Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 105.37 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі105.37 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының

(Syllabus) титулдық

парағы 


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Агротехнология факультеті

 Зоотехнология генетика және селекция

 кафедрасы

5В080200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы  мамандық

(тарының) студенттеріне арналған

 Зоотехния ғылымдарының тарихы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын

(Syllabus) бекіту парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________  Т.К.Бексеитов

      


2012 ж. «___»____________  

Құрастырушы:______________

аға оқытушы Асанбаев Т.Ш. 

         

Зоотехнология генетика және селекция

 кафедрасы

5В080200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы  мамандық

(тарының) студенттеріне арналған

       

Зоотехния ғылымдарының тарихы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

2012 ж. «  »   кафедра отырысында ұсынылған №   хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  __________Бурамбаева Н.Б. 20__ж. «____» ________

                  

Агротехнология   факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен

құпталған 

2012ж. «  »              № хаттама

ОӘК   төрағасы  

  _____________Сейтханова   К.К.

 

2012   ж.«_____»___________

   

Оқытушы туралы мәліметтер:

Асанбаев Толеген Шонаевич – Кафедраның аға оқытушысы

Қабылдау уақыты: Дүйсенбі  –10.00 ден 15.00, кабинет А1-117

2. Пән туралы мәліметтер:  Тәжірибелік іс әдістемесі пәнінің ұзақтығы 15

апта, сағат саны 135, аудиториялық сағат саны  – 45  сағат, СӨЖ – 90 часов.

Курс емтиханмен аяқталады.Пәннің еңбек сиымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны

Студенттердің

өздік жұмысының

сағат саны

Бақылау

формасы


барлығ

ы

Дәрістерпракт

икалы


қ

зертхан


алық

студиял


ық

жеке барлығы ОСӨЖ

емтихан

барлы


ғы

емтихан


4 Пәннің мақсаты: 

-     студенттерге   бар   тұқымды   және   жаңа   тұқымды   құруда

және   өнімді,   экономикалық   пайдалы   тұқымдарды   және

типткі малдарды сапалы жақсартуға қажетті білімдерді беру

-     өндіріс   жағдайында   өздігінен   сәтті   жұмыс   жасайтын   келешек   маманды

даярлау.


Пәннің міндеті:

-         малдың   экстерьерін,   интерьерін   және   конституциясын,

өнімділігін   және   олардың   есепке   алнылуын,   іріктеуі   мен

сұрыпталуын, малдың тұқым туралы түсінігін, өсірілуін оқыту. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек :

- Ауыл шаруашылық малдарының түрлерін, тұқымын.

- ет, сүт, жүн, жұмыртқа өнімдерін. 

- асыл малдарды бағалауды.

    - өсіру тәсілдерін.Курсты оқу нәтижесінде студент мегеруі керек:   

- Ауыл шаруашылық малдарының түрлерін, тұқымын.

- ет, сүт, жүн, жұмыртқа өнімдерін. 

- асыл малдарды бағалауды.

    - өсіру тәсілдерін.

5 Пререквизиттер:


«Ауыл шаруашылығы малдарын өсіру және селекция» пәнін 

оқыту төмендегі пәндерді оқыту  кезінде алған білімдерге 

сүйенеді:

- Жануарлар морфологиясы;

- Жануарлар физиологиясы;

- Генетика биометриямен;6 Постреквизиттер 

Жылқы шаруашылығы

Ірі қара шаруашылығы

7 Пәннің мазмұны

7.1 Пәннің тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с


Дәрістердің және сарамандық,өздік

жұмыстардың тақырыптары

Сағат саны

Дәріс


Сарам-

қ

СӨЖ1

Кіріспе


3

5

102

Малдың   шығу   тегі   мен     эволюциясы.

Малдың   өсіп   жетілуі   (   онтогенез).  Мал

тұқымы туралы ілім

3

5

103

Мал азығы. 

3

5

104 Мал селекциясының негізгі әдістері. 

Селекцияның негізгі генетикалық өлшемдері

3

5

205

Мал өсіру әдістері

3

5

206

Тұқым асылдандыру жұмысы - малды жетілдірудің 

кешенді жүйесі. Мал тұқымын асылдандыру 

жұмыстарын ұйымдастыру

5

20

      Барлығы15

30

90                                    

7.2 Дәріс сабақтың мазмұны

Тақырып   1.

 

Кіріспе 

Мал   шаруашылығының   ауыл

шаруашылығындағы маңызы. Мал – ауыл шаруашылығының өндіріс құралы.

Мал асылдандырудың нарықтық жаңа экономика жағдайындағы міндеттері.

Зоотехния ғылымы. «Мал өсіру мен селекция» ілімдерінің қалыптасуы, даму

кезеңдері,   оны   дамытудағы   республика,   шетел   ғалымдарының   ролі.

Еліміздегі   мал   генетикасы   мен   селекциясы   жетістіктері.   Мал   өсіру   мен

селекциясы   пәнінің   негізгі   мақсаты   –   міндеттері.   Тұқым   асылдандыру

жұмысыныың шешуші ролі. Мал шаруашылығын дамытудың болашағы және

оның тиімділігін көтеру мәселелері.Тақырып   2. 

Малдың   шығу   тегі   мен     эволюциясы.

Малдың өсіп жетілуі ( онтогенез).  Мал тұқымы туралы ілім.

Эволюция   ілімінің   қалыптасуы.   Ч.Дарвиннің   эволюциялық   ілімі,   оның

маңызы. Эволюцияның негізгі қозғаушы күштері. Дарвинизм мен генетика


синтезі.   Мал   түліктерінің   шығу   тегі   мен   эволюциясы.   Оларды   зерттеудің

маңызы, міндеттері мен тәсілдері. «Үй жануарлары», «мал», «асыранды мал»

ұғымдары.   Жабайы   (тағы)   жануарларды   қолға   үйрету,   оның   басталған

кезеңдері   мен   мекендері.   Малдың   арғы   тегі   мен   туыстары.   Қолға   үйрету

барысында   малда   пайда   болған   өзгерістер.   Жабайы   жануарлардың   жаңа

түрлерін   қолға   үйрету,   мұның   келешегі,   оларды   жаңа   мал   тұқымдарын

шығару үшін пайдалану.

Тақырып 3.

 

Мал азығы. Азық түрлері. Классификациясы.

Азықтын химиялық құрамы. Азық туралы түсінік

.

Тақырып   4.  Мал   селекциясының   негізгі   әдістері.

Селекцияның   негізгі   генетикалық   өлшемдері.    Мал   сұрыптау   (Жалпы

қағидалар). Малды дене бітімі, сыртқы пішіні және ішкі құрылысы бойынша

бағалау және сұрыптау . Малды өніміне қарай бағалау және сұрыптау Малды

ата-тегіне қарай бағалау және сұрыптау. Малдың ұрпағының сапасына қарай

бағалау және сұрыптау. Сұрыптау жұмыстарын ұйымдастыру.Жұп таңдау

Тақырып   5.   Мал   өсіру   әдістері.  Таза   тұқым   өсіру.   Туыстастарды

шағылыстыру   /инбридинг/.   Аталық   із   және   аналық   ұя   бойынша   селекция

жүргізу. Будандастыру. Мал шаруашылығындағы гибридтеу.

           Тақырып 6.

 

Тұқым асылдандыру жұмысы - малды жетілдірудіңкешенді жүйесі. Мал тұқымын асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру

Алдыңғы   қатарлы   технология   жағдайында   мал   селекциясының

ерекшеліктері.   Мал   тұқымын   таңдау   және   аталық   мал   табындарын

топтастыру.   Мал   өсіру   әдістерін   таңдау.   Малды   азықтандыру,   бағып-күту

және техниканы пайдалану ерекшеліктеріне бейімділігіне қарай селекциялау.

Қарқынды технология жағдайында мал   селекциялаудың бағыты және оған

қойылатын негізгі талаптар.

Жаңа   мал   тұқымдарын   шығару   және   оларды   одан   әрі   жетілдіру

бағдарламалары /жолдары/. Қазақстан Республикасындағы мал тұқымдарын

асылдандыру   базалары.   Тұқыммал   көрмелері.   Асылдандыру   жұмысының

жоспары.

7.3 Практикалық жұмыстар мазмұны

Тақырып   2. 

Малдың   шығу   тегі   мен     эволюциясы.

Малдың өсіп жетілуі ( онтогенез).  Мал тұқымы туралы ілім.

Мал шаруашылығының қоғам дамуындағы маңызы. Мал шаруашылығының

өндіргіш күштер дамуымен байланысы және оның даму кезеңдері. Қазақстан

Республикасында мал шаруашылығын өркендетудің ерекшеліктері.Тақырып 3.

 

Мал азығы. Мәзір құрастыру. Тақырып   4.  

Мал   селекциясының   негізгі   әдістері.

Селекцияның   негізгі   генетикалық   өлшемдері.    Малдың   селекциялық

белгілерінің   өзгергіштігі   мен   тұқым   қуалаушылығын   зерттеудің

биометриялық   негіздері.   Белгілердің   тұқым   қуалау,   қайталау,   байланыс

/корреляция,   регрессия/   коэффициенттері   және   оларды   малды   бағалау,

сұрыптау   үшін   пайдалану.   Белгілер   арасындағы   байланыс   көрсеткіштері.


Белгілердің өзгергіштігіне әсер етуші әр түрлі /генотип, паратип/ жағдайлар

және олардың әсер күштерін дисперциялық талдау әдістері.Тақырып   5.   Мал   өсіру   әдістері.  Таза   тұқым   өсіру.   Туыстастарды

шағылыстыру   /инбридинг/.   Аталық   із   және   аналық   ұя   бойынша   селекция

жүргізу. Будандастыру. Мал шаруашылығындағы гибридтеу.

           Тақырып 6.

 

Тұқым асылдандыру жұмысы - малды жетілдірудіңкешенді жүйесі. Мал тұқымын асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру

Кең көлемді селекция жүргізуге байланысты мал өсіру тәжірибесінде

электрондық   есептеу   машиналарын   пайдалану.   Автоматтық   жолмен

мәліметтер   алу.   Бонитировка   нәтижесін   талдау.   Жиынтық   ведомостерін

жасау, селекциялық индекстерді құру, селекция нәтижесін болжау.

Мал   тұқымдарын   өндірістің   негізгі   құралы   ретінде   пайдалану   және

олармен жүргізілетін жұмысты ұйымдастыру. Мал тұқымдарын сынау. Мал

тұқымдарын   аудандастыру.   Мал   тұқымдарының   кеңестері.   Мал

шаруашылығындағы жаңа селекциялық жетістіктерді бекіту /апробация/.

7.4 СӨЖ ОРЫНДАУ МАЗМҰНЫ

   

 

     СӨЖ- дің түрі

                 Есептік 

формасы

Бақылау 

түрі

Сағат 

саны

1

Дәріс сабаққа дайындалуОқу 

жетістіктерін 

тіркеу 

журналы


Сабақтарғ

а қатысу


30

3

Тәжірибелік сабаққа дайындалу

Жұмыс 


дәптері

Жазбаша


20

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмейтін 

тақырыптарды оқу

конспект

Жазбаша


        30

6

Бақылау шараларға даиындалу

Оқу 


жетістіктерін 

тіркеу 


журналы

РК 1, РК 2, 

10

Барлығы


90

Қорытынды  түрлердің өтпелі үлгерім кезіндегі

баллдарды бөлу

Бақылау түріБаллдардың

максимальды саны

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Өтпелі бақылау, соның ішінде:

100


100

1

Сабаққа қатысу, дайындалу және топтажұмыс

16

142

Практикалық жұмысты әзірлеу және қорғау

40

35

3Қосымша материалды дайындау

24

244

Пән тақырыптары бойынша білімді 

бақылау,реферат

20

27Іштей оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының

күнтізбелік кестесі

СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және  «Тәжірибелік   істің

әдістемесі»   пәні   бойынш

   5В080200    Мал   шаруашылығы   өнімдерін   өндірі

технологиясы  мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған 

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (2 семестр)

Апталар 


1

сабақ


үшін

макс.


балл 

1

23

4

56

7

Барлығы

Максималды балл

22

22

3422

100


Дәрістерге 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 

 

ДҮТ 1,2 ДҮТ 3,4 ДҮТ 5,6ДҮТ 7,

16

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл2Зертханалық жұмыстарға 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

1зертхҮТ 

2 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

32

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р

Макс.балл2

8

88

8

Зертханалық жұмыстарды 

ресімдеу және 

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп берунысаны

 

 Е

 

Е 

Е

 16

Бақылау нысаны

 

  1ЗҚ


 

2

ЗҚ  3 ЗҚ

 

Макс.балл 

 

4 

4

 4

 

Материалды өздігінен 

меңгеру 


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ӨО

ҮТ1

ӨО

ҮТ2ӨО

ҮТ3


ӨО

ҮТ

4ӨО

ҮТ

5ӨОҮ

Т6

ӨОҮТ724

Бақылау нысаны

 

К

КК

К

К КК

Макс.балл

3

 3

3

 33

3

Пән тақырыптары 

бойынша білімді

бақылау 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

  

 

  

12

Бақылау нысаны 

 

  

 

Т2 

Макс.балл

 

 

  

 

12 

Межелік бақылау

100

2 рейтинг (2 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


1 2

3

45

6

7Бар-лығы

Максималды балл

22

22

3422

100


Дәрістерге 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 

 

ДҮТ1,2 

ДҮТ 3,4


ДҮТ

5,6


ДҮТ 7,8

12

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл2

Зертханалық 

жұмыстарға 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

5зертх


ҮТ 

6 зертх


ҮТ

7 зертх


ҮТ

8 зертх


ҮТ

28

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р

Макс.балл2

8

88

4

Зертханалық жұмыстарды 

ресімдеу және 

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп берунысаны

 

  Е 

Е

 Е

 

Е     16

Бақылау нысаны

 

 Қ

 

5ЗҚ

  7 ЗҚ  


8 ЗҚ

Макс.балл

 

 

4 

4

 4

 

4Материалды 

өздігінен 

меңгеру 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

ӨО

ҮТ

9Ө

О

ҮТ10

ӨО

ҮТ11

ӨО

ҮТ12

Ө

ОҮ

Т1

3ӨО

ҮТ1


4

ӨО

ҮТ15

21

Бақылау нысаны 

К К К


К

К К


К

Макс.балл

3

3 3 3


3

3 3


3

Пән 


тақырыптары 

бойынша білімді

бақылау 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

  

 

  

 

23Бақылау нысаны

 

  

 

  Т2  РФМакс.балл

 

  

 

  12 11Межелік бақылау

100


Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ   – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ –

оқу үрдісіне қатысу;  ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1

зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; 

Д

 – рұқсат қағазы; Е – есеп;

1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау;  КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру;

ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.  «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________  Бурамбаева Н.Б.  20__ж. «___» ____________Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі

Оқу   жұмыс   жоспары   бойынша   қорытынды   бақылау   емтихан   болып

саналады.Университеттің   ғылыми   кеңесінің   шешімі   бойынша   қорытынды

бақылау түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.

Кесте 4  -Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.

р/с

Қортынды   бақылау

түрлері

Бақылау түріӨлшем

бірлік


1

Емтихан 


Емтихан 

0,4


Үлгерімнің өтпелі бақылауы 

0,6


8 Курс саясаты

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде 

қатысу қажет. Сабақтың басында  қатысқандарың 

белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыңдар. 

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:

1. Сабаққа активті қатысу.

2. Аудиторияға сыртқы киіммен  кірмеу.

3. Дәріс   барысында     басқа   жұмыс   пен   айналыспау,   ұялы

телефонды өшіріп тастау. 

4. Белгісіз   себептер   мен   қатыспаған   ұшін   –   0   ұпай.   Егер

науқас   болсаңыз     немесе   басқа   да     себепкер

жағдайларда,   керекті   құжатыңыз   болса     жоспарланған

ұпайларыңыз сақталады. 

5. Тапсырмалар   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі

бойынша  

  орындалады.   Тапсырмаларды   кешігіп

орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі. 

6. Емтиханға     тек   қана   барлық   тақырыптардан     берілген

тапсырмаларды   орындап   тапсырған   студенттер

жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша

қойылады:

1.   дәріс,   лабораториялық,   өздік   жұмыстарға   белсенді

қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі,

күнтізбелік   шаралар   бойынша   студент   өз   бағасын   өзі

шығарып   алады.   Өзіңе   керекті   балл   жинау   үшін

лабораториялық   сабақтарға   қатысу   және   әрбір

лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. 

Студент   міндетте   түрде   2   межелік   бақылаудан   өту

керек.   Егер   осы   айтылған   жағдайлар   жасалмаса   студент

семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.9 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Садыкулов Т.С. Разведение и селекция с/х животных, 

-2003.

2. Садыкулов Т.С., Ким Г.Л. Практикум по разведению и селекция с/х животных, -2000г.

Қосымша әдебиеттер:

3. Борисенко Е.Я. Разведение с/х животных М. -1967

4. Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с/х животных 

М.- 1967  

5. Боголюбский С.Н Происхождение и преобразование 

домашних животных М.- 1995.6. Лискун Е.Ф Экстерьер с/х животных   М.- 1987

7. Кравченко Н.А Разведение с/х животных  М. -1973. 

8. Красота В.Ф и др.  . Разведение с/х животных  М. -1993

9. Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных  М. 

-1989.

10.


Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в 

скотоводстве  М. -1982Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • 7 Пәннің мазмұны

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 105.37 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет