Бағдарламасын жүзеге асыру туралыжүктеу 90.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата26.04.2017
өлшемі90.49 Kb.
түріБағдарламасы

Астана қаласы Гуманитарлық колледжінде 

«Ӛзін-ӛзі тану» рухани- адамгершілік білім беру 

бағдарламасын жүзеге асыру туралы 

 

1.2014  жылдан  бастап  колледж  оқу  үрдісіне  «Ӛзін-ӛзі  тану»  пәнін 

интеграциялау  бойынша  республикалық  жобаның  қатысушысы  болып 

табылады.  («Ӛзін-ӛзі  тану»  рухани-адамгершілік  бағдарламасы  бойынша 

пилоттық  білім  беру  ұйымдарын  бекіту  туралы  ҚР  БжҒМ  2014  жылғы  20 

тамыздағы №356 бұйрығы, Астана қаласы Білім басқармасының 2014 жылғы  

04 қыркүйектегі №346 бұйрығы). 

Оқу-әдістемелік,  ғылыми-әдістемелік,  тәрбие  жұмысы,  кәсіби 

дайындау,  қоғамдық-пайдалы  қызмет,  ата-аналармен  жұмыс,  психологиялық 

қолдау  бағыттары  бойынша  жұмыстар  жүргізіледі.  Рухани-адамгершілік 

білім  беру  (РАБ)  бағдарламасына  сәйкес  «Ӛзін-ӛзі  тану»,  жалпыадамзаттық 

құндылықтарды  оқу  пәндерімен  интеграциялау  қажеттілігі  туралы  идея 

колледж қызметінің басты назарында. 

2.  «Ӛзін-ӛзі  тану»  РАБ  бағдарламасын  жүзеге  асыру  «Ӛзін-ӛзі  тану» 

пәні сабақтарында, сондай-ақ басқа пәндер сабақтарында жүргізіледі. «Ӛзін-

ӛзі  тану»  пәнін  10  оқытушы  жүргізеді,  олардың  сапалық  құрамы    талапқа 

сәйкес,  оқытушылар  барлығы  педагогикалық  жоғары  білімді,  олардың  2-

магистр,  3-  магистрант.  «Ӛзін-ӛзі  тану»  пәнін  оқыту  техникалық  және 

кәсіптік  білім  берудің  барлық  мамандықтарына  арналған  типтік  оқу 

бағдарламасы  негізінде  жүзеге  асырылады.  2015-2016  оқу  жылынан  бастап 

басқа  оқу  пәндеріне  ӛзін-ӛзі  тану  пәнін  интеграциялау  үшін  күнтізбелік-

тақырыптық  жоспарлауға  «Құндылық»    бағаны  енгізіліп,    сабақ 

жоспарларында құндылыққа сәйкес қасиеттер нақтыланды.  

3.  «Ӛзін-ӛзі  тану»  сабақтарын  ӛткізу  үшін  «Ӛзін-ӛзі  тану»  кабинеті 

туралы ереженің барлық талаптарына сәйкес  арнайы кабинет жабдықталды, 

онда  оқытушылар  мен  студенттер  арасында  интербелсенді  ӛзара  қарым-

қатынасты  жүзеге асыруға  мүмкіндік  беретін құрал-жабдықтар бар.    Екінші 

қабаттың фойесін безендіру  «Ӛзін-ӛзі тану» РАБ тақырыбына арналған, онда 

«Дүние  деген  қызыққан  ісің  болса...»,  «Ӛзін-ӛзі  тану  әлемі»,  

«Жалпыадамзаттық  құндылықтар»,  «Ӛзара  қарым-қатынас:  оқытушы  – 

студент»  және  т.б.  тақырыптарындағы  6  стенд  орналасқан.    Фойеде 

орналасқан  теледидардан  студенттер  ӛмірінен,  олардың  жобаларға, 

байқаулар  мен  акцияларға  қатысқанын  кӛрсететін  бейнероликтер 

трансляцияланады. 

4.  «Ӛзін-ӛзі  тану  пәнін  оқытудың  ғылыми-әдістемелік  негіздері» 

бойынша  курстан  ӛтуші    педагогтардың  сандық  және  сапалық    құрамын 

ұлғайту жұмыстары жүргізіледі. «Бӛбек» Ұлттық ғылыми-практикалық білім 

беру және сауықтыру орталығында (Алматы қ.) халықаралық дәріскерлердің 

қатысуымен  жобаны  жүзеге  асыру  бойынша  директор  және  директордың 

орынбасарлары  курстардан ӛтті. Колледж

 

оқытушылары үнемі «Бӛбек» қоры Адамның 

үйлесімді 

дамуы 

институты ұйымдастыратын 

оқыту 


вебинарларына  қатысады.

 

Қазіргі  уақытта  интеграция  тақырыбы  бойынша біліктілік арттыру курсынан 169 оқытушының (74%) 125-і ӛткен. Біліктілікті 

арттырудың түрлері: Біліктілікті арттыру курстары («Ӛрлеу», «Бӛбек» ҰҒПББСО).                           

- Семинарлар (халықаралық, республикалық, қалалық, колледжішілік). 

- Вебинарлар. 

5.  Әдістемелік  кабинетте  ақпараттық-әдістемелік  материалдар 

жүйеленген:  

Сабақтардың  әзірлемелері,  онлайн  сабақтардың  жазбалары, 

әңгімелесу  циклі,  отбасы  құндылықтарын  насихаттау  бойынша  әндер, 

позитивті көңіл-күйге арналған әуендер.  

- Өзін-өзі тану оқытушысының портфолиосын дайындау жаднамасы.  

- «Өзін-өзі тану» порталына материалдар жариялаудың талаптары.   

- Білім беру ұйымдарында «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту жағдайларына 

қойылатын талаптар.   

- Пилоттық мекемелер туралы Ережелер.  

-  Оқу  үрдісіне  енгізу  бойынша  нормативтік  құжаттар  және 

іріктелген мақалалар. 

-  «Бөбек»  қоры  Адамның  үйлесімді  дамуы  Институтының  арнайы 

материалдар  кешені  (диагностикалық  әдістеме:  тесттер,  сауалнамалар, 

т.б.)  

 

6. «Ӛзін-ӛзі  тану»  РАБ  бағдарламасын  жүзеге  асырудағы    тәжірибенің 

оң  кӛрсеткіші  ретінде  колледждің  пилоттық  мекемелермен  бірлескен 

қызметін, 

ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар, 

семинарлар 

ұйымдастыруын, қайырымдылық акцияларына қатысуын атап ӛтуге болады.

 

Білім беру үрдісіне «Ӛзін-ӛзі тану» РАБ интеграциялау тәжірибесі бойынша мәселелер  жыл  сайын  қалалық  конференцияда  талқыланады.  Мысалы,  2016 

жылғы  қалалық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  жұмысында  «Білім  беру 

мазмұнын  жаңғырту  рухани-адамгершілік  тәрбиенің  негізгі  шарты» 

секциясы,  2017  жылы  «Жалпыадамзаттық  құндылықтар  «Ӛзін-ӛзі  тану» 

рухани-адамгершілік білім беру мазмұнының негізі» секциясы болды.

 

Білім  Басқармасының  «Ӛзін-ӛзі  тану»  рухани-адамгершілік  білім  беру (РАБ) бӛлімі ТжКБ оқу орындары үшін қалалық оқыту семинарларын ӛткізу 

үшін  колледжді  ӛзін-ӛзі  тануды  интеграциялау  бойынша  жобаға  қосылған 

базалық  колледж  ретінде  таңдайды.  Ол  оқытушыларға интеграция бойынша 

жинақталған іс-тәжірибелерімен бӛлісуге, сонымен қатар аталмыш жобадағы 

ұжым қызметінің нәтижесін бағалауға мүмкіндік береді.   

«Ӛзін-ӛзі  тану»  РАБ  интеграциялау  бойынша  сұрақтарды 

талқылау және тәжірибе алмасу үшін алаң құру:  

- Қалалық конференция ұйымдастыру. 

- РАБ бойынша конференция секциялары. 

- Ӛзін-ӛзі танумен интеграцияланған онлайн сабақтар, семинарлар. 

-  «Білім  және  мәдениет»  телеарнасында  оқытушылардың  «Ӛзін-ӛзі 

тану» бағдарламасы бойынша ӛткізген сабақтарының тікелей кӛрсетілімі.  

 

7. Баспа жұмысы: 

- Есеп берілетін  материалдарды альбомдар, слайдтар түрінде дайындау 

және баспадан шығару. 

-  «Педагогикалық  жаршы»  ақпараттық-әдістемелік  басылымындағы  

жариялымдар (конференция жинақтары, кәсіби сайттар).  

«Ӛзін-ӛзі  тану»  бағдарламасы  кәсіптік  практика  барысында 

студентке  кәсіби  қалыптасу  мен  әлеуметтенуі  үшін  және  жан-жақты 

педагогикалық  қолдау  кӛрсетуге  бағытталған.  Әлеуметтік  серіктестер 

базасындағы кәсіби орта студенттің талдау мен сұрыптауға, тура бағытталуға 

және  түсінгенін,  білгенін  бағалауға  бағытталған  кәсіби  дағдысының 

қалыптасуына  кӛмектеседі.  Ӛзін-ӛзі  тану  мен  ӛзін-ӛзі  жетілдірудің 

кӛрсеткіші  мыналар  болып  табылады:  байқау  сабақтары,  байқау  сынып 

сағаттары,  балалармен  жұмыс  түрлеріндегі  әртүрлі  әдістер,  әдіскердің  жеке 

кеңестері мен кӛмектері, психологиялық тренингтер.  

Болашақ  педагог  педагогикалық  бағыттылық  тәрізді    маңызды  кәсіби  

сапаларды  меңгеруі  қажет.  Сондықтан,  тӛрт  жыл  бойы  студенттердің 

кәсібиліктеріне  бағытталған  жұмыстар  мен  маңызды  педагогикалық 

сапаларды қалыптастыру мен дамыту бойынша жұмыстар жүргізіледі.   

Студенттердің кәсіби бағдарын зерттеу нәтижелері кестеде кӛрсетілген: 

№  Топтың аты 

оқуға түскен жылдар 

2013-2014  

2016-2017  

оқу жылындағы түлек 

Барлық 


сту/тер 

Сту/те


р саны 

Кәсіби 


бағыт. 

Барлық 


сту/тер 

Сту/тер 


саны 

Кәсіби 


бағыт. 

«Мектепке дейінгі  тәрбие 

және оқыту» 

94 

77 


81.9 

81 


76 

83.5 


«Бастауыш 

білім беру» 

100 


68 

69 


81 

79 


97.5 

«Негізгі мектептің 

информа-тика 

мұғалімі» 

50 


20 

38.4 


45 

39 


86.6 

«Дене шынықтыру 

және спорт» 

52 

24 


 

46.1 


36 

31 


98.6 

«Негізі мектептің 

ағылышын  тілі 

пәні мұғалімі» 

47 


26 

55,3 


47 

39 


82,9 

«Қазақ  тілі  мен әдебиеті 

мұғалімі» 

22 

13 


59 

22 


20 

90,9 


«Бейнелеу 

ӛнері 

және 


сызу» 

17 


47 


12 

66,6 «Музыкалық 

білім беру» 

12 


41,6 


10 

70  

Барлығы  

394 

241 


61,1 

334 


362 

88,3 


Болашақ  мұғалімдердің  әдістемелік  құзыреттілікті  меңгерулері  ең 

маңызды  талаптардың  бірі  болып  табылады.  Оған  студенттердің  «Ӛзін-ӛзі 

тану»  бағдарламасының  идеяларын  пайдалану  арқылы  және  жаңа 

технологияларда ӛткізген сабақтары дәлел.   

4 курс студенттерінің жаңа технологиялардағы сабақтары: 

№  Мамандық, 

біліктілік 

Студент 


тер саны 

Сабақ 


тар 

саны 


Инновация 

лық 


техноло 

гияларда 

ғы сабақ 

Ӛзін-ӛзі 

тану 

элемент 


терін 

пайдала 


ған 

Каф., 


ПБК 

Әдіскерлер 

Бастауыш білім беру 

81 


7433 

5020 


5020 

Педагогика, 

қазақ 

тілі 


каф. 

Информатика мұғалімі 

45 


360 

220 


135 

Информатика 

ПБК Қазақ тілі 

мұғалімі 

22 

180 


90 

90 


қазақ тілі 

кафедрасы 

Шетел  тілі мұғалімі 

47 


360 

172 


172 

Шетел 


тілі 

ПБК 


Бейнелеу 

ӛнері 

12 


30 

30 


30 

Бейнелеу 

ӛнері Музыкалық білім 

10 


48 

40 


40 

Педагогика 

кфедрасы 

Технология 11 

40 


15 

40 


Технология 

Мектепке дейінгі 

тәрбие 


127 

480 


220 

150 


Мектепке 

дейінгі 


педагогика 

ПБК 


Дене 


тәрбиесі 

және спорт 

36 

291 


153 

115 


Дене 

тәрбиесі ПБК 

 

 

391 9320 

5991 


5722 

 

 «Ӛзін-ӛзі  тану»  РАБ  бағдарламасын  жүзеге  асырудағы  тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру және оның мазмұны: 

1.  Адамзаттық  құндылықтарды  барлық  тәрбиелік    іс-шаралар  мазмұнына,  

дәстүрлі мерекелер мен сайыстарға, байқауларға енгізу. 

2.  Қосымша  білім  беру  жүйесіне,  яғни  клубтар  жұмысына  және 

шығармашылық үйірмелер мен әлуметтік жобаларға руханилық адамгершілік  

білім енгізіледі. 

3. Ата-аналармен жұмыс. 

8.  Колледжде  60-тан  астам  клуб,  үйірмелер,  спорттық  секциялар  мен 

спорттық командалар, кӛркемӛнерпаздар ұжымдары жұмыс жасайды. 


Студенттердің  ғылыми-зерттеу  дағдыларын  дамыту  мақсатында 

колледжде 225 студентті қамтитын 15 СҒЗЖ секциялары (мемлекеттік және 

мемлекеттік  емес  орыс,  ағылшын  тілдерінде)  ұйымдастырылған.  Олар: 

педагогикалық, 

ақпараттық-педагогикалық, 

психологиялық, 

мектепке 

дейінгі, эстетикалық, лингвистикалық, тарихи, информатика. 

Студенттердің  бос  уақытын  ұйымдастыру  мақсатында  21  клуб,  оның 

ішінде  2  «Изостудия»  үйірмесі,  2  драмалық  үйірме,  «Ізденіс»  үйірмесі,  

«Дебат»  клубы,  «Ladies  and  gentlemen»  клубы,  «Жас  қаламгер»  үйірмесі, 

«Наркопост»  клубы,  адамгершілік  білім  беру  мақсатындағы  «Кел,  қыздар, 

сырласайық!»,  «Қызым,  саған  айтам...»,  «Мир  современной  девушки»,  ер 

балаларға  «Сегіз  қырлы,  бір  сырлы»,  «Қуыршақ»  театр  тобы,  «Мектепке 

дейінгі  тәрбие»,  «Қолӛнер»,  «Ата-мұра,  ата-кәсіп»,  «Гүл  баптау»,  фото 

үйірме, «WEB мастер» клубы, және « Онлайын сабақтар», сондай-ақ әскери-

патриоттық  клуб  «Айбын»  жұмыс  атқарады.  Осы  үйірмелер  жұмысына  475 

студент қатысады. 

Колледжде  15  спорттық  үйірме  жұмыс  жасайды.  Олар:  волейбол,  (ер 

балалар, қыздар ), баскетбол (ер балалар, қыздар), футбол, үстел үсті теннисі, 

қазақ  күресі,  тоғызқұмалақ,  жеңіл  атлетика,  армреслинг,  Президентік  кӛп 

сайыс, гир спорты, кикбоксинг, спорттық би, шахмат және дойбы. Аталмыш 

үйірмелерге 290 студент қамтылған. 

Кӛркемӛнерпаздар ұжымын 2 хор, 3 вокалдық ансамбль, академиялық 

вокал, баян ансамблі, домбырашылар, би үйірмесі, эстрадалық вокал, халық 

әні  және  халық  оркестрі  құрайды.  Халық  аспаптар  оркестрі  2015  жылы 

«Халықтық»  атағына  ие  болды.    Кӛркемӛнерпаздар  ұжымында  195  студент 

жұмыс атқарады. 

Бұлардан  басқа  7  факультатив  бар,  олар:  тілдерді  терең  меңгеру  үшін 

қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі бойынша және информатика, «Қаламгер» 

және  «Абайтану»  фаультативі.  Факультативтерде  колледждің  140  студенті 

қамтылған. 

Осылайша,  сабақтан  тыс  қызметке  студенттердің  70%  астамы 

қамтылған. Барлық клубтар мен спорттық секциялардың жұмысы студенттер 

бойында  жоғары  эстетикалық  талғам,  студенттің  рухани  дамуына, 

бағытталған.  Ӛйткені,  қосымша  білім  беру  бағытының  мазмұны  болашақ 

педагогтың  тұлғалық  қалыптасуына  және  рухани  мәдениеттің  ажырамас 

бӛліктері  адамгершілік,  эстетикалық  даму  мен  мәдениеттің  қалыптасуына 

бағытталған.   

Сондай-ақ,  бос  уақытты  тиімді  ұйымдастыруда  «Ӛзін-ӛзі  танудың» 

арқасында  сауықтыру  шараларының  бір  түрі  қайырымдылық  акцияларын 

ӛткізу дәстүрге айналды. Бұл жас ұрпақтың қайырымды, мейірімді, кӛмекке 

келуге  дайындығын  кӛрсетеді.  Екі  жыл  қатарынан  «Қайырымдылық 

фестивалі» ұйымдастырылды. Студенттер Астана қаласының балалар үйімен, 

SOS    Балалар  ауылымен,  балалар  мен  қарттар  үйімен,  кәмелетке  толмаған 

балаларды  бейімдеу  орталығымен  тұрақты  қарым-қатынас  жасайды. 

Еріктілер  қозғалысы  дамуда,  студенттердің  бастамасы  бойынша  «Достар арасында»  атты  еріктілер  клубы  құрылды,  студенттер  SOS  Балалар 

ауылындағы балаларды ӛз қанаттарының астына алды.  Ата-аналармен жұмыс барысында: 

- Рухани-адамгершілік тақырыптарында ата-аналар жиналысы.  

- «Жалпыадамзаттық құндылықтар» ата-аналарға арналған дәрістер. 

-  Отбасы  күндері  (ата-аналардың    қатысуымен  және  ата-аналар  үшін 

ӛзін-ӛзі тану сабақтары). 

9.  «Ӛзін-ӛзі  тану»  курсын  зерттеу  ӛнімділігі  кӛптеген  факторларға 

байланысты. Біздің кӛзқарасымыз бойынша, олардың бірі отбасы тәрбиесінің 

ерекшеліктері  мен  отбасындағы  жағдай.  Ол  нәтижесінде  педагогтарға  ата-

аналар  жас  жеткіншекке  отбасының  әсерін  түсіну  үрдісіне,  белсенді 

педагогикалық  қызметке  араласуына  және  әр  жасӛспірімнің    айналасында 

адамгершілік  педагогикалық  орта  ұйымдастырудағы  педагогтар  мен    ата-

аналардың  ортақ  қызығушылықтарының  қалыптасуын  түсінуге  мүмкіндік 

береді.    

Тәрбие  сағаттары  –  «Әдеп  сабақтары»    топтардың  сабақ  кестесіне 

енгізілген, әр сенбі сайын тәрбие сағаттары барлық топтарда «Ӛзін-ӛзі тану» 

әдістерін пайдалану арқылы ӛткізіледі. Олар жалпы колледж бойынша және 

әр топтың микроклиматының жақсаруына, топ ішіндегі тұлғааралық қарым-

қатынастың  қалыптасуы  мен  білім  алушының  педагогпен  ӛзара  қарым-

қатынасы  мен  коммуникативті  қасиеттерінің  дамуына  және  ең  маңыздысы 

студенттердің мәдени деңгейінің арттыруына ықпал етеді. 

Нәтижелердің тиімділігін бағалауда тәрбиелілігі, білігі, жеке тұлғаның 

даму  параметрлері алынады. 

10.  2014  жылдан  бастап  колледжде  педагогтардың  ӛзін-ӛзі  тану 

бойынша  шығармашылық  тобы  жұмыс  жасайды.  Шығармашылық  топтың 

мақсаты бірыңғай білім беру кеңістігіне «Ӛзін-ӛзі тану» РАБ бағдарламасын 

интеграциялауды  жүзеге  асыру  бойынша  жұмыстарды  жаңдандыру  болып 

табылады. 

Шығармашылық топ қызметінің бағыттары:   

-  Ашық  сабақтар,  сыныптан  тыс  шаралар,  сынып  сағаттары,  семинарлар, 

конференциялар,  шығармашылық  кездесулер,  қайырымдылық  акцияларын 

дайындау және өткізу. 

- Республикалық  онкүндік аясында  колледжде «Ӛзін-ӛзі тану: Махаббат пен 

Шығармашылық педагогикасы» онкүндігін ұйымдастыру және өткізу. 

-  Іс-шаралар  туралы  есептер  дайындауда,  колледж,  білім  басқармасының 

сайтына ақпараттар орналастыруда ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету. 

 

Мысал ретінде 02.02-13.02.2017 ж.  

ӛзін-ӛзі тану онкүндігінің іс-шаралары: 

-

 «Астана менің тағдырымды» шығармалар байқауы;  

-

 «Қайырымдылық  фестивалі»    (балалар  үйі  мен  SOS  балалар  ауылы 

тәрбиешілерінің және балалардың қатысуымен); 

-

 

«Кәмелеттік  жасқа  толмағандардың  бейімделу  орталығы»,  «Астана қаласы балалар үйі» КММ қайырымдылық акциясы; 

-

 

«Рухани-адамгершілік  тәрбие  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шарты ретінде» қалалық семинар; 

-

 "Позитивті пошта"; 

-

 Қалалық мәнерлеп оқу сайысына қатысу; 

-

 Интегрцияланған  үш  тілдегі  ашық  сабақтар  (қазақ,  орыс,  ағылшын 

тілдерінде); 

-

 

«Кітап марафоны» акциясы; -

 

жалпы  жағымды  кӛңіл-күй,  ұжымдық  рух  құру  үшін  «Кемпірқосақ күндері» 

Жетістіктер: 

 

-

 Ӛзін-ӛзі сабақтары Республикалық сайысында І дәрежелі диплом

-

 Білім  беру  қызметкерлерінің  тамыз  кеңесі  жұмысына  қатысу,  Секция 

модераторы болу; 

-

 

Астана  қаласы    «Бӛбек»  ҰҒПБСО    семинарына  қатысу сертификаттары; 

-

 Қарттар үйіне қайырымдылық акциясы; 

-

 Алғашқы вебинар ӛзін-ӛзі тану сабағын ағылшын тілінде ӛткізу; 

-

 Гуманитарлық  колледждің  «Мектепке  дейінгі  тәрбие  және  оқыту» 

мамандығының  4  курс  студентінің  үздік  шығарма  және  авторлық  

ӛлеңдер жинағына «Ана, рақмет!» тақырыбында жариялаған эссесі

-

 Астана  қаласы  колледждері  бойынша  рухани-адамгершілік  білім 

бағдарламасын  жүзеге  асыруды  ұйымдастыру  мәселелері  бойынша 

үйлестіруші.  

Кәсіби-тұлғалық  ӛзін-ӛзі  анықтаудың,  ӛзін-ӛзі  тәрбиелеудің  мәні  мен 

мазмұнын түсіну және оларды жүзеге асырудың тәсілдерін меңгеру болашақ 

мұғалім үшін маңызды міндет болып табылады.  

Колледж тәжірибесін талдағанда жоба аясындағы «Ӛзін-ӛзі тану» РАБ 

жүзеге асыру бойынша ұйымдастырылатын барлық іс-шаралар (ӛзін-ӛзі тану 

идеяларын оқу-тәрбие үрдісіне интеграциялау мәселелері бойынша ғылыми-

әдістемелік  кеңестер,  «Жалпыадамзаттық  құндылықтар  негізіндегі  ӛзін-ӛзі 

тану  тұжырымдамасы»    тақырыбындағы  халықаралық  әдістемелік 

семинарларға,  ашық  есік  күндеріне  қатысу,  ӛзін-ӛзі  тану  бойынша  және 

жалпы  кәсіптік  пәндерді  ӛзін-ӛзі  тану  пәнімен  интеграциялау  бойынша 

онлайн  сабақтар,  ӛзін-ӛзі  тану  бойынша  шығармашылық  топтың  қызметі, 

шығармашылық  кӛрмелер,  ата-аналармен  жұмыс  т.б.)  бірыңғай  білім  беру 

кеңістігіне,  ӛзін-ӛзі  тану  пәні  мен  басқа  оқу  пәндері  оқытушыларының, 

әдіскерлердің,  психологтардың  жаңа  ӛзгермелі  жағдайдағы  кәсіби 

құзыреттілік деңгейінің ӛсуіне ықпал етеді. 

Колледждегі  эксперимент  болашақ  мұғалімнің,  тәрбиешінің  рухани-

адамгершілік  тұрғыда  тұлғалық  қалыптасуына,  мамандарды  сапалы 

дайындауға  жетелейтін  «Ӛзін-ӛзі  тану»  бағдарламасының  әлеуетін 

дәлелдейді.  

Каталог: kaz -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Кадр бөлімі қызметкерлеріне арналған «Кадрлық есеп» модуліндегі жұмыс
2017 -> Сабақтың тақырыбы 1 Аштеуова. А. Ж. Курманбаева Ж. Б. Қазақ және ағылшын тілінен интеграциялық сабақ
2017 -> Астана қаласы Гуманитарлық
2017 -> Астана қаласы білім басқармасының
2017 -> Педагогика пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары
2017 -> Астана қаласы Білім басқармасының
2017 -> Уроках русского языка как средство формирования компетенций обучающихся «Білім кілті» №7-2012 Маканова
2017 -> Қазақстан тарихы пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары
2017 -> Перечень умк и пособий «Методика обучения иностранному языку»

жүктеу 90.49 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет