Бекітемін аатф деканы Табултаев С. С. 2016 ж. Orakdszh 4304- oracle қорында деректерді сақтауды жобалаужүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата13.09.2017
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КЕАҚ Алматы энергетика және байланыс университеті 

Аэроғарыш және ақпараттық технологиялар факультеті 

 «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы 

 

 

 БЕКІТЕМІН

 

ААТФ Деканы 

________________ Табултаев С. С. 

«______»_______________ 2016 ж. 

 

 

  

ORAKDSZH 4304- ORACLE ҚОРЫНДА ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУДЫ 

ЖОБАЛАУ

  

пәні бойынша 

Syllabus 

 

5B070400 -«

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы үшін 

 

  

 

Курс Cеместр   

Кредиттер саны   ECTS кредиттер саны     

Барлық сағаттар саны      135 

Оның ішінде: 

 

Лекциялар  30 

Зертханалық сабақтар  

30 

ОӨЖ  


75 

оның ішінде СОӨЖ             

30 

Курстық жұмыс   

Емтихан 


 

 

  

 

  

Алматы, 2016 Syllabus  жұмыс  бағдарламасы  негізінде  дайындалған  және  Компьютерлік 

технологиялар кафедра отырысында талқыланған. 

 

Құрастырушы: КТ кафедрасының доценты ________________ Аманбаев А.А. 

 

Хаттама № __13_ кафедра отырысы  «___23___»__06___2016 ж.  

 

КТ кафедрасының меңгерушісі   

 

  З.К.Куралбаев 

 

Syllabus  Аэроғарыш  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  отрысында  талқыланған  және  бекітілген  (  Хаттама 

№ 6 28.06.2016 ж.) . 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Мұғалімдер: 

 

Аманбаев Абдирахман Абдиханович  – ф.-м.ғ.к., доцент АУЭС, каб. С307. Контакты: 8(727)2606695, 

kt@aipet.kz

 

Сабақты  беретін  мұғалім  –  Аманбаева  Адирахман  Абдиханович, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының доценты. 1984 жылы С.М. Киров 

атындағы  КазМУ,  қолданбалы  математика  және  механика  факультетіндегі 

қолданбалы  матемаика  мамандығын  бітірген.  Жалпы  жұмыс  стажы  35  жыл, 

оның ішінде АУЭС-де 15 жыл.     

2 Кафедрада болатын уақыт (С307 ауд.) – график бойынша (кафедраның 

ақпараттық  стендінде),  консультациялар  уақыты  –  сабақ  кестесіне  сәйкес 

(ақпарат кафедраның ақпараттық стендінде орнатылған). 

 

3. Оқу пәніне мінездеме.  

3.1  Пәнді  оқыту  мақсаты  -  «ORACLDE    қорында  деректерді  сақтауды 

жобалау»  курсы  жоғарғы  оқу  орындарының  студенттері  үшін,  студенттердің 

ортақ  түсінігі  мен  тәжирбиеде  СУБД  Oracle,  (MS  Visual  Studio) 

программаларының  клиенттік  ұсынысты  қарастыру  және  профессионалды 

программалау. 

3.2  Пәннің  есебі  –  «ORACLDE    қорында  деректерді  сақтауды  жобалау» 

пәні  деректер  қорларын  жобалау  саласындағы  білімдерді  студенттерге  игеру, 

жобаны  іске  асыру  ортасын  сауатты  таңдау  және  өңделген  жобаны  белгілі 

мәліметтер  қорларын  басқаратын  жүйеде  іске  асыру.  Деректер  қорларын 

басқаратын  белгілі  жүйелерде  жұмыс  жасауын,  қазірғі  кездегі  құралдарды 

пайдалануын,  желілік  жүйелердің  жұмысының  негізгі  принциптерін  игеру 

болашақ жас мамандарға өз жұмысын сауатты үйымдастыруға көмек береді.  

 

3.3 Пәнді баяндау 

 

Курсытың  мақсаты студенттерді базалық түрлендіру және деректер сақтау бағытында  арнайы  мамандандырылған  деректер  қоры  мен  негізгі  корпаративті 

түсінікті,  OLAP  негізі,  архитектуралы  мәліметтер  қоры,  клиент/сервер 

архитектурасы,  Oracle  аймағындағы  бағдарламалар  архитектурасын  тусіну, 

Oracle  –  дағы  SQL  тілінің  стандартты  элементтерін  түсіну,  PL/SQL  тілдерінің 

жүйелі  түрде  қолдыныла  білу,  және  деректер  қорын  санаулы  түрде  қолданыла 

білу, жүйе арқылы мәліметтерді жібере білу, Oracle – дағы мәліметтер қорын мен 

басқара  отырып  оны  қорғау  шараларын  білу,  берілген  мәліметтер  арқылы 

администраторлық деректер және электронды техникалар инженерінің кәсібінде 

жүйелі түрде қолданыла білу тиіс. 

Институттағы  1-3  курстағы  “Информатика”,  “Жоғарға  математика”,  

“Жоғарғы  деңгейдегі  тілдерді  программалау”,  және  “Жүйедегі  деректер  қоры”,  

пәніндері    игереледі.  Осы  арқылы  алынған  біліммен  уйренген  база  арқылы  

“Компьютерлік ақпараттарды қорғау мен тәсілдер” пәні, және т.б , курстық және 

дипломдық проектарда қолданылады. Пәнді  оқып  білу  нәтижесінде  студент  жүйелік  позиция  жағынан 

келесілерді  білуі, жасауы және  қолдануы керек.  

Білу керек: 

 жобалау  аймағындағы  негізгі  бағыты,  аспаптық  құлардар  жиынын 

таңдау  және  программалық  өнімдерді  өңдеудің  өміршеңдік  циклін 

қамтамасыздандыруды білу; 

 программалық қамтаманың теориялық негізін құруды білу; 

 программалық  өнімді  өңдеудегі  қолданылатын  мемлекетіміздің  және 

шетелдердің стандарттарын қолдануды білу; 

 

SQL  деректер  қорларын  басқару  жүйелерінде  деректерді  қолдана  және басқара білуі қажет. 

Жасау керек

 программалық  өнімдерді  тарату  және  өңдеу  кезінде  практика  жүзінде 

қолданылған  өміршеңдік  цикл  этаптарымен  қамтамасыздандыратын  аспапты 

құралды таңдау; 

 программалық аспапты құру стандарттарын қолдану

 аспаптық программалық құралдарды қолдану; 

 аспаптарды  қолдану  тиімділігінің  бағасы  және  сапа    мінездемесінің 

талдануы: 

 

аспаптық  программалық  құралды  енгізудің  экономикалық  тиімділік бағасы; 

 аспаптармен  жұмыс  істеудегі  обьектілі  –  бағытталған  және 

құрылымдық тарату әдістері. Қолдана алу керек:  

 аспаптық программалық құралдарды қолдану; 

 программалық аспаптарды өңдеу

 файлдық  жүйелердің  кемшіліктерін  және  мәліметтер  қорларының 

технологиясының дамуының қажеттілігін;  

 

дипломдық жобаларда қолдану;  

нормалау принциптері негізінде мәліметтер қорының жобасын өңдеу;  

үлгіленетін  тақырып  аймағының  жобасын  белгілі  іске  асыру  ортасын оқып білу. 

 

3.4  Пререквизиттері:    Информатика,  Бағдарламалау  технологиялары, 

Программа  қамтамасын  құрастыру  технологиясы,  Объектіге  бағдарланған 

программалау.  С++,  Объектіге  бағдарланған  программалау.  С#,  Алгоритмдеу 

және  программалау  негіздері,  Деректер  қорларын  жобалау,  Серверлік  деректер 

қорлары.  3.5 Постреквизиттері: Дипломдық жұмыс.  

 

4. ТАҚЫРЫПТАР МЕН ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Лекциялық сабақтардың мазмұны (30-сағ) 

 

4.1 Дәріс сабақтары

 

  

Негізгі бөлім 

Академиялық  

сағаттың саны 

Лекция  Зертхана 

1

*.  Архитектура    және  бөлінген  жүйенің  негізі. 

Информациялық жүйедегі  (РБД) деректер базасын құру 

және талап ету.  2

*

. OLAP негізі мен кіріспесі. OLAP – тың негізгі түсінігі мен анықтамалары.  3

*

. Oracle архетиктурасы. Таблицадағы кеңістік және файл берілгені. Жұмыс таблицалары, мен  журнал және 

сегменттері. Деректер базасындағы объектілер. Транзак-

циялық журнал. Бөлінген транзакция. Деректер 

базасындағы экземпляр.  4*

. SQL  тілі Oracle үшін. DML операторының тілі.  

Доступты қолдану ортасы.  Oracle жүйесін қорғау 

доступы. Реализациялау мониторингінің доступын 

ақпараттандыру. DDL тілінің операторы.  

Реализациялау мәліметі. Сілтеме түгелділігі. Жүйедегі 

блоктау мен мониторинкті  реализациялау. 5

*

. СУБД ішкі тілі.  Салыстырмалы мінездеме T-SQL және PL/SQL негізі.  Басқару операторы. Орнатылған 

функциялар.  6. PL/SQL тілінің құрылымдық нұсқасы.  Бағдарламалық пакеттер.  Объектік типтер мен жазылған 

таспа, қолдану нұсқалары. Курсор мен басқару. Өңдеуді 

қарастыру. Транзакциялар мен басқару. 8. БД Oracle басқару өнімділігі.  

 Негізгі принципі мен дайындау өнімділігі. OLTP және 

DSS жүйелерін өнімділігін орнату.  

Oracle құралдарының диагностикасын қолдану.  

Инструменталды тестілеу өнімділігін орындау 

операторлары.    9. Oracle- ды басқару мен қорғау.  Security Manager администратор рөлін, қолданушылар 

квотасы мен утилиттары.  

БД – ға қосылу мониторингі. Oracle Advanced Security –

ды қорғау мәліметтері. Виртуалды жабу деректер базасы.  10. Резервті көшіру мен қайта орындау принциптары.  Резервтеу түрін көшіру. Басқару процестерін көшіру. Барлық сағат 

30 


30 

Ескертіу:  *) сыртай оқитын студентнрге арналған тақрыптар.   

 


4.2     Сабақ өткізудің күнтізбелік жоспары  

 

Дәріс оқудың күнтізбелік жоспары 

№ 

Тақырыбы


 

Акад 

сағ. 

Апта 

  

Пайдаланыла

тың 

әдебитетер Дәріс  1. 

Архитектура    және  бөлінген 

жүйенің негізі. Ә.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 14,15 Дәріс 2. 

OLAP негізі мен кіріспесі.

 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15 Дәріс 3. 

Oracle архетиктурасы.

 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15 Дәріс 4. 

Деректер 

базасындағы 

объектілер. Ә.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 14,15 Дәріс 5. 

SQL  тілі Oracle үшін.

 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15 Дәріс 6. 

DDL тілінің операторы.

 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,12,11, 14,15 

7  Дәріс 7. 

СУБД ішкі тілі.

 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15

 Дәріс 8. 

Басқару операторы.

 

Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15

 Дәріс  9. PL/SQL  тілінің  құрылымдық 

нұсқасы.


 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,13, 14,15

 

10  Дәріс 10Курсор мен басқару.

 10 

Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9, 14,15

 

11 Дәріс 11.

 БД Oracle басқару өнімділігі.

 11 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15

 

12 


Дәріс 12. 

Oracle құралдарының 

диагностикасын қолдану.  

12 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15

 

13 


Дәріс 13. 

Oracle- ды басқару мен қорғау. 

13 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15 

14 

Дәріс 14. 

Oracle Advanced Security –ды 

қорғау мәліметтері.

 

14 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15 

15 

Дәріс 15.

 Резервті көшіру мен қайта 

орындау принциптары.

 

15 Ә.1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 14,15 

Ескертіу: семестр сайын оқу кестесімен салыстырып отырыныз. 

 


4.3 Зертханалық сабақ  (30 сағат) 

№ 

п/п 

Жұмыстың мазмұны 

Сағат 

1ORACLE 10g орнату мен ерекшелгі.  

2Oracle экземпляры мен басқару. Басқару компоненті . Database 

Control іске қосылуы мен өшірілуі. Oracle Enterprise Manager.  

OEM деректер  базасындағы  үй  беті.  

3Oracle – дағы сұраныс жұмысының қажеттілігі.  

4SQL мен Oracle тілдерінің операторы мен арнайы 

командалары. 

5 PL/SQL бағдарламасының құрылымы. Типтік деректер. 

Енгізілген типтік деректер. LOB - типі.  Келтірілген типтер. 

Тұрақты мен айнымалыны анықтау .  %TYPE және 

%ROWTYPE атрибуттары. PL/SQL тілдерін басқару 

опреаторы.  Таңдау оператор циклі. Келісімсіз өту  операторы. PL/SQL тілін құру және қолдану коллекциясы. Орнатылған таблицалар.    Индекстелген  таблицалар.    VARRAY-массивы. 

Инициализация коллекциясы.   Коллекциялармен жұмыс 

істеуде қолдану тәсілдері. Жазу.    Курсор мен басқару . Курсорды құру.   FOR циклінде курсорды 

қолдану.  REF CURSOR типі.  

 

Объектілеу типі.   Объектілеу типінің түрі және салыстыру объектісінің типі. PL/SQL тілдерінің пакеті. Пакетті құру. 

Бағдарламалау . Рекурсивті және  келісілген рекурсивті 

бағдарламалар.  Сыртқы   процедуралар.    

  БД түрінде отчеттар мен  приложенияларды құру,  ORACLE/ - 

ды құру. 

 

Барлығы: 30 

Ескертіу:  *) сыртай оқитын студентнрге арналған зертханалық жұмыстар.   

 

 

4.4 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАР ТІЗІМІ. 

 

Курстық  жұмыстың  мақсаты  реляционды  деректер  базасын  құруды 

орындау.  Курстық  жұмысты  проектілеуде  ER  –  тәсілі  арқылы  РБД  –  ны 

қолданады және ORACLE ортасындағы клиенттік-сервер жүйесі арқылы CASE- 

ортасында  орындалады.  Деректер базасын орындау және жобалауда  студенттер 

бір  курстық  жұмысты  орындау  керек.  Курсытық  жұмыста  концептуалды 

модельдің  негізігі  деректері,  арқылы  толық  нысан  мен  нысан  арасындағы 

аралықтар  қарастырылу  керек.  Модель  нысанын  модельдеу    тәсілінің 

графикалық  түрде,    (ERD)  диаграммалары  қолданылады  олар  таблица  және 

реляция (желі) моделі арқылы түрленеді. 

Реляционды  схемасы  деректер    базасы  SQL  тілінде  болады,    олар  SQL  – 

таблицы мен деректер  PL/SQL тілінің командасы арқылы анықталады.  

4.4.1 ЖОА жобалау: Материалдар қозғалысына есеп.  


4.4.2 ЖОА жобалау: Магазиндегі товарлардың қозғалысы. 

4.4.3  ЖОА  жобалау:  Айырбастау  пункттеріндегі  бір  ай  ішінде  валюталар 

курсының өзгерісі (доллар, рубль, евро). 

4.4.4  ЖОА  жобалау:  Айырбастау  пункттеріндегі  бір  кварталдағы 

валюталар курсының өзгерісі (доллар, рубль, евро). 

4.4.5 ЖОА жобалау: Оқтушылардың жылдық нагрузкасын есептеу.  

4.4.6 ЖОА жобалау: Оқтушылардың семестірлік нагрузкасын есептеу.  

4.4.7 ЖОА жобалау: Оқтушылардың сабақ кестесін құру. 

4.4.8 ЖОА жобалау: Бір курсқа арналған сабақ кестесін құру.  

4.4.9 ЖОА жобалау: Екі мамандцққа арналған сабақ кестесін құру. 

4.4.10  ЖОА  жобалау:  Поъездерге  билеттерді  сататын  программаларды 

құру. 


4.4.11 ЖОА жобалау: Студентердің базасы.  

4.4.12 ЖОА жобалау: Экзамен және сессияға рұқсат. 

4.4.13 ЖОА жобалау: Экзамен және келесі курсқа өту. 

4.4.14 ЖОА жобалау: Группа және факультет. 

4.4.15  Студенттер 

контингенті.    Программада  келесі  мәселелер 

қарастырылуы керек: 

4.4.15.1.  Келесі  реквезиттерге  сәйкес  студенттер  тізімін  құру  керек:  аты-

жөні, тегі, жынысы, туған жылы, айы, күні, мамандығы, оқу түрі (ақылы, грант). 

4.4.15.2. Мамандық және оқу түрі бойынша сұраныс құру керек. 

4.4.15.3. Осы сұраныстарға байланысты есеп беруді (отчет) құру керек. 

4.4.16  Жалақыны  есептеу.    Программада  келесі  мәселелер  қарастырылуы 

керек: 

4.4.16.1. Келесі реквезиттерге сәйкес қызметкерлер тізімін құру керек: аты-жөні, тегі, бөлімі, қызметі, жалақысы. 

4.4.16.2.  Премияны,  авансты,  табыс  салығын,  зейнетақылық  төлемдерді, 

кредиттерді есепке ала отырып жалақыны есептеу керек. 

4.4.16.3. Төлем ақыға байланысты сұраныстарды ұйымдастыру керек.. 

4.4.17 Сессия.  Программада келесі мәселелер қарастырылуы керек: 

4.4.17.1.  Келесі  реквезиттерге  сәйкес  студенттер  тізімін  құрастыру  керек 

(кем  дегенде  3  группа):  аты-жөні,  тегі,  мамандығы,  группасы,  сессия 

қортындысы.  

4.4.17.2. Сессия қортындысы  бойынша орта балды шығару керек. 

4.4.17.3. Сессиядан «өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық» және 

«қанағаттанарлықсыз» бағаларын алған студенттер тізімін сұраныс арқылы 

көрсету керек. 

4.4.18 Кітапхана. Программада келесі мәселелер қарастырылуы керек: 

4.4.18.1. Келесі реквезиттерге сәйкес пәнге байланысты әдебиеттер тізімін 

құру  керек  (әр  пәнге  кем  дегенде  5  әдебиет):  авторы,  атауы,  шыққан  жылы, 

шыққан жері, саны.  

4.4.18.2.  Осы  мәліметтерге  сәйкес  авторы,  кітап  атауы,  саны  жайлы 

сұраныстарды ұйымдастыру керек. 

4.4.19  Аэропорт  анықтама  бюросы.  Программада  келесі  мәселелер 

қарастырылуы керек: 4.4.19.1.  Келесі  реквезиттерге  байланысты  база  құру  керек:  рейс  номері, 

соңғы пункт, арақашықтығы (км), билет бағасы, орын саны, бос орын саны, ұшу 

күні.  

4.4.19.2.  Қажетті  бағыттар  бойынша  маршруттарды, бос  орын  санын,  ұшу уақытын анықтайтын сұраныстар құру керек. 

4.4.20  АТС  абоненттері.    Программада  келесі  мәселелер  қарастырылуы 

керек: 

4.4.20.1. Келесі реквезиттерге байланысты база құру керек: аты-жөні, тегі, абонент, телефон номері, абонент мекен жайы.  

4.4.20.2. Номері арқылы абонентті, абонент аты-жөні арқылы телефон 

номерін табу сұраныстарын ұйымдастыру керек. 

4.4.21 МАИ. Программада келесі мәселелер қарастырылуы керек: 

4.4.21.1. Келесі реквезиттерге байланысты база құру керек: Тіркеу номері, 

автомобиль маркасы, түсі, шыққан жылы, иесінің аты-жөні. 

4.4.21.2.  Көрсетілген  автомобил  маркасына  сәйкес  ол  жайлы  толық 

мәліметтерді көрсету керек. 

4.4.22 Кадрлар бөлімі. Программада келесі мәселелер қарастырылуы керек: 

4.4.22.1.  Келесі  реквезиттерге  байланысты  база  құру  керек:  қызметкердің 

аты-жөні, туған жылы, ұлты, стажы, білімі, қызметі, жалақысы. 

4.4.22.2.  Қызметкерлер  жайлы  ақпараттарды  пайдаланып:  кафедра 

бойынша,  білім  денгейіне  байланысты,  стажы  бойынша    сұраныстар 

ұйымдастыру керек.  

4.4.23Хатшы. Программа келесі мәселелерді қарастыруы керек: 

4.4.23.1. Келесі реквезиттерге сәйкес база құру керек: кімге телефон шалып 

хабарласу  керек,  кездесу  керек,  факс,  телефонограмма  жіберу  керек  адамның 

аты-жөні, тегі; бүгінгі күнгі маңызды жұмыстар тізімі; 

4.4. 23.2. Көрсетілген күнге байланысты ақпараттарға сұраныстар жасау. 

4.4.24  Аэропорт  анықтама  жүйесі.  Программа  келесі  мәселелерді 

қарастыруы керек: 

4.4.24.1.  Келесі  реквезиттерге  сәйкес  базаны  құру  керек:  рейс  номері, 

соңғы  пункт,  киломметрмен  берілген  арақашықтық,  билет  бағасы,  жалпы  орын 

саны, бос орын саны, ұшу мерзімі. 

4.4.24.2.    Ұшу  бағыты  бойынша  барлық  рейстерді,  бос  орын  санын, 

мерзімін көрсететін сұраныстар жасау керек. 

4.4.25  Транспорт  түрін  таңдау.  Программада  келесі  мәселелерді 

қарастыруы керек: 

4.4.25.1.  Алматы  мен  Астана  аралығында  жүретін  автобустардың, 

поездардың,  самалеттердің  жүру  кестесін  келесі  реквезиттерге  сәйкес  құру 

керек:  транспрот  түрі,  рейс  номері,  жол  жүру  уақыты,  билет  бағасы,  бос  орын 

саны. 


4.4.25.2.  Берілген  уақытқа  байланысты  рейстер  туралы  ақпаратты  беру 

керек: транспор түрі, бос орын саны. 

 

5 Оқитындардың өзіндік жұмысына арналған тақырыптар(75 сағат) 

Студенттің    өзіндік  жұмысына  лекциялық  материалдар  жұмысы  мен 

лабораториялық  жұмысқа  дайындалу,  лабораториялық  жұмысты  қорғау 


тестілеуге  дайындалу  керек.  Студент  ақпараттар  көзі  арқылы,  мәліметтерді 

оқулықтармен  оқу  құралдары  арқылы  және  периодикалық  басылым  мен  

дәрістер  жинақтары,  анықтама  кітапшалары,  арқылы  алады,  сонымен  қатар  

университет  және  кафедраның  электронды  кітапханасы  арқылы  оқу 

материалдарын,  кафедраның  сайты  мен  анықтама  жүйесінің  ғаламторы  арқылы 

өздеріне қажетті мәліметті алады.  

5.1 

Индексті файлдар. 4 сағат 

5.2 


МҚБЖ дамуының тарихы. 

4 сағат 


5.3 

Кең тараған «үстелдік» МҚБЖ. 

4 сағат 

5.4 


Қазіргі кездегі серверлік МҚБЖ-ің маңызды сипаттамалары. 

4 сағат 


5.5 

Oracle архетиктурасы. ДБ-дағы объектілер. 

4 сағат 

5.6 


Мәліметтердің  теорялық-графтік  үлгілері.  Мәліметтердің 

иерархиялық үлгісі. Мәліметтердің желілік үлгісі. 

4 сағат 

5.7 


 PL/SQL тілін басқару операторы. Таңдау операторы. Оператор 

циклдары. 

4 сағат 

5.8 


PL/SQL 

тілі 


типінің 

нысаны. 


Тип 

нысанының 

спецификациясы.   

6 сағат 


5.9 

Индекстелген  таблицалар.    VARRAY-массивы. 

5 сағат 

5.10 


Рекурсивті және  келісілген рекурсивті бағдарламаны  шақыру.  6 сағат 

Каталог: student -> sillabus -> kt kz
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
kt kz -> «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
kt kz -> «AZhPN1206 Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні
kt kz -> Алматы 2015 2 Syllabus пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған, құрастырушы аға оқытушы Тойгожинова А. Ж

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет