Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016жүктеу 112.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.03.2017
өлшемі112.85 Kb.
#3958

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы Энергетика және Байланыс Университеті Жылуэнергетика факультеті 

 «Шетел тілдері» кафедрасы 

 

 

 БЕКІТЕМІН  

ЖЭФ деканы  

___ Зияханов  М.У 

_____2016.  

 

 

 

 

        


P-OIYa 3208 - «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәні бойынша 

СИЛЛАБУС 

5В073100 –  

мамандығына арналған   

 

  

 

Курс -  3 Семестр -  5 

Барлық кредит саны -  2 

ECTS кредит саны - 3 

Жалпы сағаттар саны – 90: 

Практикалық сабақтар – 30 час. 

СӨЖ  – 60 сағ.,  

оның – 15 сағаты ОСӨЖ 

Семестрлік жұмыс -2 

Емтихан 1 

 

  

 

Алматы 2016  

Силлабус            5В073100    –  Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір 

тіршілігінің  қауіпсіздігі  мамандығының  студенттеріне  арналған  жұмыс 

бағдарламасының    негізінде    құрастырған  ф.ғ.к.  АЭжБУ  доценті 

Нұрходжаева  Х.А. 

 

Силлабус «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында қарастырылған,   20.06.2016 жылғы №10 хаттама. 

  

 «Шетел тілдері»  кафедрасының меңгерушісі ___________ Козлов В.С.  

 

 Силлабус ЖЭФ-ң ОӘК отырысында 22.06.2016ж. қарастырылған және 

бекітілген, хаттама № 4.                          

 

Силлабус  ЖЭФ-ң  Ғылыми  Кеңесі  отырысында  24.06.2016ж. қарастырылған және бекітілген, хаттама № 5.                          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Сабақ  жүргізетін оқытушылар тізімі 

Нурходжаева Х.А. доцент, тел. 292-54-77, 

fl@aipet.kz

 

Ержанова Ж.Б.оқытушы , тел. fl@aipet.kzfl@aipet.kzfl@aipet.kz

 

 2.  Практикалық  сабақтардың  өткізілетін  уақыты  мен  орны    курстың  оқу 

кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б327) деканатының 

және ШТ (А312) кафедрасының хабарландыру тақталарында берілген. 

 

3. Оқу пәнінің сипаттамасы 

        3.1 Пәнді оқыту мақсаты 

Пәннің  негізгі  мақсаты  мен  міндеті  –    кәсіби  бағытталған  шетел 

тілінің  барлық  формаларын  жетілдіру  және  радиртехника  және  байланыс 

мамандығының  болашақ  мамандарының  коммуникативті  және  мәденет 

аралық құзіреттілігін қалыптастыру  болып табылады. 

 

3.2  Пәннің міндеті 

Бұл  оқу  бағдарламасының  міндеті    –  ағылшын  тілін  іс  жүзінде 

меңгеру  болып  табылады.  Шет  тілінде  берілген  техникалық  ақпаратты 

іздеп  табу  немесе  жеткізе  білу  мен  оны  өңдеу  де,  кәсіби  қызметін 

ойдағыдай  атқаруға  қажетті  негізгі  коммуникативтік  ептілік  пен  дағдыны 

одан әрі дамыту да осы аталмыш курстың мақсаты болып табылады. 

 

 

3.3 Пәннің негізгі сипаттамасы  Кәсіби  бағытталған  шетел  тілі  (ағылшын)  пәні    5В073100  –  Тіршілік 

әрекетінің    қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау      мамандығының    3-

курс студенттеріне арналған кешенді пән, міндетті компонент  

 Аталған  мамандық    бойынша  кәсіби  бағыттағы  ағылшын  тіліндегі 

тіршілік  әрекетінің  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау  туралы 

ақпаратты іздену, өңдеу және жеткізуге негізделген  негізгі коммуникативтік 

әдет дағдыларды меңгеру  негізі  қаланады.  Шетел  тілі  курсы  –  әңгіме  дүкен 

жүргізу,  мамандыққа  сай  әдеби  кітап  оқу,  шет  тіліндегі  әңгімені  тыңдап 

түсіну ептілігі мен дағдысын қалыптастырудың негізін қалайтын ең қажетті 

курс болып табылады.  

Студент оқу курсы аяқталғаннан кейін  

 

Мәтіндермен  жұмыс  атқарудың  негізгі  стратегияларынан  хабардар болуы керек, сонымен қоса әр түрлі бағыттағы сөздіктерді қолдану 

 

     білуге міндетті: 

 мамандыққа  сай  оқу  курсы  бойынша  негізгі  техникалық 

терминологияларды; 

 

өткен материалдардың негізін түсініп, анықтай білуге;   

техникалық  мәтіндерді  аудару  барысында  қажетті  шет  тілі грамматикасының негізгі ережелерін білуге. 

 Халықаралық сөздер 

 Тілдегі қысқартулар 

 

епті болуға міндетті:  

аутентикалық  мәтіндермен  жұмыс  барысында  негізгі  ақпаратты 

бөліп алуға; 

 мәтінді  сөздіктің  көмегімен    және  сөздіксіз  оқуға,  сұраған 

ақпаратты  таба  білуге,  оқыған  мәтіннің  мазмұнын  есте  сақтай 

білуге; 

 сөздікті  қолдана  отырып,  кәсіби    сипатта  берілген  мәтінді  шет 

тілінен ана тіліне аудара білуге

 

шет тілінде айтылған ой-пікірді түсіне білуге;  

сөйлеу ептілігінің тиісті ережелеріне сай өз ой-пікірін жинақтап , шет  тілінде  айтып  жеткізе  білуге,  сұрақ  қойып  және  қойылған 

сұраққа жауап бере алуға, оқыған тақырып көлемінде шет тілінде 

қозғалған  әңгімеге  қосылуға,  коммуникациялық  репликаларды 

тиімді қолдана отырып, естіген және оқыған мәтіннің мазмұнын 

баяндап бере білуге; 

 мәтіннің  мазмұнын  баяндап  беру,  негізгі  ақпаратты  іріктеу 

арқылы мәтінді қысқарта білу; 

 

 ана  тілін  бұрмаламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі мағынасына  барабар    ана  тілінен  шет  тіліне,  шет  тілінен  ана 

тіліне аудара білу.  

 

3.4 Курс басындғы реквизиттер 

 Кәсіби  бағытталған  шетел  тілі  (ағылшын)  пәні    3  ші  курста  өткізіледі  және 

міндетті  «Шетел  тілі      (ағылшын)»  жоғарғы  оқу  курсын  аяқтаған 

студенттерге арналған.  3.4 Курс соңындғы  реквизиттер 

Меңгерілген  білім  шет  тілін  арнайы  мақсаттарға  қолдану  барысында 

неғұрлым  тереңірек  қолдануға  мүмкіндік  береді,  магистратура  және  ары 

қарай шетел тілін оқып үйренуде 

 

 4. Пән мазмұны 4.1.    Практикалық даярлық 

4.1.1

 

Тақырыптық оқу-жұмыс жоспары 

 

Сабақ

№  

Тақырыптар                      

Дереккөз 

нөмері  

1 бөлім 

 The role of technology in society-  2 сағат 

11,6,13 

 How world resources work for mankind - 2 сағат 

11,6,13 

 Radioactivity -2 сағат 

11, 6, 13 

 Work  -  life’s central activity - 2 сағат  

11, 6, 13 

 Ecology and sustainable development - 2 сағат  

11, 6, 13 

 Appointment of qualified experts  -2 сағат 

11, 6, 13 

Midterm test - 2 сағат 

 

 

2 бөлім  Objectives of radiation protection and safety  -2 сағат 

11, 6, 13 

 Radiation safety 1     - 2 сағат  

11, 6, 13 

10 

 Radiation safety 2      - 2 сағат 

11, 6, 13 

11 

 Control of radioactive sources  - 2 сағат 

11, 6, 13 

12 

 Accident notification and report  - 2 сағат 

11, 6, 13 

13 

 Control of radioactive sources  -2 сағат 

11, 6, 13 

14 

 Accident notification and report - 2 сағат 

11, 6, 13 

15 

  Final test  - 2 сағат 

 

 

         Барлығы:  30 сағат   

 

4.2.  Білімгердің өзіндік жұмысы 4.2.1 Студенттің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ) 

Сабақ 


№  

                  Тақырыптар 

Дереккөз 

нөмірі 


The Environmental Engineering – 3 сағат 

10, 7, 13 

The Earth – 3 сағат 10, 7, 13 

Ecosystems – 3 сағат 

10, 7,13 

Biomes and Aquatic Systems – 3 сағат 10, 7, 13 

Weather – 3 сағат 10, 7, 13 

Climate – 3 сағат 10, 7, 13 

Basic Units of Life – 3 сағат 10, 7, 13 

Measurements 1 – 3 сағат 10, 7, 13 

Basic Numbers and Math – 3 сағат 10, 7, 13 

10 


Measurements 2 – 3 сағат 

10, 7, 13 

11 

Tables and Graphs – 3 сағат 10, 7, 13 

12 


Describing Change – 3 сағат 

10, 7, 13 

13 

Presentations – 3 сағат 10, 7, 13 

14 


Properties of Matter – 3 сағат 

10, 7, 13 

15 

Energy – 3 сағат 10, 7, 13 

 

Барлығы:  45  

4.2.2     

Студенттің  оқытушы  жетекшілігімен  өзіндік  жұмысының 

тақырыптары (СОӨЖ)

 

 Сабақ 

№  


                            Тақырыптар 

Дереккөз 

нөмірі Traits of an Environmental Engineering -1 сағат 10, 6, 7 

Education – 1 сағат 10, 6, 7 

The Scientific Method – 1 сағат 10, 6, 7 

Problem Solving – 1 сағат  10, 6, 7 

Working with Large Numbers – 1 сағат  10, 6, 7 

Analyzing Quantities – 1 сағат 10, 6, 7 

Accounting – 1 сағат 10, 6, 7 

Water Cycle – 1 сағат 10, 6, 7 

Carbon Cycle – 1 сағат 10, 6, 7 

10 


Energy Cycle – 1 сағат 

10, 6, 7 

11 

Biodiversity and Extinctions – 1 сағат 10, 6, 7 

12 


Environmental Chemistry – 1 сағат 

10, 6, 7 

13 

Resources – 1 сағат 10, 6, 7 

14 


Resource Recovery – 1 сағат  

10, 6, 7 

15 

Atmospheric Change – 1 сағат 10, 6, 7 

 

 Барлығы: 15  

4.2.3  1- ші семестрлік жұмыс тақырыбы 

1-ші  семестрлік  жұмыс  ғылыми  техникалық  бағыттағы,  кәсіби 

бағыттағы  аутентикалық мәтіндерді қамтиды.  


1.Ағылшын тілінен орыс тіліне мәтінді аудару (көлемі 3 мың баспа 

белгі ) 


2.Терминологиялық сөздік құрау (20  дан кем  емес) 

3.Мәтіннің мазмұныныа байланысты тапсырмалар орындау (10 сұрақ) 

4.Лексико грамматикалық тапсырмалар орындау 

5.Ағылшын және орыс тілдерінде  2 ші мәтінге түйін жазу   

 

4.2.4  2- ші семестрлік жұмыс тақырыбы 

 

2-ші семестрлік жұмыс орындау үшін студент портфолио даярлауы тиіс 

Интернет  көзін пайдаланып тақырыпқа байланысты ақпарат жинауы 

тиіс 

Дерек көздерін көрсете отырып ақпаратты мақала тұрінде шығаруы тиіс. 

Мәтінді оқи отырып , маңызды деген ақпарататты түрлі түсті 

маркермен көрсетіп (to highlight the text), мәтінге талдау жасау 

Дайын ақпаратты жоспар ретінде ұсыну. 

Жоспар негізінде семестрлік жұмыс тақырыбы бойынша ағылшын 

тілінде хабарлама жазу, көлеміекі, үш  бет 

Терминдерге түсініктеме бере отырып терминологиялық сөздік жасау. 

 

4.2.5  2- ші семестрлік жұмыс тақырыбы1. 

 1. Air Pollution 

2. Population, Environment, and Resources  

3. Nature and Human Activity 

4. Urbanization 

5. Water Use and Pollution  

6. Technological accidents and disasters 

7. Water Quality Control 

8. Risk Assessment 

9. The ideal and the real atmosphere  

10. Waste Management 

11. Chemical pollution of the biosphere  

12. Evaluating Impact 

13. Disaster Response 

14. Land Reclamation and Restoration 

15. Water Reclamation and Restoration 

16. Radiation and heat balance 

17. Man-made disasters and their classifications 

18. Natural disasters 

19. The hydrosphere and its main features 

20. Noise pollution 

21. Global ecological problems 22. Influence of anthropogenic factors on the environment 

23. Management of natural resources 

24. Technological accidents and disasters 

25. Climatology and meteorology and hydrology  

5. Шектік және қорытынды бақылау тақырыптары  

 

1. The role of technology in society.   

2. How world resources work for mankind  

3. Radioactivity 

4. Work  -  life’s central activity 

5. Ecology and sustainable development 

6. Appointment of qualified experts 

7. Objectives of radiation protection and safety 

8. Radiation safety 1 

9. Radiation safety 2 

10. Accident notification and report 

11.Control of radioactive sources 1 

12. Control of radioactive sources 2 

13. Accident of radioactive sources 

 

5.1  Емтиханға қойылатын талаптар 

 

Емтихан тапсыруға курс бағдарламасын толығымен өткен және екі 

семетрлік жұмысты өткізген студенттер кіреді 

1.Емтихан  билетінің  бірінші  сұрағында  қойылған  талап  бойынша 

берілген мәтінді ана тіліне аудару керек.Мәтін мөлшері 1500-200 баспа белгі 

. Орындау уақыты 45 минут 

2. № 1 – мәтінді оқытушымен диалог түрінде талқылау 

3.Емтихан  билетінің  үшінші  сұрағында  қойылған  талап  бойынша 

дайын  тақырыптарды  ауызша  әңгімелеу  кезінде  лексикалық  сөз  қорының 

молдығын, мәтін мазмұнының логикалық байланысының дұрыстығын ескере 

отырып,  өз  ой-пікірін  тиянақты  жеткізе  алуы  ескеріледі.  Студент  тақырып 

бойынша  өз  ой-пікірін  шамамен  оншақты  сөз  тізбегін  қолдана  отырып 

жеткізу керек. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 6.1 Бағалау жүйесі 

 

1-ші  кесте  – Студенттің курс бойынша  білімі баллды-рейтингтік., әріптік 

бағалау  жүйесінде қолданылатын қортынды бағалар шкаласымен есептеледі  

 

Әріптік баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттанарлық  

0-49 

қанағаттанарлықсыз   FX, F 

 

Емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингісі  (ЕКРР)  экономикалық  көрсеткіштер 

сомасы  сияқты  аралық  бақылау  жұмысының  үлгерімі  бойынша,  СӨЖ, 

тақырып  аралық  қорытынды  бақылау  жұмысымен  (компьютер  арқылы  тест 

тапсыру) айқындалады және ол қорытынды бағаның  60%-ын құрайды.  

 

2-кесте. Емтиханға кіруге рұқсат рейтингісі. Әр жұмыс түрінің бағалану жолы 

 

Параметрлер Коэффициент 

салмағы 


Практикалық сабақтарда ауызша, 

жазбаша тапсырмаларды орындау 

0,3 

Семестірлік жұмыстар 2 х 0,3 

Практикалық сабақтарға қатысу 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық бақылау (АБ)  семестрде екі рет өткізіледі (Б1 және Б2) және әр 

қайсысысы оқытушымен 100 – баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

БР=(Б1+Б2)/2*0,2+Op*0,8 

 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6Бр+0,4Е 

 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы  

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS (кредиттерді жинақтау және трансферттің 

(ауыстырудың)  Европалық  жүйесі)  бойынша  бағаларды  және  кері  ауыстыру 

3-4 кестелерге сәйкес орындалады. 

 

3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

 

ECTS Әріптік 

Балдың 


Пайыздық  Бағаның бұрынғы 

бойынша 


жүйедегі 

сандық 


мазмұны 

түрі 


бағалар 

бағалар 


эквиваленті 

 

 4,0 100 

Өте жақсы 

 

 

  

 B+ 

3,33 


85 

Жақсы 


3,0 80 

 2,0 


65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

 

FX, F 

Қанағаттанарлық

сыз 


 

4 кесте - Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша 

бағалар 

 

Әріптік Балдың 

Пайыздық 

Бағаның бұрынғы 

ECTS 


 

системадағы 

сандық 

бойынша 


 

мазмұны 


түрі 

 

баға эквиваленті 

баға 


 

 

  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

 

А- 3,67 

90-94 


 

 

  

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

 В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


 

 

В- 2,67 

75-79 


С 

 

  

С+ 


2,33 

70-74 


Қанағаттанарлық 

 

 С 

2,0 


65-69 

 

  

С- 


1,67 

60-64 


Қанағаттанарлық 

 D+ 

1,33 


55-59 

 

  

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

 0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 


 

 


Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р  50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері 

міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады. 

 

7.  Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жіберіп алмау; 

- оқытушы ұсынған сабақ қойылымдарын жіті қадағалап, оған белсенді түрде 

қатысу; 


-  белгілі  бір  себептермен  жіберіп  алған  (деканаттың  рұқсаты)  сабақтарды 

қайта тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  бір  апта  бұрын  қорғап 

үлгеру. 


- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 

 

8.  Академиялық этиканың өлшемдері: 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; 

- Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ  ішінде  келіспеушілік  туындаған  жағдайда  оқу  топтарында 

оқытушының,  эдвайзерлердің  қатысуымен  ашық  талқыға  салынуы  керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс.  

        


9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиеттер  

1. 


Об  образовании  государственных  общеобязательных  стандартов 

образования  соответствующих  уровней  образования  [постановление 

Правительства  Республики  Казахстан  №  1080  от  23.08.2012  г.  ]  // 

Казахстанская правда. – 2012. – 26 сентября. 

2.  Концепция  развития  иноязычного  образования  Республики  Казахстан.  – 

Алматы: Изд-во Каз. ун-та межд. отнош. и мир.яз. им. Абылай хана, 2006. – 

20 с. 

3.Образцова П.И. 

Профессионально-ориентированное 

обучение 

иностранному  языку  на  неязыковыхфакультетах  вузов:  учебное  пособие  / 

П.И. Образцова, О.Ю. Иванова.– Орел: Изд-во Орлов. гос.ун-та, 2005.– 114 с. 

4.  Mann  M.  Use  of  English:  Skills  for  First  Certificate  /  Malcolm  Mann,  Steve 

Taylore- Knowles. – Oxford: Macmillan, 2012. – 160 c. 

5. Bonamy D. Technical English: course book. Pearson Education Limited, 2008. – 

128 c. 


6.  Essentials  of  health  and  safety  at  work.  Обучение  профессионально-

ориентированному чтению.Учебное пособие.– Crown copyright, 2006. – 105 c. 

7.  Судовцева  В.А.  Учись  читать  литературу  по  специальности  /  В.А. 

Судовцева. – М.: Высшая школа, 1985. – 112 с.  

8. Агабекян И.П. Английский для технических вузов: учебное пособие. – 6-е 

изд. – Ростов на Дону: ФЕНИКС, 2013. – 350 с. 

9.  Луговая  А.Я.  Английский  язык  для  студентов  энергетических 

специальностей / А.Я.Луговая. – М.: ВШ, 2003. – 152 с. 

10.  Virginia  Evans,  Jenny  Dooley,  Kenneth  Rodgers.  -  Environmental 

Engineering.  -  Career  Paths.  Liberty  House,  Greenham  Business  Park,  Newbury, 

Berkshire RG19 6HW, United Kingdom. Express Publishing, 2013. 

11.  Методические  указания  для  улучшения  навыков  чтения  для  студентов 

специальности  5В073100  -  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита 

окружающей среды. Ержанова Ж.Б. Алматы АУЭС, 2014.   

Қосымша әдебиет 

12. Richards, Jack C. New Interchange: English for international communication. 

Student’s book 2. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 150 c. 

13. Murphy R. Grammar in Use: Reference and Practice for intermediate students 

of English. – Cambridge University Press, 2004 – 379 c. 

14. Радовель В.А.Учебное пособие Английский язык для технических вузов. 

Москва. 2010. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz
yaz kz -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
yaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
yaz kz -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
yaz kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым
yaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
yaz kz -> Силлабус пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
yaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
yaz kz -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
yaz kz -> Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
yaz kz -> 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған syllabus

жүктеу 112.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет