Бекітемін ээф деканыжүктеу 110.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата26.05.2017
өлшемі110.32 Kb.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ 

Электр энергетикасы факультеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

  

БЕКІТЕМІН 

ЭЭФ деканы  

___________________ В.И. Денисенко  

«___» _____________________2015 ж. 

 

  

 

 K(R) Ya 1106 – Қазақ/орыс тілі  

пәні бойынша 

5В060200 – «Информатика» 

мамандығы студенттеріне арналған  Syllabus   

 

  

  

  

 

Курс      

                         

     1 

Семестр  

      

 

                          1, 2  Кредит саны                

 

                3,3  ECTS бойынша кредит саны                        5,5 

Жалпы сағат саны                 

                135,135 

Оның ішінде: 

Практикалық сабақтар                                 45,45 

СӨЖ   


 

        


 

               90,90 

Оның ішінде СОӨЖ  

 

      30,30 

Емтихандар   

 

  

  

   


 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы  2015 

              Силлабусты құрастырған аға оқытушы Бітімбаева Ж.Қ. 

Силлабус «Орыс тілі» оқу жұмыс бағдарламасының негізінде әзірленіп, қазақ және орыс тілдері 

кафедрасының  2015 жылы 19 маусымында өткізілген  мәжілісінде қаралып, мақұлданды (№ 11 

хаттама)   

 

                     Кафедра меңгерушісі:                                   Р.Қ. Бөкейханова  

 

  

 

            Syllabus оқу-әдістемелік комиссия  мәжілісінде қаралып, бекітілді  

  (№ 4 хаттама 23.06. 2015 ж.).   

 

             

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1.

 

          

Оқытушылар туралы мәліметтер 

Бітімбаева Жамал Қабиолдақызы – аға  оқытушы, А 319 каб. 

Ажибаева Маржан Ауғанғалиевна – аға оқытушы, А 319 каб. 

Байланыс тлф

: 8 (727) 2925847, e-mail: kz@aipet.kz . 

 

2.  Сабақ өтетін уақыты мен орны  

          Сабақтар және СОӨЖ кесте бойынша  ФАИТ деканаты Д 409, қазақ және орыс тілдері 

кафедрасының А319 хабарландыру тақталарында анықталады. 

3.

 

Пән бойынша мәлімет 

3.1. Пән мақсаты – «Орыс тілі» пәнінің мазмұны студенттердің оқу-танымдық саладағы 

коммуникативтік  қажеттіліктерімен,  орыс  тілін  білім  алу  құралы  ретінде  оқытудың  мақсаты 

және міндеттерімен анықталады. Курс бағдарламасы соңғы жылдардағы лингвистикалық және 

әдістемелік  жетістіктерге  және  алдыңғы  бағдарламалармен  жалпы  сабақтастығын  сақтай 

отырып, орыс тілін екінші тіл ретінде  оқытудаға қалыптасқан тәжірибеге  сүйенеді (В2), (LSP, 

LАP).  3.2.

  

Пәннің мақсаттары 

Курстың  негізгі  мақсаты  –  болашақ  мамамандардың  оқу-танымдық  саласында 

коммуникативтік мәселелерді шеше білу қабілетін қалыптастыру (алынған ақпаратқа баға беру, 

мәтіндерден жаңа мәлімет алу).  

 тіл жүйесін меңгеру және мәдениаралық-коммуникативті салада пайдалану;   

 компрессия  түрлерінің  функционалды  және  құрылымдық-тілдік  ерекшеліктері 

негізінде мәтінді қысқарту дағдылары; 

 

ғылыми  мәтіннің  құрылымдық-семантикалық  және  лингво-семантикалық  талдау дағдыларын дамыту; 

 оқу,  ғылыми  және  кәсіби  мазмұнды  ақпаратты  сұрыптау,  талдау  және  рәсімдеуге 

үйрету; 


 

коммуникативті-мәдениаралық  және  кәсіби  құзыреттілікті  дамыту,  тәжірибе  алмасу, іскери қарым-қатынас құру мақсатында  сөйлеу мәдениеті туралы білім беру; 

3.3.

 

Пән сипаттамасы 

Пән студенттердің оқу-танымдық барысындағы базалық білімдеріне сүйенеді. Ғылыми-

техникалық  мәтіндер  үлгісімен  жұмыс,  оқу-ғылыми,  ғылыми-кәсіби  жанрдағы  мәтіндер 

құрастырғау, сонымен бірге қазіргі әдеби орыс тілін білуге және сөйлеу мәдениетін жетілдіруге 

көңіл бөлінеді. 

   «Орыс тілі» курсын оқу нәтижесінде студент білуі және дағдылануы  қажет:  

 

ғылыми мәтін  композициясы ерекшеліктері 

сөйлеудегі коммуникативті  қызметі;  

ғылыми мәтін құрылымы ерекшеліктері;  

микромәтіннен басты ақпаратты көрсету;  

реферат, аннотация, рецензия, тезис, қорытынды түйін жазу ерекшеліктері;  

мәдениаралық коммуникация негіздері   

өмірдегі жеке, қоғамдық, оқу және кәсіби саласындағы кездесетін ақпаратты түсіну;  

суреттеу, ойтолғау, баяндау арқылы өз ойын айта білу;  

ғылыми мәтіндегі негізгі ойды, мәтіннің негізгі құрылымын таба білу;  

талапқа сай ғылыми мәтіндерді (аннотация, реферат,  рецензия, тезис т.б.) құрастыра білу; 

 оқу барысында орыс тілінде ауызша және жазбаша коммуникация құру; 

 іскери қарым-қатынастағы ұлттық-мәдени ерекшеліктерді ескеру.  

3.4.  Пән постреквизиттері. Кәсіби казақ/ орыс тілдері. 

4.     Пән құрылымы мен мазмұны 

4.1.   

4.2.   

4.2.1.  

4.2.2.  Машықтану сабақтарының тақырыптары  

1 семестр № 

Тақырыбы 

Әдебиет  

Тіл және оның негізгі функциялары. Сөйлеу түрлері және формалары.  

Сөйлеу  түрлері  мен  формаларының  жалпы  сипаттамасы    Ауызекі  сөйлеу  тілі:  оның 

бағдарлаушы сипаттары. Жазба тіл: оның негізгі жанрлары. 4 сағ. 

 

Н: 1, 4. Қ: 1, 4. 

Сөйлеу  тілінің  функционалды-мағыналық  типтері.    Сипаттау,  ой  жүгірту,  баяндау түрлерінің тілдік ерекшеліктері. 

 4 сағ. 


 

Н: 1, 4, 8. 

Қ: 1, 4. 

Сөйлеу тілінің функционалды стильдері. Жалпы сипаттамасы. 4 сағ. 

 

Н: 1, 4, 8. Қ: 1, 3, 5. 

Ғылыми  стиль  және  оның  ерекшеліктері.  Ғылыми  стильдің  басқа  функционалдық  стильдерден айырмашылығы. Ғылыми стиль тармақтары. 4сағ. 

Н: 2, 8, 10. 

Қ: 1, 2, 3, 4. 

Мәтін  -  тілдік  қатысымның  негізгі  бірлігі  ретінде.  Мәтіннің  негізгі    сипаттары.  Күрделі синтаксистік  құрылымдар  мәтіннің    компоненті    ретінде.  Мәтіндегі  сөйлем    арасындағы 

байланыс түрлері. Ғылыми стильдің лексикалық, морфологиялық, синтаксистік деңгейдегі 

ерекшеліктері. 7 сағ. 

Н: 1, 8, 10. 

Қ: 1- 4. 

 Мәтінді  құрылымдық-мағыналық  жағынан  бөлу.  Мәтіннің  құрылымы  мен  мағынасы.  4 сағ. 

Н: 1, 2, 4, 8. 

Қ: 1 -4. 

Мәтіндегі қаралатын тақырып.  Ғылыми мәтіннің коммуникативтік мақсаты. Мағыналық-тілдік жағдаяттар. 9 сағ. 

Н: 1, 2, 8. 

 Қ: 1 -5. 

Мәтіндегі сөйлемнің рөлі. Ғылыми мәтіннің микротақырыбы. Деректі  және  жаңа  ақпарат  ой  және  мәтін  байланысының  өрбу  элементтері  ретінде. 

Мәтіндегі қосымша ақпарат. Мәтіндегі түйіндеу функциясы. 

9 сағ. 

Н: 1, 2, 8. Қ: 1 - 4. 

2 семестр № 

Тақырыбы 

Әдебиет 

Ғылыми сөз және менің мамандығымның тілі.   Компрессия - ғылыми мәтіннің өңдеуінің негізгі түрі.  4 сағ. 

Н: 4, 5, 6.  

Қ: 1 – 4. 

Жоспар  және  ғылыми  саладағы  жоспарлау.  Жоспар  түрлері.  Ғылыми  мәтіндерге  тезис жазу. Тезис түрлері. Конспект. Конспект түрлері. 4 сағ.  

Н: 9, 10. 

Қ: 1 – 4. 

Ғылыми мәтін аннотациясы. Ғылыми түйіндеме - тұжырым - мәтіннің қосымша ақпаратты. Түрлері, құрылымы.  4 сағ.  

Н: 2-6, 8. 

Қ: 1 -4. 

Реферат  түрлері  және  ерекшеліктері.  Ғылыми  саладағы  дәйек  сөз  алу.  Дәйек  сөздерді дұрыс  жазу  ережелері.  Анықтамалық-библиографиялық  сипаттау.  Библиографиялық 

сипаттау құрылымы. 3 сағ. 

Н: 2-6, 8. 

Қ: 1 -4. 

Ғылыми  стильдің  жанрлары.  Ғылыми-бағалаушы  мәтіндер  (рецензия,  пікір).  Рецензия түрлері. Ғылыми пікір құрылымы. Қорытынды түйін жазу тілі. 5 сағ. 

Н: 2-6, 8. 

Қ: 1 -4. 

Іскер  адамның  кәсіби  біліктілігінің  көрсеткіші  ретіндегі  сөйлеу  мәдениеті.  Сөйлеу мәдениетін  байқау.  Әдеби  тілдің  нормалары.  Сөйлеу  және  екпін  анықтау.  Сауатты 

сөйлесімнің көрсеткіші. 

 4 сағ. 

Н: 5, 6, 7, 11. 

Қ: 1 -5. 

Дұрыс сөйлеу, сөз таңдау, дәлдік. Сөйлемнің дұрыс құрылымы, логикасы. Логика заңдары. Алогизмдер. 4 сағ. 

Н: 5, 6, 7, 11. 

Қ: 1 -5. 

Сөз  байлығы,  көздері.  Синонимдік  байлығы.  Антонимдер.  Тіл  тазалығы.  Кірме  сөздер, канцеляризмдер. 4 сағ. 

Н: 4, 5, 6, 7, 11. 

Қ: 1 -5. 

Сөйлеу мәдениетінің стилистикалық қателерімен кемшіліктері.   3 сағ. Н: 4, 5, 6, 7, 11. 

Қ: 1 – 5. 

10 

Кәсіби  саладағы  сөйлеу  әдептілігінің  мәдениеті.      Іскерлік  қарым-қатынастың  этикасы, сөйлеу этикасы.   4 сағ. 

Н: 4, 5, 6, 7, 11. 

Қ: 1-5. 

11 


Іскери қарым-қатынастың түрлері. Ауызша диалогтың ерекшелігі. Іскерлік диалог, телефон 

арқылы іскерлік сұхбат, іскерлік әңгімелесу. Түйін. Анкета. 6 сағ. 

Н: 4, 5, 6, 7, 11. 

Қ: 1-5. 


 

4.3. СӨЖ тапсырмалары 

№ 1 СӨЖ. Мәтіндерге талдау жасау (баяндау, сипаттау, ой жүгірту).  

№  2  СӨЖ.  Мамандық  бойынша  мақаланың  тақырыбын  анықтау,  тіл  ерекшеліктерін 

талдау. 


№  3  СӨЖ.  Мамандық  бойынша  негізгі  және  қосымша  ақпаратты  көрсету.  Қосымша 

ақпараттың түрін анықтау.  

№ 4 СӨЖ. Ғылыми мәтінге аннотация жазу.  

№ 5 СӨЖ. Бір тақырыптағы бірнеше мәтін бойынша реферат түрінде  шолу жазу.  

№    6  СӨЖ.  Оқу-кәсіби  тақырыпқа  тілдесім  мақсатында  коммуникантпен  сөйлесімдік 

этикеттік үлгілерді пайдалану. 4.4. ОӨЖ тақырыптары 

4.4.1. Сөйлеу тілінің функционалды-мағыналық типтері.  Сипаттау, ой  жүгірту, баяндау 

түрлерінің тілдік ерекшеліктері. Сөйлеу тілінің функционалды стильдері. Жалпы сипаттамасы. 

4.4.2. Мәтіндегі ақпарат түрлері. Негізгі ақпарат және қосымша ақпараттың түрлері. 

4.4.3. Аннотация. Аннотация түрлері.  

4.4.4. Ғылыми мәтінге реферат құру. Реферат түрлері және құрылымы.  

4.4.5. Сөйлеу этикасы. 

4.4.6. Іскерли қарым-қатынас түрлері.  5.  Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары  

1.

 Тіл және оның функциялары. 

2.

 Сөйлеу түрлері мен формалары. 

3. Ауызша және жазбаша тілдесім. Жазба тілдесімнің негізгі жанрлары. 

4. Сөйледдің функционалды-мағыналық типтері. 

5. Сипаттау.Тілдік ерекшеліктері. 

6. Баяндау. 

7. Ой жүгірту монолог типі ретінде. Оның түрлері. 

8. Сөйлеудің функционалды стильдері. Жалпы сипаттамасы.  

9. Ғылыми стиль және оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль тармақтары. 

10. Мәтіннің негізгі көрсеткіштері. Тізбекті байланыс. 

11. Мәтіндегі байланыс түрлері: қатар байланыс. 

12. Ғылыми стиль морфологиясы. 

13. Ғылыми стиль лексикасы. 

14. Ғылыми стиль синтаксисі. 

15. Мәтіннің құрылымдық-мағыналық бөлімдері. 

16. Мәтіннің құрылымы мен мағынасы. Ғылыми мәтіннің коммуникативтік мақсаты.  

17. Мәтіндегі сөйлемнің рөлі. Ғылыми мәтін микротақырыбы.   

18. Мәтіндегі сөйлемнің функциялары. Мәтін прогрессиясы. 

19.


 

Мәтін компрессиясы. Түрлері. 

20.

 

Тезис. Тезис түрлері. Тезис тілі. 21.

 

Аннотация және түрлері. Тілдік ерекшеліктері. 22.

 

Ғылыми мәтін рефераты.Реферат түрлері және құрылымы.   23.

 

Ғылыми мәтін рецензиясы. 24.

 

Пікір  ғылыми бағалау жанры ретінде. Рецензиядан айырмашылығы. 25.

 

Маман тілі қандай болу керек? 26.

 

Дәлдік іскери сөйлесімнің сипаты ретінде. 27.

 

Байлық үлгілі сөйлеу сипаты ретінде. 28.

 

Көркемділік коммуникативті сипаты ретінде. 29.

 

Түсініктілік коммуникативті сипаты ретінде. 30.

 

Сөйлеу мәдениеті нормалары. 31.

 

Паронимдер. 32.

 

Тавтология, плеоназм.  33.

 

Шешендік. Сөйлеудегі көркемділік тәсілдері. 34.

 

Баяндама дайындау негізгі  кезеңдері. 35.

 

Монолог ерекшеліктері.  36.

 

 Эссе.  37.

 

Іскери этикет. Тілдесімдегі негізгі этикеттік орамдар. 38.

 

Келіссөз іскери тілдесім түрі ретінде.  39.

 

Телефонмен іскери сөйлесу этикасы. Сөйлеу үлгілері. 40.

 

Іскери кеңес: сөйлесі мәдениеті. 41.

 

Іскери тілдесім және оның ерекшеліктері. 42.

 

Жұмысқа тұру кезіндегі іскери тілдесім. Түйін. Тілдік орамдар. 43.

 

Іскери тілдесімдегі тіл тазалығы.  44.

 

Аргументтер  түрлері 45.

 

Логикалық үлгілі сөйлеудің сипаты ретінде. 46.

 

Баяндама презентациясы: тілі, сөйлеу ережелері. 47.

 

Іскери диалог, оның тілдік ерекшеліктері. 48.

 

Іскери тілдесімнің вербалды тәсілдері. 49.

 

Тілдесім туралы түсінік. Тілдесім түрлері. 50.

 

 Тыңдау. Тыңдау түрлері. 6.1. Бағалау жүйесі 

            Курстың  бағдарламасы  бойынша  сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі  оқудың  кредиттік 

технологиясында қабылданған қорытынды бағалардың шкаласы бойынша бағаланады  

1 кесте. 

             

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Ұпайлары 

%-дық көрсеткіш 

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау А 

4,0 


95- 100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

                                                                                                                                       

Рұқсат  рейтингісін  бағалау  семестр  бойы  жиналады.  Оқу  жұмысының  әр  түрі  100-ұпайдық 

шәкілі бойынша бағаланып, 2 кесте бойынша коэффициенттер саналады.  

 

 

         2 кесте. Рұқсат рейтингісі. Әр жұмыстың маңыздылығы. № 

Оқу қызметінің түрі 

Бақылау формасы 

Ұпайлардың ең жоғары 

(максималды) саны 

Сабаққа қатысу Оқытушы журналы 

15 


Практикалық сабақтардағы жұмыс 

Ағымдағы бағалар 

30 


Студенттің өзіндік жұмысы 

№ 1  СӨЖ 

12 


 

 

№ 2  СӨЖ 25 

Аралық бақылау  Тестілеу 

9 + 9 


 

 Барлығы: 

 

100 


 

6.2.  Ұпайдар қою саясаты: 

     Максималды  бағалау  ұпайлары  уақытылы  орындау  және  жұмыстың  жоғары  сапасына 

байланысты. 

6.3.  Университет  студенттерін  академиялық  жұмылғыштықты  ұйымдастыру 

жағдайындағы бағаларының аусуы  


          ҚР-да      ECTS  (Еуропалық  трансферт  жүйесі    (ауысу)  және  кредит  жинақтау)  бойынша 

студенттер  бағаларының ұпай-рейтингтік әріптік жүйеге аусуы 3 және 4 кестеде көрсетілген.    

        3 кесте.    

 ECTS 


бойынша баға 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Ұпайлардың 

цифрлік 

баламасы 

%-дық 

көрсеткіш Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

            4 кесте.   ECTS бойынша бағалау 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Ұпайлардың 

цифрлік 

баламасы 

%-дық 

көрсеткіш Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


ECTS бойынша 

баға 


 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

 Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

  Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

  Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

 

7.  Курс саясаты: 

 сабаққа кешікпеу; 

 сабақта ұялы телефонды сөндіру; 

 оқытушының сұрақтарына жауап беріп, сабаққа белсенді қатысу;   

 жазбаша тапсырмаларды уақытылы және тиянақты орындау; 

 жоспарлы тапсырмаларды көрсетілген мерзімде өткізу; 

 дәлелді  себептер  бойынша  жіберілген  практикалық  сабақтарды  өтеу  (деканаттан 

рұқсат қағазы болған жағдайда); 

 

кітапханада және үйде өздігінен дайындалу.  8.  Академиялық этика нормалары: 

 тәртіп сақтау; 

 тәрбиелілік; 

 тілектестік; 

 адалдық; 

 жауапкершілік; 

 мұқтияттылық және ұқыптылық. 

Жанжал  туған  жағдаяттарды  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен,  болмаған 

жағдайда деканат қызметкерлері көмегіне жүгіну.  

9. Әдебиет тізімі 

Негізгі әдебиет: 

1.  Русский  язык.  Учебное  пособие  для  студентов  казахских  отделений  университетов  

(бакалавриат). – Под редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – 

Алматы, 2012. 

2. Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи. Русский язык.- Алматы, 2011. 

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – 2-е изд. – М., 2006. 4.  Букейханова  Р.К.,  Смирнова  Ю.Г.,  Жанабаева  Е.Б.  Русский  язык  -  2.  Методические 

указания и комплекс упражнений (для всех специальностей). Алматы, 2009. – 66 с. 

5  .  Нурмаханова  М.К.  Русский  язык  для  бакалавриата  всех  специальностей.  Учебное 

пособие. – Алматы: НАО «АУЭС»  - 2014  – 95 с. 

6. Кубдашева К.Б.  Русский язык.  Методические указания и комплекс упражнений  (для 

специальностей  5В060200, 5В100200,5В070300) . Алматы: АУЭС, 2014 –  34 с. 

7.  Кубдашева  К.Б.    Русский  язык  –  2.  Методические  указания  и  комплекс  упражнений  

(для специальностей  5В071800, 5В081200). Алматы: АУЭС, 2014 –  34 с. 

8.  Чернявская  В.Е.  Интерпретация  научного  текста.  Стиль.  Текст.  Дискурс.  М.,  2007.  – 

128 с. 


9.  Смирнова  Ю.Г.  Русский  язык.  Хрестоматия.  Основной  курс  (для  всех 

специальностей). Алматы: АУЭС, 2010. – 18 с. + 1 CD. 

10.  Кадырова  Г.Р.  Русский  язык.  Учебные  тексты  и  речевые  упражнения  по  русскому 

языку. Учебное пособие. Алматы, 2008 – 140 с. 

11.  Введенская  Л.А.,  Павлова  Л.Г.    Риторика  и  культура  речи.  Пособие.  –  Ростов  н/Д.: 

Феникс 2008.– 537 с.   

 

Қосымша әдебиет: 

1.

 Смирнова  Ю.Г.  Русский  язык  –  1.  Научный  стиль.  Справочные  материалы  для 

самостоятельной работы (для всех специальностей). Алматы,  2010. – 28 с. 

2.

 

 Саньярова  Н.С.  Русский  язык.  Практикум  по  культуре  речи.  Учебное  пособие.    – Алматы: НАО «АУЭС»   2013. - 480 с. 

3. Кубдашева К.Б.  Русский язык - 2. Методическая разработка по письменным формам 

делового 

общения 


и 

комплект 

второй 

самостоятельной работы 

для 


всех 

специальностей.Алматы: АУЭС. 2012 

4.  Кузнецов С.А. Новейший большой толковый словарь русского языка. СПб. Норинт, 

2008– 1536 с. 

5. Зельдович Б.З. Деловое общение. Учебное пособие. М.: Альфа-пресс. 2007 – 456 с. 

 

Компьютерлік  бағдарлама 

100 компьютерных упражнений по русскому языку («Russian»).  

 

    


жүктеу 110.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет