Бағдарламасының титулды парағы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 74.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.04.2017
өлшемі74.85 Kb.
#7141
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының титулды

парағы

(Syllabus)           Нысан

            ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Энергетика факультеті

Электрэнергетика кафедрасы

5В071800 – Электрэнергетика

 мамандығының тәлімгерлеріне

арналған

Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының бекіту

парағы


(Syllabus)

           Нысан

           ПМУ ҰС Н  7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Энергетика

Факультетінің деканы

______________Кислов А.П.

«____»__________20__ ж.

Құрастырушысы: аға оқытушы

_____________ Ашимова А.К.

 «Электрэнергетика» кафедрасы

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының іштей оқу нысанында оқитын

тәлімгерлеріне арналған Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «____»______________20__ ж. бекітілген оқу жұмыс бағдарламасы

негізінде жасалған

«___»_________20__ж. кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама  №  ___ 

Кафедра меңгерушісі                        Марковский В. П. «___»_________20__ж.

Энергетика   факультетінің   оқу   әдістемелік   кеңесімен   мақұлданған

«____»_____________ 20__ж. Хаттама № ___

ӘК төрайымы                                            М.М. Кабдуалиева

2


1 Оқытушы туралы мәліметтер

Ашимова Айгүл Кенжебайқызы, Электрэнергетика кафедрасының аға 

оқытушысы

Электрэнергетика   кафедрасы  басты   корпуста   орналасқан  (Павлодар  қ.,

 Ломов көш, 64), аудитория А-223, байланыс телефоны – 67-36-26 (1165)

           2 Пән туралы мәліметтер

                   «Электрлік станциялардағы басқару және реттеу автоматикасы» пәні

электр станциялары саласы бойынша оқытылатын мамандық үшін профильді

болып   табылады,   сонымен   бірге   дипломдық   проектіні   орындау   барысында

қолданылады.   Осы   пән   басқа   профильді   пәндермен   тығыз   байланысты   және

олармен   бірге   (параллель)   оқытылады.   Берілген   пән   бойынша   дәрістер,

тәжірибелік жұмыстар және студенттің өзіндік жұмыстары қарастырылған. 

Қорытында аттестация жазбаша емтихан түрінде өткізіледі 3 Пәннің еңбек көлемі

Оқу


нысаны

Пән ұзақтығы

Семестр бойынша

бақылау түрлері

Семест

р

Семестр бойынша студенттің жұмыс көлемікред

иттер


академиялық

сағат


креди

ттер


аудиториялық жұмыс

 (акад. сағат)

СӨЖ

(акад. сағат)барл

ығы


ауд. СӨЖ емт. сын. КП

К

Жбарлы

ғы

лек тәж зертбарлы

ғы

СӨЖМкүндізгі

ЖОБ


базасында

ғы

3135

52,5


60

6

73

45

307,5 7,5

60

4 Пәннің мақсаты және міндеттеріПәннің   мақсаты 

студенттерді   электр   станциялардағы   электр

қондырғыларды тәжірибе жүзінде пайдалануға дайындау.

Пәннің міндеті автоматиканың негізгі басқару және реттеу  құрылғылары

туралы   жүйелі   білімдерін   қалыптастыру   және   практикалық   жұмыста   алған

қабілеттері мен дағдыларын бекіту. 

5 Білімге, икемділік пен дағдыларға талаптар

Пәнді меңгеруде Сіздер білулеріңіз керек:

- электр станцияларды пайдаланудың ғылыми негізін; 

- апатқа қарсы автоматика құрылғыдарына талап қойылатын әрекет пен

жұмыс істеу принципін  (АПВ, АВР, АЧР). 

 икемді болу керек

- электр станциялар мен электр желілерде кернеу мен реактивті қуатты

реттеу тәсілдері және олардың жұмыс істеу принципін;

-   энергожүйелер   мен   электр   станцияларда   кернеу   мен   активті   қуатты

реттеу тәсілдерін.

 

3


6 Пререквизиттер

-   электротехниканың   теориялық   негіздері   (бөлімдер:   бір   фазалы

тсинусоидалы токтың  электрлік тізбектері, үш фазалы тізбектер);

-   электр   машиналары   (бөлімдер:   трансформаторлар,   асинхронды

машиналар, синхронды машиналар);

- электроэнергетика (бөлімдер: электр станциялары, электрэнергетикалық

жүйелер мен тораптар, релелік қорғаныс пен автоматика).

7 Постреквизиттер

- электр станцияларын жобалау;

- электр станцияларының басты сұлбаларының тұрақтылығы.

8 Пәннің тақырыптық жоспары  

Жалпы   білім   беру   базасындағы   күндізгі   оқу   нысандағы   студентерге

арналған пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып атауы

Количество часов

Дәр. Тәж. Лаб СӨЖМ СӨЖ

1

Апатқа қарсы автоматика

  Автоматтық қайта қосылу

5

22

10

14Автоматтық резервтің қайта қосылуы

5

23,5

10

15Автоматтық жиілік түсіргіш 

5

22

10

152

Нормаль режимдегі автоматика

Автоматты   түрде   синхрондық

генераторларының

 

параллельжұмысқа қосылуы. 

5

1,5-

10

10Автоматты түрде кернеу мен реактивті

қуатты реттеу. 

5

-

-10

17

Автоматты   түрде   жиілік   пен   активтіқуатты реттеу. 

5

--

10

123

Бақылау жұмысы

16

Барлығы

30

7,5

7,5

60

99

              9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Студенттер   пәнді   оқыған   кезде   электр   станцияларда   қолданатын

автоматты басқару мен реттеу құрылғылары туралы негізгі білімдерін алады.

Студенттер   пәнді   оқу   процесінде   АҚҚ,   АРҚ,   АЖТ   құрылғыларына

қойылатын     талаптары   және   оларды   схемалық   орындау   тәсілдері   туралы

мәлімдемелер алады.

  Автоматиканың нормаль режимдерін оқу кезінде студенттер параллель

жұмысқа   қосылатын   генеторлардың   автоматикалық   синхронизаторлардың

нормаль   режимдерінің   әр   түрлі   варианттары,   құрылғылардағы   кернеу   мен

реактивті қуаттың реттелуі және жиілік пен активті қуаттың реттелуі туралы

білімдерін алады.

4


          10 Курс компоненттері

10.1 Дәрістер тізімі

Тақырып 1 Апатқа қарсы автоматикасы.

АҚҚ   құрылымдарын   тағайындау,   олардың   классификациясы   және

қолдану облысы. АҚҚ құрылымдарына көрсетiлетiн негiзгi талаптар. АҚҚ- ның

бiр   рет     әрекет   ету   қағидасы.   Әуеге   және   сөндiргiштер   элегаздық   АҚҚ.   Екi

еселік АҚҚ. АҚҚ-ның жанында релелiк қорғаудың үдеулік әсерi.

АЖТ   құрылым   көрсетiлетiн   тағайындаулар,   негiзгi   талаптар.   АЖТ-тің

құрылымның орындауының негiзгi қағидалары. Энергия желiсiн жобалауының

институтының АЖТ және ЖАҚҚ бiр үлгiдегi схема. Қосымша жүк түсiрудiң

схемалары. АЖТ-дың құрылымдардың уставкаларын есептеу. 

2 Тақырып Нормалы режимдегі автоматика.

  Параллель   жұмысына   iлеспе   генераторлардың   қосындысы   әдiстерi

туралы   ортақ   мәлiметтер.   Самосинхронизацияның   әдiсi   бойынша   iлеспе

генераторлардың автоматты қосындысы.

 

Дәл синхронизацияның әдiсi бойыншаiлеспе   генераторлардың   автоматты   қосындысы.   Озуды   тұрақты   уақытпен

автоматты   синхронизаторлары.   Тұрақты   озу   бұрышымен   синхронизатор.

«Спринт» және кемеңгер-шi автоматты микропроцессорлық синхронизаторлар.

Автоматты синхронизаторлардың уставкаларын есептеу.

Синхронды   генеторлардың   тағайындалуы   және   автоматтық   қоздырғыш

(АРҚ) реттеудің түрлері. АРҚ электромагниттік генераторларының тұрақты ток

қоздырғыштары.   Тез   әрекет   етуші   форсировканың   және   расфорсировканың

синхрондық   генераторларының   қозуы.     Синхрондық   генераторларының

компаундирлену қоздырғышы. 

Электромагниттік   кернеудің   корректорлары   (ЭМК).   Фазалық

басқарылатын   компаундирленудің   құрылымы.    ЭПА-305   және   РВА–62   типті

электромагниттік   қозушы   жүйелерінің   АРҚ   генераторлар   құрылымы.   АРҚ

синхрондық генераторларының электромагниттік тұрақты ток қоздырғыштары.

ЭПА-325   типті   жоғары   жиілікті   АРҚ   генераторлары.   Күшті   әрекетті   АРҚ.

Күшті   әрекетті   АРҚ-ның     тағайындалуы,   ерекшеліктері   және   алгоритмдері.

Күшті   әрекетті   АРҚ-ның   түрлері.   Күшті   әрекетті   АРҚ-ның   аналогтық,

цифрлық, микропроцессорлық қоздырғыш реттеушілері.

АРҚ   құрылғылы   электрстанциялардың   шиналарындағы   кернеуді   және

реактивті қуатты реттеу. Параллель жұмыс істеуші генераторлардың реактивті

нагрузканың   автоматты   таратылуы.   Электр   желілерде   автоматты   токтың

реттелуі. 

АРТ-1Н типті кернеу трансформаторының жартылай өткізбелі автоматты

реттеуіші.  SPAU 341C микропроцессорлық автоматты реттеуіш. 

Активті   қуатты   және   жиілікті   реттеу   әдістері.  

  Реттеудің

харастеристикасы.   Статистикалық   характеристикасының   әдістері.   Жиіліктің

интегралдық ауытқу әдісі. 

  Айналу   жиілігінің   центрге   тартқыш   реттеуіші.   Электрогидравликалық

реттеуіштің айналу жиілігі. 

5


 

10.2

 

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі  

Практикалық сабақтардың мақсаты – электр станцияларда басқару және

реттеу автоматикасы пәнінің негізгі теориялық жайларын және уставкаларды

таңдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

1) 1 Тақырып 

Апатқа қарсы автоматикасы. 1,2 сабақ  АҚҚ уставкаларын есептеу. 

Автоматтық қосылу резерв құрылғыларын таңдак мен уставкаларын есептету. 

Автоматтық жиілікті түсіру құрылғыраның уставкаларын есептеу.

2) 2 Тақырып 

Нормалы   режимдегі   автоматика.   3   Сабақ.   Автоматтық

синхронизаторлардың уставкаларын есептеу.

4.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

Лабораторлық сабақтардың мақсаты – автоматика тізбектерімен танысу,

уставкаларды есептеу, уставкалардың құрылымы және жұмыс істеу принципі

болып табылады.

1)1 сабақ. АҚҚ-ның бірінші және екінші реттік құрылымдарымен танысу.

АҚҚ құрылғының уставкаларын есептеу және орнату. 

2)   2   сабақ.   АРҚ   секциондық   ажыратқышпен   танысу.   АРҚ   секциондық

ажыратқыштың   уставкаларын   есептеу   және   орнату.   АРҚ   секциондық

ажыратқышты әр түрлі режимде сынау.

3) 3 сабақ. АЧР1 және АЧР2 құрылғыларымен танысу. АЧР1 және АЧР2

уставкаларын есептеу және орнату. АЧР1 және АЧР2 әр түрлі режимде сынау.

4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.5.1 

СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі


Есепт беру 

түрі


Бақылау

түрі


Сағатқа

шаққан


дағы

көлемі


1

Пән бойынша  бағдарламасы 

өзіндік оқу

Автоматттық қайта қосылу

Конспект, лаб.тәж 

тестілеуге дайындық.

Тесттер

16

Резервтің автоматтық қосылуыКонспект, лаб.тәж 

тестілеуге дайындық

Тесттер

18

Автоматтық жиілік түсіруКонспект, лаб.тәж 

тестілеуге дайындық

Тестер

18

6Автоматттық қайта қосылу

Конспект


Сұхбат-тасу

14

Кернеуді және реактивті қуатты автоматты реттеу

Конспект


Сұхбат-тасу

23

Жиілікті және активті қуатты автоматты реттеу

Конспект


Сұхбат-тасу

12

2Бақылау жұмысының 

орындалуы

Бақылау жқмысы

Бж қорғау

16

Барлығы


117

4.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1) 1 Тақырып

Апатқа қарсы автоматика. Автоматтық қайта қосылу– РПВ-01 және РПВ-02 микросхемдердің релелік қайта қосылуның 

тағайындалуы, жұмыс істеу принципі және ерекшеліктері.Ұсынылатын 

әдебиеттер: [2] §9.3.

Резервтің автоматтық қосылуы. 6 кВ және 6/0,4 кВ кернеуіндегі жылулық 

электр станциядағы трансформаторлардың РАҚ схемаларының өзіндік 

мұқтаждықтары. Ұсынылатын әдебиеттер: [9] 6 тарау, [10] §5.3.

2) 2 Тақырып 

Нормаль   режимдегі   автоматика.   Автоматты   түрде   синхрондық

генераторларының параллель жұмысқа қосылуы. СА-1 тұрақты озу бұрышымен

синхронизаторы.   СПРИНТ   және   АС-М   типті   автоматтық   синхронизатордың

құрылымы мен жұмыс істеу принципі. Ұсынылатын әдебиеттер: [2] §2,5 және

§2.7,   Электрические   станции   журналы     1999,   №8,   48-51   б.,   Электротехника

журналы 1996.- №9,  30-34 б.

Кернеуді және реактивті қуатты автоматты реттеу. ЭПА-305 және РВА–62

типті   электромагниттік   қоздырғыштар   жүйесі   бар   АРҚ   генеторының

құрылымы.   Айнымалы   токтың   электромагниттік   қоздырғыштары   АРҚ

генераторлары. ЭПА-325 типті үлкен жиілікті қоздырғыштық жүйесінің АРҚ

генераторлары. 

Күшті  әрекетті  АРҚ-ның тағайындалуы,  ерекшеліктері және алгоритмі.

Күшті   әрекетті   АРҚ-ның   түрлері.   Күшті   әрекеттің   реттеуші   қоздырғыштары

аналогтік,   цифрлық   және   микропроцессорлық.     Ұсынылатын   әдебиеттер:   [1]

§7.5, 7.6, [3] §1.9, [7] §7.6,§7,7 және §7.8, [8] §42.2.

4.5.3 Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысы студенттердің лекция курсын меңгеруге, дағдыларының

дамытуға   және   өзінше   инженерлік   есептерді   шығаруға   арналған.   Бақылау

жұмысы келесі бөлімдерден тұрады (1 кестеде көрсетілген)

1

 кесте


п/п


Бақылау жұмысының бөлімдері

Орындау үшін

қажетті уақыт, сағ

1

АҚҚ бірінші реттік уставкаларын таңдау3

7


2

АРҚ уставкаларын таңдау

5

3

АЖР уставкаларын таңдау4

4

Генератордың синхронизациясын есептеу4

Барлығы


16

12 Курс саясаты

Әр студент барлық сабақтарға қатысу керек. Дәрістік сабақтарды  және

зартханалық   жұмыстардағы   оқу   материалдарын   талқылауда   белсенді   болу

керек.   Оқу   үрдісіне   бөгет   жасайтын   сабаққа   кешігулер   болмауы   керек.   Оқу

үрдісіндегі тәртіп бұзушылық жазаланады. Сабақ үстіндегі қоңырау, SMS, ұялы

телефонмен сөйлесу тыйым салынады.

Сабақтарды босатқаны үшін келесі айып пұлдар салынады: 

 Дәрістер   мен   тәжірибелік   жұмыстарға   себепсіз   келмегені   үшін   –

нөлдік рейтинг;

 Дәрістер мен тәжірибелік жұмыстарға себепсіз келмей, кейін балдарды

қалпына келтірген жағдайда - максимал балл 3.

Әр   сабаққа   дайындық   міндетті   болып   табылады.   Дайындық   дәріс

барысындағы сұрақтар қою арқылы және тәжірибелік жұмысқа жіберу кезінде

(бақылау   сұрақтарына   және   қойылған   сұрақтарға   жауап)   жүзеге   асырылады.

Семестрде 2 межелік бақылау қарастырылған. 

Егер студент белгілі себептермен межелік бақылауға қатыса алмаса, онда

ол келесі сабақ барысында бақылауды тапсыруға мүмкіндік алады. Қорытынды

емтихан  жазбаша   түрде   өткізіледі.  Емтихан   немесе   межелік  бақылау   кезінде

көшіріп жазу тыйым салынады. 

Егер сіз емтиханда 50-ден төмен балл алсаңыз, онда сіздің қорытынды

рейтингіңіз анықталмайды.

13 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1)  Леньков Ю.А. Автоматические  регуляторы  возбуждения  синхронных

генераторов с электромашинными возбудителями постоянного тока.– Павлодар,

Изд-во ПГУ, 2007.– 63 б.

2) Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергети-

ческих систем.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 504 б.

3)  Автоматика   электроэнергетических   систем.   Учебное   пособие.   О.П.

Алексеев, В.Е. Казанский, В.Г. Козис и др. Под ред. В.Л. Козиса и Н.И. Овча-

ренко -М.:Энергоиздат, 1981 – 480 б.

Қосымша

4) Соловьев И.И. Автоматические регуляторы синхронных генераторов. –

М.: Энергоатомиздат, 1981 – 248б.

5) Барзам А.Б. Системная автоматика. – М.: Энергоиздат, 1989 – 446 с.

6)  Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика энергоси-

стем. – М.: Энергоиздат, 1991 – 240 б.

8


7) Электротехнический справочник. Т3.Кн.1. –М.: Энергоатомиздат, 1988

– 880 б.


8) Байтер И.И., Богданова Н.А. Релейная защита и автоматика питающих

элементов собственных нужд тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат,

1989 – 112 б.

9)  Собственные нужды тепловых электростанций/Э.М. Аббасова, Ю.М.

Голоднов,  В.А. Зильберман,  А.Г. Мурзаков;  Под  ред. Ю.М. Голоднова.  – М.:

Энергоатомиздат, 1991 – 272 б.

10) Автоматизация энергетических систем. Под ред. А.Д. Дроздова. – М.:

Энергия, 1977 – 483 б.9

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
  • «___»_________20__ж. кафедра отырысында ұсынылған
  • Хаттама № ___

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 74.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет