Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Курс бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 171.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі171.19 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚ 

АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР факультеті 

ЭЛЕКТРОНИКА кафедрасы 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

ААТФ деканы 

________ С.С. Табултаев 

«___»_______2016 ж. 

 

 

 КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) 

 

AKSE 2221 – «Радиоэлектронды аппаратуралардың аналогты құрылғылары  мен элементтері» 

пәні бойынша 

5В071600 – Приборлар жасау мамандығына арналған 

 

Курс – 2 Семестр – 4 

ҚР барлық кредит саны – 3 

ECTS барлық кредит саны – 5 

Жалпы сағаттар саны – 135 

Оның ішінде: 

Дәрістер – 22 

Зертханалық сабақтар – 15 

Машықтану сабақтары – 15 

Курстық жұмыс – 1 

СӨЖ – 83 

оның ішінде ОСӨЖ – 30 

Емтихан – 4 семестр 

 

 

 Алматы 2016 

 

Курс  бағдарламасын  (syllabus)  «5В071600  –  Приборлар  жасау» мамандығының  жұмыстық  оқу  жоспарының  негізінде  «Электроника» 

кафедрасының аға оқытушысы С.Б. Абдрешова құрастырды. 

 

Syllabus «Электроника» кафедрасының мәжілісінде қарастырылған және құпталған, 11 мамыр 2016 жыл, № 10 хаттама. 

 

«Электроника» кафедрасының меңгерушісі _________ А.А. Копесбаева  

Syllabus  аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде  қарастырылған  және  бекітілген 

(13.05.2016 ж., № 6 хаттама). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1 Оқытушы жайында: Абдрешова Самал Бексултановна – АЭжБУ аға 

оқытушысы,  30  аса  ғылыми  мақалалары  мен  15  аса  әдістемелік  нұсқаулары 

бар, ғылыми педагогикалық тәжирибесі 16 жылдан асады. Бұл пән бойынша 

зертханалық  сабақтар  арнайы  жабдықталған  зертханалық  аудиторияларда  Б 

327, Б 421 жүргізіледі. 

 

Офис: «Электроника» кафедрасы Мекен-жайы:  050013,  Алматы  қаласы,  А.Байтұрсынұлы  көшесі,  126, 

АЭжБУ 


Байланыс телефоны: 8(727)2784683, samal77@mail.com. 

 

Курстың аудиториялық сабақтарын өткізу уақыты мен орны оқу 

сабақтарының  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  беру  кестесі 

аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің  деканаты  (Д 

409)  мен  Электроника  кафедрасының  (Б  424)  хабарландыру  тақталарына 

енгізілген.  

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  –  пәннің  мақсаты  электрондық  құрылғыларды 

жобалауды  және  оларды  есептеу  әдістерін,  жұмыс  істеу  принциптерін, 

элементтік базасын оқып үйрену болып табылады. 

3.2  Пәннің  мәселесі    –  білім  алу,  электрондық  құрылғылардың 

құрылымдық  және  принципиалдық  сұлбаларын  оқып  үйрену  және 

дағдылану,  олардың  жұмыс  істеу  принциптерін  талдау  және  электрондық 

аппаратураның элементтерін дұрыс таңдау жасап үйрену. 3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  «5B071600  –  Приборлар  жасау»  мамандығының  студенттеріне 

арналған.  Курстың  негізгі  міндеті  болып,  студенттердің  жартылай  өткізгіш 

электроника  негіздерін,  негізгі  жартылай  өткізгіш  аспаптар  мен 

құрылғылардың  жұмыс  істеу  принциптері  мен  сипаттамаларын,  сонымен 

қатар  дискретті  элементтер  мен  интегралдық  ықшам  сұлбалар  негізіндегі 

күшейткіштерді  тұрғызу  принциптерін,  операциялық  күшейткіштер 

негізіндегі 

сызықты 

және 


сызықсыз 

құрылғыларды, 

сигналдар 

генераторларын  және  басқа  аналогтық  құрылғыларды  оқып  меңгеруі 

табылады. 

«Аналогты  құрылғылардың  сұлбатехникасы  мен  элементтері»  курсын 

аяқтағанда студент міндетті 

дағдылану қажет: 

 электрониканың заманауи және келешек даму бағыттары жайлы; 

 түрлі электрондық аспаптардың қолдану аймақтары жайлы. 

білу керек: 

 электрондық аспаптар мен құрылғылардың жұмыс істеу принциптері 

мен конструкциялық ерекшеліктерін; 

 

электрондық аспаптарда жүретін физикалық құбылыстарды;   

электрондық  аспаптар  мен  аналогтық  құрылғылардың  негізгі 

сипаттамаларын. 

істей білу керек: 

 электрондық аспаптар мен аналогтық құрылғылардың көрсеткіштері 

мен сипаттамаларын эксперименталды әдіспен анықтай білу; 

 

жартылай  өткізгіш  құрылғыларда  электрлік  шамаларды  өлшеуді жүргізе білу; 

 электрондық  сұлбаның  негізгі  элементтерін  таңдау  және  олардың 

көрсеткіштерін алдын ала есептеуді жүргізе білу. 3.4 Пәннің қайта деректемелері: математика 1, математика 2, физика 

1, 


физика  2,  сызықты  электр  тізбектерінің  теориясы,  өлшеуіш 

түрлендіргіштер. 3.5 

Пәннің 

кейінгі 

деректемелері: 

интегралдық 

және 

микропроцессорлық  схемотехника,  сигналдарды  сандық  өңдеу  негіздері, автоматтық басқару теориясы, сигналдарды өңдеу цифрлық процессорлар. 

 

4 Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (22 сағ.) 

№ 

Тақырып (модульдер, бөлімдер) Әдебиет номері 

1* 


Қалыпты күйдегі электронды-кемтіктік p-n ауысу, оның тура 

және кері ығысуы. p-n ауысудың негізгі сипаттамалары мен 

көрсеткіштері.  Жартылай  өткізгіш  диодтар:  төменгі  және 

жоғары  жиілікті  түзеткіш,  стабилитрон,  импульстік, 

варикап,  туннельдік,  қайтымды  және  Шоттки  диоды  –  2 

сағат. 


Ә.1, 2, 5, 10 

2* 


Биполярлық  транзисторлар.  Құрылымы  және  жұмыс  істеу 

принципі,  қосылу  сұлбалары,  негізгі  көрсеткіштері  мен 

сипаттамалары,  ортақ  эмиттер  сұлбасымен  қосылған 

транзистордың  сипаттамалары,  транзистордың  күшейту 

коэффициентінің жиілікке тәуелділігі – 2 сағат. 

Ә.1, 2, 5, 10 

Басқарылатын  p-n  ауысуы  бар  өрістік  (униполярлы) транзисторлар  (ӨТ),  қондырылған  және  индукцияланған 

каналы бар оқшауланған тиекті ӨТ – 2 сағат. 

Ә.1, 2, 5, 10 

4* 


Фотоэлектрлік  аспаптар,  оптоэлектрониканың  элементтік 

базасы. 


Жарық 

жолдары, 

жарық 

көздері, фотоқабылдағыштар.  Оптрондар.  Ауыстырып  қосқыш 

жартылай өткізіш аспаптар. Динистор, тиристор, симмистор 

– 2 сағат. 

Ә.1, 2, 5, 10 

5* 

Интегралдық  микросұлбалар.  Интегралдық  сұлбалардың (ИС)  жіктелуі;  жартылай  өткізгіш  интегралдық  сұлбалар; 

интегралдық  транзисторлардың  түрлері;  транзисторлардағы 

қисындық  элементтер;  жадының  жартылай  өткізгіш 

интегралдық сұлбалары – 2 сағат. 

Ә. 3, 8 

6* 


Аналогтық 

электрондық 

құрылғылардың 

негізгі 


сипаттамалары.  Аналогтық  электрондық  күшейткіштердің 

Ә. 4, 5, 10  

жіктелуі;  аналогтық  электрондық  құрылғылардың  негізгі техникалық 

көрсеткіштері 

мен 

сипаттамалары. Күшейткіштердегі кері байланыстар – 2 сағат. 

7* 


Күшейткіштің 

жұмыс 


режимін 

қамтамасыз 

ету. 

Күшейткіштің  жұмыс  режимін  қамтамасыз  ету  әдістері; күшейткіш каскадта жұмыс режимін тұрақтандыру әдістері; 

күшейткіштердің шығыс каскадтары – 2 сағат. 

Ә. 4, 5, 10

 

8* Дифференциалдық  күшейткіш  (ДК).  ДК  қосылу  сұлбасы 

және  жұмыс  істеу  принципі;  тұрақты  ток  генераторы  бар 

ДК; динамикалық жүктемесі бар ДК – 2 сағат.

 

Ә. 4, 5, 10 Операциялық  күшейткіш  (ОК).  Негізгі  көрсеткіштері  мен 

сипаттамалары.  Екі  каскадты  ОК  құрылымдық  және 

принципиалды  сұлбасы.  ОК  сыртқы  тізбектері.  Кері 

байланыстары бар ОК – 2 сағат.

 

Ә. 4, 5, 10 

10 


ОК  сигналдарды  аналогтық  өңдеу  құралдары.  Терістейтін, 

терістемейтін  күшейткіштер,  айнымалы  сигнал  күшейткіші, 

шешуші  күшейткіштер,  компаратор  және  Шмидт  триггері. 

Сигналдар  генераторлары;  Вин  көпірі  бар  синусоидалық 

толқындардың RC генераторлары – 2 сағат.

 

Ә. 4, 5, 10 11 

Активті  сүзгілер.  Мультивибратор;  сызықты  өзгеретін 

кернеу  генераторы.  Кернеу  және  ток  тұрақтандырғыштары. 

Тұрақтандырғыштардың  негізгі  көрсеткіштері.  Параметрлік 

тұрақтандырғыштар.  Компенсациялық  тұрақтандырғыштар. 

Импульстік тұрақтандырғыштар – 2 сағат.

 

Ә. 4, 5, 10 Ескерту:  *  белгісімен  көрсетілген  позиция  тақырыптары  сырттай  оқу 

студенттеріне оқылады, ал қалғандары СӨЖ шеңберінде оқытылады. 4.2 Тәжірибелік дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың тізімдері (15 сағ.) 

Зертханалық  жұмыстар  әдістемелік  нұсқауларға  сәйкес  орындалады 

[12, 15]. 

№ 

Тақырып Әдебиет номері 

және бөлімі

 

1*

 Түзеткіш диодпен стабилитронның сипаттамаларын 

зерттеу– 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 

2* Биполярлық  транзисторды  және  басқарылатын  р-n 

ауысуы бар өрістік транзисторды зерттеу– 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 Тиристорды және транзисторлық оптронды зерттеу 

– 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 Транзисторлық стабилизатор – 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 

5* 


Кернеудің интегралды стабилизаторы – 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 

6* 


Кернеудің кілттік тұрақтандырғышы – 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 Бірфазалы екі жарты периодты басқарылатын тиристор негізіндегі түзеткіштің сұлбасын зерттеу – 

2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 Жиіліктік реттегішті зерттеу – 2 сағат. 

Ә. 10, 12, 15

 


 

Ескерту:  *  белгісімен  көрсетілген  позиция  тақырыптары  сырттай  оқу студенттерімен орындалады. 

 

4.2.2 Машықтану сабақтарының тақырыптары (15 сағ.) 

№ 

Тақырып Әдебиет номері 

және бөлімі

 

1* 


Күшейткіштің жүктеме және тікелей динамикалық 

сипаттамаларын тұрғызу – 2 сағат. 

Ә.10, 16, 17 

Транзисторлардың  тұрақты  токта  жұмыс  істеуін және 

тұрақтандыруды 

қамтамасыз 

ететін 


тізбектерді есептеу – 2 сағат. 

Ә.10, 16, 17

 

3* 


Алдын-ала күшейту каскадтарын есептеу – 2 сағат. 

Ә.10, 16, 17

 Ақырғы каскадтарды есептеу – 2 сағат. Ә.10, 16, 17

 

5* Дифференциалдық каскадтарды есептеу – 2 сағат. 

Ә.10, 16, 17

 Операциалық  күшейткіштер  негізінде  құрылған құрылғыларды есептеу – 2 сағат. 

Ә.10, 16, 17

 Активті RC сүзгілерді есептеу – 2 сағат. Ә.10, 16, 17

 Автотербелмелі генераторларды есептеу – 2 сағат. 

Ә.10, 16, 17

 

Ескерту:  *  белгісімен  көрсетілген  позиция  тақырыптары  сырттай  оқу студенттеріне жүргізіледі, ал қалғандары СӨЖ шеңберінде оқытылады. 

 

4.3 Курстық жұмыс Тақырыбы: Төменгі жиілік күшейткішін есептеу. 

Әдістемелік нұсқауларға сәйкес орындалады [14]. Тапсырма семестрдің 

екінші аптасында беріледі. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары (83 сағ.) 

Өз  бетінше  жүргізілетін  жүмыстар  дәрістік  және  зертханалық 

сабақтарды қамтитын сұрақтарға ұсынылған әдебиеттер бойынша өз бетінше 

жауап  іздеу  үшін  арналған.  Өз  бетінше  жүргізілетін  жұмыстардың  балама 

тізімдері: 

4.4.1 

ОК  негізіндегі:  сызықты,  түрлендіргіш,  қосындылауыш, интегралдауыш  және  дифференциалдауыш  күшейткіштерді  есептеу  және 

оқып білу. 

4.4.2  Қуат  күшейткішін,  бақылау  сұлбасын,  оптрондардың  көмегімен 

алынған  басқару  және  дабыл  қағу  сұлбаларын  есептеу;  екілік  ондық 

санағыштардың,  ығыстыру  регистрлерінің  және  ақпаратты  бейнелеу 

сұлбаларын тұрғызу.  

4.5  Оқытушының  студенттермен  өзіндік  жұмыстары  (ОСӨЖ) 

шеңберіндегі сабақтардың жоспары 

 

№ апта 

Тапсырма 

Өткізу түрі 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Ұсынылған 

әдебиеттер 


 

Жартылай өткізгіш диодтар: төменгі жиілікті (ТЖ), 

жоғары жиілікті (ЖЖ), 

асажоғары жиілікті (АЖЖ), 

импульстік, симметриялы 

стабилитрон, варикап, 

варактор, туннельдік, 

қайтымды және Шоттки 

диоды. Жартылай өткізгіш 

диодтардың таңбалануы. 

Презентация p-n ауысулар туралы 

жалпы мәліметтер мен 

түсініктер. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

6 қос. 


Транзисторлардың жоғары 

жиіліктер мен импульстік 

режимдердегі жұмысы. 

Қосарланған транзисторлар, 

Шоттки транзисторлары 

құрылымы мен жұмыс істеу 

принциптері. Эберс-Молл 

моделі түріндегі 

транзистордың балама 

сұлбалары. 

Есептер шығару 

Есептерді шығарған 

уақытта БТ физикалық 

және h-параметрлерін 

еске түсіру қажет. 

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

6 қос. 


МТЖ 


және 

МДЖ 


транзисторлары. 

Өрістік 


транзистор 

түрлері 


мен 

олардың  ерекшеліктері.  ӨТ 

температуралық  тәуелділік 

сипаттамалары. 

Транзистордың 

жиіліктік 

қасиеттері. 

Есептер шығару 

Транзисторлардың 

жұмыс істеу 

принциптерін, оның 

температуралық және 

жиіліктік 

көрсеткіштері мен 

сипаттамаларын еске 

түсіру. 


1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

6 қос. 


Зарядты байланысты өрістік 

аспаптар. Тиристордың 

динистор режиміндегі 

жұмысы. Симметриялық 

тиристорлар: диак, триак. 

Басқарылатын түзеткіштер. 

Тренинг 


Есептерді шығарған 

уақытта динисторлар 

мен тиристорлардың 

негізгі көрсеткіштерін 

қолдану. 

1 нег. 


2 нег. 

1 қос. 


Индикаторлық 

аспаптар. 

Электронды-сәулелік 

түтікшелер,  газдыразрядты 

аспаптар,  СКИ,  жартылай 

өткізгіш 

индикаторлар. 

Лазерлер. 

Оптрондар: 

диодтық, 

транзисторлық, 

тиристорлық 

және 


резисторлық. 

Презентация 

ОЭА түрлерімен 

танысу және оларды 

жіктей білу. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

Интегралдық  сұлбалардағы транзисторлар. 

Көпэмиттерлі  транзистор. 

Шотки  транзисторы.  МДЖ-

транзисторлары. 

Презентация 

Түрлі сипаттамалары 

мен көрсеткіштері бар 

жеке және топтық 

жобалар жасау. 

1 нег. 


2 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

2 қос. 


3 қос. 

Аналогтық электрондық құрылғылар. Күшейткіш 

каскадтарының сұлбалары. 

Жеке және 

топтық жобалар 

жасау 

Түрлі қосылу сұлбаларын жүзеге 

асыра отырып, есептер 

шығару. 

1 нег. 


2 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

2 қос. 


Кері  байланыстардың  (КБ) 

принциптері,  тағайындалуы 

және 


түрлері. 

Оны 


қамтамасыз  етудің  негізгі 

әдістері.  КБ-тың күшейткіш 

құрылғылардың 

негізгі 


көрсеткіштері 

мен 


Жеке және 

топтық жобалар 

жасау 

Түрлі қосылу сұлбаларын жүзеге 

асыра отырып, есептер 

шығару. 

1 нег. 


2 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

 

сипаттамаларына әсері. ДК  түрлері,  ДК  жұмыс 

режимдері. 

ОК 


типтік 

құрылымдары 

мен 

каскадтары. Сигналдарды 

аналогтық 

өңдеу 

құрылғыларын  құру  үшін ОК  қолдану.  ОК  негізіндегі 

күшейткіштердің 

төзімділігі. 

ОК 


түзету 

тізбектері. 

Презентация 

ДК пен ОК жұмысын 

оқып үйренгенде алған 

білімдерін қолдану. 

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

10 


Аналогты 

сигналдарды 

өңдеуді  қамтамасыз  ететін 

құрылғылар.  Логорифмдік 

күшейткіштер, 

аналогтық 

көбейткіштер. 

ОК 


негізіндегі 

амплитудалық 

және фазалық детекторлар. 

Пікірсайыс 

Сұлбаларды 

тұрғызудың түрлі 

нұсқаларын қарастыру. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

6 қос. 


11 

Сүзгілерді  жүзеге  асыру 

әдістері. 

Төменгі 


және 

жоғарғы 


жиіліктің 

АС, 


жолақтық 

және 


режекторлық сүзгілер. 

Пікірсайыс 

Түрлі сүзгілермен 

жеке және топтық 

жобалар жасау. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

6 қос. 


12 

Шмидт 


триггері. 

Генераторлардың 

тағайындалуы мен түрлері. 

Тренинг 


Әртүрлі сигналдар 

генераторларын 

қолдану мысалдарын 

келтіру. 

1 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

6 қос. 


13 

Цифрлық 


өлшеуіш 

аспаптар. 

Электрлік 

шамаларды 

аналогты-

цифрлық 


түрлендірудің 

негізгі 


қағидалары. 

Цифрлы-аналогтық 

түрлендіргіштер.  Аналогты-

цифрлық түрлендіргіштер. 

Тренинг 

АЦТ пен ЦАТ қолдану 

мысалдарын келтіру. 

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

14 


Өлшеуіш 

сигналдардың 

генераторлары. 

Өлшеуді 


автоматтандыру. 

Эксплуатациялық 

өлшеулерді 

бейнелегенде 

және 

комплексті түрде 

талдағанда 

автоматтандырылған 

жүйелердің 

ролі 

мен 


бағыты. 

Презентация 

ӨЖ-мен танысу және 

онымен жұмыс істей 

білу. 

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

7 қос. 


15 

Қуат күшейткішін, бақылау 

сұлбасын, оптрондардың 

көмегімен алынған басқару 

және дабыл қағу 

сұлбаларын есептеу; екілік 

ондық санағыштардың, 

ығыстыру регистрлерінің 

және ақпаратты бейнелеу 

сұлбаларын тұрғызу. 

Презентация 

Аналогтық 

электрондық 

құрылғылардың 

бірнеше түрлерін 

зерттеуді үйрену. 

1 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

6 қос. 


7 қос. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар тізімі  

1

 Жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі. 

2

 p-n ауысу қалыпты жағдайда. 

3

 p-n ауысудың тура және кері ығысуы. 

 

4 

Вольтамперлік сипаттама. 

5

 

p-n ауысудың негізгі көрсеткіштері. 6

 

p-n ауысудың тесілуі. 7

 

p-n ауысуды жасау әдістері. 8

 

Түзеткіш диод. 9

 

Стабилитрон. 10

 

Варикап. 11

 

Туннельдік диод. Қайтымды диод. 12

 

Металл жартылай өткізгіш түйіспесі. Шоттки диоды. 13

 

Транзисторлардың жіктелуі. 14

 

Транзистордың құрылысы. 15

 

Транзистордың жұмыс істеу принципі. 16

 

Транзистордағы токтар. 17

 

Базаның модуляциясы. 18

 

Транзистордың ОБ, ОЭ, ОК қосылу сұлбалары. 19

 

Транзисторлардың  негізгі  көрсеткіштері:  а)  физикалық,  б)  h-параметрлері. 

20

 Транзисторлардың  негізгі  сипаттамалары,  негізгі  көрсеткіштер 

кестесі. 

21

 

ОЭ  қосылған  сұлбаның  сипаттамалары  (кіріс,  шығыс,  токты  тура беру). 

22

 Басқарылатын 

p-n 


ауысуы 

бар 


униполярлық 

(өрістік) 

транзисторлар. 

23

 Оқшауланған тиекті униполярлық транзисторлар. 

24

 Тиристор, динистор. 

25

 Бірауысулы транзистор. 

26

 Сәулелік диод. 

27

 Фотодиод, ВАС. 

28

 Оптрондар. 

29

 Интегралдық сұлбалардың жіктелуі. 

30

 Күшейткіштер. Құрылымдық сұлбасы. Жіктелуі. 

31

 Күшейткіштердің қосылу сұлбалары, күшейту кластары. 

32

 Бір каскадты күшейткіш. 

33

 Күшейткіштегі кері байланыстар. 

34

 Жұмыс нүктесін ығыстыру сұлбалары. 

35

 Жұмыс  нүктесін  термотұрақтандыру  және  термокомпенсациялау 

сұлбалары. 

36

 

ТТК ерекшеліктері: дрейфтің пайда болу себептері және оны азайту әдістері. 

37

 Дифференциалдық күшейткіш. 

38

 Дифференциалдық күшейткіштің жұмыс режимдері. 

39

 Тұрақты  ток  генераторы  бар  дифференциалдық  күшейткіш  (ТТГ 

бар ДК). 10 

 

40 

Динамикалық жүктемесі бар дифференциалдық күшейткіш (токтық 

айна сұлбасы). 

41

 Операциялық (амалдық) күшейткіш, жалпы мәліметтер. 

42

 Операциялық күшейткіш, негізгі көрсеткіштері. 

43

 Операциялық  күшейткіш,  құрылымдық  және  принципиалды 

сұлбалары. 

44

 

Операциялық күшейткіш сызықсыз режимде. 45

 

Компаратор. 46

 

Шмит триггері. 47

 

Сигналдар генераторлары, генератордың өзіндік қозу шарттары. 48

 

Вин көпірі бар синусоидалық толқындардың RC-генераторы. 49

 

Мультивибратор. 50

 

Сызықты өзгеретін кернеулердің генераторы.  

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған  курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

 

1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95 - 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90 - 94 

В+ 


3,33 

85 - 89 


Жақсы 

В 

3,0 80 - 84 

В- 


2,67 

75 - 79 


С+ 

2,33 


70 - 74 

Қанағат 


С 

2,0 


65 - 69 

С- 


1,67 

60 - 64 


D+ 

1,33 


55 - 59 

1,0 50 - 54 0 - 49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

2 кесте – Әр жұмыс түрінің маңыздылығы Көрсеткіш 

Салмақтық коэффициент 

Зертханалық жұмыстардың орындалуы 

0,4 


11 

 

Курстық жұмыс 0,4 

Дәріске қатысуы 

0,1 

Машықтану сабақтарындағы жұмыс 0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (О

Р1,0  

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және 

әрқайсысы оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

БР = (Б

1

 + Б2

)/2*0,2 + О

Р

 *0,8. 


Қорытынды баға былай шығарылады 

Қ = 0,6БР+0,4Е, 

мұндағы Е – емтихан бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максималды  бағалау  балдары  жұмысты  жақсы  орындау  мен  жоғары 

сапа  көрсеткіші  кезінде  қойылады.  Тестілеуді  бағалау  мен  дәріске  қатысу 

балдары  дұрыс  жауап  саны  мен  дәрістен  қалған  сабақ  санына  байланысты 

қойылады. 

6.3  Университет  оқушыларының  академиялық  мобильдігін 

ұйымдастыру кезінде бағаларды ауыстыру 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  (Кредитті  трансферттеу 

(ауыстыру) және жинаудың европалық жүйесі) бойынша бағаларды балдық-

рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес кері жүзеге 

асырылады. 

 

3  кесте  –  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша бағаларды баллдық-рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

4 кесте – ҚР балдық-рейтингті әріптік жүйе бағаларын ECTS бойынша бағаға ауыстыру 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы


 

В 

12 

 

В 3,0 

80-84 


Жақсы

 

С 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 


2,33 

70-74 


Қанағаттанарлық

 

С 2,0 

65-69 


Қанағаттанарлық

 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 


1,33 

55-59 


1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық

 0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р  50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың  зерттеу  жұмыстарына  қатынасынсыз  анықталады,  1:1  тең 

болады. 

 

7 Курстың саясаты: 

 сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; 

 оқытушының  ұсынған  сабақ  сценариін  қарқынды  қатыса  отырып, 

мұқият тыңдау керек

 

себепті жағдайлармен қалған (деканаттың рұқсатымен) зертханалық жұмыстарды өтеу қажет; 

 курстық  жұмысты  қорғауды  семестрдің  соңғының  алдындағы 

аптасына дейін орындау керек; 

 

кітапханада және үйде өз бетінше жұмыс істеу.  

8 Академиялық әдеп нормалары: 

 тәртіптілік; 

 тәрбиелілік; 

 ақ пейілділік; 

 адалдық; 

 жауапкершіліктік; 

 аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Жанжалды жағдайлар оқу топтарында оқытушымен, эдвайзермен ашық 

түрде  талқылануы  керек,  ал  шешілмеген  жағдайда  деканат  қызметкерлері 

араласады.  

Әдебиеттер тізімі  

Негізгі: 

1

 Павлов  В.Н.,  Ногин  В.Н.  Схемотехника  аналоговых  электронных 

устройств. – М.: Радио и связь, 2005. – 320 с. 13 

 

2 

Опадчий  Ю.Ф.,  Глудкин  О.П.,  Гуров  А.И.  Аналоговая  и  цифровая 

электроника:  Учебник  для  вузов.  Под  ред.  О.П.  Глудкина.  –  М.:  Горячая 

линия-Телеком. 2005, - 768 с. 

3

 

Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб.пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 704 с. 

4

 Прянишников  В.А.  Электроника:  Полный  курс  лекций.  –  СПб.: 

КОРОНА принт, Бином Пресс, 2006. – 416 с.

 

5

 Щука А.А. Электроника. Учебное пособие. Изд-во: BHV-СПб, 2005. 

– 800 с. 

6

 

Амиров  Ж.  Х.  Электротехника  және  электроника:  Оқу  құралы  – АЭжБИ, Алматы, 2005. – 87 б. 

7

 Әміров  Ж.  Қ.  Электроника  негіздері:  Оқу  құралы  –  АЭжБИ, 

Алматы, 2010. – 60 б. 

8

 

Нұрманов М.Ш., Құрманов А.Т., Жанқозин Ә.Ж. Электроника және микросхемотехника:  Оқулық  –  ҚР  ішкі  істер  министрлігінің  академиясы, 

Алматы, 2000. – 235 б. 

9

 

Жолшараева  Т.М.  Микроэлектроника.  Шала  өткізгішті  аспаптар: Оқу  құралы/Т.М.  Жолшараева,  З.М.  Рахимжанова  –  ҚР  БжҒМ,  КЕАҚ 

АЭжБИ, –2009. – 82б. 

10

 

Схемотехника:  Оқу  құралы/А.Т.  Ибраев,  Т.М.  Жолшараева,  А.Б. Нусибалиева; ҚР БжҒМ, КЕАҚ АЭжБУ. – Алматы: АЭжБУ, 2013. – 78б. 

11

 Нефедов  А.В.  Транзисторы  для  бытовой,  промышленной  и 

специальной  аппаратуры:  Справочное  пособие.  –  М.:  Солон-Пресс,  2006.  – 

600 с. 

12

 Абдрешова  С.Б.  Аналогты  құрылғылардың  сұлбатехникасы  мен 

элементтері.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әістемелік 

нұсқаулар.  5В071600  –  Приборлар  жасау  мамандығының  студенттеріне 

арналған – Алматы: АЭжБУ, 2014. – 31 б. 

13

 

Жолшараева  Т.М.,  Абдрешова  С.Б.  Элементы  и  схемотехника аналоговых  устройств.  Конспект  лекций  для  студентов  всех  форм обучения 

специальности 5В071600 – Приборостроение – Алматы: АУЭС, 2014. – 51 с. 

(на русском и казахском языке). 

14

 Жолшараева  Т.М.,  Абдрешова  С.Б.  Элементы  и  схемотехника 

аналоговых  устройств.  Методические  указания  к  выполнению  курсовой 

работы  для  студентов  очной  формы  обучения  специальности  5В071600  – 

Приборостроение  –  Алматы:  АУЭС,  2014.  –  41  с.  (на  русском  и  казахском 

языке). 

Қосымша: 

15

 Электрондық  құрылғылар  мен  ақпараттық  жүйелерді  электрмен 

қоректендіру:  5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер  мамандығының  барлық  оқу 

түрінің  студентеріне  арналған  зертханалық  жұмыстарды  орындау  бойынша 

әдістемелік  нұсқаулар,  КЕАҚ  АЭжБИ  –  С.Б.Абдрешова,  А.Б.Нусибалиева.- 

Алматы: АЭжБУ, 2011. – 30б. 


14 

 

16 

Расчет электронных схем: Примеры и задачи: Учебное пособие для 

вузов / Г.И. Изъюрова [и др.].- М.: Высш.шк., 1987. – 336с. 

17

 Гольденберг,  Л.М.  Машинные  расчеты  электронных  схем.  ч.1. 

Схемы  алгоритмов  линейные  задачи  оптимизации  /  Л.М.  Гольденберг.-  Л., 1976. – 56с.

 

Каталог: student -> sillabus -> electronic kz
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
electronic kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев. 2016 ж аот 2219 – «АҚпараттық Өлшеуіш техникасы»
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев. 2016 ж аот 2219 – «АҚпараттық Өлшеуіш техникасы»
electronic kz -> «Бекітемін» аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Курс бағдарламасы (Syllabus)

жүктеу 171.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет