Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»жүктеу 3.26 Mb.
Pdf просмотр
бет33/33
Дата09.01.2017
өлшемі3.26 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Каракоз

М. Әуезовтің “Қарагөз” трагедиясының орысша нұсқасы. 

Көшірмесін М. Әуезов қоры Мәскеуден Ресей мемлекеттік 

әдебиет және өнер мұрағатынан (РМӘӨМ) алдырды. 72 беттік 

пьеса мәтінінің екінші беттерінің барлығына мұрағаттың штам-

пы басылған (ф. 2329, опись 6, ед.хран. 626). Пьеса мәтінінің 

титулды бетінде “Каракоз (Карагез), трагедия в 4 актах, 7 кар-

тинах” деп жазылып, 1959 жыл датасы қойылған. Мәтін ма-

шинкамен А 4 пішіндегі қағазға таза басылған. Еш жерінде 

редакцияланған, түзетілген жері жоқ. Орфографиялық, 

пунктуациялық қателер кездеспейді. Автор алғашқы ба-

сылымды өзі қарап, қайта бастырғаны байқалады. Кейбір 

диалогтардың тұсында тік сызықтар, кейбір сөз, сөйлемдердің 

астында көлденең сызықтар ғана кездеседі.

“Қарагөз” трагедиясы 1926 жылы Қазақстан халық 

ағарту комиссариаты жариялаған драмалық шығармалар 

бәйгесінде бірінші орын алып, жеке кітап болып шыққан,  

театрда қойылған. Реалистік бағытта жазылған трагедия біраз 

солақай сынға ұшырап, М. Әуезов 1959 жылы пьеса мәтінін 

жаңа уақыт талаптарына орай қайта жазып шыққан. Бұл 

тұрғыдағы мәліметтер М. Әуезов шығармаларының елу томдық 

академиялық толық басылымының 3-томындағы ғылыми 

түсініктемелерде берілді.

“Қарагөз” трагедиясының орысша нұсқасы Мұхтар 

Әуезовтің Мәскеуде “Художественная литература” баспасы-

нан шыққан бес томдық шығармалар жинағының 4-томында 

жарық көрді (1975, 205–254-бб.). Орыс тіліне аударған Вл. Кор-

нилов. М. Әуезов “Қарагөздің” екінші нұсқасын 1960 жылы 

шыққан “Қараш-Қараш” жинағына кіргізген. Трагедияның 

 

Вл. Корнилов жасаған орысша аудармасы (5 томдық шығармалар жинағы, 4-том) мен Әуезов қорының Ресей мемлекеттік 

әдебиет және өнер мұрағатынан алдырған нұсқасын қазақ 

тіліндегі екі нұсқамен (1926 және 1959 жылғы) салыстырған 

кезде орысша мәтіннің екеуі де 1959 жылғы нұсқамен сәйкес 456

келді. Кейіпкерлері түгелдей сақталған, бірде-бір кейіпкер сөзі, 

репризалар қалдырылмай, толығымен аударылған. “Еңлік –  

Кебек” пьесасының И. Сельвинский жасаған аудармасын 

қазақша нұсқамен салыстырғанда, Сельвинскийдің еркін ау-

дарма әдісін қолданып, кейбір диалогтарды аудармай кеткен 

жерлері, өзінше еркін ықшамдағаны, кейде ұлғайтып аударған 

жерлері кездеседі. Мәскеуден алдырылған М. Әуезовтің өзі 

жасаған “Еңлік – Кебек” мәтіні жайында да осыны айтуға 

болады. Қазақша нұсқа мәтінін қатал, дәлме-дәл ұстанбай, 

еркін аударып жазып шыққан. Ал “Барымта” әңгімесінің 

 

М. Әуезовтің өзі жасаған орысша нұсқасында әңгіменің алғашқы, 1925 жылы “Таң” журналында шыққан және кейінгі 

1936 жылғы нұсқаны қатар алғаны көрінеді. 

“Қарагөздің” М. Әуезов жасаған орысша нұсқасы дәлме-

дәл аударманың айқын үлгісі. Аудармашылық жұмыстың 

мұндай әдісін М. Әуезов Шекспир, Гоголь, Толстой, Джек Лон-

дон, т.б. шығармаларына жасаған аудармаларында ұстанған. 

“Қарагөз” трагедиясын аударуда Вл. Корнилов та дәл осы әдісті 

қолданған. Осыған орай 1970 жылдары шыққан орыс тіліндегі 

бес томдық шығармалар жинағына трагедия мәтінінің орыс-

ша нұсқасын дайындауға Корнилов РМӘӨМ-ге 1959 жылы 

түскен орысша мәтінді пайдаланды ма деген сұрақ туады. 

Сөзбе-сөз, жолма-жол аударманы пайдаланған кезде аударма-

шы жұмысында байқалатын біраз заңдылықтар бар. Ол сөйлем, 

диалог көлемі мен синтаксисінен, сөз тіркестерінен, ұлттық 

ұғымдарға қатысты сөздерді пайдаланудан, т.б. да көркемдік 

элементтерден байқалады. “Қарагөздің” 1959 жылғы қазақша 

нұсқасын, Вл. Корнилов аударуындағы орысша нұсқаны, 

РМӘӨМ-нен алдырылған М. Әуезовтің аты-жөні қойылған, 

1959 жыл датасымен берілген нұсқаларды салыстырған кезде 

Вл. Корниловтың өзінше қазақ тіліндегі нұсқадан аударғаны 

байқалды. Кейбір жерлерінде орысша екі нұсқада дәлме-дәл 

келетін сөз тіркестері бар. Бұл тікелей Корниловтың дәлме-

дәл аударма әдісін қолданғандығынан және М. Әуезовтің 1959 

жылы дайындаған нұсқасын дәл осы жылы (РМӘӨМ-нен 

келген мәтінде 1959 жыл датасы тұр) Мәскеуге жіберу үшін 

қазақшасынан ауытқымай дәлме-дәл аударып, аз уақытта да-

йындап бергенінен болу керек. Үш нұсқаның кейбір мысалда-

ры: 


1959 жылғы қазақша нұсқа: 

“Н а р ш а. Асан, сен бұл күнде еркесің. Тұнығы бұзылмас 

айдын судың ақ құсы емеспісің; көңілге жақса – отырдың, 

жақпаса – ұштың, кеттің. Біз уайым айтып жүдетіп жүрмесек?

А с а н. Жарқыным, бас алып, құлақ тігісіңді ұнатпадым. 

Сөз сарыныңда кейіс бар ғой, мәнін айтшы!457

Н а р ш а. Біздей жанның кейісі не болу керек, сезбеймісің? 

Қол-аяғым сау, басым аман, өзім жас. Ағайынның аялаған ба-

ласымын. Тоқпақ жалды торының үйіріндей қалың Досан 

бірімін. Өзімдей салтанатты қайныма келіп жатырмын. Қыз... 

кызық... думан, той. Тек сонда да менде арман бар. Саған соны 

айтпақпын. Менің дертім – Қарагөз...

 А с а н. Қарагөз! Қарагөздің ақ жүзінде мін бар ма? Оны хор 

жігіт олқысынбаса, кім кемсінеді? Ер жігіт арман етер алтын 

тақ, иран бақ Қарагөздей-ақ болмас па? Не мін таптың?

Н а р ш а. Рас, Қарагөзде мін жоқ. Қарагөздің ақылы мен 

көркі мен түгілі, менен зор хан-қара, би-төренің қайсысына 

болса да олқы келмес.

А с а н. Енді не жетпейді? Қарауылдың асылы, күміс 

бәйтеректегі бұлбұлы Қарагөз болғанда, сен оның алған жары 

екенсің, не тілейсің? Мен ұқпадым. 

Н а р ш а. Қарагөз ақылымен, мінезімен тұсау салып тұр ғой 

маған.


А с а н. Ой, тәңірі-ай, ақ батамен қосылған, ақ адал малы 

төленген, күйеуі ұрын келген қалыңдық қайтіп қана, не деп 

қана тұсаушы еді сендей – нардай жігіт күйеуін?!”

Вл. Корниловтың аудармасы:

Н а р ш а. Асан, ты вольный певец, ты все равно что лебедь 

на тихой озерной глади. Хочешь – плывешь, не хочешь – уле-

таешь. Боюсь, что мы своей печалью испортим тебе веселье.

А с а н. Друг мой, не нравится мне, что ты повесил голову, 

как усталый иноходец. Тоскуешь, грустишь... В чем дело?

Н а р ш а. О чем мне печалиться? Я здоров, молод, любим 

родными. Род наш досан – богат и велик, как большой косяк 

в табуне. Все хорошо: приехал я к невесте, вокруг веселые де-

вушки, будет шумный той. А счастья нет. Вот почему я тоскую. 

О ней только и думаю, о Карагоз!

А с а н. Карагоз! Да разве есть изъян в ее красе? Не знаю та-

кого, кто мог бы найти в ней недостатки. Все наши джигиты 

мечтают о ней, но она недоступна для них, как царский трон. 

Так в чем же дело? Что ты нашел в ней плохого?

Н а р ш а. Карагоз хороша, и умна, и красива. Не только я, 

а любой юноша из самой высшей знати посчитал бы за счастье 

обручиться с ней!

А с а н. Так чего же ты хочешь? Самое дорогое, что есть в 

ауле Караул, – это Карагоз. Она – соловей на вершине сере-

бристого тополя. Ты избран ею. Чего тебе еще нужно? Я тебя 

не пойму.

Н а р ш а. Подавляет она меня своим умом и своей манерой 

держаться. Не чувствую я себя с ней свободно. 

30–1184


458

А с а н. О аллах! Родители тебя благословили, скот ты за 

нее отдал сполна. Приехал к ней, как велит обычай. Чем же она 

тебя, такого молодца, жениха, завтрашнего мужа, может пода-

влять?

РМӘӨМ-нен алған М. Әуезов жасаған мәтін: Н а р ш а. Асан, ты вольний певец, ты – что лебедь на ши-

рокой тихой глади: понравилось – плывешь, не понравилось –  

улетишь. Боюсь, что сво своей печалью мы испортим твое на-

строение.

А с а н. Друг мой, не нравится мне понурая голова, как 

у коня усталого. Тоску я слышу в голосе твоем: Скажи в чем 

дело?

Н а р ш а. О чем я могу печалиться?! – Здоров, молод, род-ные любят, сам я из многочисленного рода Досан, что большой 

косяк в табуне. Вот приехал к невесте родного рода. Девушки, 

веселье, шумный пир (той). И все же нет счастья. Вот о чем я 

печалюсь. О ней моя дума – о Каракоз! 

А с а н. О Каракоз! Разве есть изъян в ее красоте? Я не знаю 

джигита, который бы нашел в ней недостатки. Она же для джи-

гита мечта, трон, на который ему не взойти, гурия райского 

сада. Так в чем же дело? Что ты в ней нашел плохого? 

Н а р ш а. Да, действительно Каракоз хороша, умна, кра-

сива, не только я, но любой из знати, белой кости посчитал бы 

счастье обручиться с ней.

А с а н. Так чего не хватает тебе? Самое дорогое, что есть в 

роде Караул – это Каракоз. Соловей на вершине серебристого 

тополя – это Каракоз. Ты же ее избранник. Так, что тебе надо

я не пойму.

Н а р ш а. Меня связывает Каракоз своим умом, поведени-

ем своим.

А с а н. О боже! Родители тебя благословили, скот ты чест-

но отдал за нее. Приехал к ней как положено, – как же она мо-

жет тебя, такого джигита, жениха, супруга связывать?” 

Үш нұсқаның осындай қалпы, стильдік ерекшеліктері 

трагедияның өнбойында сақталған. 

Орысша екі мәтін де 1959 жылғы қазақша нұсқаны дәл 

беруге тырысқан. Бұл үрдіс пьеса мәтінінің басынан аяғына 

дейін сақталған. “Әуезов үйі” ғылыми-мәдени орталығының 

қолжазба қорында М. Әуезовтің өз қолымен жазылған “Абай” 

трагедиясының орысша жолма-жол аудармасы бар. Кейін 

 

Л. Соболев пен М. Әуезовтің авторлығымен шыққан трагедия мәтінінің диалогтары жаңағы М.Әуезов қолымен жазылып, 

подстрочник деп берілген мәтіндегі диалогтармен сөзбе-сөз 

бірдей. Тек кейін жарияланған мәтін ықшамдалып, сахналық 


қойылымға ыңғайланған. М. Әуезов мұражайының қолжазба 

қорында сақталған “Абай жолының” кейбір тарауларының 

Әуезов жасаған жолма-жол аудармасы жайында да осыны 

айтуға болады. Ал “Қарагөздің” Корнилов жасаған аудармасы 

мен РМӘӨМ-нен келген орысша нұсқасында мағынасы бірдей 

болғанмен, сөзбе-сөз дәл келетін жерлерінің мөлшері салыс-

тырмалы түрде алғанда анағұрлым аз. Текстологиялық салыс-

тыру жұмысы Вл. Корниловтың пьесаны өзінше аударғанын 

көрсетті. Бұл қазақы ұғымдарды аударған жерлерден де 

байқалады. Томға беріліп отырған “Қарагөз” трагедиясының 

орысша мәтіні аудармадан гөрі М. Әуезовтің өзі жазып шыққан 

орысша нұсқаға келеді.

Трагедия мәтіні М. Әуезов шығармаларының академиялық 

толық басылымының бұл томына Ресей мемлекеттік әдебиет 

және өнер мұрағатынан алынған мәтіні бойынша берілді.

Р. Әбдіғұлов


460

Александр Серафимович Попов (1861–1943) – орыс жазушысы. КСРО Мемлекеттік сыйлығының иегері (1943).

“Өз ерлерінің еңбегін жұмысшы табы ғана 

бағалай біледі”, “Темір тасқын”

Орыс жазушысы А. Серафимовичтің 70 жасқа толған ме-

рейтойына байланысты баспа беттерінде той иесіне арналған 

мақалалар топтамасы жарық көрді.

Осы мерейтойға орай М. Әуезов А. Серафимовичтің

1

 қысқаша өмірбаяны мен “Темір тасқын” романынан үзіндіні 

аударып, “Әдебиет майданы” журналына (1933. №1. 5–12-бб.) 

жариялады. 

Азамат соғысының қиын-қыстау кезеңдерін бейнелеген 

Серафимовичтің “Темір тасқын” романы 1924 жылы жарыққа 

шықты. 


Осы романның алғашқы тарауынан аударылған үзінді басқа 

еш жерде жарияланбаған. 

М. Әуезов “Қазақ әдебиеті” газетінің 1957 жылғы 15 қара-

шасындағы санында жарық көрген “Октябрь өркені” атты 

мақаласында “Жалпы революциялық идеяны бойына сіңіріп, 

орыс совет әдебиетінің ең ірі өкілдері бастаған дәстүрлерді 

баурап меңгерді. Сол бағытты бастаған... Серафимовичтің 

үлгілерін үйрену, өсу дәуірі басталады” деп жылы лебізін 

білдірген. 

А. Серафимовичтің “Темір тасқын” романының толық 

нұсқасын М. Дәулетбаев аударып шығарды (Алматы–Қазан, 

1935. 203 б.).

Қолжазбасы сақталмаған материалдың журналдағы 

жарық көрген нұсқасы негізге алынып, аударма мәтініндегі 

“жел тиірмен”, “бәлшебек”, “ыстанса”, “іштік”, “ішнәрсе”, 

“пәселке”, т. б. сөздер 50-томға өзгеріссіз, сол күйінде жіберіліп 

отыр.

 

С. Майлыбай461

АЛФАВИТТІК КӨРСЕТКІШ

А

Авдеев – 36

Айманов Ш. – 229, 298

Аймауытұлы Ж. – 258

Ақылбаев Б.Ә.  – 61

Ақылбаев Э. – 63

Алекторов – 275

Алтынсарин Ы. – 279

Аманжолов Қ. – 232, 235

Анисимов И.И. – 48, 49

Анов Н.И. – 239, 288, 290

Арагон Л. – 369

Арнштам Л.О. – 20, 21

Атамбаев У.Д. – 134

Афиногенов А.Н. – 275

Афонов И.И. – 361

Ахметов А.  – 34, 37, 245

Ахметов З. – 373

Ахметов Ш. – 335

Ахтанов Т.  – 64, 65 

Ахунбаев – 242

Ахынжанова С. – 29Ә

Әбдіқадыров Қ. – 336

Әбдіқалықов – 331

Әбетов Ғ. – 272

Әбілев Д. – 250

Әбішев Ә. – 50, 52, 245

Әлімқұлов Т. – 287, 376

Әуезова В.Н. – 8, 236, 238, 269

Әуезов Елдар – 262

Әуезов Ернар –  11, 236, 262

Әуезова Л.М. – 9, 236


462

Әуезов М.О. – 9, 98, 221

Әуезов Мұрат – 59, 100, 242, 300

Әуезова Ү.О. –  12, 36Б

Бабаханов З. – 363

Базарбаев М. – 378

Байғалиев Х.Б. – 56, 245

Байқадамова Д. – 21

Балмұханов С. – 65

Балтақай – 52, 54

Балтағожин – 231

Бәйішев С. – 326, 330, 331

Бегалин С. – 250

Бекмаханов Е. – 248

Бекмұратов – 245

Белинский – 295

Бисенова Ғ. – 59

Богданова М. – 10, 11, 279

Борисенко В.В. – 274

Боровков А.К. – 38, 40

Брагинский И.С. – 36, 37В

Волков – 326 

Вургун С. – 20

Г

Гарагаш А. – 37

Герасимов М. – 272

Герасимович Г. – 28

Граник – 149, 150

Грибоедов – 362

Груздев И.М. – 44

Гоголь – 295, 328

Головенченко – 134, 135

Гольдблат М. – 297, 298

Горяев М.И. – 333, 335

Горький А.М. – 323 Ғ

Ғабдуллин М. – 44, 45, 333, 334, 335, 338, 339, 345

Ғабитова Ф. – 98

Ғұмарова М. – 304463

Д

Даронян С.К. – 228, 232, 235, 237

Дмитриев – 134

Добролюбов – 295

Довженко А.П. – 20, 21

Достоевский Ф.М. – 204

Дүйсенбаев Ы.Т. – 32

Е 

Евгеньев  – 108, 145, 147

Егоров – 47

Ержанова М. – 37

Ермолинский – 358, 359, 360

Есбатыров – 107

Есенжанов Х. – 376

Есмағамбетов – 231Ж

Жаймурзин Ә. – 33, 34, 37, 245, 336

Жангелдин Ә. Т. – 38, 40

Жанғалин М.О. – 21, 40

Жандосов О. – 258

Жанділдин Н. – 52, 54, 334, 337

Жансүгірова И. – 88

Жарқымбеков Қ. – 307

Жармағамбетов Қ. – 34, 37

Жароков Т. – 279

Жәлелов К. –258

Жетпісбаев Б – 250

Жданов А.А – 364

Жиреншин Ә. – 320

Жуков – 36

Жумин Р. – 30, 31, 33, 353

Жұмалиев Қ. – 319

З

Завадский Ю.А. – 47, 49 

Закарин А.З. – 300, 348, 349, 352 

Зинченко А.И. – 11

Злобин С.П. – 299

И

Иванов Вс.В. – 238, 246

Ильдарова М. – 70


464

Исаковский М.В. – 27, 28

Ипмағамбетов Ә. – 48, 50, 228 

К

Карташов А. – 50

Катинов В. – 223, 233

Кафтанов С.В. – 346

Кедрина З.С. – 29, 235, 288 

Кенжебаев Б. – 15, 265

Кеңесбаев І. – 48, 50

Кирьянов – 30, 39, 149

Климович Л.И – 38, 39, 40, 338, 340

Кожевников В.М. – 49, 228, 232, 233, 289, 354, 356

Кочетов – 288

Көбдіков Т. – 260

Кривицкий А.Ю. – 283

Крон – 328

Кузнецов П. – 248, 260

Кульманова З.П. – 147, 148Қ

Қабдолов З. – 376

Қаратаев М. – 231, 235, 302

Қасымов К. – 217, 219, 311, 313, 345

Қирабаев С.С. – 287

Қонаев А.М. – 45

Қонаев Д.А – 31, 32, 245

Қонаев Диар – 64

Қонаев Елдар – 50, 236

Қоңыратбаев Ә. – 373

Қуанышбаев Қ. – 21

Құнанбаев А. – 279, 321

Құрманов К.К. – 351

Л

Левина А.Н. – 47

Леонов Л.М. – 310, 311

Лермонтов М. – 295

Лизунова Е.В. – 374

Лопе де Вега – 289, 290М

Макаров А.Н. – 231, 283, 285

Макеев – 358

Маленков Г.М. – 219465

Михайлов – 150

Момышұлы Б. – 248

Моргун – 245

Мөңкеұлы М. – 252

Муллокандов Э. – 278

Мұқанов С. – 33, 35, 37, 221, 228, 232

Мұстафин Ғ. – 21

Мұхамедқанов Қ. – 218

Мүсірепов Ғ. – 35, 37, 40, 221, 228, 232

Мыңбаев К. – 12

Н

Неклюдов – 34

Никитин – 245

Никольская А.Б.  – 11, 49, 107, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 

132, 135, 151

Нұрмағамбетова О. – 304

Нұрпейісов Ә. – 376

Нұрымбаева М. – 41, 245

Нұрышев С. – 241

О

Олидор О. – 20, 21

Омаров С. – 245, 351 

Омаров І. – 21, 134, 135, 296

Омарханова Г. – 12

Оңдасынов Н.Д – 27

Оразалин К. – 67, 100

Орманов Ғ. – 336

Островский Н.А. – 296

Охлопков Н.П. – 47, 49П

Панкина В.П. – 301

Пантиелев А.Н. – 32, 246

Паустовский К.Г. – 19, 21

Петросян А.А. – 54

Погодин Н.Ф. – 20, 21, 237, 238

Поздняков – 184

Покровский – 333

Поликарпов Д.А. – 288, 353

Пономаренко П.К. – 338, 340, 341, 345

Прутт – 328

Пушкин А.С. – 296466

Р

Ритман-Фетисов М.И. – 59, 60, 241

Розмухамедова З. – 37

Рюриков Б.С – 48, 49, 228, 232, 236С

Саврасов – 351

Cағындықов Қ. – 248

Сағындықов Ш. – 264

Садыкбеков Т. – 242

Салиев – 242

Сандлер О.А. – 34, 37

Сасбұқаев Ә. – 309

Сауранбаев Н.Т. – 31, 32, 321, 333

Сахариев Б. – 378

Сәрсенбаев Ә. – 229

Сәтбаев Қ.И. – 255, 272, 320

Сәтбаева Ш. – 279

Сейдалин – 324

Сембаев А. – 38, 40 

Сильченко М.С. – 303, 333

Симонов К.М. – 47, 49, 233, 234, 236, 237, 275, 290

Симонов Р.Н. – 47, 49

Синкер П. – 364, 370

Синявский – 19

Скосырев – 106, 133, 149, 150, 152 

Смеляков – 229

Смирнова В.В.– 237, 244, 281, 283, 284, 285, 288

Смирнова Н.С. – 22, 25, 41, 271, 302, 334, 335

Снегин Д. – 245

Соболев Л.С. – 26, 135, 216, 220, 232, 271, 274

Соболева О.И. – 26

Сокольский Д.В – 31, 32

Степанов – 360

Сужиков М.А. – 33, 34, 37, 245, 334, 352, 357

Сулимов М.В. – 55, 56, 239, 297

Султанов И. – 18

Сурков А.А. – 47, 49, 228, 229, 232, 233, 235, 236, 280, 366

Суровцев Ю. – 302

Суслов М.А. – 219, 313

Сучков Н.Л. – 236

Сүйіншалиев Х. – 287

Сүлеев А. – 94

Сүлеев Б. – 68 


467

Сүлейменов Б. – 320

Сыдықов Т. – 303

Сызганов А.Н. – 56, 57Т 

Тажиев И. – 39, 40

Тайбеков – 245

Тарловская Е.А. – 262

Тәжібаев Ә. – 12, 20, 39, 327, 331

Тәжібаев Т.Т. – 245

Твен М. – 289

Тихонов Н.С. – 48, 49, 290

Тоғжанов Ғ. – 258

Толстой А. – 253

Тренев – 328

Тургенев И.С. – 3

Түркебаев Е. А. – 54 

Түркебаева Ә. А. – 54

Тілеубергенов Ы. – 305

У

Уахатов Б. –  320, 372

Уәлиханов Ш. – 266, 279, 359, 362

Уикс – 369, 370

Усанович М.И. – 17

Утесов – 278Ф

Фадеев А.А. – 27, 108, 134, 149, 152, 153, 337

Фаизова Р. – 121, 123, 281, 282, 283, 289

Фелтон М. – 35, 37Х

Хромков И.П. – 245, 349

Худрук Г.Ю. – 222

Ч

Чудновский – 244Ш

Шаймерденов С. – 376

Шалабеков Д. – 302

Шамжанова Р. – 37

Шамота – 287


468

Шарипов И. – 51, 52

Шарипова Ғ. – 12

Шашкин З. – 290, 376

Шаяхметов Ж. – 33, 34, 37, 39, 48, 245, 312, 329, 335, 350, 357

Шәріпов Ә. – 300

Шекспир – 328

Шнейдер – 19

Шойынбаев Т. – 31

Шонанов Т. – 258

Шокин Ш. – 379

Шолохов М.А. – 62

Шухов И. – 30, 31, 32, 33, 358

Ы

Ысқақов Бақытжан – 37

Ысқақов Б. –  373, 379

Ысқақов Бүркіт – 38, 336

Ысмайылов Е. – 21, 248

Ысмайылов Н. – 306Ю

Юдахин К.К. – 143Я

Яковлев И.Д. – 356

Якупов – 351, 352


469

М А З М Ұ Н Ы

І. ХАТТАР ........................................................................................ 5

Отбасылық хаттар............................................................................ 7

№ 1–33. М. Ауэзов – В.Н. Ауэзовой, Л.М. Ауэзовой, 

Э.М. Ауэзову ........................................................................8–65

№ 34–74. М. Әуезов – Ф. Ғабитоваға, М.М. Әуезовке ....... 67–101Л. Соболев және басқалармен “Абай” 

романына қатысты жазысқан хаттары ......................................... 102

№ 75. Л. Соболев – М. Ауэзову .................................................. 105

№ 76. М. Ауэзов – Л. Соболеву .................................................. 134

№ 77. Л. Соболев – М. Ауэзову .................................................. 146

№ 78. М. Ауэзов – Л. Соболеву .................................................. 181

№ 79–80. Л. Соболев – М. Ауэзову .................................... 197–215

№ 81–82. М. Ауэзов – А. Фадееву ...................................... 215–220

№ 83. Дорогой Сергей Леонидович! ........................................... 220

№ 84. В. Катинов – М. Ауэзову .................................................. 222

М. Әуезов – жеке адамдарға ........................................................ 224

№ 85–92. М. Ауэзов – З. Кедриной, А. Пантиелеву .......... 225–246

№ 93–97. М. Әуезов – М. Ғабдуллинге.............................. 246–255

№ 98. М. Әуезов – С. Сәдуақасовқа ........................................... 255  

№ 99–100. М. Ауэзов – П. Кузнецову ................................ 258–261

№ 101. М. Ауэзов – Е. Тарловской ............................................. 261

№ 102. М. Әуезов – Е. Ысмайыловқа ........................................ 263

№ 103. М. Әуезов – Б. Кенжебаевқа .......................................... 264  

№ 104. М. Әуезов – М. Сильченкоға ......................................... 266

№ 105–107. М. Әуезов – Ы. Дүйсенбаевқа ........................ 267–272

№ 108–109. М. Ауэзов – В. Борисенко .............................. 273–275

№ 110. М. Ауэзов – К. Симонову ............................................... 275470

№ 111. М. Ауэзов – Э. Муллокандову ........................................ 276

№ 112. М. Әуезов – Ш. Сәтбаеваға ............................................ 278

№ 113–114. М. Ауэзов – Е. Суркову .................................. 279–280

№ 115. М. Ауэзов – В. Смирновой ............................................. 280

№ 116. М. Ауэзов – К. Симонову ............................................... 281

№ 117–118. М. Ауэзов – В. Кожевникову ......................... 283–286

№ 119. М. Әуезов – Т. Әлімқұловқа ........................................... 286

№ 120. М. Әуезов – Т. Әлімқұлов пен З. Шашкинге................. 288

№ 121. М. Ауэзов – Н. Анову и З. Шашкину ............................. 290

№ 122. М. Ауэзов – Н. Анову ..................................................... 291

№ 123. М. Әуезов – І. Омаровқа ................................................. 293

№ 124. М. Әуезов – Н. Жанділдинге .......................................... 296

№ 125. М. Ауэзов – С. Злобину .................................................. 298 

№ 126. М. Әуезов – Ә. Шәріповке ............................................. 299

№ 127. М. Ауэзов – В. Панкиной ............................................... 300

№ 128. М. Ауэзов – М. Сильченко, Н. Смирновой, 

М. Гумаровой, О. Нурмаганбетовой ..................................... 301

№ 129. Қадірлі Алпысбай! ........................................................... 304

№ 130. М. Әуезов – Ы. Тілеубергеновке .................................... 305

№ 131. М. Әуезов – Н. Ысмайылов пен Қ. Манасовқа ............. 306

№ 132. М. Әуезов – Қ. Жарқынбековке ..................................... 307

№ 133. М. Әуезов – Ә. Сасбұқаевқа ........................................... 308

№ 134. М. Әуезов – Ғ. Мұстафинге ............................................ 309  

№ 135. М. Ауэзов – М.А. Суслову .............................................. 310

№ 136. М. Әуезов – Қ. Жұмалиевке ........................................... 313

№ 137. М. Ауэзов – А. Никольской............................................ 320

№ 138. М. Ауэзов – М.А. Горькому ............................................ 321М. Әуезов – ресми адамдарға  ..................................................... 324

№ 139. В Семипалатинское Губоно от лектора 

Кирпедтехникума, бывш. технического 

редактора журнала “Тан”, органа Семгубкома, 

Губисполкома и Губпрофсовета – 

Ауэзова Мухтара .................................................................... 324

№ 140. М. Ауэзов – И. В. Сталину ............................................. 326

№ 141. М. Ауэзов – М. Сужикову, Н. Джандильдину ............... 333

№ 142. М. Ауэзов – Ж. Шаяхметову .......................................... 336

№ 143. М. Ауэзов – А. Фадееву, А. Суркову, К. Симонову ....... 337

№ 144. М. Ауэзов – П. Пономаренко......................................... 340

№ 145. М. Ауэзов – С. Кафтанову .............................................. 346

№ 146. М. Ауэзов – Ж. Шаяхметову .......................................... 348


471

№ 147. М. Ауэзов – К. Курманову ............................................. 351

№ 148. М. Ауэзов – Д. Поликарпову .......................................... 353

№ 149. М. Ауэзов – И. Яковлеву ................................................ 356

№ 150. М. Ауэзов – Ж. Шаяхметову, И. Афонову, 

М. Сужикову .......................................................................... 357

№ 151. Директору почтовой конторы при Доме    

связи, начальнику 2-го почтового отделения ....................... 362

№ 152. М. Ауэзов – А. Суркову .................................................. 364

№ 153. Министру культуры СССР ............................................. 364М. Әуезов – шетелдік достарына ................................................. 368 

№ 154. М. Ауэзов – Л. Арагону................................................... 368

№ 155. М. Ауэзов – м-р Уиксу ................................................... 369

№ 156. М. Ауэзов – П. Синкеру ................................................. 370М. Әуезовтің соңғы хаттары (Москва – Кунцево) ....................... 371 

№ 157. М. Әуезов – Е. Ысмайыловқа ........................................ 371

№ 158. М. Ауэзов – Е. Лизуновой .............................................. 373

№ 159. М. Әуезов – Т. Ахтановқа ............................................... 374

№ 160. М. Әуезов – З. Шашкинге .............................................. 376

№ 161–162. М. Әуезов – М. Базарбаевқа ........................... 378–379ІІ. АУДАРМАЛАР........................................................................ 381

Каракоз (пьеса) ........................................................................... 383

Өз ерлерінің еңбегін жұмысшы табы ғана бағалай біледі .......... 434

А. Серафимович. “Темір тасқын” (романнан үзінді) ................... 440ІІІ. ҒЫЛЫМИ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР .......................................... 453

Алфавиттік көрсеткіш ................................................................. 461УЕЗОВ МҰХТАР ОМАРХАНҰЛЫ

Шығармаларының елу томдық толық жинағы

50-том

Академиялық ғылыми басылым

М.О.  уезов атындағы  дебиет және  нер институтының

ғылыми кеңесінде бекітіліп, баспаға ұсынылған

Баспа жобасының жетекшілері: 

С. Назарбаева, Б. Қанапиянов

Редакторлары:

Б. Хабдина, Б. Мұсахан

Компьютерде беттеген 

И. Селиванова/

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды. Құрастырған жəне алғы сөзін жазған филология ғылымдарының докторы, профессор

жүктеу 3.26 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет