Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі


 Студенттердің білімдерін бағалау критерилеріжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата19.05.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері 

 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің барынша  үлкен  көрсетулерінің (50% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның 

(емтиханның)  (50% дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес 

100% дейінгі мәнді құрайды. 

 

Әріптік  жүйе  бойынша бағалау 

Баллдар %-тік құрамы  Дәстүрлік 

жүйе 

бойынша бағалау А цифрлық балама 4,0 95-100  Өте жақсы 

А- 3,67 


90-94 

В+ 3,33 


85-89 

В 3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 2,67 

75-89 


С+ 2,33 

70-74 


С 2,0 

65-69 


C- 1,67 

60-64 


D+ 1,33 

55-59 


D 1,0 

50-54 


Қанағаттандырарлық 

F 0 


0-49 

Қанағаттандырарлықсы

з 

 

Аралық бақылау оқытудың 5-ші, 10-шы және 15-ші апталарында жүргізіледі жән бақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 

 

қу

ң кадемиялық к зеңі, апта 

е 

О ыт ды  ае

Бақылау


 түрі

 

%-дық

 

құрамы 

1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Барлығы

 

Сабаққа қатысуш

0,2 


* * * * * * * * * * * * * * * 3 

ылық 


Конспект

ле

 кцияла

0,4 


* * * * * * * * * * * * * * * 6 

р 

Практ.  

*  *  *  *  *   *   *   * 10 

Жұм 

Зертх


лық 

жұ

анамыста

1,25 


 *  *  *  *  *   *   * * 10 

р 

Атт. Модулі 

     *    *       *     15

СӨЖ 


0,4 

   


           

* * * * * * * * * *

*

*

**

*Емтихан   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

50 


Барлығы   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10
 

 

 

1.12  аясаты және процедуралары 

елеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 

айда – анықтаманы,  басқа 

нуды сұраймын. 

армен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтықсыз  және 

ілектес болу. .13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

сан


С

 

«Физика-2» пәнін зерд

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақты  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағд

жағдайларда түсіндірме хатты ұсы

3. Оқу процесіне белсене қатысу. 

4.  Курстастаст

т

 1

 

Даналар ы 

Автордың 

аты-жөні 

к 

ттердің атауы 

н 

жылы ха-

нада 


-

рада 


Оқу-әдістемелі

әдебие


Баспасы, 

Шыққа


Кітап

Кафед


Неізгі әдебиттер 

 

Фриш С. Э. Теморива А. В. 

изика курсы, І- ІІ том 

 

,  


971 

5 2 


 

Ф

Мектеп1

 

Савельев И.В. зика курсы 

18 8 


Жалпы фи

І – ІІ том 

Мектеп, 

1988 г. 


Абдулаев Ж. 

Физика курсы 

ы, 

20 5 


Алмат

1994 


Волькенштейн 

ика 


ң есептері 

150 15 


В.С. 

Жалпы 


физ

курсыны


Москва, 

1990 г. 


Ахметов А. Қ. 

изика 


ы, 

  

Ф

 Алмат

2000 


5

 

3 

Ақылбаев Ж. С

Ермағанбетов Электр және магнетизм

д

ы 2003  

Қ.Т. Қараған

5

  

Милантьев В.П. 

Атомная физика. 

45 8 


Москва, 

1999 г. 


Телеснин Р.В. 

Молекулярная физика. 

46 6 

Москва, 


1980 г. 

Лозовский В.Н. 

физики  в 2-х 

53 6 


Курс 

томах. 


С.-П., 

2001 г. 


Матвеев А.Н. 

Электричество 

и 

магнетизм.  

Москва, 


1983 г. 

65 10


Трофимова Т.И. 

ач

 Сб.  зад   по общей 

физике. 


Москва, 

2001 г. 


143 8 

Иродов


– 

 И.Е. 


 

физике. М. 

Задачи 

по 


общей Москва, 

1999 г. 


153 7 

Козел 


С.М., 

Рашба Э.И. 

по

е. 


Сб. задач   физик – 

Москва, 


1987 г. 

139 6 


Беликов Б. 

 

физике Решение 

задач 


по Москва, 

1986 г. 


143 19 

Чертов 


А., 

Воробьев А. З. 

Задачник по физике. 

Москва, 


1981 г. 

129 13 


Савельев И.В. 

Курс общей физики в 5 

томах. 

Москва, 


2001 г 

120 10 


Трофи

.Н. 


мова Т

с Кур физики

Москва, 


2001 г 

210 12 


Білім 

тестілеулеудің 

мемлекеттік 

және 


стандартының 

ұлттық орталығы. 

ойынша 

 

 аралық 

бақылау 


тестілерінің 

ынтығы. 


Астана, 

2005 г. 


105 22 

Әр 


ПӘН 

б

жоғарғы оқу 

орындарының

студенттеріне  арналған 

мемлекеттік

жи

Қосымша әдебиеттер Әбдіғаппаров  Қ.,   

Алматы, 


10 

 

Ақылбаев А. Қ.  

Физика 


1995 

 

 Жылқыбаева М. 

 

физика курсының есептері 

 Жалпы 

Алматы, 


1992 

 

 Стрелков

 С.ПМеханика. 

Москва, 


1979 г. 

56 5 


Кикоин 

А.К., 


Кикоин И.К. 

изика. 


Молекулярная ф

Москва, 


1977 г. 

83 8 


Калашников С.Г. 

ество. 


Электрич

Москва, 


1977 г. 

64 7 


Ландсберг Г.С. 

 

Оптика. Москва, 

1976 г. 


86 10

Матвеев А.Н. 

Механика  и  теория 

относительности. 

Москва, 

1976 г. 


72 5 

Матвеев А.Н. 

Электродинамика. 

Москва, 


1978 г. 

68 8 


Китель Ч. 

Введение  в  физику 

твердого тела. 

Москва, 


1978 г. 

60 6 


Спроул Р. 

Современная физика. 

Москва, 56 1974 г. 

Марков М.А. 

О природе материи. 

Москва, 


1976 г. 

49 3 


Квасников И.А. 

Молек


изика. 

улярная ф

Москва, 

1998 г. 


64 5 

Архангельский 

М.М. 

Курс 


физики. 

Механика. 

Москва, 

1975 г. 


68 6 

Астахов А.В. 

ф

 

и ия 

материи. 

Москва, 

1977 г. 


76 4 

Курс 


изики. 

Механика


кинетическая 

теор


Астахов 

А.В., 


Курс физики, т. 2, 3. 

., 

83 6 


Широков И.М

Москва, 


1980 

г

1983 г. Бутиков Е.Н. 

Оптика. 


Москва, 

46 5 


1987 г. 

 

2 Пән бор

нд

апс

е

Бақылау 


мұны 

Ұсынылатын 

дебиеттер 

Орындау 


 

Бақылау  Тапсыру

 

йынша тапсы маларды оры ау және т

ыру кест сі 

 

түрлері Тапсырманың 

Мақсаттары 

мен маз

ә

ұзақтығытүрі 

мерзімі


Зертханалы

қ 

жұмыстард» 

нша 


 1-4 

апта 


Күнде-

ікті 


4 апта 

ы қорғау 

«Механика

бөлімі 


бойы

тереңдетіп 

оқу 

Машықтану есептерін 

шығару 


» 

нша 


 1-4 

апта 


Күнде-

ікті 


4 апта 

«Механика

бөлімі 

бойы


тереңдетіп 

оқу 


Аттестациял

ық  модуль 

№ 1 

» 

нша  5 

апта 


н 

мерзімд


5 апта 

«Механика

бөлімі 

бойы


тереңдетіп 

оқу 


Белгілен

-ге


е 

Зертханалы

қ 

жұмыстарды қорғау 

кулярл


 

е 

микімі 

нша 


 5-9 

апта 


Күнде-

ікті 


9 апта 

«Моле


ық 

физика


жән

термодина

а» 

бөл


бойы

тереңдетіп 

оқу 


Машықтану 

есептерін 

шығару 

кулярл


 

е 

микімі 

нша 


 5-9 

апта 


Күнде-

ікті 


9 апта 

«Моле


ық 

физика


жән

термодина

а» 

бөл


бойы

тереңдетіп 

оқу 

Аттестациялық  модуль 

№ 2 


кулярл

 

е мик

імі 


нша 

 9 


апта 

н 

мерзімде 

8 апта 


«Моле

ық 


физика

жән


термодина

а» 


бөл

бойы


тереңдетіп 

оқу 


Белгілен

-ге


Зертханалы

қ 

жұмыстарды қорғау 

және 


тоқ» 

нша 


 10-15 

апта  Күнде-

ікті 

15 апта 


«Электростат

ика 


тұрақты 

бөлімі 


бойы

тереңдетіп 

оқу 

Машықтану есептерін 

шығару 


және 

тоқ» 


нша 

 10-15 


апта  Күнде-

ікті 


15 апта 

«Электростат

ика 

тұрақты 


бөлімі 

бойы


тереңдетіп 

оқу 


Аттестациял

ық  модуль 

№ 3 

және 


тоқ» 

нша 


тереңдетіп 

 14 


апта 

н 

мерзімде 

14 апта 


«Электростат

ика 


тұрақты 

бөлімі 


бойы

оқу 


Белгілен

-ге


 

өлім 1 ОПТИКА 

 Сәулелік  (геометриялық)  оптика  туралы  түсінік (1/1/1 

сағ)

3 Дәріс жинағы 

 

Б

ДӘРІС №1 

 

Тақырып  1.2.Дәріс жоспары 

1. Абсолюттік және салыстырмалық сыну көрсеткіші. 

ғылу заңы.  

3. Толық шағылу.  

2. Сыну және ша

4. Фотометрия.  

Оптикада  жарық  сәулесінің  табиғаты  мен  қасиеттері  жэне  олардың  затқа 

өтетін  эсерлері  қарастырылады.  Оптиканың  негізгі  заңцары  болып  мыналар 

саналады: 

1)

 Сэуленің түзу сызық бойымен таралуы. 

2)

 Шағылу заңы. 

3)

 Сыну заңы. 

4)

 Толық шағылу заңы. 

1) Шағылу: Екі ортаның шекарасына түсетін 

шағылатын  сэулелер  және  екі  сэуле  ортасынан 

өтетін  шекараға  түсетін  перпендикуляр  бір 

жазықгықта  жатады.  Түсу  бұрышы  шағылу 

бұрышына тең болады. 

а - түсу бұрышы, Р - 

сыну бұрышы 

2)  Екі  ортаның  шекарасына  түскен  сәуле 

және сынған сәуле ортаның шекарасына түскен, 

екі  эуленің  ортасынан  өтетін  перпендикуляр 

с

бір жазықтықта жатады.  

 

ХҮІІ  ғасырдың  аяғында  жарықтың  таби аты  туралы  екі  түрлі  ғылыми ғ

түсінік  болды.  Олардың  біреуі  жарықтың  толқындық  теориясы,  жарықтың 

корпускулалық 

теориясы. 

Жарықтың 

корпускулалық 

теориясын 

тұжырымдаған  И.Ньютон (1672 ж.).  Бұл  теория  бойынша  жарқырауық 

денелердің  ұшып  шыққан  жарық  бөшектерінің  ағыны.  Корпускула - бөлшек 

деген  ұғым,  яғнижарық  бөлшектері  инерция  заңына  ұқсас  түзу  сызықтық 

бойымен  таралады.  Осыдан,  ягни  айнаға  түскен  жарық  бөлшектің  шағылу 

бұрышы түзу бү-рышына тең. 

Екі ортаның шекарасында жарықтың сыну себебі жарық бөлшектері екінші 

ортаның  бөлшектеріне  тартылады.  Соның  салдарынан  бірінші  ортадан  екінші 

ортаға  өткенде  жарық  жылдамдығы  өзгереді.  Сонда  бірінші  ортаға  қарағанда 

екінші  орта  тыгыздау  болса,  жарық  жылдамдығы  артады.  Корпускулалық 

теория  бойынша  жарықтың  сыну  көрсеткіші  (п)  жарықтың  екінші  ортадағы 

жылдамдықтың бірінші ортадағы жылдамдықтың қатынасына тең. 

тапсырмалары. 

ық теңдеуі. 

рдың қасиеті. 

ың ағын тығыздығы 

3 Умова-Пойнтинг векторы. 

4 Дипольдің сәле шығаруы. 

 

 

Студенттердің дербес жұмысының бақылау Тақырып 1.1. Электромагниттік өріс үшін толқынд

1.

 Электромагниттік толқында

2.

 Электромагниттік энергиян

.

 .

 


 

 

ДӘРІС №2 

Тақырып 1.3 Жарық толқындарының қасиеті (1/1/1 сағ). 

дағы интерференция. 

.

 Бірдей қалыңдық жолағы. 

5.

 Оптиканың жарықталынуы. 

Дәріс жоспары 

1.

 

Жұқа қабыршақтар2.

 

Когерентті толқындардың интерференциясы3.

 

Ньютон сақинасы. 4

 

Сабын  көпіршігіне  суға  тамған  мұнай  кілегейіне  күн  сэулесі  түскенде  олардың беттері қызыл - жасылды болып тұрады. 

Интерференция  жарықтың  дифракция  құбылысы  Максвель  теориясы  бойынша 

жарық  электромагнитік  толқынның  дербес  түрі.  Осылар  жарықтың  толқындық 

теориясың мақұлдады. Мұндай жолақтың түрлі - түсті болуы көпіршік пен сұйыққа 

ақ жарық түскендіктен боды, яғни жұқа пленканканың қабыршық бетіне монохрамат 

бір  түсті  жарық  түсі,  онда  аралары  күңгірт  жолақ  пен  ашық  бір  түсті  жолақатар 

байқалып, олардың жарықталуы бірдей болмайды. 

Олай  болса,  осындай  ашық  жэне  күңгірт  жолақтардың  пайда  болуы  жұқа 

пленка  беттермен  шағылган  жарық  толқындары  бірінен - бірі  қосылысқанда 

олардың бірінен - бірі элсіреті себебінен болады. 

Фазалар  айырымы  уақытқа  байланысты  өзгермейтін  толқындар  когоренттік 

толқындар  деп  аталады.  Осындай  толқындар  шығаратын  көздер  когорентті  көздер 

деп аталады. Когорентті жарық толқындары ғана интерференциялық көріністер бере 

алады. 


Жарық  толқындарын  интерференциялық  шарттарына  олардың  жиіліктерінің 

бірдей  жэне  фазалық  айырымының  уақытқа  байланысты  тұрақты  болуы  жатады. 

Осындай шарттарды тек монохромадты жарық толқындары ған қанағаттандырады. 

 


 

 Когорентті жарық толқындарының интерференциясы.

 

 Паралель жарық көзі екі тесігі бар экранға түседі. Содан соң С

1

 және С

2

тесіктерден  өткен  жарық  екінші  экранға  түседі.  Гюгенс  принципі бойынша  бірінші  экранның  тесігі  сфералық  толқындардың  жаңа  көзі 

болып  табылады.  Сөйтіп,  фазлары  бірдей  амплитудасы  өзара  тең 

толқындар  екінші  экранның  бетінде  қосылады.  Т  нүктесінде  қосылған 

қосылған  толқынның  фазалық  айырымы  Р  нүктесіне  дейін  жүргізілген 

жолдар айырымына байланысты болады. 

1

2r

r 

Тербеліс  амплитудасы  Р  нүктесінде  косинус  теориясы  бойынша табылады. 

А

2

=

 1

22

1

22

2

1cos

2A

A

A

A

Қорытындысында амплитуда макчимал мэнге ие болады. А = 2 А 

Сондықтан  интерференция  кезіндегі  мах  шарты  жолдар  айырымына 

байланысты. n2

12;     

n

r

r

k

2)

(

12;   n

k

/

2 2

/

2)

(

12nr

r

 

12

.0 

 

 Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 

1.

 Уақыттың когеренттілігі. 

2.

 Интерферометрлер. 

3.

 Ньютон сақиналары қалай алынады? 

 

ДӘРІС №3 Тақырып 1.4.. Жарық дифракциясы  (1/-/- сағ). 

 

 Дәріс жоспары. 

1.

 Бір саңылаудағы дифракция.  

2.

 Тордағы дифракция. 

3.

 Кеңістік торындағы дифракция. 

Жарықтың сызықтық тараудан ауытқу құбылысы - дифракция. 

Гюгенс  принципіне  Френельдің  қосылуы.  Толқындық  беттің  әрбір 

нүктесінің  айналасында  пайда  болатын  элементар  толқындар  бірімен - 

бірі  қосылып  интерференцияланады.  Қортқы  сыртқы  орауыш  бетте 

толқынның біршама интенсивтілігі байқалады. Френельдің зоналық схемасы: 

8  жарық  көзінен  жарық  толқындары  таралып,  сфералық  толқындар 

түзеді. Сол беттің біреуі п болсын. Енді жарық толқынның С - нүктесіндегі 

эсерін  анықтау  үшін  Френель  пікірі  бойынша  толқындық  бетті  бірнеше 

дөңгелек  зонаға  бөлеміз.  Ол  үшін  С - нүктесін  центр  етіп  алып,  М 

бетке 


 

 

бірнеше сфера сызамыз. Сонда көршілес сфералар радиустары бір - бірІнен айырымы жарық толқынына, яғни А/2 - ге: 

 

Сонда бұл сфералар толқындық бетті бірнеше сигменттер мен зоналарға бөледі.  Көршілес  зонаның  сэйкес  нүктесінен  С  нүктесіне  келген  жарық 

тербелістерінің  жолдар  айырымы  А/2 - ге  тең,  ягни  олар  С  нүктесіне  жеткенде 

фазалар қарама - қарсы болады. Радиусы ең қысқа шеңбермен шектелген зона ең 

қысқа  зона  деп  аталады.  Оған  көршілес  бірінші,  екінші,  үшінші  зоналар  болып 

есептелінеді. Жуықтап алғанда барлық зоналардың аудандары бірдей. 

2

1dS

dS

 Егер жарық бір саңылаудан емес қатарлас бірнеше саңылаудан өткізілсе, 

онда байқалатьш дифракциялық жолақгар енсіз және. жарығырақ болады. Олай 

болса,  бірдей  өзара  параллель  орналасқан  саңылаулар  жиынтығы 

дифракциялық тор деп аталады. 

Тордың мөлдір саңылауларының ені: 

AB=CD=EF=a;

мөлдір емес аралықтары:  ВС = DЕ =b; 

а + b = d; 

d-  дифракциялық  тордың   тұрақтысы   

немесе 


периоды. 

Барлық  саңылаулардан  бастапқы  бағытқа  ф  бұрыш  жасай  параллель 

шоқтарында  тұрған  линзалардан  бас  фокус  жазықтығының  бір  Т(-) -де 

жиналады.  Яғни  экрандағы  Т(-) -нің  жарықталынуы  сол  дифракциялынған 

шоқтар қосылғандағы интерференция нэтижесіне байланысты. 

 

Фазалар  айыпымы  көршілес  саңылауладан  таралған  жарық  шоқтарының сәйкес екі шеткі сәулесінің жол айырымына байланысты болады. sin

sin


)

(db

a

 

 Егер  жол  айырымы  жарты  толқынның  жұп  санына  тең  болса,  ф  бағыты 

бойынша таралған көршілес жарық шоқтары қосылғанда бірін бірі күшейтеді де 

дефракциялық  жолақ  жарық  болады.  Дефракцияланған  монохромад  күшеуі 

шарты 
k

k

d22

sin


 

Толқын  ұзындығы  А = 10 м  немесе  ІАмстрем  (А°)  рентген  сәулелері 

10кристалды  өткенде  дифракциялық  құбылыс  байқалуы  керек.  Атомдардың  бір-бірінен  қашықтығы 1 А°  кристал.  Бұл  жағдайда  көлемдік  дифракция  ток 

қызметін  атқарады.  Осы  пікірдің  математикаиық  тркырымын  М.  Лауэ 

шығарған болатын. k

d

 sin2

 

к = 1,2,3, 

 

Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 1.

 

Френел белдеулері. 2.

 

Фраунгофер және Френель дифракцисы. 3.

 

Векторлық диаграмма әдісі. Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет