Бағдарламасының сыртқы парағы ( Syllabus) Форма ф со пгу 18. 3/34 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігіжүктеу 125.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі125.13 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқу

бағдарламасының сыртқы

парағы (

Syllabus)

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/34Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

   


  С. Торайгыров атындағы  Павлодар мемлекеттік университеті. 

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Дене шынықтыру және спорт 5В010800 мамандығының студенттеріне арналған 

Баскетбол пәні бойынша

ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Syllabus)

      


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus) бекіту

парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

                                

                                                      БЕКІТЕМІН

                                                          ХТжЖФ деканы

                                                                                _____________ Ахметов Қ.Қ.               

                                                                              2011 ж. «___»____________

Құрастырушы: аға оқытушы Омаров Т.С. _______________

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы5В010800 Дене шынықтыру және спорт  мамандығының

 студенттеріне арналған   

                                                       Баскетболпәні бойынша оқыту 

бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________2011   ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген 

2011ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ___________     Ю.А.Мастобаев 2011 ж. «____» ________

Химиялық технология және жаратылыстану факультет оқу-әдістемелік кеңесімен 

құпталған 2011ж. «__»______ №_  хаттама

ОӘК торайымы       ________________________  У.Д. Буркитбаева1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға-оқытушысы Омаров Т.С.Кафедраға келу уақыты: пән бойынша тәжірибелік сабақтар мен кеңестердің оқу

кестелері (11.00-12.00с., дүйсенбі,сәрсенбі, жұма) 

Стадион: №, 673668

НОК спорт залы: № 6736692 Пән туралы мәліметтер:

Атауы: «Баскетбол».

Сағат көлемі: 2 кредит, 90сағат: 6 сағат дәріс, 6 сағат тәжірибелік сағаттар, 78 сағат

СӨЖ. 


         

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Оқыту


 түрі

Пәннің ауқымдылығы

Семестр

бойынша


бақылау 

түрі


се

м

естр

Семестр бойынша студентттер

жұмысының көлемі

кр

едит

Аудиториялық сабақтар

(ак.сағат)

СӨЖ


Кредит

Академиялық сағат

барлығы

ауд


СӨЖ

емт


сын

кж

барлығыДәр

Тәж


зерт

барл.


ОСӨЖ

Кәсіби


білім

негізінде  

2

90

1278

4

--

3

42

12

6-

-

6-

-

7812

4  Пәннің  мақсаты  Курс  бағдарламасы   баскетболды   оқытудың    теория   мен

методика   сұрақтарын   оқытуды,   техникалық   әдістер   мен   тактикалық   әрекеттерді

үйренуді, қажет тәжірибе алып, баскетбол пәнінің жаттықтырушысы, оқытушысы

ретінде түрлі жаттығушылармен өздігінен жұмыс артқара алуды  қарастырады.

    Пәннің міндеті:

-   Дене шынықтыру тәрбиесі жүйесінің теориялық және әдістемелік негіздері;

-   Студенттердің   тәжірибелік   қызметте   алынған   білімдерін   қолдана   білуі   және

қызметке дағдылануы;

- Жарыстардың ережелерін, ұйымдастыру және түрлі деңгейлі   жарыстарды өткізу

әдістемесін білу;

-  Түрлі деңгейлі жарыстарды  ұйымдастыру және өткізу; 

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын 

  Топпен, сыныппен сабақтың  дайындық бөлімінің жалпы сабақты,  жаттығуларды

таңдап,   дене   шынықтыру   дайындығы   бойынша   кешенін   құрастыру.   Сабақтың

талдауын жасау;

 

 Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер:   білу керек:

- Топпен, сыныппен сабақтың дайындық бөлімінің жалпы сабақты, жаттығуларды

таңдап,   дене   шынықтыру   дайындығы   бойынша   кешенін   құрастыру.   Сабақтың

талдауын жасау;

-   Жұмыс   жоспарын,   әдістемелік,   оқы-спорттық   және   қаржы-сметалық

құжаттамаларын құрастыру ;

-   ҒЗЖ-да өткізу, тестілеуді  өткізу әдістерін, дипломдық жұмысты рәсімдеу және

ұсыну әдістерін меңгеру.қабілетті болу керек

 

- ойын техникасының жеке элементтері мен  арнайы жаттығуларын түсіндіру және

көрсету;

- спорт ойындарының жарыстарын бағалау6 Пререквизиттер: 

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,

икемділік және дағды-машықтар қажет:  - Дене шынықтыру және спорт тарихы 

7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі 

пәндерді меңгеруі үшін қажет:  - Мектептегі баскетболдың теориялық және 

әдістемелік негіздері.8 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптардың атаулары

Сабақ түрлері бойынша 

байланыс сағаттарының 

саны

ОПБ, ЖПБ базасындағы с/б

Дәріс

Тәжіри-

бе

СӨЖ

1

Спорт түрінің қалыптасу тарихы1

1

102

Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің

жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар. 

1

1

183

Ойыншылар қызметі.Жеке, топтық

және   командалық   тәсілдік

әрекеттер.

1

1

104

Оқу жаттығу сабақтарын 

жоспарлау және ұйымдастыру

1

110

5

Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы 

және арнайы дене дайындығы.

1

1

106

Әдістік, 

тәсілдік

дайындық.Төрешілік   ету   және

жарыс ережесі.Оқыту әдістемесі 

1

120

         БАРЛЫҒЫ:                                  90 с

6

6

78

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Баскетболға ойын техникалық және тактикалық әрекеттерінің әр түрлілік және өзіне

меншікті ойындық қызмет тіршілік маңызды дағдылардың құруына арналған бірегей

қасиеттермен ие болады және орта мектеп жас балаларының іскерліктерінің жан-

жақты   дамудың   олардың   физикалық   және   психикалық   сапалардың   .   Баскетболға


ойын   игерілген   қимылдатқыш   әрекеттері   және   кездесетіндер   оларға   денсаулық

нығайтулары   физикалық   жаттығулар   нәтижелі   құралдармен   келеді   және   үзілістің

және   өмірдің   оның   барлық   бойыда   адаммен   қолданыла   алады   дербестерді

физикалық мәдениет жұмыстарының түрлерінде .10 Курстың компоненттері

Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Қысқаша   тарихи   анықтама.  Баскетболдың   даму   тарихы.   ҚР-дағы   баскетболдың

дамуы.   СШК,   ҚР   СШ,   ҚР   ТСШ   спорттық   разрядтарын   орындаудағы   нормативті

талаптар. Тақырып   2.  Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің   жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар.  

Ойын   техникасы   түсінігінің   анықтамасы.   Ойын   техникасының   әдістерін

классификациялау   және   оның   құрылымы.   Шабуылда   және   қорғаныста   ойын

техникасы әдістерінің сипаттамасы. Рационалды, вариативті және сенімді техника

түсініктері.   Ойын   тактикасы   түсінігінің   анықтамасы.   Ойын   тактикасының

құрылымы   және   оның   әдістерін   классификациялау.   Қорғаныста   және   шабуылда

ойын   тактикасы   әдістерінің   сипаттамалары   Рационалды,   вариативті   және   сенімді

тактика түсініктері.

Баскетолдағы ойын ережелері, инвентарь және жабдықтар.  Алаң ауданы.

Тақырып   3.  Ойыншылар   қызметі.Жеке,   топтық   және   командалық   тәсілдік

әрекеттер. 

Баскетболдағы   ойыншылардың   орналасуы:   Ойынды   бастайтын   ойыншының

функциясы.   Орталық ойыншының функциясы. Жеңіл форвард функциясы. Ауыр

форвард функциясы. Қорғаушы функциясы. Тақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Жоспарлау түрлері. Сабақтарды ұйымдастыру формалары

 Тақырып 5. Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және

арнайы дене дайындығы.    

Жаттықтыру әдістемесі, біртіндеп жаттықтыру. Финттер мен бөгет жасауды үйрету

кезіндегі   қарапайым   қателіктер,   оларды   жөндеу   әдістері.   Доп   лақтыруды

үйрету   кезіндегі   қарапайым   қателіктер,   оларды   жөндеу   әдістері.   Ойын

техникасын үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.

Тақырып   6.   Әдістік,   тәсілдік   дайындық.Төрешілік   ету   және   жарыс

ережесі.Оқыту әдістемесі

Ойын техникасы.  Түсініктер мен сипаттамалар. Шабуылда және қорғаныстағы ойын

техникасы.  Ойын техникасы түсінігінің анықтамасы.   Ойын техникасының

әдістерінің классификациясы және құрылымы. Шабуылда және қорғаныста

ойын   техникасы   әдістерінің   сипаттамалары.   Рационалды,   вариативті   және

сенімді техника түсініктері. Допты ұстап алуды үйрету кезіндегі қарапайым

қателіктер, оларды жөндеу әдістері.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

 

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

Дене шынықтыру жүйесіндегі баскетболдың орны және халықты сауықтыру.Тақырып  2.   Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің   жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар.  

Баскетбол жарыстарының жалпы және жеке ережелері. Сілтеулер.Тема   3.  Ойыншылар   қызметі.Жеке,   топтық   және   командалық   тәсілдік

әрекеттер. 

Жеке, топтық және командалық әрекеттерОйыншылар функциялары. Тақырып 4.  Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру

Оқу-жаттығу үрдісіндегі жарыстардың маңызыТақырып 5.  Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және

арнайы дене дайындығы.    

Жұппен,   үш  адаммен    допты   жүргізуді  жаттықтыру,    кедергімен   және   қорғаныссыз

ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.

Ойыншылардың орналасуы. Шекара  арқылы, айып алаңы арқылы шабуылдың

және   қорғаныстың   тактикалық   әрекеттері,   алыс   және   орташа   дистанциялардан   доп

лақтыру.


Шекара арқылы, айып алаңы арқылы шабуылдың және қорғаныстың техникалық

әрекеттері, алыс және орташа дистанциялардан доп лақтыру.

Қозғалыс кезінде доп лақтыру мен өтулер. Жұппен, үш адаммен  допты жүргізуді

жаттықтыру,  кедергімен және қорғаныссыз ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.Тақырып  6.  Әдістік,   тәсілдік   дайындық.Төрешілік   ету   және   жарыс

ережесі.Оқыту әдістемесі

Баскетболдағы   орын   ауыстыру   және   қозғалу.     Орын   ауыстыру   және   қозғалу

элементтерін үйрету.  Орын ауыстыру және қозғалуды қайталап, жаттықтыру.  Орын

ауыстыру және қозғалуды орындау. Элементті толық орындау.Допты иелену  (допты

ұстап алу). 

Допты   иеленудің   жеке   элементтерін   үйрету:   а)   екі,   үш   және   одан   да   көп

ойыншылырадың   бірігіп   әрекет   етуін   үйрету;   б)   оқытушының   тапсырмасымен

допты ұстап алуға үйрету.  

Терминдер мен нұсқаулар. Жарыс ережелері.


                 СӨЖ мазмұны (ОПБ, ЖПБ базасындағы с/б)

 

№ СӨЖ  түрі

Есеп беру формасы 

Бақылау түрі 

Сағат

шаққандағыкөлемі 

1

Семинар 

сабақтарына

дайындық,

 

үйтапсырмаларын орындау 

Жұмыс   дәптері,

конспектілеу 

Сабаққа


қатысуы 

30

2  Аудиториялық   сабақтар

мазмұнына

 

кірмеген


материалдарды оқу 

Есеп


Баяндама 

15

3Әдебиет анализі 

Конспектілеу 

Баяндама, 

қорғау 


10

4

Бақылау 

шараларына

дайындық

МБ 1, МБ 2, 

Тестілеу 

23

       Барлығы:78

 

Студенттерге өздігінен оқуға ұсынылатын тақырыптар

Тақырып 1. Спорт түрінің қалыптасу тарихы

  Спорт   түрінің   даму   тарихы.   Санаттық   талаптар.     ФТ   жүйесіндегі   баскетболдың

орны және халықты сауықтыру. Баскетболдың Қазақстанда даму тарихы 

Тақырып  2.   Әдістік   –   тәсілдік   әрекеттердің   жіктелуі.   Ойын   ережесі,   құрал-

жабдықтар.  

Технико-тактикалық  әрекеттердің    классификациялану    принциптері. Жаттықтыру

ойындарында тактикалық әрекеттерді анализдеу, баскетболдық әдістерді   орындау

техникасы.Тақырып   3.  Ойыншылар   қызметі.Жеке,   топтық   және   командалық   тәсілдік

әрекеттер. 

 Ойыншылар функциясы. Жеке, топтық және командалық әрекеттер. Жаттықтыру 

ойындарында ойыншылардың әрекеттерін анализдеу  Тақырып 4. Оқу жаттығу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру 

Оқу-жаттығу   сабақтарын     жоспарлау   және   ұйымдастыру.   Көпжылдық   жоспарлау.

Жылдық жоспарлау. 

Тақырып 5.  Ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі.Баскетболдағы жалпы және

арнайы дене дайындығы.    

  Жалпы   және   арнайы   дайындықтың   маңызы,   олардың   спорттық   дайындық

жүйесіндегі орныТақырып   6.   Әдістік,   тәсілдік   дайындық.Төрешілік   ету   және   жарыс

ережесі.Оқыту әдістемесі

Спорттық дайындық жүйесіндегі тактикалық дайындықтың орны.

Спорттық дайындық жүйесіндегі техникалық дайындықтың орны.

Баскетбол   жарыстары   хаттамаларының   және   құжаттамаларының   түрлері..

Баскетболдың түрлі жарыстарының ережелері (жарыс түрлері).

11 Курстың саясаты

     Оқытушылар мен студенттердің этикасы мен академиялық тәртібі университеттің

ішкі күн тәртібіндегі ережелермен сай келуі керек.  Оқу үрдісіне (меңгерілетін оқу


материалдары бойынша мәселенің дұрыс қойылуы мен логикалық және ойланатын

сұрақтардың   дұрыс   берілуі,   өзін-өзі   бақылау   оқуда   маңызды   болып   табылады)

белсенді   қатысу   керек.  Оқытушылар   мен   курстастарға   құрметпен   қарау   керек.

Оқытушы   сөйлеген   кезде,   дауыстап   сөйлеуге   жол   берілмейді,   екінші   ескертуден

кейін   студент   аудиториядан   шығарылады.   Сабақты   босатпау   керек.   Ауырған

жағдайда немесе басқа орынды себепке байланысты ақтайтын құжат көрсетуі керек,

қатысым   балдарын   алып,   босатылған   сабақтағы   жұмыс   балдарын   оқытушының

уақыт,   кеңес   кестесіне   (11.00-12.00   дүйсенбі,   сәрсенбі,   жұма)   сай   өтеуі   керек.

Сабаққа кешікпеуі керек (5 минутқа кешігу мүмкін, ал одан көпке кешіксе, студент

сабаққа   кіргізілмейді.   Кешігудің   объективті   себебін   немесе   қалуын   алдын   ала

ескертуі   керек).   Үй   тапсырмасын   ынтамен   атқару   керек.   Дайындалған   жазбаша

деректерді   дәл   уақытында   тапсыру   керек.  Бақылау   жұмысы,   тестілеу,   емтихан

кезінде   көшіруге   болмайды,   екінші   ескертуден   кейін   студент   аудиториядан

шығарылады.  Сабақ  барысында   ұялы  телефондар  сөндірілуі  тиіс.  Курстың жекеқұрамдары бойынша баға қою критериясы. 

          Максималды   балл   сабақты   нақты   және   дер   кезінде   орындағанда,   курс

сабақтарына жүз пайыз қатысқанда қойылады.   

     Тәжірибелік сабақтың дәрісінде студенттің жұмыс істеу және қатысым есебі: 

-  дәріске қатысу, материалды конспектілеу – 4 балл (қатысым 2 балл, конспектің

болуы 2 балл);

- тәжірибелік сабаққа қатысу – 2 балл; 

- топта белсенді жұмыс істеу – 1 балл;

- ұй тапсырмасын орындау және қорғау – 3 балл (үй тапсырмасының орындауына 1

балл, қорғауына 2 балл).

Курс тақырыптары бойынша ағымдағы бақылау білімі өтілген тақырыптар бойынша

20 сұрақтардан (әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан ) құрылған тесттер түрінде жұмасына

бір рет өткізіледі. Үшінші жұмада 50 сұрақтардан құрылған (әрбір дұрыс жауап үшін

2 балдан, тестілеу уақыты 100 минут). 

      Аяқталатын курс бағасы максималды және айыптық балдар арақатынасының

есебінде қойылады.  Курс  пән бойынша тесттерден құралған емтихан тапсыруымен

аяқталады.  Тесттер   25   сұрақтардан   құралады,   дұрыс   жауап   үшін   1   балдан,

жинақталған балдар 100-ге көбейтіледі және сұрақтар көлеміне бөлінеді.  Мысалы:

25 сұрақтың ішінде 20-сы дұрыс. 20 балды 100-ге көбейтеміз және 25-ке бөлеміз,

нәтижесі 80 бал. Нәтижесінде студент соңғы курс емтиханында 100 балл алуы тиіс.             Айыптық   санкциялар:

 

Көрсетілген   талаптарды   орындамаса   жарты   немесеайыптық балдар қойылады. Айыптық балл білім бағасының сызбасынан  бекітіледі.

Мысалы: 


дәріске бармау (орынсыз себепсіз) сәйкесінше (-2 балл);

дәрістегі конспекттің толық болмауы сәйкесінше (-2 балл);

тәжірибелік сабаққа қатысып, топ жұмысына араласпаса (-1 балл) және т.б.    

Білім алушылардың бағалық шкаласы


Баллмен

есептегенде-

гі   қорытын-

ды баға (Қ)

Баллдың

сандық   ба-ламасы (С)

Әріптік


жүйедегі баға

(Ә)


Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)

90 - 94


3,67

        A-

Өте жақсы

85 - 89


3,33

        B+

Жақсы

80 - 84


3,0

        B

75 - 79

2,67


        B-

70 - 74


2,33

        C+

Қанағаттанарлық

65 – 69


2,0

        C

60 – 64

1,67


        C-

55 – 59


1,33

        D+

50 – 54

1,0


        D

0 - 49


0

        F

Қанағаттанарлықсыз

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Баскетбол, волейбол, гандбол,: Организация и проведение соревнований по

упрощенным правилам:: Учеб. пособие/ В.Ф.Мишенькина, И.А.Рогов, О.С. Шалаев,

Д.В.Карбанов. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2004.– 115 с.

2. . Спортивные игры: Техника, тактика обучения/ Под ред. Ю.Д.Железняка,

Ю.М.Портнова. – М.: Academia, 2001. – 518 с. – (Высш. образование).Қосымша:

3. . Правила игры в баскетбол: (Официальные правила НБФ РК). – Алматы.:

2008. – 120 с.

4. 


10.   Шестаков   М.П.   Гандбол:   Такт.   подготовка/   М.П.Шестаков,   И.Г.

Шестаков. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 129 с. – (Методика спорт. тренировки).

5.  

http


   ://

   www


 

 .  sportzone 

 .  ru


 

Document Outline

 • ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • (Syllabus)
 • 5В010800 Дене шынықтыру және спорт мамандығының
 • студенттеріне арналған
  • 1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
  • Жаттықтыру әдістемесі, біртіндеп жаттықтыру. Финттер мен бөгет жасауды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Доп лақтыруды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері. Ойын техникасын үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.
  • Ойын техникасы. Түсініктер мен сипаттамалар. Шабуылда және қорғаныстағы ойын техникасы. Ойын техникасы түсінігінің анықтамасы. Ойын техникасының әдістерінің классификациясы және құрылымы. Шабуылда және қорғаныста ойын техникасы әдістерінің сипаттамалары. Рационалды, вариативті және сенімді техника түсініктері. Допты ұстап алуды үйрету кезіндегі қарапайым қателіктер, оларды жөндеу әдістері.
  • Жұппен, үш адаммен допты жүргізуді жаттықтыру, кедергімен және қорғаныссыз ойынның тәжірибелік элементтерін тапсыру.
 • 11 Курстың саясаты
 • C-

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 125.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет