«Бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйрету технологиясы»жүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата06.05.2017
өлшемі0.75 Mb.
#8597
  1   2   3   4   5   6   7

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

 

Әлеуметтік-педагогикалық факультет  

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы  

 

 

  

 

  

 

«Бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйрету 

технологиясы» 

пәнінен 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

050102 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығына арналған 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Қарағанды 2011 

 

  

Құрастырған:  

Сарбасова Қарлығаш Амангелдіқызы -  бастауыш оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының професоры 

 

 

  

 

«Бастауыш мектепте 

есептерді 

шығаруға 

үйрету 


технологиясы» 

пәні 


болашақ 

бастауыш 

білім 

берудің 


педагогтарына есептерді шығаруға үйрету технологиясынан білім, 

білік,  дағдыны  қалыптастыруды  көздейді  және  оқу  жоспарына 

сәйкес 4 курста 7 семестрде таңдау компонентіне кіретін элективті 

курс болып табылады. 

 

 

  «Бастауыш 

мектепте 

есептерді 

шығаруға 

үйрету 

технологиясы» 

пәнінен 

оқу-әдістемелік 

кешен/ 

Құраст

Қ.А.Сарбасова – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2011. - 95 б. 

 

  

 

  

 

  

              

 

 

  

© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2011

 

 

 


 

  

 

 

1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS 

 

1.1 Оқытушы туралы мәліметтер: Қ.А.Сарбасова – педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор

 

Байланыс ақпараты және кафедрада болу уақыты:  сейсенбі– 13-17 сағ. 

жұма – 10-16 сағ.  

Оқу корпусы №10, ауд.217 

  

1.2. Пән туралы мәліметтер: 

Атауы:  «Бастауыш  мектепте  есептерді  шығаруға  үйрету 

технологиясы»  

Кредит саны: 2 кредит 

Өткізілу орны: әлеуметтік-педагогикалық факультет  

Оқу жоспарының көшірмесі 

 

Оқ

у тү

рі

 Оқ

у 

мер

зім


і 

Ку

рс  

Се

мес

тр

 Кр

еди


т 

 

Дәрістер

 

Сем

ин

ар 

Лаб


ор

ато


рия

лы

қ С

ОӨЖ


 

С

ӨЖ 

Ба

рлы

ғы

  Ба

қы

лау 

тү

рі 

күндізгі 

15 


15 

30 30 

90 


емтихан

 

сырттай 

20 


10 

30 30 

90 


емтихан

 

   

1.3. Пререквизиттер:  

Оқу пәнін студенттер сапалы меңгеру үшін:  

математика,  педагогика,  бастауыш  мектепте  математиканы 

оқыту  теориясы  және  технологиясы,  ғылыми-педагогикалық 

зерттеулер әдістемесі, педагогикалық технологиялар саласынан білімі 

болуы қажет;. 

өздігінен  білімін  жетілдіру,  ғылыми-педагогикалық  және 

әдістемелік әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істеу, конспект, реферат  

  

жазу,  ғылыми  баяндамалар  мен  хабарламаларды  дайындау, 

мемлекеттік  ресми  және  номативті  құжаттарды  талдау  икемділігі 

болуы керек. 

 

1.4. Постреквизиттер:  

 «Бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйрету технологиясы» 

курсын  оқып-үйрену  барысында  студенттер  мынадай  білім,  білік, 

дағды көлемін меңгереді: 

- бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйрету технологиясын; 

 - 


математиканы  оқытуда  технологиясындағы  есептерді 

шығаруға үйретуді ұйымдастыру; 

-  бастауыш  мектепте  есептерді  шығаруға  үйрету  технологиясы 

бойынша маңызды ұғымдарды  игерту. 

 

1.5. Пәннің қысқаша сипаттамасы:  

«Бастауыш 

мектепте 

есептерді 

шығаруға 

үйрету 


технологиясы» 

пәні 


болашақ 

бастауыш 

білім 

берудің 


педагогтарына есептерді шығаруға үйрету технологиясынан білім, 

білік,  дағдыны  қалыптастыруды  көздейді  және  оқу  жоспарына 

сәйкес 4 курста 7 семестрде таңдау компонентіне кіретін элективті 

курс болып табылады. Пәнді оқып үйренуге 2 кредит бөлінген. 

«Бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйрету технологиясы» 

курсы  050102  –  Бастауыш  оқытудың  педагогикасы  мен  әдістемесі 

мамандығы  бакалаврларына  әдiстемелiк  даярлық  беруде  таңдау 

компоненті бойынша оқытылатын элективті курс болып табылады Курстың  мақсаты  –  бастауыш  оқытудың  педагогикасы  мен 

әдістемесі мамандығы бакалаврларына бастауыш мектепте есептерді 

шығаруға үйрету технологиясы бойынша әдістемелік білім беру. 

Курстың міндеттері:  

-

 бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйрету технологиясы 

пәніне, мақсаты мен міндеттеріне сипаттама беру; 

-

 

есеппен  және  оның  құрамымен  таныстыру  технологиясы туралы білім беру; 

-

 есепті  шешудің  жалпы  тәсілдерін  оқушыларға  үйрету 

әдістемесімен таныстыру; 

-

 

бастауыш  мектепте  математиканы  оқытуда  жай  және  құрама есептерді шығаруға үйрету технологиясын меңгерту

 

  

-  бастауыш  математика  курсындағы  кері  және  өзара  кері 

есептерді шығаруға үйрету технологиясын меңгерту; 

мәтінді есептерді 

шығаруды 

үйретуді 

модельдеу 

технологиясын ашып көрсету. 

Курсты  оқып-үйрену  нәтижесінде  студенттер  меңгеруге 

тиісті білім, білік және дағдылар көлемі: 

-

 бастауыш 

мектепте 

есептерді 

шығаруға 

үйрету 


технологиясы пәні, мақсаты мен міндеттері туралы білуі; 

-

 есеппен  және  оның  құрамымен  таныстыру  технологиясы 

туралы білім; 

-

 

есепті  шешудің  жалпы  тәсілдерін  оқушыларға  үйрету әдістемесі туралы білім; 

-

 бастауыш  мектепте  математиканы  оқытуда  жай  және  құрама 

есептерді шығаруға үйрету технологиясын меңгеруі; 

-  бастауыш  математика  курсындағы  кері  және  өзара  кері 

есептерді шығаруға үйрету технологиясын меңгеруі; 

- мәтінді есептерді шығаруды үйретуді модельдеу туралы білімі. 

 

1.6 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

 Ж

ұм

ыс 

тү

рлер

і 

Тапсы

рм

а м

ақ

саты 

м

ен маз

м

ұны 

Ұ

сыны

ла

тын 

әде


би

ет

тер ті

зім


іне

 

сілтем

е 

Оры

нд

ау ұ

за

қтығы

 

Бақы

ла

у тү

рі

 Ба

лл

ы 

Есе


п  

бе

ру т

үрі


 

Тап


сы

ру

 мер

зім


і Пәннің оқу-

әдістемелік 

кешенімен 

жұмыс 


Білімді 

жүйелеу 


Семинар 

тақыры-


бына 

сәйкес 


 

1 апта 


жазбаша  3  конспект 

1-апта 


Пән бойын-

ша библио-

графия лық 

тізім жасау 

Негізгі 


әдебиеттер

дің 


мазмұнына

талдау  


Семинар 

тақыры-


бына 

сәйкес 


 

1 апта 


жазбаша   7   аннотация 

2-апта 


 

  

Ғылыми хабарлама 

Зерттеу іс-

әрекетін 

қалыптас-

тыру 

Семинар 


тақыры-

бына 


сәйкес 

 

2 апта жазбаша  7 

реферат 


3, 10, 

13 


апта 

СӨЖ тапсыр-

масын 


орындау 

Талдау 


және 

таным 


қабілетін 

дамыту 


СОӨЖ 

тақыры-


бына 

сәйкес 


СОӨ

Ж 

кестесіне 

сәйкес 


Ауызша 

жазбаша  

Тапсырмалар жинағы 

4, 11, 


14 

апта 


Жазбаша 


түрде 

аралық 


бақылау 

Кәсіби 


білімін 

шыңдау 


1 жұмыс 

-1-4 


тақырып 

2 жұмыс 


- 5-7 

тақырып 


бойын-

ша. 


Се-

минар  


№ 4 

Се-


минар  

№ 7 


 

Ауызша 


жазбаша 

Бақылау жұмысы 

1-8  


9-16 

апта 


 

1.7. Список литературы: 

Негізгі әдебиеттер

1.

 Әбдікәрімұлы  Б.,  Сарбасова  Қ.А.  «Бастауыш  сынып 

мұғалімдерін  математиканы  оқытуға  даярлау»  (электронды 

оқулық).  -  Зияткерлік  меншік  объектісін  мемлекеттік  тіркеу 

куәлігі. - № 207,

 

11 тамыз 2004 ж.   2.

 

Елубаев  С.  Қазақтың  байырғы  қара  есептері.  -  Алматы: Қазақстан, 1996 - 144 б. 

3.

 Истомина  Н.Б.  Методика  обучения  математике  в  начальных 

классах:  Учеб.пособие  для  студентов  сред.  и  высших  пед. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

– 288 с. 

4.

 

 Истомина  Н.Б.  и  др.  Практикум  по  методике  преподавания математики в начальных классах. – М.: Просвещение, 1986. – 

176с. 


5.

 

Истомина  Н.Б.  и  др.  Теоретические  основы  методики обучения математики в начальных классах.-Воронеж,1996. 

6.

 Қаражанұлы Т. және т.б. Математика.Бастауыш мектептің 1-4 

сыныбына арналған оқулық.-Алматы: Атамұра,1997-2000. 

7.

 

Қаражанұлы Т. және т.б. Математиканы оқыту әдістемесі.1-4 сынып.-Алматы:Атамұра, 1997-2000. 

 

  

8.

 Оспанов  Т.К.  және  т.б.  Жаңа  буын  оқулықтары  бойынша 

бастауыш  сыныптарда  математикасны  оқыту  әдістемесі.  - 

Алматы: Атамұра, 2005. - 256 б. 

9.

 Қырық  қазына:  қазақ  халқының  ауызша  есептері.  /Құраст. 

Ә.Доспамбетов.-Алматы: Рауан, 1997 - 80 б. 

10.

 

Сарбасова  Қ.А.  Бастауыш  сыныптарда  математикадан сыныптан 

тыс 


жұмыстарды 

ұйымдастыру.-Қарағанды: 

ҚарМУ баспасы, 2002.-82 б. 

11.


 

Сарбасова  Қ.А.  Математика  мұғалімдерін  даярлау    (көмекші 

оқу құралы).- Астана: Нұржол, 2003.-88 б. 

12.


 

Сарбасова  Қ.А.  Бастауыш  сыныптарда  математикадан 

сыныптан  тыс  жұмыстар  (электронды  оқулық).-  Зияткерлік 

меншік  объектісін  мемлекеттік  тіркеу  куәлігі.-  №022,    29 

қаңтар 2004 ж. 

13.


 

Сарбасова Қ.А., Сарбасова Қ.А. Математикадан дәстүрлі емес 

сабақтар. - Қарағанды: «Санат-Полиграфия», 2005. - 87 б. 

14.


 

Сарбасова Қ.А. Сарбасова Қ.А., Омарбекова А.И. Математика 

пәнінен  ашық  сабақтар.  -  Зияткерлік  меншік  объектісін 

мемлекеттік тіркеу куәлігі. - №322, 14.10.2005 ж. 

15.

 

Сарбасова  Қ.А.  Шағын  комплектілі  бастауыш  мектепте математиканы оқыту. - Қарағанды: ҚарМУ, 2006. - 133 б. 

16.


 

Сарбасова Қ.А. Инновациялық педагогикалық технологиялар. 

- Алматы: Атлас-2001 баспасы, 2006. – 175 б. 

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Зак  А.З.  Развитие  умственных  способностей  младших 

школьников. – М., 1994. 

2.

 

Зайцев  В.В.  Математика  для  младших  школьников:  Метод. пособие для учителей и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 72 с. 

3.

 

Зайцев В.В., Гладышева Е.П. Развивающее обучение матема-тике  младших  школьников  в  условиях  вариативных  методи-

ческих систем: Учеб. пособие. – Волгоград: Перемена, 2001. – 

109 с. 

4.

 Истомина Н.Б. Методические возможности калькулятора при 

обучении младших школьников математике. – М., 1993. 

5.

 

Кдырбаева  А.А.  и  др.  Внеклассная  работа  по  математике  в начальной школе. – Алматы, 2000. 

6.

 Общие  вопросы  преподавания  математики  в  начальной  шко-

 

  

ле:  учебное  пособие  для  студентов  по  специальности  «Педа-

гогика  и  методика  начального  образования»./Автор-состав. 

О.В. Науменко. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2004. – 60 с.  

 

1.8. Рейтинг-шкала 

 

Бақылау түрі 

Балдары 

күндізгі 

сырттай 

Ағымдық 


30 

30 


Аралық 

30 


30 

Қорытынды 

40 

40 


Барлығы: 

100 


100 

 

1.9. Курстың саясаты мен процедурасы  

- дәріс және семинар сабақтарына қатысу (20 балл); 

-  СОӨЖ  және  СӨЖ  тапсырмаларын  уақытында  орындап, 

тапсыру кестесіне сай өткізу (8 балл); 

-  дәріс  конспектілерінің,  семинар  сабақтарының  орындау 

дәптерлерінің болуы (2 балл). 

Курсты  оқып-үйрену  барысында  студенттерге  қойылатын 

әкімшілік талаптар:  

 

Рефераттың мерзімінде орындалмауы  

-5 балл 


Баяндаманың мерзімінде орындалмауы 

 

-2 балл СОӨЖ  және СӨЖ тапсырмаларының 

орындалмауы 

 

Тақырып бойынша  минус  балл Аралық тапсырмаға қатыспауы 

 

-8 балл Сабаққа кешігіп келуі және қатыспауы 

Аралық бақылау бойынша минус 5 

балл 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

 

2.1 Күндізгі бөлімнің тақырыптық жоспары 

Барлығы 2 кредит 

Тақырыптар атауы 

Дәріс 


Сем 

Лаб 


СОӨЖ 

СӨЖ 


1. Бастауыш мектепте есептерді 

шығаруға үйрету технологиясының 

пәні, мақсаты мен міндеттері     - 2. Есеппен және оның құрамымен 

таныстыру технологиясы     - 3. Есепті шешудің жалпы тәсілдерін үйрету технологиясы     - 4.  Бастауыш мектепте математиканы 

оқытуда жай есептерді шығаруға 

үйрету технологиясы 

5. Бастауыш математика курсындағы 

кері және өзара кері есептерді 

шығаруға үйрету технологиясы     - 6. Бастауыш мектепте математиканы 

оқытуда құрама есептерді шығаруға 

үйрету технологиясы 

7.  Мәтінді есептерді шығаруды 

үйретуді модельдеу технологиясы  8. Қазақ халқының ауызша есептерімен жұмыс істеу 

технологиясы 

 

 

  

9. Бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйретуде көрнекі 

құралдарды пайдалану 

 

 

  

10. Бастауыш мектепте есептерді шығаруға үйретуде ақпараттық 

құралдарды пайдалану 

 

 

 Барлығы (сағат) 15 

15 


30 


30 

 

2.2 Дәріс сабақтарының тезистері 

№1  дәрістің  тақырыбы:  Есеппен  және  оның  құрамымен 

таныстыру технологиясы 

Жоспар: 

1. Есепті шығаруға үйрету технологиясының сипаттамасы  

10 


 

 

2. Есептердің міндеттері 3. Есепті шығаруға үйрету технологиясын оқыту міндеттері 

4. Есеппен және оның құрамымен тансытыру технологиясының 

ерекшеліктері 

1. Есепті шығаруға үйрету технологиясының сипаттамасы 

Есепті 


шығаруға 

үйрету 


технологиясы 

біріншіден, 

математикалык  жаттығудың  ерекше  түрі  ретіндегі  есеп  жөнінде 

түсінік  калыптастыру,  екіншіден,  бір  және  екі  амаллы  есептерді 

шығару біліктерін калыптастыруды көздейді. 

Арифметикалық  есептер  жүйесі  математикалық  үғымдардың 

мәнін,  мағынасын  және  мазмүнын  ашуға  септігін  тигізеді.  Ол 

карастырылатын  есептер  түрін  ғана  емес,  оларды  топтау  және 

саралау  принциптерін,  сондай-ақ  есептерді  шығарудың  реті, 

кезеңдері  және  тәсілдерін  (арифметикалық  және  алгебралық)  енгізу 

технологиясын анықтайды. 

Есеп  шығаруды  окыту  технологиясынің  басты  ерекшеліктеріне 

төмеңдегілерді жаткызуға болады: 

«Есеп» терминін остенсивті (көрсету арқылы) түрде енгізу және 

математикалық  жатгығудың  ерекше  түрі  ретіндегі  есеп  жөнінде 

түсінік калыптастыру; 

есеп  пеп  «есеп  болмайтын»  тапсырмаларды  салыстыру,  мұның 

өзі оқушылардың есептің мәнді белгілерін сезінуіне септігін тигізеді

есептің  мәнді  белгілерін  шығармашылықты  қоса  түрлі 

тапсырмаларда түрлендіре беру; 

есепті  шығарудың  жалпы  тәсілдеріне  жаттықтыру,  ол  бірнеше 

іс-әрекет түрлерін қамтиды, атап айтсақ: есептің мәтінін оқу, есептің 

шешуін іздестіру, яғни есепті шещу жоспарын құру; шешу жоспарын 

жүзеге  асыру,  яғни  есептің  шешуін  жазу,  жауапты  анықтау  және 

есептің шешуінтексеру;                                                                              

арифметикалык.  амалдар  мен  қатынастар  енгізу  ретіне  сәйксс 

есептің түрлерін енгізу; 

есепті  шығаруға  уйрету  барысында  басшылыққа  алынатын 

мәселе көрнекіліктің нақты түрінен абстрактілі түріне көшуді жүзеге 

асыру  болып  табылады;  оны  жүзеге  асыру  үшін  дамыта  оқытуға 

себепші  болатың  көрнекіліктерді  төмеңдегідей  ретпен  қолдану 

ұсынылады:  нақты  заттық  ил-люстрация;  схемалық  иллюстраиия; 

оқушының  түсінігі,  белгілі  қорытындының  үлгілері;  есепті  кысқаша 


 

11 


 

 

жазу; жалпы анықтамаларга сілтеме жасау; есеп мотіні (сөз және сөз тіркестерінің мағынасы); 

есептің  жаңа  түрлерін,  сондай-ақ  есепті  шығарудың  жаңа 

тәсілдерін, мысалы, есепті әр түрлі арифметикалық және алгебралык 

тәсілдермен шешу қажеттігін енгізуді негіздеу; 

есепті  қарастыру  барысында  түрлі  іс-әрекет  түрлерін  кіріктіру: 

есептерді кұрастыру, шешу, түрлендіру және өзара кері есептер. 

Бізді  қоршаған  ортада  сандармен  байланысты  көптеген  нақты 

өмірдегі  жағдаяттар  туындайды  және  олармен  арифметикалық 

амалдар қолдану талап етіледі — бұл — есеп. 

Есеп - бір жағдаяттың қандай да бір құрамдас бөлігінің сандық 

сипаттамасын  беруді  карапайым  тілде  сипаттау,  оның  бөліктері 

арасында  ксйбір  байланыстардың  немесе  осы  қатынас  түрлсрінің 

болуын  немесе  болмауы  тағайындау  -  бұл  арнайы  ерекше 

математикалық жаттығу. 

Кез келген есеп екі бөліктен: шарты мен қорытындыдан тұрады. 

Шарты - есептің бір бөлігі, мұнда объект пен оны сипаттайтын 

кейбір шамалар, шамалардың белгілі және белгісіз мәндері, шамалар 

арасындағы  қатынастар  туралы  мәліметтер  беріледі,  яғни  шартында 

сандар 

(берілгсн деректер 

және 


ізделінді) 

және 


сәйкес 

арифметикалық  амалдар  таңдауды  анықтайтын  берілген  және 

ізделінді сандар арасындағы байланыс камтылады. 

Қорытынды,  яғни  сұрақ  —  есептің  талабы  —  бұл  ізделінді  не 

болатынын көрсету. 

Есепті  шығару  —  бұл  есептің  шартындағы  берілгсн  деректер 

мен  ізделінді  шама  арасындағы  байланысты  ашу,  ненің  негізінде 

таңдау,  соған  сәйкес  арифметикалық  амалдар  орындау  және  есептің 

сұрағына 

жауап 


беру, 

яғни 


есептің 

нақты 


мазмұнынан 

математикалық  модельге  (өрнек,  теңдеу)  көшуді  жүзеге  асыру  — 

жағдаятты  цифрлар  мен  таңбалар  тілінде  сипаттау,  яғни  табиғи 

тілден математикалық тілге ауысу. 

Мәселен,  1)  Мектептін  алдына  12  қайың  және  8  емен 

отырғызылды. Мектептін алдына барлығы неше ағаш отырғызылды? 

—  бұл  есеп.  Есептің  сұрағы  берілген,  жиындардың  (қайыңдар  мен 

емендер)  бірігу  санын  табуды  талап  етеді,  ал  бірігу  қосу  амалына 

сәйкес келетіндіктен, есеп қосумен шығарылады: 

12+8 = 20(а.) - бұл шешуі. 

Жауабы: 20 ағаш. 


 

12 


 

 

2)  «Машина  6  сағатта  720  км  жол  журді.  Машина  кандай жылдамдыкпен  жүрген?»  Есепте  жылдамдыкты  табу  талап  етіледі, 

жылдамдык,  уақыт,  қашықтық  арасындағы  байланыс  жөніндегі 

білімді  қолданамыз,  яғни  Ж=Қ:У,  демек,  есеп  бөлу  амалымен 

шығарылады: 

720 : 6 = 120 (км/сағ).  

Жауабы: 120км/сағ. 

3)  «Сарада  25  марка,  ал  Дәуреннің  маркасы  2  есе  артық. 

Дәуреннің  маркасы  нешеу?»  Есепті  шешу  үшін  «2  есе  ар-тык»  сөз 

тіркесінің  магынасын  білу  керек:  соншадан  2  рет,  ендеше,  есеп 

көбейтумен шығарылады: 

25 • 2=50 (м). 

Жауабы: 50 марка. 

Өз  кезегінде  есептің  түрлерін  анықтайтын  берілген  дерек  пен 

ізделінді  шама  арасындагы  түрлі  байланыстармсн  накты  өмірлік 

жағдаяттан  арифметикалык  операцияларға  көшу  әр  түрлі  есептерде 

аныкталады. 

Есептерді саралау (амал сандарына карай): 

1. Жай — бір амалмен шығарылатын есеп. 

2. Құрама — өзара байланысты екі немесе одан да көп амалмен 

шығарылатын есеп. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет