«Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигіжүктеу 76.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі76.75 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлiгi 

 

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi  

 

«Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, 

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________  2015ж. 

 

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

  

AD,121«Атыс  дайындығы»  

      ZhAD 22 «Атыс  дайындығы» модулі 

                 мамандығы 5В010400-«Алғашқы әскери дайындық»  

                  

Әскери-техникалық институт 

«Алғашқы әскери дайындық» кафедрасы 

 

  

 

 2015 

Алғы сӛз 

Студентке арналған«Атыс  дайындығы»  

 

пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірлеген: 

АӘД кафедрасы аға 

оқытушысы  Талипов Қ.А.

.

  

АӘД кафедрасының отырысында талқыланған    

    «____»______________2015ж. № _______ хаттама. 

АӘДкафедрамеңгерушісі __________  Алишев Б.Ж.«___»_________2015 

           

(қолы)              (А.Ж.Ә.) 

 

 

 Әскери техникалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«_____»_____________2015 ж. № ________ хаттама 

Тӛраға ___________  ____________«___»_________2015ж. 

                                     (қолы)             (А.Ж.Ә.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәлімет және байланыс хабарламалары 

Талипов Кайрат Адилбекович,  аға оқытушы; 

Путинцева Александра Александровна,  ассистент. 

«Алғашқы  әскери  дайындық»  кафедрасы  ҚарМТУ-ң  әскери  кафедрасы 

оқу  ғимаратында  (Юбилейнная  33),  217  аудиторияда  орналасқан,  байланыс 

телефоны 44-08-93.  

Пәннің еңбек сыйымдылығы  

С

еместр 

К

редит

 са


ны

 

ESTC

 К

редит

 

саны

 

Жұмыстардың түрi СӚЖ 

саны 


Барлық 

сағаттар 

уақыты 

Бақылау


дың 

формасы 


түйiскен сағаттардың саны 

СОӚЖ 


саны 

Барлы


қ сағат 

дәріс 


Практикал

ық 


сабақтар 

Лаборо-


торлық 

сабақтар 

30 

15 


 

45 


90 

45 


135 

емтихан 


 

Пәннiң  мақсаты 

Атыс дайындығы пәнін әзiрлеудi мақсатқа шарт қояды - БӘД-тiң оқ ату 

әзiрлеуiнiң  барлық  негiзгi  бӛлiмдерi  бойынша  теориялық  және  анықтама 

материалылар,  жаттығу  ұсыныстары  және  әдiстемелiк  кеңес  бiлгiр 

бакалаврлардың  лауазымды  мiндеттерiнiң  табысты  орындауына  қажеттi 

кӛлемдегi бiлiм қажеттi үйрететiн мамандар.  

 Пәннiң міндеттері 

Оқ ату әзiрлеуiн пәннiң негiзгi есептерi болып табылады: Ӛз қаруындағы 

сенiмдiлiк  оқушы  белсендiлiкке  және  оқ  ату  есептерiнiң  шешiмiндегi 

дербестiктiң  тәрбиесi  егуi  қорыға  штаттық  қаруды  қолынан  келетiн 

қолдануға  дербес  құрамның  үйренуi  және  уақыттың  ең  кiшi  шығыны  бар 

жауының  ұтылуға  арналған  оның  жауынгерлiк  мүмкiндiктерi  және  әр  түрлi 

шарттардағы оқ-дәрiлерiнiң максимал қолдануына қазiргi. 

Студенттер осы пәндер зерттеудiң нәтижесiнде тиiстi: 

— жауынгерлiк мүмкiндiктер және заттық бӛлiк бiлсiн және  қорлар, 

негiз және атыстың ережесi; 

—  атысқа  қару-жарақ  және  оқ-дәрiлердi  әзiрлеуге  икемi  болсын  және 

бақылаудың  мақсаттарының  барлауын  олардың  тұрақты  жауынгерлiк 

дайындық,  хабарында  ұстасын,  оған  дейiндердi  алыстықты  анықталсын,  

дұрыс  берiлсiн  және  жауды  алдын  алу,  бӛлiмшелердiң  құрамында  және 

қаруды  штат  атыс  барлық  алыстықтарындағы  атыстарымен    ентелейтiн  әр 

түрлi  мақсаттар  шайқасу  да,  ӛз  алдына  да  оттың  ашуы,  хабарлар  барлық 

әдiстердiң оттың кийоларын тастады; 

—  жылжымайтын,  тебiсетiн  және  қозғалатын  жер  бетiндегi  және  әуе 

мақсаттары  бойынша  идеяларындағы  дағдылыққа  дейiн  жеткен  мықты 

дағдылары  қару-жарақ  және  атыстың  ережелерiнiң  қолдануында  барлық 

әдiстердi  штаттық  қарудан  оттың  жүргiзуiнде  ертелi-кеш  алсын,  ауа  райы 


және жердiң кез келген мұрттарында, сонымен бiрге орыннан қол гранатасын 

және қозғалыста. Пререквизиттер 

Курс мәлiметтiң басталуына дейiн оқушылар орташа алуы керек болған 

бастапқы әскери әзiрлеудi кӛлемнiң бiлiмдерi орта бiлiм мектебiне қажеттi.

  

1. Мамандыққа жүргiзу  Жоодағы процесстiң оқу-тәрбиелiгiмен ұйым   Жоғары оқу орынындағы оқу процессiн ұйымдастырудың жүйелерi 

2. Бастапқы әскери әзiрлеу (мектеп курсi)  Қазақстан, 

саппен 

жүру 


дайындығының республиканың қарулы күштерiнiң жарғылары. 

3. Мемлекет және құқықтың негiздерi 

Мемлекет  және  азаматтардың 

әскери 


мiндетiнiң 

қорғауы 


туралы 

Қазақстан 

республикасының 

Конституциясы 

4. ҚРҚК жалпы әскери жарғылар 

Әскери  бӛлiмнiң  Жауынгерлiк  туы 

туралы жалпы ереже, жағдай, әскери антты мәтiн 

 

 Постреквизиттер 

Бастапқы  әскери  әзiрлеудi  мамандықтың  студенттерi  Оқ  ату  әзiрлеуiн 

пәннiң зерттеулерiнен кейiн штаттық қаруды қолдану бойынша бiлiмдермен 

ие  болады,  қорыға  бӛлiмшелердiң  жауынгерлiк  мүмкiндiктерi  және  сипат 

қазiргi. 

Студенттердiң  Оқ  ату  әзiрлеуiн  пәнiнiң  зерттеуi  қажеттi  олардың 

шамаланған  кәсiби  қызметiнде  бола  алады:  Бастапқы  әскери  әзiрлеудiң 

бакалавры. Пәннiң мазмұны 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сыйымдылығы,  

сағат саны 

Дәріс 

Практ. 

саб. 

СОӚЖ СӚЖ 

1. Оқ ату әзiрлеуiн әдiстемесі 

2. Қарудан атыстың негiздерi 

3. Калашников Автоматы (АК-74) 

4. Приёмы и правила стрельбы из АК 

5. Қол пулеметi Калашников 

6. Пулемет (ДК) Калашников 

7. Тапанша Макаров 

8. Мерген Драгунов (СВД) мылтығы 

9. Кішікалибрлі мылтық  ТОЗ 10. Пневматикалық мылтық (ИЖ 38) 11. Танкқа қарсы гранатомет (РПГ).  Автоматтық гранатомет станковый (АГС-17) 12. Қоланарлары (РГД-5, Ф-1, РГН, РГО) 

13. Үлкен калибрлі пулемет Владимир танкі 

(КПВТ) Барлығы 30 

15 

45 

45 

 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

 

1. Оқ ату әзiрлеуiн әдiстемелiк 2.  Қарудан атыстың негiздерi 

3. Автомат (Ағалар-шы) Калашников. 

4 қабылдаулар және Ағалардан атыстың ережесi. 

5. Қол пулеметi (РПК ) Калашников. 

6. Пулемет (ПК ) Калашников 

7. Тапанша (ПК ) Макаров 

8. (ТОЗ 8-шы) кiшi калиберлi винтовка 

9. (ИЖ 9-шы) пневматикалық винтовка 

10. (РГД-5, Ф-1, РГО, РГН) қол жарқышақ анарлары 

 

Зертханалық сабақтар оқу жоспары бойынша қарастырылмаған. 

Курстық жобалар (жұмыстар) оқу жоспары бойынша қарастырылмаған 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1.  Оқ ату әзiрлеуiнiң негiзгi есептерi. 

2.  Қарудан атыстың негiздерi. 

3.  Ортақ құрылым және автоматты тағайындау Калашников. Ағалардың 

тексеруi және әзiрлеу оны атысына 

4.  Ортақ құрылым және қол пулеметiнiң тағайындауы Калашников. БЖ 

- рпк және әзiрлеу оны атысына мотр. 

5.  Ортақ құрылым және пулеметтiң тағайындауы (ДК ) Калашников. ДК 

және әзiрлеу оны атысына тексеру. 

6.  Ортақ  құрылым  және  тапаншаның  тағайындауы  (Пм  )  Макаров.  Пм 

және әзiрлеу оны атысына тексеру. 

7.   Ортақ  құрылым  және  Свдтың  винтовкасының  тағайындауы.  Свд 

және подго оны атысына тексеру. 

8.  Ортақ  құрылым  және  тоз-шыны  винтовканың  тағайындауы.  Кiшi 

калиберлi винтовкадан атысының қабылдау және ережелерi 


9.  Ортақ  құрылым  және  пневматикалық  винтовканың  тағайындауы. 

Пневматикалық винтовкадан атысының қабылдау және ережелерi. 

10.  Ортақ  құрылым  және  Рпгтiң  қол  танкаға  қарсы  граната  атқышының 

тағайындауы.  Рпг және әзiрлеу оны атысына тексеру. 

11.  Қол  жарқышақ  анарларының  ортақ  құрылым  және  тағайындауы. 

Анардың лақтыруының қабылдау және ережелерi. 

12.  Ортақ  құрылым  және  Владимировоның  кесектiк  пулеметiнiң 

тағайындауы танк. Кпвт және әзiрлеу оны атысына тексеру. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Әріптік бағалаудың 

сандық эквиваленттері 

Меңгерілген білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

4,0 


95-100 

Ӛте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 30-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Пән бойынша орындау және тапсырмалардың ӛткiзу кеатасі 

Жұмыс түрі 

Мақсат және 

тапсырманың 

мазмұныды 

Кеңес берiлетiн 

әдебиет 

Орындауды 

ұзақтық 

Балдар 


Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

уақыты 


Дәріске 

қатысу 


Әзiрлеу  

дәрiс 


жұмыстарына 

Оқытушының 

пәнiнiң оқу-

әдiстемелiк 

кешенi 

Семестр 


бойы 

20 


Ағымдағы 

бақылау 


1-15 

 апта 


Тестілеу 

 Орындау  

кафедраның 

деректер қорынан 

тестiлiк 

тапсырмалары 

Тексерiлетiн 

тақырыптар 

бойынша 

дәрiстердiң 

конспектi, 

жұмыстардың 

материалдары 

1 қосылу -

сағ 

30 


Аралық 

бақылау 


7 апта 

Семестр 


басынан 

Практикалы

қ жұмыстар 

Әзiрлеу  

жаттықтыру 

сабақтарына 

 Дәрiстiң 

материалдарын

а әдебиет 1 - 6 

Кесте 


бойыншаға 

10 


Реферат

тардың 


әзiрлеуi 

1-15 


 апта 

Емтихан 


Тексеру  

пәннiң 


материалдарын

П.2.6.1.  

Оқытушының 

пәнiнiң оқу-

 График 

бойынша 


1 күн  

40 


Қорыты

нды 


бақылау 

 График 


бойынша 

Жұмыс түрі 

Мақсат және 

тапсырманың 

мазмұныды 

Кеңес берiлетiн 

әдебиет 


Орындауды 

ұзақтық 


Балдар 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


уақыты 

ың меңгерулерi 

әдiстемелiк 

кешенi 


 

Саясат және процедуралар 

Атыс  дайындығы  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

 

 

Негiзгi әдебиеттердің  тiзiмi 

1. Оқ ату әзiрлеуiн әдiстеме. 1978-шi Мәскеу 

2. Сапқа жүру iсi бойынша басалқа. 1971 жылдың Мәскеуi. 

3. Бастапқы әскери әзiрлеу. 2001 жылдың Мәскеуi. 

4. Пг-7шi Рпг-7Вшi және атыс қол танкаға қарсы граната атқышы. 1962 

жылдың Мәскеуi.  

Қосымша әдебиеттердің тiзiмi 

1. Әзiрлеу Общевоенная.  2009 ж-ғы Қарағанды.  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

AD,121«Атыс  дайындығы»  

      ZhAD 22 «Атыс  дайындығы» модулі 

                 мамандығы 5В010400-«Алғашқы әскери дайындық»  

                  

Әскери-техникалық институт 

«Алғашқы әскери дайындық» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20НВП -> Силабусы
Силабусы -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силабусы -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силабусы -> БАҒдарламасы (syllabus) sd 1212 «Саптық дайындық»
Силлабусы%20кафедры%20НВП -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Силабусы -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20кафедры%20НВП -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор

жүктеу 76.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет