Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигіжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата19.05.2017
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

 

Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2009ж. 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 

«Физика 2» пәні бойынша  

 

050724 «Технологиялық  машиналар  және  жабдықтар»  мамандығының студенттері үшін. 

Электромеханикалық факультеті. 

Физика кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

 2009 

 

 

Алғы сөз 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: оқытушы Толекова М.С.,аға 

оқытушы Рахым Қ.Р.

 

 

 

 

 

 

  

 

«Физика» кафедрасының мәжілісінде талқыланады  «____»______________2008 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________Смирнов Ю. М. «____»_________2008 ж. 

(қолы) 

 

  

Геоэкологиялық  факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады 

«____»______________2008ж. № _______ хаттама  

Төраға ________________ Рябова И.Н        «____»____________ 2008 ж. 

 

 

 «Тау кен машиналары және жабдықтау» кафедрасымен келісіледі 

(кафедраның аты) 

Кафедра меңгерушісі__________ Куанышбаев Ж.М. «____»_________2009ж. 

              (қолы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОҚУ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 

Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ.,  Бейбітшілік 

бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 

83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 

 

1.2 Пәннің еңбек сиымдылығы  

Сабақ түрі 

Семестр

 

Кредиттер саны

 

Дәрістер 

Практика


лық сабақ

Зертха 


налық 

сабақта


р 

СОДЖ 


сағатта

рының 


саны 

Сағат


тар 

дың 


бар 

лығы


СДЖ 

сағатта


рының 

саны 


Са 

ғат 


тар 

дың 


жал 

пы 


саны

Ба 


қы 

лау 


түрі 

2 к/т 


15 


15 

15  45 90 

45 135 

Экз. 


2 с/т 3 8 4 18  117  135 Экз. 

2 с/қ 3 6 4 16  119  135 Экз.  

1.3 Пәннің сипаттамасы 

«Физика-2»  курсы  инженерлерді  теориялық  дайындауды  қалыптастыруда 

жетекші  орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін 

болмайтын іргелі міндеттерді атқарады. 

Студенттер классикалық және кванттық физиканың өзара қатынасын, олардың 

бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 

Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 

пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 

инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 

«Физика-2»  курсы  жоғарғы  математика  және  теориялық  механикамен  бірге 

инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 

мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-

техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 

«Физика-2»-ні оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 

-  студенттерге  дүниенің  осы  заманғы  физикалық  бейнесін  және  ғылыми  дүние 

танымын қалыптастыру; 

-  студенттерде  классикалық  және  осы  заманғы  физиканың  теорияларын:  іргелі 

заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын  физикалық 

зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 

 

1.4 Пәннің мақсаты 

Студенттерде  өздері  маманданған  техника  саласында  физикалық  ұстанымды 

іске  асыру  мүмкіндігін  қамтамасыз  етуші,  келешек  инженерлердің  ғылым  мен 

техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар  табуын  қамтамасыз  ететін 

физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 


Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 

ұғымдардың заңдарын, теориялардың қолданылуының шегін дұрыс түсіну, және 

тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен  зерттеу 

нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 

Негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы физиканың 

заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 

Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін 

физиканың  әртүрлі  бөлімдерінен  нақты  есептерді  түсініп  және  шешу  әдістерін 

қалыптастыру. 

Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі 

физикалық  құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің  бастапқы 

әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру.  

1.5 Пәннің міндеттері: 

Білу керек: 

- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 

-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 

нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 

-

 

негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физика заңдарын; 

-

 физикалық зерттеу әдістерін; 

-

 физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 

-

 физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-

техникалық мәселелерін шешудегі орнын.  

1.6 Айрықша деректемелер 

 

Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдері  (тақырыптарды) көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

 

Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Жоғарғы 


математика 

 

  

 

  

Химия 


Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 

немесе 


бірнеше 

айнымалы 

функциялардың 

дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 

айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 

Ротор,  дивергенция,  градиент  туралы  түсінік.

 

Бірінші 


және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды  теңдеулерді 

шешу. 


Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И.  Менделеев  кестесі. 

Химиялық 

элементтер 

мен 


олардың 

басты 


қосылыстарының 

негізгі 


қасиеттері. 

Атомдар, 

молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 

 

  

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Физика-2»  пәнін  оқыту  электротехника,  термех,  Физикалық  химия, 

геофизикада т.б. пәндерді игеруде пайдаланылады. 

1.

 Теориялық механика 

2.

 Электротехника. 

3.

 Механизмдер мен машиналар теорясы. 

4.

 Материалдар кедергісі. 

5.

 Құрастыру негізі және машина бөлшектері. 

6.

 Стандартизация, сертификация және технологиялық өлшеу. 

7.

 Еңбекті қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі. 

8.

 Материалтану және құрастыру материалдарының технологиясы. 

9.

 Жылу техника негіздері. 

10.


 

 Технологиялық машиналардың сенімділігі. 

11.

 

 Технологиялық машиналарды жинақтау және пайдалану. 12.

 

 Технологиялық машиналарды жөндеу. Технология машиностроения. 13.

 

Гидропневматикалық машиналар және жетектер.   

1.8 Пәннің мазмұны 

1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 

сыйымдылығы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

№ 

апт


а 

Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 

Лекциял


ар 

Практ


и- 

калық


Зертх

а-

налық ОСӨ

Ж 

СӨЖ 1. ОПТИКА 

 

1.1.

 

Электромагнитік өріс 

үшін толқындық 

теңдеу. 

Электромагниттік 

толқынның қасиеттері. 

Электромагниттік 

энергия ағынының 

тығыздығы. Умова-

Пойнтинг векторы. 

Дипольдің сәулеленуі. 

- - 

1/-/- 


1/4/4 1.2.  Геометриялық оптика 

және фотоөлшеу 

 

Шағылу және сыну 

заңдары. Толық шағылу 

құбылысы. Негізгі фотоөлшеу 

шамалары және олардың 

өлшем бірліктері. 

1/1/1 

1/1/1 


2/-/- 1/-/-  1/5/5 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

№ 

апт


а 

Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 

Лекциял


ар 

Практ


и- 

калық


Зертх

а-

налық ОСӨ

Ж 

СӨЖ II 

1.3. Жарық 

толқындарының қасиеттері.

Жарық 


интерференциясы. Жарық 

толқындарының когеренттілігі 

және монохроматтылығы. 

Оптикалық жол ұзындығы. Екі 

когеренттік көздердің 

интерференция бейнесі. Жұқа 

мөлдір қабыршақтағы 

интерференция.Интерферомет

рлер. 

1/1/1 1/-/- 2/2/2 

3/-/- 3/8/8 1.4. Жарық дифракциясы. 

Френель–Гюйгенс 

ұстанымы. Френельдің 

белдеулік әдісі. Дөңгелек 

тесіктегі Френель 

дифракциясы. 

- 1/-/- 

1/4/4 


III 

Бір саңылаудағы және 

дифракция торындағы 

Фраунгофер дифракциясы. 

Кеңістік торындағы 

дифракция. Вульф – Брегг 

формуласы. Кристалдардың 

құрылысын зерттеу. 

Голография туралы түсінік. 

1/-/- 


1/1/1 2/2/2 

2/-/- 2/5/5 IV 

1.5. Толқындық оптика. 

Жарық дисперсиясы. 

Жарықтың жұтылуы. Жарық 

поляризациясы. Табиғи және 

поляризацияланған жарық. 

Шағылу кезіндегі 

поляризация. Брюстер заңы. 

Жарықтың қосарлана сынуы. 

Поляризация-ланған жарық 

алу тәсілі. Малюс заңы. 

1/1/1 1/-/- 

2/2/2 


3/-/- 3/4/6 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

№ 

апт


а 

Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 

Лекциял


ар 

Практ


и- 

калық


Зертх

а-

налық ОСӨ

Ж 

СӨЖ 2. Кванттық оптика 

2.1 Жылулық сәуле шығару.

Жылулық сәуле шығару. 

Абсалют қара дене. Кирхгоф, 

Стефан-Больцман, Вин 

заңдары. Абсалют қара 

дененің спектріндегі 

энергияның бөлінуі. Планктың 

кванттық гипотезасы және 

формуласы. 

1/1/1 2/-/- 

2/4/4 

Фотондар. Фотонның энергиясы және импульсі. 

- 1/-/- 
2.2. Квант теория идеясын 

тәжірибеде дәлелдеу. 

Фотондар. Франк және 

Герц тәжірибелері. 

1/-/- - - 

Фотоэффект. Комптон 

эффектісі. Атомның сызықтық 

спектрі.Бор постулаттары. 

Сәйкестік принципі. 

 

1/1/1 2/-/- 1/-/- 2.3. Корпускулалық-толқындық  дуализм. 

Де Броиль гипотезасы. 

Электрондар диффракциясы. 

- 1/-/- 


2/5/5 

VI 

Анықталмаушылық  

қатынасы.  Толқындық 

функция және оның 

статикалық мәні. 

 

1/-/- 


1/-/- - 

2/-/- 4 


/4/4 

VII 

2.4 Шредингердің 

стационарлық және уақыт 

бойынша күй теңдеуі. 

Бір өлшемді тік 

бұрышты «потенциалдық» 

шұңқырдағы бөлшек.  

Потенциалдық тосқауыл 

арқылы бөлшектің өтуі. 

1/1/- 1/-/-  - 3/-/- 3/8/8 


Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

№ 

апт


а 

Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 

Лекциял


ар 

Практ


и- 

калық


Зертх

а-

налық ОСӨ

Ж 

СӨЖ 2.5. Сутегі атомы және 

молекуласы  үшін 

Шредингер теңдеуі. 

Сутегі атомы үшін 

Шредингер теңдеуі. Сутекті 

атомдар. Энергетикалық 

деңгейлер. Деңгейлер ені. 

Кеңістіктік кванттау. Күрделі 

атомдардағы электрондық 

деңгейлердің құрылысы. 

Кванттық сан. Паули 

принципі. 

1/-/- 2/-/- 

2/-/- 


1/4/4 

VII

Сутегі молекуласы. 

Иондық және  коваленттік 

байланыс. Екіатмды 

молекуланың электрондық 

термі. 

1/-/- 


- 1/-/- 2/5/5 

IX 

2.6. Кванттық 

электрониканың 

элементтері. 

Жұту, тосын және 

еріксіз сәуле шығару. 

Лазерлер. 

1/1/1 1/-/-  - 3/-/- 3/8/8 2.7. Кванттық статистика . 

Фазалық кеңістік. 

Қарапайым ұяшықтар. Күй 

тығыздығы. Нернст теоремасы 

және оның салдарлары. 

Бозе-Эйнштейн және 

Ферми-Дирак квантық 

статистикалары туралы 

түсінік. Квазибөлшектер. 

Олардың анықтамалары және 

түрлері. 

Кристалдық тордың 

жылу сыйымдылығы. 

Фонондық газ. 

Температураның абсалют 

нөлінде металдағы 

электрондардың таралуы. 

1/1/- 1/-/-  - 3/-/- 3/8/8 Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

№ 

апт


а 

Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 

Лекциял


ар 

Практ


и- 

калық


Зертх

а-

налық ОСӨ

Ж 

СӨЖ Ферми энергиясы. 

Металдардың электр 

өткізгіштігі. 

XI 

2.8 Қатты денлер физикасы. 

Кристаллография 

құрылысының элементтері. 

Кристаллография құрылысын 

зерттеу әдістемесі. 

Кристалл торының жылу 

сиымдылығы. Фонондық газ. 

Металдың жылу 

өткізгіштігінің өлшемдік 

эффектісі. 

1/-/- 1/-/- - 3/-/- 3/8/8 

Металдардың электр 

өткізгіштігі. Тоқ 

тасымалдаушылар 

квазибөлшектер. 

Кристаллдардағы 

энергетикалық белдеулер. 

Төменгі өлшемді жүйелер. 

Ферми деңгейі. Ферми беті. 

1/-/- 2/-/- 

1/4/4 

XII 

Кристалдағы энергиялық 

белдеулер. Металл, 

диэлектрик және жартылай 

өткізгіштіктердің белдеулік 

теориясы. Жартылай 

өткізгіштің меншікті және 

қоспалық өткізгіштігі. 

1/-/- 2/-/- 1/-/- 2/5/5 

XII

Ферромагнетиктердің 

қасиеттері. Кванттық 

көзқарас. Өзара алмасу. Кюри 

температурасы. 

Ферромагнетиктердің 

магниттелуі. 

1/-/- 1/1/- - 3/-/- 3/8/8 Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

№ 

апт


а 

Бөлімдердің (тақырыптардың) 

атауы 

Лекциял


ар 

Практ


и- 

калық


Зертх

а-

налық ОСӨ

Ж 

СӨЖ 3. Атом  ядросы және 

элементар бөлшектер 

3.1. Атом ядросы. 

Атом ядросының 

құрылысы және 

сипаттамалары. Масса 

ақаулығы және байланыс 

энергиясы. Ядролық күштер. 

Атом ядросының құрылысы. 

Ядролық күштер. Атом 

моделі. Альфа-бета және 

гамма-сәулелерінің 

заңдылықтары. 

- 1/-/- 1/4/4 

Радиоактивтілік. 

Радиоактивтік сәуле шығару 

түрлері. Ядролық реакциялар. 

Реакцияның тізбектік бөлігі. 

Ядролық реактор. Синтез 

реакциясы. 

1/1/1/ 1/-/1 

- 2/-/- 1/4/4 XI

Энергия көздерінің 

мәселелері. 

- - 


- - 


XV 

3.2. Элементар бөлшектер. 

Элементар 

бөлшектердің өзара әсерлесуі 

және жіктелуі. 

Лептондар, адрондар, 

кварктар. Күштік 

электромагниттік және әлсіз 

гравитациялық әсерлесу. 

1/-/- 1/-/- - 3/-/- 3/8/8 

 

Барлығы: 15/8/6 15/4/4 15/6/6 

45/0/0

45/117/1

19 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.9  Негізгі әдебиеттер тізімі 

1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001 

2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 

термодинамика. – М. 2001 

 

4  Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971 5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971 

6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994 

 

7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001  

8.  Волькенштейн В.С. Жапы физика курсының есептері. – М. 1985 г. 

9. Ақылбаев Ж. С., 

Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003 

10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 

11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 

12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика. 

Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004. 

13.  Бектыбаев  Ш.  Б.  Жалпы  физика  курсының  есептері. «Механника. 

Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002 

14.  Рақым  Қ.,  Биімбетова  Г. «Толқындық  және  Кванттық  оптика» 

Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003 

15.  Бектыбаев  Ш.Б. «Электромагнитизм»  зертханалық  жұмыс  бойынша 

әдістемелік құрал 2004. 

16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік 

оқулық құрал 2004. 

17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г. 

18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 

19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г. 

20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г. 

21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 

22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г. 

23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г. 

24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г. 

25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г. 

26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г. 

27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г. 

28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г. 

29.  Детлаф  А.А.,  Яворский  Б.М.,  Милковская  Л.Б.  Курс  физики. – М.  

1999 г. 


30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г. 

31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г. 

32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9-

и томах. – М. 1977 г. 

33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г. 

34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 

35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г. 

36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г. 

37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г. 

38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г. 

39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г. 

40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г. 

41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г. 

42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 

43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г. 

44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г. 

45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г. 

46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г. 

 

1.10. Қосымша әдебиеттер 

47.  Бектыбаев  Ш.  Рақым  Қ.  Аязбаев  А. «Оптика»  бөлімі  бойынша 

зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994 

48.  Махметов  Т.С. «Толқындық  және  кванттық  оптика»  курстық  есептері 

бойынша әдістемелік құрал 2005 

49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г. 

50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г. 

51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г. 

52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г. 

53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г. 

54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г. 

55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г. 

56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г. 

57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г. 

58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г. 

59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г. 

60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи – 

М. 1977 г. 

61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г. 

62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г. 

 


Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет