Бекітемін ээф деканыжүктеу 117.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.03.2017
өлшемі117.22 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КЕАҚ   «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ   КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

БЕКІТЕМІН 

ЭЭФ деканы ______________________ 

___________________ В.И.Денисенко  

«___» _____________________2013 ж. 

 

  

 

SYLLABUS 

 

Қазақ тілі-1 пәні бойынша  

5В071700 -  Жылу энергетика мамандығы үшін  

 

 

 

 

Курс    

 

 

 

 

 

    1   

Семестр 

 

 

 

 

 

    1 

 

Кредит саны  

 

 

 

 

    3   

ECTS бойынша кредит саны  

 

 

    5 

Жалпы сағат саны  

 

 

 

   135 

Практикалық сабақтар   

 

 

    45   

СӨЖ   

 

 

 

 

 

    90   

Оның ішінде СОӨЖ   

 

 

 

    30   

Семестрлік жұмыс  

 

 

 

     3 

Емтихан  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

АЛМАТЫ 2013 

Силлабусты  дайындаған:  к.ф.н.,  аға  оқытушы  Советова  З.С.  Қазақ  тілінің  типтік 

бағдарламасы негізінде жасады.   Орыс  және  қазақ  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  №12 

хаттамада 2013 жылдың 26 маусымында қаралған.   

Кафедра меңгерушісі:                                   Бөкейханова Р.Қ. 

Оқытушылар: 

Төлеубаева Күлайхан Төлеуғалиевна, аға оқытушы. 

Асылханова Лаура Айтуғанқызы, аға оқытушы. 

Оқытушылардың офис-сағаттарының кестесі кафедра мен деканаттың қабырғасында ілінген.       

Аудиториялар: 321, 320, 319.  

Байланыс телефоны 8727-2925847 

e-mail: kz@aipet.kz 

“Қазақ  және  орыс    тілдері  кафедрасы”    кафедраның  мекен  жайы:  АЭжБУ,  индексі  050013, 

Байтұрсынұлы көшесі, 126 үй. 319   кабинет, тел: 2925847 

“Қазақ  тілі-1”  пәні  БЖЭ  мамандырылу  бағытындағы  орыс  бөлімі  студенттеріне  арналған 

және  жалпы  білім  беретін  пән  ретінде    ғылыми-техникалық  ақпаратты  қазақ  тілінде  алудың 

белсенді құралы болып табылады. Бұл пән мамандық тілін үйрену деңгейінде жетекші пәндермен 

біріктіруге әкелетін мәртебеге ие.  1. Пререквизиттері  

Бұл  курстың  бастапқы  деңгейі  ретінде  қазақ  тілі  пәні  бойынша  мектеп  бағдарламасы 

деңгейіндегі білімдері алынады. 

2Постреквизиттері  

Бұл  пәнді  толық  меңгерген  студент  ақпараттық  жүйе  саласында  кездесетін  ғылыми 

техникалық әдебиетті түсінуі, ауызша және жазбаша кәсіби-іскери бағытта қолдана алуы керек. 

3. Пән сипаттамасы 

 

Бұл  пән  бойынша  өтілетін  мәтіндер  бірнеше  тақырыпқа  топтастырылып,  циклмен  беріледі де,  әр  тақырыптағы  мәтіннің  бірі  -  дұрыс  оқу,  екіншісі  –  тыңдау  бойынша  түсіну,  үшіншісі  – 

түсінігін мазмұндау сияқты мақсаттарды көздейді. Сондай-ақ, мәтін бойынша  түрлі жұмыс жасау, 

реферат, конспект, тезис және жоспар, жоба жасауды  үйренеді.  

4. Пәннің мақсаттары 

 

Қазақ  тілін  мемлекеттік  тіл  ретінде  терең  меңгеріп,  сауатты  ауызша,  жазбаша  әдет-дағдыларын  қалыптастыру,  бакалаврлардың  терминологиялық  сөздік  қорларын  кеңейту, 

мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой өрісін қазақы тілдік деңгейде қалыптастыру. 5. Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы  

(БЖЭ  бағытында  дайындау)  Кредит  саны    3=45  аудиториялық  сағат  +  3  семестрлік  жұмыс  + 

қосымша сабақ + емтихан. Әр сабақтың ұзақтығы = 100 минут. 

   


  

Тақырыбы Саға

т 

саны 

Лексикалық минимум 

Грамматика  

Үй тапсырмасы Мен таңдаған 

мамандық. 

АЭжБИ, өзі түскен 

факультет және  оның 

мамандандырылуы 

жайлы мәліметтер . 

Мамандығым – 

жылуэнергетигі. (4-5 

бет) 


  5 

Дағды, жобалау, жабдық, 

өнеркәсіп, кең ауқымды, 

құрылғы, мамандық, 

кәсіп, дайындау, ұқыпты, 

кернеу, жоғары білікті, 

баптау, зерттеу, 

қауіпсіздік техникасы,    

дербес. 

 Сингармонизм 

заңы. Көптік 

және тәуелдік 

жалғаулар. 

Ауыспалы осы 

шақ. Есімшенің 

қызметі  

Мамандықтарына 

қатысты ақпарат 

жинау. Сөз 

тіркестерін 

аудару. 

Мәтіндерді қосып 

баяндау. Отын қорлары.15-бет Отын ылғалы. Отын 

күлі. 6-7 бет 

Отынның құрамы мен 

 Табиғи отын қоры. көмір қоры, әлемдік қор, 

көміртек, оттек, масыл 

заттар, қосылыс, қатты 

Есімшенің –ған, 

-ген,  

-қан, -кен, жұрнақтары. 

Отын түрлері 

тақырыбын 

мазмұндау. негізгі сипаттамалары. 

11- 12 бет 

Биоотын 22-бет. 

Ағаш отын 27- бет.  

Шымтезек 32-бет 

отын, органикалық шіру, 

жану процесі, орман 

алқабы, отын 

дымқылдығы, өсімдік 

қалдықтары, 

қалдықтардың құрғауы. 

лық-лық 


формалы 

сөздердің 

қызметі.  

 Аралық бақылау. 

 

  

 Сұйық отынның 

құрамы мен негізгі 

сипаттамалары 13- 

бет 

  

 Стансаның түрлері. 

(Жел электр стансасы. 

Дизель электр 

стансасы. Су электр 

стансасы,) 19-

21беттер 

Су тасқыны, аққан өзен күші, судың тасуы, 

толқын биіктігі, 

орталықтан тепкіш күш, 

ағынды өзен, жер асты 

көздері. 

Стансаның маңызды көзі, 

ағынды сулар, жер бедері, 

ағу шабшандығы, жер 

ылдиымен өрлігі, бөгет, су 

тасқыны, орталықтан 

тепкіш күш. 

 Көптік және 

тәуелдік 

жалғаулары. 

Жалпы және 

жалқы есім, 

тұйық етістіктің 

септелуі. 

 

Етістіктің шақтары. 

Тәуелді 


тіркестер. –ып, -

іп,-п тұлғалы 

көсешелер. 

Стансаның 

түрлері туралы 

шағын әңгіме 

жазу.  

Үш мәтінді қосып баяндау. 

 Атом электр стансасы 

10-11 бет. Жылу электр 

стансаларын жіктеу 18-

бет 


 

Ауыр элементтерді ыдырату, неитрондар, 

рентген сәулелері, 

қорғаныс мәселелері.  

Букүштілік қондырғы, 

ыдырату, өте қауіпті, 

электрөндіргіш жетегі, 

шығырлардың түрлері. 

Сан есімдер. 

 –нда,             -

нде, формалық 

сөздердің 

қызметі. 

Сұрақ, жауап 

түрінде сұқбат. Бу қазандары  25-бет. 

Жылу қондырғылары  

28-бет  

Күлқож шығару 9-бет 

Дағыралы және тік ағынды бу қазандары, 

ошақтың беті, газдың 

температурасы, 

электрқұрылымдар, 

ағынды қыздырғыштар. 

 

Мәтінді мазмұндау 

Аралық бақылау (компьютерлік тест) 

 

  

 

1Көмір. 17- бет 

Көмірлердің кеуектігі. 

Ұшпа заттардың 

шығуы 30-31 беттер. 

 Химиялық шикізат, жер 

қойнауы, шойын қорыту

өңдеу арқылы, тек отын 

есебінде, тұтқырлық, 

өңдеу қалдықтары 

-ыл, -іл, -л 

тұлғасындағы 

сөздердің 

қызметі 

(түсіріледі, 

әкелінеді, 

ұсатылады) 

Сөз тіркестерін 

жаттау. Мәтінге 

жоспар құру сол 

бойынша баяндау. 

 

1Мұнай көздері. 23-бет 

 Мұнай көздері, мұнайлы 

алқап, өндірістік жолмен 

алу, жанатын қасиеті, 

Анықтауыштық 

сөз тіркесі.  

Қазақстанның 

“мұнайы” 

тақырыбына күрделі қоспа, жер бетінде 

пікірталас 

ұйымдастыру. 

1Табиғи газ. 14-бет. 

Табиғатты сақтайық. 

29-бет. 

 Тоттанбайтын, сынбайтын 

бұйымдар,  синеттикалық 

талшық, қолдау табуда

күкірт  тотықтары, күл 

ұстағыш, құтқару 

тәсілдері.  

Ыстық газ, материалдық 

алмасу. 


Септеулі 

шылаулардың 

қолданылуы, 

(кәсіпорындары 

үшін, отын 

ретінде, құбыр 

арқылы)       

Табиғатты 

аялайық 

тақырыбына  

шағын әңгіме  

жазу. Мәтіндерді 

баяндау. 

1Қорытынды бақылау  

 

  

 

 Барлығы 

45 


 

 

 Ескерту: курсивпен берілген мәтіндер сырттай оқитын студенттерге арналған. 

Өз бетінше оқуға арналған материалдар: 

Сингармонизм заңы. Көптік және тәуелдік жалғаулар.  

Күрделі зат есімдер.  

Етістіктердің шақтары. Етіс категориясы. 

Келер  шақ,  өткен  шақ  есімшелердің  қызметі.  Есімшелі  оралымдардың  анықтауыштық 

қызметі. 

Сан есім. Уақытты білдіретін стандарт  формулалар. 

Көмекші сөздер (септеуліктер, жалғаулықтар, мезгіл мағынасын білдіретін көмекші есімдер). 

Есімді және етістікті сөз тіркестері.  

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Арқылы,  байланысты,  бойынша  сөздері  арқылы  жасалған  конструкциялар  мен  тұрақты 

оралымдар. Етістік+у+іңізді, +ыңызды сұраймын, өтінемін конструкциялары. 

Етістік+у+ды,+ ді ұсынамын конструкциясы. 

6. Өздік жұмыстар: 

          №1  ӨЖ-ді    оқытушы  ұсынған  мәтінді  мазмұндау,  техникалық  әдебиетті  қазақ  тілінде    оқу 

дағдыларын    қалыптастыру және бекіту  мақсатында студенттер  міндетті  түрде  түсіндірме және 

терминологиялық  сөздіктермен  жұмыс жасауы қажет. Бұл  ӨЖ-ді  орындауға қойылатын  тағы бір 

басты  талап,  оқылған  мәтіннен    негізгі  ақпаратты  таба  білу,  негізгі  тірек  сөздерді  ажырату,  алған 

білімдерін іс жүзінде  қолдана алу. 

№1  ӨЖ-ді  ауызша  орындайды  және  тапсыру  үшін    оқу  семестрінің  1  айы  беріледі 

(мәтіндерді мазмұндау студенттердің оларды  меңгеруі бойынша бүкіл  семестр бойы қабылданады) 

(Д.М.Арыстанғалиева,  Г.С.Алмұхаметова    Қазақ  тілі:  Жылу  энергетика  маманд.1  курс 

студ.үшін 1 семестрлік жұм.арн.әдіст.нұсқаулар мен тапсырмалар.          1-нұсқа. / КЕАҚ АЭжБИ, 

Орыс және қазақ тілі каф-сы, -, 2005ж.)        

№2  ӨЖ-ді    студент    мамандық  бойынша  ұсынған    нұсқадағы  мәтінді    лексика- 

грамматикалық талдау: 

1.

 

қазақша-орысша, орысша-қазақша  сөздіктермен , терминологиялық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 

2.

 мәтінге сөздік жасау; 

3.мәтінге жоспар жасау; 

4.

 

белгілі бір  грамматикалық  тұлғаларды табу және талдау; №2  ӨЖ-ді  орындау    грамматика  және  синтаксис  бойынша  алған  білімдерін    іс  жүзінде 

қолдану  мақсатын  көздейді.  Бұл  жұмысты  орындау  үшін  студент  қазақ  тілі  бойынша    кез  келген 

оқулықтарды  пайдалана  алады.  Жұмысты  орындауға  бір  ай  уақыт  беріледі.  Жұмыс  тарату  – 

қабылдау кестесі бойынша  жүзеге асырылады. (К.Т.  Төлеубаева,  Д.М.  Арыстанғалиева  Қазақ  тілі-1.    5В071700  мамандығының  үшін  №2 

семестрлік жұм.арн.әдіст.көрсеткіш / КЕАҚ АЭжБИ, Орыс және қазақ тілі каф-сы.- - 38б , Алматы-

2010ж.) 

№3  ӨЖ  –  ді  студент    мамандық  бойынша  ұсынған  мәтінге    лексикалық,  морфологиялық 

және синтаксистік талдау жүргізеді, бұл жұмысты орындау мынадай тәртіпке сүйенеді; 1.

 

берілген мәтіннің терминологиялық сөздігін жасау; 2.

 

мәтінді негізгі мағыналық бөлшектерге бөлу, оларға тақырыпат (заголовок) қою; 3.2-3 грамматикалық форманы табу (ырықсыз етіс т.б.) 

4.

 

ғылыми-техникалық  мәтіндегі  жай  және  құрмалас  сөйлемдердің  қолданылуына  

мысалдар келтіру. 

Жұмысты орындауға бір ай уақыт беріледі. 

Жұмыс тарату – қабылдау кестесі бойынша  жүзеге асырылады. Кесте әр семестрде жасалып, 

кафедра  стендіне ілінеді. 

(К.Т. Төлеубаева, Д.М. Арыстанғалиева  Қазақ тілі-1.  5В071700 мамандығының үшін №3 

семестрлік жұм.арн.әдіст.көрсеткіш / КЕАҚ АЭжБИ, Орыс және қазақ тілі каф-сы.- - 38б , Алматы-

2010ж.) 

  

ӨЖ-ді уақытылы өткізу кестесін студент қатаң ұстануы қажет.    

7. Қосымша сабақ уақыты  

Қосымша  сабақтар  (СОӨЖ)  жекеше  немесе  туындаған  сұрақтар  бойынша  бірнеше 

студенттермен  жүргізілуі  керек.  Қосымша  сабақтар  аудиториядан  тыс  уақытта  қосымша  кесте 

бойынша жүргізіледі.  

Студент  жіберген    сағаттардың  саны  оннан  жоғары  болса,  ол  қарыздарын  өтеуге 

жіберілмейді. 

Қарыздарын өтеу сессия басталғанға 1 күн қалғанға дейін ғана жүргізіледі. 

     

8. Оқытушының талаптары 

Сабаққа кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу.  

Жұмыс  дәптері  мен  мамандық  бойынша  терминдер  сөздігін  жүргізу,    сабаққа  қажетті 

әдістемелік оқу құралдарын алып келу.  

Студент  сабақты  дәлелді  себептермен  жіберген  және  оны  растайтын  құжаттарды  ұсынған 

жағдайда материалды қосымша сабақ уақытында тапсыруға болады, бірақ  практикалық сабақтарды 

10 сағаттан артық жіберген жағдайда өтілген материалды тапсыруға рұқсат етілмейді. 

Студент бірінші аттестацияға дейін 4 сағат және бірінші аттестациядан екінші аттестацияға 

ейін 4 сағат жіберген жағдайда оған аттестация қойылмайды. 

Білімді бақылау түрлері: 

Ағымдағы бақылау – семестр ішінде алған білімдерін жүйелі түрде осы силлабусқа сәйкес 

тексеру.  

1.Аралық  бақылау  -    өтілген  лексика-грамматикалық  материал  бойынша  тест  түрінде 

алынатын бақылау.  

2.

 

Өздік жұмыстардың орындалуын бақылау ОӨЖ сабақтары кезінде жүргізіледі 3.

 

Емтихан  ауызша    жүргізіледі.  Емтихан  билеті  үш  сұрақтан  тұрады:  1.  Лексикадан 

тапсырма. 2. Техникалық аударма 3.Терминдерді меңгеруін бақылау. 

 

 

9. Бағалау критерийлері  

Студент жетістіктерін бағалау жөнінде ақпарат 

9.1 Бағалау жүйесі 

Курстың  бағдарламасы  бойынша  сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейін  оқудың  кредиттік 

технологиясында қабылданған қорытынды бағалардың шкаласы бойынша бағаланады.(9.1 кесте) 

 

 

     9.1 кесте 

Әріптік  жүйе 

бойынша баға 

  Балдар 

  %-дық  

         мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға 


        А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағаттандырарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттандырарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағаттандырарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағаттандырарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттандырарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттандырарлықсыз 

                                                                                                                                       

Сіздің  жіберілім  рейтингі  бағаңыз  семестр  бойы  жинақталады.    Сіздің  әр  орындаған  жұмысыңыз 

100 балдық шкала бойынша бағаланады және кофффицент мөлшерін ескере отырып 9.2 кестесіне 

сәйкес жіберілім рейтингіне енгізіледі 

          9. 2 кестесі.  

                      Өлшемдері 

  Коэффицент мөлшері 

СӨЖ: №1, №2, №3  

               27  

СОӨЖ 


               10 

Аралық бақылау 1,2 

               18 

Аудиториялық жұмыс 

               30 

Сабаққа қатысуы 

                15 

Жіберілім рейтингі (ЖР) 

               100 

Қорытынды баға былай шығарылады: 

Қ = 0,6ЖР+0,4Е, 

Мұндағы Қ- қорытынды баға, ЖР- жіберілім рейтингі, Е- емтихан бағасы. 

 

9.3 Университет студенттерінің академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру кезіндегі бағаларды 

ауыстыру 

       ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (  Трансферттің  (ауыстырудың)  және  кредит 

жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша  бағаларын  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйеге  және 

керісінше ауыстыру 9.3, 9.4 кестелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

                                                                                                        

9.3  кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша  бағаларын  балдық  рейтингілік 

әріптік жүйеге ауыстыру  

 

ECTS бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

9.4 кесте. ҚР балдық рейтингілік әріптік жүйесінің бағаларын ECTS бойынша бағаларға ауыстыру  Әріптік 

жүйе 

бойынша 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттандырарлық 

0-49 

Қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

     Сабақ кестесін семестр басында АЭжБУ диспетчерлері береді және олар арнайы стенділерге 

ілінеді  

 

10. Сабақ кестесі 

     

Сабақ кестесін семестр басында АЭжБУ диспетчерлері береді және олар арнайы стенділерге ілінеді.  

11. Әдебиет тізімі 

Негізгі әдебиет 

1.

 Қазақ  тілі  1:  5В0717  жылуэнергетика  бағытындағы  оқу  бағдарламасына  сәйкес 

дидактикалық  материалдар  /  КЕАҚ    АЭжБИ,  Орыс  және  қазақ  тілі  каф-сы,.-  36б  құраст.:  К.Т. 

Төлеубаева Д.М. Арыстанғалиева, 2010 

1.

 Қазақ  тілі  1:  5В0717  маманд.студ.үшін  №2  семестрлік  жұм.арн.әдіст.көрсеткіш  /  КЕАҚ 

АЭжБИ. Орыс және қазақ тілі каф-сы,- 40б 

2.

 

Қазақ  тілі  1:  5В0717  маманд.студ.үшін  №3  семестрлік  жұм.арн.әдіст.көрсеткіш  /  КЕАҚ АЭжБИ. Орыс және қазақ тілі каф-сы,- 40б 

3.

 Қазақ 

тілі: 


Жылу 

энергетика 

маманд.1 

курс 


студ.үшін 

семестрлік жұм.арн.әдіст.нұсқаулар мен тапсырмалар. 1-нұсқа. / КЕАҚ АЭжБИ, Орыс және қазақ тілі каф-сы, -, 

Д.М.Арыстанғалиева, Г.С.Алмұхаметова, 2005ж. 

4.

 

Қазақ тілі: 

Жылу 


энергетика 

маманд.1 

курс 

студ.үшін семестрлік 

жұм.арн.әдіст.нұсқаулар мен тапсырмалар. 2-нұсқа. / КЕАҚ АЭжБИ, Орыс және қазақ тілі каф-сы, -, 

Д.М.Арыстанғалиева, Г.С.Алмұхаметова, 2005ж. 

5.

 

Е.  Нұрекен,  Д.  Темірбаев,  Б.  Алияров.  Жылу  қайратият  атауларының  қазақша-орысша,орысша-қазақша  сөздігі=Казахско-  русский,русско-казахский  словарь  терминов  по 

теплоэнергетике /.- 200б Қосымша әдебиет 

        


1. Русско-казахский словарь:  70 000 слов /  Под  редакцией Н.Т.Сауранбаева, Г.Г.Мусабаева, 

Ш.Ш.Сарыбаева, третье изд., перераб. и дополн.- Алматы.Дайк-пресс. 2005. –1152 стр.  

2.

 

Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех. Алматы:Атамұра,2004.-720 стр. 3.

 

Романенко Е.Казахская грамматика для русскоязычных: справочник.-Алматы, 2004г.  4.Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сөздік.  Электроника,  радиотехника 

және байланыс. 6.  Рауан.2000ж. Электрондық оқу құралдары 

1. А.Ш.Бектурова, Ш.К.Бектуров           Казахский язык для всех, Алматы 2004 

2.  Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік  қызметшілерге  арналған  1  – 

деңгей 2006ж. 

3.  Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік  қызметшілерге  арналған  2  – 

деңгей 2006ж. 4.  Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік  қызметшілерге  арналған  3  – 

деңгей 2006ж. 

5. Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

6. Ресми стиль бойынша  мәтіндер жинағы және олармен жұмыс 

Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

7. Қазақ тілін  жеделдете үйренеміз 

Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

8. Аудиоприложение к комплекту наглядных пособий “Казахский язык” 

9. А.Ә. Құрышжан        Қазақ тіліне арналған  компьютерлік программа 

Қазақ тілі-1 емтихан сұрақтары  БЖЭ 

1.

 Біздің институт, факультет, мамандық  

2.

 Мен таңдаған мамандық. 

3.

 Көмір энергиясы. 

4.

 Биоотын  

5.

 Бу қазандары 

6.

 Қазақстанның  отын қорлары 

7.

 Сұйық отынның құрамы және негізгі сипаттамалары 

8.

 Шымтезек 

9.

 Мұнай кµздері 

10.


 

Отынныњ т‰рлері 

11.

 

Табиѓи газ 12.

 

 Су электр стансалары 13.

 

 Атом электр стансалары 14.

 

Ағаш отын 15.

 

Отын ылғалы. Отын күлі 16.

 

Стансаның түрлері. Жел электр стансасы 17.

 

Табиѓатты сақтайық 18.

 

Стансаның түрлері (Дизель, су электр стансалары) 
жүктеу 117.22 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет