

 

2007 жылғы         1-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

10

 Кейбір заңнамалық актілерге жұмысқа қабылдау, 

лауазымды тұлғалардың функционалдық міндеттерін 

атқаруы кезінде мүдделер дауы мəселелерін реттеу 

бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу

 

Қазақстан Республикасы  

Заңының жобасы

 

Енбекмині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар

 

2007 жылғы 1-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

11

 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне: 

лауазымды тұлғаларды «белсенді» жəне «селқос» сатып алу 

үшін; 

банктердің лауазымды тұлғаларының қызмет жағдайын асыра пайдаланғаны үшін; 

мемлекеттік қызметке орналастыру мақсатында ақшаны 

немесе мүліктік құндылықтарды алғаны немесе қорқытып 

алғаны үшін, 

заңды түлғалардың шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып 

алғаны үшін жауапкершілікті белгілеу мақсатында 

өзгерістер  мен толықтырулар енгізу. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыс ұғымын жəне соның 

негізінде сыбайлас жемқорлық      қылмыстардың нақты 

тізбесін анықтау, сыбайлас жемқорлық «импортының» 

жолын кесу жөнінде шаралар қабылдау мүмкіндігін 

қарастыру

 

Қазақстан Республикасы  

Заңының жобасы

 

ҚПА (жинақтау), Əділетмині,  ІІМ, ҰҚК  

(келісім бойынша),  БП (келісім 

бойынша), ЖС (келісім бойынша)

 

2007 жылғы   2-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

12

 Қылмыстық жəне қылмыстық іс жүргізу заңнамасына 

сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жəне құқық 

бұзушылықтарды анықтау, оларды жасау нəтижесінде 

алынған кірістер мен мүлікке тыйым салу жəне тəркілеу 

Қазақстан 

Республикасының  

Үкіметіне ақпарат

 

ҚПА (жинақтау), ЖС (келісім бойынша), 

БП (келісім бойынша),  ҰҚК  

(келісім бойынша)  

2007 жылғы 

10 шілде

 

Талап етілмейді 

 

   

рəсімдерін енгізу мүмкіндігін қарастыру

 

ІІМ, Əділетмині 

13

 «Кейбір заңнамалық актілерге сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнаманы жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасын пысықтау

 

 Қазақстан Республикасы  

Заңының жобасы

 

ҚПА(жинақтау),  БП (келісім бойынша), ІІМ, ҰҚК  

(келісім бойынша), 

ЖС (келісім бойынша)

 

2007 жылғы 2-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

14

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына «мемлекеттік ұйымдарда басқару 

міндеттерін атқаратын адамдар» ұғымын нақтылау 

бөлігінде жəне сыйлықтар мен ілтипат көрсету белгілерінің 

жəне қонақжайлылықтың аражігін ажыратуды анықтайтын 

нақты өлшемдерді белгілеу бөлігінде өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы  

Заңының жобасы

 

МҚА(жинақтау),  БП келісім бойынша), ІІМ, 

 ҰҚК (келісім бойынша), 

ҚПА (келісім бойынша), ЖС 

(келісім бойынша)

 

2007 жылғы 2-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

15

 Мемлекеттік билік органдарының құрылымын жəне штат 

санын, сондай-ақ құрылымды өзгерту өлшемдерін анықтау 

үшін ғылыми негізделген ережені əзірлеу

 

Қазақстан Республикасының  

Үкіметіне ұсыныстар

 

ЭБЖМ (жинақтау),  МБА (келісім бойынша), МҚА (келісім 

бойынша)


 

2007 жылғы 

10 шілде

 

Талап етілмейді 

 

   

16

 Азаматтардың мүлкін, соның ішінде жауапты мемлекеттік 

лауазымдар атқаратын тұлғалардың  мүлкін олардың 

қоғамдастықтың ұйымдасқан топтарымен байланысын 

көрсететін жағдайда тəркілеу бөлігінде Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу орындылығы туралы мəселені қарау. 

Мемлекеттің меншігінде тұрған тəркіленген мүлікті 

əлеуметтік жобаларды шешу үшін беру тəртібін заң үзінде 

көздеу

 

Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне ақпарат 

 

ҚПА (жинақтау),  ЖС (келісім бойынша), БП 

(келісім бойынша),  ҰҚК (келісім 

бойынша)  

ІІМ, Əділетмині,  Қаржымині

 

2008 жылғы  10 шілде

 

Талап етілмейді 

 

   

17

 Мемлекеттік активтерді басқару процесінде туындайтын 

құқықтық негіздерді, қағидаттарды жəне ережелерді бекіту 

мақсатында «Мемлекеттік активтерді басқару туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын əзірлеу

 

Қазақстан Республикасы  

Заңының жобасы

 

ЭБЖМ (жинақтау), мемлекеттік органдар

 

2007 жылғы 4-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

 2. Сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі мемлекеттік шараларды жетілдіру  

18

 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын жетілдіру 

мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы  

Заңының жобасы

 

ЭБЖМ(жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар

 

2006 жылғы 1-2-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

19

 Қолма-қол есеп айырысу басым экономика салаларында 

есепке алуды жетілдіру

 

ЭБЖМ-ге ұсыныстар 

Қаржымині (жинақтау), АБА, 

АШМ, ККМ, мүдделі мемлекеттік 

органдар, ЕК (келісім бойынша)

 

2006 жылғы 1-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

20

 Тұрақты негізде кəсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, 

Қазақстан 

ҚПА (жинақтау), БП (келісім 

жыл сайын  

Талап 

  

 шенеуніктер тарапынан кəсіпкерлердің құқықтарын шектеу 

фактілерін анықтау бойынша іс-шараларды жүргізу

 

Республикасының  Үкіметіне ақпарат 

 

бойынша),   ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша)

 

 10 қаңтар  жəне 10 шілде

 

етілмейді 

21

 Мемлекеттің қатысуымен ұлттық компаниялардың 

едиахолдингтердің жəне акционерлік қоғамдардың ақшалай 

қаражатты,  соның ішінде жанама əдістерді қолдана 

отырып, жұмсауың заңдылығы мен тиімділігін тексеруді 

жүзеге асыру

 

Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне ақпарат 

 

ҚПА (жинақтау), БП (келісім бойынша), ЕК   

(келісім бойынша), Қаржымині

 

жыл сайын   10 қаңтар

 

Талап етілмейді 

 

   

22

 Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуын 

тексеруді жүзеге асыру

 

Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне ақпарат 

 

ҚПА (жинақтау), БП (келісім бойынша), ЕК   

(келісім бойынша), Қаржымині

 

жыл сайын   10 қаңтар 

жəне 10 шілде

 

Талап 


етілмейді 

 

   

23

 Астананың дамуы мен қалыптасуы үшін құқықтық 

негіздерді жетілдіру мақсатында «Қазақстан Республикасы 

астанасының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңның жобасын əзірлеу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

Астана қаласының əкімі 

2006 жылғы 

2-тоқсан

 

Талап етіледі 

 

   

24

 «Тауар биржалары туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасын (жаңа редакция) əзірлеу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы 

 

ИСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар

 

2006 жылғы 3-тоқсан 

 

Талап етілмейді 

 

   

25

 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

көші-қон заңнамасын жетілдіру, оралмандардың əлеуметтік 

қорғалуын жəне тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында 

көші-қон мəселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

Енбекмині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар

 

2006 жылғы 4-тоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

26

 Мемлекеттің қатысуымен ұлттық компаниялардың, 

медиахолдингтердің жəне акционерлік қоғамдардың 

мүлікті сатуын тексеруді жүзеге асыру

 

ҚПА-ға ұсыныс  

Қаржымині (жинақтау),  ҚПА 

(келісім бойынша), БП (келісім 

бойынша)


 

2006 жылғы 

30 маусым

 

Талап етілмейді 

 

   

27

 Мемлекеттің қатысуымен ұлттық компаниялардың жəне 

акционерлік коғамдардың бейінді емес функцияларын 

бəсекелес ортаға беру үшін оларды анықтау

 

ҚПА-ға ұсыныстар  

ЭБЖМ (жинақтау), ТМРА, ИСМ, 

ЭМРМ, Қаржымині

 

2006 жылғы 10 шілде

 

Талап етілмейді 

 

   

28

 Микрокредит беру, қызметтер көрсету тізбесін кеңейту 

жүйесін жетілдіру мақсатында «Микрокредиттік ұйымдар 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

ИСМ (жинақтау), Енбекмині, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік 

органдар, облыстардың, Астана 

жəне Алматы қалаларының 

əкімдері


 

2006 жылғы 

3-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

29

 Салық төлеушілермен жұмыс істеу жөніндегі бірыңғай 

орталықтар құру

 

ҚПА-ға ұсыныстар 

Қаржымині

 

2007 жылғы 30 желтоқсан

 

Талап етіледі

 

   

30

 Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен 

Қазақстан 

ЕК (жинақтау), (келісім бойынша), 2006 жылғы 

Талап 


  

 


қылмыстарды тудыратын жағдайларды қысқарту жəне 

алдын алу мақсатында мемлекеттік қаржылық бақылау 

жоғарғы органы жанынан қаржылық бұзушылықтарды 

зерттеу бойынша қаржылық бақылау орталығын құру

 

Республикасының Үкіметі қаулысының 

жобасы


 

ЭБЖМ, Қаржымині

 

4-тоқсан


 

етіледі 


 

31

 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

арнайы экономикалық аймақ мəселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

ИСМ


 

2006 жылғы 

4-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

32

 Қылмыстық əрекет жəне капиталдарды «жылыстату» 

нəтижесінде алынған таяу жəне алыс шет елдердегі 

шоттарға салынған ақшалай қаражатты қайтару рəсімі мен 

тетіктерін реттейтін қолданыстағы құқықтық нормаларды 

қолдану тəртібі туралы əдістемелік ұсынымдар əзірлеу

 

Əдістемелік ұсынымдар

 

ҚПА (жинақтау), БП (келісім бойынша),   Қаржымині,ҰБ 

(келісім бойынша) 

ЖС (келісім бойынша)

 

2006 жылғы желтоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

33

 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыс 

жасағаны үшін өкілеттіктерін тоқтату бөлігінде өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу

 

Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасы

 

МҚА (жинақтау), ІІМ, БП  (келісім бойынша),   ҰҚК (келісім 

бойынша) 

ҚПА (келісім бойынша), 

мемлекеттік органдар

 

2007 жылғы  1-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

34

  

Мемлекеттік органдардың капиталды шетелге заңсыз əкету, 

қаржы құралдары рыногындағы жəне электрондық 

операциялар, заңсыз жолмен алынған ақшаны жəне өзге де 

мүліктерді заңдастыру саласындағы құқық 

бұзушылықтарды анықтау жəне оның жолын кесу бойынша 

қолданатын шаралардың тиімділігін қамтамасыз ету

 

ҚПА-ға ақпарат  

 БП (жинақтау), ҚПА (келісім 

бойынша), ҚҚА (келісім 

бойынша), ІІМ, ҰҚК  

(келісім бойынша), ҰБ (келісім 

бойынша),  

Əділетмині, СІМ

 

2008 жылғы 13 желтоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

35

 Жеке тұлғаларды жаппай декларациялауға кезең-кезеңмен 

көшіруді жүргізу

 

ВАК-қа ұсыныс 

ЭБЖМ (жинақтау), Қаржымині

 

2007 жылғы 4-тоқсан

 

Талап етілмейді 

 

   

36

 Қолма-қол ақша айналымын азайту, қолма-қол ақшасыз 

есеп айырысу нысандарын пайдалануды кеңейту жөнінде 

шаралар қабылдау 

 

ҚПА-ға ақпарат 

ҰБ (жинақтау), ЭБЖМ, ИСМ

 

2008 жылғы 30 маусым

 

Талап етілмейді 

 

   

37

 Стандарттау жəне сертификаттау саласындағы заңнаманы 

жетілдіру, оны халықаралық практикаға сəйкес келтіру

 

ҚПА-ға ақпарат 

ИСМ (жинақтау), мүдделі 

мемлекеттік органдар

 

2008 жылғы 30 желтоқсан

 

Талап етілмейді

 

   

38

 Жер қойнауын, табиғат қорларын игеру, шикізатты өңдеу 

кезінде шетелдік компаниялармен келісім шарттар 

жасалуда қолданыстағы заңнамаға сəйкес жария етуге 

жатпайтындарды қоспағанда, ашықтықты, айқындылықты 

қамтамасыз ету жөнінде шаралар əзірлеу

 

ҚПА-ға ақпарат 

ЭМРМ (жинақтау),  ИСМ, мүдделі 

мемлекеттік органдар, 

облыстардың, Астана жəне 

Алматы қалаларының əкімдері

 

2008 жылғы  30 маусым

 

Талап етілмейді 

 

   

 3. Құқық қорғау жəне сот жүйелерін жетілдіру 

39

 Жоғары заң оқу орындары мен факультеттері жоғары білім 

берудің бекітілген стандарттары шегінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес бойынша оқу əдебиетін əзірлеу 

мен шығаруды жалғастырсын. Мемлекеттік органдар өз 

құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

бағдарламалары табысты іске асырылған елдерде 

қазақстандық мамандардың біліктілігін арттыруды жүзеге 

асырсын


 

ҚПА-ға ақпарат

 

БҒМ (жинақтау), ІІМ, Əділетмині, БП (келісім бойынша), ҰҚК 

(келісім бойынша),  МБА (келісім 

бойынша)

 

жыл сайын   30 желтоқсан 

жəне 30 маусым

 

Талап 


етіледі

 

   

40

 Қазақстандық құқық қорғау органдарын халықаралық 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдарға ықпалдастыру 

бойынша даярлық іс-шараларын өткізу

 

Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне 

 ақпарат

 

БП (жинақтау), ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), Қорғанысмині, 

Қаржымині, СІМ

 

жыл сайын   30 желтоқсан 

жəне 30 маусым

 

Талап 


етілмейді 

 

   

41

 Құқық қорғау органдарының, сот жүйесі мен арнайы 

қызметтердің жалақысын бір уақытта олардың 

жауапкершілігін күшейте отырып, арттыру жөніндегі 

шаралар жүйесін əзірлеу

 

ҚПА-ға ақпарат  

ЭБЖМ (жинақтау), Енбекмині, 

МҚА (келісім бойынша),   ҰҚК 

(келісім бойынша), ІІМ, БП 

(келісім бойынша), Əділетмині, 

ЖС (келісім бойынша), 

Қаржымині, Қорғанысмині 

 

2007 жылғы 10 қаңтар

 

Талап етіледі 

 

   

42

 Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтерді 

техникалық қамтамасыз ету деңгейін арттыру, олардың 

жұмысына қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

енгізу жөнінде шаралар қабылдау

 

Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне ақпарат 

 

ҚПА (жинақтау), ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), БП (келісім 

бойынша), Əділетмині, 

Қаржымині, ЭБЖМ, 

Қорғанысмині, АБА

 

2007 жылғы 10 шілде

 

Талап етіледі 

 

   

43

 Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтердің 

функциялары мен өкілеттіктерін қайталайтын нормаларды 

болдырмау мақсатында олардың қызметін реттейтін 

нормативтік құқықтық кесімдерді талдау

 

ҚПА-ға ақпарат   

Əділетмині (жинақтау), ЭБЖМ, 

ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), БП 

(келісім бойынша)

 

2007 жылғы 30 маусым

 

Талап етілмейді 

 

   

 4. Өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламаларын жəне ведомстволық жоспарларды бұқаралық тыңдауға шығара Каталог: 2013
2013 -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасының Қоры
2013 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
2013 -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
2013 -> Байдавлетова мадина досбергеновна
2013 -> Иманжүсіп Құтпанұлы – қазақ көркемөнерінің көрнекті тұлғасы
2013 -> Бас редактор
2013 -> 03 астана ажары 11 спорт қазақ күресі — белбеу күресі
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

жүктеу 312.92 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет