Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 89.64 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі89.64 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының

(Syllabus) титулдық

парағы 


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Агротехнология факультеті

Агротехнология кафедрасы

5В080700 «Орман ресурстары және орман шуашылығі» мамандығының 

студенттеріне арналған

«Орманды қорғау»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(Syllabus)

Павлодар


БЕКІТЕМІН

Агротехнология 

факультеттің деканы

___________ Т.К.Бексеитов

    

2010 ж. «__» ___________Құрастырушы: доцент ___________   Р.К.Уваков

«Агротехнология» кафедрасы

5В080700 «Орман ресурстары және орман шуашылығі»мамандығының 

күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

«Орманды қорғау

»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   ______________   2010ж.   бекітілген   жұмыс   оқу

бағдарламасының 

негізінде әзірленген. 

2010ж. «___»_____________- кафедра отырысында ұсынылған №___ хаттама.

Кафедра   меңгерушісі     ______________           У.Х.Альмишев   2010ж.   «___»

_____________

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

 2010ж. «___»______________ №___ хаттама

ОӘК төрағасы  __________М.Е.Жагипарова 2010ж. «__»_________

1 Оқытушы туралы дерек:

«Агротехнология» кафедрасы 

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38Агротехнология факультеті

оқытушы Уваков Мухаммет –Рашит КабдрашитовичҚабылдау уақыты:  сейсенбі 10.00-13.00. А1-116 каб.

2   Пән   туралы   дерек:  Пәннің   ұзақтылығы   15   апта

050807   Орман   шаруашылығы   ісі   мамандығының

студенттеріне арналған. Жалпы сағат саны-90, оның ішінде

дәріс-15, сарамандық – 15,  СӨЖ-60. Бақылау түрі- емтихан.  3. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

С

емес

тр

Бар

лы

қ кр

ед

итса

ны

Ст

у

де

н

тт

ің

сағ

а

т б

аж

ұ

мы

с 

кө

л

ем

і

СӨЖ жалпы сағат саныБақы-лау

түрі


Бар-

лығы


Дәр

іс

Тәжірибе

Зерт


хана

студий-


ные

индиви-


дуаль-

ные


барл

ығы


СОӨЖ СӨЖ

2,

32

12

6-

-

7860

18

Э 33

3

Барл

ы

ғы

2

126

3

3-

-

7860

18

Э 31 Пәннің мақсаты мен міңдеттері және оқу процессіндегі орны

Пән   мақсаты:  Студенттердің   бунақденелілір   мен   ауру   қоздырғыштардың

биологиялық   және   экологиялық   саласынан   білім   алуы;   қоршаған   ортаны


қорғауды   ескере   отырып,   орманды   зиянкестер   мен   аурулардан   қорғаудың

әдістерін және практикалық дағдыларын меңгеру.Пән міндеттері:

Зиянкестер мен ауруларды қорғаудың негіздерін қалыптастыру;

Зиянкестер мен ауруларды анықтаудың практикалық дағдыларын қабылдау;

Орман ағаштарының зиянкестері мен ауруларынына қарсы күрес шараларын

дұрыс жоспарлау және жүргізе білу.

Пәнді игеруге студенттер білуге тиісті:

Орман ағаштарының зиянкестері мен ауруларының түр құрамын;

Зиянкестер мен ауру қоздырғыштардың морфологиясын, биологиясын;

Зиянкестер   популяциясыынң   өзгеруіне   және   аурулардың   дамуына

экологиялық ролін;

Зиянкестер сан мөлшерінің төмендеуіне энтомофагтардың ролі;

Зиянкестер мен аурулардан орманды қорғаудың қазіргі кездегі әдістерін.

Пәнді игеруге студенттер істей білуге тиісті:

Орман ағаштарының зиянкестері мен ауруларын анықтауға;

зиянкестер мен ауруларға есеп жргізуге.

2 Пререквизиттер:

орман ботаникасы және дендрологиясы;

орман аңдары мен құстарының биологиясы;

орманшылық және орман пирологиясы.3 Постреквизиттер:

екпе ормандар;

орман пирологиясы;

орманды пайдалану.4 Пәннің тақырыптық жоспарыПәннің тақырыптарының аталуы

Сағат саңы

Дәр.

Тәж/сем Зерт. СӨЖ

1

Кіріспе. Орман қорғау пәнін зерттеу әдістерімен объектілері туралы мәліметтер.

1

102

Орман қорғау әдістері жайлы жалпы түсінік

және олардың жіктелуі.

1

103

Топырақтың жалпы сипаттамасы және оның

орман   шаруашылығындағы   маңызы.

Зиянкестерден көшеттік пен екпе ағаштарды

қорғау шаралары.

1

104

Биологиялық   ерекшеліктер,   ағаштарды

таңдауы және олардың мекендеу реті.

1

105

Өсімдік аурулары туралы түсінік.

1

10

6Қылқан   мен   өркеннің   шіруі;   жапырақ   пен

өркеннің   ұнтақты   өңезі;   қылқан   мен

жапырақтың   таты,   дағы,   деформациясы;

өркеннің   қисаюы;   діннің   және   тамырдың

рагі.

1

107

Орман   зиянкестер   мен   аурулардан   қорғау

әдістері.   Орман   энтомологиясы.   Орман

зиянкестері биологиясының бергілірі.

1

1

58

Дің   зиянкестері.   Техникалық   зиянкестер.

Пайдалы бунақденелілер.

1

15

9

Өсімдік   ауруларының   сипаттамасы   жәнеолардың   жіктелуі.   Ағаш   ауруларының

жіктелуі.

 

Ағаш


 

ауруларының

қоздырғыштары.   Тұқым   мен   жеміс

аурулары.

1

1

8Жалпы

6

3

3

78

4.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып   1.   Кіріспе.  Орман   қорғау   пәнін   зерттеу   әдістері   мен   объектілері

туралы мәліметтер. Экологиялық факторлар және олардың жіктелуі. Сыртқы

жағдайлардың бунақденелер мен аурудың бәймделуіне әсері.

Тақырып   2.   Орман   қорғау   әдістері   жайлы   жалпы   түсінік   және   олардың

жіктелуі.   Орманды   биологиялық   қорғау   жайлы   түсінік.   Бунақденелілердің

сыртқы құрылысы. Дернәсілдер мен қуыршақтардың түрлері.

Тақырып   3.   Топырақтың   жалпы   сипаттамасы   және   оның   орман

шаруашылығындағы маңызы. Зичнкестерден  көшеттік пен екпе ағаштарды

қорғау шаралары. Қылқан және жалпақ жапыоақ кеміргіш бунақденелермен

күресу шаралары.

Тақырып 4. Биологиялық  ерекшеліктер, ағаштарды  таңдауы  және олардың

мекендеу  реті. Жаппай  көбею ошақтардың  пайда болу себептері.  Олармен

күресу шаралары.

Тақырып   5.   Өсімдік   аурулары   туралы   түсінік.   Саңырауқұлақтар-   ағаш

ауруларының   негізгі   қоздырғыштары.   Ағаш   пен   бұталардың   тұқым   жәнежеміс ауруларына  қарсы күресу  шараларының жүйесі. Ағаштардың  тамыр

зиянкестерімен күресу шаралары.

Тақырып   6   .   Қылқан   мен   өркеннің   шіруі;   жапырақ   пен   өркеннің   ұнтақты

өңезі; қылқан мен жапырақтың таты, дағы, деформациясы; өркеннің қисаюы;

діннің   және   тамырдың   рагі.   Түтікті,   некрозды   және   рак   аурулары.

Фитопатологиялық тексеруде ауруларға есеп жүргізу тәсәлдері мен әдістері.4.2 Тәжірибелік (семинар) сабақтарының мазмұны

Тақырып   1.   Орман   зиянкестер   мен   аурулардан   қорғау   әдістері.   Орман

энтомологиясы. Орман зиянкестері биологиясының бергілірі.

Тақырып   2.   Дің   зиянкестері.   Техникалық   зиянкестер.   Пайдалы

бунақденелілер.

Тақырып 3. Өсімдік ауруларының сипаттамасы және олардың жіктелуі. Ағаш

ауруларының   жіктелуі.   Ағаш   ауруларының   қоздырғыштары.   Тұқым   мен

жеміс аурулары.4.3 Зертханалық сабақтарының мазмұны

Тақырып   1.   Орман   зиянкестер   мен   аурулардан   қорғау   әдістері.   Орман

энтомологиясы. Орман зиянкестері биологиясының бергілірі.

Тақырып   2.   Дің   зиянкестері.   Техникалық   зиянкестер.   Пайдалы

бунақденелілер.

Тақырып 3. Өсімдік ауруларының сипаттамасы және олардың жіктелуі. Ағаш

ауруларының   жіктелуі.   Ағаш   ауруларының   қоздырғыштары.   Тұқым   мен

жеміс аурулары.5 СӨЖ мазмұны

№ СӨЖ  түрі

Есеп беру түрі Бақылау түрі Сағатқа

шаққан


дағы көлемі

1

Лекциялық 

сабаққа


дайындық

Жұмыс


дәптері

ДС қатысу

10

2

Тәжірибелік,   зертханалықсабақтарға дайындық

Конспект


СЖ қатысу

10

3Семинар

 

сабақтардықорғау

Ауызша жауап

беру

Сабаққа


қатысу

10

4Аудиториялық   сабақтарға

кірмеген материалды оқу

Конспект

Сабаққа


қатысу

18

5Бақылау

 

жұмысқадайындық

БЖ

БЖ   қорғауғақатысу

5

6Бақылау жұмысты қорғау

БЖ

БЖ қорғау5

7

Межелік 

бақылауға

дайындық

МБ

Тестлеу20

Жалпы


78

5.1 Өздігімен оқу тақырыптары

Тақырып 1.  Кіріспе.  Орман қорғау пәнін зерттеу әдістері мен объектілері

туралы мәліметтер. Экологиялық факторлар және олардың жіктелуі. Сыртқы

жағдайлардың бунақденелер мен аурудың бәймделуіне әсері.

Тақырып   2.   Орман   қорғау   әдістері   жайлы   жалпы   түсінік   және   олардың

жіктелуі.   Орманды   биологиялық   қорғау   жайлы   түсінік.   Бунақденелілердің

сыртқы құрылысы. Дернәсілдер мен қуыршақтардың түрлері.

Тақырып   3.   Топырақтың   жалпы   сипаттамасы   және   оның   орман

шаруашылығындағы маңызы. Зичнкестерден  көшеттік пен екпе ағаштарды

қорғау шаралары. Қылқан және жалпақ жапыоақ кеміргіш бунақденелермен

күресу шаралары.Тақырып 4.  Биологиялық ерекшеліктер, ағаштарды таңдауы және олардың

мекендеу  реті. Жаппай  көбею ошақтардың  пайда болу себептері.  Олармен

күресу шаралары.

Тақырып   5.  Өсімдік   аурулары   туралы   түсінік.   Саңырауқұлақтар-   ағаш

ауруларының   негізгі   қоздырғыштары.   Ағаш   пен   бұталардың   тұқым   және

жеміс ауруларына  қарсы күресу  шараларының жүйесі. Ағаштардың  тамыр

зиянкестерімен күресу шаралары.Тақырып   6.  Қылқан   мен   өркеннің   шіруі;   жапырақ   пен   өркеннің   ұнтақты

өңезі; қылқан мен жапырақтың таты, дағы, деформациясы; өркеннің қисаюы;

діннің   және   тамырдың   рагі.   Түтікті,   некрозды   және   рак   аурулары.

Фитопатологиялық тексеруде ауруларға есеп жүргізу тәсәлдері мен әдістері.Тақырып   7.  Орман   зиянкестер   мен   аурулардан   қорғау   әдістері.   Орман

энтомологиясы. Орман зиянкестері биологиясының бергілірі.Тақырып   8.  Дің   зиянкестері.   Техникалық   зиянкестер.   Пайдалы

бунақденелілер.Тақырып   9.   Өсімдік   ауруларының   сипаттамасы   және   олардың   жіктелуі.

Ағаш ауруларының жіктелуі. Ағаш ауруларының қоздырғыштары. Тұқым мен

жеміс аурулары.

Бақылау жұмыстарды орындауға арңалған тақырыптар

Тақырып   1.  Тұқым   мен   жеіс   аурулары   және   олардың   қоздырғыштарын

анықтау.


Тақырып   2.  Өскін   мен   көшет   аурулары   және   олардың   қоздырғыштарын

анықтау.


Тақырып 3. Рак, некроз және түтік ауруларын анықтау.

Тақырып 4. Ағаш діңінің және тамырдың шіріктерін анықтау.

Әдебиет

Негізгі:

1. Воронцов А.И. Лесная энтомология. М. «Высшая школа», 19822. Воронцов А.И. Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. – М,

Высшая школа, 1978

3.   Соколова   Э.С.,   Семенкова   Н.Г.   Лесная   фитопотология.   М.,   «Лесная

промышленность», 1981Қосымша:

4. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. М., «Высшая школа», 1980

5. Воронцов А.И.: Патология леса. М., «Лесная промышленность» 1978.

6.   Журавлев   И.И.,   Соколова   Д.В.   Лесная   фитопотология.   М.,   «Лесная

промышленность», 1969.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (2 семестр)

Всего

100


Неделя

1

23

4

56

7

8Максимальный балл за 

неделю


20

20

60Посещение и 

подготовка к 

лекциям

Вид СРС Л1Л1

Л2

Л2Л3

Л3

Л430

Форма 


контроля

ПК ПК ПК


ПК

ПК

ПКПК

Макс.бал


л

10

1010

Посещение и 

подготовка к 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

занятиям

Вид СРС ПР

4

ПР

5ПР

5

ПР5

ПР6 ПР6


ПР7

ПР7


30

Форма 


контроля

УО УО УО


УО

УО

УОУО

УО

Макс.балл

10

1010

Проработка 

дополнительного

материала

Вид СРС

Р

Р20

Форма 


контроля

ПЗ

ПЗМакс.бал

л

20Текущий 

контроль знаний 

по темам курса

Вид СРС


К3

К

20Форма 

контроля


УО

УО


Макс.бал

л

20ВСЕГО:

100


Қысқартылған белгілер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №, Қ– сабаққа қатынасу,

ЗЖ1   –   зертханалық   жұмыс   №1,   ЗЖД1   –   зертханалық   жұмысқа

дайындалу №1, ЕБ – есеп беру, КТ – конспекты тексеру, А- ауызша, Т –

тексеру, Т1 – тест №1, МБ1 – межелік бақылау №1.Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі

Оқу   жұмыс   жоспары   бойынша   қорытынды   бақылау

емтихан   болып   саналады.Университеттің   ғылыми   кеңесінің

шешімі   бойынша   қорытынды   бақылау   түрлері   және   өтпелі

бақылаудың өлшем бірліктері берілген.

Кесте 4  -Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері

р/

с

Қортынды

бақылау

түрлері

Бақылау түрі

Өлше

м

бірлік

1

Емтихан Емтихан 

0,4


Үлгерімнің өтпелі бақылауы 

0,6


Курстың  саясаты

Дәріс және тәжірибелік сабақтарына міндетті түрде 

қатысу қажет. Сабақтың басында,  қатысқандар 

белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыздар. Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:

1. Сабаққа активті қатысу.

2. Аудиторияға сыртқы киіммен  кірмеу.

3. Дәріс   барысында     басқа   жұмыс   пен   айналыспау,   ұялы

телефонды өшіріп тастау. 

4. Белгісіз   себептер   мен   қатыспаған   ұшін   –   0   ұпай.   Егер

науқас   болсаңыз     немесе   басқа   да     себепкер


жағдайларда,   керекті   құжатыңыз   болса     жоспарланған

ұпайларыңыз сақталады. 

5. Тапсырмалар   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі

бойынша  

  орындалады.   Тапсырмаларды   кешігіп

орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі. 

6. Емтиханға     тек   қана   барлық   тақырыптардан     берілген

тапсырмаларды   орындап   тапсырған   студенттер

жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша

қойылады:

1.   дәріс,   лабораториялық,   өздік   жұмыстарға   белсенді

қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі,

күнтізбелік   шаралар   бойынша   студент   өз   бағасын   өзі

шығарып   алады.   Өзіңе   керекті   балл   жинау   үшін

лабораториялық   сабақтарға   қатысу   және   әрбір

лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. Студент міндетте

түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған

жағдайлар   жасалмаса   студент   семестрдың   соңында,

емтиханға босатылмайды.

Мамандықтың

жұмыс


оқу

 

жоспарынанкөшірме

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашылығы» 

Мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән аталуы «Орманды қорғау»

Оқу


нысан

ы

Пәннің       еңбексыйымдылығы

Семестр


бойынша

бақылау


түрлері

Се

местр

Семестр   бойынша   студенттердің

жұмыстарының көлемі

Кре


-

дит


-

тер


Академиялы

қ сағат


Кр

е

диттер

Аудиториялық

сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)

бар

лығ


ы

ауд


СӨ

Ж

емт.

сы

нК

Ж-

аКж

барлығ

ы

дәр пр.зерт

х

Барл

ы

ғыСОӨ

Ж


ЖОБ

негізін


де

сыртай


2

90 12 78 3 -

-

-

22

12

678 18

3

33

Кафедра меңгерушісі__________ Ұ.Х.Альмишев 2010ж «__»____________Document Outline

  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • (Syllabus)
  • Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 89.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет