Бағдарламасының титулды парағы (Syllabus) Нысан пму ұС 18. 3/37 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігіжүктеу 111.59 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі111.59 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының титулды

парағы (Syllabus)

Нысан


ПМУ ҰС 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі 

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті 

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus) 

Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері

5В050200

 Саясаттану мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар 


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын бекіту парағы

(Syllabus)

Нысан


ПМУ ҰС 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің 

Деканы ________А.А.Акишев

«____»_____________20__ ж.

Құрастырушысы: аға оқытушы ____________ Артықбаева Г.Т.

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері пәні бойынша 

 

5В050200


 Саясаттану мамандығының студенттеріне арналған

Бағдарлама   «____»   _________20

__ж.   бекітілген   оқу   жұмыс   бағдарламасы

негізінде жасалған.

Әлеуметтану   және   саясаттану   кафедрасының   20__ж.

«___»___________ жиналысында ұсынылған. Хаттама №___ 

Кафедра меңгерушісі_________Г.Н.Иренов  

Тарих   және   құқық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданған 

«____»_________20__ ж. Хаттама №___

ОӘК төрағасы ________________ К.К.Батталов 

КЕЛІСІЛДІ

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасының меңгерушісі 

_______Г.Н.Иренов  

«____»_________20__ ж

Оқытушылар туралы мәлімет және байланысу туралы ақпарат 

Артықбаева Г. Т. әлеуметтану магистрі,  аға оқытушы. 

Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы А-корпусында №517

кабинетте   Ломов   к-сі,   64   адресі   бойынша   орналасқан,   жұмыс

тел. 67-36-87. 

2 Пән туралы мәлімет 

Пән 2-семестрде 15 апта бойы оқытылады. Жалпы көлемі – 90

сағат, оның 30 сағаты аудиториялық сабақтарға, 60 сағаты –

өзіндік   жұмысқа   бөлінген.   Пәнді   меңгеру   келесі   пәндерді

меңгеру барысында алынған білімдерге негізделеді: Теориялық

саясаттану, Қазақстан тарихы, Саяси тарих. 3 Пәннің жұмыс көлемі 

С

емес

ст

р К

ре

дитт

ер

 сан

ы

 Аудиториялық   сағаттар   түрлері   бойынша

контактілік сағаттар саны

Студенттің   өзіндік

жұмысының

сағаттар саны

Бақылау


түрлері

барлығы


дәр

тәж


лаб

студ


инд

барлығы СӨЖМ

2

2

9015

15

6015

емтихан


Барлығы 

4 Пәннің мақсаты – «Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері» пәнін

саясаттанушы студенттердің игеруінің мақсаты болып қазіргі әлемнің дамуының

негізгі парадигмасы туралы көзқарас қалыптастыру, ғаламдық динамиканы білу,

ғаламшардың жай-күйін сезіну табылады. Пәннің міндеттері  –  студенттердің жалпы және саяси мәдениетін жоғарылату,

олардың   дүние   жүзінде   болып   жатқан   саяси   үрдістер   туралы   көзқарастарын

қалыптастыру   болып   табылады,   бұл   өз   кезегінде   қазіргі   заманның   саяси

шындықтары туралы өз бетінше ойланып, баға беруге ықпал етуі керек. 

Бұл келесі міндеттерді шешуге ықпал етеді: 

– саяси дамуды модернизация теориясының шеңберінде оқыту.

– ойлау икемділігін, альтернативті шешім қабылдау жолдарын көре білуді

дамыту.


– әлемді біртұтас жүйе ретінде түсіне білу.

– 21 ғасырдағы әлемнің жаңа сипаттамасының факторларын сезіну.

–  21   ғасырдағы   әлемдік   саяси   тәртіптердің   үлгілері   туралы   көзқарасы

болу.


5 Білімдер мен дағдыларға қойылатын талаптар 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер көзқарастарын қалыптастыруы керек:

– әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар туралы;

– 21 ғасырдағы әлемдік саяси тәртіптердің үлгілері туралы.

білуі керек:


 – қазіргі әлемнің дамуының негізгі парадигмаларын; 

 – ғылыми пән ретіндегі әлемдік саясаттың негізгі категорияларын;

 – әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың қатынасын;

 – ұлттық мүдде мен ұлттық қауіпсіздікті;

 – 21 ғасырдағы әлемнің саяси құрылымын;

 – саяси модернизация теорияларын. 

жасай алуы керек:

         – саяси өзгерістердің себептерін көре білу; 

– саяси модернизация үрдісінің мазмұнын талдау;

– қоғамның саяси модернизациясы критерийлерін қазіргі даму үрдістерін

қарастыруда қолдану;

–   модернизацияланған   қоғамда   пайда   болатын   ғаламдық   мәселелерді

қарастыру.

Тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:

– қоғамның саяси модернизациясы критерийлерін қазіргі даму үрдістерін

қарастыруда қолдану;

–   модернизацияланған   қоғамда   пайда   болатын   ғаламдық   мәселелерді

қарастыру.6 Алдыңғы реквизиттер 

Осы пәнді игеру үшін 

келесі пәндерді меңгеру маңызды: Теориялық

саясаттану, Қазақстан тарихы, Саяси тарих. 7 Кейінгі реквизиттер 

Осы   пәнді   игеру   барыснда   алынған   білімдер   мен   дағдылар   келесі   пәндерді

меңгеруге қажет: Геосаясат.


8 Тақырыптық жоспар 

Оқыту түрі – күндізгі 

№ Тақырыптардың 

атауы


Сабақ түрлері бойынша контактілік сағаттар саны 

дәр


тәж

лаб


студ

индив


СӨЖ

1

Ғаламдану қазіргі халықаралық 

қатынастардағы 

объективті үрдіс 

ретінде 


2

2

52 Қазіргі замандағы 

ғаламдық мәселелер 

және олардың 

халықаралық 

саясатқа ықпалы 

2

210

3 Модернизация 

теориясының 

шеңберіндегі саяси 

даму 

2

210

4 Демократиялық 

транзит теориясы 

саяси өзгерістерді 

түсіндірудің жаңа 

парадигмасы ретінде

2

2

55 Демократияның 

консолидациясы: 

аяқталмауының 

себебі


2

2

106 Қазіргі халықаралық

қатынастардың 

тенденциялары және

ерекшеліктері 

2

2

107 Қазіргі әлемдік 

саяси тәртіптің 

үлгілері 

3

310

Барлығы: 

15

15

609 Пәннің қысқаша суреттемесі 

«Ғаламдану:   себептері,   тенденциялары,   мәселелері»  пәні   базалық   пәндер

циклына   енеді   және  5В050200  Саясаттану   мамандығының   студенттерімен


оқылады.  Бұл   пән   таңдау   бойынша   компонент   болып   табылады   және

студенттерге қажетті білімдерді алуға бағытталған. 10 

Курс компоненттері 

Дәріс сабақтарының тақырыптары

№1-тақырып  Ғаламдану қазіргі халықаралық қатынастардағы объективті 

үрдіс ретінде 

№2-тақырып  Қазіргі замандағы ғаламдық мәселелер және олардың 

халықаралық саясатқа ықпалы 

№3-тақырып  Модернизация теориясының шеңберіндегі саяси даму 

№4-тақырып  Демократиялық транзит теориясы саяси өзгерістерді 

түсіндірудің жаңа парадигмасы ретінде

№5-тақырып  Демократияның консолидациясы: аяқталмауының себебі

№6-тақырып   Қазіргі халықаралық қатынастардың тенденциялары және

ерекшеліктері 

№7-тақырып  Қазіргі әлемдік саяси тәртіптің үлгілеріТәжірибелік сабақтардың мазмұны

№1-тәжірибелік сабақ Ғаламданудың негізгі сипаттары 

1. Ғаламдану: ұғымы, себептері, тәсілдері.

2.Ғаламданудың түрлері мен әрекет ететін тұлғалары.

3.Ғаламданудың аспектілері.№2-тәжірибелік   сабақ  Геосаяси   идеялардың   тарихы   және   геосаясаттың

қалыптасуы 

1. Ежелгі дүниенің геосаяси идеяларының ерекшелігі 

2. Ежелгі Шығыс мемлекеттеріндегі геосаяси ойлаудың пайда болуы (Үндістан,

Қытай, Вавилон) 

3. Батыс геосаяси дәстүрінің бастаулары (Греция, Рим) 

4. Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі геосаяси идеялар  

5. 19 ғасырдағы Батыс Еуропа елдеріндегі геосаяси идеялар 

№3-тәжірибелік сабақ Ғаламдану және өркениеттік қарсылықтар 

1. Ағартушылық глобализм.

2. Неолибералды ғаламдану.

3. Эзотериялық глобализм.

4. Экономикалық ғаламдану.

5. Этникалық ғаламдану.

6. Ғаламдық қақтығыстар.

7. Фундаментализм және оның түрлері.№4-тәжірибелік сабақ Әлемдік өркениеттер, осы фактордың әлемдік саяси

дамуға әсері  

1. Өркениеттің көпөлшемді кеңістігі 

2. Өркениеттік геосаясат №5-тәжірибелік   сабақ  Саяси   дамудың   дағдарыстары   ғаламданушы

әлемдегі модернизацияның негізгі механизмі ретінде 

1. Саяси дамудың критерийлері 

2. Саяси даму дағдарыстарының себептері 

3. Саяси даму дағдарыстарының типологиясы№6-тәжірибелік сабақ Ғаламдану үрдісінің динамикасы 

1. Ғаламдану ұзақ мерзімді тарихи үрдіс ретінде 

2. Ғаламдану қазіргі даму үрдісі ретінде 

№7-тәжірибелік сабақ Демократизация ғаламдық үрдіс ретінде 

1. Ғаламдық демократизация: түсіндіру тәсілдері 

2.  С.  Хантингтонның   толқындар   теориясы.  Ғаламдық   демократизацияның

циклдық үлгісі 

3. Ф. Шмиттерннің толқындар концепциясы 

4. Демократизацияның үшінші толқынының мазмұны 

5. Демократиялық аудит – демократияның даму деңгейін өлшеу әдісі 

№8-тәжірибелік сабақ Ғаламданудың экономикалық қырлары 

1. Әлемдік экономиканың ғаламдануы 

2. Әлемдік экономика: Батыс және «басқалар» 

3. Ғаламдануға қатысты қауіптер №9-тәжірибелік   сабақ 

Ғаламдану   жағдайындағы   демократиялық

транзиттің стратегиясы мен факторлары 

1.  Транзиттің   бастапқы   жағдайлары.   Демократиялық   емес   режимдердің

себептері (Х. Линц, А. Степан).

2.  Транзиттік   жағдайдағы   қоғамның   консолидациясы   және   тұрақтылығы

факторлары 

3. Транзит технологиясы және саясаттың стильдері №10-тәжірибелік   сабақ  Ғаламдық   мәселелерді   шешу   жолдарын   іздеудегі

мемлекеттер ынтымақтастығының негізгі бағыттары 

1. Ғаламдық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық 

2. Халықаралық ұйымдардың ғаламдық мәселелерді шешудегі ролі 

3. Мемлекеттердің аймақтық деңгейдегі ынтымақтастығы №11-тәжірибелік сабақ Ғаламдану жағдайындағы мемлекет 

1.Біркелкі емес ғаламдану.

2.Ғаламдануды басқару.

3.Мемлекеттің ғаламдану жағдайындағы жаңа рөлі.№12-тәжірибелік сабақ Ғаламдану және халықаралық қатынастар 

1.Әлемдік саясаттың ғаламдануы.

2.Ғаламдану жағдайындағы халықаралық жүйе және әлемдік тәртіп 

3.Ғаламдану БҰҰ күн тәртібінде.№13-тәжірибелік сабақ Ғаламданудың ақпараттық және мәдени қырлары 

1. Қазіргі әлемдегі ақпараттық қоғам.

2. Ғаламданудың мәдениетке ықпал етуі.

№14-тәжірибелік сабақ ХХІ ғасырдағы әлемнің саяси құрылымы.

1.Американдық геосаясат.

2.Батысеуропалық өркениет.

3.Ұлы Қытай тәртібі.

4.Ислам өркениеті.

5.Ресей геосаясаты.

6.Балқан.

7.Геосаяси болжам.Студенттердің өзіндік жұмыстарының түрлерінің тізімі 

Тақырыптық жоспар мен бақылау шараларының күнтізбелік жоспарына сәйкес

пәнді   меңгеру   барысында   Сіздер   келесі   аудиториядан   тыс   жұмыстарды

орындауларыңыз қажет: 

-   дәріс   материалына   енбеген,   бірақ   типтік   оқу   бағдарламасына   сай   міндетті

тақырыптарды игеру;

-   өткен   дәріс   материалдарын   дәріс   конспектілері,   оқулықтар   мен   құралдар

бойынша игеру;

- тәжірибе сабақтарына дайындалу;

- межелгі және қорытынды бақылауға дайындалу.

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін орта есеппен бір сабаққа 1 сағаттан

беріледі.   Пән   бойынша   тәжірибелік   сабақтарға   дайындық   тапсырмалары,

қосымша материалдарды игеруге арналған тапсырмалар, оларды безендіру мен

орындауға ұойылатын талаптар алдыңғы сабақта беріледі.  Студенттің өздік жұмысының мазмұны (Оқу бөлімі-күндізгі)

СӨЖ түріЕсеп беру

тү

ріБақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс


дә

пт

ері

Сабаққа


қа

т

ысу

ы

72

Тәжірибелік сабақтарға 

Жұмыс

Сабаққа


15

дайындық және 

үй жұмысының 

орындалуы

дә

птер

і

қат

ы

суы

3

Аудиториялық сабақтарға енбейтін 

материалдарды 

оқу

Конспект


Ауызша

35

4   Бақылау жұмысы шараларына 

дайындалу

МБ 1, МБ 2

3

Барлығы60

11 

Курс саясаты 

Академиялық тәртіп пен әдептің саясаты С.Торайғыров

атындағы ПМУ-дың ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес

келеді.

Оқытушы және студент бір-біріне құрметпен қарауға

тиіс.

Егер   Сіз   барлық   сабақтарға   кешікпей   келіп,   барлық

сабақтарға   дайындалып,   сабақтарда   белсенді   болсаңыз   және

барлық тапсырмаларды сапалы және дер кезінде орындасаңызбақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілген

максималды балды аласыз.  

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесін, сабақтардағы

белгіленген   тәртіпті   бұзу   және   сабаққа   кешігу   балды

жоғалтуға әкеледі. 

Оқу   үрдісіне   қатысу   сабаққа   қатысуды,   дайын   болуды

және белсенді болуды білдіреді. 

Дәріс   және   тәжірибе   сабақтарында   С.Торайғыров

атындағы   ПМУ-нің   ішкі   тәртіп   ережелерін   бұзуға   болмайды:

дәріс   сабақтарында   кешігуге,   ұялы   телефондарды   қосуға,

рұхсатсыз   сөйлесуге,   аудиторияда   өз   бетінше   жүруге,   сағыз

шайнауға, сырт киім және бас киіммен кіруге, оқытушыға дәріс

оқуға кедергі келтіруге тыйым салынады. 

Сіздердің   тәжірибелік  сабаққа  дайындықтарыңыз   ауызша

сұрау,   үй   тапсырмасын   орындау,   топпен   жұмыс   істеу   арқылы

тексеріледі.   Тәжірибе   сабағына   алдын-ала   дайындалу   қажет.

Егер Сіз кешікпей, ешқандай ескертусіз сабаққа қатыссаңыз 1

балл аласыз, ал сабаққа дайындалмасаңыз тек қатысуыңызға

ғана балл қойылады. 

Оқытушы   тәртіп   талаптарын   бұзғаны   үшін   студентті

сабақтан   шығаруы   мүмкін.   Мұндай   жағдайда   сабаққа   қатысу


баллы   қойылмайды.   Егер   Сіз   себеппен   сабақты   босатқан

болсаңыз, босатылған сабақты мұғалімнің қабылдау уақытында

тапсыруыңызға болады. 

Әрбір семестрде екі межелік бақылау қарастырылған, олар

тест   тапсырмаларын   тапсыру   түрінде   жүргізіледі.   Бірінші

межелік бақылау 1-7 тақырыптарды, екінші межелік бақылау 8-

14 тақырыптарды қамтиды. Сонымен қоса бір семестрде екі рет

ағымдағы үлгерімнің қорытынды баллы анықталады (рейтинг).

Егер ол 50 баллдан төмен болса, қанағаттанарлықсыз бағасына

сәйкес келеді. 

Егер Сіз ағымдағы тапсырмаларды орындауда 50 баллдан

төмен   алсаңыз,   межелік   бақылауды   тапсыруға   жіберілмейсіз.

Егер   межелік   бақылауға   қатыспасаңыз,   Сіздің   рейтингіңіз

анықталмайды. 

Емтихан   тапсыруға   жіберілу   үшін   1   және   2   рейтинг

қорытындылары   бойынша   жағымды   баға   алуыңыз   керек.

Емтихан мониторинг бөлімімен жүргізіледі, яғни тест түрінде.

Емтиханға 50 тест тапсырмасы және 75 минут беріледі. 

Егер Сіз емтиханда қанағаттанарлықсыз бағасын алсаңыз

(50   баллдан   төмен),   онда   пән   бойынша   Сіздің   қорытынды

бағаңыз анықталмайды. 

«Ғаламдану: себептері, тенденциялары, мәселелері» пәні бойынша

күндізгі бөлім студенттеріне арналған СӨЖ тапсырмаларын

орындау мен тапсыру және сабақтарда жұмыс істеуді Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг (2 семестр)

Апталар 


1 сабақ үшін

макс балл

1

2

34

5

67

8

Барлығы 

Максималды балл

18

2828

26

100Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

ҮТД  1,2 ҮТД 3,4

ҮТД 5,6


ҮТД 7,8

24

Бақылау түрі 

О

ОО

О

Макс.балл3

6

66

6

Тәжірибелік сабақтарға қатысу 

және дайындық 

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

ҮТТ 1,2ҮТТ 3,4

ҮТТ 5,6


ҮТТ 7,8

43

Бақылау түрі 

О

ОО

О

Макс.балл6

7

1212

12

Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

 

 КЖБ 1

 

  

КЖБ 2


 

0

Бақылау түрі 

 

 Т

 

  

Т

 Макс.балл

  

0

  

 

0 

Материалды өз 

бетінше игеру 

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

 

  

 

 33

Бақылау түрі

 

К 

К К 

К

 КК

К 

 КМакс.балл

 5,4


 

 5

 55

 5

5 4

 4

Пән тақырыптары бойынша білімдерді 

бақылау


СӨЖ түрі/есеп түрі

 

  

ПТТ


 

 

ПТТ 

 

0Бақылау түрі

 

  

Т1

  

Т2

  

Макс.балл

 0

 

 0

 

 0

 

 2 рейтинг (2 семестр)

Апталар 


9

10

1112

13

1415

Барлығы 

Макс. балл

за 1 занятие

Максималды балл

28

2829

15

100Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

ҮТД  1,2 ҮТД 3,4

ҮТД 5,6


ҮТД 7,8

21

Бақылау түрі 

О

ОО

О

Макс.балл3

6

66

3

Тәжірибелік сабақтарға қатысу 

және дайындық 

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

ҮТТ 1,2ҮТТ 3,4

ҮТТ 5,6


ҮТТ 7,8

42

Бақылау түрі 

О

ОО

О

Макс.балл6

12

1212

6

Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

 

 КЖБ 1

 

  

КЖБ 2 


0

Бақылау түрі

 

 

 Т

 

  

Т 

Макс.балл 

 0

 

  

Материалды өз бетінше игеру 

СӨЖ түрі/есеп түрі

 

 

  

  

37Бақылау түрі

 

К К 

К 

К К

К

К Макс.балл

 5,6


 5

 5

 55

 5

6  6

Пән тақырыптары 

бойынша білімдерді 

бақылау


СӨЖ түрі/есеп түрі

 

  

ПТТ


 

 

ПТТ 

 

0Бақылау түрі

 

  

Т1

  

Т2

  

Макс.балл

 0

 

 0

 

 0

 

 Шартты белгілер: ҮТД 1 - №1 дәрістерге дайындықтың үй тапсырмалары, О - оқу үрдісіне қатысу; ҮТТ

1 - №1 тәжірибе сабақтарына қатысуға үй тапсырмалары, КЖБ 1 – курстық жұмыстың №1 бөлімі, Т – тексеру,

ӨОҮТ1 - материалды өз бетінше оқуға арналған №1 үй тапсырмасы, К – конспект, Т1 – тест №1. 

2010ж. «26» тамызындағы кафедра жиналысында ұсынылған 

Хаттама №1 

«Әлеуметтану және саясаттану» 

кафедрасының меңгерушісі _____________________________ Иренов Г.Н.

«26» тамыз. 2010ж. Сәттілік тілейміз!

12 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі 


1) Арыстанбекова А.Х. Глобализация. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 304 с.

2) Белов Г.А. Политология. М., Черо, 2001.

3) Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., Логос, 2001. 

4) Дергачев В.А.,  Геополитика: Учебник для вузов. М.: Юнити-Дана, 2004.

5) Исаев Б.А. Геополитика: Учебное пособие. Питер, 2006.

6) Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов вуза. М.: Юнити-Дана,

2006.

7) Мухаев Р.Т. Теория политики: учебник для студентов вузов, обучающихсяпо гуманитарно-социальным дисциплинам. М.: Юнити-Дана, 2006.

Қосымша 


  8)  Кушкумбаев С.К. Центральная Азия на путях интеграции: геополитика,

этничность, безопасность. Алматы «Казахстан» 2002.

  9) Панарин А.С.  Политология: Западная и Восточная традиции: Учебник.

М.: Университет, 2000.

  10) Политология: Учебное пособие для вузов. Под ред. Азарова Н.И. М.,

1999.


 11) Политология: Курс лекций. Под ред. Марченко М.Н., М., Юристь, 2003.

 12) Политология: Курс лекций. Денисюк Н.П. и др. Минск.: Гетра система,

1998.


  13)   Политология:   Учебник   для   вузов.   Под   ред.   Василика   М.А.   М.:

Гардарики, 2001.

 14) Римашевская Н.М. Население и глобализация. М., Наука, 2004.

 15) Сирота Н.М. Политология: Курс лекций. Спб: Паритет, 2000Document Outline

 • БЕКІТЕМІН
  • Тарих және құқық факультетінің деканы ________А.А.Акишев
 • ОӘК төрағасы ________________ К.К.Батталов
 • Қазіргі замандағы ғаламдық мәселелер және олардың халықаралық саясатқа ықпалы
  • Студенттің өздік жұмысының мазмұны (Оқу бөлімі-күндізгі)
   • СӨЖ түрі
   • Есеп беру түрі
   • Бақылау түрі
   • Сағат саны
   • 1
   • Дәріс сабақтарына дайындық
   • Жұмыс дәптері
   • Сабаққа қатысуы
   • 7
   • 2
   • Тәжірибелік сабақтарға дайындық және үй жұмысының орындалуы
   • Жұмыс дәптері
   • Сабаққа қатысуы
   • 15
   • 3
   • Аудиториялық сабақтарға енбейтін материалдарды оқу
   • Конспект
   • Ауызша
   • 35
   • 4
   • Бақылау жұмысы шараларына дайындалу
   • МБ 1, МБ 2
   • 3
   • Барлығы
   • 60

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 111.59 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет