Бағдарламасының бекіту парағы пму ұс н 18. 4/17 түріжүктеу 108.06 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі108.06 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу  

бағдарламасының 

бекіту парағы

                                  

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

                 түрі

 

                                                                                Қазақстан Республикасының  Білім және ғылым

Министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

    

                      ЖҰМЫС ОҚУ  

БАҒДАРЛАМАСЫ

                                          

                                              Химия1  пәнінен                      

       5В074500- Көлік құрылысы   мамандығының 

студенттеріне арналған.

                                                                

Павлодар


                          

Жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы                                                         ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

                 

түрі


                                                                                    

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                       

БЕКІТЕМІН

        


                                                                               ОІ

жөніндегі проректор

                                                                      _____________Пф

ейфер Н.Э.

                                                         201_ж.   «___»

____________ 

Құрастырушы: аға оқытушы

________________

Оралтаева А.С. 

                                   

                           

 

                       Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

                                         

                                          Химия   пәні бойынша 

     


  5В074500- Көлік құрылысы   мамандығының 

студенттеріне арналған

                  

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

      


Жұмыс  оқу бағдарламасы  5В074500 - Көлік құрылысы  

типтік оқу жоспары және жұмыс оқу жоспары негізінде 

жасалды,

университеттің  оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында 

бекітілді

 «___» ________   201_ж.,  хаттама № ___

Кафедра отырысында талқыланды «___»  _____ 201__ ж. 

Хаттама №__

Кафедра меңгерушісі м.а._________  Несмеянова 

Р.М.«___» _____  201_ж  ХТжЖ факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен 

ұсынылды «__» ___ 201 _ ж.    Хаттама  № __  

    

ОӘҚ төрайымы__________ Каниболоцкая Ю.М.   «___» ______ 201_ж  

КЕЛІСІЛДІ

ОӘК төрағасы    ___________ Жуманкулова Е.Н. «____» ___ 

201_ ж

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған«____»   ______   201_ж.   хаттама №__

1. Оқу пәнінің төлқұжаты

 Пәннің атауы:  Химия 1

ЖОО компонентінің пәні   Кредиттер саны және оқыту мерзімі  

 Барлығы – кредит

 Курс: 1

 Семестр:  2

Барлық аудиториялық сабақтар –45 сағат

Дәрістер  – 15 сағат

Практикалық сағаттар – 15 сағат

СӨЖ – 60 сағат

Оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат.           Бақылау түрі

Емтихан – семестрПререквизиттер:

                     

 

Химия1     ойдағыдай   меңгеру   үшін   студенттержоғары   математиканың   толық   курсын,   жалпы   физика

толық   курсын   (атом   құрылысы,   электр   құбылыстары,

молекулалық   физика,     кванттық   физика   түсініктері),

мектептегі зерттеген химия курсын жете білу қажет.Постреквизиттер:

 

         Экология және өмір сұру қауыпсыздығы         Көлік құрылысының  материалдары

         Су жарылқаушылық

         

 2. Пәннің мақсаты мен міндеттеріХимия1    

5В074500-   Көлік   құрылысы  мамандығы     бойынша

негізгі пән болып табылады.  

Пәнді оқыту мақсаты

 -  студенттерге осы пәннің 

теориялық негіздері   көлік құрылысы   мамандарына 

қолданылуы туралы мағлұматтар беруПәннің зерделеу міндеттері

 – 


химиялық процестердің негізгі 

мәселелерін, химиялық процестерге әр түрлі физикалық параметрлер 

мен химиялық құрамының физикалық қасиеттеріне ықпалын 

қарастыру.  3. Студенттердің біліміне, дағдыларына, істей білу   

қабілеттіліктеріне     қойылатын талаптар

Оқыту міндеттері:

-

студенттердің қазіргі химия ғылымының негізін, химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгеру;

-

зертханалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, қорытынды шығара білу;

-

әр түрлі есептерді шығара білу, қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау.

Пәнді оқудағы студенттердің алатын негізгі білімі

-  


Химия1  керекті пәндерді ойдағыдай оқу үшін 

және қазіргі техникада қолданылатын жаңа 

химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін 

қажетті жан-жақты білім алу;

-

химиялық алу тәжірибесінің негіздерімен таныстыру;

-

халық шаруашылығын химияландыру және химияның дамуымен байланысты сұрақтар мәні 

мен мағынасын игеру;

-

өндірістің экологиялық проблемаларымен таныстыру.

Пәнді оқу арқылы студенттердің негізгі істеп білу 

қабілеттерінің қалыптасуы

-

теориялық және есептемелік сипатты химиялық есептерді шешуі;

-

анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану;

-

тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, химиялық есеп шығару, техникалық 

меңгеру          

4. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары  

р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрі

бойынша аудиториялық

сабақтардың саны 

СӨЖ

Д

әр

іс

Т

әж

.

Зе

рт

.

Б

ар

л

.

он

ы

ң

іш

ін

де

С

М

Ө

Ж

1

 Кіріспе. Химия-жаратылыстанупәні. Моль. Атомдық және 

молекулалық массаларды 

анықтау. Зат массасының 

сақталу заңы. Құрам 

тұрақтылық заңы. Еселік 

қатынас заңы. Эквиваленттер 

заңы.Авогадро заңы.                  

2

2-

9

22

 Химияның негізгі ұғымдары 

мен заңдары. Атом құрылысы 

және химиялық элементтер 

жүйесі.                                         

1

2-

9

23

 Химиялық байланыс. 

Молекулалардың құрылысы.

1

--

9

14

 

 Бейорганикалық  қосылыстардың кластары.

1

--

9

15

Химиялық процестердің жалпы

заңдылықтары. Химиялық 

термодинамика.                          

2

3

92

6

Химиялық  кинетика.2

3

92

7

Ерітінділер.2

2

91

8

Электрохимиялық процестер. Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары.

2

2

92

9

Коррозия және металдар мен құймаларды коррозиядан 

1

19

1


қорғау әдістері

10

Металдар химиясы. Бейметалдар химиясы. Су 

химиясы.


1

-

91

              Барлығы:  90 (2кредит)

15

15

-

90

15

 Сабақтың түрі бойынша академиялық сағаттарды бөлу  

5. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер : 

1. Аханбаев К.А. Химия. – Алматы.: Білім, 2002

2. Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н. Жалпы химия. – Алматы.: Ана 

тілі, 2002. 

3. Шоқыбаев   Ж.  Бейорганикалық және аналитикалық химия. – 

Алматы.: Бiлiм, 2003.

4. Байжуманова Т., Колпек А. Лабораториялық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұскау «Химия».- Павлодар: ПМУ, 

2006 ж.

Қосымша әдебиеттер:

5. Мырзалиева С. К. Жалпы және бейорганикалық химия практикумы. 

- Алматы:Print-S, 2005ж.  

6. Нұғыманов И. Химия есептерін шығару әдістері. - Алматы: РБК, 2002 ж.

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
 • С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
 • Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • Химия1 пәнінен
 • Павлодар
 • ОІ жөніндегі проректор
 • Құрастырушы: аға оқытушы________________Оралтаева А.С.
 • Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
 • Химия пәні бойынша
 • ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 • КЕЛІСІЛДІ
 • ОӘК төрағасы ___________ Жуманкулова Е.Н. «____» ___ 201_ ж

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 108.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет